Powered byCRASHPLAN

Questions? Call +31-157-112-149
or Contact us online

CrashPlan backup i Europa på norsk

AdFeed.providedBy=<a>Annonser via m\u00e5l 42</a>
ArchiveDetails.computer=Datamaskin\:
ArchiveDetails.lastBackup=Siste sikkerhetskopi\:
ArchiveDetails.location=Plassering\:
ArchiveDetails.owner=Eier\:
ArchiveDetails.size=St\u00f8rrelse\:
ArchiveMaintenanceStatus.cache=Mellomlager\:
ArchiveMaintenanceStatus.deepMaintenance=\ (dyp)
ArchiveMaintenanceStatus.percentEmpty=({0} tom)
ArchiveMaintenanceStatus.reduceState.OFF=Fullf\u00f8rt
ArchiveMaintenanceStatus.reduceState.QUEUED=Satt i k\u00f8
ArchiveMaintenanceStatus.reduceState.STEP_1_PRUNE_FILES=Beskj\u00e6rer versjoner
ArchiveMaintenanceStatus.reduceState.STEP_2_PRUNE_BLOCKS=Beskj\u00e6rer data
ArchiveMaintenanceStatus.reduceState.STEP_3_COMPACT_FILES=Komprimerer versjoner
ArchiveMaintenanceStatus.reduceState.STEP_4_COMPACT_BLOCKS=Komprimerer data
ArchiveMaintenanceStatus.reduceState.STEP_5_VERIFY_FILES=Verifiserer filer
ArchiveMaintenanceStatus.statusLine1={0}
ArchiveMaintenanceStatus.statusLine2={0} {1}
ArchiveMaintenanceStatus.statusLine3={0} {1}, {2}
ArchiveMaintenanceStatus.verifyingBlocks=Verifiserer blokker
ArchiveMaintenanceStatus.verifyingFiles=Verifiserer filer
Backup.Attach.DeletePreviousArchive.delete=Slett
Backup.Attach.DeletePreviousArchive.keep=Beholdes ved \u00e5 gi overordnet mappe nytt navn
Backup.Attach.DeletePreviousArchive.message=Et tidligere arkiv finnes.
Backup.Attach.DeletePreviousArchive.prompt=Hva vil du gj\u00f8re med denne sikkerhetskopien?
Backup.Attach.DeletePreviousArchive.title=Tidligere arkiv finnes
Backup.Attach.Success.message=Arkivet er lagt til\!
Backup.Attach.Success.previousExists=Vil du at CrashPlan skal slette det gamle sikkerhetskopiarkivet\:
Backup.Attach.Success.title=Tilknytt sikkerhetskopi
Backup.Attach.deleteOriginal=Slett den opprinnelige sikkerhetskopien.
Backup.Attach.error.archiveAlreadyExists=Det finnes allerede et arkiv i den valgte plasseringen.
Backup.Attach.error.archiveNotFound=Fant ikke noe arkiv i den valgte plasseringen.
Backup.Attach.error.invalidArchive=Ugyldig arkiv, overordnet mappe stemmer ikke med datamaskin-ID.
Backup.Attach.error.folderDenied=Sikkerhetskopiering til lokale mapper er ikke tillatt.
Backup.Attach.error.accountDenied=Sikkerhetskopiering mellom egne datamaskiner er ikke tillatt.
Backup.Attach.error.friendDenied=Sikkerhetskopiering mellom venner er ikke tillatt.
Backup.Attach.keepOriginal=Behold den opprinnelige sikkerhetskopien.
Backup.Attach.location.browse.message=Velg sikkerhetskopi som skal tilknyttes\:
Backup.Attach.location.browse.title=Tilknytt sikkerhetskopi
Backup.Attach.message=Du har valgt \u00e5 tilknytte dette arkivet.
Backup.Attach.title=Tilknytt sikkerhetskopi
Backup.Destination.Type.computer=Datamaskin
Backup.Destination.Type.folder=Mappe
Backup.Destination.Type.friend=Venn
Backup.Destination.Type.online=Sky
Backup.MoveConflict.delete=Slett
Backup.MoveConflict.keep=Behold, gi overordnet mappe nytt navn
Backup.MoveConflict.message=Et annet sikkerhetskopiarkiv finnes allerede i den valgte plasseringen.
Backup.MoveConflict.prompt=Hva vil du gj\u00f8re med denne sikkerhetskopien?
Backup.MoveConflict.title=Arkivkonflikt
Backup.Set.Destinations.cpcFee.activeFreeTrial=(GRATIS i {0})
Backup.Set.Destinations.cpcFee.activeSubscription=(Abonnement aktiv)
Backup.Set.Destinations.cpcFee.expiredFreeTrial=(Abonnement kreves)
Backup.Set.Destinations.cpcFee.expiredSubscription=(Abonnement utl\u00f8pt)
Backup.Set.Destinations.detail.analyzing=Analyserer\:
Backup.Set.Destinations.detail.completed=Fullf\u00f8rt\:
Backup.Set.Destinations.detail.deleting=Sletter\:
Backup.Set.Destinations.detail.lastBackupLabel=Siste sikkerhetskopi\:
Backup.Set.Destinations.detail.quotaValue={0} ({1}) av {2} er brukt
Backup.Set.Destinations.detail.remaining=Gjenst\u00e5r\:
Backup.Set.Destinations.detail.removing=Fjerner\:
Backup.Set.Destinations.detail.sending=Sender\:
Backup.Set.Destinations.detail.todo=\u00c5 gj\u00f8re\:
Backup.Set.Destinations.help.folder.fees=(Ledig\!)
Backup.Set.Destinations.help.folder.name=Mappe
Backup.Set.Destinations.help.friend.fees=(Ledig\!)
Backup.Set.Destinations.help.friend.name=Venn
Backup.Set.Destinations.help.mycomputer.fees=(Ledig\!)
Backup.Set.Destinations.help.mycomputer.name=En annen datamaskin
Backup.Set.Destinations.icon.connected=Tilkoblet i {0}
Backup.Set.Destinations.icon.disconnected=Frakoblet
Backup.Set.Destinations.invite.message=Du trenger minst 2 destinasjoner for \u00e5 beskytte filene dine best mulig.
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.BATTERY_BLOCKED=batteridrevet
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.BUSY=ikke planlagt for kj\u00f8ring
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.CAPACITY_REDUCED=tildelt kapasitet har blitt redusert
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.DISABLED=ikke planlagt for kj\u00f8ring
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.EXCEPTION=ukjent problem
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.INVALID_BLOCK_NUMBER=eldre arkiv, kontakt brukerst\u00f8tte
