Powered byCRASHPLAN

Questions? Call +31-157-112-149
or Contact us online

CrashPlan respon a Europa en llengua catalana

AdFeed.providedBy=Anuncis mitjan\u00e7ant Dest\u00ed 42
ArchiveDetails.computer=Sistema\:
ArchiveDetails.lastBackup=\u00daltima c\u00f2pia de seguretat\:
ArchiveDetails.location=Ubicaci\u00f3\:
ArchiveDetails.owner=Propietari\:
ArchiveDetails.size=Grand\u00e0ria\:
ArchiveMaintenanceStatus.cache=Mem\u00f2ria interm\u00e8dia\:
ArchiveMaintenanceStatus.deepMaintenance=\ (profunditat)
ArchiveMaintenanceStatus.percentEmpty=({0} buit)
ArchiveMaintenanceStatus.reduceState.OFF=Completat
ArchiveMaintenanceStatus.reduceState.QUEUED=En cua
ArchiveMaintenanceStatus.reduceState.STEP_1_PRUNE_FILES=Podant versions
ArchiveMaintenanceStatus.reduceState.STEP_2_PRUNE_BLOCKS=Podant dades
ArchiveMaintenanceStatus.reduceState.STEP_3_COMPACT_FILES=Compactant versions
ArchiveMaintenanceStatus.reduceState.STEP_4_COMPACT_BLOCKS=Compactant dades
ArchiveMaintenanceStatus.reduceState.STEP_5_VERIFY_FILES=Verifying files
ArchiveMaintenanceStatus.statusLine1={0}
ArchiveMaintenanceStatus.statusLine2={0} {1}
ArchiveMaintenanceStatus.statusLine3={0} {1}, {2}
ArchiveMaintenanceStatus.verifyingBlocks=Verificant blocs
ArchiveMaintenanceStatus.verifyingFiles=Verificant fitxers
Backup.Attach.DeletePreviousArchive.delete=Esborrar
Backup.Attach.DeletePreviousArchive.keep=Conservar-lo canviant el nom de la carpeta pare
Backup.Attach.DeletePreviousArchive.message=Existeix un arxiu anterior.
Backup.Attach.DeletePreviousArchive.prompt=Qu\u00e8 voldr\u00edeu fer amb aquest arxiu de c\u00f2pia de seguretat?
Backup.Attach.DeletePreviousArchive.title=Existeix un arxiu anterior
Backup.Attach.Success.message=L'arxiu s'ha afegit satisfact\u00f2riament\!
Backup.Attach.Success.previousExists=Voldr\u00edeu que CrashPlan esborri l'arxiu de c\u00f2pia de seguretat antic\:
Backup.Attach.Success.title=Adjuntar c\u00f2pia de seguretat
Backup.Attach.deleteOriginal=Esborrar l'arxiu de c\u00f2pia de seguretat original.
Backup.Attach.error.archiveAlreadyExists=Ja existeix un arxiu a la ubicaci\u00f3 seleccionada.
Backup.Attach.error.archiveNotFound=No s'ha trobat cap arxiu a la ubicaci\u00f3 seleccionada.
Backup.Attach.error.invalidArchive=Arxiu no v\u00e0lid, la carpeta pare no coincideix amb la identitat del sistema.
Backup.Attach.error.folderDenied=No est\u00e0 perm\u00e8s fer una c\u00f2pia de seguretat de les carpetes locals.
Backup.Attach.error.accountDenied=No est\u00e0 perm\u00e8s fer c\u00f2pies de seguretat entre els vostres propis sistemes.
Backup.Attach.error.friendDenied=No est\u00e0 perm\u00e8s fer c\u00f2pies de seguretat entre amics.
Backup.Attach.keepOriginal=Conservar l'arxiu de c\u00f2pia de seguretat original.
Backup.Attach.location.browse.message=Seleccionar arxiu de c\u00f2pia de seguretat per adjuntar\:
Backup.Attach.location.browse.title=Adjuntar c\u00f2pia de seguretat
Backup.Attach.message=Aquest \u00e9s l'arxiu que heu seleccionat per adjuntar.
Backup.Attach.title=Adjuntar c\u00f2pia de seguretat
Backup.Destination.Type.computer=Sistema
Backup.Destination.Type.folder=Carpeta
Backup.Destination.Type.friend=Amic
Backup.Destination.Type.online=N\u00favol
Backup.MoveConflict.delete=Esborrar
Backup.MoveConflict.keep=Conservar, canviar el nombre de la carpeta pare
Backup.MoveConflict.message=Ja existeix un altre arxiu de c\u00f2pia de seguretat a la ubicaci\u00f3 seleccionada.
Backup.MoveConflict.prompt=Qu\u00e8 voldr\u00edeu fer amb aquest arxiu de c\u00f2pia de seguretat?
Backup.MoveConflict.title=Conflicte d\u2019arxiu
Backup.Set.Destinations.cpcFee.activeFreeTrial=(LLIURE per a {0})
Backup.Set.Destinations.cpcFee.activeSubscription=(Subscripci\u00f3 activa)
Backup.Set.Destinations.cpcFee.expiredFreeTrial=(Subscripci\u00f3 necess\u00e0ria)
Backup.Set.Destinations.cpcFee.expiredSubscription=(Subscripci\u00f3 caducada)
Backup.Set.Destinations.detail.analyzing=Analitzant\:
Backup.Set.Destinations.detail.completed=Completat\:
Backup.Set.Destinations.detail.deleting=Esborrant\:
Backup.Set.Destinations.detail.lastBackupLabel=\u00daltima c\u00f2pia de seguretat\:
Backup.Set.Destinations.detail.quotaValue={0} ({1}) de {2} utilitzat
Backup.Set.Destinations.detail.remaining=Resten\:
Backup.Set.Destinations.detail.removing=Traient\:
Backup.Set.Destinations.detail.sending=Enviant\:
Backup.Set.Destinations.detail.todo=Per fer\:
Backup.Set.Destinations.help.folder.fees=(Lliure\!)
Backup.Set.Destinations.help.folder.name=Carpeta
Backup.Set.Destinations.help.friend.fees=(Lliure\!)
Backup.Set.Destinations.help.friend.name=Amic
Backup.Set.Destinations.help.mycomputer.fees=(Lliure\!)
Backup.Set.Destinations.help.mycomputer.name=Un altre sistema
Backup.Set.Destinations.icon.connected=Connectat durant {0}
Backup.Set.Destinations.icon.disconnected=Desconnectat
Backup.Set.Destinations.invite.message=Us cal, com a m\u00ednim, 2 destins per protegir millor els vostres fitxers.
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.BATTERY_BLOCKED=executant-se amb bateria
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.BUSY=no planificat per executar-se
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.CAPACITY_REDUCED=la capacitat assignada s\u2019ha redu\u00eft
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.DISABLED=no planificat per executar-se
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.EXCEPTION=problem desconegut
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.INVALID_BLOCK_NUMBER=arxiu heretat, contactar amb l'equip de suport
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.LICENSE_LIMIT_REACHED=s'ha arribat al l\u00edmit de llic\u00e8ncia
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.LICENSE_LIMIT_REACHED.business=subscripci\u00f3 caducada
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_MAINTENANCE=s'estan mantenint fitxers de c\u00f2pia de seguretat
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_MIGRATION_NEEDED=s'estan migrant fitxers de c\u00f2pia de seguretat
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_MOVED=la ubicaci\u00f3 de la c\u00f2pia de seguretat s'est\u00e0 movent
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_NOT_INITIALIZED=la ubicaci\u00f3 de la c\u00f2pia de seguretat s'est\u00e0 movent
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.NETWORK_BLOCKED=xarxa bloquejada
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.NOT_AVAILABLE=no disponible
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.PAUSED=en pausa
Backup.Set.Destinations.status.DisconnectedCode.NEW_VERSION=teniu una versi\u00f3 m\u00e9s antiga
Backup.Set.Destinations.status.DisconnectedCode.NOT_AUTHORIZED=no autoritzat
Backup.Set.Destinations.status.DisconnectedCode.OLD_VERSION=teniu una versi\u00f3 m\u00e9s nova
Backup.Set.Destinations.status.backupPaused=S'ha fet una pausa a la c\u00f2pia de seguretat \u2014 reprenent d'aqu\u00ed a {0}
Backup.Set.Destinations.status.backupStatus=No es pot fer c\u00f2pia de seguretat \u2014 no hi ha cap connexi\u00f3 per {0}
Backup.Set.Destinations.status.batteryBlocked=S'ha fet una pausa a la c\u00f2pia de seguretat \u2014 a l'espera fins que es connecti a l'alimentaci\u00f3
Backup.Set.Destinations.status.complete=C\u00f2pia de seguretat completada\!
Backup.Set.Destinations.status.connectingToBackup=Connectant-se al dest\u00ed de c\u00f2pia de seguretat
Backup.Set.Destinations.status.cpcExpired.freeTrial=Subscripci\u00f3 obligat\u00f2ria
Backup.Set.Destinations.status.cpcExpired.subscription=Subscripci\u00f3 caducada
Backup.Set.Destinations.status.lastBackup={0} \u2014 \u00faltima c\u00f2pia de seguretat fa {1}
Backup.Set.Destinations.status.maintaining=Mantenint fitxers de c\u00f2pia de seguretat
Backup.Set.Destinations.status.missingPrivateKey=No es pot fer c\u00f2pia de seguretat - no hi ha cap clau de xifrat d'arxiu
Backup.Set.Destinations.status.networkBlocked=S'ha fet una pausa a la c\u00f2pia de seguretat \u2014 xarxa bloquejada
Backup.Set.Destinations.status.nextBackup=Seg\u00fcent c\u00f2pia de seguretat d'aqu\u00ed a {0}
Backup.Set.Destinations.status.noFiles=No hi ha fitxers seleccionats per a la c\u00f2pia de seguretat
Backup.Set.Destinations.status.noPermission=No es pot fer c\u00f2pia de seguretat \u2014 s'ha arribat al l\u00edmit de llic\u00e8ncia
Backup.Set.Destinations.status.noPermission.business=No es pot fer c\u00f2pia de seguretat \u2014 la subscripci\u00f3 ha caducat
Backup.Set.Destinations.status.notReady=Dest\u00ed no disponible \u2014 {0}
Backup.Set.Destinations.status.outofspace=Sense espai al dest\u00ed{0}
Backup.Set.Destinations.status.pause=Fer una pausa a la c\u00f2pia de seguretat
Backup.Set.Destinations.status.remaining=C\u00f2pia de seguretat en execuci\u00f3 \u2014 resten {0}
Backup.Set.Destinations.status.restoring=Esperant que es completi la restauraci\u00f3
Backup.Set.Destinations.status.resume=Fer una c\u00f2pia de seguretat ara
Backup.Set.Destinations.status.running=C\u00f2pia de seguretat en execuci\u00f3
Backup.Set.Destinations.status.scanning=Explorant
Backup.Set.Destinations.status.scanningCheckForDeleted=Explorant (comprovant si hi ha fitxers esborrats)
Backup.Set.Destinations.status.scheduled=C\u00f2pia de seguretat planificada per comen\u00e7ar a les {0}
Backup.Set.Destinations.status.systemBusy=S'ha fet una pausa a la c\u00f2pia de seguretat \u2014 a l'espera fins que marxi l'usuari
Backup.Set.Destinations.status.systemPaused=S'ha fet una pausa al motor de c\u00f2pies de seguretat \u2014 reprenent d'aqu\u00ed a {0}
Backup.Set.Destinations.status.validating=Sincronitzant
Backup.Set.Destinations.status.validating.blocks=\ informaci\u00f3 de bloc ({0})
Backup.Set.Destinations.status.validating.files=\ informaci\u00f3 de fitxer ({0})
Backup.Set.Destinations.status.wait=Si-us-plau, espereu
Backup.Set.Destinations.status.waitingForBackup=Esperant la c\u00f2pia de seguretat
Backup.Set.Destinations.status.waitingOnConnection=Esperant la connexi\u00f3
Backup.Sources.Menu.attach=Adjuntar un arxiu
Backup.Sources.Menu.disable=Desactivar c\u00f2pia de seguretat d'entrada
Backup.Sources.Menu.invite=Convidar a un amic
Backup.Sources.Menu.settings=Configuraci\u00f3
Backup.Sources.Menu.share=Compartir el vostre codi de c\u00f2pia de seguretat\: {0}
Backup.UpgradeReminder.Free.message=CrashPlan+ subscripcions inclouen l'emmagatzematge al n\u00favol i caracter\u00edstiques avan\u00e7ades.
Backup.UpgradeReminder.Free.title=Actualitzar a CrashPlan+ per a una millor protecci\u00f3\!
Backup.UpgradeReminder.Trial.message=La vostra prova de 30-dies inclou emmagatzematge al n\u00favol i caracter\u00edstiques avan\u00e7ades. Podeu adquirir una subscripci\u00f3 quan vulgueu. Despr\u00e9s de la vostra prova, {0} segueix fent c\u00f2pies de seguretat d'altres sistemes i unitats de forma gratu\u00efta.
Backup.UpgradeReminder.Trial.title=CrashPlan+ Prova\!
BackupDestinationListPanel.addDestination=AFEGIR UN DEST\u00cd
BackupDestinationPanel.BackupDestinationForm.cpc.manageSubscription=Gestionar subscripcions...
BackupFileTreeLabelProvider.loading=carregant...
BackupFileTreeNode.missing={0} (falta)

# {0} Name of backup set
# {1} Computer name
BackupHistoryMessages.backupRequested=[{0}] La c\u00f2pia de seguretat a {1} tindr\u00e0 prioritat fins que es completi (fins a 24 hores)

