Powered byCRASHPLAN

CrashPlan-back-up in Europa in de Nederlandse taal

AdFeed.providedBy=<a>Advertenties via doel 42</a>
ArchiveDetails.computer=Computer\:
ArchiveDetails.lastBackup=Laatste back-up\:
ArchiveDetails.location=Locatie\:
ArchiveDetails.owner=Eigenaar\:
ArchiveDetails.size=Grootte\:
ArchiveMaintenanceStatus.cache=Cache\:
ArchiveMaintenanceStatus.deepMaintenance=\ (diep)
ArchiveMaintenanceStatus.percentEmpty=({0} leeg)
ArchiveMaintenanceStatus.reduceState.OFF=Voltooid
ArchiveMaintenanceStatus.reduceState.QUEUED=In wachtrij
ArchiveMaintenanceStatus.reduceState.STEP_1_PRUNE_FILES=Versies verwijderen
ArchiveMaintenanceStatus.reduceState.STEP_2_PRUNE_BLOCKS=Gegevens verwijderen
ArchiveMaintenanceStatus.reduceState.STEP_3_COMPACT_FILES=Versies comprimeren
ArchiveMaintenanceStatus.reduceState.STEP_4_COMPACT_BLOCKS=Gegevens comprimeren
ArchiveMaintenanceStatus.reduceState.STEP_5_VERIFY_FILES=Bezig met controleren van bestanden
ArchiveMaintenanceStatus.statusLine1={0}
ArchiveMaintenanceStatus.statusLine2={0} {1}
ArchiveMaintenanceStatus.statusLine3={0} {1}, {2}
ArchiveMaintenanceStatus.verifyingBlocks=Bezig met controleren van blokken
ArchiveMaintenanceStatus.verifyingFiles=Bezig met controleren van bestanden
Backup.Attach.DeletePreviousArchive.delete=Wissen
Backup.Attach.DeletePreviousArchive.keep=Het behouden door een nieuwe naam aan de bovenliggende map te geven
Backup.Attach.DeletePreviousArchive.message=Er bestaat reeds een vorig archief.
Backup.Attach.DeletePreviousArchive.prompt=Wat wilt u doen met dit back-uparchief?
Backup.Attach.DeletePreviousArchive.title=Vorig archief bestaat
Backup.Attach.Success.message=Archief toegevoegd\!
Backup.Attach.Success.previousExists=Wilt u dat CrashPlan het oude back-uparchief wist\:
Backup.Attach.Success.title=Back-up bijvoegen
Backup.Attach.deleteOriginal=Het originele back-uparchief wissen.
Backup.Attach.error.archiveAlreadyExists=Er bestaat reeds een archief op de geselecteerde locatie.
Backup.Attach.error.archiveNotFound=Er is geen archief gevonden op de geselecteerde locatie.
Backup.Attach.error.invalidArchive=Ongeldig archief, bovenliggende map komt niet overeen met de computeridentiteit.
Backup.Attach.error.folderDenied=Back-up maken naar plaatselijke mappen is niet toegelaten.
Backup.Attach.error.accountDenied=Back-up maken tussen uw eigen computers is niet toegelaten.
Backup.Attach.error.friendDenied=Back-up maken tussen vrienden is niet toegelaten.
Backup.Attach.keepOriginal=Het originele back-uparchief behouden.
Backup.Attach.location.browse.message=Back-uparchief selecteren om bij te voegen\:
Backup.Attach.location.browse.title=Back-up bijvoegen
Backup.Attach.message=Dit is het archief dat u hebt geselecteerd om bij te voegen.
Backup.Attach.title=Back-up bijvoegen
Backup.Destination.Type.computer=Computer
Backup.Destination.Type.folder=Map
Backup.Destination.Type.friend=Vriend
Backup.Destination.Type.online=Cloud
Backup.MoveConflict.delete=Wissen
Backup.MoveConflict.keep=Behouden, nieuwe naam aan bovenliggende map geven
Backup.MoveConflict.message=Er bestaat reeds een ander archief op de geselecteerde locatie.
Backup.MoveConflict.prompt=Wat wilt u doen met dit back-uparchief?
Backup.MoveConflict.title=Archiefconflict
Backup.Set.Destinations.cpcFee.activeFreeTrial=(BESCHIKBAAR voor {0})
Backup.Set.Destinations.cpcFee.activeSubscription=(Abonnement actief)
Backup.Set.Destinations.cpcFee.expiredFreeTrial=(Abonnement vereist)
Backup.Set.Destinations.cpcFee.expiredSubscription=(Abonnement verstreken)
Backup.Set.Destinations.detail.analyzing=Analyseren\:
Backup.Set.Destinations.detail.completed=Voltooid\:
Backup.Set.Destinations.detail.deleting=Wissen\:
Backup.Set.Destinations.detail.lastBackupLabel=Laatste back-up\:
Backup.Set.Destinations.detail.quotaValue={0} ({1}) van {2} gebruikt
Backup.Set.Destinations.detail.remaining=Resterend\:
Backup.Set.Destinations.detail.removing=Verwijderen\:
Backup.Set.Destinations.detail.sending=Verzenden\:
Backup.Set.Destinations.detail.todo=To do\:
Backup.Set.Destinations.help.folder.fees=(Beschikbaar\!)
Backup.Set.Destinations.help.folder.name=Map
Backup.Set.Destinations.help.friend.fees=(Beschikbaar\!)
Backup.Set.Destinations.help.friend.name=Vriend
Backup.Set.Destinations.help.mycomputer.fees=(Beschikbaar\!)
Backup.Set.Destinations.help.mycomputer.name=Een andere computer
Backup.Set.Destinations.icon.connected=Verbonden voor {0}
Backup.Set.Destinations.icon.disconnected=Losgekoppeld
Backup.Set.Destinations.invite.message=U hebt ten minste twee bestemmingen nodig om uw bestanden het best te beschermen.
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.BATTERY_BLOCKED=werkt op batterij
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.BUSY=niet gepland om te draaien
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.CAPACITY_REDUCED=toegewezen capaciteit is gereduceerd
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.DISABLED=niet gepland om te draaien
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.EXCEPTION=onbekend probleem
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.INVALID_BLOCK_NUMBER=legacy-archief, neem contact op met de helpdesk
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.LICENSE_LIMIT_REACHED=licentielimiet bereikt
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.LICENSE_LIMIT_REACHED.business=abonnement verstreken
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_MAINTENANCE=back-upbestanden worden behouden
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_MIGRATION_NEEDED=back-upbestanden worden gemigreerd
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_MOVED=back-uplocatie wordt verplaatst
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_NOT_INITIALIZED=back-uplocatie is niet bereikbaar
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.NETWORK_BLOCKED=netwerk geblokkeerd
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.NOT_AVAILABLE=niet beschikbaar
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.PAUSED=onderbroken
Backup.Set.Destinations.status.DisconnectedCode.NEW_VERSION=u hebt een oudere versie
Backup.Set.Destinations.status.DisconnectedCode.NOT_AUTHORIZED=niet toegelaten
Backup.Set.Destinations.status.DisconnectedCode.OLD_VERSION=u hebt een nieuwere versie
Backup.Set.Destinations.status.backupPaused=Back-up onderbroken - wordt hervat binnen {0}
Backup.Set.Destinations.status.backupStatus=Kan geen back-up maken - geen verbinding voor {0}
Backup.Set.Destinations.status.batteryBlocked=Back-up onderbroken - wacht op verbinding met voeding
Backup.Set.Destinations.status.complete=Back-up voltooid\!
Backup.Set.Destinations.status.connectingToBackup=Bezig met verbinden met back-upbestemming
Backup.Set.Destinations.status.cpcExpired.freeTrial=<a href\="url.cpc.signup">Abonnement vereist</a>
Backup.Set.Destinations.status.cpcExpired.subscription=<a href\="url.account">Abonnement verstreken</a>
Backup.Set.Destinations.status.lastBackup={0} \u2014 laatste back-up {1} geleden
Backup.Set.Destinations.status.maintaining=Back-upbestanden behouden
Backup.Set.Destinations.status.missingPrivateKey=Kan geen back-up maken - geen coderingssleutel van het archief
Backup.Set.Destinations.status.networkBlocked=Back-up onderbroken \u2014 netwerk geblokkeerd
Backup.Set.Destinations.status.nextBackup=Volgende back-up binnen {0}
Backup.Set.Destinations.status.noFiles=Geen bestanden geselecteerd voor back-up
Backup.Set.Destinations.status.noPermission=Kan geen back-up maken \u2014 licentielimiet bereikt
Backup.Set.Destinations.status.noPermission.business=Kan geen back-up maken \u2014 abonnement verstreken
Backup.Set.Destinations.status.notReady=Bestemming niet beschikbaar \u2014 {0}
Backup.Set.Destinations.status.outofspace=Geen beschikbare ruimte meer op bestemming{0}
Backup.Set.Destinations.status.pause=Back-up onderbreken
Backup.Set.Destinations.status.remaining=Back-up loopt \u2014 {0} resterend
Backup.Set.Destinations.status.restoring=Wachten tot herstel voltooid is
Backup.Set.Destinations.status.resume=Nu back-up maken
Backup.Set.Destinations.status.running=Back-up loopt
Backup.Set.Destinations.status.scanning=Bezig met scannen
Backup.Set.Destinations.status.scanningCheckForDeleted=Bezig met scannen (controleren op gewiste bestanden)
Backup.Set.Destinations.status.scheduled=Back-up gepland om te beginnen om {0}
Backup.Set.Destinations.status.systemBusy=Back-up onderbroken - wachten tot gebruiker weg is
Backup.Set.Destinations.status.systemPaused=Back-up engine onderbroken - hervatten binnen {0}
Backup.Set.Destinations.status.validating=Bezig met synchroniseren
Backup.Set.Destinations.status.validating.blocks=\ blokinformatie ({0})
Backup.Set.Destinations.status.validating.files=\ bestandsinformatie ({0})
Backup.Set.Destinations.status.wait=Even geduld a.u.b.
Backup.Set.Destinations.status.waitingForBackup=Wachten op back-up
Backup.Set.Destinations.status.waitingOnConnection=Wachten op verbinding
Backup.Sources.Menu.attach=Een archief bijvoegen
Backup.Sources.Menu.disable=Inkomende back-up uitschakelen
Backup.Sources.Menu.invite=Een vriend uitnodigen
Backup.Sources.Menu.settings=Instellingen
Backup.Sources.Menu.share=Uw back-upcode delen\: {0}
Backup.UpgradeReminder.Free.message=CrashPlan+ <a href\="url.store">abonnementen</a> omvatten opslag in de cloud en <a href\="url.pro.feature">geavanceerde functies</a>.
Backup.UpgradeReminder.Free.title=Upgrade naar CrashPlan+ voor een betere bescherming\!
Backup.UpgradeReminder.Trial.message=Uw proefperiode van 30 dagen omvat opslag in de cloud en <a href\="url.pro.feature">geavanceerde functies</a>. U kunt op elk ogenblik een abonnement <a href\="url.store">kopen</a>. Na uw proefperiode blijft {0} gratis back-ups maken naar andere computers en stations.
Backup.UpgradeReminder.Trial.title=CrashPlan+ proefperiode\!
BackupDestinationListPanel.addDestination=EEN BESTEMMING TOEVOEGEN
BackupDestinationPanel.BackupDestinationForm.cpc.manageSubscription=Abonnement beheren...
BackupFileTreeLabelProvider.loading=bezig met laden...
BackupFileTreeNode.missing={0} (ontbreekt)

# {0} Name of backup set
# {1} Computer name
BackupHistoryMessages.backupRequested=[{0}] Back-up naar {1} heeft voorrang tot voltooid (tot 24 uur)