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.LICENSE_LIMIT_REACHED=lisensgrense n\u00e5dd
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.LICENSE_LIMIT_REACHED.business=abonnement utl\u00f8pt
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_MAINTENANCE=sikkerhetskopifiler blir beholdt
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_MIGRATION_NEEDED=sikkerhetskopifiler blir migrert
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_MOVED=plassering for sikkerhetskopi blir flyttet
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_NOT_INITIALIZED=plassering for sikkerhetskopi er ikke tilgjengelig
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.NETWORK_BLOCKED=nettverk blokkert
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.NOT_AVAILABLE=ikke tilgjengelig
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.PAUSED=pauset
Backup.Set.Destinations.status.DisconnectedCode.NEW_VERSION=du har en eldre versjon
Backup.Set.Destinations.status.DisconnectedCode.NOT_AUTHORIZED=ikke godkjent
Backup.Set.Destinations.status.DisconnectedCode.OLD_VERSION=du har en nyere versjon
Backup.Set.Destinations.status.backupPaused=Sikkerhetskopiering pauset - fortsetter om {0}
Backup.Set.Destinations.status.backupStatus=Kan ikke sikkerhetskopiere - ingen tilkobling for {0}
Backup.Set.Destinations.status.batteryBlocked=Sikkerhetskopiering pauset - venter til str\u00f8m er tilkoblet
Backup.Set.Destinations.status.complete=Sikkerhetskopiering fullf\u00f8rt\!
Backup.Set.Destinations.status.connectingToBackup=Kobler til destinasjon for sikkerhetskopiering
Backup.Set.Destinations.status.cpcExpired.freeTrial=<a href\="url.cpc.signup">Abonnement kreves</a>
Backup.Set.Destinations.status.cpcExpired.subscription=<a href\="url.account">Abonnement utl\u00f8pt</a>
Backup.Set.Destinations.status.lastBackup={0} - siste sikkerhetskopiering {1} siden
Backup.Set.Destinations.status.maintaining=Beholder sikkerhetskopifiler
Backup.Set.Destinations.status.missingPrivateKey=Kan ikke sikkerhetskopiere - ingen krypteringsn\u00f8kkel for arkiv
Backup.Set.Destinations.status.networkBlocked=Sikkerhetskopiering pauset - nettverk blokkert
Backup.Set.Destinations.status.nextBackup=Neste sikkerhetskopiering om {0}
Backup.Set.Destinations.status.noFiles=Ingen filer er valgt for sikkerhetskopiering
Backup.Set.Destinations.status.noPermission=Kan ikke sikkerhetskopiere - lisensgrense n\u00e5dd
Backup.Set.Destinations.status.noPermission.business=Kan ikke sikkerhetskopiere - abonnement utl\u00f8pt
Backup.Set.Destinations.status.notReady=Destinasjon utilgjengelig - {0}
Backup.Set.Destinations.status.outofspace=Destinasjon har ikke mer tilgjengelig plass{0}
Backup.Set.Destinations.status.pause=Pause sikkerhetskopiering
Backup.Set.Destinations.status.remaining=Sikkerhetskopiering p\u00e5g\u00e5r - {0} gjenst\u00e5r
Backup.Set.Destinations.status.restoring=Venter p\u00e5 at gjenoppretting skal fullf\u00f8res
Backup.Set.Destinations.status.resume=Utf\u00f8r sikkerhetskopiering n\u00e5
Backup.Set.Destinations.status.running=Sikkerhetskopiering p\u00e5g\u00e5r
Backup.Set.Destinations.status.scanning=Skanner
Backup.Set.Destinations.status.scanningCheckForDeleted=Skanner (ser etter slettede filer)
Backup.Set.Destinations.status.scheduled=Sikkerhetskopiering planlagt \u00e5 begynne den {0}
Backup.Set.Destinations.status.systemBusy=Sikkerhetskopiering pauset - venter til bruker er borte
Backup.Set.Destinations.status.systemPaused=Sikkerhetskopieringsmotor pauset - fortsetter om {0}
Backup.Set.Destinations.status.validating=Synkroniserer
Backup.Set.Destinations.status.validating.blocks=\ blokkinformasjon ({0})
Backup.Set.Destinations.status.validating.files=\ filinformasjon ({0})
Backup.Set.Destinations.status.wait=Vent
Backup.Set.Destinations.status.waitingForBackup=Venter p\u00e5 sikkerhetskopiering
Backup.Set.Destinations.status.waitingOnConnection=Venter p\u00e5 tilkobling
Backup.Sources.Menu.attach=Tilknytt et arkiv
Backup.Sources.Menu.disable=Deaktiver innkommende sikkerhetskopiering
Backup.Sources.Menu.invite=Inviter en venn
Backup.Sources.Menu.settings=Innstillinger
Backup.Sources.Menu.share=Del din sikkerhetskopieringskode\: {0}
Backup.UpgradeReminder.Free.message=CrashPlan+ <a href\="url.store">abonnement</a> inkluderer lagring i skyen og <a href\="url.pro.feature">avanserte funksjoner</a>.
Backup.UpgradeReminder.Free.title=Oppgrader til CrashPlan+ for bedre beskyttelse\!
Backup.UpgradeReminder.Trial.message=Din 30-dagers pr\u00f8veversjon inkluderer lagring i skyen og <a href\="url.pro.feature">avanserte funksjoner</a>. Du kan <a href\="url.store">kj\u00f8pe</a> et abonnement n\u00e5r som helst. Etter pr\u00f8veversjonen {0} fortsetter sikkerhetskopiering til andre datamaskiner og stasjoner gratis.
Backup.UpgradeReminder.Trial.title=CrashPlan+ pr\u00f8veversjon\!
BackupDestinationListPanel.addDestination=LEGG TIL EN DESTINASJON
BackupDestinationPanel.BackupDestinationForm.cpc.manageSubscription=Behandle abonnement.\u2026
BackupFileTreeLabelProvider.loading=laster\u2026
BackupFileTreeNode.missing={0} (mangler)

