Powered byCRASHPLAN

Questions? Call +31-157-112-149
or Contact us online

CrashPlan backup i Europa på dansk

#Tue Mar 13 12:54:23 CDT 2012
AdFeed.providedBy=<a>Ads via target 42</a>
ArchiveDetails.computer=Computer\:
ArchiveDetails.lastBackup=Seneste backup\:
ArchiveDetails.location=Placering\:
ArchiveDetails.owner=Ejer\:
ArchiveDetails.size=St\u00f8rrelse\:
ArchiveMaintenanceStatus.cache=Cache\:
ArchiveMaintenanceStatus.deepMaintenance=\ (dyb)
ArchiveMaintenanceStatus.percentEmpty=({0} tom)
ArchiveMaintenanceStatus.reduceState.OFF=Fuldf\u00f8rt
ArchiveMaintenanceStatus.reduceState.QUEUED=I k\u00f8
ArchiveMaintenanceStatus.reduceState.STEP_1_PRUNE_FILES=Afkorter versioner
ArchiveMaintenanceStatus.reduceState.STEP_2_PRUNE_BLOCKS=Afkorter data
ArchiveMaintenanceStatus.reduceState.STEP_3_COMPACT_FILES=Komprimerer versioner
ArchiveMaintenanceStatus.reduceState.STEP_4_COMPACT_BLOCKS=Komprimerer data
ArchiveMaintenanceStatus.reduceState.STEP_5_VERIFY_FILES=Verificerer filer
ArchiveMaintenanceStatus.statusLine1={0}
ArchiveMaintenanceStatus.statusLine2={0} {1}
ArchiveMaintenanceStatus.statusLine3={0} {1}, {2}
ArchiveMaintenanceStatus.verifyingBlocks=Verificerer blokeringer
ArchiveMaintenanceStatus.verifyingFiles=Verificerer filer
Backup.Attach.DeletePreviousArchive.delete=Slet
Backup.Attach.DeletePreviousArchive.keep=Bevar den ved at bevare hovedmappen
Backup.Attach.DeletePreviousArchive.message=Der findes et tidligere arkiv.
Backup.Attach.DeletePreviousArchive.prompt=Hvad vil du g\u00f8re med dette backup-arkiv?
Backup.Attach.DeletePreviousArchive.title=Der findes et tidligere arkiv
Backup.Attach.Success.message=Arkivet er blevet tilf\u00f8jet\!
Backup.Attach.Success.previousExists=Skal CrashPlan slette det gamle backup-arkiv\:
Backup.Attach.Success.title=Vedh\u00e6ft backup
Backup.Attach.deleteOriginal=Slet det oprindelige backup-arkiv.
Backup.Attach.error.archiveAlreadyExists=Der findes allerede et arkiv p\u00e5 den valgte placering.
Backup.Attach.error.archiveNotFound=Der blev ikke fundet noget arkiv p\u00e5 den valgte placering.
Backup.Attach.error.invalidArchive=Ugyldigt arkiv, hovedmappen passer ikke til computer-id.
Backup.Attach.error.folderDenied=Backup til lokale mapper er ikke tilladt.
Backup.Attach.error.accountDenied=Backup mellem dine egne computere er ikke tilladt.
Backup.Attach.error.friendDenied=Backup mellem venner er ikke tilladt.
Backup.Attach.keepOriginal=Bevar det oprindelige backup-arkiv.
Backup.Attach.location.browse.message=V\u00e6lg backup-arkiv til vedh\u00e6ftning.\:
Backup.Attach.location.browse.title=Vedh\u00e6ft backup
Backup.Attach.message=Dette er arkivet, du har valgt at vedh\u00e6fte.
Backup.Attach.title=Vedh\u00e6ft backup
Backup.Destination.Type.computer=Computer
Backup.Destination.Type.folder=Mappe
Backup.Destination.Type.friend=Ven
Backup.Destination.Type.online=Cloud
Backup.MoveConflict.delete=Slet
Backup.MoveConflict.keep=Bevar, omd\u00f8b hovedmappe.
Backup.MoveConflict.message=Der findes allerede en anden mappe p\u00e5 den valgte placering.
Backup.MoveConflict.prompt=Hvad vil du g\u00f8re med dette backup-arkiv?
Backup.MoveConflict.title=Konflikt mellem arkiver.
Backup.Set.Destinations.cpcFee.activeFreeTrial=(GRATIS for {0})
Backup.Set.Destinations.cpcFee.activeSubscription=(Aktivt abonnement)
Backup.Set.Destinations.cpcFee.expiredFreeTrial=(Abonnement er p\u00e5kr\u00e6vet)
Backup.Set.Destinations.cpcFee.expiredSubscription=(Abonnementet er udl\u00f8bet)
Backup.Set.Destinations.detail.analyzing=Bearbejder\:
Backup.Set.Destinations.detail.completed=Fuldf\u00f8rt\:
Backup.Set.Destinations.detail.deleting=Sletter\:
Backup.Set.Destinations.detail.lastBackupLabel=Seneste backup\:
Backup.Set.Destinations.detail.quotaValue={0} ({1}) af {2} brugt.
Backup.Set.Destinations.detail.remaining=Resterende\:
Backup.Set.Destinations.detail.removing=Fjerner\:
Backup.Set.Destinations.detail.sending=Sender\:
Backup.Set.Destinations.detail.todo=At g\u00f8re\:
Backup.Set.Destinations.help.folder.fees=(Gratis\!)
Backup.Set.Destinations.help.folder.name=Mappe
Backup.Set.Destinations.help.friend.fees=(Gratis\!)
Backup.Set.Destinations.help.friend.name=Ven
Backup.Set.Destinations.help.mycomputer.fees=(Gratis\!)
Backup.Set.Destinations.help.mycomputer.name=En anden computer
Backup.Set.Destinations.icon.connected=Tilsluttet til {0}
Backup.Set.Destinations.icon.disconnected=Afbrudt
Backup.Set.Destinations.invite.message=Du skal v\u00e6lge mindst to destinationer til dine filer for at beskytte dem.
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.BATTERY_BLOCKED=k\u00f8rer p\u00e5 batteri
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.BUSY=er ikke programmeret til at k\u00f8re
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.CAPACITY_REDUCED=Den tildelte kapacitet er blevet reduceret
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.DISABLED=er ikke programmeret til at k\u00f8re
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.EXCEPTION=ukendt problem
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.INVALID_BLOCK_NUMBER=beskyttet arkiv, kontakt support
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.LICENSE_LIMIT_REACHED=licensgr\u00e6nsen er n\u00e5et
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.LICENSE_LIMIT_REACHED.business=abonnementet er udl\u00f8bet
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_MAINTENANCE=backup-filerne bliver opdateret
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_MIGRATION_NEEDED=backup-filer flyttes
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_MOVED=backup-placering flyttes
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_NOT_INITIALIZED=backup-placeringen er ikke tilg\u00e6ngelig
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.NETWORK_BLOCKED=netv\u00e6rk blokeret
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.NOT_AVAILABLE=ikke tilg\u00e6ngelig
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.PAUSED=sat p\u00e5 pause
Backup.Set.Destinations.status.DisconnectedCode.NEW_VERSION=Du har en \u00e6ldre version
Backup.Set.Destinations.status.DisconnectedCode.NOT_AUTHORIZED=ikke autoriseret
Backup.Set.Destinations.status.DisconnectedCode.OLD_VERSION=Du har en nyere version
Backup.Set.Destinations.status.backupPaused=Backup er sat p\u00e5 pause \u2014 forts\u00e6tter om {0}
Backup.Set.Destinations.status.backupStatus=kan ikke benytte backup \u2014 der er ikke forbindelse til {0}
Backup.Set.Destinations.status.batteryBlocked=Backup er sat p\u00e5 pause \u2014 venter p\u00e5 str\u00f8mtilslutning
Backup.Set.Destinations.status.complete=Backup er fuldf\u00f8rt\!
Backup.Set.Destinations.status.connectingToBackup=Forbindes til backup-destination
Backup.Set.Destinations.status.cpcExpired.freeTrial=<a href\="url.cpc.signup">Abonnement p\u00e5kr\u00e6vet</a>
Backup.Set.Destinations.status.cpcExpired.subscription=<a href\="url.account">Abonnementet er udl\u00f8bet</a>
Backup.Set.Destinations.status.lastBackup={0} \u2014 seneste backup {1} siden
Backup.Set.Destinations.status.maintaining=Opretholder backup-filer
Backup.Set.Destinations.status.missingPrivateKey=Backup kunne ikke aktiveres \u2014 ingen krypteringsn\u00f8gle
Backup.Set.Destinations.status.networkBlocked=Backup er sat p\u00e5 pause \u2014 netv\u00e6rk blokeret
Backup.Set.Destinations.status.nextBackup=N\u00e6ste backup om {0}
Backup.Set.Destinations.status.noFiles=Der er ikke valgt nogen filer til backup
Backup.Set.Destinations.status.noPermission=Backup kunne ikke aktiveres \u2014 licensgr\u00e6nsen er n\u00e5et
Backup.Set.Destinations.status.noPermission.business=Backup kunne ikke aktiveres \u2014 abonnementet er udl\u00f8bet
Backup.Set.Destinations.status.notReady=Destinationen er ikke tilg\u00e6ngelig \u2014 {0}
Backup.Set.Destinations.status.outofspace=der er ikke mere plads p\u00e5 destinationen{0}
Backup.Set.Destinations.status.pause=S\u00e6t backup p\u00e5 pause
Backup.Set.Destinations.status.remaining=Backup k\u00f8rer \u2014 {0} tilbage
Backup.Set.Destinations.status.restoring=Venter p\u00e5, at gendannelsen er fuldf\u00f8rt
Backup.Set.Destinations.status.resume=Backup nu
Backup.Set.Destinations.status.running=Backup k\u00f8rer
Backup.Set.Destinations.status.scanning=Scanner
Backup.Set.Destinations.status.scanningCheckForDeleted=Scanner (tjekker evt. slettede filer)
Backup.Set.Destinations.status.scheduled=Scanningen starter {0}
Backup.Set.Destinations.status.systemBusy=Backup er sat p\u00e5 pause - venter til brugeren er v\u00e6k.
Backup.Set.Destinations.status.systemPaused=Backup er sat p\u00e5 pause \u2014 forts\u00e6tter om {0}
Backup.Set.Destinations.status.validating=Synkroniserer
Backup.Set.Destinations.status.validating.blocks=\ bloker information ({0})
Backup.Set.Destinations.status.validating.files=\ filinformation ({0})
Backup.Set.Destinations.status.wait=Vent venligst
Backup.Set.Destinations.status.waitingForBackup=Venter p\u00e5 backup
Backup.Set.Destinations.status.waitingOnConnection=Venter p\u00e5 forbindelse
Backup.Sources.Menu.attach=Vedh\u00e6ft et arkiv
Backup.Sources.Menu.disable=Deaktiver indg\u00e5ende backup
Backup.Sources.Menu.invite=Inviter en ven
Backup.Sources.Menu.settings=Indstillinger
Backup.Sources.Menu.share=Del din backup-kode\: {0}
Backup.UpgradeReminder.Free.message=CrashPlan+ <a href\="url.store">abonnementer</a> inkluderer cloud-lagring og <a href\="url.pro.feature">avancerede funktioner</a>.
Backup.UpgradeReminder.Free.title=Opgrader til CrashPlan+ til Bedre beskyttelse\!
Backup.UpgradeReminder.Trial.message=Din 30-dages pr\u00f8veperiode inkluderer cloud-lagring og <a href\="url.pro.feature">avancerede funktioner</a>. Du kan altid <a href\="url.store">k\u00f8be</a> et abonnement. Efter pr\u00f8veperioden {0} forts\u00e6tter din gratis backup til andre computere og drivere.
Backup.UpgradeReminder.Trial.title=CrashPlan+ Pr\u00f8veperiode\!
BackupDestinationListPanel.addDestination=TILF\u00d8J PLACERING
BackupDestinationPanel.BackupDestinationForm.cpc.manageSubscription=Administrer abonnement
BackupFileTreeLabelProvider.loading=Indl\u00e6ser...
BackupFileTreeNode.missing={0} (mangler)

# {0} Name of backup set
# {1} Computer name
BackupHistoryMessages.backupRequested=[{0}] Backup til {1} prioriteres h\u00f8jest indtil den er afsluttet (Dette kan tage 24 timer)

# {0} Direction ("to" for outbound backup or "from" for inbound backup)
# {1} Computer name
# {2} Number of files
# {3} Number of bytes
# Example: Starting backup to CrashPlan Central: 3000 files (2GB) to back up
BackupHistoryMessages.backupStarted=Begynder backup{0} {1}\: {2} ({3}) for at foretage backup

# {0} Name of backup set
# {1} Computer name
# {2} Number of files
# {3} Number of bytes
# Example: [Music] Starting backup to CrashPlan Central: 3000 files (2GB) to back up
BackupHistoryMessages.backupStarted.client=[{0}]Begynder backup til {1}\: {2} ({3}) for at foretage backup

# {0} Name of backup set
# {1} Computer name
# Example: [Music] Completed backup to CrashPlan Central: No new data to backup at this time
BackupHistoryMessages.backupStopped.client.empty=[{0}] Backup til {1}\: er afsluttet. Der er ingen nye data at foretage backup af.