# {0} Direction ("to" for outbound backup or "from" for inbound backup)
# {1} Computer name
# {2} Number of files
# {3} Number of bytes
# Example: Starting backup to CrashPlan Central: 3000 files (2GB) to back up
BackupHistoryMessages.backupStarted=Start van back-up {0} {1}\: {2} ({3}) te back-uppen

# {0} Name of backup set
# {1} Computer name
# {2} Number of files
# {3} Number of bytes
# Example: [Music] Starting backup to CrashPlan Central: 3000 files (2GB) to back up
BackupHistoryMessages.backupStarted.client=[{0}] Start van back-up naar {1}\: {2} ({3}) te back-uppen

# {0} Name of backup set
# {1} Computer name
# Example: [Music] Completed backup to CrashPlan Central: No new data to backup at this time
BackupHistoryMessages.backupStopped.client.empty=[{0}] Voltooide back-up naar {1}\: Momenteel geen nieuwe gegevens om te back-uppen

# {0} Direction ("to" for outbound backup or "from" for inbound backup)
# {1} Computer name
# Example: Completed backup to CrashPlan Central: No new data to backup at this time
BackupHistoryMessages.backupStopped.empty=Voltooide back-up {0} {1}\: Momenteel geen nieuwe gegevens om te back-uppen

# {0} See BackupStopCode.* keys
BackupHistoryMessages.backupStopped.reason=\ - Reden voor stopzetting back-up\: {0}

# {0} Filename
BackupHistoryMessages.backupStopped.retry.file=\ - {0}

# {0} Number of files; 300 files
# {1} Duration of time; 2 hours
BackupHistoryMessages.backupStopped.retry.summary=\ - Kan geen back-up maken van {0} (volgende poging binnen {1})

# {0} BackupHistoryMessages.completed or BackupHistoryMessages.stopped
# {1} Computer name
# {2} Duration of time
# {3} Number of files
# {4} Number of bytes completed
# {5} Actual bytes
# {6} Rate of backup (see "rate" key)
# {7} Speed boost (see "speedBoost" key)
# Example: Completed backup from CrashPlan Central in 2 hours: 3000 files (2GB) backed up, 1.5GB received @ 5Mbps (Effective rate: 2Mbps)
BackupHistoryMessages.backupStopped.source={0} back-up uit {1} in {2}\: {3} ({4}) geback-upt, {5} ontvangen{6}{7}

# {0} BackupHistoryMessages.completed or BackupHistoryMessages.stopped
# {1} Computer name
# {2} Duration of time
# {3} Number of files
# {4} Number of bytes completed
# {5} Actual bytes
# {6} Rate of backup
# {7} Speed boost
# {8} BackupHistoryMessages.encrypted
# {9} Name of backup set
# Example: [Music] Stopped backup to CrashPlan Central in 2 hours: 3000 files (2GB) backed up, 1.5GB encrypted and sent @ 5Mbps (Effective rate: 2Mbps)
BackupHistoryMessages.backupStopped.target=[{9}] {0} back-up naar {1} in {2}\: {3} ({4}) geback-upt, {5}{8} verzonden{6}{7}

BackupHistoryMessages.completed=Voltooid

# {0} Computer name
# {1} Number of files
# {2} Number of bad blocks
BackupHistoryMessages.corruptionDetected.source=Er werden problemen aangetroffen met de gegevensintegriteit in het back-uparchief voor {0}. {1} bestand(en) kon(den) niet geverifieerd worden en er werd(en) {2} slechte gegevensblok(ken) gedetecteerd. De computer wordt verwittigd en het/de getroffen bestand(en) wordt/worden automatisch opnieuw geback-upt.

# {0} Computer name
# {1} Number of files
# {2} Number of bad blocks
# {3} Time of day
BackupHistoryMessages.corruptionDetected.target=Uw back-uparchief op {0} had problemen met de gegevensintegriteit op {3}. {1} bestand(en) kon(den) niet geverifieerd worden en er werd(en) {2} slechte gegevensblok(ken) gedetecteerd. Het/De getroffen bestand(en) wordt/worden automatisch opnieuw geback-upt.

# {0} Computer name
# {1} Path on disk to backup archive
BackupHistoryMessages.dataKeyChanged=Gegevenssleutel veranderd voor {0}. Back-uparchief verwijderd uit {1}

# {0} Computer name
# {1} Path on disk to renamed backup archive
BackupHistoryMessages.dataKeyChecksumFailed=Controlesom van gegevenssleutel mislukt voor {0}. Naam van back-uparchief veranderd naar {1}

BackupHistoryMessages.encrypted=\ gecodeerd en

# {0} Computer name
BackupHistoryMessages.maintenanceCompleted=Archiefonderhoud\: Voltooid voor {0}.

# {0} Computer name
BackupHistoryMessages.maintenanceStarted=Archiefonderhoud voor {0}.

# {0} Computer name
BackupHistoryMessages.maintenanceStopped=Archiefonderhoud\: Gestopt voor {0}.

# {0} Computer name
# {1} Reason (see BackupNotReadyCode)
BackupHistoryMessages.notReady.source=Niet klaar voor back-up uit {0}. Reden\: {1}

# {0} Computer name
# {1} Reason (see BackupNotReadyCode)
BackupHistoryMessages.notReady.target={0} niet klaar voor back-up. Reden\: {1}

# {0} Computer name
# {1} Reason (see OutOfSpaceReason)
# Example: Out of space for Laptop - Disk quota reached. Will retry in 30 minutes.
BackupHistoryMessages.outOfSpace.source=Geen ruimte meer voor {0}{1}. Nieuwe poging over 30 minuten.

# {0} Computer name
# {1} Reason (see OutOfSpaceReason)
# Example: Desktop is out of space - Disk quota reached. Will retry in 1 hour.
BackupHistoryMessages.outOfSpace.target={0} heeft geen ruimte meer{1}. Nieuwe poging over 1 uur.

# {0} Path on disk where the files are being restored
BackupHistoryMessages.restoreDestination=Bestanden terugzetten naar {0}

BackupHistoryMessages.restoreDestination.originalLocation=oorspronkelijke locatie

# {0} Direction ("from" for inbound backup or "for" for a guest restore)
# {1} Name. Usually computer name but if its a guest restore than a persons name.
# {2} Number of files
# {3} Number of bytes
# Example: Starting restore for John: 3000 files (2MB)
# Example: Starting restore from CrashPlan Central: 3000 files (2MB)
BackupHistoryMessages.restoreStarted=Start van herstel {0} {1}\: {2} ({3})

# {0} Number of files
# Example: 45 files had a problem
BackupHistoryMessages.restoreStopped.failed={0} had een probleem

# Appended after BackupHistoryMessages.restoreStopped
# {0} Restore path on disk
BackupHistoryMessages.restoreStopped.failed.checksum=\ - Integriteitscontrole mislukt voor {0}

# Appended after BackupHistoryMessages.restoreStopped
# {0} Restore path on disk
BackupHistoryMessages.restoreStopped.failed.replace=\ - Kan {0} niet vervangen

# Appended after BackupHistoryMessages.restoreStopped
# {0} Restore path on disk
BackupHistoryMessages.restoreStopped.failed.replace.to=\ - Hersteld naar {0}

# Appended after BackupHistoryMessages.restoreStopped
# {0} Restore path on disk
BackupHistoryMessages.restoreStopped.failed.skippingUnsupported=\ - Niet-ondersteunde bestandsbron {0} wordt overgeslagen

# Appended after BackupHistoryMessages.restoreStopped
# {0} Restore path on disk
BackupHistoryMessages.restoreStopped.failed.unknown=\ - Onbekend probleem voor {0}

# {0} completed or stopped
# {1} Computer name
# {2} Number of files
# {3} Rate of restore
# Example: Restore for John completed: 300 files restored @ 50Kbps
BackupHistoryMessages.restoreStopped.for=Hestel voor {1} {0}\: {2} hesteld @ {3}ps

# {0} Duration of time; i.e. "1 hour"
BackupHistoryMessages.restoreStopped.retry=\ - Herstel wordt opnieuw geprobeerd over {0}

# {0} completed or stopped
# {1} Computer name
# {2} Number of files
# {3} Rate of restore
# Example: Restore to Desktop completed: 300 files restored @ 50Kbps
BackupHistoryMessages.restoreStopped.source=Herstel naar {1} {0}\: {2} verzonden @ {3}ps

# {0} completed or stopped
# {1} Computer name
# {2} Number of files
# {3} Rate of restore
# Example: Restore from Laptop completed: 300 files restored @ 50Kbps
BackupHistoryMessages.restoreStopped.target=Herstel vanuit {1} {0}\: {2} hersteld @ {3}ps

# {0} Name of backup set
BackupHistoryMessages.scanStarted=[{0}] Bezig met scannen op te back-uppen bestanden

# {0} Name of backup set
# {1} Duration of time; i.e. "1 hour"
# {2} Number of files
# {3} Number of bytes
# Example: [Music] Scanning for files completed in 30 minutes: 3000 files (2GB) found
BackupHistoryMessages.scanStopped.complete=[{0}] Scannen op bestanden voltooid in {1}\: {2} ({3}) gevonden

# {0} Name of backup set
BackupHistoryMessages.scanStopped.stopped=[{0}] Scannen op bestanden gestopt

BackupHistoryMessages.stopped=Gestopt

# {0} Name of backup set
BackupHistoryMessages.updateBackupPaths=[{0}] Geconfigureerd om een back-up te maken van het volgende\:

BackupHistoryMessages.updateBackupPaths.exclude=* maar zal GEEN back-up maken van het volgende\:

BackupHistoryMessages.updateBackupPaths.none=Er zijn geen bestanden of mappen geselecteerd voor back-up.