# {0} Name of backup set
# {1} Computer name
BackupHistoryMessages.backupRequested=[{0}] Sikkerhetskopierer til {1} vil ha prioritet til den er fullf\u00f8rt (inntil 24 timer)

# {0} Direction ("to" for outbound backup or "from" for inbound backup)
# {1} Computer name
# {2} Number of files
# {3} Number of bytes
# Example: Starting backup to CrashPlan Central: 3000 files (2GB) to back up
BackupHistoryMessages.backupStarted=Starter sikkerhetskopiering {0} {1}\: {2} ({3}) for \u00e5 sikkerhetskopiere

# {0} Name of backup set
# {1} Computer name
# {2} Number of files
# {3} Number of bytes
# Example: [Music] Starting backup to CrashPlan Central: 3000 files (2GB) to back up
BackupHistoryMessages.backupStarted.client=[{0}] Starter sikkerhetskopiering til {1}\: {2} ({3}) for \u00e5 sikkerhetskopiere

# {0} Name of backup set
# {1} Computer name
# Example: [Music] Completed backup to CrashPlan Central: No new data to backup at this time
BackupHistoryMessages.backupStopped.client.empty=[{0}] Fullf\u00f8rt sikkerhetskopiering til {1}\: Ingen nye data til sikkerhetskopiering p\u00e5 dette tidspunktet

# {0} Direction ("to" for outbound backup or "from" for inbound backup)
# {1} Computer name
# Example: Completed backup to CrashPlan Central: No new data to backup at this time
BackupHistoryMessages.backupStopped.empty=Sikkerhetskopiering fullf\u00f8rt {0} {1}\: Ingen nye data til sikkerhetskopiering p\u00e5 dette tidspunktet

# {0} See BackupStopCode.* keys
BackupHistoryMessages.backupStopped.reason=\ - Grunn til for stanset sikkerhetskopiering\: {0}

# {0} Filename
BackupHistoryMessages.backupStopped.retry.file=\ - {0}

# {0} Number of files; 300 files
# {1} Duration of time; 2 hours
BackupHistoryMessages.backupStopped.retry.summary=\ - Kan ikke sikkerhetskopiere {0} (neste fors\u00f8k innen {1})

# {0} BackupHistoryMessages.completed or BackupHistoryMessages.stopped
# {1} Computer name
# {2} Duration of time
# {3} Number of files
# {4} Number of bytes completed
# {5} Actual bytes
# {6} Rate of backup (see "rate" key)
# {7} Speed boost (see "speedBoost" key)
# Example: Completed backup from CrashPlan Central in 2 hours: 3000 files (2GB) backed up, 1.5GB received @ 5Mbps (Effective rate: 2Mbps)
BackupHistoryMessages.backupStopped.source={0} sikkerhetskopi fra {1} i {2}\: {3} ({4}) sikkerhetskopiert, {5} mottatt{6}{7}

# {0} BackupHistoryMessages.completed or BackupHistoryMessages.stopped
# {1} Computer name
# {2} Duration of time
# {3} Number of files
# {4} Number of bytes completed
# {5} Actual bytes
# {6} Rate of backup
# {7} Speed boost
# {8} BackupHistoryMessages.encrypted
# {9} Name of backup set
# Example: [Music] Stopped backup to CrashPlan Central in 2 hours: 3000 files (2GB) backed up, 1.5GB encrypted and sent @ 5Mbps (Effective rate: 2Mbps)
BackupHistoryMessages.backupStopped.target=[{9}] {0} sikkerhetskopiering til {1} om {2}\: {3} ({4}) sikkerhetskopiert, {5}{8} sendt{6}{7}

BackupHistoryMessages.completed=Fullf\u00f8rt

# {0} Computer name
# {1} Number of files
# {2} Number of bad blocks
BackupHistoryMessages.corruptionDetected.source=Dataintegritetsproblemer ble oppdaget i sikkerhetskopiarkivet for {0}. {1} fil(er) ikke verifisert og {2} feilaktige datablokk(er) oppdaget. Datamaskinen vil bli informert og de p\u00e5virkede fil(er) vil bli automatisk sikkerhetskopiert p\u00e5 nytt.

# {0} Computer name
# {1} Number of files
# {2} Number of bad blocks
# {3} Time of day
BackupHistoryMessages.corruptionDetected.target=Sikkerhetskopiarkivet p\u00e5 {0} hadde dataintegritetsproblemer p\u00e5 {3}. {1} fil(er) er ikke verifisert og {2} feilaktige datablokk(er) ble oppdaget. De(n) ber\u00f8rte filen(e) blir automatisk sikkerhetskopiert igjen.

# {0} Computer name
# {1} Path on disk to backup archive
BackupHistoryMessages.dataKeyChanged=Datan\u00f8kkel endret {0}. Sikkerhetskopiarkiv slettet fra {1}

# {0} Computer name
# {1} Path on disk to renamed backup archive
BackupHistoryMessages.dataKeyChecksumFailed=Datan\u00f8kkel kontrollsum mislyktes for {0}. Sikkerhetskopiarkiv gitt nytt navn til {1}

BackupHistoryMessages.encrypted=\ kryptert og

# {0} Computer name
BackupHistoryMessages.maintenanceCompleted=Arkiver vedlikehold\: Fullf\u00f8rt for {0}.

# {0} Computer name
BackupHistoryMessages.maintenanceStarted=Arkiver vedlikehold for {0}.

# {0} Computer name
BackupHistoryMessages.maintenanceStopped=Arkiver vedlikehold\: Stoppet for {0}.

# {0} Computer name
# {1} Reason (see BackupNotReadyCode)
BackupHistoryMessages.notReady.source=Ikke klar for sikkerhetskopi fra {0}. Grunn\: {1}

# {0} Computer name
# {1} Reason (see BackupNotReadyCode)
BackupHistoryMessages.notReady.target={0} ikke klar til sikkerhetskopiering. Grunn\: {1}

# {0} Computer name
# {1} Reason (see OutOfSpaceReason)
# Example: Out of space for Laptop - Disk quota reached. Will retry in 30 minutes.
BackupHistoryMessages.outOfSpace.source=Ikke mer plass {0}{1}. Vil pr\u00f8ve p\u00e5 nytt i 30 minutter.

# {0} Computer name
# {1} Reason (see OutOfSpaceReason)
# Example: Desktop is out of space - Disk quota reached. Will retry in 1 hour.
BackupHistoryMessages.outOfSpace.target={0} har ikke plass{1}. Vil pr\u00f8ve p\u00e5 nytt i 1 time.