# {0} Direction ("to" for outbound backup or "from" for inbound backup)
# {1} Computer name
# Example: Completed backup to CrashPlan Central: No new data to backup at this time
BackupHistoryMessages.backupStopped.empty=Backup er afsluttet {0} {1}\: Der er ingen nye data at foretage backup af.

# {0} See BackupStopCode.* keys
BackupHistoryMessages.backupStopped.reason=\ - Backup afbrudt af f\u00f8lgende \u00e5rsag\: {0}

# {0} Filename
BackupHistoryMessages.backupStopped.retry.file=\ - {0}

# {0} Number of files; 300 files
# {1} Duration of time; 2 hours
BackupHistoryMessages.backupStopped.retry.summary=\ - Kan ikke foretage backup {0} (n\u00e6ste fors\u00f8g inden for{1})

# {0} BackupHistoryMessages.completed or BackupHistoryMessages.stopped
# {1} Computer name
# {2} Duration of time
# {3} Number of files
# {4} Number of bytes completed
# {5} Actual bytes
# {6} Rate of backup (see "rate" key)
# {7} Speed boost (see "speedBoost" key)
# Example: Completed backup from CrashPlan Central in 2 hours: 3000 files (2GB) backed up, 1.5GB received @ 5Mbps (Effective rate: 2Mbps)
BackupHistoryMessages.backupStopped.source={0} backup fra {1} til {2}\: {3} ({4}) er afsluttet.{5} modtaget{6}{7}

# {0} BackupHistoryMessages.completed or BackupHistoryMessages.stopped
# {1} Computer name
# {2} Duration of time
# {3} Number of files
# {4} Number of bytes completed
# {5} Actual bytes
# {6} Rate of backup
# {7} Speed boost
# {8} BackupHistoryMessages.encrypted
# {9} Name of backup set
# Example: [Music] Stopped backup to CrashPlan Central in 2 hours: 3000 files (2GB) backed up, 1.5GB encrypted and sent @ 5Mbps (Effective rate: 2Mbps)
BackupHistoryMessages.backupStopped.target=[{9}] {0} backup til {1} om {2}\: {3} ({4}) er backed up, {5}{8} sendt{6}{7}

BackupHistoryMessages.completed=Udf\u00f8rt

# {0} Computer name
# {1} Number of files
# {2} Number of bad blocks
BackupHistoryMessages.corruptionDetected.source=Der blev identificeret dataintegritets-problemer i backup-arkivet for {0}. {1} file(r) bestod ikke verifikation og der blev opdaget {2} d\u00e5rlig(e) datablok(ke). Computeren har f\u00e5et besked, og de(n) p\u00e5virkede fil(er) vil der automatisk blive taget backup af igen.

# {0} Computer name
# {1} Number of files
# {2} Number of bad blocks
# {3} Time of day
BackupHistoryMessages.corruptionDetected.target=Dit backuparkiv, der findes p\u00e5 {0}, har dataintegritets-problemer p\u00e5 {3}. {1} file(r) bestod ikke verifikation og der blev opdaget {2} d\u00e5rlig(e) datablok(ke). De(n) p\u00e5virkede fil(er) vil der automatisk blive taget backup af igen.

# {0} Computer name
# {1} Path on disk to backup archive
BackupHistoryMessages.dataKeyChanged=Datan\u00f8glen er \u00e6ndret for {0}. Backuparkivet er blevet slettet fra{1}

# {0} Computer name
# {1} Path on disk to renamed backup archive
BackupHistoryMessages.dataKeyChecksumFailed=Datan\u00f8gle-checksum mislykkedes for {0}. Backup-arkivet er omd\u00f8bt til {1}

BackupHistoryMessages.encrypted=\ krypteret og

# {0} Computer name
BackupHistoryMessages.maintenanceCompleted=Arkivvedligeholdelse\: er afsluttet for {0}.

# {0} Computer name
BackupHistoryMessages.maintenanceStarted=Arkivvedligeholdelse for {0}.

# {0} Computer name
BackupHistoryMessages.maintenanceStopped=Arkivvedligeholdelse\: er afbrudt for {0}.

# {0} Computer name
# {1} Reason (see BackupNotReadyCode)
BackupHistoryMessages.notReady.source=Er ikke klar til backup fra {0}. \u00c5rsag\: {1}

# {0} Computer name
# {1} Reason (see BackupNotReadyCode)
BackupHistoryMessages.notReady.target={0}Er ikke klar til backup. \u00c5rsag\:

# {0} Computer name
# {1} Reason (see OutOfSpaceReason)
# Example: Out of space for Laptop - Disk quota reached. Will retry in 30 minutes.
BackupHistoryMessages.outOfSpace.source=Der er ikke mere plads p\u00e5 {0}{1}. Pr\u00f8ver igen om 30 minutter.

# {0} Computer name
# {1} Reason (see OutOfSpaceReason)
# Example: Desktop is out of space - Disk quota reached. Will retry in 1 hour.
BackupHistoryMessages.outOfSpace.target={0} har ikke mere plads{1}. Pr\u00f8ver igen om 1 time.

# {0} Path on disk where the files are being restored
BackupHistoryMessages.restoreDestination=Gendanner filer til {0}

BackupHistoryMessages.restoreDestination.originalLocation=oprindelig placering

# {0} Direction ("from" for inbound backup or "for" for a guest restore)
# {1} Name. Usually computer name but if its a guest restore than a persons name.
# {2} Number of files
# {3} Number of bytes
# Example: Starting restore for John: 3000 files (2MB)
# Example: Starting restore from CrashPlan Central: 3000 files (2MB)
BackupHistoryMessages.restoreStarted=Begynder genoprettelse af{0} {1}\: {2} ({3})

# {0} Number of files
# Example: 45 files had a problem
BackupHistoryMessages.restoreStopped.failed={0} havde et problem

# Appended after BackupHistoryMessages.restoreStopped
# {0} Restore path on disk
BackupHistoryMessages.restoreStopped.failed.checksum=\ - Integritetskontrol slog fejl for {0}

# Appended after BackupHistoryMessages.restoreStopped
# {0} Restore path on disk
BackupHistoryMessages.restoreStopped.failed.replace=\ - Kan ikke erstatte{0}

# Appended after BackupHistoryMessages.restoreStopped
# {0} Restore path on disk
BackupHistoryMessages.restoreStopped.failed.replace.to=\ - Genoprettet p\u00e5 {0}

# Appended after BackupHistoryMessages.restoreStopped
# {0} Restore path on disk
BackupHistoryMessages.restoreStopped.failed.skippingUnsupported=\ -Springer over den ikke-underst\u00f8ttede filressource{0}

# Appended after BackupHistoryMessages.restoreStopped
# {0} Restore path on disk
BackupHistoryMessages.restoreStopped.failed.unknown=\ - Et ukendt problem er opst\u00e5et for{0}

# {0} completed or stopped
# {1} Computer name
# {2} Number of files
# {3} Rate of restore
# Example: Restore for John completed: 300 files restored @ 50Kbps
BackupHistoryMessages.restoreStopped.for=Genoprettelse af {1} {0}\: {2} er foretaget @ {3}ps

# {0} Duration of time; i.e. "1 hour"
BackupHistoryMessages.restoreStopped.retry=\ - Genoprettelse pr\u00f8ver igen om{0}

# {0} completed or stopped
# {1} Computer name
# {2} Number of files
# {3} Rate of restore
# Example: Restore to Desktop completed: 300 files restored @ 50Kbps
BackupHistoryMessages.restoreStopped.source=Genoprettelse til {1} {0}\: {2} er sendt @ {3}ps

# {0} completed or stopped
# {1} Computer name
# {2} Number of files
# {3} Rate of restore
# Example: Restore from Laptop completed: 300 files restored @ 50Kbps
BackupHistoryMessages.restoreStopped.target=Genoprettelse fra {1} {0}\: {2} er foretaget @ {3}ps

# {0} Name of backup set
BackupHistoryMessages.scanStarted=[{0}] Skanner for filer til backup

# {0} Name of backup set
# {1} Duration of time; i.e. "1 hour"
# {2} Number of files
# {3} Number of bytes
# Example: [Music] Scanning for files completed in 30 minutes: 3000 files (2GB) found
BackupHistoryMessages.scanStopped.complete=[{0}] Filskanning er afsluttet om {1}\: {2} ({3}) blev fundet

# {0} Name of backup set
BackupHistoryMessages.scanStopped.stopped=[{0}] Scanner efter stoppede filer

BackupHistoryMessages.stopped=Afbrudt

# {0} Name of backup set
BackupHistoryMessages.updateBackupPaths=[{0}] Konfigureret til at lave backup af f\u00f8lgende\:

BackupHistoryMessages.updateBackupPaths.exclude=* men laver IKKE backup af f\u00f8lgende\:

BackupHistoryMessages.updateBackupPaths.none=Der er ikke valgt nogen filer eller mapper til backup.