BackupNotReadyCode.BATTERY_BLOCKED=werkt op batterij
BackupNotReadyCode.BUSY=niet gepland om te draaien
BackupNotReadyCode.CAPACITY_REDUCED=De toegewezen capaciteit is gereduceerd
BackupNotReadyCode.DISABLED=De bestemming is niet gepland om te draaien
BackupNotReadyCode.EXCEPTION=Onbekend probleem (neem contact op met de helpdesk van {0} als het probleem zich blijft voordoen)
BackupNotReadyCode.INVALID_BLOCK_NUMBER=legacy-archief, neem contact op met de helpdesk
BackupNotReadyCode.LICENSE_LIMIT_REACHED=Bereik licentielimiet
BackupNotReadyCode.MANIFEST_MAINTENANCE=De back-upbestanden worden behouden
BackupNotReadyCode.MANIFEST_MIGRATION_NEEDED=De back-upbestanden worden gemigreerd
BackupNotReadyCode.MANIFEST_MOVED=De back-uplocatie wordt verplaatst
BackupNotReadyCode.MANIFEST_NOT_INITIALIZED=De back-uplocatie is niet bereikbaar
BackupNotReadyCode.NETWORK_BLOCKED=netwerk geblokkeerd
BackupNotReadyCode.NOT_AVAILABLE=De bestemming is niet beschikbaar
BackupNotReadyCode.PAUSED=De bestemming is onderbroken
BackupPanel.BackupSourcePanel.BackupPortlet.address=Internetadres\:
BackupPanel.BackupSourcePanel.BackupPortlet.progress=Vooruitgang\:
BackupPanel.BackupSourcePanel.BackupPortlet.spaceUsedLabel=Ruimte gebruikt\:
BackupPanel.BackupSourcePanel.BackupPortlet.title=Back-upbron\: {0}
BackupPanel.BackupSourcePanel.allowedSpace=Toegewezen ruimte\:
BackupPanel.BackupSourcePanel.allowedSpaceAutomatic=Automatisch
BackupPanel.BackupSourcePanel.allowedSpaceSize=GB
BackupPanel.BackupSourcePanel.guidLabel=Computer\:
BackupPanel.BackupSourcePanel.lastBackupLabel=Laatste back-up\:
BackupPanel.BackupSourcePanel.location.browse.message=Kies een locatie om deze back-upgegevens van de computer op te slaan\:
BackupPanel.BackupSourcePanel.location.browse.title=Kies een directory
BackupPanel.BackupSourcePanel.location.detail.completed=Voltooid\:
BackupPanel.BackupSourcePanel.location.detail.todo=To do\:
BackupPanel.BackupSourcePanel.location.status.error=Kan niet verplaatsen \u2014 {0}
BackupPanel.BackupSourcePanel.location.status.inactive=Wachten om back-upbestanden te verplaatsen
BackupPanel.BackupSourcePanel.location.status.remaining=Bezig met verplaatsen van back-upbestanden \u2014 {0} resterend
BackupPanel.BackupSourcePanel.locationLabel=Locatie\:
BackupPanel.BackupSourcePanel.nameLabel=Bronnaam\:
BackupPanel.BackupSourcePanel.spaceUsedLabel=Ruimte gebruikt\:
BackupPanel.BackupSourcePanel.title=Inkomende back-up van {0}
BackupPanel.BackupSourcePanel.userEmailLabel=Eigenaar\:
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.attach=Een archiefbestand <a>bijvoegen</a>
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.backupCode=Laat uw vrienden back-ups maken naar u met deze back-upcode\: <a>{1}</a>
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.detail.completed=Voltooid\:
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.detail.todo=To do\:
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.detail.used=Schijf gebruikt\:
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.disable=Inkomende back-up <a>uitschakelen</a>
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.icon.connected=Verbonden voor {0}
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.icon.disconnected=Losgekoppeld
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.none=<a href\="url.invite">Nodig</a> uw vrienden uit om back-ups te maken naar u
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.BATTERY_BLOCKED=werkt op batterij
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.BUSY=wachten tot gebruiker weg is
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.CAPACITY_REDUCED=toegewezen capaciteit is verminderd
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.DISABLED=gepland om te beginnen om {0}
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.EXCEPTION=onbekend probleem
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.LICENSE_LIMIT_REACHED=licentielimiet bereikt
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.LICENSE_LIMIT_REACHED.business=abonnement verstreken
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_MAINTENANCE=back-upbestanden worden behouden
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_MIGRATION_NEEDED=back-upbestanden worden gemigreerd
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_MOVED=back-uplocatie wordt verplaatst
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_NOT_INITIALIZED=back-uplocatie is niet bereikbaar
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.NETWORK_BLOCKED=netwerk geblokkeerd
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.NOT_AVAILABLE=niet beschikbaar
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.PAUSED=onderbroken
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.complete=Back-up volledig\!
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.idle.connected=Wachten op back-up
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.idle.offline=Wachten op verbinding
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.lastBackup={0} \u2014 laatste back-up {1} geleden
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.maintaining=Back-upbestanden behouden
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.notReady=Back-up uitgeschakeld \u2014 {0}
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.outofspace=Geen beschikbare ruimte meer{0}
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.remaining=Back-up loopt \u2014 {0} resterend
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.running=Back-up loopt
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.scheduled=Back-up gepland om te beginnen om {0}
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.systemPaused=Back-up uitgeschakeld - onderbroken voor {0}
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.title=Inkomend
BackupPanel.command=Opdracht\:
BackupPanel.title=Back-up
BackupSchedule.always=Back-up gepland om altijd te lopen
BackupSchedule.backup.pause=Back-up onderbroken voor {0}
BackupSchedule.backup.resume=Back-up hervat
BackupSchedule.between=Back-up gepland om te lopen tussen {0} en {1}
BackupSchedule.system.pause=Systeem onderbroken voor {0}
BackupSchedule.system.resume=Systeem hervat
BackupStopCode.BATTERY=Werkt op batterij, wachten tot het op de netstroom is aangesloten
BackupStopCode.BUSY=Gebruiker is aanwezig, wachten tot gebruiker weg is
BackupStopCode.CLEAR_FILE_TODOS=Volledige scan van bestandsysteem gestart.
BackupStopCode.CLOSED=De back-upbestemming was gesloten
BackupStopCode.DISABLED=Back-up is uitgeschakeld of is niet gepland om te lopen
BackupStopCode.DISCONNECT=De back-upbestemming was losgekoppeld
BackupStopCode.NONE=Geen
BackupStopCode.NORMAL=Niets om te doen
BackupStopCode.NOT_USING=Back-upbestemming wordt niet langer gebruikt
BackupStopCode.PAUSED=Back-up was onderbroken
BackupStopCode.RESTORING=Er was een herstelbewerking gestart
BackupStopCode.STALLED=Communicatie was onderbroken.
BackupStopCode.TARGET_NOT_READY=De back-upbestemming was niet gereed
BackupStopCode.TARGET_OUT_OF_SPACE=De back-upbestemming had geen beschikbare ruimte meer
BackupStopCode.USING_ANOTHER=Er was een andere back-upset en/of -bestemming geselecteerd
BackupStopCode.VALIDATING=Het manifest wordt gevalideerd
BackupStopCode.VALIDATION_NEEDED=Het manifest moet worden gevalideerd
CPCVersionResponseMessage2.upgradesAvailable=Upgrades beschikbaar op {0}
CPService.started={0} gestart, versie {1}, GUID {2}
CPService.stopped={0} gestopt, versie {1}, GUID {2}
CPService.upgrade.applying=Bezig met toepassen van upgradewijzigingen - versie {0}
CPService.upgrade.complete=Upgrade volledig - versie {0}
Command.result.success=Uw opdracht is gelukt.
Command.title=Opdracht
ConnectionDiscoveryStatusText.notAvailable=Niet beschikbaar
ConnectionDiscoveryStatusText.running=bezig met testen...
ConnectionDiscoveryStatusText.statusLine={0} ({1})
ConnectionDiscoveryStatusText.success=OK
ConnectionDiscoveryStatusText.type.Listen=Luisteren
ConnectionDiscoveryStatusText.type.NatPMP=NAT-PMP
ConnectionDiscoveryStatusText.type.NatTraversal=NAT Traversal
ConnectionDiscoveryStatusText.type.UPnP=UPnP
ConnectionDiscoveryStatusText.type.Unknown=Onbekend
CopyJob.Error.DESTINATION_NOT_DIRECTORY=onbekende systeemfout
CopyJob.Error.DESTINATION_NOT_FOUND=bestemming niet beschikbaar
CopyJob.Error.DESTINATION_UNAVAILABLE=bestemming niet beschikbaar
CopyJob.Error.DRIVE_PATH_ALREADY_USED=map reeds toegewezen
CopyJob.Error.FILE_ALREADY_EXISTS=bestemming bestaat reeds
CopyJob.Error.FILE_NOT_FOUND=back-upbestanden ontbreken
CopyJob.Error.NO_FREE_SPACE=niet voldoende beschikbare ruimte
CopyJob.Error.SYSTEM=onbekende systeemfout
CopyJob.Error.VERIFY_FAILED=kon verplaatsing niet controleren
DateTimeDialog.message=Selecteer een datum en tijdstip.
DateTimeDialog.title=Selecteer een datum en tijdstip.
Destinations.BackupPortlet.address=Internetadres\:
Destinations.BackupPortlet.progress=Vooruitgang\:
Destinations.BackupPortlet.removeBackupDestinationButton=Back-uparchief verwijderen
Destinations.BackupPortlet.spaceGiven=Ruimtequota\:
Destinations.BackupPortlet.spaceGiven.automatic=Automatisch
Destinations.BackupPortlet.spaceGiven.unlimited=Onbeperkt
Destinations.BackupPortlet.spaceUsedLabel=Gebruikte ruimte\:
Destinations.BackupPortlet.title=Back-upbestemming\: {0}
Destinations.Computers.deleteComputer=Computer deactiveren
Destinations.Computers.helpStep1=Installeer {0} op een andere computer met behulp van uw account\: <b>{1}</b>
Destinations.Computers.helpStep2=Nadat u {0} hebt ge\u00efnstalleerd op de andere computer, wordt het toegevoegd aan de lijst
Destinations.Computers.helpStep3=Selecteer een computer en klik
Destinations.Computers.helpTitle=Hoe een back-up maken naar uw andere computer\:
Destinations.Computers.listTitle=Uw computers\:
Destinations.Computers.removeMessage=Als u deze computer verwijdert, worden alle records van deze computer en ALLE back-upbestanden voor deze computer OVERAL gewist. Deze beslissing kan niet ongedaan worden gemaakt.
Destinations.Computers.tab=Computers
Destinations.Folder.browse.message=Kies een locatie om back-upgegevens op te slaan\:
Destinations.Folder.browse.title=Kies een directory
Destinations.Folder.deleteComputer=Wissen...
Destinations.Folder.helpStep1=Kies een bestemmingsmap voor de back-up
Destinations.Folder.helpStep2=Uw map verschijnt in de lijst van beschikbare mappen
Destinations.Folder.helpStep3=Kies een map en klik
Destinations.Folder.helpTitle=Hoe een back-up maken van een plaatselijke map\:
Destinations.Folder.listTitle=Beschikbare mappen\:
Destinations.Folder.location.browse.message=Kies een locatie om back-upgegevens op te slaan\:
Destinations.Folder.location.browse.title=Kies een directory
Destinations.Folder.location.detail.completed=Voltooid\:
Destinations.Folder.location.detail.todo=To do\:
Destinations.Folder.location.status.error=Kan niet verplaatsen \u2014 {0}
Destinations.Folder.location.status.inactive=Wachten om back-upbestanden te verplaatsen
Destinations.Folder.location.status.remaining=Bezig met verplaatsen van back-upbestanden \u2014 {0} resterend
Destinations.Folder.removeMessage=Als u deze map permanent verwijdert, worden ALLE back-upbestanden permanent gewist. Deze beslissing kan niet ongedaan worden gemaakt.
Destinations.Folder.tab=Mappen
Destinations.Friends.error.ownComputer=U mag uw eigen computer niet toevoegen met een back-upcode.
Destinations.Friends.error.unknownFriendOfferCode=Ongeldige back-upcode.
Destinations.Friends.helpBottomStep1=Laat vrienden weten dat ze back-ups kunnen maken naar deze computer met uw back-upcode\: <a>{1}</a>
Destinations.Friends.helpBottomStep2=Back-up maken naar een vriend. Voer de back-upcode van de vriend in\:
Destinations.Friends.helpBottomTitle=Draait uw vriend {0} reeds?
Destinations.Friends.helpTopStep1=<a href\="url.invite">Nodig</a> vrienden uit om back-ups te maken naar u
Destinations.Friends.helpTopStep2=Nadat uw vriend u een computer aanbiedt, verschijnt deze in de lijst.
Destinations.Friends.helpTopStep3=Selecteer een computer en klik
Destinations.Friends.helpTopTitle=Hoe de bestanden van uw vrienden beschermen\:
Destinations.Friends.listTitle=Computers van vrienden\:
Destinations.Friends.providedBy=Aangeboden door <a>{0}</a>
Destinations.Friends.tab=Vrienden
Destinations.Online.helpDescription3=Kies een bestemming voor opslag in de cloud en klik
Destinations.Online.helpTitle=Over {0}
Destinations.Online.listTitle=Opslag in de cloud\:
Destinations.Online.tab=Cloud
Destinations.Overview.computerText=Back-ups maken tussen uw computers. Laptop naar desktop, thuis naar kantoor, Mac naar pc ... het werkt allemaal\!
Destinations.Overview.drivesText=Maak rechtstreeks back-ups naar een externe schijf. Verplaats schijf naar een externe pc voor verdere offsite bescherming.
Destinations.Overview.friendText=Maak back-ups naar de computer van een vriend en betaal geen abonnementskosten. Hebt u meer plaats nodig? Sluit dan een externe schijf aan op de pc.
Destinations.Overview.message={0} biedt veilige onbeperkte back-ups naar verschillende bestemmingen. Voeg bestemmingen toe om uw back-upabonnement te verbeteren\:
Destinations.Overview.onlineText=Online back-ups maken naar CrashPlan Central.
Destinations.Overview.onlineText.business=Online back-ups maken naar CrashPlan PRO Cloud.
Destinations.Overview.onlineText.enterprise=Online back-ups maken naar de back-upservers van uw bedrijf.
Destinations.Overview.tab=Overzicht
Destinations.title=Bestemmingen
DownloadManager.complete=Download van upgrade voltooid - versie {0}.
DownloadManager.error.connectionLost=Download van upgrade mislukt - versie {0}, verbinding verbroken.
DownloadManager.error.invalidUrl=Download van upgrade mislukt - versie {0}, ongeldige URL {1}
DownloadManager.error.retry=Kan upgrade(s) niet toepassen, nieuwe poging binnen een uur
DownloadManager.error.verification=Download van upgrade mislukt - versie {0}, controle mislukt.
Error.Reauthorize=Afgemeld door instantie. {1}
Error.Reauthorize.AUTH_DATE_MISMATCH=Aangemeld op een andere computer.
Error.Reauthorize.DEAUTHORIZED=Computer niet gemachtigd.
Error.Reauthorize.GUID=Kreeg een nieuwe identiteit toegewezen.
Error.Reauthorize.INACTIVE_COMPUTER=Computer gedeactiveerd.
Error.Reauthorize.INACTIVE_USERNAME=Account gedeactiveerd.
Error.Reauthorize.INVALID_COMPUTER=Geen computer gevonden.
Error.Reauthorize.INVALID_LOGIN_TOKEN=Ongeldige aanmeldtoken.
Error.Reauthorize.INVALID_MODEL=Ongeldige toepassingstatus.
Error.Reauthorize.INVALID_USERNAME=Geen account gevonden.
Error.Reauthorize.LOGIN_KEY_MISMATCH=Onjuiste aanmeldtoken.
Error.Reauthorize.PERMISSION_DENIED=Geen account gevonden.
Error.Reauthorize.REASSIGN_IDENTITY=Een andere computer heeft deze computer geadopteerd.
Error.readFile=Kan bestand niet lezen.
Error.writeFile=Kan bestand niet schrijven.
FilesToBackUp.missing=Ontbrekend
FilesToBackUp.progress=bezig met scannen
FilesToBackUp.title=Bestanden
FilesToBackUp.total=Totaal\: {0} / {1}
FriendListPanel.title=Back-upbestemmingen
FriendPanel.add=+
FriendPanel.allow=Deze vriend toelaten back-ups te maken naar deze computer\:
FriendPanel.backup.allowedSpace=Toegewezen ruimte\:
FriendPanel.backup.allowedSpaceAutomatic=Automatisch
FriendPanel.backup.allowedSpaceSize=GB
FriendPanel.backup.location.browse.message=Kies een locatie om de back-upgegevens van uw vriend op te slaan\:
FriendPanel.backup.location.browse.title=Kies een directory
FriendPanel.backup.location.label=Standaardlocatie\:
FriendPanel.backup.spaceUsed=Gebruikte ruimte\:
FriendPanel.backup.spaceUsed.inprogress=Meer dan {0}
FriendPanel.backup.title=Back-up van {0}
FriendPanel.email=E-mail\:
FriendPanel.helpStep1=<a href\="url.invite">Nodig</a> vrienden uit om back-ups te maken naar u
FriendPanel.helpStep2=Laat vrienden back-ups maken naar deze computer met uw back-upcode\: <a>{1}</a>
FriendPanel.helpStep3=Maak sneller back-ups\! Breng het back-uparchief van een vriend naar deze computer en voeg <a>archiefmap</a> bij
FriendPanel.helpStep4=Vrienden automatisch toevoegen met behulp van hun back-upcode\:
FriendPanel.helpTitle=Manieren om de bestanden van uw vrienden te beschermen\:
FriendPanel.inviteFriend=<a href\="url.invite">Vriend uitnodigen</a>
FriendPanel.listTitle=Een vriend selecteren\:
FriendPanel.name=Naam\:
FriendPanel.nickname=Bijnaam\:
FriendPanel.remove=-
FriendPanel.removeFriend=Vriend verwijderen
FriendPanel.removeMessage=Als u deze vriend verwijdert, worden AL uw back-upbestanden op ALLE computers van uw vriend gewist. Deze beslissing kan niet ongedaan worden gemaakt.
FriendPanel.title=Vrienden
Global.Automatic=Automatisch
Global.Error.blankName=Voer een naam in.
Global.Error.drivePathAlreadyUsed={0} gebruikt deze map al voor back-up.
Global.Error.invalidManifestPath=De back-up engine heeft geen toegang tot de opgegeven locatie.
Global.Schedule.from=Van
Global.Schedule.optionAlways=Altijd
Global.Schedule.optionBetween=Tussen gespecificeerde tijdstippen
Global.Schedule.to=Aan
Global.comingSoon=Binnenkort beschikbaar
Global.confirm=Ik begrijp
Global.list.A=A.
Global.list.B=B.
Global.list.bullet=\u2022
Global.list.one=1.
Global.list.three=3.
Global.list.two=2.
Global.nameLabel=Naam\:
Global.thisOne=(deze)
GuestRestoreWindow.title=Gastherstel voor {0}
History.CPCDeauthorizeComputerMessage=Deze computer is niet langer gemachtigd.
History.securityKeyChanged=Coderingssleutel van archief gewijzigd van {0} naar {1}.
History.securityKeyPasswordChanged=Wachtwoord van coderingssleutel van archief gewijzigd.
History.securityKeyQuestionAnswerChanged=Vraag en antwoord voor wachtwoord van coderingssleutel gewijzigd.
History.securityKeyTypeUpgraded=Type coderingssleutel van archief ge\u00fcpgraded van {0} naar {1}.
History.guidChanged=Computer-id (GUID) gewijzigd van {0} naar {1}.
History.guidSet=Computer-id (GUID) is nu {0}.