# {0} Path on disk where the files are being restored
BackupHistoryMessages.restoreDestination=Gjenoppretter filer til {0}

BackupHistoryMessages.restoreDestination.originalLocation=original plassering

# {0} Direction ("from" for inbound backup or "for" for a guest restore)
# {1} Name. Usually computer name but if its a guest restore than a persons name.
# {2} Number of files
# {3} Number of bytes
# Example: Starting restore for John: 3000 files (2MB)
# Example: Starting restore from CrashPlan Central: 3000 files (2MB)
BackupHistoryMessages.restoreStarted=Starter gjenoppretting {0} {1}\: {2} ({3})

# {0} Number of files
# Example: 45 files had a problem
BackupHistoryMessages.restoreStopped.failed={0} har et problem

# Appended after BackupHistoryMessages.restoreStopped
# {0} Restore path on disk
BackupHistoryMessages.restoreStopped.failed.checksum=\ - Integritetssjekk mislykket for {0}

# Appended after BackupHistoryMessages.restoreStopped
# {0} Restore path on disk
BackupHistoryMessages.restoreStopped.failed.replace=\ - Kan ikke erstatte {0}

# Appended after BackupHistoryMessages.restoreStopped
# {0} Restore path on disk
BackupHistoryMessages.restoreStopped.failed.replace.to=\ - Gjenopprettet til {0}

# Appended after BackupHistoryMessages.restoreStopped
# {0} Restore path on disk
BackupHistoryMessages.restoreStopped.failed.skippingUnsupported=\ - Hopper over ust\u00f8ttede filressurser {0}

# Appended after BackupHistoryMessages.restoreStopped
# {0} Restore path on disk
BackupHistoryMessages.restoreStopped.failed.unknown=\ - Ukjent problem for {0}

# {0} completed or stopped
# {1} Computer name
# {2} Number of files
# {3} Rate of restore
# Example: Restore for John completed: 300 files restored @ 50Kbps
BackupHistoryMessages.restoreStopped.for=Gjenopprett for {1} {0}\: {2} gjenopprettet @ {3}s

# {0} Duration of time; i.e. "1 hour"
BackupHistoryMessages.restoreStopped.retry=\ - Gjenopprett vil pr\u00f8ve p\u00e5 nytt i {0}

# {0} completed or stopped
# {1} Computer name
# {2} Number of files
# {3} Rate of restore
# Example: Restore to Desktop completed: 300 files restored @ 50Kbps
BackupHistoryMessages.restoreStopped.source=Gjenopprett til {1} {0}\: {2} send @ {3}s

# {0} completed or stopped
# {1} Computer name
# {2} Number of files
# {3} Rate of restore
# Example: Restore from Laptop completed: 300 files restored @ 50Kbps
BackupHistoryMessages.restoreStopped.target=Gjenopprett fra {1} {0}\: {2} gjenopprettet @ {3}s

# {0} Name of backup set
BackupHistoryMessages.scanStarted=[{0}] S\u00f8ker etter filer \u00e5 sikkerhetskopiere

# {0} Name of backup set
# {1} Duration of time; i.e. "1 hour"
# {2} Number of files
# {3} Number of bytes
# Example: [Music] Scanning for files completed in 30 minutes: 3000 files (2GB) found
BackupHistoryMessages.scanStopped.complete=[{0}] S\u00f8k for filer fullf\u00f8rt i {1}\: {2} ({3}) funnet

# {0} Name of backup set
BackupHistoryMessages.scanStopped.stopped=[{0}] S\u00f8k etter filer stoppet

BackupHistoryMessages.stopped=Stoppet

# {0} Name of backup set
BackupHistoryMessages.updateBackupPaths=[{0}] Konfigurert til \u00e5 sikkerhetskopiere f\u00f8lgende\:

BackupHistoryMessages.updateBackupPaths.exclude=* men vil IKKE sikkerhetskopiere f\u00f8lgende\:

BackupHistoryMessages.updateBackupPaths.none=Ingen filer eller mapper er valgt for sikkerhetskopiering.