# {0} Direction ("to" for outbound backup or "from" for inbound backup)
# {1} Computer name
# {2} Number of files
# {3} Number of bytes
# Example: Starting backup to CrashPlan Central: 3000 files (2GB) to back up
BackupHistoryMessages.backupStarted=Comen\u00e7ant c\u00f2pia de seguretat {0} {1}\: {2} ({3}) per fer c\u00f2pia de seguretat

# {0} Name of backup set
# {1} Computer name
# {2} Number of files
# {3} Number of bytes
# Example: [Music] Starting backup to CrashPlan Central: 3000 files (2GB) to back up
BackupHistoryMessages.backupStarted.client=[{0}] Comen\u00e7ant c\u00f2pia de seguretat a {1}\: {2} ({3}) per fer c\u00f2pia de seguretat

# {0} Name of backup set
# {1} Computer name
# Example: [Music] Completed backup to CrashPlan Central: No new data to backup at this time
BackupHistoryMessages.backupStopped.client.empty=[{0}] C\u00f2pia de seguretat completada a {1}\: En aquest moment no hi ha dades noves per fer una c\u00f2pia de seguretat

# {0} Direction ("to" for outbound backup or "from" for inbound backup)
# {1} Computer name
# Example: Completed backup to CrashPlan Central: No new data to backup at this time
BackupHistoryMessages.backupStopped.empty=C\u00f2pia de seguretat completada {0} {1}\: En aquest moment, no hi ha dades noves per a fer una c\u00f2pia de seguretat

# {0} See BackupStopCode.* keys
BackupHistoryMessages.backupStopped.reason=\ - Ra\u00f3 per aturar la c\u00f2pia de seguretat\: {0}

# {0} Filename
BackupHistoryMessages.backupStopped.retry.file=\ - {0}

# {0} Number of files; 300 files
# {1} Duration of time; 2 hours
BackupHistoryMessages.backupStopped.retry.summary=\ - No s'ha pogut fer una c\u00f2pia de seguretat {0} (el proper intent d'aqu\u00ed a {1})

# {0} BackupHistoryMessages.completed or BackupHistoryMessages.stopped
# {1} Computer name
# {2} Duration of time
# {3} Number of files
# {4} Number of bytes completed
# {5} Actual bytes
# {6} Rate of backup (see "rate" key)
# {7} Speed boost (see "speedBoost" key)
# Example: Completed backup from CrashPlan Central in 2 hours: 3000 files (2GB) backed up, 1.5GB received @ 5Mbps (Effective rate: 2Mbps)
BackupHistoryMessages.backupStopped.source={0} c\u00f2pia de seguretat de {1} a {2}\: s'ha fet una c\u00f2pia de seguretat de {3} ({4}), {5} ha rebut{6}{7}

# {0} BackupHistoryMessages.completed or BackupHistoryMessages.stopped
# {1} Computer name
# {2} Duration of time
# {3} Number of files
# {4} Number of bytes completed
# {5} Actual bytes
# {6} Rate of backup
# {7} Speed boost
# {8} BackupHistoryMessages.encrypted
# {9} Name of backup set
# Example: [Music] Stopped backup to CrashPlan Central in 2 hours: 3000 files (2GB) backed up, 1.5GB encrypted and sent @ 5Mbps (Effective rate: 2Mbps)
BackupHistoryMessages.backupStopped.target=S'ha fet una c\u00f2pia de seguretat de [{9}] {0} a {1} en {2}\: c\u00f2pia de seguretat de {3} ({4}), {5}{8} enviat{6}{7}

BackupHistoryMessages.completed=Completat

# {0} Computer name
# {1} Number of files
# {2} Number of bad blocks
BackupHistoryMessages.corruptionDetected.source=S'han descobert problemes d'integritat de les dades a l'arxiu de c\u00f2pia de seguretat per a {0}. {1} fitxers han fallat la verificaci\u00f3 i s'han detectat {2} blocs de dades incorrectes. Es notificar\u00e0 al sistema i es tornar\u00e0 a fer una c\u00f2pia de seguretat del fitxers afectats autom\u00e0ticament.

# {0} Computer name
# {1} Number of files
# {2} Number of bad blocks
# {3} Time of day
BackupHistoryMessages.corruptionDetected.target=L'arxiu de c\u00f2pia de seguretat situat a {0} tenia problemes d'integritat de dades a {3}. {1} fitxers han fallat la verificaci\u00f3 i s'han detectat {2} blocs de dades incorrectes. Es tornar\u00e0 a fer una c\u00f2pia de seguretat del fitxers afectats autom\u00e0ticament.

# {0} Computer name
# {1} Path on disk to backup archive
BackupHistoryMessages.dataKeyChanged=La clau de dades ha canviat per a {0}. L'arxiu de c\u00f2pia de seguretat s'ha esborrat de {1}

# {0} Computer name
# {1} Path on disk to renamed backup archive
BackupHistoryMessages.dataKeyChecksumFailed=Ha fallat la suma de comprovaci\u00f3 de la clau de dades per a {0}. L'arxiu de c\u00f2pia de seguretat ha canviat el nom a {1}

BackupHistoryMessages.encrypted=\ xifrat i

# {0} Computer name
BackupHistoryMessages.maintenanceCompleted=Manteniment d'arxiu\: Complet per a {0}.

# {0} Computer name
BackupHistoryMessages.maintenanceStarted=Manteniment d'arxiu per {0}.

# {0} Computer name
BackupHistoryMessages.maintenanceStopped=Manteniment d'arxiu\: Aturat per a {0}.

# {0} Computer name
# {1} Reason (see BackupNotReadyCode)
BackupHistoryMessages.notReady.source=No est\u00e0 preparat per la c\u00f2pia de seguretat de {0}. Ra\u00f3\: {1}

# {0} Computer name
# {1} Reason (see BackupNotReadyCode)
BackupHistoryMessages.notReady.target={0} no est\u00e0 preparat per a la c\u00f2pia de seguretat. Ra\u00f3\: {1}

# {0} Computer name
# {1} Reason (see OutOfSpaceReason)
# Example: Out of space for Laptop - Disk quota reached. Will retry in 30 minutes.
BackupHistoryMessages.outOfSpace.source=No hi ha espai per a {0}{1}. Es tornar\u00e0 a provar d'aqu\u00ed a 30 minuts.

# {0} Computer name
# {1} Reason (see OutOfSpaceReason)
# Example: Desktop is out of space - Disk quota reached. Will retry in 1 hour.
BackupHistoryMessages.outOfSpace.target={0} no t\u00e9 espai{1}. Ho tornar\u00e0 a provar d'aqu\u00ed a 1 hora.

# {0} Path on disk where the files are being restored
BackupHistoryMessages.restoreDestination=Restaurant fitxers a {0}

BackupHistoryMessages.restoreDestination.originalLocation=ubicaci\u00f3 original

# {0} Direction ("from" for inbound backup or "for" for a guest restore)
# {1} Name. Usually computer name but if its a guest restore than a persons name.
# {2} Number of files
# {3} Number of bytes
# Example: Starting restore for John: 3000 files (2MB)
# Example: Starting restore from CrashPlan Central: 3000 files (2MB)
BackupHistoryMessages.restoreStarted=Comen\u00e7ant restauraci\u00f3 {0} {1}\: {2} ({3})

# {0} Number of files
# Example: 45 files had a problem
BackupHistoryMessages.restoreStopped.failed={0} ha tingut un problema

# Appended after BackupHistoryMessages.restoreStopped
# {0} Restore path on disk
BackupHistoryMessages.restoreStopped.failed.checksum=\ - La comprovaci\u00f3 de la integritat ha fallat per a {0}

# Appended after BackupHistoryMessages.restoreStopped
# {0} Restore path on disk
BackupHistoryMessages.restoreStopped.failed.replace=\ - No s'ha pogut substituir {0}

# Appended after BackupHistoryMessages.restoreStopped
# {0} Restore path on disk
BackupHistoryMessages.restoreStopped.failed.replace.to=\ - Restaurat a {0}

# Appended after BackupHistoryMessages.restoreStopped
# {0} Restore path on disk
BackupHistoryMessages.restoreStopped.failed.skippingUnsupported=\ - Ignorant el recurs del fitxer no compatible {0}

# Appended after BackupHistoryMessages.restoreStopped
# {0} Restore path on disk
BackupHistoryMessages.restoreStopped.failed.unknown=\ - Problema desconegut per a {0}

# {0} completed or stopped
# {1} Computer name
# {2} Number of files
# {3} Rate of restore
# Example: Restore for John completed: 300 files restored @ 50Kbps
BackupHistoryMessages.restoreStopped.for=Restaurar per a {1} {0}\: {2} s'ha restaurat @ {3}ps

# {0} Duration of time; i.e. "1 hour"
BackupHistoryMessages.restoreStopped.retry=\ - La restauraci\u00f3 es tornar\u00e0 a intentar d'aqu\u00ed a {0}

# {0} completed or stopped
# {1} Computer name
# {2} Number of files
# {3} Rate of restore
# Example: Restore to Desktop completed: 300 files restored @ 50Kbps
BackupHistoryMessages.restoreStopped.source=Restaurar a {1} {0}\: {2} enviat @ {3}ps

# {0} completed or stopped
# {1} Computer name
# {2} Number of files
# {3} Rate of restore
# Example: Restore from Laptop completed: 300 files restored @ 50Kbps
BackupHistoryMessages.restoreStopped.target=Restaurar a partir de {1} {0}\: {2} restaurat @ {3}ps

# {0} Name of backup set
BackupHistoryMessages.scanStarted=[{0}] Explorant per si hi ha fitxers per fer c\u00f2pia de seguretat

# {0} Name of backup set
# {1} Duration of time; i.e. "1 hour"
# {2} Number of files
# {3} Number of bytes
# Example: [Music] Scanning for files completed in 30 minutes: 3000 files (2GB) found
BackupHistoryMessages.scanStopped.complete=[{0}] Explorant per si hi ha fitxers completats a {1}\: {2} ({3}) trobats

# {0} Name of backup set
BackupHistoryMessages.scanStopped.stopped=[{0}] S'ha parat l'exploraci\u00f3 de fitxers

BackupHistoryMessages.stopped=Aturat

# {0} Name of backup set
BackupHistoryMessages.updateBackupPaths=[{0}] Configurat per fer c\u00f2pia de seguretat del seg\u00fcent\:

BackupHistoryMessages.updateBackupPaths.exclude=* per\u00f2 NO far\u00e0 c\u00f2pia de seguretat del seg\u00fcent\:

BackupHistoryMessages.updateBackupPaths.none=No hi ha cap fitxer o carpeta seleccionat per una c\u00f2pia de seguretat.