BackupNotReadyCode.BATTERY_BLOCKED=k\u00f8rer p\u00e5 batteri
BackupNotReadyCode.BUSY=er ikke programmeret til at k\u00f8re
BackupNotReadyCode.CAPACITY_REDUCED=Den tilg\u00e6ngelige kapacitet er blevet reduceret
BackupNotReadyCode.DISABLED=Placeringen er ikke sat til at k\u00f8re
BackupNotReadyCode.EXCEPTION=Ukendt problem (kontakt venligst {0} support hvis problemet forts\u00e6tter)
BackupNotReadyCode.INVALID_BLOCK_NUMBER=beskyttet arkiv, kontakt support
BackupNotReadyCode.LICENSE_LIMIT_REACHED=Licensgr\u00e6nsen er n\u00e5et
BackupNotReadyCode.MANIFEST_MAINTENANCE=Backup-filerne er opdaterede
BackupNotReadyCode.MANIFEST_MIGRATION_NEEDED=Backupfilerne overflyttes
BackupNotReadyCode.MANIFEST_MOVED=Backup-placeringen flyttes
BackupNotReadyCode.MANIFEST_NOT_INITIALIZED=Backup-placeringen er ikke tilg\u00e6ngelig
BackupNotReadyCode.NETWORK_BLOCKED=netv\u00e6rk blokeret
BackupNotReadyCode.NOT_AVAILABLE=Destinationen er ikke tilg\u00e6ngelig
BackupNotReadyCode.PAUSED=Destinationen sat p\u00e5 pause
BackupPanel.BackupSourcePanel.BackupPortlet.address=Internetadresse\:
BackupPanel.BackupSourcePanel.BackupPortlet.progress=Fremskridt\:
BackupPanel.BackupSourcePanel.BackupPortlet.spaceUsedLabel=Plads brugt\:
BackupPanel.BackupSourcePanel.BackupPortlet.title=Backup-kilde\: {0}
BackupPanel.BackupSourcePanel.allowedSpace=Tildelt plads\:
BackupPanel.BackupSourcePanel.allowedSpaceAutomatic=Automatisk
BackupPanel.BackupSourcePanel.allowedSpaceSize=GB
BackupPanel.BackupSourcePanel.guidLabel=Computer\:
BackupPanel.BackupSourcePanel.lastBackupLabel=Seneste backup\:
BackupPanel.BackupSourcePanel.location.browse.message=V\u00e6lg placering for at gemme denne computers backup-data\:
BackupPanel.BackupSourcePanel.location.browse.title=V\u00e6lg en mappe
BackupPanel.BackupSourcePanel.location.detail.completed=Fuldf\u00f8rt\:
BackupPanel.BackupSourcePanel.location.detail.todo=Todo\:
BackupPanel.BackupSourcePanel.location.status.error=Kunne ikke flytte \u2014 {0}
BackupPanel.BackupSourcePanel.location.status.inactive=Venter p\u00e5 at flytte backup-filer
BackupPanel.BackupSourcePanel.location.status.remaining=Flytter backup-filer \u2014 {0} tilbage
BackupPanel.BackupSourcePanel.locationLabel=Placering\:
BackupPanel.BackupSourcePanel.nameLabel=Kildenavn\:
BackupPanel.BackupSourcePanel.spaceUsedLabel=Plads brugt\:
BackupPanel.BackupSourcePanel.title=Indg\u00e5ende backup fra {0}
BackupPanel.BackupSourcePanel.userEmailLabel=Ejer\:
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.attach=<a>Vedh\u00e6ft</a> et backup-arkiv
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.backupCode=Lad dine venner backe up til dig med denne backup-kode\: <a>{1}</a>
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.detail.completed=Fuldf\u00f8rt\:
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.detail.todo=Todo\:
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.detail.used=Disk brugt\:
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.disable=<a>Deaktiver</a> indg\u00e5ende backup
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.icon.connected=Tilsluttet til {0}
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.icon.disconnected=Afbrudt
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.none=r<a href\="url.invite">Invite</a> til at backe up til dig
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.BATTERY_BLOCKED=k\u00f8rer p\u00e5 batteri
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.BUSY=venter til brugeren er v\u00e6k
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.CAPACITY_REDUCED=Den tildelte kapacitet er blevet reduceret
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.DISABLED=programmeret til at begynde {0}
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.EXCEPTION=ukendt problem
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.LICENSE_LIMIT_REACHED=licensgr\u00e6nsen er n\u00e5et
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.LICENSE_LIMIT_REACHED.business=abonnementet er udl\u00f8bet
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_MAINTENANCE=backup-filerne bliver opdateret
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_MIGRATION_NEEDED=backup-filer flyttes
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_MOVED=backup-placering flyttes
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_NOT_INITIALIZED=backup-placeringen er ikke tilg\u00e6ngelig
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.NETWORK_BLOCKED=netv\u00e6rk blokeret
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.NOT_AVAILABLE=ikke tilg\u00e6ngelig
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.PAUSED=sat p\u00e5 pause
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.complete=Backup er fuldf\u00f8rt\!
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.idle.connected=Venter p\u00e5 backup
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.idle.offline=Venter p\u00e5 forbindelse
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.lastBackup={0} \u2014 seneste backup {1} siden
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.maintaining=Opretholder backup-filer
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.notReady=Backup deaktiveret \u2014 {0}
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.outofspace=Ikke mere plads{0}
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.remaining=Backup k\u00f8rer \u2014 {0} tilbage
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.running=Backup forts\u00e6tter
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.scheduled=Scanningen starter {0}
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.systemPaused=Backup deaktiveret \u2014 sat p\u00e5 pause i {0}
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.title=Indg\u00e5ende
BackupPanel.command=Kommando\:
BackupPanel.title=Backup
BackupSchedule.always=Backup sat til altid at k\u00f8re
BackupSchedule.backup.pause=Backup sat p\u00e5 pause i {0}
BackupSchedule.backup.resume=Backup forts\u00e6tter
BackupSchedule.between=Backup er sat til at k\u00f8re mellem {0} og {1}
BackupSchedule.system.pause=System sat p\u00e5 pause i {0}
BackupSchedule.system.resume=System forts\u00e6tter
BackupStopCode.BATTERY=K\u00f8rer p\u00e5 batteri, venter p\u00e5 str\u00f8mtilf\u00f8rsel
BackupStopCode.BUSY=Venter til brugeren ikke er tilstede.
BackupStopCode.CLEAR_FILE_TODOS=Komplet scanning af filsystem er startet.
BackupStopCode.CLOSED=Backup-destinationen var lukket
BackupStopCode.DISABLED=Backup er deaktiveret eller er ikke sat til at k\u00f8re
BackupStopCode.DISCONNECT=Backup-destinationen blev afbrudt
BackupStopCode.NONE=Ingen
BackupStopCode.NORMAL=Der er ikke noget at g\u00f8re
BackupStopCode.NOT_USING=Backup-destinationen er ikke l\u00e6ngere i brug
BackupStopCode.PAUSED=Backup er sat p\u00e5 pause
BackupStopCode.RESTORING=Gendannelse er startet
BackupStopCode.STALLED=Kommunikation er g\u00e5et i st\u00e5
BackupStopCode.TARGET_NOT_READY=Backup-destinationen er ikke klar
BackupStopCode.TARGET_OUT_OF_SPACE=Der er ikke mere plads p\u00e5 backup-destinationen
BackupStopCode.USING_ANOTHER=Der er valgt en anden backup-indstilling og/eller destination
BackupStopCode.VALIDATING=Manifestet valideres
BackupStopCode.VALIDATION_NEEDED=Manifestet kr\u00e6ver validering
CPCVersionResponseMessage2.upgradesAvailable=Der er tilg\u00e6ngelig opgradering p\u00e5 {0}
CPService.started={0} startet, version {1}, GUID {2}
CPService.stopped={0} stoppet, version {1}, GUID {2}
CPService.upgrade.applying=Overf\u00f8rer opgraderings\u00e6ndringer - version {0}
CPService.upgrade.complete=Opgraderingen er fuldf\u00f8rt - version {0}
Command.result.success=Din kommando er fuldf\u00f8rt.
Command.title=Kommando
ConnectionDiscoveryStatusText.notAvailable=Ikke tilg\u00e6ngelig
ConnectionDiscoveryStatusText.running=kontrollerer...
ConnectionDiscoveryStatusText.statusLine={0} ({1})
ConnectionDiscoveryStatusText.success=Okay
ConnectionDiscoveryStatusText.type.Listen=Lyt
ConnectionDiscoveryStatusText.type.NatPMP=NAT-PMP
ConnectionDiscoveryStatusText.type.NatTraversal=NAT-krydsning
ConnectionDiscoveryStatusText.type.UPnP=UPnP
ConnectionDiscoveryStatusText.type.Unknown=Ukendt
CopyJob.Error.DESTINATION_NOT_DIRECTORY=Ukendt systemfejl
CopyJob.Error.DESTINATION_NOT_FOUND=destinationen er utilg\u00e6ngelig
CopyJob.Error.DESTINATION_UNAVAILABLE=destinationen er utilg\u00e6ngelig
CopyJob.Error.DRIVE_PATH_ALREADY_USED=mappen er allerede tildelt
CopyJob.Error.FILE_ALREADY_EXISTS=destinationen eksisterer allerede
CopyJob.Error.FILE_NOT_FOUND=backup-filer mangler
CopyJob.Error.NO_FREE_SPACE=der er ikke nok plads
CopyJob.Error.SYSTEM=Ukendt systemfejl
CopyJob.Error.VERIFY_FAILED=flytningen kunne ikke bekr\u00e6ftes
DateTimeDialog.message=V\u00e6lg dato og tidspunkt.
DateTimeDialog.title=V\u00e6lg dato og tidspunkt.