BackupNotReadyCode.BATTERY_BLOCKED=batteridrevet
BackupNotReadyCode.BUSY=ikke planlagt for kj\u00f8ring
BackupNotReadyCode.CAPACITY_REDUCED=Tildelt kapasitet har blitt redusert
BackupNotReadyCode.DISABLED=Destinasjonen er ikke planlagt for kj\u00f8ring
BackupNotReadyCode.EXCEPTION=Ukjent problem (kontakt {0} brukerst\u00f8tte hvis problemet vedvarer)
BackupNotReadyCode.INVALID_BLOCK_NUMBER=eldre arkiv, kontakt brukerst\u00f8tte
BackupNotReadyCode.LICENSE_LIMIT_REACHED=Lisensgrense n\u00e5dd
BackupNotReadyCode.MANIFEST_MAINTENANCE=Sikkerhetskopifilene blir beholdt
BackupNotReadyCode.MANIFEST_MIGRATION_NEEDED=Sikkerhetskopifiler blir migrert
BackupNotReadyCode.MANIFEST_MOVED=Plassering for sikkerhetskopi blir flyttet
BackupNotReadyCode.MANIFEST_NOT_INITIALIZED=Plassering for sikkerhetskopi er ikke tilgjengelig
BackupNotReadyCode.NETWORK_BLOCKED=nettverk blokkert
BackupNotReadyCode.NOT_AVAILABLE=Destinasjon er ikke tilgjengelig -
BackupNotReadyCode.PAUSED=Destinasjonen er pauset
BackupPanel.BackupSourcePanel.BackupPortlet.address=Internettadresse\:
BackupPanel.BackupSourcePanel.BackupPortlet.progress=Fremdrift\:
BackupPanel.BackupSourcePanel.BackupPortlet.spaceUsedLabel=Brukt plass\:
BackupPanel.BackupSourcePanel.BackupPortlet.title=Kilde for sikkerhetskopi\: {0}
BackupPanel.BackupSourcePanel.allowedSpace=Tildelt plass\:
BackupPanel.BackupSourcePanel.allowedSpaceAutomatic=Automatisk
BackupPanel.BackupSourcePanel.allowedSpaceSize=GB
BackupPanel.BackupSourcePanel.guidLabel=Datamaskin\:
BackupPanel.BackupSourcePanel.lastBackupLabel=Siste sikkerhetskopi\:
BackupPanel.BackupSourcePanel.location.browse.message=Velg plassering av data for denne datamaskinens sikkerhetskopier\:
BackupPanel.BackupSourcePanel.location.browse.title=Velg en katalog
BackupPanel.BackupSourcePanel.location.detail.completed=Fullf\u00f8rt\:
BackupPanel.BackupSourcePanel.location.detail.todo=\u00c5 gj\u00f8re\:
BackupPanel.BackupSourcePanel.location.status.error=Kan ikke flytte - {0}
BackupPanel.BackupSourcePanel.location.status.inactive=Venter p\u00e5 \u00e5 flytte sikkerhetskopifiler
BackupPanel.BackupSourcePanel.location.status.remaining=Flytter sikkerhetskopifiler - {0} gjenst\u00e5r
BackupPanel.BackupSourcePanel.locationLabel=Plassering\:
BackupPanel.BackupSourcePanel.nameLabel=Kildenavn\:
BackupPanel.BackupSourcePanel.spaceUsedLabel=Brukt plass\:
BackupPanel.BackupSourcePanel.title=Innkommende sikkerhetskopi fra {0}
BackupPanel.BackupSourcePanel.userEmailLabel=Eier\:
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.attach=<a>Tilknytt</a> et sikkerhetskopiarkiv
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.backupCode=La dine venner sikkerhetskopiere til deg med denne sikkerhetskopikoden\: <a>{1}</a>
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.detail.completed=Fullf\u00f8rt\:
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.detail.todo=\u00c5 gj\u00f8re\:
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.detail.used=Brukt diskplass\:
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.disable=<a>Deaktiver</a> innkommende sikkerhetskopi
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.icon.connected=Tilkoblet i {0}
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.icon.disconnected=Frakoblet
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.none=<a href\="url.invite">Inviter</a> dine venner til \u00e5 sikkerhetskopiere hos deg
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.BATTERY_BLOCKED=batteridrevet
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.BUSY=venter til bruker er borte
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.CAPACITY_REDUCED=tildelt kapasitet har blitt redusert
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.DISABLED=planlagt \u00e5 begynne den {0}
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.EXCEPTION=ukjent problem
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.LICENSE_LIMIT_REACHED=lisensgrense n\u00e5dd
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.LICENSE_LIMIT_REACHED.business=abonnement utl\u00f8pt
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_MAINTENANCE=sikkerhetskopifiler blir beholdt
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_MIGRATION_NEEDED=sikkerhetskopifiler blir migrert
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_MOVED=plassering for sikkerhetskopi blir flyttet
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_NOT_INITIALIZED=plassering for sikkerhetskopi er ikke tilgjengelig
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.NETWORK_BLOCKED=nettverk blokkert
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.NOT_AVAILABLE=ikke tilgjengelig
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.PAUSED=pauset
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.complete=Sikkerhetskopiering fullf\u00f8rt\!
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.idle.connected=Venter p\u00e5 sikkerhetskopiering
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.idle.offline=Venter p\u00e5 tilkobling
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.lastBackup={0} - siste sikkerhetskopiering {1} siden
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.maintaining=Beholder sikkerhetskopifiler
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.notReady=Sikkerhetskopiering deaktivert - {0}
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.outofspace=Ikke mer ledig plass{0}
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.remaining=Sikkerhetskopiering p\u00e5g\u00e5r - {0} gjenst\u00e5r
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.running=Sikkerhetskopiering p\u00e5g\u00e5r
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.scheduled=Sikkerhetskopiering planlagt \u00e5 begynne den {0}
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.systemPaused=Sikkerhetskopiering deaktivert - pauset i {0}
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.title=Innkommende
BackupPanel.command=Kommando\:
BackupPanel.title=Sikkerhetskopi