# {0} is the destination name
# {1} is the destination id
History.UseDestination.start=Bestemming {0} ({1}) gaan gebruiken
# {0} is the destination name
# {1} is the destination id
History.UseDestination.stop=Bestemming {0} ({1}) niet langer gebruiken

HistoryPanel.column.date=Datum
HistoryPanel.column.message=Bericht
HistoryPanel.title=Geschiedenis
IAlert.ApplyingPatchAlert={0} heeft een update gedownload en zal nu opnieuw worden gestart om de update toe te passen.
IAlert.BackupSevereAlert=Kritisch\: {0} heeft de laatste keer een back-up gemaakt van uw bestanden op {1}.
IAlert.BackupWarningAlert=Waarschuwing\: {0} heeft de laatste keer een back-up gemaakt van uw bestanden op {1}.
IAlert.CpcVersionErrorMessage.NEW_VERSION={0} incompatibiliteit. U hebt een oudere versie.
IAlert.CpcVersionErrorMessage.OLD_VERSION={0} incompatibiliteit. U hebt een recentere versie.
IAlert.CpcVersionErrorMessage.title=Upgrade vereist
IAlert.CustomAlert={1}\: {2}
IAlert.DownloadingPatchAlert=Bezig met downloaden van een recente versie van {0}.
IAlert.DuplicateIdentityAlert=De verbinding is verbroken omdat er een identieke computer werd gedetecteerd.
IAlert.DuplicateIdentityMessage.message=De-installeer {0} van een van deze computers.
IAlert.DuplicateIdentityMessage.title=Identieke computers gedetecteerd
IAlert.FriendInvitationAcceptedAlert={1} heeft uw uitnodiging aan {0} aanvaard.
IAlert.FriendInvitationAcceptedAlert.message={1} heeft uw uitnodiging aan {0} aanvaard.
IAlert.FriendInvitationAcceptedAlert.title=Uitnodiging aanvaard
IAlert.FriendSpaceRequestAlert={1} heeft u extra back-upruimte gevraagd.
IAlert.HelpIntroAlert=
IAlert.HelpWelcomeAlert=
IAlert.HepPersonalizeAlert=
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Linux=
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Linux.message={0} kon de realtime filewatcher niet starten. Dit betekent dat {0} geen realtime bestandswijzigingen zal herkennen. Alle bestandswijzigingen zullen echter worden herkend tijdens de scan van het bestandssysteem 's nachts.
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Linux.title=Realtime filewatcher uitgeschakeld
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Macintosh=
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Macintosh.message=Spotlight blijkt uitgeschakeld te zijn. Dit betekent dat {0} geen realtime bestandswijzigingen zal erkennen. Alle bestandswijzigingen zullen echter worden erkend tijdens de scan van het bestandssysteem 's nachts.
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Macintosh.title=Spotlight uitgeschakeld
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Solaris=
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Solaris.message={0} kon de realtime filewatcher niet starten. Dit betekent dat {0} geen realtime bestandswijzigingen zal herkennen. Alle bestandswijzigingen zullen echter worden herkend tijdens de scan van het bestandssysteem 's nachts.
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Solaris.title=Realtime filewatcher uitgeschakeld
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Windows=
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Windows.message={0} kon de realtime filewatcher niet starten. Dit betekent dat {0} geen realtime bestandswijzigingen zal herkennen. Alle bestandswijzigingen zullen echter worden herkend tijdens de scan van het bestandssysteem 's nachts.
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Windows.title=Realtime filewatcher uitgeschakeld
IAlert.ReassignIdentityDoneAlert=Nieuwe computer is vervangen door bestaande computer
IAlert.ReassignIdentityDoneMessage.message=Bestanden waarvan reeds een back-up is genomen, zullen niet opnieuw worden verzonden.
IAlert.ReassignIdentityDoneMessage.title=Adoptie voltooid\!
IAlert.ReassignIdentityMessage.message=Is dit een nieuwe computer? Zo ja, dan kunt u een eerdere computer <a href\="action\://com.backup42.desktop.actions.ShowReassignIdentityDialogAction">adopteren</a> om te vermijden dat de initi\u00eble back-up opnieuw gestart wordt.
IAlert.ReassignIdentityMessage.title=Back-up verderzetten
IAlert.SystemErrorAlert=Systeemfout\: Als het probleem zich blijft voordoen, installeer {0} dan opnieuw
IAlert.UpdateAvailableAlert=Een nieuwe versie van {0} is beschikbaar.
LoginPanel.business.message.setup=Aanmelden om back-ups van bestanden te maken en bestanden terug te plaatsen.
LoginPanel.business.title.setup.existing=Aanmelden in {0}
LoginPanel.comfortHelp.line1=<b>Geen spam.</b> Wij zullen uw e-mail niet delen.
LoginPanel.comfortHelp.line2=<b>Geen verplichting.</b> Wij factureren niets, tenzij u koopt.
LoginPanel.comfortHelp.line3=<b>Hoge beveiliging.</b> Informatie wordt gecodeerd alvorens te verzenden.
LoginPanel.comfortHelp.title=Waarom dit veilig is\:
LoginPanel.cpcUnavailable.retrying=Verbinden met {0}...
LoginPanel.email=E-mail\:
LoginPanel.sso.login=Aanmelden met {0}
LoginPanel.sso.externalBrowser=We hebben een externe internetbrowser geopend om zich aan te melden met {0}. <a href\="{1}">Aanmelden</a> en terugkeren om te voltooien.
LoginPanel.error.cpcVersionNew={0} incompatibiliteit. U hebt een oudere versie.
LoginPanel.error.cpcVersionOld={0} incompatibiliteit. U hebt een recentere versie.
LoginPanel.error.duplicateAccount=Deze account bestaat reeds.
LoginPanel.error.email.invalid=Voer een geldig e-mailadres in.
LoginPanel.error.email.required=Voer uw e-mailadres in.
LoginPanel.error.failed=De informatie die u hebt ingegeven, is onjuist.
LoginPanel.error.incorrectPassword=Onjuist wachtwoord
LoginPanel.error.incorrectAnswer=Onjuist antwoord
LoginPanel.error.invalidPassword=Wachtwoord te kort
LoginPanel.error.limit.reached=Limiet van computers met licentie bereikt
LoginPanel.error.name.required=Voer uw naam in.
LoginPanel.error.password.mismatch=De wachtwoorden komen niet overeen.
LoginPanel.error.password.required=Voer een wachtwoord in.
LoginPanel.error.regKey.required={0} vereist een geldige registratiesleutel voor machtiging.
LoginPanel.error.registrationBlocked=Omwille van de grote vraag kunnen wij uw registratie momenteel niet aanvaarden. Probeer het later opnieuw.
LoginPanel.error.serverAddress.required=Voer een PROe Server-adres in.
LoginPanel.error.slaveCluster=Kan niet machtigen tegen slave server
LoginPanel.error.tooBusy=Server bezet.
LoginPanel.error.tooManyAttempts=Te veel mislukte pogingen, wacht 10 minuten alvorens opnieuw te proberen.
LoginPanel.error.unknownLdapError=LDAP-communicatiefout
LoginPanel.error.username.mustBeAnEmail=Gebruikersnaam moet een geldig e-mailadres zijn.
LoginPanel.error.username.required=Voer uw gebruikersnaam in.
LoginPanel.firstName=Voornaam\:
LoginPanel.forgotPassword=<a href\="{0}">Uw wachtwoord vergeten?</a>
LoginPanel.lastName=Familienaam\:
LoginPanel.licensedTo=Gelicentieerd om\:
LoginPanel.message.login=Voor meer beveiliging heeft deze {0} desktop een wachtwoord nodig.
LoginPanel.message.setup=U hebt een {0} account nodig om uw back-up te beheren en e-mailmeldingen en rapporten te ontvangen.
LoginPanel.message.setup.business=U hebt een account nodig om een back-up te maken van deze computer.
LoginPanel.message.setup.enterprise=U hebt een account nodig om een back-up te maken van deze computer.
LoginPanel.option.login=Bestaande account
LoginPanel.option.register=Nieuwe account
LoginPanel.password=Wachtwoord\:
LoginPanel.proClient.message.setup=Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in. Deze informatie identificeert u en codeert uw bestanden zodat niemand anders ze kan openen.
LoginPanel.proClient.title.setup.register=Uw account aanmaken
LoginPanel.registrationKey=Registratiesleutel\:
LoginPanel.repeatPassword=Wachtwoord bevestigen\:
LoginPanel.safeAccount=Waarom een account 100% veilig is\:Geen spam\: Wij delen uw e-mailadres niet \nGeen verplichting\: Alleen kopen als u het goed vindt \nGeen creditcard\: Proefperiode is 100% gratis \n<a>Hoe werken accounts?</a>
LoginPanel.serverAddress=PROe Server-adres\:
LoginPanel.submit.newAccount=Account aanmaken
LoginPanel.submit.signin=Aanmelden
LoginPanel.success=Aanmelden gelukt
LoginPanel.title.login=Aanmelden bij de {0} desktop
LoginPanel.title.setup.existing=Bestaande account gebruiken
LoginPanel.title.setup.register=Uw gratis {0} account aanmaken
LoginPanel.title.setup.register.business=Een {0} account aanmaken
LoginPanel.title.setup.register.enterprise=Een {0} account aanmaken
LoginPanel.username=Gebruikersnaam\:
MissingCustomKey.message=Geef uw archiefsleutel.
MissingCustomKey.title=Gegevenssleutel vereist
MissingPrivateDataPassword.message=Voer het archiefwachtwoord in dat de coderingsleutel van uw archief beveiligt.
MissingPrivateDataPassword.passwordLabel=Wachtwoord\:
MissingPrivateDataPassword.title=Wachtwoord voor archief vereist
CreateArchivePasswordMessage.message=De primaire gebruiker van deze computer moet een wachtwoord maken om het back-uparchief te beveiligen. Dit wachtwoord is vereist om back-upbestanden te openen of te herstellen.
CreateArchivePasswordMessage.passwordLabel=Wachtwoord\:
CreateArchivePasswordMessage.repeatPassword=Wachtwoord bevestigen\:
CreateArchivePasswordMessage.title=Wachtwoord voor archief vereist
OutOfSpaceReason.ALLOTTED_CAPACITY_REACHED=\ \u2014 Schijfquota bereikt
OutOfSpaceReason.DATA_FILE_TOO_LARGE=\ \u2014 Gegevensbestand te groot voor bestandsysteem
OutOfSpaceReason.FREE_SPACE_LIMIT_REACHED=\ \u2014 Onvoldoende ruimte
OutOfSpaceReason.INSUFFICIENT_COMPACT_SPACE=\ \u2014 Onvoldoende ruimte om archief te comprimeren
OutOfSpaceReason.QUOTA_REACHED=\ \u2014 Schijfquota bereikt
PasswordPrompt.repeat=Geef het wachtwoord opnieuw in
PasswordPrompt.repeat.match=Komt overeen
PasswordPrompt.repeat.mismatch=Komt niet overeen
PasswordPrompt.repeat.tooShort=Min. {0} tekens
PasswordStrength.GOOD=Goed
PasswordStrength.STRONG=Sterk
PasswordStrength.VERY_STRONG=Heel sterk
PasswordStrength.VERY_WEAK=Heel zwak
PasswordStrength.WEAK=Zwak
PasswordStrength.hint.GOOD=Gebruik hoofdletters en kleine letters om uw wachtwoord te versterken.
PasswordStrength.hint.STRONG=Voeg meer tekens, cijfers en symbolen toe om uw wachtwoord te versterken.
PasswordStrength.hint.VERY_STRONG=Uw wachtwoord is heel veilig.
PasswordStrength.hint.VERY_WEAK=Gebruik een langer wachtwoord om het te versterken
PasswordStrength.hint.WEAK=Gebruik ten minste 3 unieke tekens om het te versterken
PatchManager.failed=Upgrade mislukt - versie {0}
PatchManager.installed=Upgrade ge\u00efnstalleerd - versie {0}
PatchManager.upgrade=Bezig met installeren van upgrade - versie {0}
Product.B42_PRO=CrashPlan PRO
ReassignIdentity.Computers.archives=Back-uparchief
ReassignIdentity.Computers.lastConnected=Laatste back-up
ReassignIdentity.Computers.name=Naam
ReassignIdentity.help=<a href\="url.reassignIdentity">Wat gebeurt er als ik een andere computer adopteer?</a>
ReassignIdentity.message1=Om deze computer een bestaande te laten overnemen, kiest u een computer om te adopteren.
ReassignIdentity.message2=Deze computer zal nu back-ups maken als \u201c{0}.\u201d De oude computer \u201c{0}\u201d zal geen back-ups meer maken.
ReassignIdentity.title=Een andere computer adopteren
Restore.CustomKeyPrompt.message=Voer de archiefsleutel in.
Restore.CustomKeyPrompt.title=Archiefsleutel vereist
Restore.DataPasswordPrompt.message=Voer het wachtwoord in dat de coderingsleutel van uw archief beveiligt.
Restore.DataPasswordPrompt.passwordLabel=Wachtwoord\:
Restore.DataPasswordPrompt.title=Wachtwoord vereist
RestoreFileTreeLabelProvider.empty=geen bestanden gevonden