Destinations.BackupPortlet.address=Internetadresse\:
Destinations.BackupPortlet.progress=Fremskridt\:
Destinations.BackupPortlet.removeBackupDestinationButton=Fjern backup-arkiv
Destinations.BackupPortlet.spaceGiven=Plads-kvota\:
Destinations.BackupPortlet.spaceGiven.automatic=Automatisk
Destinations.BackupPortlet.spaceGiven.unlimited=Ubegr\u00e6nset
Destinations.BackupPortlet.spaceUsedLabel=Plads brugt\:
Destinations.BackupPortlet.title=Backup-destination\: {0}
Destinations.Computers.deleteComputer=Deaktiver computer
Destinations.Computers.helpStep1=Installer {0} p\u00e5 en anden computer ved hj\u00e6lp af din konto\: <b>{1}</b>
Destinations.Computers.helpStep2=Efter installation {0} p\u00e5 den anden computer bliver den tilf\u00f8jet til listen
Destinations.Computers.helpStep3=V\u00e6lg en computer og klik
Destinations.Computers.helpTitle=S\u00e5dan laves backup til din anden computer\:
Destinations.Computers.listTitle=Dine computere\:
Destinations.Computers.removeMessage=Hvis denne computer fjernes, slettes enhver registrering af computeren og ALLE backup-filer for denne computer OVERALT. Denne beslutning kan ikke fortrydes.
Destinations.Computers.tab=Computere
Destinations.Folder.browse.message=V\u00e6lg placering til lagring af backup-data\:
Destinations.Folder.browse.title=V\u00e6lg en mappe
Destinations.Folder.deleteComputer=Slet...
Destinations.Folder.helpStep1=V\u00e6lg en backup-destinationsmappe
Destinations.Folder.helpStep2=Din folder findes i listen over tilg\u00e6ngelige mappe
Destinations.Folder.helpStep3=V\u00e6lg en mappe og klik
Destinations.Folder.helpTitle=S\u00e5dan laver man backup til en lokal mappe\:
Destinations.Folder.listTitle=Tilg\u00e6ngelige mappe\:
Destinations.Folder.location.browse.message=V\u00e6lg placering til lagring af backup-data\:
Destinations.Folder.location.browse.title=V\u00e6lg en mappe
Destinations.Folder.location.detail.completed=Fuldf\u00f8rt\:
Destinations.Folder.location.detail.todo=Todo\:
Destinations.Folder.location.status.error=Kunne ikke flytte \u2014 {0}
Destinations.Folder.location.status.inactive=Venter p\u00e5 at flytte backup-filer
Destinations.Folder.location.status.remaining=Flytter backup-filer \u2014 {0} tilbage
Destinations.Folder.removeMessage=Hvis denne mappe fjernes, slettet ALLE backup-filer til mappen permanent. Denne beslutning kan ikke fortrydes.
Destinations.Folder.tab=Mapper
Destinations.Friends.error.ownComputer=Du kan ikke tilf\u00f8je din egen computer med en backup-kode.
Destinations.Friends.error.unknownFriendOfferCode=Ugyldig backup-kode.
Destinations.Friends.helpBottomStep1=Lad dine venner lave backup til denne computer med din backup-kode\: <a>{1}</a>
Destinations.Friends.helpBottomStep2=Lav backup til en ven. Indtast din vens backup-kode\:
Destinations.Friends.helpBottomTitle=Er din ven allerede i gang {0}?
Destinations.Friends.helpTopStep1=<a href\="url.invite">Inviter</a> venner til at lave backup til dig
Destinations.Friends.helpTopStep2=N\u00e5r din ven har tilbudt dig en computer, kan den ses p\u00e5 listen
Destinations.Friends.helpTopStep3=V\u00e6lg en computer og klik
Destinations.Friends.helpTopTitle=S\u00e5dan beskyttes dine venners filer\:
Destinations.Friends.listTitle=Venners computere\:
Destinations.Friends.providedBy=Udbudt af <a>{0}</a>
Destinations.Friends.tab=Venner
Destinations.Online.helpDescription3=V\u00e6lg en cloud-lagringsdestination og klik
Destinations.Online.helpTitle=Om {0}
Destinations.Online.listTitle=Cloud-lagring\:
Destinations.Online.tab=Cloud
Destinations.Overview.computerText=Backup mellem dine computere. Laptop til desktop, hjem til kontor, Mac til PC... det fungerer alt sammen\!
Destinations.Overview.drivesText=Backup direkte til et forbundet drev. Flyt drev til en fjern PC for at forts\u00e6tte offsite-beskyttelse.
Destinations.Overview.friendText=Backup til en vens computer og slip for abonnement-omkostninger. Har du brug for mere plads? Forbind et eksternt drev til PCen.
Destinations.Overview.message={0} leverer sikker, ubegr\u00e6nset backup til flere destinationer. Tilf\u00f8j destinationer for at forbedre din backup-plan\:
Destinations.Overview.onlineText=Lav online-backup til CrashPlan Central.
Destinations.Overview.onlineText.business=Lav online backup til CrashPlan PRO Cloud.
Destinations.Overview.onlineText.enterprise=Lav online backup til din virksomheds backup-servere.
Destinations.Overview.tab=Oversigt
Destinations.title=Destinationer
DownloadManager.complete=Download af opgraderingen er fuldf\u00f8rt - version {0}.
DownloadManager.error.connectionLost=Download af opgraderingen mislykkedes - version {0}, forbindelsen blev afbrudt.
DownloadManager.error.invalidUrl=Download af opgraderingen mislykkedes - version {0}, Ugyldig URL {1}
DownloadManager.error.retry=Opgradering(erne) kunne ikke realiseres, pr\u00f8ver igen om en time
DownloadManager.error.verification=Download af opgraderingen mislykkedes - version {0}, verificering mislykkedes.
Error.Reauthorize=Logget ud af autoritet. {1}
Error.Reauthorize.AUTH_DATE_MISMATCH=Logget ind p\u00e5 en anden computer.
Error.Reauthorize.DEAUTHORIZED=Computer deautoriseret.
Error.Reauthorize.GUID=Ny identitet er tildelt.
Error.Reauthorize.INACTIVE_COMPUTER=Computer er deaktiveret
Error.Reauthorize.INACTIVE_USERNAME=Kontoen er deaktiveret.
Error.Reauthorize.INVALID_COMPUTER=Der blev ikke fundet nogen computer
Error.Reauthorize.INVALID_LOGIN_TOKEN=Ugyldig logind.
Error.Reauthorize.INVALID_MODEL=Ugyldig applikationstilstand.
Error.Reauthorize.INVALID_USERNAME=Der blev ikke fundet nogen konto.
Error.Reauthorize.LOGIN_KEY_MISMATCH=Ugyldig logind.
Error.Reauthorize.PERMISSION_DENIED=Der blev ikke fundet nogen konto.
Error.Reauthorize.REASSIGN_IDENTITY=En anden computer har taget denne computer i brug.
Error.readFile=Filen kunne ikke l\u00e6ses.
Error.writeFile=Kunne ikke skrive fil.
FilesToBackUp.missing=Mangler
FilesToBackUp.progress=scanner
FilesToBackUp.title=Filer
FilesToBackUp.total=Total\: {0} / {1}
FriendListPanel.title=Backup-destinationer
FriendPanel.add=+
FriendPanel.allow=Tillad at denne ven laver backup til denne computer\:
FriendPanel.backup.allowedSpace=Tildelt plads\:
FriendPanel.backup.allowedSpaceAutomatic=Automatisk
FriendPanel.backup.allowedSpaceSize=GB
FriendPanel.backup.location.browse.message=V\u00e6lg placering til lagring af din vens backup-data\:
FriendPanel.backup.location.browse.title=V\u00e6lg en mappe
FriendPanel.backup.location.label=Standardplacering\:
FriendPanel.backup.spaceUsed=Plads brugt\:
FriendPanel.backup.spaceUsed.inprogress=Mere end {0}
FriendPanel.backup.title={0}s backup
FriendPanel.email=E-mail\:
FriendPanel.helpStep1=<a href\="url.invite">Inviter</a> venner til at lave backup til dig
FriendPanel.helpStep2=Lad dine venner lave backup til denne computer med din backup-kode\: <a>{1}</a>
FriendPanel.helpStep3=Lav hurtigere backup\! F\u00e5 en vens backup-arkiv til din computer, og vedh\u00e6ft <a>arkivfolder</a>
FriendPanel.helpStep4=Tilf\u00f8j automatisk venner ved at bruge deres backup-kode\:
FriendPanel.helpTitle=S\u00e5dan beskyttes venners filer\:
FriendPanel.inviteFriend=<a href\="url.invite">Inviter ven</a>
FriendPanel.listTitle=V\u00e6lg en ven\:
FriendPanel.name=Navn\:
FriendPanel.nickname=Tilnavn\:
FriendPanel.remove=-
FriendPanel.removeFriend=Fjern ven
FriendPanel.removeMessage=Hvis denne ven fjernes, slettes ALLE dine backup-filer p\u00e5 alle denne vens computere permanent. Denne beslutning kan ikke fortrydes.
FriendPanel.title=Venner
Global.Automatic=Automatisk
Global.Error.blankName=Indtast venligst et navn.
Global.Error.drivePathAlreadyUsed={0} bruger allerede denne mappe til backup.
Global.Error.invalidManifestPath=Backup\u00b4en har ikke adgang til den givne placering.
Global.Schedule.from=Fra
Global.Schedule.optionAlways=Altid
Global.Schedule.optionBetween=I det anf\u00f8rte tidsrum
Global.Schedule.to=Til
Global.comingSoon=Kommer snart
Global.confirm=Jeg er indforst\u00e5et
Global.list.A=A.
Global.list.B=B.
Global.list.bullet=\u2022
Global.list.one=1.
Global.list.three=3.
Global.list.two=2.
Global.nameLabel=Navn\:
Global.thisOne=(denne)
GuestRestoreWindow.title=G\u00e6stegendannelse til {0}
History.CPCDeauthorizeComputerMessage=Denne computer er blevet deautoriseret.
History.securityKeyChanged=Arkivkrypteringsn\u00f8gle er \u00e6ndret fra {0} til {1}.
History.securityKeyPasswordChanged=Arkivkrypteringsn\u00f8gle-kodeord er \u00e6ndret.
History.securityKeyQuestionAnswerChanged=Arkivkrypteringsn\u00f8glesp\u00f8rgsm\u00e5l og -svar \u00e6ndret.
History.securityKeyTypeUpgraded=Arkivkrypteringsn\u00f8gle-type er blevet opgraderet fra {0} til {1}.
History.guidChanged=Computeridentifikator (GUID) \u00e6ndret fra {0} til {1}.
History.guidSet=Computeridentifikator (GUID) er nu {0}.