BackupSchedule.always=Sikkerhetskopiering planlagt \u00e5 alltid kj\u00f8re
BackupSchedule.backup.pause=Sikkerhetskopiering pauset i {0}
BackupSchedule.backup.resume=Sikkerhetskopiering gjenopptatt
BackupSchedule.between=Sikkerhetskopiering planlagt \u00e5 kj\u00f8re mellom {0} og {1}
BackupSchedule.system.pause=Systemet pauset i {0}
BackupSchedule.system.resume=Systemet gjenopptatt
BackupStopCode.BATTERY=Batteridrevet, venter til str\u00f8m er tilkoblet
BackupStopCode.BUSY=Bruker er til stede, venter til bruker er borte
BackupStopCode.CLEAR_FILE_TODOS=S\u00f8k i hele filsystemer er startet.
BackupStopCode.CLOSED=Plassering for sikkerhetskopi var stengt
BackupStopCode.DISABLED=Sikkerhetskopiering er deaktivert eller ikke planlagt \u00e5 kj\u00f8re
BackupStopCode.DISCONNECT=Plassering for sikkerhetskopi var frakoblet
BackupStopCode.NONE=Ingen
BackupStopCode.NORMAL=Ingenting \u00e5 gj\u00f8re
BackupStopCode.NOT_USING=Plassering for sikkerhetskopi blir ikke lenger brukt
BackupStopCode.PAUSED=Sikkerhetskopiering ble pauset
BackupStopCode.RESTORING=En gjenoppretting ble startet
BackupStopCode.STALLED=Kommunikasjon har stoppet opp.
BackupStopCode.TARGET_NOT_READY=Plassering for sikkerhetskopi er ikke klar
BackupStopCode.TARGET_OUT_OF_SPACE=Plassering for sikkerhetskopi har ikke mer ledig plass
BackupStopCode.USING_ANOTHER=Et annet sikkerhetskopisett og/eller -destinasjon ble valgt
BackupStopCode.VALIDATING=Manifestet blir validert
BackupStopCode.VALIDATION_NEEDED=Manifestet krever validering
CPCVersionResponseMessage2.upgradesAvailable=Oppgraderinger tilgjengelig p\u00e5 {0}
CPService.started={0} startet, versjon {1}, GUID {2}
CPService.stopped={0} stoppet, versjon {1}, GUID {2}
CPService.upgrade.applying=Anvender oppgraderingsendringer - versjon {0}
CPService.upgrade.complete=Oppgradering fullf\u00f8rt - versjon {0}
Command.result.success=Kommandoen din var vellykket.
Command.title=Kommando
ConnectionDiscoveryStatusText.notAvailable=Ikke tilgjengelig
ConnectionDiscoveryStatusText.running=tester\u2026
ConnectionDiscoveryStatusText.statusLine={0} ({1})
ConnectionDiscoveryStatusText.success=OK
ConnectionDiscoveryStatusText.type.Listen=Lytt
ConnectionDiscoveryStatusText.type.NatPMP=NAT-PMP
ConnectionDiscoveryStatusText.type.NatTraversal=NAT-indeksering
ConnectionDiscoveryStatusText.type.UPnP=UPnP
ConnectionDiscoveryStatusText.type.Unknown=Ukjent
CopyJob.Error.DESTINATION_NOT_DIRECTORY=ukjent systemfeil
CopyJob.Error.DESTINATION_NOT_FOUND=destinasjon utilgjengelig
CopyJob.Error.DESTINATION_UNAVAILABLE=destinasjon utilgjengelig
CopyJob.Error.DRIVE_PATH_ALREADY_USED=mappe allerede tildelt
CopyJob.Error.FILE_ALREADY_EXISTS=destinasjon finnes allerede
CopyJob.Error.FILE_NOT_FOUND=sikkerhetskopifiler mangler
CopyJob.Error.NO_FREE_SPACE=ikke nok ledig plass
CopyJob.Error.SYSTEM=ukjent systemfeil
CopyJob.Error.VERIFY_FAILED=verifisering av flytting mislyktes
DateTimeDialog.message=Velg dato og klokkeslett
DateTimeDialog.title=Velg dato og klokkeslett
Destinations.BackupPortlet.address=Internettadresse\:
Destinations.BackupPortlet.progress=Fremdrift\:
Destinations.BackupPortlet.removeBackupDestinationButton=Fjern sikkerhetskopiarkiv
Destinations.BackupPortlet.spaceGiven=Plassforesp\u00f8rsel\:
Destinations.BackupPortlet.spaceGiven.automatic=Automatisk
Destinations.BackupPortlet.spaceGiven.unlimited=Ubegrenset
Destinations.BackupPortlet.spaceUsedLabel=Brukt plass\:
Destinations.BackupPortlet.title=Destinasjon for sikkerhetskopi\: {0}
Destinations.Computers.deleteComputer=Deaktiver datamaskin
Destinations.Computers.helpStep1=Installer {0} p\u00e5 en annen datamaskin med din konto\: <b>{1}</b>
Destinations.Computers.helpStep2=Etter installering {0} p\u00e5 den andre datamaskinen, blir den lagt til i listen
Destinations.Computers.helpStep3=Velg en datamaskin og klikk
Destinations.Computers.helpTitle=Hvordan du sikkerhetskopierer til den andre datamaskinen din\:
Destinations.Computers.listTitle=Dine datamaskiner\:
Destinations.Computers.removeMessage=Fjerning av denne datamaskinen vil slette alle registreringer over denne datamaskinen og ALLE sikkerhetskopifiler for denne datamaskinen OVERALT. Denne avgj\u00f8relsen kan ikke reverseres.
Destinations.Computers.tab=Datamaskiner
Destinations.Folder.browse.message=Velg plassering for lagring av sikkerhetskopidata\:
Destinations.Folder.browse.title=Velg en katalog
Destinations.Folder.deleteComputer=Slett\u2026
Destinations.Folder.helpStep1=Velg en mappe som destinasjon for sikkerhetskopier
Destinations.Folder.helpStep2=Din mappe vises i listen over tilgjengelige mapper
Destinations.Folder.helpStep3=Velg en mappe og klikk
Destinations.Folder.helpTitle=Hvordan sikkerhetskopiere til en lokal mappe\:
Destinations.Folder.listTitle=Tilgjengelige mapper\:
Destinations.Folder.location.browse.message=Velg plassering for lagring av sikkerhetskopierte data\:
Destinations.Folder.location.browse.title=Velg en katalog
Destinations.Folder.location.detail.completed=Fullf\u00f8rt\:
Destinations.Folder.location.detail.todo=\u00c5 gj\u00f8re\:
Destinations.Folder.location.status.error=Kan ikke flytte - {0}
Destinations.Folder.location.status.inactive=Venter p\u00e5 \u00e5 flytte sikkerhetskopifiler
Destinations.Folder.location.status.remaining=Flytter sikkerhetskopifiler - {0} gjenst\u00e5r
Destinations.Folder.removeMessage=Fjerning av denne mappen vil slette ALLE sikkerhetskopifiler i mappen. Denne avgj\u00f8relsen kan ikke reverseres.
Destinations.Folder.tab=Mapper
Destinations.Friends.error.ownComputer=Du kan ikke legge til din egen datamaskin med en sikkerhetskopieringskode.
Destinations.Friends.error.unknownFriendOfferCode=Ugyldig sikkerhetskopieringskode.
Destinations.Friends.helpBottomStep1=La venner sikkerhetskopiere til denne datamaskinen med din sikkerhetskopieringskode\: <a>{1}</a>
Destinations.Friends.helpBottomStep2=Sikkerhetskopier til en venn. Angi vennens sikkerhetskopieringskode\:
Destinations.Friends.helpBottomTitle=Er din venn allerede aktiv {0}?
Destinations.Friends.helpTopStep1=<a href\="url.invite">Inviter</a> venner til \u00e5 sikkerhetskopiere til deg