RestoreFileTreeLabelProvider.loading=bezig met laden...
RestoreFileTreeLabelProvider.refineSearch=Te veel resultaten, verfijn uw zoekopdracht
RestoreFileTreeLabelProvider.searchResults=Zoekresultaten\: {0} gevonden
RestoreFileTreeLabelProvider.searching=Bezig met zoeken...
RestoreFileTreeLabelProvider.unavailable=momenteel onbeschikbaar
RestoreFileTreeViewer.lastBackedUp=Laatste back-up
RestoreFileTreeViewer.name=Naam
RestoreFileTreeViewer.size=Grootte
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.directory.message=Kies een locatie om uw bestanden naartoe te verplaatsen\:
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.directory.title=Kies een directory
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.originalPermissions=met <a href\="user">originele toelatingen</a>
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.overwrite=<a href\="rename">overschrijven</a>
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.rename=<a href\="overwrite">nieuwe naam geven</a>
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.restorePath.default=<a href\="restorePathOriginal">{0}</a>
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.restorePath.originalLocation=<a href\="restorePathSpecific">originele locatie</a>
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.restorePath.specificLocation=<a href\="restorePathDefault">een map</a> (<a href\="restorePathBrowse">{0}</a>)
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.text=De {1}{4} terugplaatsen naar {2} en {3} enige bestaande bestanden.
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.userPermissions=met <a href\="original">huidige toelatingen</a>
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.versionLatest=<a href\="versionSpecified">meest recente</a> versie
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.versionLatest.basic=meest recente versie
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.versionSpecified=<a href\="versionLatest">laatste versie voor {0}</a>
RestorePanel.RestoringPortlet.detail.completed=Voltooid\:
RestorePanel.RestoringPortlet.detail.destination=Bestemming\:
RestorePanel.RestoringPortlet.detail.errors=Fouten\:
RestorePanel.RestoringPortlet.detail.errors.value={0} (zie <a>geschiedenis</a>)
RestorePanel.RestoringPortlet.detail.receiving=Ontvangen\:
RestorePanel.RestoringPortlet.detail.todo=To do\:
RestorePanel.RestoringPortlet.name={1} van {0}
RestorePanel.RestoringPortlet.name.thisComputer=Van {0}
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.CAPACITY_REDUCED=toegewezen capaciteit is gereduceerd
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.DISABLED=niet gepland om te draaien
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.EXCEPTION=onbekend probleem
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.LICENSE_LIMIT_REACHED=abonnement verstreken
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_MAINTENANCE=back-upbestanden worden behouden
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_MIGRATION_NEEDED=back-upbestanden worden gemigreerd
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_MOVED=back-uplocatie wordt verplaatst
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_NOT_INITIALIZED=back-uplocatie is niet toegankelijk
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.NOT_AVAILABLE=niet beschikbaar
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.PAUSED=onderbroken
RestorePanel.RestoringPortlet.status.complete=Teruggezet naar <a>{0}</a>.
RestorePanel.RestoringPortlet.status.completeAt=Teruggezet naar <a>{0}</a> om {1}.
RestorePanel.RestoringPortlet.status.notReady=Back-up uitgeschakeld \u2014 {0}
RestorePanel.RestoringPortlet.status.pause=Terugzetten onderbreken
RestorePanel.RestoringPortlet.status.pending=Herstel hangend
RestorePanel.RestoringPortlet.status.remaining={0} resterend
RestorePanel.RestoringPortlet.status.running=Herstel bezig
RestorePanel.RestoringPortlet.status.start=Terugzetten hervatten
RestorePanel.RestoringPortlet.status.stop=Herstel verwijderen
RestorePanel.RestoringPortlet.status.stopped=Terugzetten gestopt
RestorePanel.RestoringPortlet.status.waiting=Wachten om terug te zetten
RestorePanel.RestoringPortlet.title=Status terugzetten
RestorePanel.UnavailableReason.BUSY.name=niet gepland om te draaien
RestorePanel.UnavailableReason.BUSY.warning=Kan niet terugzetten want bestemming is niet gepland om te draaien.
RestorePanel.UnavailableReason.CRYPTO_EXCEPTION.name=onjuiste coderingssleutel van archief
RestorePanel.UnavailableReason.CRYPTO_EXCEPTION.warning=Kan niet terugzetten omwille van een fout in de coderingssleutel van het back-uparchief
RestorePanel.UnavailableReason.EXPIRED.name=verstreken
RestorePanel.UnavailableReason.EXPIRED.warning=Actief abonnement vereist om terug te zetten.
RestorePanel.UnavailableReason.IO_EXCEPTION.name=I/O-fout van archief
RestorePanel.UnavailableReason.IO_EXCEPTION.warning=Kan niet terugzetten omwille van een I/O-fout van het back-uparchief
RestorePanel.UnavailableReason.NOT_INITIALIZED.name=back-uparchief ontbreekt
RestorePanel.UnavailableReason.NOT_INITIALIZED.warning=Het back-uparchief ontbreekt
RestorePanel.UnavailableReason.NO_PERMISSION.name=licentielimiet bereikt
RestorePanel.UnavailableReason.NO_PERMISSION.name.business=verstreken
RestorePanel.UnavailableReason.NO_PERMISSION.warning=Kan niet terugzetten\: Licentielimiet bereikt.
RestorePanel.UnavailableReason.NO_PERMISSION.warning.business=Actief abonnement vereist om terug te zetten.
RestorePanel.UnavailableReason.OFFLINE.name=offline
RestorePanel.UnavailableReason.OFFLINE.warning=Kan niet terugzetten omdat bestemming offline is.
RestorePanel.UnavailableReason.UNKNOWN.name=onbeschikbaar
RestorePanel.UnavailableReason.UNKNOWN.warning=Kan niet terugzetten omdat bestemming niet beschikbaar is.
RestorePanel.UnavailableReason.VALIDATING.name=bezig met synchroniseren
RestorePanel.UnavailableReason.VALIDATING.warning=Kan niet terugzetten tot we hebben gesynchroniseerd met de bestemming.
RestorePanel.UnavailableReason.warning={0}
RestorePanel.computerToRestore=Bestanden terugzetten voor computer\:
RestorePanel.destination=Geselecteerde bestanden terugzetten naar\:
RestorePanel.duplicateSelection=Bestaande bestanden zulllen worden\:
RestorePanel.duplicateSelection.overwrite=Overschreven
RestorePanel.duplicateSelection.rename=Nieuwe naam gekregen
RestorePanel.error.incorrectGuestPassword=Voer een geldig wachtwoord in.
RestorePanel.error.incorrectKey=Onjuiste gegevenssleutel
RestorePanel.error.invalidKey=Ongeldige gegevenssleutel. Gebruik de Wachtzin of Importeeropties om een geldige sleutel te krijgen.
RestorePanel.error.noSpace=Er is niet voldoende ruimte beschikbaar om terug te zetten.
RestorePanel.error.readOnly=De herstellocatie is alleen-lezen.
RestorePanel.includeDeleted=Gewiste bestanden tonen
RestorePanel.includeHidden=Verborgen bestanden tonen
RestorePanel.locationSelection.desktop=Desktop
RestorePanel.locationSelection.original=Originele locatie
RestorePanel.notAvailable.message=Momenteel zijn er geen back-upbestemmingen beschikbaar.
RestorePanel.notAvailable.title=Onbeschikbaar
RestorePanel.restoreButton=Terugzetten
RestorePanel.restoreFromComputer=Van back-upbestemming\:
RestorePanel.selectFiles=Bestanden zoeken om terug te zetten volgens naam of selecteren uit de onderstaande lijst\:
RestorePanel.thisComputer=\ (deze computer)
RestorePanel.title=Terugzetten
RestorePanel.versionSelection=Bestandsversie om terug te zetten\:
RestorePanel.versionSelection.date=Specifieke datum
RestorePanel.versionSelection.latest=Laatste
SecurityKey.Create.bits={0} bits
SecurityKey.Create.key=Wachtzin\:
SecurityKey.Create.message=Hoe langer de Wachtzin, hoe veiliger uw sleutel. Voer tot 448 bits in.
SecurityKey.Create.repeat=Herhalen\:
SecurityKey.Create.title=Om een gegevenssleutel te genereren, voert u een wachtzin in.
SecurityKey.FileAlreadyExists.message={0} bestaat reeds. Wilt u het vervangen?
SecurityKey.FileAlreadyExists.title=Bestand bestaat reeds
SecurityKey.Type.AccountPassword=wachtwoord van account
SecurityKey.Type.CustomKey=aangepaste archiefsleutel
SecurityKey.Type.PrivatePassword=wachtwoord van archief
SecurityKey.create=<a>Wachtzin...</a>
SecurityKey.empty=Plak de gegevenssleutel van uw archief hier
SecurityKey.export=<a>Exporteren...</a>
SecurityKey.generate=<a>Genereren</a>
SecurityKey.import=<a>Importeren...</a>
SecurityKey.messageExisting=Gebruik de Wachtzin of Importeeroptie om een geldige sleutel te krijgen.
SecurityKey.messageNew=Gebruik de Wachtzin, Genereer- of Importoptie om een geldige sleutel te krijgen.
SecurityKey.tooShort=De geplakte sleutel is geen 448-bit sleutel. Verdergaan?
Settings.Account=Account
Settings.Account.LicenseTransfer.DataLoss.fromComputer=Deze licentie wordt gebruikt door computer \u201c{1}\u201d.\n\nDoor deze licentie over te dragen, WIST u de {2} back-up ervan op {3}.
Settings.Account.LicenseTransfer.DataLoss.fromComputerConfirm=Back-up van {1} WISSEN en de licentie overdragen.
Settings.Account.LicenseTransfer.DataLoss.fromUser=Deze licentie wordt gebruikt door een andere gebruiker.\n\n\u201c{1}\u201d heeft {2} van {4} computer(s) opgeslagen op {3}.
Settings.Account.LicenseTransfer.DataLoss.fromUserConfirm={1} op de hoogte brengen van GEWISTE back-up en de licentie overdragen.
Settings.Account.LicenseTransfer.fromComputer=Deze licentie wordt gebruikt door een andere computer.\n\nLicentie van \u201c{1}\u201d overdragen naar deze computer?
Settings.Account.LicenseTransfer.fromUser=Deze licentie wordt gebruikt door een andere gebruiker.\n\nLicentie van \u201c{1}\u201d overdragen naar deze computer?
Settings.Account.LicenseTransfer.title=Licentieoverdracht
Settings.Account.license.buyLink=<a href\="url.store">Kopen</a>
Settings.Account.license.guid=Computer\:
Settings.Account.license.issuedBy=Uitgegeven door\:
Settings.Account.license.issuedBy.value={0} op {1}
Settings.Account.license.key=Sleutel\:
Settings.Account.license.product=Product\:
Settings.Account.license.serverAddress=Primair adres van PROe Server\:
Settings.Account.license.serverSecondaryAddress=Secundair adres van PROe Server\:
Settings.Account.license.title=Licentie
Settings.Account.license.version=Versie\:
Settings.Account.personal.changePassword=Wachtwoord wijzigen...
Settings.Account.personal.email=E-mail\:
Settings.Account.personal.firstName=Eerste
Settings.Account.personal.lastName=Laatste
Settings.Account.personal.name=Naam\:
Settings.Account.personal.title=Persoonlijke gegevens
Settings.Account.personal.username=Gebruikersnaam\:
Settings.Account.subscription.expires=Verstrijkt\:
Settings.Account.subscription.plan=Abonnement\:
Settings.Account.subscription.status=Status\:
Settings.Account.subscription.status.active=Actief
Settings.Account.subscription.status.expired=Verstreken
Settings.Account.subscription.title=Licentie
Settings.Account.url=\n<a href\="url.account">Account beheren</a>
Settings.Backup=Back-up
Settings.Backup.Advanced.backupOpenFiles=Back-up maken van open bestanden\:
Settings.Backup.Advanced.backupRunWindow=Back-up zal lopen\:
Settings.Backup.Advanced.compression=Compressie\:
Settings.Backup.Advanced.compression.automatic=Automatisch
Settings.Backup.Advanced.compression.on=Aan
Settings.Backup.Advanced.compression.off=Uit
Settings.Backup.Advanced.dataDeDuplication=Deduplicatie van gegevens\:
Settings.Backup.Advanced.dataDeDuplication.automatic=Automatisch
Settings.Backup.Advanced.dataDeDuplication.full=Volledig
Settings.Backup.Advanced.dataDeDuplication.minimal=Minimaal