BackupNotReadyCode.BATTERY_BLOCKED=executant-se amb bateria
BackupNotReadyCode.BUSY=no planificat per executar-se
BackupNotReadyCode.CAPACITY_REDUCED=S'ha redu\u00eft la capacitat assignada
BackupNotReadyCode.DISABLED=El dest\u00ed no s'ha planificat per executar-se
BackupNotReadyCode.EXCEPTION=Problema desconegut (contacteu amb l'equip de suport {0} si el problema persisteix)
BackupNotReadyCode.INVALID_BLOCK_NUMBER=arxiu heretat, contactar amb l'equip de suport
BackupNotReadyCode.LICENSE_LIMIT_REACHED=S'ha arribat al l\u00edmit de llic\u00e8ncia
BackupNotReadyCode.MANIFEST_MAINTENANCE=Els fitxers de c\u00f2pia de seguretat s'estan mantenint
BackupNotReadyCode.MANIFEST_MIGRATION_NEEDED=S'estan migrant els fitxers de c\u00f2pia de seguretat
BackupNotReadyCode.MANIFEST_MOVED=La ubicaci\u00f3 de c\u00f2pia de seguretat s'est\u00e0 movent
BackupNotReadyCode.MANIFEST_NOT_INITIALIZED=No es pot accedir a la ubicaci\u00f3 de c\u00f2pia de seguretat
BackupNotReadyCode.NETWORK_BLOCKED=xarxa bloquejada
BackupNotReadyCode.NOT_AVAILABLE=El dest\u00ed no est\u00e0 disponible
BackupNotReadyCode.PAUSED=S'ha fet una pausa al dest\u00ed
BackupPanel.BackupSourcePanel.BackupPortlet.address=Adre\u00e7a d'Internet\:
BackupPanel.BackupSourcePanel.BackupPortlet.progress=En curs\:
BackupPanel.BackupSourcePanel.BackupPortlet.spaceUsedLabel=Espai utilitzat\:
BackupPanel.BackupSourcePanel.BackupPortlet.title=Origen de la c\u00f2pia de seguretat\: {0}
BackupPanel.BackupSourcePanel.allowedSpace=Espai assignat\:
BackupPanel.BackupSourcePanel.allowedSpaceAutomatic=Autom\u00e0tic
BackupPanel.BackupSourcePanel.allowedSpaceSize=GB
BackupPanel.BackupSourcePanel.guidLabel=Sistema\:
BackupPanel.BackupSourcePanel.lastBackupLabel=\u00daltima c\u00f2pia de seguretat\:
BackupPanel.BackupSourcePanel.location.browse.message=Seleccionar ubicaci\u00f3 a on emmagatzemar aquestes dades de c\u00f2pia de seguretat d'aquest sistema\:
BackupPanel.BackupSourcePanel.location.browse.title=Seleccionar directori A
BackupPanel.BackupSourcePanel.location.detail.completed=Completat\:
BackupPanel.BackupSourcePanel.location.detail.todo=Per fer\:
BackupPanel.BackupSourcePanel.location.status.error=No es pot moure \u2014
BackupPanel.BackupSourcePanel.location.status.inactive=Esperant per moure els fitxers de c\u00f2pia de seguretat
BackupPanel.BackupSourcePanel.location.status.remaining=Movent fitxers de c\u00f2pia de seguretat \u2014 resten {0}
BackupPanel.BackupSourcePanel.locationLabel=Ubicaci\u00f3\:
BackupPanel.BackupSourcePanel.nameLabel=Nom d'origen\:
BackupPanel.BackupSourcePanel.spaceUsedLabel=Espai utilitzat\:
BackupPanel.BackupSourcePanel.title=C\u00f2pia de seguretat d'entrada de{0}
BackupPanel.BackupSourcePanel.userEmailLabel=Propietari\:
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.attach=Adjuntar un arxiu de c\u00f2pia de seguretat
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.backupCode=Permetre als vostres amics fer una c\u00f2pia de seguretat del vostre sistema amb aquest codi de c\u00f2pia de seguretat\:
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.detail.completed=Completat\:
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.detail.todo=Per fer\:
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.detail.used=Disc utilitzat\:
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.disable=Desactivar c\u00f2pia de seguretat d'entrada
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.icon.connected=Connectat durant
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.icon.disconnected=Desconnectat
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.none=Convidar als vostres amics a fer c\u00f2pies de seguretat del vostre sistema
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.BATTERY_BLOCKED=executant-se amb bateria
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.BUSY=esperant fins que l'usuari marxi
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.CAPACITY_REDUCED=la capacitat assignada s\u2019ha redu\u00eft
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.DISABLED=planificat per comen\u00e7ar a {0}
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.EXCEPTION=problema desconegut
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.LICENSE_LIMIT_REACHED=s'ha arribat al l\u00edmit de llic\u00e8ncia
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.LICENSE_LIMIT_REACHED.business=subscripci\u00f3 caducada
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_MAINTENANCE=s'estan mantenint fitxers de c\u00f2pia de seguretat
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_MIGRATION_NEEDED=s'estan migrant fitxers de c\u00f2pia de seguretat
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_MOVED=la ubicaci\u00f3 de la c\u00f2pia de seguretat s'est\u00e0 movent
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_NOT_INITIALIZED=la ubicaci\u00f3 de la c\u00f2pia de seguretat s'est\u00e0 movent
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.NETWORK_BLOCKED=xarxa bloquejada
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.NOT_AVAILABLE=no disponible
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.PAUSED=en pausa
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.complete=C\u00f2pia de seguretat completada\!
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.idle.connected=Esperant la c\u00f2pia de seguretat
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.idle.offline=Esperant la connexi\u00f3
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.lastBackup={0} \u2014 \u00faltima c\u00f2pia de seguretat fa {1}
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.maintaining=Mantenint fitxers de c\u00f2pia de seguretat
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.notReady=C\u00f2pia de seguretat desactivada \u2014 {0}
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.outofspace=Sense espai{0}
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.remaining=C\u00f2pia de seguretat en execuci\u00f3 \u2014 resten {0}
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.running=C\u00f2pia de seguretat en execuci\u00f3
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.scheduled=C\u00f2pia de seguretat planificada per comen\u00e7ar a les {0}
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.systemPaused=C\u00f2pia de seguretat desactivada \u2014 s'ha fet una pausa durant {0}
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.title=D'entrada
BackupPanel.command=Ordre\:
BackupPanel.title=C\u00f2pia de seguretat
BackupSchedule.always=C\u00f2pia de seguretat planificada per executar-se sempre
BackupSchedule.backup.pause=S'ha fet una pausa a la c\u00f2pia de seguretat durant {0}
BackupSchedule.backup.resume=C\u00f2pia de seguretat represa
BackupSchedule.between=C\u00f2pia de seguretat planificada per executar-se entre {0} i {1}
BackupSchedule.system.pause=S'ha fet una pausa al sistema durant {0}
BackupSchedule.system.resume=Sistema repr\u00e8s
BackupStopCode.BATTERY=Executant-se amb la bateria, espereu fins que es connecti a la alimentaci\u00f3
BackupStopCode.BUSY=L'usuari est\u00e0 present, esperant fins que l'usuari marxi
BackupStopCode.CLEAR_FILE_TODOS=Ha comen\u00e7at l'exploraci\u00f3 del sistema de fitxers sencer.
BackupStopCode.CLOSED=El dest\u00ed de c\u00f2pia de seguretat estava tancat
BackupStopCode.DISABLED=La c\u00f2pia de seguretat est\u00e0 desactivada o no s'ha planificat la seva execuci\u00f3
BackupStopCode.DISCONNECT=El dest\u00ed de c\u00f2pia de seguretat estava desconnectat
BackupStopCode.NONE=Cap
BackupStopCode.NORMAL=Res a fer
BackupStopCode.NOT_USING=El dest\u00ed de la c\u00f2pia de seguretat s'ha deixat de fer servir
BackupStopCode.PAUSED=Es va fer una pausa a la c\u00f2pia de seguretat
BackupStopCode.RESTORING=Es va iniciar una restauraci\u00f3
BackupStopCode.STALLED=La comunicaci\u00f3 s'ha parat.
BackupStopCode.TARGET_NOT_READY=El dest\u00ed de c\u00f2pia de seguretat no est\u00e0 preparat
BackupStopCode.TARGET_OUT_OF_SPACE=El dest\u00ed de c\u00f2pia de seguretat no t\u00e9 espai
BackupStopCode.USING_ANOTHER=Es va seleccionar un conjunt de c\u00f2pies de seguretat i/o dest\u00ed diferent
BackupStopCode.VALIDATING=S'est\u00e0 validant el manifest
BackupStopCode.VALIDATION_NEEDED=El manifest requereix validaci\u00f3
CPCVersionResponseMessage2.upgradesAvailable=Actualitzacions disponibles a {0}
CPService.started=S'ha iniciat {0}, versi\u00f3 {1}, GUID {2}
CPService.stopped=S'ha aturat {0}, versi\u00f3 {1}, GUID {2}
CPService.upgrade.applying=Aplicant canvis d'actualitzaci\u00f3 - versi\u00f3 {0}
CPService.upgrade.complete=Actualitzaci\u00f3 completa - versi\u00f3 {0}
Command.result.success=La seva ordre s'ha realitzar correctament.
Command.title=Ordre
ConnectionDiscoveryStatusText.notAvailable=Cap disponible
ConnectionDiscoveryStatusText.running=provant...
ConnectionDiscoveryStatusText.statusLine={0} ({1})
ConnectionDiscoveryStatusText.success=D'acord
ConnectionDiscoveryStatusText.type.Listen=Escoltar
ConnectionDiscoveryStatusText.type.NatPMP=NAT-PMP
ConnectionDiscoveryStatusText.type.NatTraversal=NAT Transversal
ConnectionDiscoveryStatusText.type.UPnP=UPnP
ConnectionDiscoveryStatusText.type.Unknown=Desconegut
CopyJob.Error.DESTINATION_NOT_DIRECTORY=error de sistema desconegut
CopyJob.Error.DESTINATION_NOT_FOUND=dest\u00ed no disponible
CopyJob.Error.DESTINATION_UNAVAILABLE=dest\u00ed no disponible
CopyJob.Error.DRIVE_PATH_ALREADY_USED=carpeta ja assignada
CopyJob.Error.FILE_ALREADY_EXISTS=el dest\u00ed ja existeix
CopyJob.Error.FILE_NOT_FOUND=falten fitxers de c\u00f2pia de seguretat
CopyJob.Error.NO_FREE_SPACE=no hi ha prou espai
CopyJob.Error.SYSTEM=error de sistema desconegut
CopyJob.Error.VERIFY_FAILED=ha fallat la verificaci\u00f3 del trasllat
DateTimeDialog.message=Seleccionar una data i una hora.
DateTimeDialog.title=Seleccionar una data i una hora.
Destinations.BackupPortlet.address=Adre\u00e7a d'Internet\:
Destinations.BackupPortlet.progress=En curs\:
Destinations.BackupPortlet.removeBackupDestinationButton=Treure arxiu de c\u00f2pia de seguretat
Destinations.BackupPortlet.spaceGiven=Quota d'espai\:
Destinations.BackupPortlet.spaceGiven.automatic=Autom\u00e0tic
Destinations.BackupPortlet.spaceGiven.unlimited=Il\u00b7limitat
Destinations.BackupPortlet.spaceUsedLabel=Espai utilitzat\:
Destinations.BackupPortlet.title=Dest\u00ed de c\u00f2pia de seguretat\: {0}
Destinations.Computers.deleteComputer=Desactivar sistema
Destinations.Computers.helpStep1=Instal\u00b7leu {0} a un altre sistema fent servir el vostre compte\
Destinations.Computers.helpStep2=Despr\u00e9s de la instal\u00b7laci\u00f3 {0} a l'altre sistema, s'afegeix a la llista
Destinations.Computers.helpStep3=Seleccionar un sistema i pr\u00e9mer
Destinations.Computers.helpTitle=Com fer una c\u00f2pia de seguretat del vostre altre sistema\:
Destinations.Computers.listTitle=Els vostres sistemes\:
Destinations.Computers.removeMessage=Treure aquest sistema esborrar\u00e0 de forma permanent els registres d'aquest sistema i TOTS els fitxers de c\u00f2pia de seguretat per a aquest sistema ARREU. Aquesta decisi\u00f3 no es pot revertir.
Destinations.Computers.tab=Sistemes
Destinations.Folder.browse.message=Seleccionar ubicaci\u00f3 a on emmagatzemar les dades de c\u00f2pia de seguretat\:
Destinations.Folder.browse.title=Seleccionar un directori
Destinations.Folder.deleteComputer=Esborrar...
Destinations.Folder.helpStep1=Seleccionar una carpeta de dest\u00ed de c\u00f2pia de seguretat
Destinations.Folder.helpStep2=La vostra carpeta apareix a la llista de carpetes disponibles
Destinations.Folder.helpStep3=Seleccionar una carpeta i pr\u00e9mer
Destinations.Folder.helpTitle=Com fer una c\u00f2pia de seguretat d'una carpeta local\:
Destinations.Folder.listTitle=Carpetes disponibles\:
Destinations.Folder.location.browse.message=Seleccionar ubicaci\u00f3 a on emmagatzemar les dades de c\u00f2pia de seguretat\:
Destinations.Folder.location.browse.title=Seleccionar un directori
Destinations.Folder.location.detail.completed=Completat\:
Destinations.Folder.location.detail.todo=Per fer\:
Destinations.Folder.location.status.error=No es pot moure \u2014 {0}
Destinations.Folder.location.status.inactive=Esperant per moure els fitxers de c\u00f2pia de seguretat
Destinations.Folder.location.status.remaining=Movent fitxers de c\u00f2pia de seguretat \u2014 resten {0}
Destinations.Folder.removeMessage=Treure aquesta carpeta esborrar\u00e0 de forma permanent TOTS els fitxers de c\u00f2pia de seguretat de la carpeta. Aquesta decisi\u00f3 no es pot revertir.
Destinations.Folder.tab=Carpetes
Destinations.Friends.error.ownComputer=No podeu afegir el vostre propi compte mitjan\u00e7ant un codi de c\u00f2pia de seguretat.
Destinations.Friends.error.unknownFriendOfferCode=Codi de c\u00f2pia de seguretat no v\u00e0lid.
Destinations.Friends.helpBottomStep1=Permetre als amics fer una c\u00f2pia de seguretat d'aquest sistema amb el codi de c\u00f2pia de seguretat
Destinations.Friends.helpBottomStep2=C\u00f2pia de seguretat d'un amic. Escriviu el codi de c\u00f2pia de seguretat de l'amic\:
Destinations.Friends.helpBottomTitle=El vostre amic ja est\u00e0 executant {0}?
Destinations.Friends.helpTopStep1=Convidar a amics a fer c\u00f2pies de seguretat del vostre sistema
Destinations.Friends.helpTopStep2=Un cop el vostre amic us ofereixi un sistema, apareix a la llista
Destinations.Friends.helpTopStep3=Seleccionar un sistema i pr\u00e9mer
Destinations.Friends.helpTopTitle=Com protegir els fitxers dels vostres amics\:
Destinations.Friends.listTitle=Sistemes d'amics\:
Destinations.Friends.providedBy=Proporcionat per
Destinations.Friends.tab=Amics
Destinations.Online.helpDescription3=Seleccionar un dest\u00ed d'emmagatzematge al n\u00favol i pr\u00e9mer
Destinations.Online.helpTitle=Quant a
Destinations.Online.listTitle=Emmagatzematge al n\u00favol
Destinations.Online.tab=N\u00favol
Destinations.Overview.computerText=Feu c\u00f2pies de seguretat entre els vostres sistemes. De port\u00e0til a escriptori, de casa a la feina, de Mac a PC... Funciona tot\!
Destinations.Overview.drivesText=Feu una c\u00f2pia de seguretat directament d'una unitat adjuntada. Monteu una unitat a un PC remot per continuar amb la protecci\u00f3 fora del lloc.
Destinations.Overview.friendText=Feu una c\u00f2pia de seguretat del sistema d'un amic i no pagueu cap tarifa de subscripci\u00f3. Us cal m\u00e9s espai? Adjunteu una unitat externa al PC.
Destinations.Overview.message={0} proporciona una c\u00f2pia de seguretat il\u00b7limitada segura a m\u00faltiples destins. Afegiu destins per a millorar el pla de c\u00f2pia de seguretat\:
Destinations.Overview.onlineText=C\u00f2pia de seguretat en l\u00ednea a CrashPlan Central.
Destinations.Overview.onlineText.business=C\u00f2pia de seguretat en l\u00ednea al n\u00favol de CrashPlan PRO Cloud.
Destinations.Overview.onlineText.enterprise=C\u00f2pia de seguretat en l\u00ednea dels vostres servidors de c\u00f2pia de seguretat empresarials.
Destinations.Overview.tab=Visi\u00f3 general
Destinations.title=Destins
DownloadManager.complete=Desc\u00e0rrega d'actualitzaci\u00f3 completa - versi\u00f3 {0}.
DownloadManager.error.connectionLost=La desc\u00e0rrega d'actualitzaci\u00f3 ha fallat - versi\u00f3 {0}, connexi\u00f3 perduda.
DownloadManager.error.invalidUrl=La desc\u00e0rrega d'actualitzaci\u00f3 ha fallat - versi\u00f3 {0}, URL no v\u00e0lida {1}
DownloadManager.error.retry=No es pot aplicar les actualitzacions, es tornar\u00e0 a provar d'aqu\u00ed a una hora
DownloadManager.error.verification=La desc\u00e0rrega d'actualitzaci\u00f3 ha fallat - versi\u00f3 {0}, la verificaci\u00f3 ha fallat.
Error.Reauthorize=L'autoritat ha tancat la sessi\u00f3. {1}
Error.Reauthorize.AUTH_DATE_MISMATCH=S'ha iniciat una sessi\u00f3 a un altre sistema.
Error.Reauthorize.DEAUTHORIZED=Sistema desautoritzat.
Error.Reauthorize.GUID=S'ha assignat una nova identitat.
Error.Reauthorize.INACTIVE_COMPUTER=Sistema desactivat.
Error.Reauthorize.INACTIVE_USERNAME=Compte desactivat.
Error.Reauthorize.INVALID_COMPUTER=No s'ha trobat cap sistema.
Error.Reauthorize.INVALID_LOGIN_TOKEN=Senyal d'inici de sessi\u00f3 no v\u00e0lida.
Error.Reauthorize.INVALID_MODEL=Estat d'aplicaci\u00f3 no v\u00e0lid
Error.Reauthorize.INVALID_USERNAME=No s'ha trobat cap compte.
Error.Reauthorize.LOGIN_KEY_MISMATCH=Senyal d'inici de sessi\u00f3 incorrecta
Error.Reauthorize.PERMISSION_DENIED=No s'ha trobat cap compte.
Error.Reauthorize.REASSIGN_IDENTITY=Un altre sistema ha adoptat aquest sistema.
Error.readFile=No es pot llegir el fitxer.
Error.writeFile=No es pot escriure el fitxer.
FilesToBackUp.missing=Manca
FilesToBackUp.progress=explorant
FilesToBackUp.title=Fitxers
FilesToBackUp.total=Total\: {0} / {1}
FriendListPanel.title=Destins de c\u00f2pia de seguretat
FriendPanel.add=+
FriendPanel.allow=Permetre a aquest amic fer una c\u00f2pia de seguretat d'aquest sistema\:
FriendPanel.backup.allowedSpace=Espai assignat\:
FriendPanel.backup.allowedSpaceAutomatic=Autom\u00e0tic
FriendPanel.backup.allowedSpaceSize=GB
FriendPanel.backup.location.browse.message=Seleccionar ubicaci\u00f3 a on emmagatzemar les dades de c\u00f2pia de seguretat del vostre amic\:
FriendPanel.backup.location.browse.title=Seleccionar un directori
FriendPanel.backup.location.label=Ubicaci\u00f3 predeterminada\:
FriendPanel.backup.spaceUsed=Espai utilitzat\:
FriendPanel.backup.spaceUsed.inprogress=M\u00e9s de {0}
FriendPanel.backup.title=C\u00f2pia de seguretat de {0}
FriendPanel.email=Correu electr\u00f2nic
FriendPanel.helpStep1=Convidar a amics a fer c\u00f2pies de seguretat del vostre sistema
FriendPanel.helpStep2=Permetre als amics fer una c\u00f2pia de seguretat d'aquest sistema amb el codi de c\u00f2pia de seguretat
FriendPanel.helpStep3=Feu c\u00f2pies de seguretat m\u00e9s r\u00e0pid\! Porteu un arxiu de c\u00f2pia de seguretat d'un amic a aquest sistema i adjunteu una carpeta d'arxiu
FriendPanel.helpStep4=Afegir amics autom\u00e0ticament mitjan\u00e7ant el seu codi de c\u00f2pia de seguretat\:
FriendPanel.helpTitle=Formes per a protegir els fitxers del amics\:
FriendPanel.inviteFriend=<a href\="url.invite">Convidar a un amic</a>
FriendPanel.listTitle=Seleccionar un amic\:
FriendPanel.name=Nom\:
FriendPanel.nickname=Sobrenom\:
FriendPanel.remove=-
FriendPanel.removeFriend=Treure amic
FriendPanel.removeMessage=Treure aquest amic esborrar\u00e0 de forma permanent TOTS els fitxers de c\u00f2pia de seguretat a TOTS els sistemes d'aquest amic. Aquesta decisi\u00f3 no es pot revertir.
FriendPanel.title=Amics
Global.Automatic=Autom\u00e0tic
Global.Error.blankName=Escriviu un nom.
Global.Error.drivePathAlreadyUsed={0} ja est\u00e0 fent servir aquesta carpeta per la c\u00f2pia de seguretat.
Global.Error.invalidManifestPath=El motor de c\u00f2pies de seguretat no t\u00e9 acc\u00e9s a la ubicaci\u00f3 especificada.
Global.Schedule.from=Des de
Global.Schedule.optionAlways=Sempre
Global.Schedule.optionBetween=Entre hores especificades
Global.Schedule.to=A
Global.comingSoon=Properament
Global.confirm=Ho he entenc
Global.list.A=A.
Global.list.B=B.
Global.list.bullet=\u2022
Global.list.one=1.
Global.list.three=3.
Global.list.two=2.
Global.nameLabel=Nom\:
Global.thisOne=(aquest)
GuestRestoreWindow.title=Restauraci\u00f3 de convidat per a {0}
History.CPCDeauthorizeComputerMessage=Aquest sistema s'ha desautoritzat.
History.securityKeyChanged=La clau de xifrat d'arxiu ha canviat de {0} a {1}.
History.securityKeyPasswordChanged=La contrasenya de la clau de xifrat d'arxiu ha canviat.
History.securityKeyQuestionAnswerChanged=Ha canviat la pregunta i resposta de la clau de xifrat d'arxiu.
History.securityKeyTypeUpgraded=El tipus de clau de xifrat d'arxiu s'ha actualitzat de {0} a {1}.
History.guidChanged=L'identificador del sistema (GUID) ha canviat de {0} a {1}.
History.guidSet=Ara l'identificador del sistema (GUID) \u00e9s {0}.