Destinations.Friends.helpTopStep2=Etter at en venn har tilbudt deg en datamaskin vises den i listen
Destinations.Friends.helpTopStep3=Velg en datamaskin og klikk
Destinations.Friends.helpTopTitle=Hvordan beskytte dine venners filer\:
Destinations.Friends.listTitle=Venners datamaskiner\:
Destinations.Friends.providedBy=Tilbudt av <a>{0}</a>
Destinations.Friends.tab=Venner
Destinations.Online.helpDescription3=Velg en plassering i skylagring og klikk
Destinations.Online.helpTitle=Om {0}
Destinations.Online.listTitle=Skylagring\:
Destinations.Online.tab=Sky
Destinations.Overview.computerText=Sikkerhetskopiering mellom dine datamaskiner. B\u00e6rbar til stasjon\u00e6r, hjemme til kontor, Mac til PC \u2026 alt fungerer\:
Destinations.Overview.drivesText=Sikkerhetskopier direkte til en tilknyttet stasjon. Flytt stasjonen til en ekstern PC for \u00e5 fortsette ekstern beskyttelse.
Destinations.Overview.friendText=Sikkerhetskopier til en venns datamaskin uten abonnementsutgifter. Behov for mer plass? Tilknytt en ekstern stasjon til PC-en.
Destinations.Overview.message={0} tilbyr trygg ubegrenset sikkerhetskopiering til flere destinasjoner. Legg til destinasjoner for \u00e5 forbedre ditt abonnement for sikkerhetskopiering\:
Destinations.Overview.onlineText=Sikkerhetskopier til ChrashPlan Central p\u00e5 Internett.
Destinations.Overview.onlineText.business=Sikkerhetskopier til ChrashPlan PRO sky p\u00e5 Internett.
Destinations.Overview.onlineText.enterprise=Sikkerhetskopier til dine enterprise sikkerhetskopieringsservere p\u00e5 Internett.
Destinations.Overview.tab=Oversikt
Destinations.title=Destinasjoner
DownloadManager.complete=Nedlasting av oppgraderingen fullf\u00f8rt - versjon {0}.
DownloadManager.error.connectionLost=Nedlasting av oppgraderingen mislyktes - versjon {0}, tilkoblingen ble brutt.
DownloadManager.error.invalidUrl=Nedlasting av oppgraderingen mislyktes - versjon {0}, ugyldig URL {1}
DownloadManager.error.retry=Ute av stand til \u00e5 bruke oppgradering(er), pr\u00f8ver igjen om 1 time
DownloadManager.error.verification=Nedlasting av oppgraderingen mislyktes - versjon {0}, verifisering mislyktes.
Error.Reauthorize=Logget ut av bemyndiget. {1}
Error.Reauthorize.AUTH_DATE_MISMATCH=Logget inn p\u00e5 en annen datamaskin.
Error.Reauthorize.DEAUTHORIZED=Datamaskinen mistet autorisasjon.
Error.Reauthorize.GUID=Tildelt en ny ID.
Error.Reauthorize.INACTIVE_COMPUTER=Datamaskinen deaktivert.
Error.Reauthorize.INACTIVE_USERNAME=Konto deaktivert.
Error.Reauthorize.INVALID_COMPUTER=Ingen datamaskin funnet.
Error.Reauthorize.INVALID_LOGIN_TOKEN=Ugyldig innloggingstegn.
Error.Reauthorize.INVALID_MODEL=Ugyldig applikasjonstilstand.
Error.Reauthorize.INVALID_USERNAME=Ingen konto funnet.
Error.Reauthorize.LOGIN_KEY_MISMATCH=Feil innloggingstegn.
Error.Reauthorize.PERMISSION_DENIED=Ingen konto funnet.
Error.Reauthorize.REASSIGN_IDENTITY=En annen datamaskinen har adoptert denne datamaskinen.
Error.readFile=Kan ikke lese fil.
Error.writeFile=Kan ikke skrive fil.
FilesToBackUp.missing=Mangler
FilesToBackUp.progress=s\u00f8ker
FilesToBackUp.title=Filer
FilesToBackUp.total=Totalt\: {0} / {1}
FriendListPanel.title=Destinasjon for sikkerhetskopi
FriendPanel.add=+
FriendPanel.allow=Tillat denne vennen \u00e5 sikkerhetskopiere til denne datamaskinen\:
FriendPanel.backup.allowedSpace=Tildelt plass\:
FriendPanel.backup.allowedSpaceAutomatic=Automatisk
FriendPanel.backup.allowedSpaceSize=GB
FriendPanel.backup.location.browse.message=Velg plassering for lagring av din venns sikkerhetskopier\:
FriendPanel.backup.location.browse.title=Velg en katalog
FriendPanel.backup.location.label=Standardplassering\:
FriendPanel.backup.spaceUsed=Brukt plass\:
FriendPanel.backup.spaceUsed.inprogress=Mer enn {0}
FriendPanel.backup.title={0}s sikkerhetskopi
FriendPanel.email=E-post\:
FriendPanel.helpStep1=<a href\="url.invite">Inviter</a> venner til \u00e5 sikkerhetskopiere til deg
FriendPanel.helpStep2=La venner sikkerhetskopiere til denne datamaskinen med din sikkerhetskopikode\: <a>{1}</a>
FriendPanel.helpStep3=Utf\u00f8r sikkerhetskopiering raskere\! Bring en venns sikkerhetskopiarkiv til denne maskinen og tilknytt <a>arkivmappe</a>
FriendPanel.helpStep4=Legg til venner automatisk med deres sikkerhetskopikode\:
FriendPanel.helpTitle=M\u00e5ter \u00e5 beskytte venners filer\:
FriendPanel.inviteFriend=<a href\="url.invite">Inviter venn</a>
FriendPanel.listTitle=Velg en venn\:
FriendPanel.name=Navn\:
FriendPanel.nickname=Kallenavn\:
FriendPanel.remove=-
FriendPanel.removeFriend=Fjern venn
FriendPanel.removeMessage=Fjerning av denne mappen vil slette ALLE dine sikkerhetskopifiler p\u00e5 ALLE denne vennens datamaskiner. Denne avgj\u00f8relsen kan ikke reverseres.
FriendPanel.title=Venner
Global.Automatic=Automatisk
Global.Error.blankName=Angi et navn
Global.Error.drivePathAlreadyUsed={0} bruker allerede denne mappen til sikkerhetskopiering.
Global.Error.invalidManifestPath=Sikkerhetskopieringsmotoren har ikke tilgang til den angitte plasseringen.
Global.Schedule.from=Fra
Global.Schedule.optionAlways=Alltid
Global.Schedule.optionBetween=Mellom bestemte tider
Global.Schedule.to=Til
Global.comingSoon=Kommer snart
Global.confirm=Jeg forst\u00e5r
Global.list.A=A.
Global.list.B=B.
Global.list.bullet=*
Global.list.one=1.
Global.list.three=3.
Global.list.two=2.
Global.nameLabel=Navn\:
Global.thisOne=(denne)
GuestRestoreWindow.title=Gjestegjenoppretting for {0}
History.CPCDeauthorizeComputerMessage=Denne datamaskinen har mistet autorisasjon.
History.securityKeyChanged=Krypteringsn\u00f8kkel for arkiv endret fra {0} til {1}.
History.securityKeyPasswordChanged=Passord for krypteringsn\u00f8kkel for arkiv endret.
History.securityKeyQuestionAnswerChanged=Sp\u00f8rsm\u00e5l og svar for krypteringsn\u00f8kkel for arkiv er endret.
History.securityKeyTypeUpgraded=Type krypteringsn\u00f8kkel for arkiv endret fra {0} til {1}.
History.guidChanged=Datamaskinidentifikator (GUID) er endret fra {0} til {1}.
History.guidSet=Datamaskinidentifikator (GUID) er n\u00e5 {0}.