# {0} is the destination name
# {1} is the destination id
History.UseDestination.start=Begynd brug af destination {0} ({1})
# {0} is the destination name
# {1} is the destination id
History.UseDestination.stop=Stop brug af destination {0} ({1})

HistoryPanel.column.date=Dato
HistoryPanel.column.message=Besked
HistoryPanel.title=Historie
IAlert.ApplyingPatchAlert={0} har downloaded en opgradering, og genstarter om et \u00f8jeblik for at tilf\u00f8je opgraderingen.
IAlert.BackupSevereAlert=Kritisk\: {0} lavede sidst backup af dine filer den {1}.
IAlert.BackupWarningAlert=Advarsel\: {0} lavede sidst backup p\u00e5 dine filer den {1}.
IAlert.CpcVersionErrorMessage.NEW_VERSION={0} inkompatibilitet. Du har en \u00e6ldre version.
IAlert.CpcVersionErrorMessage.OLD_VERSION={0} inkompatibilitet. Du har en nyere version.
IAlert.CpcVersionErrorMessage.title=Opgradering p\u00e5kr\u00e6vet
IAlert.CustomAlert={1}\: {2}
IAlert.DownloadingPatchAlert=Downloader en ny version af {0}.
IAlert.DuplicateIdentityAlert=Du blev logget af, fordi der blev fundet en duplikat-computer.
IAlert.DuplicateIdentityMessage.message=Afinstaller venligst {0} en af disse computere.
IAlert.DuplicateIdentityMessage.title=Der er blevet fundet duplikat-computere
IAlert.FriendInvitationAcceptedAlert={1} har accepteret din invitation til {0}.
IAlert.FriendInvitationAcceptedAlert.message={1} har accepteret din invitation til {0}.
IAlert.FriendInvitationAcceptedAlert.title=Invitation accepteret
IAlert.FriendSpaceRequestAlert={1} har bedt dig om yderligere backup-plads.
IAlert.HelpIntroAlert=
IAlert.HelpWelcomeAlert=
IAlert.HepPersonalizeAlert=
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Linux=
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Linux.message={0} kunne ikke k\u00f8re realtids File Watcher. Dette betyder, at {0} ikke vil kunne genkende nogen realtid-fil\u00e6ndringer. Men alle filer vil dog blive genkendt ved den natlige filsystem-scanning.
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Linux.title=Realtid File Watcher deaktiveret
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Macintosh=
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Macintosh.message=Spotlight er tilsyneladende deaktiveret.Dette betyder, at {0} ikke vil kunne genkende realtids-fil\u00e6ndringer. Men alle fil\u00e6ndringer vil blive genkendt ved den natlige filsystem-scanning.
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Macintosh.title=Spotlight deaktiveret
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Solaris=
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Solaris.message={0} kunne ikke k\u00f8re realtids File Watcher. Dette betyder, at {0} ikke vil kunne genkende nogen realtid-fil\u00e6ndringer. Men alle filer vil dog blive genkendt ved den natlige filsystem-scanning.
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Solaris.title=Realtid File Watcher deaktiveret
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Windows=
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Windows.message={0} kunne ikke k\u00f8re realtids File Watcher. Dette betyder, at {0} ikke vil kunne genkende nogen realtid-fil\u00e6ndringer. Men, alle filer vil dog blive genkendt ved den natlige filsystem-scanning.
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Windows.title=Realtid File Watcher deaktiveret
IAlert.ReassignIdentityDoneAlert=Den nye computer er erstattet med en eksisterende computer
IAlert.ReassignIdentityDoneMessage.message=Filer, der allerede er lavet backup af, bliver ikke sendt igen.
IAlert.ReassignIdentityDoneMessage.title=\u00c6ndringen er foretaget!
IAlert.ReassignIdentityMessage.message=Er dette en ny computer? Hvis det er, kan du <a href\="action\://com.backup42.desktop.actions.ShowReassignIdentityDialogAction">overtage</a> en tidligere computer for at undg\u00e5 at genstarte den f\u00f8rste backup.
IAlert.ReassignIdentityMessage.title=Forts\u00e6tter backup
IAlert.SystemErrorAlert=Systemfejl\: Hvis problemet forts\u00e6tter, skal du geninstallere {0}
IAlert.UpdateAvailableAlert=Der er en ny version af {0} tilg\u00e6ngelig.
LoginPanel.business.message.setup=Log ind for at lave backup og gendanne filer.
LoginPanel.business.title.setup.existing=Log ind for at {0}
LoginPanel.comfortHelp.line1=<b>Ingen spam.</b> Vi deler ikke din e-mailadresse med nogen.
LoginPanel.comfortHelp.line2=<b>Ingen forpligtelser.</b> Vi fakturerer dig ikke, medmindre du k\u00f8ber noget.
LoginPanel.comfortHelp.line3=<b>High security.</b> Information krypteres, f\u00f8r overf\u00f8rslen effektueres.
LoginPanel.comfortHelp.title=Derfor er det sikkert\:
LoginPanel.cpcUnavailable.retrying=Opretter forbindelse til {0}...
LoginPanel.email=E-mail\:
LoginPanel.sso.login=Log ind med {0}
LoginPanel.sso.externalBrowser=Vi har lanceret en ekstern internetbrowser til at logge ind med {0}. <a href\="{1}">Log ind</a> og g\u00e5 tilbage for at fuldf\u00f8re operationen.
LoginPanel.error.cpcVersionNew={0} inkompatibilitet. Du har en \u00e6ldre version.
LoginPanel.error.cpcVersionOld={0} inkompatibilitet. Du har en nyere version.
LoginPanel.error.duplicateAccount=Denne konto eksisterer allerede.
LoginPanel.error.email.invalid=Indtast venligst en gyldig e-mailadresse.
LoginPanel.error.email.required=Indtast venligst din e-mailadresse.
LoginPanel.error.failed=Den indtastede information er ukorrekt.
LoginPanel.error.incorrectPassword=Forkert adgangskode
LoginPanel.error.incorrectAnswer=Forkert svar
LoginPanel.error.invalidPassword=Adgangskoden er for kort.
LoginPanel.error.limit.reached=Licensgr\u00e6nsen for computeren er n\u00e5et.
LoginPanel.error.name.required=Indtast venligst dit navn.
LoginPanel.error.password.mismatch=Adgangskoderne er ikke ens.
LoginPanel.error.password.required=Indtast venligst en adgangskode.
LoginPanel.error.regKey.required={0} kr\u00e6ver en gyldig registreringsn\u00f8gle til autorisation.
LoginPanel.error.registrationBlocked=Pga. travlhed har vi ikke kunne acceptere din registrering denne gang. Pr\u00f8v venligst igen senere.
LoginPanel.error.serverAddress.required=Indtast venligst en PROe Server-adresse.
LoginPanel.error.slaveCluster=Kan ikke autorisere imod en slaveserver
LoginPanel.error.tooBusy=Serveren er optaget.
LoginPanel.error.tooManyAttempts=Du har ikke flere fors\u00f8g tilbage. Vent 10 minutter og pr\u00f8v igen.
LoginPanel.error.unknownLdapError=LDAP-kommunikationsfejl
LoginPanel.error.username.mustBeAnEmail=Brugernavn skal v\u00e6re en gyldig e-mailadresse.
LoginPanel.error.username.required=Indtast venligst dit brugernavn.
LoginPanel.firstName=Fornavn\:
LoginPanel.forgotPassword=<a href\="{0}">Har du glemt din adgangskode?</a>
LoginPanel.lastName=Efternavn\:
LoginPanel.licensedTo=Licenseret af\:
LoginPanel.message.login=For at yde ekstra sikkerhed {0} kr\u00e6ver denne desktop en adgangskode.
LoginPanel.message.setup=Du skal have en {0} konto for at administrere din backup samt modtage e-mail-adviseringer og rapporter.
LoginPanel.message.setup.business=Du skal have en konto for at lave backup af denne computer.
LoginPanel.message.setup.enterprise=Du skal have en konto for at lave backup af denne computer.
LoginPanel.option.login=Eksisterende konto
LoginPanel.option.register=Ny konto
LoginPanel.password=Adgangskode\:
LoginPanel.proClient.message.setup=Indtast venligst dit brugernavn og adgangskode. Denne information identificerer dig og krypterer dine filer, s\u00e5 ingen andre har adgang til dem.
LoginPanel.proClient.title.setup.register=Opret din konto
LoginPanel.registrationKey=Registreringsn\u00f8gle\:
LoginPanel.repeatPassword=Bekr\u00e6ft adgangskode\:
LoginPanel.safeAccount=Hvorfor en konto er 100 % sikker\:ingen spam\: Vi deler ikke din e-mailadresse med nogen \nIngen forpligtelser\: K\u00f8b kun hvis du er vild med det \nIngen kreditkort\: Pr\u00f8veperioden er 100 % gratis \n<a>Hvordan fungerer konti?</a>
LoginPanel.serverAddress=PROe-serveradresse\:
LoginPanel.submit.newAccount=Opret konto
LoginPanel.submit.signin=Log ind
LoginPanel.success=Du er logget ind
LoginPanel.title.login=Log ind p\u00e5 {0} desktop\u00b4en
LoginPanel.title.setup.existing=Brug en eksisterende konto
LoginPanel.title.setup.register=Opret din gratis {0} konto
LoginPanel.title.setup.register.business=Opret en {0} konto
LoginPanel.title.setup.register.enterprise=Opret en {0} konto
LoginPanel.username=Brugernavn\:
MissingCustomKey.message=Benyt din arkivn\u00f8gle
MissingCustomKey.title=Datan\u00f8gle er p\u00e5kr\u00e6vet
MissingPrivateDataPassword.message=Indtast den arkiv-adgangskode der sikrer din krypteringsn\u00f8gle.
MissingPrivateDataPassword.passwordLabel=Adgangskode\:
MissingPrivateDataPassword.title=Arkiv-adgangskode er p\u00e5kr\u00e6vet
CreateArchivePasswordMessage.message=Den prim\u00e6re bruger af denne computer skal oprette en adgangskode til at sikre backup-arkivet. Denne adgangskode vil v\u00e6re p\u00e5kr\u00e6vet for at \u00e5bne eller genoprette de sikkerhedskopierede filer.
CreateArchivePasswordMessage.passwordLabel=Adgangskode\:
CreateArchivePasswordMessage.repeatPassword=Bekr\u00e6ft adgangskode\:
CreateArchivePasswordMessage.title=Arkiv-adgangskode er p\u00e5kr\u00e6vet
OutOfSpaceReason.ALLOTTED_CAPACITY_REACHED=\ \u2014 Diskkvota er n\u00e5et
OutOfSpaceReason.DATA_FILE_TOO_LARGE=\ \u2014 Datafilen er for stor til filsystemet
OutOfSpaceReason.FREE_SPACE_LIMIT_REACHED=\ \u2014 Utilstr\u00e6kkelig plads
OutOfSpaceReason.INSUFFICIENT_COMPACT_SPACE=\ \u2014 Utilstr\u00e6kkelig plads til komprimeret arkiv
OutOfSpaceReason.QUOTA_REACHED=\ \u2014 Diskkvota er n\u00e5et
PasswordPrompt.repeat=Genindtast adgangskode
PasswordPrompt.repeat.match=Overensstemmelse
PasswordPrompt.repeat.mismatch=Uoverensstemmelse
PasswordPrompt.repeat.tooShort=Min. {0} tegn
PasswordStrength.GOOD=Godt
PasswordStrength.STRONG=St\u00e6rkt
PasswordStrength.VERY_STRONG=Meget st\u00e6rkt
PasswordStrength.VERY_WEAK=Meget svagt
PasswordStrength.WEAK=Svagt
PasswordStrength.hint.GOOD=Benyt store bogstaver eller tal for at g\u00f8re det st\u00e6rkere.
PasswordStrength.hint.STRONG=Tilf\u00f8j flere tegn, tal og symboler for at g\u00f8re adgangskoden st\u00e6rkere.
PasswordStrength.hint.VERY_STRONG=Din adgangskode er meget sikker.
PasswordStrength.hint.VERY_WEAK=Lav en l\u00e6ngere adgangskode for at g\u00f8re den st\u00e6rkere
PasswordStrength.hint.WEAK=Benyt mindst 3 unikke tegn for at g\u00f8re det st\u00e6rkere.
PatchManager.failed=Kunne ikke opgradere - version {0}
PatchManager.installed=Opgraderingen er installeret - version {0}
PatchManager.upgrade=Installerer opgradering - version {0}
Product.B42_PRO=CrashPlan PRO
ReassignIdentity.Computers.archives=Backup-arkiv
ReassignIdentity.Computers.lastConnected=Seneste backup
ReassignIdentity.Computers.name=Navn
ReassignIdentity.help=<a href\="url.reassignIdentity">Hvad sker der, n\u00e5r jeg tager en anden computer i brug?</a>
ReassignIdentity.message1=For at lade denne computer overtage for en eksisterende computer, skal du v\u00e6lge hvilken computer, der skal tages i brug.
ReassignIdentity.message2=Denne computer vil nu lave backup som \u201c{0}.\u201d Den gamle computer \u201c{0}\u201d vil ikke l\u00e6ngere lave backup.
ReassignIdentity.title=Tag en anden computer i brug
Restore.CustomKeyPrompt.message=Indtast arkivn\u00f8glen.
Restore.CustomKeyPrompt.title=Arkivn\u00f8gle er p\u00e5kr\u00e6vet
Restore.DataPasswordPrompt.message=Indtast den adgangskode der beskytter din arkiv-krypteringskode
Restore.DataPasswordPrompt.passwordLabel=Adgangskode\:
Restore.DataPasswordPrompt.title=Adgangskode p\u00e5kr\u00e6vet
RestoreFileTreeLabelProvider.empty=Der blev ikke fundet nogen filer
RestoreFileTreeLabelProvider.loading=Indl\u00e6ser...
RestoreFileTreeLabelProvider.refineSearch=For mange resultater, forbedr s\u00f8gningen
RestoreFileTreeLabelProvider.searchResults=S\u00f8gesultater\: {0} fundet
RestoreFileTreeLabelProvider.searching=S\u00f8ger...
RestoreFileTreeLabelProvider.unavailable=Ikke tilg\u00e6ngelig i \u00f8jeblikket
RestoreFileTreeViewer.lastBackedUp=Seneste backup
RestoreFileTreeViewer.name=Navn
RestoreFileTreeViewer.size=St\u00f8rrelse
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.directory.message=V\u00e6lg en placering for gendannelse af dine filer\:
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.directory.title=V\u00e6lg en mappe
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.originalPermissions=med <a href\="user">oprindelige tilladelser</a>
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.overwrite=<a href\="rename">overskriv</a>
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.rename=<a href\="overwrite">omd\u00f8b</a>
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.restorePath.default=<a href\="restorePathOriginal">{0}</a>
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.restorePath.originalLocation=<a href\="restorePathSpecific">oprindelig placering</a>
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.restorePath.specificLocation=<a href\="restorePathDefault">en mappe</a> (<a href\="restorePathBrowse">{0}</a>)
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.text=Gendan {1}{4} til {2} og {3} alle eksisterende filer.
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.userPermissions=med <a href\="original">nuv\u00e6rende tilladelse</a>
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.versionLatest=<a href\="versionSpecified">seneste</a> version
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.versionLatest.basic=seneste version
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.versionSpecified=<a href\="versionLatest">seneste version f\u00f8r {0}</a>
RestorePanel.RestoringPortlet.detail.completed=Fuldf\u00f8rt\:
RestorePanel.RestoringPortlet.detail.destination=Destination\:
RestorePanel.RestoringPortlet.detail.errors=Fejl\:
RestorePanel.RestoringPortlet.detail.errors.value={0} (se <a>historie</a>)
RestorePanel.RestoringPortlet.detail.receiving=Modtager\:
RestorePanel.RestoringPortlet.detail.todo=At g\u00f8re\:
RestorePanel.RestoringPortlet.name={1} fra {0}
RestorePanel.RestoringPortlet.name.thisComputer=Fra {0}
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.CAPACITY_REDUCED=Den tildelte kapacitet er blevet reduceret.
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.DISABLED=er ikke programmeret til at k\u00f8re
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.EXCEPTION=ukendt problem
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.LICENSE_LIMIT_REACHED=abonnementet er udl\u00f8bet
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_MAINTENANCE=backup-filer opdateres
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_MIGRATION_NEEDED=backup-filer flyttes
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_MOVED=backup-placering flyttes
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_NOT_INITIALIZED=backup-placeringen er ikke tilg\u00e6ngelig
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.NOT_AVAILABLE=ikke tilg\u00e6ngelig
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.PAUSED=sat p\u00e5 pause
RestorePanel.RestoringPortlet.status.complete=Gendannet til <a>{0}</a>.
RestorePanel.RestoringPortlet.status.completeAt=Gendannet til <a>{0}</a> at {1}.
RestorePanel.RestoringPortlet.status.notReady=Backup deaktiveret \u2014 {0}
RestorePanel.RestoringPortlet.status.pause=S\u00e6t gendannelse p\u00e5 pause
RestorePanel.RestoringPortlet.status.pending=Gendannelse venter
RestorePanel.RestoringPortlet.status.remaining={0} tilbage
RestorePanel.RestoringPortlet.status.running=Gendannelse er i gang
RestorePanel.RestoringPortlet.status.start=Start gendannelse
RestorePanel.RestoringPortlet.status.stop=Fjern gendannelse
RestorePanel.RestoringPortlet.status.stopped=Gendannelsen stoppede
RestorePanel.RestoringPortlet.status.waiting=Venter p\u00e5 gendannelse
RestorePanel.RestoringPortlet.title=Gendannelsesstatus
RestorePanel.UnavailableReason.BUSY.name=er ikke programmeret til at k\u00f8re
RestorePanel.UnavailableReason.BUSY.warning=Kunne ikke gendanne, fordi destinationen ikke er sat til at k\u00f8re.
RestorePanel.UnavailableReason.CRYPTO_EXCEPTION.name=Ugyldig krypteringsn\u00f8gle
RestorePanel.UnavailableReason.CRYPTO_EXCEPTION.warning=Kunne ikke gendanne pga. en fejl med backup-arkiv krypteringsn\u00f8glen
RestorePanel.UnavailableReason.EXPIRED.name=udl\u00f8bet
RestorePanel.UnavailableReason.EXPIRED.warning=Du skal have et aktivt abonnement for at gendanne.
RestorePanel.UnavailableReason.IO_EXCEPTION.name=arkiv I/O fejl
RestorePanel.UnavailableReason.IO_EXCEPTION.warning=Kunne ikke gendanne pga. en backup-arkiv I/O fejl
RestorePanel.UnavailableReason.NOT_INITIALIZED.name=backup-arkiv mangler
RestorePanel.UnavailableReason.NOT_INITIALIZED.warning=Backup-arkivet mangler
RestorePanel.UnavailableReason.NO_PERMISSION.name=licensgr\u00e6nsen er n\u00e5et
RestorePanel.UnavailableReason.NO_PERMISSION.name.business=Udl\u00f8bet
RestorePanel.UnavailableReason.NO_PERMISSION.warning=Kan ikke gendanne\: Licensgr\u00e6nsen er n\u00e5et.
RestorePanel.UnavailableReason.NO_PERMISSION.warning.business=Du skal have et aktivt abonnement for at gendanne.
RestorePanel.UnavailableReason.OFFLINE.name=offline
RestorePanel.UnavailableReason.OFFLINE.warning=Kunne ikke gendanne, fordi destinationen er offline.
RestorePanel.UnavailableReason.UNKNOWN.name=ikke tilg\u00e6ngelig
RestorePanel.UnavailableReason.UNKNOWN.warning=Kunne ikke gendanne, fordi destinationen ikke er tilg\u00e6ngelig.
RestorePanel.UnavailableReason.VALIDATING.name=synkroniserer
RestorePanel.UnavailableReason.VALIDATING.warning=Kan ikke gendanne, f\u00f8r vi har synkroniseret med destinationen.
RestorePanel.UnavailableReason.warning={0}
RestorePanel.computerToRestore=Gendan filer til computer\:
RestorePanel.destination=Gendan slettede filer til\:
RestorePanel.duplicateSelection=Eksisterende filer bliver\:
RestorePanel.duplicateSelection.overwrite=Overskrevet
RestorePanel.duplicateSelection.rename=Omd\u00f8bt
RestorePanel.error.incorrectGuestPassword=Indtast venligst en gyldig adgangskode.
RestorePanel.error.incorrectKey=Ugyldig datan\u00f8gle
RestorePanel.error.invalidKey=Ugyldig datan\u00f8gle. Benyt adgangskoden eller importer muligheder for at f\u00e5 en gyldig n\u00f8gle.
RestorePanel.error.noSpace=Der er ikke nok plads til gendannelse
RestorePanel.error.readOnly=Backup-destinationen er rom.
RestorePanel.includeDeleted=Vis slettede filer
RestorePanel.includeHidden=Vis skjulte filer
RestorePanel.locationSelection.desktop=Desktop
RestorePanel.locationSelection.original=Oprindelig placering
RestorePanel.notAvailable.message=Der er i \u00f8jeblikket ikke nogen tilg\u00e6ngelig backup-destination
RestorePanel.notAvailable.title=Ikke tilg\u00e6ngelig
RestorePanel.restoreButton=Gendan
RestorePanel.restoreFromComputer=Fra backup-destination\:
RestorePanel.selectFiles=Find filer til gendannelse med navn, eller v\u00e6lg fra listen nedenfor\:
RestorePanel.thisComputer=\ (denne computer)
RestorePanel.title=Gendan
RestorePanel.versionSelection=Filversion til gendannelse\:
RestorePanel.versionSelection.date=Specifik dato
RestorePanel.versionSelection.latest=Senest
SecurityKey.Create.bits={0} bits
SecurityKey.Create.key=Adgangskode\:
SecurityKey.Create.message=Jo l\u00e6ngere adgangskoden er, des mere sikker er din n\u00f8gle. Benyt op til 448 bits.
SecurityKey.Create.repeat=Gentag\:
SecurityKey.Create.title=For at f\u00e5 en datan\u00f8gle skal du indtaste en adgangskode.
SecurityKey.FileAlreadyExists.message={0} eksisterer allerede. Vil du erstatte den?
SecurityKey.FileAlreadyExists.title=Filen eksisterer allerede
SecurityKey.Type.AccountPassword=konto-adgangskode
SecurityKey.Type.CustomKey=brugerdefineret arkivn\u00f8gle
SecurityKey.Type.PrivatePassword=arkiv-adgangskode
SecurityKey.create=<a>Adgangskode...</a>
SecurityKey.empty=Inds\u00e6t din arkiv-datan\u00f8gle her
SecurityKey.export=<a>Eksporter...</a>
SecurityKey.generate=<a>Generer</a>
SecurityKey.import=<a>Importer...</a>
SecurityKey.messageExisting=Benyt adgangskoden eller importmuligheder for at f\u00e5 en gyldig n\u00f8gle.
SecurityKey.messageNew=Benyt adgangskoden. Generer eller importmuligheder for at f\u00e5 en gyldig n\u00f8gle.
SecurityKey.tooShort=Den indsatte n\u00f8gle er ikke en 448-bit n\u00f8gle. Forts\u00e6t?
Settings.Account=Konto
Settings.Account.LicenseTransfer.DataLoss.fromComputer=Denne licens bliver brugt af en anden computer \u201c{1}\u201d.\n\n Hvis denne licens overflyttes, SLETTES dens {2} backup p\u00e5 {3}.
Settings.Account.LicenseTransfer.DataLoss.fromComputerConfirm=SLET {1}s backup og overflyt licensen.
Settings.Account.LicenseTransfer.DataLoss.fromUser=Denne licens bliver brugt af en anden bruger \n\n\u201c{1}\u201d har {2} fra {4} computer(e) lagret p\u00e5 {3}.
Settings.Account.LicenseTransfer.DataLoss.fromUserConfirm=meddel {1}, af SLETTET backup, og overflyt licensen
Settings.Account.LicenseTransfer.fromComputer=Licensen bliver brugt af en anden computer.\n\nVil du overflytte licens fra \u201c{1}\u201d til denne computer?
Settings.Account.LicenseTransfer.fromUser=Licensen bliver brugt af en anden bruger.\n\n Vil du overflytte licens fra \u201c{1}\u201d til denne computer?
Settings.Account.LicenseTransfer.title=Licens-overflytning
Settings.Account.license.buyLink=<a href\="url.store">K\u00f8b</a>
Settings.Account.license.guid=Computer\:
Settings.Account.license.issuedBy=Udsted af\:
Settings.Account.license.issuedBy.value={0} ved {1}
Settings.Account.license.key=N\u00f8gle\:
Settings.Account.license.product=Produkt\:
Settings.Account.license.serverAddress=PROe server prim\u00e6radresse\:
Settings.Account.license.serverSecondaryAddress=PROe server sekund\u00e6radresse\:
Settings.Account.license.title=Licens
Settings.Account.license.version=Version\:
Settings.Account.personal.changePassword=\u00c6ndr adgangskode...
Settings.Account.personal.email=E-mail\:
Settings.Account.personal.firstName=F\u00f8rste
Settings.Account.personal.lastName=Sidste
Settings.Account.personal.name=Navn\:
Settings.Account.personal.title=Personlige oplysninger
Settings.Account.personal.username=Brugernavn\:
Settings.Account.subscription.expires=Udl\u00f8ber\:
Settings.Account.subscription.plan=Plan\:
Settings.Account.subscription.status=Status\:
Settings.Account.subscription.status.active=Aktiv
Settings.Account.subscription.status.expired=Udl\u00f8bet
Settings.Account.subscription.title=Licens
Settings.Account.url=\n<a href\="url.account">Administrer konto</a>
Settings.Backup=Backup
Settings.Backup.Advanced.backupOpenFiles=Lav backup af \u00e5bne filer\:
Settings.Backup.Advanced.backupRunWindow=Backup vil k\u00f8re\:
Settings.Backup.Advanced.compression=Komprimering\:
Settings.Backup.Advanced.compression.automatic=Automatisk
Settings.Backup.Advanced.compression.on=Til
Settings.Backup.Advanced.compression.off=Slukket
Settings.Backup.Advanced.dataDeDuplication=Data-deduplikering\:
Settings.Backup.Advanced.dataDeDuplication.automatic=Automatisk
Settings.Backup.Advanced.dataDeDuplication.full=Fuld