# {0} is the destination name
# {1} is the destination id
History.UseDestination.start=Comen\u00e7ar a utilitzar el dest\u00ed {0} ({1})
# {0} is the destination name
# {1} is the destination id
History.UseDestination.stop=Deixar d'utilitzar el dest\u00ed {0} ({1})

HistoryPanel.column.date=Data
HistoryPanel.column.message=Missatge
HistoryPanel.title=Historial
IAlert.ApplyingPatchAlert={0} ha descarregat una actualitzaci\u00f3 i es reiniciar\u00e0 moment\u00e0niament per tal d'aplicar l'actualitzaci\u00f3.
IAlert.BackupSevereAlert=Greu\: {0} ha fet la \u00faltima c\u00f2pia de seguretat dels vostres fitxers el {1}.
IAlert.BackupWarningAlert=Advert\u00e8ncia\: {0} ha fet la \u00faltima c\u00f2pia de seguretat dels vostres fitxers a {1}.
IAlert.CpcVersionErrorMessage.NEW_VERSION=Incompatibilitat de {0}. Teniu una versi\u00f3 m\u00e9s antiga.
IAlert.CpcVersionErrorMessage.OLD_VERSION=Incompatibilitat de {0}. Teniu una versi\u00f3 m\u00e9s nova.
IAlert.CpcVersionErrorMessage.title=Actualitzaci\u00f3 obligat\u00f2ria
IAlert.CustomAlert={1}\: {2}
IAlert.DownloadingPatchAlert=Descarregant una nova versi\u00f3 de {0}.
IAlert.DuplicateIdentityAlert=Est\u00e0veu desconnectat perque s'ha detectat un sistema duplicat.
IAlert.DuplicateIdentityMessage.message=Desinstal\u00b7leu {0} d'un d'aquests sistemes.
IAlert.DuplicateIdentityMessage.title=S'han detectat sistemes duplicats
IAlert.FriendInvitationAcceptedAlert={1} ha acceptat la vostra invitaci\u00f3 a {0}.
IAlert.FriendInvitationAcceptedAlert.message={1} ha acceptat la vostra invitaci\u00f3 a {0}.
IAlert.FriendInvitationAcceptedAlert.title=Invitaci\u00f3 acceptada
IAlert.FriendSpaceRequestAlert={1} us ha demanat espai de c\u00f2pia de seguretat addicional.
IAlert.HelpIntroAlert=
IAlert.HelpWelcomeAlert=
IAlert.HepPersonalizeAlert=
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Linux=
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Linux.message={0} no va poder executar l'observador de fitxers en temps real. Aix\u00f2 significa que {0} no reconeixer\u00e0 cap canvi de fitxer en temps real. No obstant aix\u00f2, es reconeixeran tots els canvis de fitxer durant l'exploraci\u00f3 nocturna del sistema de fitxers.
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Linux.title=Observador de fitxers en temps real desactivat
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Macintosh=
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Macintosh.message=Sembla que el focus est\u00e0 desactivat. Aix\u00f2 significa que {0} no reconeixer\u00e0 cap canvi de fitxer en temps real. Tot i aix\u00f2, es reconeixeran tots els canvis de fitxers durant l'exploraci\u00f3 nocturna del sistema de fitxers.
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Macintosh.title=Focus desactivat
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Solaris=
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Solaris.message={0} no va poder executar l'observador de fitxers en temps real. Aix\u00f2 significa que {0} no reconeixer\u00e0 cap canvi de fitxer en temps real. No obstant aix\u00f2, es reconeixeran tots els canvis de fitxer durant l'exploraci\u00f3 nocturna del sistema de fitxers.
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Solaris.title=Observador de fitxers en temps real desactivat
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Windows=
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Windows.message={0} no va poder executar l'observador de fitxers en temps real. Aix\u00f2 significa que {0} no reconeixer\u00e0 cap canvi de fitxer en temps real. No obstant aix\u00f2, es reconeixeran tots els canvis de fitxer durant l'exploraci\u00f3 nocturna del sistema de fitxers.
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Windows.title=Observador de fitxers en temps real desactivat
IAlert.ReassignIdentityDoneAlert=S'ha fet substituint el nou sistema amb un d'existent
IAlert.ReassignIdentityDoneMessage.message=Els fitxers que ja tenen una c\u00f2pia de seguretat no es tornaran a enviar.
IAlert.ReassignIdentityDoneMessage.title=Adopci\u00f3 completa\!
IAlert.ReassignIdentityMessage.message=Aquest sistema \u00e9s nou? Si \u00e9s aix\u00ed, podeu <a href\="action\://com.backup42.desktop.actions.ShowReassignIdentityDialogAction">adoptar</a> un sistema anterior per tal d'evitar reiniciar la c\u00f2pia de seguretat inicial.
IAlert.ReassignIdentityMessage.title=Continuar c\u00f2pia de seguretat
IAlert.SystemErrorAlert=Error del sistema\: Si el problema persisteix, torneu a instal\u00b7lar {0}
IAlert.UpdateAvailableAlert=Est\u00e0 disponible una nova versi\u00f3 de {0}.
LoginPanel.business.message.setup=Iniciar sessi\u00f3 per a fer c\u00f2pia de seguretat i restaurar fitxers.
LoginPanel.business.title.setup.existing=Iniciar sessi\u00f3 a {0}
LoginPanel.comfortHelp.line1=<b>Sense correu escombraria.</b> No compartirem el vostre correu electr\u00f2nic.
LoginPanel.comfortHelp.line2=<b>Sense obligacions.</b> No us facturarem, a menys que compreu.
LoginPanel.comfortHelp.line3=<b>Alta seguretat.</b> La informaci\u00f3 es xifra abans de la transmissi\u00f3.
LoginPanel.comfortHelp.title=Per qu\u00e8 \u00e9s segur\:
LoginPanel.cpcUnavailable.retrying=Connectant-se a {0}...
LoginPanel.email=Correu electr\u00f2nic\:
LoginPanel.sso.login=Inici de sessi\u00f3 amb {0}
LoginPanel.sso.externalBrowser=Hem iniciat un navegador d'Internet extern per iniciar una sessi\u00f3 amb {0}. <a href\="{1}">Iniciar sessi\u00f3</a> i tornar per completar.
LoginPanel.error.cpcVersionNew=Incompatibilitat de {0}. Teniu una versi\u00f3 m\u00e9s antiga.
LoginPanel.error.cpcVersionOld=Incompatibilitat de {0}. Teniu una versi\u00f3 m\u00e9s nova.
LoginPanel.error.duplicateAccount=Aquest compte ja existeix.
LoginPanel.error.email.invalid=Escriviu una adre\u00e7a de correu electr\u00f2nic v\u00e0lida.
LoginPanel.error.email.required=Escriviu la vostra adre\u00e7a de correu electr\u00f2nic.
LoginPanel.error.failed=La informaci\u00f3 que heu escrit no es correcta.
LoginPanel.error.incorrectPassword=Contrasenya incorrecta
LoginPanel.error.incorrectAnswer=Resposta incorrecta
LoginPanel.error.invalidPassword=Contrasenya massa curta
LoginPanel.error.limit.reached=S'ha arribat al l\u00edmit del sistema sota llic\u00e8ncia.
LoginPanel.error.name.required=Escriviu el vostre nom.
LoginPanel.error.password.mismatch=Les contrasenyes no coincideixen.
LoginPanel.error.password.required=Escriviu una contrasenya.
LoginPanel.error.regKey.required=A {0} li cal una clau de registre v\u00e0lida per l'autoritzaci\u00f3.
LoginPanel.error.registrationBlocked=Degut a una forta demanda, no podem acceptar el vostre registre en aquest moment. Si-us-plau, torneu a provar-ho m\u00e9s tard.
LoginPanel.error.serverAddress.required=Escriviu una adre\u00e7a de PROe Server.
LoginPanel.error.slaveCluster=No es pot autoritzar en un servidor esclau
LoginPanel.error.tooBusy=Servidor ocupat.
LoginPanel.error.tooManyAttempts=Masses intents fallits, espereu 10 minuts per tornar-ho a provar.
LoginPanel.error.unknownLdapError=Error de comunicaci\u00f3 de LDAP
LoginPanel.error.username.mustBeAnEmail=El nom d'usuari ha de ser una adre\u00e7a de correu electr\u00f2nic v\u00e0lida.
LoginPanel.error.username.required=Escriviu el vostre nom d'usuari.
LoginPanel.firstName=Nom\:
LoginPanel.forgotPassword=<a href\="{0}">Heu oblidat la vostra contrasenya?</a>
LoginPanel.lastName=Cognoms\:
LoginPanel.licensedTo=T\u00e9 llic\u00e8ncia per a\:
LoginPanel.message.login=Per a una seguretat afegida, aquest escriptori {0} necessita una contrasenya.
LoginPanel.message.setup=Us cal un compte {0} per gestionar la c\u00f2pia de seguretat i rebre alertes i informes per correu electr\u00f2nic.
LoginPanel.message.setup.business=Us cal un compte per fer una c\u00f2pia de seguretat d'aquest sistema.
LoginPanel.message.setup.enterprise=Us cal un compte per fer una c\u00f2pia de seguretat d'aquest sistema.
LoginPanel.option.login=Compte existent
LoginPanel.option.register=Nou compte
LoginPanel.password=Contrasenya\:
LoginPanel.proClient.message.setup=Escriviu el vostre nom d'usuari i contrasenya. Aquesta informaci\u00f3 us identifica i xifra els vostres fitxers, aix\u00ed ning\u00fa pot accedir-hi.
LoginPanel.proClient.title.setup.register=Crear el vostre compte
LoginPanel.registrationKey=Clau de registre\:
LoginPanel.repeatPassword=Confirmar contrasenya\:
LoginPanel.safeAccount=Per qu\u00e8 \u00e9s segur un compte al 100%\:Sense correu escombraria\: No compartirem el vostre correu electr\u00f2nic \nSense obligacions\: Compreu, nom\u00e9s si ho voleu de deb\u00f2\nSense targeta de cr\u00e8dit\: La prova es 100%gratu\u00efta \n<a>Com funcionen els comptes?</a>
LoginPanel.serverAddress=Adre\u00e7a de PROe Server\:
LoginPanel.submit.newAccount=Crear compte
LoginPanel.submit.signin=Iniciar sessi\u00f3
LoginPanel.success=Inici de sessi\u00f3 satisfactori
LoginPanel.title.login=Iniciar sessi\u00f3 a l'escriptori de {0}
LoginPanel.title.setup.existing=Utilitzar un compte existent
LoginPanel.title.setup.register=Crear el vostre compte {0} gratu\u00eft
LoginPanel.title.setup.register.business=Crear un compte {0}
LoginPanel.title.setup.register.enterprise=Crear un compte {0}
LoginPanel.username=Nom d'usuari\:
MissingCustomKey.message=Proporcionar la vostra clau d'arxiu,
MissingCustomKey.title=Clau de dades necess\u00e0ria
MissingPrivateDataPassword.message=Escriviu la contrasenya d'arxiu que protegeix la vostra clau de xifrat d'arxiu.
MissingPrivateDataPassword.passwordLabel=Contrasenya\:
MissingPrivateDataPassword.title=Contrasenya d'arxiu necess\u00e0ria
CreateArchivePasswordMessage.message=L'usuari principal d'aquest sistema ha de crear una contrasenya per protegir l'arxiu de c\u00f2pia de seguretat. Aquesta contrasenya ser\u00e0 necess\u00e0ria per poder accedir o restaurar fitxers dels que s'han fet c\u00f2pies de seguretat.
CreateArchivePasswordMessage.passwordLabel=Contrasenya\:
CreateArchivePasswordMessage.repeatPassword=Confirmar contrasenya\:
CreateArchivePasswordMessage.title=Contrasenya d'arxiu necess\u00e0ria
OutOfSpaceReason.ALLOTTED_CAPACITY_REACHED=\ \u2014 S'ha arribat a la quota de disc
OutOfSpaceReason.DATA_FILE_TOO_LARGE=\ \u2014 Fitxer de dades massa llarg pel sistema de fitxers
OutOfSpaceReason.FREE_SPACE_LIMIT_REACHED=\ \u2014 No hi ha prou espai
OutOfSpaceReason.INSUFFICIENT_COMPACT_SPACE=\ \u2014 No hi ha prou espai per a compactar l'arxiu
OutOfSpaceReason.QUOTA_REACHED=\ \u2014 S'ha arribat a la quota de disc
PasswordPrompt.repeat=Tornar a escriure contrasenya
PasswordPrompt.repeat.match=Coincid\u00e8ncia
PasswordPrompt.repeat.mismatch=Incongru\u00e8ncia
PasswordPrompt.repeat.tooShort=M\u00edn de {0} car\u00e0cters
PasswordStrength.GOOD=Bo
PasswordStrength.STRONG=Fort
PasswordStrength.VERY_STRONG=Molt s\u00f2lida
PasswordStrength.VERY_WEAK=Molt d\u00e8bil
PasswordStrength.WEAK=D\u00e8bil
PasswordStrength.hint.GOOD=Utilitzar maj\u00fascules o nombres per refor\u00e7ar.
PasswordStrength.hint.STRONG=Per millorar la solidesa de la contrasenya, afegiu m\u00e9s car\u00e0cters, nombres i s\u00edmbols.
PasswordStrength.hint.VERY_STRONG=La vostra contrasenya \u00e9s molt segura.
PasswordStrength.hint.VERY_WEAK=Utilitzar una contrasenya m\u00e9s llarga per refor\u00e7ar
PasswordStrength.hint.WEAK=Utilitzar, com a m\u00ednim, 3 car\u00e0cters exclusius per refor\u00e7ar.
PatchManager.failed=Actualitzaci\u00f3 fallida - versi\u00f3 {0}
PatchManager.installed=Actualitzaci\u00f3 instal\u00b7lada - versi\u00f3 {0}
PatchManager.upgrade=Instal\u00b7lant actualitzaci\u00f3 - versi\u00f3 {0}
Product.B42_PRO=CrashPlan PRO
ReassignIdentity.Computers.archives=Arxiu de c\u00f2pia de seguretat
ReassignIdentity.Computers.lastConnected=\u00daltima c\u00f2pia de seguretat
ReassignIdentity.Computers.name=Nom
ReassignIdentity.help=<a href\="url.reassignIdentity">Qu\u00e8 passa si adopto un altre sistema?</a>
ReassignIdentity.message1=Per permetre que aquest sistema agafi el control d'un altre existent, seleccioneu un sistema per adoptar.
ReassignIdentity.message2=Ara, es far\u00e0 una c\u00f2pia de seguretat d'aquest sistema com \u201c{0}.\u201d Es deixar\u00e0 de fer c\u00f2pies de seguretat del sistema antic \u201c{0}\u201d.
ReassignIdentity.title=Adoptar un altre sistema
Restore.CustomKeyPrompt.message=Escriviu la clau d'arxiu.
Restore.CustomKeyPrompt.title=Clau d'arxiu necessari
Restore.DataPasswordPrompt.message=Escriviu la contrasenya que protegeix la vostra clau de xifrat d'arxiu.
Restore.DataPasswordPrompt.passwordLabel=Contrasenya\:
Restore.DataPasswordPrompt.title=Contrasenya obligat\u00f2ria