Settings.Backup.Advanced.encryption=Codering ingeschakeld\:
Settings.Backup.Advanced.realtime=Bestandssysteem in real time bekijken\:
Settings.Backup.Advanced.scanFileSystem=Selectie controleren elke\:
Settings.Backup.Advanced.scanFileSystem.time=dagen op
Settings.Backup.Advanced.scanFileSystem.timeAt=op
Settings.Backup.Advanced.title=Geavanceerde back-upinstellingen
Settings.Backup.Destinations.completedTitle=Voltooid
Settings.Backup.Destinations.headers=Naam,Type,Gebruikte ruimte
Settings.Backup.Destinations.help=Geen bestemmingen toegewezen
Settings.Backup.Destinations.lastBackupTitle=Laatste back-up
Settings.Backup.Destinations.message=De back-upbestemmingen selecteren voor uw \u201c{1}\u201d back-upset.
Settings.Backup.Destinations.nameTitle=Naam
Settings.Backup.Destinations.typeTitle=Type
Settings.Backup.Destinations.warning=Belangrijk\! Als u een bestemming verwijdert, wordt {2} permanent gewist.
Settings.Backup.Email.backupStatusEnabled=Rapport van de back-upstatus verzenden elke\:
Settings.Backup.Email.from=Van\:
Settings.Backup.Email.title=E-mailinstellingen
Settings.Backup.Email.to=Aan\:
Settings.Backup.Email.warning=Uw SPAM-filters instellen om e-mailmeldingen toe te laten\:
Settings.Backup.Exclusions.regexButton=Gewone uitdrukking
Settings.Backup.Exclusions.regexLabel=Uitdrukking met overeenkomstige paden uitsluiten\:
Settings.Backup.Exclusions.suffixLabel=Bestanden en mappen uitsluiten die eindigen op\:
Settings.Backup.Exclusions.suffixNoteLabel=(bijv. \u201cmp3\u201d om te vermijden een back-up van muziek te maken)
Settings.Backup.Exclusions.title=Back-upuitsluitingen
Settings.Backup.Inbound.backupCode=Back-upcode\:
Settings.Backup.Inbound.deepMaintainBackupFiles=Grondig onderhoud uitvoeren elke\:
Settings.Backup.Inbound.enabled=Inkomende back-ups aanvaarden\:
Settings.Backup.Inbound.inboundRunWindow=Back-up- en herstelbewerkingen toelaten\:
Settings.Backup.Inbound.listenAddress=Bind address om te luisteren\:
Settings.Backup.Inbound.listenPort=Luisterpoort\:
Settings.Backup.Inbound.location=Standaardlocatie van back-uparchief\:
Settings.Backup.Inbound.location.browse.message=Kies een locatie om back-upgegevens op te slaan\:
Settings.Backup.Inbound.location.browse.title=Kies een directory
Settings.Backup.Inbound.maintainBackupFiles=Snel onderhoud uitvoeren elke\:
Settings.Backup.Inbound.title=Inkomende back-upinstellingen
Settings.Backup.Inbound.warning.message=Waarschuwing\! Back-upgegevens zullen worden gewist\! \n\nDeze computer is een back-upbestemming voor {0} computer(s) voor een totaal van {1}.
Settings.Backup.Selection.removeWarning=Belangrijk\! Als u bestanden uit de back-upselectie verwijdert, worden ze automatisch uit back-uparchieven verwijderd.
Settings.Backup.Selection.showHidden=Verborgen bestanden tonen
Settings.Backup.Selection.title=Bestandsselectie wijzigen
Settings.Backup.Selection.hostExcludedWarning=Uitgesloten uit serverbestemmingen
Settings.Backup.Twitter.Authorization.errorBadPin=Ongeldige Twitter-pin
Settings.Backup.Twitter.Authorization.message={0} heeft toelating nodig om een verbinding te maken met uw Twitter-account. Twitter geeft een pin nadat u toegang hebt verleend aan {0}.\n\nDit toelatingsformulier is een persoonlijke mededeling tussen u en Twitter \u2014 {0} krijgt uw wachtwoord niet.
Settings.Backup.Twitter.Authorization.pin=Pin\:
Settings.Backup.Twitter.Authorization.title=Twitter-machtiging
Settings.Backup.Twitter.account=Twitter-schermnaam\:
Settings.Backup.Twitter.backupStatusEnabled=Back-upstatus verzenden elke\:
Settings.Backup.Twitter.notifyFollowers=Uw volgers op de hoogte brengen dat ze een back-up mogen sturen naar u.
Settings.Backup.Twitter.notifyFollowersMsg=Maak gratis offsite back-ups naar mij\! Het is eenvoudig en veilig. Installeer www.crashplan.com en vraag mijn \#back-upcode.
Settings.Backup.Twitter.setup={0} heeft toelating nodig om een verbinding te maken met Twitter
Settings.Backup.Twitter.title=Twitter-instellingen
Settings.Backup.Twitter.updateStatus=Uw volgers aanmoedigen om een back-up te maken met een tweet\:
Settings.Backup.Twitter.updateStatusMsg=Ik back-up mijn leven met www.crashplan.com. Probeer het uit\! Het is een gratis lokale + offsite \#back-up voor vrienden & familie.
Settings.Backup.Versioning.frequencyLabel=Frequentie van back-up\:
Settings.Backup.Versioning.keepDeleted=Gewiste bestanden verwijderen
Settings.Backup.Versioning.keepDeleted.never=nooit
Settings.Backup.Versioning.lastNinetyDays=Laatste 90 dagen
Settings.Backup.Versioning.lastWeek=Vorige week
Settings.Backup.Versioning.lastYear=Vorig jaar
Settings.Backup.Versioning.newVersionLabel=Nieuwe versie
Settings.Backup.Versioning.prevYear=Vorige jaren
Settings.Backup.Versioning.title=Instellingen voor back-upfrequentie en versiebeheer
Settings.Backup.Versioning.versionToKeep=Aanvullende versies behouden vanaf\:
Settings.Backup.advanced=Geavanceerde instellingen\:
Settings.Backup.changedFileDelay=Back-up maken van gewijzigde bestanden na\:
Settings.Backup.defaultBackupSetName=Standaard
Settings.Backup.enableSets=Back-upsets\:
Settings.Backup.exclusions=Uitsluitingen van bestandsnamen\:
Settings.Backup.name=Naam\:
Settings.Backup.nameCopy={0} Kopie
Settings.Backup.newBackupSetName=Zonder titel
Settings.Backup.priority=Prioriteit\:
Settings.Backup.removeWarning=Als u een back-upset verwijdert, zullen alle overeenkomstige back-upgegevens van back-uparchieven op elke bestemming worden verwijderd. Deze beslissing kan niet ongedaan worden gemaakt.
Settings.Backup.removeWarningConfirm=Ik weet dat gegevens zullen worden gewist uit back-up.
Settings.Backup.versioning=Frequentie en versies\:
Settings.Backup.versions=\# van versies om te bewaren per bestand\:
Settings.BackupSets=Back-upsets
Settings.General=Algemeen
Settings.General.Notify.deliveryTime=Levertijd\:
Settings.General.Notify.DeliveryTimeOption.any=Eender welk
Settings.General.Notify.DeliveryTimeOption.morning=Ochtend
Settings.General.Notify.DeliveryTimeOption.afternoon=Middag
Settings.General.Notify.DeliveryTimeOption.evening=Avond
Settings.General.Notify.DeliveryTimeOption.night=Nacht
Settings.General.Notify.DeliveryTimeOption.never=Nooit
Settings.General.Notify.email=E-mail\:
Settings.General.Notify.title=Back-upstatus en waarschuwingen
Settings.General.Notify.twitter=Twitter\:
Settings.General.Notify.twitterSetup.errorMessage=Kan {0} niet instellen om uw Twitter te openen. Controleer uw netwerkverbinding of probeer het later opnieuw.
Settings.General.Notify.twitterSetup.errorTitle=Kan geen verbinding maken met Twitter
Settings.General.alert=Kritisch alarm verzenden wanneer geen back-up is gemaakt gedurende\:
Settings.General.inboundBackup=Inkomende back-up voor andere computers\:
Settings.General.locale=Taal\:
Settings.General.localeNote=(vereist heropstart)
Settings.General.minimumBatteryPercent=Stoppen wanneer batterij het volgende bereikt\:
Settings.General.name=Naam voor deze computer\:
Settings.General.percent=procent
Settings.General.percentCPU=procent CPU
Settings.General.showFullFilePath=Volledige paden tonen op tabblad Back-up\:
Settings.General.userAwayThrottle=Wanneer gebruiker weg is, gebruiken tot\:
Settings.General.userIdleDelay=Gebruiker is weg wanneer niet actief gedurende\:
Settings.General.userPresentThrottle=Wanneer gebruiker aanwezig is, gebruiken tot\:
Settings.General.warning=Waarschuwingsmelding verzenden wanneer geen back-up is gemaakt gedurende\:
Settings.Network=Netwerk
Settings.Network.Interfaces.label=Netwerkinterfaces\:
Settings.Network.Interfaces.message=Kies de netwerkinterfaces die u {0} wilt laten gebruiken voor back-up.
Settings.Network.Interfaces.lockedMessage=Uitgesloten netwerkinterfaces.
Settings.Network.Interfaces.title=Netwerkinterfaces
Settings.Network.LAN=LAN
Settings.Network.Proxy.enabled=Proxy ingeschakeld:
Settings.Network.Proxy.url=Proxy PAC URL:
Settings.Network.WAN=WAN
Settings.Network.Wireless.addCustom=Draadloos netwerk SSID\:
Settings.Network.Wireless.label=Draadloze netwerken\:
Settings.Network.Wireless.message=Kies de draadloze netwerken die u {0} wilt laten gebruiken voor back-up.
Settings.Network.Wireless.lockedMessage=Uitgesloten draadloze netwerken.
Settings.Network.Wireless.noWirelessNetworks=Geen draadloze netwerken gevonden. Draadloos kan zijn uitgeschakeld.
Settings.Network.Wireless.title=Draadloze netwerken
Settings.Network.bandwidthQOS.customDSCP=Aangepaste DSCP decimale waarde\:
Settings.Network.bandwidthQOS.label=TCP pakket QoS\:
Settings.Network.bandwidthQOS.labelNote=(vereist heropstart)
Settings.Network.bandwidthQOS.low=Laag
Settings.Network.bandwidthQOS.normal=Normaal
Settings.Network.bandwidthQOS.reliability=Betrouwbaarheid
Settings.Network.bandwidthQOS.throughput=Doorvoercapaciteit
Settings.Network.bandwidthQOS.dscp=DSCP...
Settings.Network.bandwidthRate.high=Verzendingsnelheid beperken wanneer weg tot\:
Settings.Network.bandwidthRate.lanLow=Verzendingsnelheid wanneer aanwezig\:
Settings.Network.bandwidthRate.low=Verzendingsnelheid beperken wanneer aanwezig tot\:
Settings.Network.bandwidthSelector.none=Geen
Settings.Network.bandwidthSelector.other=Overige
Settings.Network.connectionDiscoveryButton=Ontdekken
Settings.Network.inboundMessageBufferSize=Buffergrootte van bericht ontvangen\:
Settings.Network.outboundMessageBufferSize=Buffergrootte van bericht verzenden\:
Settings.Network.Error.messagebufferSize=Voer een geldige buffergrootte van bericht in.
Settings.Security=Beveiliging
Settings.Security.ChangePrivateDataPassword.currentPassword=Huidig wachtwoord van archief\:
Settings.Security.ChangePrivateDataPassword.newPassword=Nieuw wachtwoord van archief\:
Settings.Security.ChangePrivateDataPassword.title=Wachtwoord van archief wijzigen
Settings.Security.ChangeArchiveQuestion.title=Vraag voor archief wijzigen
Settings.Security.ConfirmKeyChange.allArchivesDeleted=Ik weet dat al mijn archieven voor al mijn computers zullen worden gewist.
Settings.Security.ConfirmKeyChange.customKey=Ik weet dat als ik de archiefsleutel verlies, ik de bestanden van de archieven van deze computer niet zal kunnen terugzetten.
Settings.Security.ConfirmKeyChange.noDowngrade=Ik weet dat ik mijn beveiliging niet zal kunnen verlagen tot een lagere instelling.
Settings.Security.ConfirmKeyChange.privatePasswordUnableToRestore=Ik weet dat als ik het wachtwoord van mijn archief verlies, ik geen bestanden van eender welk van mijn archieven zal kunnen terugzetten.
Settings.Security.ConfirmKeyChange.privatePasswordUnableToReset=Ik begrijp dat ik alleen over dit wachtwoord beschik. Ik bewaar het op een veilige locatie.
Settings.Security.ConfirmKeyChange.thisComputersArchivesDeletedButton=Ik weet dat de eventuele archieven van deze computer kunnen worden gewist.
Settings.Security.ConfirmKeyChange.title=Coderingsinstellingen van archief bevestigen
Settings.Security.ConfirmKeyChange.visitAllMachines=Ik weet dat ik een archiefsleutel moet ingeven op alle machines waarvan een back-up wordt gemaakt onder deze account.
Settings.Security.PrivateDataPassword.private.intro=Voer een archiefwachtwoord in om de coderingssleutel van uw archief te beveiligen\:
Settings.Security.PrivateDataPassword.private.password=Wachtwoord van archief\:
Settings.Security.PrivateDataPassword.private.title=Wachtwoord van archief
Settings.Security.PrivateDataPassword.private.questionIntro=Geef eventueel een vraag op die nodig kan zijn om uw wachtwoord te herstellen\:
Settings.Security.PrivateDataPassword.private.questionIntroRequired=Geef een vraag op die nodig kan zijn om uw wachtwoord te herstellen\:
Settings.Security.PrivateDataPassword.private.resetIntro=Beantwoord de volgende vraag om uw wachtwoord te herstellen.
Settings.Security.PrivateDataPassword.private.question=Vraag\:
Settings.Security.PrivateDataPassword.private.answer=Antwoord\:
Settings.Security.SecurityKeyType.accountPassword=448-bit codering
Settings.Security.SecurityKeyType.changeDataPassword=Wachtwoord van archief wijzigen...
Settings.Security.SecurityKeyType.changeArchiveQuestion=Vraag voor archief instellen...
Settings.Security.SecurityKeyType.customKey=448-bit codering met aangepaste 448-bit sleutel
Settings.Security.SecurityKeyType.helpButton=?
Settings.Security.SecurityKeyType.privateDataPassword=448-bit codering + wachtwoord
Settings.Security.SecurityKeyType.title=Archiefcodering
Settings.Security.SecurityKeyType.forgotDataPassword=Vergeten?
Settings.Security.loginRequirePassword=Accountwachtwoord verplicht om {0} desktoptoepassing te openen
Settings.Security.password.currentPassword=Huidig wachtwoord\:
Settings.Security.password.newPassword=Nieuw wachtwoord\:
Settings.Security.password.title=Wachtwoord van account
Settings.error.conflictingConfig=Recente wijzigingen op de server verhinderen u tijdelijk dat u uw instellingen wijzigt. Probeer het na enkele minuten opnieuw.
Settings.error.invalidDays=Voer dagen in tussen 1 en 99.
Settings.error.invalidMinutes=Voer minuten in tussen 1 en 99.
Settings.error.invalidRegularExpression=Ongeldige gewone uitdrukking.
Settings.error.invalidScanTime=Controleren of selectietijd van back-upbestand niet valt binnen de gespecificeerde looptijd.
Settings.error.invalidVersion=Voer \# versies in tussen 1 en 99.
Settings.error.licenseKey.invalid=Voer een geldige licentiesleutel in.
Settings.error.locationBindFailure=Poort reeds in gebruik.
Settings.error.machineNameBlank=Voer een naam voor deze computer in.
Settings.error.networkPortInvalid=Voer een geldige luisterpoort voor back-up in.
Settings.error.securityInvalidCustomKey=Ongeldige archiefsleutel. Gebruik de Wachtzin, Genereer- of Importopties om een geldige sleutel te krijgen.
Settings.error.serverAddress.blank=Voer een primair adres van de PROe Server in (host\:poort).
Settings.error.serverAddress.invalid=Voer een geldig primair adres van de PROe Server in (host\:poort).
Settings.error.serverSecondaryAddress.invalid=Voer een geldig secundair adres van de PROe Server in (host\:poort).
Settings.error.warningTooLong=De melding moet plaatsvinden na de waarschuwing.
Settings.saved=Uw voorkeuren zijn opgeslagen.
Settings.saved.backupFiles=Uw voorkeuren zijn opgeslagen.
Settings.title=Instellingen
SplashWindow.connectFailed=Kan geen verbinding maken met de\nback-up engine, opnieuw proberen?
SplashWindow.connecting=Bezig met verbinden...
SplashWindow.upgrading=Bezig met upgraden...
SplashWindow.version=Versie\: {0}
Support.englishOnly=CrashPlan biedt enkel ondersteuning in het Engels. Stuur uw bericht opnieuw in het Engels, zodat wij op uw vraag kunnen antwoorden.
UIController.configSaved=Voorkeuren opgeslagen door de gebruiker.
UpgradeUI.cannot-connect=Upgrade mislukt, nieuwe poging binnen een uur.
UpgradeUI.okButton=OK
UpgradeUI.step1=Stap\: bezig met uitpakken van upgrade...
UpgradeUI.step1.wait=Stap\: bezig met uitpakken van upgrade... even geduld a.u.b.
UpgradeUI.step2=Stap\: bezig met installeren van upgrade
UpgradeUI.step3=Wachten tot dienst start
UpgradeUI.title={0} is aan het upgraden
Week.Friday=F
Week.Monday=M
Week.Saturday=S
Week.Sunday=S
Week.Thursday=T
Week.Tuesday=T
Week.Wednesday=W
_percent=procent
addressValue={0} ({1} openbaar)
ago={0} geleden
alert.applyingPatch.message={0} is bezig met het installeren van de nieuwe upgrade. De toepassing is momenteel niet beschikbaar.
alert.applyingPatch.title={0} Installatie van upgrade
alert.downloadingPatch.message={0} is nu bezig met het downloaden van de nieuwe versie.
alert.downloadingPatch.title={0} Upgrade beschikbaar
alert.feedback.title=Aanbeveling of probleem?
alert.freeTrial.message=Na de proefperiode moet u <a href\="url.store">een licentiesleutel kopen</a> om verder back-ups te kunnen maken naar deze computer. U hebt echter geen licentie nodig om anderen back-ups te laten maken naar u. Hebt u al een licentie? <a href\="panel\://SettingsPanel\#ACCOUNT">Voer deze nu in.</a>
alert.freeTrial.title=Gratis proefperiode \u2014 {0} resterend
alert.friendInviteRequest.message={0} ({1}) heeft gevraagd uw back-upvriend te zijn. Door dit te aanvaarden, gaat u akkoord vrienden te zijn. {0} kan geen back-up maken op uw computer tot u dit hebt aanvaard.
alert.friendInviteRequest.title=Nieuw vriendschapsverzoek
alert.friendSpaceRequest.message=Uw vriend {0} wil graag back-ups maken op uw computer. {0} kan standaard enkel de ruimte gebruiken die u niet nodig hebt, maar u kunt perfect controleren hoeveel ruimte u beschikbaar maakt. Wilt u {0} de toelating geven back-ups te maken naar deze computer?
alert.friendSpaceRequest.title=Back-upverzoek
alert.helpIntro.message={0} maakt een back-up\! Er zijn twee delen voor {0}\: Een desktoptoepassing (die u nu ziet) en een back-up engine die altijd werkt (zelfs wanneer u hebt afgesloten of bent afgemeld).
alert.helpIntro.title=Gefeliciteerd\!
alert.helpWelcome.channelPartner.message=Klik op <b>{0}</b> om te beginnen met het maken van een back-up van uw documenten en instellingen. Klik op <b>{2}</b> om de bestanden/mappen te kiezen waarvan u een back-up wilt maken.
alert.helpWelcome.channelPartner.title=Welkom bij {0}
alert.helpWelcome.message=Maak automatisch back-ups naar andere computers, vrienden, familie en externe schijven. Klik op <b>{0}</b> om uw gratis proefperiode van <a href\="action\://com.backup42.desktop.actions.ShowDestinationsOnlineAction">{1}</a>, een back-upbestemming voor opslag in de cloud, te starten.
alert.helpWelcome.title=Welkom bij {0} automatische back-up\!
alert.licenseExpired.message=Neem contact op met uw back-upprovider.
alert.licenseExpired.title=Licentie verstreken
alert.patchFailed.message={0} kan geen upgrade toepassen en zal automatisch opnieuw proberen binnen \u00e9\u00e9n uur. <a href\="action\://com.backup42.desktop.actions.RetryDownloadAction">Nu opnieuw proberen</a>
alert.patchFailed.title={0} Upgrade mislukt
alert.restoreSuccess.message=<a href\="file\://{0}">Klik hier</a> om uw herstelde documenten te bekijken.
alert.restoreSuccess.title=Herstelling voltooid\!
alert.systemError.title=Systeemfout
alert.updateAvailable.message=Er is een nieuwe versie van {0} beschikbaar\! Klik <a href\="{1}">hier</a> om de recentste versie te downloaden.
alert.updateAvailable.title=Update beschikbaar
backupDestination={1}
backupSize={0} ({1})
backupSize.active={0} ({1}) @ {2}ps
button.accept=Aanvaarden
button.add=Toevoegen
button.assign=Toewijzen...
button.authorize=Machtigen...
button.browse=Bladeren...
button.cancel=Annuleren
button.change=Wijzigen
button.changing=Wijzigen...
button.compact=Comprimeren
button.configure=Configureren...
button.copy=Kopi\u00ebren
button.deauthorize=Machtiging intrekken
button.decline=Afwijzen
button.defaults=Standaardwaarden
button.edit=Bewerken
button.enable=Inschakelen
button.guestRestore=Gastherstel...
button.next=Volgende
button.no=Nee
button.now=Nu
button.ok=Ok
button.remove=Verwijderen
button.restoreFiles=Bestanden herstellen...
button.retry=Opnieuw proberen
button.save=Opslaan
button.select=Selecteren...
button.sendNow=Nu verzenden
button.sendSample=Monster verzenden
button.setup=Configuratie...
button.startBackup=Back-up starten
button.time.am=AM
button.time.pm=PM
button.transfer=Overdragen
button.undoChanges=Wijzigingen ongedaan maken
button.yes=Ja
c42.copyright={0}
calculating.size=bezig met berekenen
complete=Voltooid\!
completed=voltooid
connected=Verbonden
connection.connected=Verbonden voor {0}
connection.connectedUnknownDuration=Verbonden
connection.disconnected=Verbinding verbroken, opnieuw proberen binnen {0}
connection.retry=Opnieuw proberen
connection.status=Verbindingsstatus\:
cpc.signupLink=<a href\="url.cpc.signup">Aanmelden</a>
day.many={0} dagen
day.none={0} dagen
day.one={0} dag
direction.for=voor
direction.from=van
direction.to=aan
directory.many={0} directory's
directory.none={0} directory's
directory.one={0} directory
disconnected=Losgekoppeld
error.connect.failed={0} is losgekoppeld van de back-up engine.
error.critical.title=Kritische fout
error.global.cpcUnavailable=Kan geen verbinding maken, controleer uw netwerk.
error.global.cpcUnavailable.proclient=Kan geen verbinding maken met {1}, controleer uw netwerk.
error.global.loginRequired=Macht vereist
error.global.system=Systeemfout\: Als het probleem zich blijft voordoen, installeer {0} dan opnieuw.
error.global.upgrading=Bezig met upgraden van {0}
error.license.ineligibleLicense=Uw licentie is verstreken
featureUnavailable=Deze functie is momenteel niet beschikbaar, u moet zijn verbonden met {0}.
file.many={0} bestanden
file.none={0} bestanden
file.one={0} bestand
ipaddress.cpcLabel=Serveradres\:
ipaddress.externalLabel=Extern adres\:
ipaddress.internalLabel=Intern adres\:
ipaddress.label=Netwerkadres\:
ipaddress.long={0} (lokaal), {1} (openbaar)
lessThanMinute=minder dan \u00e9\u00e9n minuut
loading=Bezig met laden...
menuBar.launchPathTemplate=/Applications/{0}.app/Contents/Helpers/{0} menu bar.app
missingSource=Kan origineel back-uparchief niet terugvinden, back-up zal opnieuw starten naar de nieuwe locatie.
model.Computer.noComputer=Geen computer
or=of
panel.backupFileSelection.saveChanges.message=Wijzigingen opslaan?
panel.backupFileSelection.saveChanges.title=Waarschuwing
panel.preferences.advanced.label=\ Geavanceerd
panel.preferences.backupFiles.label=\ Selectie van back-upbestand
panel.preferences.basic.label=\ Algemeen
panel.preferences.menuBar.button=Starten
panel.preferences.menuBar.label=Menubalk starten\:
panel.preferences.retryFileDelay.label=Vergrendelde open bestanden opnieuw proberen elke\:
panel.preferences.systray.label=Systeemvak starten bij opstart\:
panel.preferences.tab=Voorkeuren
pleaseWait=Even geduld a.u.b.
proFeature=<a href\="url.pro.feature">CrashPlan+ functie</a>
rate=\ @ {0}ps
remaining={0} resterend
save.warning=Wijzigingen ongedaan maken of opslaan.
saveChanges.message=Wijzigingen opslaan?
saveChanges.title=Waarschuwing
speedBoost=\ (Effectieve snelheid\: {0}ps)
status.lastBackup.inprogress=Bezig
status.lastBackup.pending=Initi\u00eble back-up niet voltooid
stopped=gestopt
success=Uw wijzigingen zijn opgeslagen.
time.day=dag
time.days=dagen
time.every.plural=elke {0} {1}
time.every.single=elke {0}
time.hour=uur
time.hours=uren
time.lessThanMinute=< 1 minuut
time.minute=minuut
time.minutes=minuten
time.month=maand
time.months=maanden
time.week=week
time.weeks=weken
time.year=jaar
time.years=jaren
unknown=Onbekend
warning.adoptMessage.single=Er is een back-uparchief met een totaal van {1} op een bestemming. Als u een computer adopteert, zal dit archief worden gewist.
warning.adoptMessage.plural=Er zijn back-uparchieven met een totaal van {1} op verschillende locaties. Als u een computer adopteert, worden deze archieven gewist.
warning.dataLost=Waarschuwing\! Back-upgegevens kunnen worden gewist\!
warning.message.title=Waarschuwing\! Aandachtig lezen\!
warning.stopUsingMessage=Als u deze bestemming niet langer gebruikt, zullen AL uw back-upbestanden die hier zijn opgeslagen permanent worden gewist. Deze beslissing kan niet ongedaan worden gemaakt.
zh=Vereenvoudigd Chinees
zh_TW=Traditioneel Chinees

Dateien Wiederherstellung Remote Backup