Settings.Backup.Advanced.dataDeDuplication.minimal=Minimal
Settings.Backup.Advanced.encryption=Kryptering er sl\u00e5et til\:
Settings.Backup.Advanced.realtime=WSe filsystem i realtid\:
Settings.Backup.Advanced.scanFileSystem=Verificer valg hver\:
Settings.Backup.Advanced.scanFileSystem.time=dage p\u00e5
Settings.Backup.Advanced.scanFileSystem.timeAt=p\u00e5
Settings.Backup.Advanced.title=Avancerede backup-indstillinger
Settings.Backup.Destinations.completedTitle=Fuldf\u00f8rt
Settings.Backup.Destinations.headers=Navn, type, plads brugt
Settings.Backup.Destinations.help=Endnu ingen placeringer
Settings.Backup.Destinations.lastBackupTitle=Seneste backup
Settings.Backup.Destinations.message=V\u00e6lg backup-destinationer til din \u201c{1}\u201d backup.
Settings.Backup.Destinations.nameTitle=Navn
Settings.Backup.Destinations.typeTitle=Type
Settings.Backup.Destinations.warning=Vigtigt\! Hvis du fjerner en destination, vil du permanent slette {2}.
Settings.Backup.Email.backupStatusEnabled=Send backup-statusrapport hver\:
Settings.Backup.Email.from=Fra\:
Settings.Backup.Email.title=E-mailindstillinger
Settings.Backup.Email.to=Til\:
Settings.Backup.Email.warning=Indstil dine SPAM- filtre til at tillade email-notifikationer\:
Settings.Backup.Exclusions.regexButton=Regex
Settings.Backup.Exclusions.regexLabel=Udeluk stier der matcher udtryk\:
Settings.Backup.Exclusions.suffixLabel=Udeluk filer og mapper der ender med\:
Settings.Backup.Exclusions.suffixNoteLabel=(f.eks. \u201cmp3\u201d for at undg\u00e5 backup af musik)
Settings.Backup.Exclusions.title=Backup-undtagelser
Settings.Backup.Inbound.backupCode=Backup-kode\:
Settings.Backup.Inbound.deepMaintainBackupFiles=Udf\u00f8r gennemg\u00e5ende backup hver\:
Settings.Backup.Inbound.enabled=Accepter indg\u00e5ende backups\:
Settings.Backup.Inbound.inboundRunWindow=Tillad at backup og gendannelser starter\:
Settings.Backup.Inbound.listenAddress=Lytte bind-adresse\:
Settings.Backup.Inbound.listenPort=Lytteport\:
Settings.Backup.Inbound.location=Standard backup-arkivplacering\:
Settings.Backup.Inbound.location.browse.message=V\u00e6lg placering til lagring af backup-data\:
Settings.Backup.Inbound.location.browse.title=V\u00e6lg en mappe
Settings.Backup.Inbound.maintainBackupFiles=Udf\u00f8r enkel opdatering hver\:
Settings.Backup.Inbound.title=Indg\u00e5ende backup-indstillinger
Settings.Backup.Inbound.warning.message=Advarsel\! Backup-data slettes\! \n\n Denne computer er backup-destination for {0} computer(e) for i alt {1}.
Settings.Backup.Selection.removeWarning=Vigtigt! Hvis filer fjernes fra backup-valg, bliver de automatisk fjernet fra backup-arkiverne.
Settings.Backup.Selection.showHidden=Vis skjulte filer
Settings.Backup.Selection.title=\u00c6ndr filvalg
Settings.Backup.Selection.hostExcludedWarning=Udelukket fra server-destinationer
Settings.Backup.Twitter.Authorization.errorBadPin=Ugyldig-pinkode
Settings.Backup.Twitter.Authorization.message={0} kr\u00e6ver tilladelse til at forbinde dig til din Twitter-konto. Twitter leverer en pinkode, n\u00e5r du har tilladt {0} adgang.\n\nDenne autorisationsformular er en privat kommunikation mellem dig og Twitter \u2014 {0} modtager ikke din adgangskode.
Settings.Backup.Twitter.Authorization.pin=Pinkode\:
Settings.Backup.Twitter.Authorization.title=Twitter-autorisation
Settings.Backup.Twitter.account=Twitter screen name\:
Settings.Backup.Twitter.backupStatusEnabled=Send backup-status hver\:
Settings.Backup.Twitter.notifyFollowers=Fort\u00e6l dine venner at de kan lave backup til dig.
Settings.Backup.Twitter.notifyFollowersMsg=Lav gratis offsite backup til mig\! Det er nemt og sikkert. Installer www.crashplan.com, og sp\u00f8rg efter min \#backup-kode.
Settings.Backup.Twitter.setup={0} skal have autorisation for at f\u00e5 forbindelse til Twitter
Settings.Backup.Twitter.title=Twitter-indstillinger
Settings.Backup.Twitter.updateStatus=R\u00e5d dine followers til at lave backup med et tweet\:
Settings.Backup.Twitter.updateStatusMsg=I laver backup p\u00e5 mit liv med www.crashplan.com. Tjek det ud\! Det er gratis lokalt + offsite \#backup til venner & familie.
Settings.Backup.Versioning.frequencyLabel=Backup-frekvens\:
Settings.Backup.Versioning.keepDeleted=Fjern slettede filer
Settings.Backup.Versioning.keepDeleted.never=aldrig
Settings.Backup.Versioning.lastNinetyDays=Sidste 90 dage
Settings.Backup.Versioning.lastWeek=Sidste uge
Settings.Backup.Versioning.lastYear=Sidste \u00e5r
Settings.Backup.Versioning.newVersionLabel=Ny version
Settings.Backup.Versioning.prevYear=Foreg\u00e5ende \u00e5r
Settings.Backup.Versioning.title=Backup-frekvens og versioneringsindstillinger
Settings.Backup.Versioning.versionToKeep=Yderligere versioner beholdes fra\:
Settings.Backup.advanced=Avancerede indstillinger\:
Settings.Backup.changedFileDelay=Backup \u00e6ndrede filer efter\:
Settings.Backup.defaultBackupSetName=Standardindstilling
Settings.Backup.enableSets=Backup sets\:
Settings.Backup.exclusions=Filnavn-undtagelse\:
Settings.Backup.name=Navn\:
Settings.Backup.nameCopy={0} Kopi
Settings.Backup.newBackupSetName=Uden titel
Settings.Backup.priority=Prioritet\:
Settings.Backup.removeWarning=Hvis backup fjernes, vil de korresponderende backup-data blive fjernet fra backup-arkiver p\u00e5 alle destinationer. Denne beslutning kan ikke \u00e6ndres.
Settings.Backup.removeWarningConfirm=Jeg er indforst\u00e5et med, at data vil blive slettet fra backup.
Settings.Backup.versioning=Frekvens og versioner\:
Settings.Backup.versions=\# antal versioner skal beholdes pr. fil\:
Settings.BackupSets=Backup Sets
Settings.General=Generelt
Settings.General.Notify.deliveryTime=Leveringstid\:
Settings.General.Notify.DeliveryTimeOption.any=Enhver
Settings.General.Notify.DeliveryTimeOption.morning=Morgen
Settings.General.Notify.DeliveryTimeOption.afternoon=Eftermiddag
Settings.General.Notify.DeliveryTimeOption.evening=Aften
Settings.General.Notify.DeliveryTimeOption.night=Nat
Settings.General.Notify.DeliveryTimeOption.never=Aldrig
Settings.General.Notify.email=E-mail\:
Settings.General.Notify.title=Backup-status og adviseringer
Settings.General.Notify.twitter=Twitter\:
Settings.General.Notify.twitterSetup.errorMessage=Kunne ikke ops\u00e6ttes {0} til at f\u00e5 adgang til Twitter. Tjek venligst din netv\u00e6rksforbindelse eller pr\u00f8v igen senere.
Settings.General.Notify.twitterSetup.errorTitle=Kunne ikke forbinde Twitter
Settings.General.alert=Send kritisk advarsel n\u00e5r der ikke er backup for\:
Settings.General.inboundBackup=Indg\u00e5ende backup fra andre computere\:
Settings.General.locale=Sprog\:
Settings.General.localeNote=(kr\u00e6ver genstart)
Settings.General.minimumBatteryPercent=Stop n\u00e5r batteriet n\u00e5r til\:
Settings.General.name=Enhedens navn\:
Settings.General.percent=procent
Settings.General.percentCPU=procent CPU
Settings.General.showFullFilePath=Vis hele stien til backup- fanen\:
Settings.General.userAwayThrottle=N\u00e5r brugeren ikke er til stede, brug op til\:
Settings.General.userIdleDelay=Brugeren er v\u00e6k, n\u00e5r den ikke er aktiv for\:
Settings.General.userPresentThrottle=N\u00e5r brugeren er til stede, brug op til\:
Settings.General.warning=Send advarsel n\u00e5r der ikke er backup for\:
Settings.Network=Netv\u00e6rk
Settings.Network.Interfaces.label=Netv\u00e6rk-interfaces\:
Settings.Network.Interfaces.message=V\u00e6lg de netv\u00e6rk-interfaces du vil tillade {0} til brug for backup.
Settings.Network.Interfaces.lockedMessage=Udelukkede netv\u00e6rk-interfaces
Settings.Network.Interfaces.title=Netv\u00e6rk-interfaces
Settings.Network.LAN=LAN
Settings.Network.Proxy.enabled=Proxy aktiveret:
Settings.Network.Proxy.url=Proxy PAC URL:
Settings.Network.WAN=WAN
Settings.Network.Wireless.addCustom=Tr\u00e5dl\u00f8st netv\u00e6rk SSID\:
Settings.Network.Wireless.label=Tr\u00e5dl\u00f8se netv\u00e6rk\:
Settings.Network.Wireless.message=V\u00e6lg de tr\u00e5dl\u00f8se netv\u00e6rk du vil tillade {0} til brug for backup.
Settings.Network.Wireless.lockedMessage=Udelukkede tr\u00e5dl\u00f8se netv\u00e6rk.
Settings.Network.Wireless.noWirelessNetworks=Der blev ikke fundet noget tr\u00e5dl\u00f8st netv\u00e6rk. Tr\u00e5dl\u00f8st kan v\u00e6re deaktiveret.
Settings.Network.Wireless.title=Tr\u00e5dl\u00f8se netv\u00e6rk
Settings.Network.bandwidthQOS.customDSCP=Brugerdefineret DSCP decimalv\u00e6rdi\:
Settings.Network.bandwidthQOS.label=TCP-pakke QoS\:
Settings.Network.bandwidthQOS.labelNote=(kr\u00e6ver genstart)
Settings.Network.bandwidthQOS.low=Lav
Settings.Network.bandwidthQOS.normal=Normal
Settings.Network.bandwidthQOS.reliability=P\u00e5lidelighed
Settings.Network.bandwidthQOS.throughput=Ydeevne
Settings.Network.bandwidthQOS.dscp=DSCP...
Settings.Network.bandwidthRate.high=Begr\u00e6ns sendeinterval ved frav\u00e6r\:
Settings.Network.bandwidthRate.lanLow=Sendeinterval ved tilstedev\u00e6relse\:
Settings.Network.bandwidthRate.low=Begr\u00e6ns sendeinterval ved tilstedev\u00e6relse til\:
Settings.Network.bandwidthSelector.none=Ingen
Settings.Network.bandwidthSelector.other=Anden
Settings.Network.connectionDiscoveryButton=Opdag
Settings.Network.inboundMessageBufferSize=Modtager besked-bufferst\u00f8rrelse\:
Settings.Network.outboundMessageBufferSize=Sender besked-bufferst\u00f8rrelse\:
Settings.Network.Error.messagebufferSize=Indtast en gyldig meddelelsesbufferst\u00f8rrelse.
Settings.Security=Sikkerhed
Settings.Security.ChangePrivateDataPassword.currentPassword=Nuv\u00e6rende arkiv-adgangskode\:
Settings.Security.ChangePrivateDataPassword.newPassword=Nyt arkiv-adgangskode\:
Settings.Security.ChangePrivateDataPassword.title=\u00c6ndr arkiv-adgangskode
Settings.Security.ChangeArchiveQuestion.title=Skift arkivsp\u00f8rgsm\u00e5l
Settings.Security.ConfirmKeyChange.allArchivesDeleted=Jeg er indforst\u00e5et med, at alle arkiver fra alle enheder bliver slettet.
Settings.Security.ConfirmKeyChange.customKey=Jeg er indforst\u00e5et med, at hvis jeg mister arkivn\u00f8glen, kan jeg ikke gendanne filer fra denne computers arkiver.
Settings.Security.ConfirmKeyChange.noDowngrade=Jeg er indforst\u00e5et med, at jeg ikke kan nedgradere sikkerhedsniveauet.
Settings.Security.ConfirmKeyChange.privatePasswordUnableToRestore=Jeg er indforst\u00e5et med, at hvis jeg glemmer min arkiv-adgangskode, kan jeg ikke gendanne filer fra nogen af mine arkiver.
Settings.Security.ConfirmKeyChange.privatePasswordUnableToReset=Jeg accepterer, at kun jeg m\u00e5 have adgang til denne adgangskode. Jeg vil opbevare den p\u00e5 et sikkert sted.
Settings.Security.ConfirmKeyChange.thisComputersArchivesDeletedButton=Jeg er indforst\u00e5et med, at denne computers arkiver vil blive slettet, hvis der er nogen.
Settings.Security.ConfirmKeyChange.title=Bekr\u00e6ft indstillinger for arkiv-krypteringsn\u00f8gle
Settings.Security.ConfirmKeyChange.visitAllMachines=Jeg er indforst\u00e5et med, at jeg skal indtaste en arkivn\u00f8gle p\u00e5 alle enheders backup under denne konto.
Settings.Security.PrivateDataPassword.private.intro=Indtast en arkiv-adgangskode for at sikre din krypteringsn\u00f8gle\:
Settings.Security.PrivateDataPassword.private.password=Arkiv-adgangskode\:
Settings.Security.PrivateDataPassword.private.title=Arkiv-adgangskode
Settings.Security.PrivateDataPassword.private.questionIntro=Indtast efter eget valg et sp\u00f8rgsm\u00e5l, der kan v\u00e6re n\u00f8dvendigt til at nulstille din adgangskode\:
Settings.Security.PrivateDataPassword.private.questionIntroRequired=Indtast et sp\u00f8rgsm\u00e5l, der kan v\u00e6re n\u00f8dvendigt for at nulstille din adgangskode\:
Settings.Security.PrivateDataPassword.private.resetIntro=Besvar f\u00f8lgende sp\u00f8rgsm\u00e5l for at nulstille din adgangskode.
Settings.Security.PrivateDataPassword.private.question=Sp\u00f8rgsm\u00e5l\:
Settings.Security.PrivateDataPassword.private.answer=Svar\:
Settings.Security.SecurityKeyType.accountPassword=448-bit kryptering
Settings.Security.SecurityKeyType.changeDataPassword=\u00c6ndr arkiv-adgangskode...
Settings.Security.SecurityKeyType.changeArchiveQuestion=Indstil arkivsp\u00f8rgsm\u00e5l...
Settings.Security.SecurityKeyType.customKey=448-bit kryptering med brugerdefineret 448-bit n\u00f8gle
Settings.Security.SecurityKeyType.helpButton=?
Settings.Security.SecurityKeyType.privateDataPassword=448-bit kryptering + adgangskode
Settings.Security.SecurityKeyType.title=Arkivkryptering
Settings.Security.SecurityKeyType.forgotDataPassword=Glemt?
Settings.Security.loginRequirePassword=Det kr\u00e6ver en konto-adgangskode for at f\u00e5 adgang til {0} desktop-applikation
Settings.Security.password.currentPassword=Nuv\u00e6rende adgangskode\:
Settings.Security.password.newPassword=Ny adgangskode\:
Settings.Security.password.title=Konto-adgangskode
Settings.error.conflictingConfig=Nylige \u00e6ndringer p\u00e5 serveren forhindrer dig midlertidigt i at \u00e6ndre dine indstillinger. Pr\u00f8v igen om 5 min.
Settings.error.invalidDays=indtast venligst dage mellem 1 og 99.
Settings.error.invalidMinutes=Indtast venligst minutter mellem 1 og 99.
Settings.error.invalidRegularExpression=Ugyldig regex.
Settings.error.invalidScanTime=Tiden for valg af verificering af backup-fil er ikke inden for den specificerede tid.
Settings.error.invalidVersion=Indtast venligst \# versioner mellem 1 og 99.
Settings.error.licenseKey.invalid=Indtast venligst en gyldig licensn\u00f8gle.
Settings.error.locationBindFailure=Porten er allerede i brug.
Settings.error.machineNameBlank=Indtast venligst et navn for denne computer.
Settings.error.networkPortInvalid=Indtast venligst en gyldig lytteport til backup.
Settings.error.securityInvalidCustomKey=Ugyldig datan\u00f8gle. Benyt adgangskoden. Generer eller importer muligheder for at f\u00e5 en gyldig n\u00f8gle.
Settings.error.serverAddress.blank=Indtast venligst en PROe server-prim\u00e6radresse (host\:port).
Settings.error.serverAddress.invalid=Indtast venligst en gyldig PROe server-prim\u00e6radresse (host\:port).
Settings.error.serverSecondaryAddress.invalid=Indtast venligst en gyldig PROe server-sekund\u00e6radresse (host\:port).
Settings.error.warningTooLong=Adviseringen skal ske efter advarslen.
Settings.saved=Dine pr\u00e6ferencer er blevet gemt.
Settings.saved.backupFiles=Dine pr\u00e6ferencer er blevet gemt.
Settings.title=Indstillinger
SplashWindow.connectFailed=Kunne ikke f\u00e5 forbindelse til\nbackup, vil du pr\u00f8ve igen?
SplashWindow.connecting=Opretter forbindelse...
SplashWindow.upgrading=Opgraderer...
SplashWindow.version=Version\: {0}
Support.englishOnly=CrashPlan leverer kun support p\u00e5 engelsk. Send venligst din besked igen, p\u00e5 engelsk, s\u00e5 vi kan svare p\u00e5 dit sp\u00f8rgsm\u00e5l.
UIController.configSaved=Pr\u00e6ferencer er blevet gemt af bruger.
UpgradeUI.cannot-connect=Opgraderingen mislykkedes, pr\u00f8ver igen om en time.
UpgradeUI.okButton=Okay
UpgradeUI.step1=Trin\: \u00e5bner opgradering...
UpgradeUI.step1.wait=Trin\: \u00e5bner opgradering... vent venligst
UpgradeUI.step2=Trin\: installerer opgradering
UpgradeUI.step3=Venter p\u00e5 at servicen skal starte
UpgradeUI.title={0} opgraderer
Week.Friday=F
Week.Monday=M
Week.Saturday=S
Week.Sunday=S
Week.Thursday=T
Week.Tuesday=T
Week.Wednesday=W
_percent=procent
addressValue={0} ({1} offentlig)
ago={0}siden
alert.applyingPatch.message={0} installerer den nye opgradering. Applikationen vil v\u00e6re utilg\u00e6ngelig om et \u00f8jeblik.
alert.applyingPatch.title={0} Installering af opgradering
alert.downloadingPatch.message={0} downloader nu den nye version.
alert.downloadingPatch.title={0} Opgradering tilg\u00e6ngelig
alert.feedback.title=Godt eller skidt?
alert.freeTrial.message=Efter pr\u00f8veperioden skal du <a href\="url.store">k\u00f8be en licensn\u00f8gle</a> for at kunne forts\u00e6tte backup p\u00e5 denne computer. Men, du beh\u00f8ver ikke en licens for at tillade andre at lave backup til dig. Har du allerede en licens? <a href\="panel\://SettingsPanel\#ACCOUNT">Indtast den nu.</a>
alert.freeTrial.title=Gratis pr\u00f8veperiode \u2014 {0} venstre
alert.friendInviteRequest.message={0} ({1}) har bedt om at v\u00e6re din backup-ven. Ved at bekr\u00e6fte at du indvilliger i at v\u00e6re venner. {0} kan ikke v\u00e6re backup for din computer, f\u00f8r du bekr\u00e6fter.
alert.friendInviteRequest.title=Ny venneanmodning
alert.friendSpaceRequest.message=Din ven {0} vil gerne lave backup til din computer. Standardindstillingen g\u00f8r, at {0} kun kan bruge den plads, du ikke beh\u00f8ver, men du kan styre pr\u00e6cis hvor meget plads, du vil g\u00f8re tilg\u00e6ngelig. Vil du gerne tillade {0} at lave backup til denne computer?
alert.friendSpaceRequest.title=Backup-anmodning
alert.helpIntro.message={0} laver backup\! Der er to dele at {0}\: En desktop-applikation (det du ser nu) og en backup-motor der altid arbejder (selv n\u00e5r du logger ud eller logger af).
alert.helpIntro.title=Tillykke\!
alert.helpWelcome.channelPartner.message=Klik <b>{0}</b> for at starte backup af dine dokumenter og indstillinger. Klik p\u00e5 <b>{2}</b> for at v\u00e6lge de filer/ mapper du vil lave backup til.
alert.helpWelcome.channelPartner.title=Velkommen til {0}
alert.helpWelcome.message=Automatisk backup til andre computere, venner, familie og eksterne drev. Klik <b>{0}</b> for at starte din gratis pr\u00f8veperiode <a href\="action\://com.backup42.desktop.actions.ShowDestinationsOnlineAction">{1}</a>, en cloud-lagring backup-destination.
alert.helpWelcome.title=Velkommen til {0} Automatisk backup\!
alert.licenseExpired.message=Kontakt venligst din backup-udbyder.
alert.licenseExpired.title=Licensen er udl\u00f8bet
alert.patchFailed.message={0} kunne ikke tilf\u00f8je en opgradering, men pr\u00f8ver igen automatisk om en time. <a href\="action\://com.backup42.desktop.actions.RetryDownloadAction">Pr\u00f8v igen nu</a>
alert.patchFailed.title={0} Opgradering mislykkedes
alert.restoreSuccess.message=<a href\="file\://{0}">Klik her</a> for at se dine gendannede filer.
alert.restoreSuccess.title=Gendannelsen er fuldf\u00f8rt\!
alert.systemError.title=Systemfejl
alert.updateAvailable.message=Der er en ny version af {0} tilg\u00e6ngelig\! Klik <a href\="{1}">her</a> for at downloade den seneste version.
alert.updateAvailable.title=Opgradering tilg\u00e6ngelig
backupDestination={1}
backupSize={0} ({1})
backupSize.active={0} ({1}) @ {2}ps
button.accept=Godkend
button.add=Tilf\u00f8j
button.assign=Placer...
button.authorize=Godkend...
button.browse=Browse...
button.cancel=Annuller
button.change=\u00c6ndr
button.changing=\u00c6ndr...
button.compact=Komprimeret
button.configure=Konfigurer...
button.copy=Dupliker
button.deauthorize=Fjern godkendelse
button.decline=Afvis
button.defaults=Standardindstilling
button.edit=Rediger
button.enable=Aktiver
button.guestRestore=G\u00e6stegendannelse...
button.next=N\u00e6ste
button.no=Nej
button.now=Nu
button.ok=Okay
button.remove=Fjern
button.restoreFiles=Gendanner filer...
button.retry=Pr\u00f8v igen
button.save=Gem
button.select=V\u00e6lg
button.sendNow=Send nu
button.sendSample=Send pr\u00f8ve
button.setup=Indstil...
button.startBackup=Start backup
button.time.am=AM
button.time.pm=PM
button.transfer=Overf\u00f8r
button.undoChanges=Fortryd \u00e6ndringer
button.yes=Ja
c42.copyright={0}
calculating.size=Udregner
complete=Fuldf\u00f8rt\!
completed=fuldf\u00f8rt
connected=Tilsluttet
connection.connected=Tilsluttet til {0}
connection.connectedUnknownDuration=Tilsluttet
connection.disconnected=Afbrudt, pr\u00f8ver igen om {0}
connection.retry=Pr\u00f8v igen
connection.status=Forbindelsesstatus
cpc.signupLink=<a href\="url.cpc.signup">Tilmeld dig</a>
day.many={0} dage
day.none={0} dage
day.one={0} dag
direction.for=for
direction.from=fra
direction.to=til
directory.many={0} mapper
directory.none={0} mapper
directory.one={0} mappe
disconnected=Afbrudt
error.connect.failed={0} er blevet koblet af backup.
error.critical.title=Kritisk fejl
error.global.cpcUnavailable=Kunne ikke f\u00e5 forbindelse, tjek dit netv\u00e6rk.
error.global.cpcUnavailable.proclient=Kunne ikke f\u00e5 forbindelse til {1}, tjek dit netv\u00e6rk.
error.global.loginRequired=Autorisering er p\u00e5kr\u00e6vet
error.global.system=Systemfejl\: Hvis problemet forts\u00e6tter, skal du geninstallere {0}
error.global.upgrading=Opgradering {0}
error.license.ineligibleLicense=Din licens er udl\u00f8bet
featureUnavailable=Denne funktion er ikke tilg\u00e6ngelig i \u00f8jeblikket, du skal v\u00e6re koblet til {0}.
file.many={0} filer
file.none={0} filer
file.one={0} fil
ipaddress.cpcLabel=Serveradresse\:
ipaddress.externalLabel=Ekstern adresse\:
ipaddress.internalLabel=Intern adresse\:
ipaddress.label=Netv\u00e6rksadresse\:
ipaddress.long={0} (lokal), {1} (offentlig)
lessThanMinute=mindre end et minut
loading=Indl\u00e6ser...
menuBar.launchPathTemplate=/Applikationer/{0}.app/Indhold/Helpers/{0} menu bar.app
missingSource=Kunne ikke lokalisere det oprindelige backup-arkiv, backup starter i den nye placering.
model.Computer.noComputer=Ingen computer
or=eller
panel.backupFileSelection.saveChanges.message=Vil du gemme \u00e6ndringerne?
panel.backupFileSelection.saveChanges.title=Advarsel
panel.preferences.advanced.label=\ Avanceret
panel.preferences.backupFiles.label=\ Valg af backup-fil
panel.preferences.basic.label=\ Generelt
panel.preferences.menuBar.button=Start
panel.preferences.menuBar.label=Start menu bar\:
panel.preferences.retryFileDelay.label=Ikke flere fors\u00f8g, \u00e5bner fil hver\:
panel.preferences.systray.label=Start systembakke p\u00e5 startup\:
panel.preferences.tab=Pr\u00e6ferencer
pleaseWait=Vent venligst
proFeature=<a href\="url.pro.feature">CrashPlan+ feature</a>
rate=\ @ {0}ps
remaining={0} tilbage
save.warning=Fortryd \u00e6ndringer eller gem.
saveChanges.message=Vil du gemme \u00e6ndringerne?
saveChanges.title=Advarsel
speedBoost=\ (Ikrafttr\u00e6delse af rate \: {0}ps)
status.lastBackup.inprogress=Arbejder
status.lastBackup.pending=Den f\u00f8rste backup er ikke f\u00e6rdig
stopped=stoppet
success=Dine \u00e6ndringer er blevet gemt.
time.day=dag
time.days=dage
time.every.plural=hver {0} {1}
time.every.single=hver {0}
time.hour=time
time.hours=timer
time.lessThanMinute=< 1 minut
time.minute=minut
time.minutes=minutter
time.month=m\u00e5ned
time.months=m\u00e5neder
time.week=uge
time.weeks=uger
time.year=\u00e5r
time.years=\u00e5r
unknown=Ukendt
warning.adoptMessage.single=Der er i alt {1} backup-arkiver p\u00e5 en destination. Hvis du overtager en computer, vil arkivet blive slettet.
warning.adoptMessage.plural=Der er i alt {1} backup-arkiver p\u00e5 flere destinationer. Hvis du overtager en computer, vil disse arkiver blive slettet.
warning.dataLost=Advarsel\! Backup-data kan blive slettet\!
warning.message.title=Advarsel\! L\u00e6s omhyggeligt\!
warning.stopUsingMessage=Hvis denne destination ikke l\u00e6ngere tages i brug, vil ALLE dine backup-filer lagret der, blive slettet permanent. Denne beslutning kan ikke fortrydes.
zh=Standard kinesisk
zh_TW=Mandarin

Dateien Wiederherstellung Online Backup