RestoreFileTreeLabelProvider.empty=no s'ha trobat cap fitxer
RestoreFileTreeLabelProvider.loading=carregant...
RestoreFileTreeLabelProvider.refineSearch=Masses resultats, refineu la cerca
RestoreFileTreeLabelProvider.searchResults=Resultats de la cerca\: s'ha trobat {0}
RestoreFileTreeLabelProvider.searching=Cercant...
RestoreFileTreeLabelProvider.unavailable=no disponible actualment
RestoreFileTreeViewer.lastBackedUp=\u00daltima c\u00f2pia de seguretat feta
RestoreFileTreeViewer.name=Nom
RestoreFileTreeViewer.size=Grand\u00e0ria
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.directory.message=Seleccionar una ubicaci\u00f3 a on es restauraran els vostres fitxers\:
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.directory.title=Seleccionar un directori
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.originalPermissions=amb <a href\="user">permisos originals</a>
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.overwrite=<a href\="rename">sobreescriure</a>
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.rename=<a href\="overwrite">canviar nom</a>
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.restorePath.default=<a href\="restorePathOriginal">{0}</a>
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.restorePath.originalLocation=<a href\="restorePathSpecific">ubicaci\u00f3 original</a>
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.restorePath.specificLocation=<a href\="restorePathDefault">una carpeta</a> (<a href\="restorePathBrowse">{0}</a>)
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.text=Restaurar el {1}{4} a {2} i els fitxers existents de {3}.
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.userPermissions=amb <a href\="original">permisos actuals</a>
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.versionLatest=versi\u00f3 <a href\="versionSpecified">m\u00e9s recent</a>
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.versionLatest.basic=versi\u00f3 m\u00e9s recent
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.versionSpecified=<a href\="versionLatest">la versi\u00f3 m\u00e9s recent abans de {0}</a>
RestorePanel.RestoringPortlet.detail.completed=Completat\:
RestorePanel.RestoringPortlet.detail.destination=Dest\u00ed\:
RestorePanel.RestoringPortlet.detail.errors=Errors\:
RestorePanel.RestoringPortlet.detail.errors.value={0} (veure <a>historial</a>)
RestorePanel.RestoringPortlet.detail.receiving=Rebent\:
RestorePanel.RestoringPortlet.detail.todo=Per fer\:
RestorePanel.RestoringPortlet.name={1} de {0}
RestorePanel.RestoringPortlet.name.thisComputer=Des de {0}
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.CAPACITY_REDUCED=la capacitat assignada s\u2019ha redu\u00eft
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.DISABLED=no planificat per executar-se
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.EXCEPTION=problema desconegut
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.LICENSE_LIMIT_REACHED=subscripci\u00f3 caducada
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_MAINTENANCE=s'estan migrant fitxers de c\u00f2pia de seguretat
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_MIGRATION_NEEDED=s'estan migrant fitxers de c\u00f2pia de seguretat
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_MOVED=la ubicaci\u00f3 de la c\u00f2pia de seguretat s'est\u00e0 movent
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_NOT_INITIALIZED=la ubicaci\u00f3 de la c\u00f2pia de seguretat s'est\u00e0 movent
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.NOT_AVAILABLE=no disponible
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.PAUSED=en pausa
RestorePanel.RestoringPortlet.status.complete=Restaurat a <a>{0}</a>.
RestorePanel.RestoringPortlet.status.completeAt=Restaurat a <a>{0}</a> a {1}.
RestorePanel.RestoringPortlet.status.notReady=C\u00f2pia de seguretat desactivada \u2014 {0}
RestorePanel.RestoringPortlet.status.pause=Fer una pausa a la restauraci\u00f3
RestorePanel.RestoringPortlet.status.pending=Restauraci\u00f3 pendent
RestorePanel.RestoringPortlet.status.remaining={0} restant
RestorePanel.RestoringPortlet.status.running=Restauraci\u00f3 en execuci\u00f3
RestorePanel.RestoringPortlet.status.start=Reprendre restauraci\u00f3
RestorePanel.RestoringPortlet.status.stop=Treure restauraci\u00f3
RestorePanel.RestoringPortlet.status.stopped=S'ha parat la restauraci\u00f3
RestorePanel.RestoringPortlet.status.waiting=Esperant per restaurar
RestorePanel.RestoringPortlet.title=Restaurar estat
RestorePanel.UnavailableReason.BUSY.name=no planificat per executar-se
RestorePanel.UnavailableReason.BUSY.warning=No es pot restaurar perqu\u00e8 el dest\u00ed no s'ha planificat per executar-se.
RestorePanel.UnavailableReason.CRYPTO_EXCEPTION.name=clau de xifratge d'arxiu incorrecta
RestorePanel.UnavailableReason.CRYPTO_EXCEPTION.warning=No es pot restaurar degut a un error de clau de xifratge d'arxiu de c\u00f2pia de seguretat
RestorePanel.UnavailableReason.EXPIRED.name=caducat
RestorePanel.UnavailableReason.EXPIRED.warning=Subscripci\u00f3 activa necess\u00e0ria per restaurar.
RestorePanel.UnavailableReason.IO_EXCEPTION.name=error d'E/S d'arxiu
RestorePanel.UnavailableReason.IO_EXCEPTION.warning=No es pot restaurar degut a un error d'E/S d'arxiu de c\u00f2pia de seguretat
RestorePanel.UnavailableReason.NOT_INITIALIZED.name=falta arxiu de c\u00f2pia de seguretat
RestorePanel.UnavailableReason.NOT_INITIALIZED.warning=Falta l'arxiu de c\u00f2pia de seguretat
RestorePanel.UnavailableReason.NO_PERMISSION.name=s'ha arribat al l\u00edmit de llic\u00e8ncia
RestorePanel.UnavailableReason.NO_PERMISSION.name.business=caducat
RestorePanel.UnavailableReason.NO_PERMISSION.warning=No es pot restaurar\: S'ha arribat al l\u00edmit de la llic\u00e8ncia.
RestorePanel.UnavailableReason.NO_PERMISSION.warning.business=Subscripci\u00f3 activa necess\u00e0ria per restaurar.
RestorePanel.UnavailableReason.OFFLINE.name=fora de l\u00ednia
RestorePanel.UnavailableReason.OFFLINE.warning=No es pot restaurar perqu\u00e8 el dest\u00ed est\u00e0 fora de l\u00ednia.
RestorePanel.UnavailableReason.UNKNOWN.name=no disponible
RestorePanel.UnavailableReason.UNKNOWN.warning=No es pot restaurar perqu\u00e8 el dest\u00ed no est\u00e0 disponible.
RestorePanel.UnavailableReason.VALIDATING.name=sincronitzant
RestorePanel.UnavailableReason.VALIDATING.warning=No es pot restaurar fins que haguem sincronitzat el dest\u00ed.
RestorePanel.UnavailableReason.warning={0}
RestorePanel.computerToRestore=Restaurar fitxers per al sistema\:
RestorePanel.destination=Restaurar fitxers seleccionats a\:
RestorePanel.duplicateSelection=Els fitxers existents seran\:
RestorePanel.duplicateSelection.overwrite=Sobreescrit
RestorePanel.duplicateSelection.rename=S'ha canviat el nom
RestorePanel.error.incorrectGuestPassword=Escriviu una contrasenya v\u00e0lida.
RestorePanel.error.incorrectKey=Clau de dades incorrecta
RestorePanel.error.invalidKey=Clau de dades no v\u00e0lida. Feu servir les opcions Frase de contrasenya o Importar per a obtenir la clau v\u00e0lida.
RestorePanel.error.noSpace=No hi ha prou espai disponible per fer la restauraci\u00f3.
RestorePanel.error.readOnly=La ubicaci\u00f3 de restauraci\u00f3 \u00e9s de nom\u00e9s lectura.
RestorePanel.includeDeleted=Mostrar fitxers esborrats
RestorePanel.includeHidden=Mostrar fitxers ocults
RestorePanel.locationSelection.desktop=Escriptori
RestorePanel.locationSelection.original=Ubicaci\u00f3 original
RestorePanel.notAvailable.message=Actualment, no hi ha cap dest\u00ed de c\u00f2pia de seguretat disponible.
RestorePanel.notAvailable.title=No disponible
RestorePanel.restoreButton=Restaurar
RestorePanel.restoreFromComputer=De dest\u00ed de c\u00f2pia de seguretat\:
RestorePanel.selectFiles=Trobar fitxers per a restaurar pel nom o seleccionar a la llista seg\u00fcent\:
RestorePanel.thisComputer=\ (aquest sistema)
RestorePanel.title=Restaurar
RestorePanel.versionSelection=Versi\u00f3 de fitxer per a restaurar\:
RestorePanel.versionSelection.date=Data espec\u00edfica
RestorePanel.versionSelection.latest=El m\u00e9s recent
SecurityKey.Create.bits={0} bits
SecurityKey.Create.key=Frase de contrasenya\:
SecurityKey.Create.message=Quant m\u00e9s llarga sigui la frase de contrasenya, m\u00e9s segura ser\u00e0 la vostra clau. Escriviu fins a 448 bits.
SecurityKey.Create.repeat=Repetir\:
SecurityKey.Create.title=Per generar una clau de dades, escriviu una frase de contrasenya.
SecurityKey.FileAlreadyExists.message={0} ja existeix. \u00bfDesitgeu substituir-lo?
SecurityKey.FileAlreadyExists.title=El fitxer ja existeix
SecurityKey.Type.AccountPassword=contrasenya del compte
SecurityKey.Type.CustomKey=personalitzar clau d'arxiu
SecurityKey.Type.PrivatePassword=contrasenya d'arxiu
SecurityKey.create=<a>Frase de contrasenya...</a>
SecurityKey.empty=Enganxar aqu\u00ed la clau de dades de l'arxiu
SecurityKey.export=<a>Exportar...</a>
SecurityKey.generate=<a>Generar</a>
SecurityKey.import=<a>Importar...</a>
SecurityKey.messageExisting=Utilitzar la opci\u00f3 Frase de contrasenya o Importar per obtenir una clau v\u00e0lida.
SecurityKey.messageNew=Utilitzar la opci\u00f3 Frase de contrasenya, Generar o Importar per obtenir una clau v\u00e0lida.
SecurityKey.tooShort=La clau enganxada no \u00e9s una clau de 448-bits. Voleu continuar?
Settings.Account=Compte
Settings.Account.LicenseTransfer.DataLoss.fromComputer=Aquesta llic\u00e8ncia l'est\u00e0 fent servir un sistema \u201c{1}\u201d.\n\nTransferir aquesta llic\u00e8ncia ESBORRAR\u00c0 la seva c\u00f2pia de seguretat {2} a {3}.
Settings.Account.LicenseTransfer.DataLoss.fromComputerConfirm=ESBORRAR la c\u00f2pia de seguretat de {1} i transferir la llic\u00e8ncia.
Settings.Account.LicenseTransfer.DataLoss.fromUser=Aquesta llic\u00e8ncia l'est\u00e0 fent servir un altre usuari.\n\n\u201c{1}\u201d t\u00e9 {2} de {4} sistemes emmagatzemades a {3}.
Settings.Account.LicenseTransfer.DataLoss.fromUserConfirm=Notificar a {1}, d'una c\u00f2pia de seguretat ESBORRADA i transferir la llic\u00e8ncia.
Settings.Account.LicenseTransfer.fromComputer=Aquesta llic\u00e8ncia l'est\u00e0 fent servir un altre sistema,.\n\nTransferir la llic\u00e8ncia de \u201c{1}\u201d aquest sistema?
Settings.Account.LicenseTransfer.fromUser=Aquesta llic\u00e8ncia l'est\u00e0 fent servir un altre usuari.\n\nTransferir la llic\u00e8ncia de \u201c{1}\u201d a aquest sistema?
Settings.Account.LicenseTransfer.title=Transfer\u00e8ncia de llic\u00e8ncia
Settings.Account.license.buyLink=<a href\="url.store">Adquirir</a>
Settings.Account.license.guid=Sistema\:
Settings.Account.license.issuedBy=Em\u00e8s per\:
Settings.Account.license.issuedBy.value={0} a {1}
Settings.Account.license.key=Clau\:
Settings.Account.license.product=Producte\:
Settings.Account.license.serverAddress=Adre\u00e7a principal de PROe Server\:
Settings.Account.license.serverSecondaryAddress=Adre\u00e7a secund\u00e0ria de PROe Server\:
Settings.Account.license.title=Llic\u00e8ncia
Settings.Account.license.version=Versi\u00f3\:
Settings.Account.personal.changePassword=Canviar contrasenya...
Settings.Account.personal.email=Correu electr\u00f2nic\:
Settings.Account.personal.firstName=Primer
Settings.Account.personal.lastName=\u00daltim
Settings.Account.personal.name=Nom\:
Settings.Account.personal.title=Informaci\u00f3 personal
Settings.Account.personal.username=Nom d'usuari\:
Settings.Account.subscription.expires=Caduca\:
Settings.Account.subscription.plan=Pla\:
Settings.Account.subscription.status=Estat\:
Settings.Account.subscription.status.active=Actiu
Settings.Account.subscription.status.expired=Caducat
Settings.Account.subscription.title=Llic\u00e8ncia
Settings.Account.url=\n<a href\="url.account">Gestionar compte</a>
Settings.Backup=C\u00f2pia de seguretat
Settings.Backup.Advanced.backupOpenFiles=C\u00f2pia de seguretat de fitxers oberts\:
Settings.Backup.Advanced.backupRunWindow=S'executar\u00e0 la c\u00f2pia de seguretat\:
Settings.Backup.Advanced.compression=Compressi\u00f3\:
Settings.Backup.Advanced.compression.automatic=Autom\u00e0tic
Settings.Backup.Advanced.compression.on=Enc\u00e8s
Settings.Backup.Advanced.compression.off=Apagat
Settings.Backup.Advanced.dataDeDuplication=Eliminar duplicaci\u00f3 de dades\:
Settings.Backup.Advanced.dataDeDuplication.automatic=Autom\u00e0tic
Settings.Backup.Advanced.dataDeDuplication.full=Complet
Settings.Backup.Advanced.dataDeDuplication.minimal=M\u00ednima
Settings.Backup.Advanced.encryption=Xifrat activat\:
Settings.Backup.Advanced.realtime=Observar sistema de fitxers en temps real\:
Settings.Backup.Advanced.scanFileSystem=Verificar la selecci\u00f3 cada\:
Settings.Backup.Advanced.scanFileSystem.time=dies a
Settings.Backup.Advanced.scanFileSystem.timeAt=a
Settings.Backup.Advanced.title=Configuraci\u00f3 avan\u00e7ada de c\u00f2pia de seguretat
Settings.Backup.Destinations.completedTitle=Completat
Settings.Backup.Destinations.headers=Nom,Tipus,Espai utilitzat
Settings.Backup.Destinations.help=No hi ha destins assignats.
Settings.Backup.Destinations.lastBackupTitle=\u00daltima c\u00f2pia de seguretat
Settings.Backup.Destinations.message=Seleccionar els destins de c\u00f2pia de seguretat pel vostre conjunt de c\u00f2pies de seguretat \u201c{1}\u201d.
Settings.Backup.Destinations.nameTitle=Nom
Settings.Backup.Destinations.typeTitle=Tipus
Settings.Backup.Destinations.warning=Important\! Treure un dest\u00ed esborrar\u00e0 {2} de forma permanent.
Settings.Backup.Email.backupStatusEnabled=Enviar informe d'estat de c\u00f2pia de seguretat cada\:
Settings.Backup.Email.from=Des de\:
Settings.Backup.Email.title=Configuraci\u00f3 de correu electr\u00f2nic
Settings.Backup.Email.to=A\:
Settings.Backup.Email.warning=Configurar els filtres SPAM per permetre notificacions per correu electr\u00f2nic\:
Settings.Backup.Exclusions.regexButton=Expressi\u00f3 regular
Settings.Backup.Exclusions.regexLabel=Excloure vies d'acc\u00e9s que coincideixin amb l'expressi\u00f3\:
Settings.Backup.Exclusions.suffixLabel=Excloure fitxers i carpetes que acabin amb\:
Settings.Backup.Exclusions.suffixNoteLabel=(per ex., \u201cmp3\u201d per evitar fer c\u00f2pia de seguretat de m\u00fasica)
Settings.Backup.Exclusions.title=Exclusions de c\u00f2pia de seguretat
Settings.Backup.Inbound.backupCode=Codi de c\u00f2pia de seguretat\:
Settings.Backup.Inbound.deepMaintainBackupFiles=Realitzar un manteniment profund cada\:
Settings.Backup.Inbound.enabled=Acceptar c\u00f2pies de seguretat d'entrada\:
Settings.Backup.Inbound.inboundRunWindow=Permetre l'execuci\u00f3 de la c\u00f2pia de seguretat i la restauraci\u00f3\:
Settings.Backup.Inbound.listenAddress=Escoltar l'adre\u00e7a d'enlla\u00e7\:
Settings.Backup.Inbound.listenPort=Escoltar el port\:
Settings.Backup.Inbound.location=Ubicaci\u00f3 de l'arxiu de c\u00f2pia de seguretat predeterminada\:
Settings.Backup.Inbound.location.browse.message=Seleccionar ubicaci\u00f3 a on emmagatzemar les dades de c\u00f2pia de seguretat\:
Settings.Backup.Inbound.location.browse.title=Seleccionar un directori
Settings.Backup.Inbound.maintainBackupFiles=Realitzar un manteniment superficial cada\:
Settings.Backup.Inbound.title=Configuraci\u00f3 de c\u00f2pia de seguretat d'entrada
Settings.Backup.Inbound.warning.message=Advert\u00e8ncia\! S'esborraran les dades de c\u00f2pia de seguretat\! \n\nAquest sistema \u00e9s un dest\u00ed de c\u00f2pia de seguretat per {0} sistemes per un total de {1}.
Settings.Backup.Selection.removeWarning=Important\! Treure fitxers de la selecci\u00f3 de c\u00f2pia de seguretat els traur\u00e0 autom\u00e0ticament dels arxius de c\u00f2pia de seguretat.
Settings.Backup.Selection.showHidden=Mostrar fitxers ocults
Settings.Backup.Selection.title=Canviar selecci\u00f3 de fitxer
Settings.Backup.Selection.hostExcludedWarning=Exclosos de destins de servidor
Settings.Backup.Twitter.Authorization.errorBadPin=PIN de Twitter no v\u00e0lid
Settings.Backup.Twitter.Authorization.message=A {0} li cal perm\u00eds per a connectar-se a un compte de Twitter. Twitter proporciona un PIN despr\u00e9s que permeteu l'acc\u00e9s a {0}.\n\nAquest formulari d'autoritzaci\u00f3 \u00e9s una comunicaci\u00f3 privada entre vos i Twitter \u2014 {0} no rep la vostra contrasenya.
Settings.Backup.Twitter.Authorization.pin=PIN\:
Settings.Backup.Twitter.Authorization.title=Autoritzaci\u00f3 de Twitter
Settings.Backup.Twitter.account=Nom de pantalla de Twitter\:
Settings.Backup.Twitter.backupStatusEnabled=Enviar estat de c\u00f2pia de seguretat cada\:
Settings.Backup.Twitter.notifyFollowers=Notificar als vostres seguidors que poden fer una c\u00f2pia de seguretat del vostre sistema.
Settings.Backup.Twitter.notifyFollowersMsg=Fer una c\u00f2pia de seguretat fora del lloc del meu sistema de forma gratu\u00efta\! \u00c9s f\u00e0cil i segur. Instal\u00b7leu www.crashplan.com i demaneu-me el meu \#codi de c\u00f2pia de seguretat.
Settings.Backup.Twitter.setup=A {0} li cal una autoritzaci\u00f3 per a connectar-se a Twitter
Settings.Backup.Twitter.title=Configuraci\u00f3 de Twitter
Settings.Backup.Twitter.updateStatus=Animeu als vostres seguidors a fer una c\u00f2pia de seguretat amb una piulada\:
Settings.Backup.Twitter.updateStatusMsg=Faig totes les meves c\u00f2pies de seguretat amb www.crashplan.com. Comproveu-ho\! C\u00f2pies de seguretat locals i externes \#pels amics i la fam\u00edlia.
Settings.Backup.Versioning.frequencyLabel=Freq\u00fc\u00e8ncia de c\u00f2pia de seguretat\:
Settings.Backup.Versioning.keepDeleted=Treure fitxers esborrats
Settings.Backup.Versioning.keepDeleted.never=mai
Settings.Backup.Versioning.lastNinetyDays=\u00daltims 90 dies
Settings.Backup.Versioning.lastWeek=\u00daltima setmana
Settings.Backup.Versioning.lastYear=\u00daltim any
Settings.Backup.Versioning.newVersionLabel=Nova versi\u00f3
Settings.Backup.Versioning.prevYear=Anys anteriors
Settings.Backup.Versioning.title=Freq\u00fc\u00e8ncia de c\u00f2pia de seguretat i configuraci\u00f3 de les versions
Settings.Backup.Versioning.versionToKeep=Versions addicionals per ocultar\:
Settings.Backup.advanced=Configuraci\u00f3 avan\u00e7ada\:
Settings.Backup.changedFileDelay=Fer c\u00f2pia de seguretat de fitxers despr\u00e9s\:
Settings.Backup.defaultBackupSetName=Predeterminat
Settings.Backup.enableSets=Conjunts de c\u00f2pies de seguretat\:
Settings.Backup.exclusions=Exclusions de nom de fitxer\:
Settings.Backup.name=Nom\:
Settings.Backup.nameCopy={0} Copiar
Settings.Backup.newBackupSetName=Il\u00b7limitat
Settings.Backup.priority=Prioritat\:
Settings.Backup.removeWarning=Treure el conjunt de c\u00f2pies de seguretat traur\u00e0 les dades de c\u00f2pia de seguretat corresponents dels arxius de c\u00f2pia de seguretat a tots els destins. Aquesta decisi\u00f3 no es pot revertir.
Settings.Backup.removeWarningConfirm=Entenc que les dades s'esborraran de la c\u00f2pia de seguretat.
Settings.Backup.versioning=Freq\u00fc\u00e8ncia i versions\:
Settings.Backup.versions=\# de versions per a conservar per fitxer\:
Settings.BackupSets=Conjunts de c\u00f2pies de seguretat
Settings.General=General
Settings.General.Notify.deliveryTime=Hora de lliurament\:
Settings.General.Notify.DeliveryTimeOption.any=Qualsevol
Settings.General.Notify.DeliveryTimeOption.morning=Mat\u00ed
Settings.General.Notify.DeliveryTimeOption.afternoon=Tarda
Settings.General.Notify.DeliveryTimeOption.evening=Nit
Settings.General.Notify.DeliveryTimeOption.night=Nit
Settings.General.Notify.DeliveryTimeOption.never=Mai
Settings.General.Notify.email=Correu electr\u00f2nic\:
Settings.General.Notify.title=Estat i alertes de c\u00f2pia de seguretat
Settings.General.Notify.twitter=Twitter\:
Settings.General.Notify.twitterSetup.errorMessage=No es pot configurar {0} per accedir al vostre Twitter. Comproveu la vostra connexi\u00f3 de xarxa o torneu-ho a provar m\u00e9s tard.
Settings.General.Notify.twitterSetup.errorTitle=No es pot contactar amb Twitter
Settings.General.alert=Enviar alerta cr\u00edtica quan no s'ha fet una c\u00f2pia de seguretat per\:
Settings.General.inboundBackup=C\u00f2pia de seguretat d'entrada d'altres sistemes\:
Settings.General.locale=Idioma\:
Settings.General.localeNote=(li cal reiniciar)
Settings.General.minimumBatteryPercent=Parar quan s'esgoti la bateria\:
Settings.General.name=Nom d'aquest sistema\:
Settings.General.percent=per cent
Settings.General.percentCPU=CPU per cent
Settings.General.showFullFilePath=Mostrar vies d'acc\u00e9s completes al separador C\u00f2pia de seguretat\:
Settings.General.userAwayThrottle=Quan l'usuari no hi \u00e9s, utilitzeu fins a\:
Settings.General.userIdleDelay=L'usuari no hi \u00e9s quan no est\u00e0 actiu durant\:
Settings.General.userPresentThrottle=Quan l'usuario est\u00e0 present, utilitzeu fins a\:
Settings.General.warning=Enviar alerta d'advert\u00e8ncia quan no s'ha fet una c\u00f2pia de seguretat per\:
Settings.Network=Xarxa
Settings.Network.Interfaces.label=Interf\u00edcies de xarxa\:
Settings.Network.Interfaces.message=Seleccionar les interf\u00edcies de xarxa que voleu que {0} faci servir per a la c\u00f2pia de seguretat.
Settings.Network.Interfaces.lockedMessage=Exclosos d'interf\u00edcies de xarxa.
Settings.Network.Interfaces.title=Interf\u00edcies de xarxa
Settings.Network.LAN=LAN
Settings.Network.Proxy.enabled=Proxy activat:
Settings.Network.Proxy.url=URL PAC de proxy:
Settings.Network.WAN=WAN
Settings.Network.Wireless.addCustom=SSID de xarxa inal\u00e0mbrica\:
Settings.Network.Wireless.label=Xarxes inal\u00e0mbriques\:
Settings.Network.Wireless.message=Seleccionar les xarxes inal\u00e0mbriques que voleu que {0} faci servir per a la c\u00f2pia de seguretat.
Settings.Network.Wireless.lockedMessage=Exclosos de xarxes inal\u00e0mbriques.
Settings.Network.Wireless.noWirelessNetworks=No s'ha trobat cap xarxa inal\u00e0mbrica. Es possible que l'inal\u00e0mbric estigui desactivat.
Settings.Network.Wireless.title=Xarxes inal\u00e0mbriques
Settings.Network.bandwidthQOS.customDSCP=Personalitzar valor decimal de DSCP\:
Settings.Network.bandwidthQOS.label=Qualitat de servei (QoS) del paquet TCP\:
Settings.Network.bandwidthQOS.labelNote=(li cal reiniciar)
Settings.Network.bandwidthQOS.low=Baix
Settings.Network.bandwidthQOS.normal=Normal
Settings.Network.bandwidthQOS.reliability=Fiabilitat
Settings.Network.bandwidthQOS.throughput=Rendiment
Settings.Network.bandwidthQOS.dscp=DSCP...
Settings.Network.bandwidthRate.high=Limitar l'\u00edndex d'enviament quan s'est\u00e0 absent a\:
Settings.Network.bandwidthRate.lanLow=\u00cdndex d'enviament quan s'est\u00e0 present\:
Settings.Network.bandwidthRate.low=Limitar l'\u00edndex d'enviament quan s'est\u00e0 present a\:
Settings.Network.bandwidthSelector.none=Cap
Settings.Network.bandwidthSelector.other=D'altres
Settings.Network.connectionDiscoveryButton=Descobrir
Settings.Network.inboundMessageBufferSize=Rebent grand\u00e0ria de mem\u00f2ria interm\u00e8dia de missatge\:
Settings.Network.outboundMessageBufferSize=Enviant grand\u00e0ria de mem\u00f2ria interm\u00e8dia de missatge\:
Settings.Network.Error.messagebufferSize=Entreu una grand\u00e0ria de mem\u00f2ria interm\u00e8dia de missatge v\u00e0lida.
Settings.Security=Seguretat
Settings.Security.ChangePrivateDataPassword.currentPassword=Contrasenya d'arxiu actual\:
Settings.Security.ChangePrivateDataPassword.newPassword=Nova contrasenya d'arxiu\:
Settings.Security.ChangePrivateDataPassword.title=Canviar contrasenya d'arxiu
Settings.Security.ChangeArchiveQuestion.title=Canviar pregunta d'arxiu
Settings.Security.ConfirmKeyChange.allArchivesDeleted=Entenc que s'esborraran tots els meus arxius per tots els meus sistemes.
Settings.Security.ConfirmKeyChange.customKey=Entenc que si perdo la clau d'arxiu, no podr\u00e9 restaurar els fitxers a partir dels arxius d'aquest sistema.
Settings.Security.ConfirmKeyChange.noDowngrade=Entenc que no podr\u00e9 rebaixar la meva seguretat a una configuraci\u00f3 m\u00e9s baixa.
Settings.Security.ConfirmKeyChange.privatePasswordUnableToRestore=Entenc que si oblido la meva contrasenya d'arxiu, no podr\u00e9 restaurar el fitxers a partir de cap dels meus arxius.
Settings.Security.ConfirmKeyChange.privatePasswordUnableToReset=Comprenc que nom\u00e9s tinc aquesta contrasenya. La guardar\u00e9 a un lloc segur.
Settings.Security.ConfirmKeyChange.thisComputersArchivesDeletedButton=Entenc que els arxius d'aquest sistema es podrien haver esborrat, en cas d'existir-ne algun.
Settings.Security.ConfirmKeyChange.title=Confirmar configuraci\u00f3 de xifrat d'arxiu
Settings.Security.ConfirmKeyChange.visitAllMachines=Entenc que haig d'escriure una clau de fitxer a totes les m\u00e0quines que fan c\u00f2pies de seguretat sota aquest compte.
Settings.Security.PrivateDataPassword.private.intro=Escriviu una contrasenya d'arxiu per a protegir la clau de xifrat d'arxiu\:
Settings.Security.PrivateDataPassword.private.password=Contrasenya d'arxiu\:
Settings.Security.PrivateDataPassword.private.title=Contrasenya d'arxiu
Settings.Security.PrivateDataPassword.private.questionIntro=De forma opcional, especifiqueu una pregunta que pot caldre per restablir la contrasenya\:
Settings.Security.PrivateDataPassword.private.questionIntroRequired=Especifiqueu una pregunta que pot caldre per restablir la contrasenya\:
Settings.Security.PrivateDataPassword.private.resetIntro=Responeu la pregunta seg\u00fcent per restablir la contrasenya.
Settings.Security.PrivateDataPassword.private.question=Pregunta\:
Settings.Security.PrivateDataPassword.private.answer=Resposta\:
Settings.Security.SecurityKeyType.accountPassword=Xifrat de 448-bits
Settings.Security.SecurityKeyType.changeDataPassword=Canviar contrasenya d'arxiu...
Settings.Security.SecurityKeyType.changeArchiveQuestion=Definir pregunta d'arxiu...
Settings.Security.SecurityKeyType.customKey=Xifrat de 448-bits amb clau de 448-bits personalitzada
Settings.Security.SecurityKeyType.helpButton=?
Settings.Security.SecurityKeyType.privateDataPassword=Xifrat de 448-bits + contrasenya
Settings.Security.SecurityKeyType.title=Xifrat d\u2019arxiu
Settings.Security.SecurityKeyType.forgotDataPassword=Ho heu oblidat?
Settings.Security.loginRequirePassword=Cal una contrasenya de compte per a accedir a l'aplicaci\u00f3 de l'escriptori {0}
Settings.Security.password.currentPassword=Contrasenya actual\:
Settings.Security.password.newPassword=Nova contrasenya\:
Settings.Security.password.title=Contrasenya del compte
Settings.error.conflictingConfig=El canvis recents al servidor fan que, temporalment, no pugueu canviar la vostra configuraci\u00f3. Torneu-ho a provar d'aqu\u00ed a uns minuts.
Settings.error.invalidDays=Escriviu dies entre 1 i 99.
Settings.error.invalidMinutes=Escriviu minuts entre 1 i 99.
Settings.error.invalidRegularExpression=Expressi\u00f3 regular no v\u00e0lida.
Settings.error.invalidScanTime=Verificar que l'hora de selecci\u00f3 de fitxer de c\u00f2pia de seguretat no est\u00e0 dins de l'hora d'execuci\u00f3 especificada.
Settings.error.invalidVersion=Escriviu \# de versions entre l'1 i el 99.
Settings.error.licenseKey.invalid=Escriviu una clau de llic\u00e8ncia v\u00e0lida.
Settings.error.locationBindFailure=El port ja s'est\u00e0 fent servir.
Settings.error.machineNameBlank=Escriviu un nom per a aquest sistema.
Settings.error.networkPortInvalid=Escriviu un port d'escolta v\u00e0lid per a la c\u00f2pia de seguretat.
Settings.error.securityInvalidCustomKey=Clau d'arxiu no v\u00e0lida. Feu servir les opcions Frase de contrasenya, Generar o Importar per a obtenir una clau v\u00e0lida.
Settings.error.serverAddress.blank=Escriviu una adre\u00e7a principal de Poe Server (host\:port).
Settings.error.serverAddress.invalid=Escriviu una adre\u00e7a principal v\u00e0lida de PROe Server (host\:port).
Settings.error.serverSecondaryAddress.invalid=Escriviu una adre\u00e7a secund\u00e0ria v\u00e0lida de PROe (host\:port).
Settings.error.warningTooLong=L'alerta s'ha de produir despr\u00e9s de l'advert\u00e8ncia.
Settings.saved=S'han desat les vostres prefer\u00e8ncies.
Settings.saved.backupFiles=S'han desat les vostres prefer\u00e8ncies.
Settings.title=Configuraci\u00f3
SplashWindow.connectFailed=No es pot connectar al\nmotor de c\u00f2pies de segureta, tornar a provar?
SplashWindow.connecting=Connectant-se...
SplashWindow.upgrading=Actualitzant...
SplashWindow.version=Versi\u00f3\: {0}
Support.englishOnly=CrashPlan proporciona suport nom\u00e9s en angl\u00e8s. Torneu a enviar el vostre missatge en angl\u00e8s, per tal que us puguem respondre.
UIController.configSaved=Prefer\u00e8ncies desades per l'usuari.
UpgradeUI.cannot-connect=Actualitzaci\u00f3 fallida, es tornar\u00e0 a provar d'aqu\u00ed a una hora.
UpgradeUI.okButton=D'acord
UpgradeUI.step1=Pas\: desempaquetant actualitzaci\u00f3...
UpgradeUI.step1.wait=Pas\: desempaquetant actualitzaci\u00f3... si-us-plau, espereu
UpgradeUI.step2=Pas\: instal\u00b7lant actualitzaci\u00f3
UpgradeUI.step3=Esperant que s\u2019inici\u00ef el servei
UpgradeUI.title={0} est\u00e0 realitzant l'actualitzaci\u00f3
Week.Friday=F
Week.Monday=M
Week.Saturday=S
Week.Sunday=S
Week.Thursday=T
Week.Tuesday=T
Week.Wednesday=W
_percent=per cent
addressValue={0} ({1} p\u00fablic)
ago=fa {0}
alert.applyingPatch.message={0} est\u00e0 instal\u00b7lant la nova actualitzaci\u00f3. L'aplicaci\u00f3 no estar\u00e0 disponible moment\u00e0niament.
alert.applyingPatch.title={0} Instal\u00b7laci\u00f3 d'actualitzaci\u00f3
alert.downloadingPatch.message={0} est\u00e0 descarregant una nova versi\u00f3 ara.
alert.downloadingPatch.title={0} Actualitzaci\u00f3 disponible
alert.feedback.title=Elogi o problema?
alert.freeTrial.message=Despr\u00e9s de la prova, haureu d'<a href\="url.store">adquirir una clau de llic\u00e8ncia</a> per continuar la c\u00f2pia de seguretat d'aquest sistema. Tot i aix\u00f2, no us caldr\u00e0 una llic\u00e8ncia per permetre a d'altres fer una c\u00f2pia de seguretat del vostre sistema. Ja teniu una llic\u00e8ncia? <a href\="panel\://SettingsPanel\#ACCOUNT">Escriviu-la ara.</a>
alert.freeTrial.title=Prova gratu\u00efta \u2014 queden {0}
alert.friendInviteRequest.message={0} ({1}) us ha demanat ser el vostre amic de c\u00f2pia de seguretat. Si ho accepteu, esteu d'acord en ser amics. {0} no pot fer una c\u00f2pia de seguretat del vostre ordinador fins que no l'accepteu.
alert.friendInviteRequest.title=Nova sol\u00b7licitud d'amistat
alert.friendSpaceRequest.message=El vostre amic {0} voldria fer una c\u00f2pia de seguretat del vostre sistema, De forma predeterminada, {0} nom\u00e9s pot fer servir l'espai que no us calgui, per\u00f2 podeu controlar exactament la quantitat d'espai per posar a disposici\u00f3. Voldr\u00edeu permetre a {0} fer una c\u00f2pia de seguretat d'aquest sistema?
alert.friendSpaceRequest.title=Sol\u00b7licitud de c\u00f2pia de seguretat
alert.helpIntro.message={0} est\u00e0 fent una c\u00f2pia de seguretat\! Hi ha dues parts a {0}\: Una aplicaci\u00f3 d'escriptori (all\u00f2 que veieu ara) i un motor de c\u00f2pies de seguretat que sempre est\u00e0 funcionant (fins i tot quan sortiu o tanqueu sessi\u00f3).
alert.helpIntro.title=Enhorabona\!
alert.helpWelcome.channelPartner.message=Premeu <b>{0}</b> per comen\u00e7ar a fer una c\u00f2pia de seguretat dels vostres documents i configuraci\u00f3. Premeu <b>{2}</b> per escollir els fitxers / les carpetes de les que desitgeu fer una c\u00f2pia de seguretat.
alert.helpWelcome.channelPartner.title=Benvinguts a {0}
alert.helpWelcome.message=Feu c\u00f2pies de seguretat autom\u00e0ticament d'altres sistemes, d'amics, de fam\u00edlies i unitats externes. Premeu <b>{0}</b> per comen\u00e7ar el vostre per\u00edode de prova de<a href\="action\://com.backup42.desktop.actions.ShowDestinationsOnlineAction">{1}</a>, un dest\u00ed de c\u00f2pia de seguretat d'emmagatzematge al n\u00favol.
alert.helpWelcome.title=Benvinguts a la c\u00f2pia de seguretat autom\u00e0tica {0}\!
alert.licenseExpired.message=Si-us-plau, poseu-vos en contacte amb el vostre prove\u00efdor de c\u00f2pia de seguretat.
alert.licenseExpired.title=Llic\u00e8ncia caducada
alert.patchFailed.message={0} no ha pogut aplicar una actualitzaci\u00f3 i ho tornar\u00e0 a provar autom\u00e0ticament d'aqu\u00ed a una hora. <a href\="action\://com.backup42.desktop.actions.RetryDownloadAction">Tornar a provar ara</a>
alert.patchFailed.title={0} L\u2019actualitzaci\u00f3 ha fallat
alert.restoreSuccess.message=<a href\="file\://{0}">Premeu aqu\u00ed</a> per a veure els vostres fitxers restaurats.
alert.restoreSuccess.title=S'ha completat la restauraci\u00f3\!
alert.systemError.title=Error del sistema
alert.updateAvailable.message=Est\u00e0 disponible una nova versi\u00f3 de {0}\! Premeu <a href\="{1}">aqu\u00ed</a> per descarregar l'\u00faltima versi\u00f3.
alert.updateAvailable.title=Actualitzaci\u00f3 disponible
backupDestination={1}
backupSize={0} ({1})
backupSize.active={0} ({1}) @ {2}ps
button.accept=Acceptar
button.add=Afegir
button.assign=Assignar...
button.authorize=Autoritzar...
button.browse=Examinar...
button.cancel=Cancel\u00b7lar
button.change=Canviar
button.changing=Canviar...
button.compact=Compactar
button.configure=Configurar...
button.copy=Duplicar
button.deauthorize=Desautoritzar
button.decline=Refusar
button.defaults=Valors predeterminats
button.edit=Editar
button.enable=Activar
button.guestRestore=Restauraci\u00f3 de convidat...
button.next=Seg\u00fcent
button.no=No
button.now=Ara
button.ok=D'acord
button.remove=Treure
button.restoreFiles=Restaurar fitxers...
button.retry=Tornar a provar
button.save=Desar
button.select=Seleccionar...
button.sendNow=Enviar ara
button.sendSample=Enviar mostra
button.setup=Configurar...
button.startBackup=Iniciar c\u00f2pia de seguretat
button.time.am=AM
button.time.pm=PM
button.transfer=Transferir
button.undoChanges=Desfer canvis
button.yes=S\u00ed
c42.copyright={0}
calculating.size=calculant
complete=Complet\!
completed=completat
connected=Connectat
connection.connected=Connectat durant {0}
connection.connectedUnknownDuration=Connectat
connection.disconnected=Desconnectant, tornant a provar d'aqu\u00ed a {0}
connection.retry=Tornar a provar
connection.status=Esta de connexi\u00f3\:
cpc.signupLink=<a href\="url.cpc.signup">Iniciar sessi\u00f3</a>
day.many={0} dies
day.none={0} dies
day.one={0} dia
direction.for=per a
direction.from=des de
direction.to=a
directory.many={0} directoris
directory.none={0} directoris
directory.one={0} directori
disconnected=Desconnectat
error.connect.failed={0} s'ha desconnectat del motor de c\u00f2pies de seguretat.
error.critical.title=Error greu
error.global.cpcUnavailable=No es pot connectar, comproveu la vostra xarxa.
error.global.cpcUnavailable.proclient=No es pot connectar a {1}, comproveu la vostra xarxa.
error.global.loginRequired=Autoritzaci\u00f3 necess\u00e0ria
error.global.system=Error del sistema\: Si el problema persisteix, torneu a instal\u00b7lar {0}
error.global.upgrading=Actualitzant {0}
error.license.ineligibleLicense=La vostra llic\u00e8ncia ha caducat
featureUnavailable=Aquesta caracter\u00edstica no est\u00e0 disponible actualment, us heu de connectar a {0}.
file.many={0} fitxers
file.none={0} fitxers
file.one={0} fitxer
ipaddress.cpcLabel=Adre\u00e7a de servidor\:
ipaddress.externalLabel=Adre\u00e7a externa\:
ipaddress.internalLabel=Adre\u00e7a interna\:
ipaddress.label=Adre\u00e7a de xarxa\:
ipaddress.long={0} (local), {1} (p\u00fablic)
lessThanMinute=menys d'un minut
loading=Carregant...
menuBar.launchPathTemplate=/Applications/{0}.app/Contents/Helpers/{0} menu bar.app
missingSource=No es pot trobar un arxiu de c\u00f2pia de seguretat original, la c\u00f2pia de seguretat s'iniciar\u00e0 a la nova ubicaci\u00f3.
model.Computer.noComputer=No hi ha cap sistema
or=o
panel.backupFileSelection.saveChanges.message=Desar canvis?
panel.backupFileSelection.saveChanges.title=Advert\u00e8ncia
panel.preferences.advanced.label=\ Avan\u00e7at
panel.preferences.backupFiles.label=\ Selecci\u00f3 de fitxer de c\u00f2pia de seguretat
panel.preferences.basic.label=\ General
panel.preferences.menuBar.button=Iniciar
panel.preferences.menuBar.label=Iniciar barra de men\u00fa\:
panel.preferences.retryFileDelay.label=Tornar a provar fitxers oberts bloquejats cada\:
panel.preferences.systray.label=Iniciar safata del sistema en arrencar\:
panel.preferences.tab=Prefer\u00e8ncies
pleaseWait=Si-us-plau, espereu
proFeature=<a href\="url.pro.feature">CrashPlan+ caracter\u00edstica</a>
rate=\ @ {0}ps
remaining={0} restant
save.warning=Desfer canvis o desar.
saveChanges.message=Desar canvis?
saveChanges.title=Advert\u00e8ncia
speedBoost=\ (\u00cdndex efica\u00e7\: {0}ps)
status.lastBackup.inprogress=En curs
status.lastBackup.pending=C\u00f2pia de seguretat inicial no completa
stopped=parat
success=S'han desat els vostres canvis.
time.day=dia
time.days=dies
time.every.plural=cada {0} {1}
time.every.single=cada {0}
time.hour=hora
time.hours=hores
time.lessThanMinute=< 1 minut
time.minute=minut
time.minutes=minuts
time.month=mes
time.months=mesos
time.week=setmana
time.weeks=setmanes
time.year=any
time.years=anys
unknown=Desconegut
warning.adoptMessage.single=Hi ha un arxiu de c\u00f2pia de seguretat amb un total de {1} a un dest\u00ed. Si adopteu un sistema, aquest arxiu s'esborrar\u00e0.
warning.adoptMessage.plural=Hi ha arxius de c\u00f2pia de seguretat amb un total de {1} a m\u00faltiples destins. Si adopteu un sistema, aquests arxius s'esborraran.
warning.dataLost=Advert\u00e8ncia\! Es poden haver esborrat les dades de c\u00f2pia de seguretat\!
warning.message.title=Advert\u00e8ncia\! Llegiu amb atenci\u00f3\!
warning.stopUsingMessage=Deixar de fer servir aquest dest\u00ed esborrar\u00e0 de forma permanent TOTS els vostres fitxers de c\u00f2pia de seguretat emmagatzemats aqu\u00ed. Aquesta decisi\u00f3 no es pot revertir.
zh=Xin\u00e8s simplificat
zh_TW=Xin\u00e8s tradicional

Dateien Wiederherstellung Online Backup