# {0} is the destination name
# {1} is the destination id
History.UseDestination.start=Start bruk av destinasjon {0} ({1})
# {0} is the destination name
# {1} is the destination id
History.UseDestination.stop=Stopp bruk av destinasjon {0} ({1})

HistoryPanel.column.date=Dato
HistoryPanel.column.message=Melding
HistoryPanel.title=Historikk
IAlert.ApplyingPatchAlert={0} har lastet ned en oppdatering, og vil starte med en gang for \u00e5 bruke oppdateringen.
IAlert.BackupSevereAlert=Kritisk\: {0} dine filer ble sist sikkerhetskopiert den {1}.
IAlert.BackupWarningAlert=Advarsel\: {0} dine filer ble sist sikkerhetskopiert den {1}.
IAlert.CpcVersionErrorMessage.NEW_VERSION={0} inkompatibilitet. Du har en eldre versjon.
IAlert.CpcVersionErrorMessage.OLD_VERSION={0} inkompatibilitet. Du har en nyere versjon.
IAlert.CpcVersionErrorMessage.title=Oppgradering p\u00e5krevet
IAlert.CustomAlert={1}\: {2}
IAlert.DownloadingPatchAlert=Laster ned en ny versjon av {0}.
IAlert.DuplicateIdentityAlert=Du ble frakoblet fordi en duplisert datamaskin ble oppdaget..
IAlert.DuplicateIdentityMessage.message=Avinstaller {0} fra en av disse datamaskinene.
IAlert.DuplicateIdentityMessage.title=Duplisert datamaskin oppdaget
IAlert.FriendInvitationAcceptedAlert={1} har akseptert din invitasjon til {0}.
IAlert.FriendInvitationAcceptedAlert.message={1} har akseptert din invitasjon til {0}.
IAlert.FriendInvitationAcceptedAlert.title=Invitasjon akseptert
IAlert.FriendSpaceRequestAlert={1} har bedt deg om ekstra plass for sikkerhetskopiering.
IAlert.HelpIntroAlert=
IAlert.HelpWelcomeAlert=
IAlert.HepPersonalizeAlert=
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Linux=
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Linux.message={0} kunne ikke kj\u00f8re sanntidsfiloverv\u00e5king. Dette betyr at {0} ikke vil oppdage filendringer i sanntid. Likevel vil filendringer oppdages under systems\u00f8ket som foretas hver natt..
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Linux.title=Sanntidsfiloverv\u00e5ker deaktivert
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Macintosh=
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Macintosh.message=Spotlight ser ut til \u00e5 v\u00e6re deaktivert. Dette betyr at {0} ikke vil oppdage filendringer i sanntid. Likevel vil filendringer oppdages under systems\u00f8ket som foretas hver natt.
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Macintosh.title=Spotlight deaktivert
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Solaris=
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Solaris.message={0} kunne ikke kj\u00f8re sanntidsfiloverv\u00e5king. Dette betyr at {0} ikke vil oppdage filendringer i sanntid. Likevel vil filendringer oppdages under systems\u00f8ket som foretas hver natt..
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Solaris.title=Sanntidsfiloverv\u00e5ker deaktivert
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Windows=
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Windows.message={0} kunne ikke kj\u00f8re sanntidsfiloverv\u00e5king. Dette betyr at {0} ikke vil oppdage filendringer i sanntid. Likevel vil filendringer oppdages under systems\u00f8ket som foretas hver natt..
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Windows.title=Sanntidsfiloverv\u00e5ker deaktivert
IAlert.ReassignIdentityDoneAlert=Ferdig med \u00e5 bytte ut ny datamaskin med en eksisterende
IAlert.ReassignIdentityDoneMessage.message=Allerede sikkerhetskopierte filer vil ikke bli sendt p\u00e5 nytt.
IAlert.ReassignIdentityDoneMessage.title=Adopsjon fullf\u00f8rt\!
IAlert.ReassignIdentityMessage.message=Er dette en ny datamaskin? I s\u00e5 fall kan du <a href\="action\://com.backup42.desktop.actions.ShowReassignIdentityDialogAction">adoptere</a> en tidligere datamaskin for \u00e5 unng\u00e5 ny start av den opprinnelige sikkerhetskopieringen.
IAlert.ReassignIdentityMessage.title=Fortsett sikkerhetskopiering
IAlert.SystemErrorAlert=Systemfeil\: Installer p\u00e5 nytt hvis problemet vedvarer {0}
IAlert.UpdateAvailableAlert=En ny versjon av {0} er tilgjengelig.
LoginPanel.business.message.setup=Logg inn for \u00e5 sikkerhetskopiere og gjenopprette filer.
LoginPanel.business.title.setup.existing=Logg inn p\u00e5 {0}
LoginPanel.comfortHelp.line1=<b>Ingen spam.</b> Vi vil ikke dele din e-post.
LoginPanel.comfortHelp.line2=<b>Ingen forpliktelse.</b> Vi vil ikke fakturere deg s\u00e5 sant du ikke kj\u00f8per.
LoginPanel.comfortHelp.line3=<b>H\u00f8y sikkerhet.</b> Informasjon blir kryptert f\u00f8r overf\u00f8ring.
LoginPanel.comfortHelp.title=Hvorfor dette er trygt\:
LoginPanel.cpcUnavailable.retrying=Kobler til {0}\u2026
LoginPanel.email=E-post\:
LoginPanel.sso.login=Logg inn med {0}
LoginPanel.sso.externalBrowser=Vi har lansert en ekstern nettleser for innlogging {0}. <a href\="{1}">Logg inn</a> og returner for \u00e5 fullf\u00f8re
LoginPanel.error.cpcVersionNew={0} inkompatibilitet. Du har en eldre versjon.
LoginPanel.error.cpcVersionOld={0} inkompatibilitet. Du har en nyere versjon.
LoginPanel.error.duplicateAccount=Denne kontoen finnes allerede.
LoginPanel.error.email.invalid=Angi en gyldig e-postadresse.
LoginPanel.error.email.required=Angi din e-postadresse.
LoginPanel.error.failed=Angitt informasjon er ikke korrekt.
LoginPanel.error.incorrectPassword=Feil passord
LoginPanel.error.incorrectAnswer=Feil svar
LoginPanel.error.invalidPassword=Passordet er for kort
LoginPanel.error.limit.reached=Lisensgrense for datamaskin er n\u00e5dd.
LoginPanel.error.name.required=Angi ditt navn.
LoginPanel.error.password.mismatch=Passordene er ikke like.
LoginPanel.error.password.required=Angi et passord.
LoginPanel.error.regKey.required={0} autorisasjon krever en gyldig registreringsn\u00f8kkel.
LoginPanel.error.registrationBlocked=P\u00e5 grunn av h\u00f8y ettersp\u00f8rsel kan vi ikke ta imot din registrering akkurat n\u00e5. Pr\u00f8v igjen senere.
LoginPanel.error.serverAddress.required=Angi en PROe-serveradresse.
LoginPanel.error.slaveCluster=Kan ikke godkjenne mot slaveserver
LoginPanel.error.tooBusy=Server opptatt.
LoginPanel.error.tooManyAttempts=For mange mislykkede fors\u00f8k, vent 10 minutter og pr\u00f8v igjen.
LoginPanel.error.unknownLdapError=LDAP-kommunikasjonsfeil
LoginPanel.error.username.mustBeAnEmail=Brukernavnet m\u00e5 v\u00e6re en gyldig e-postadresse.
LoginPanel.error.username.required=Angi ditt brukernavn.
LoginPanel.firstName=Fornavn\:
LoginPanel.forgotPassword=<a href\="{0}">Glemt passordet?</a>
LoginPanel.lastName=Etternavn\:
LoginPanel.licensedTo=Lisens tilh\u00f8rer\:
LoginPanel.message.login=Som ekstra sikkerhet {0} kreves et passord p\u00e5 denne stasjonen.
LoginPanel.message.setup=Du trenger en {0} konto for \u00e5 administrere sikkerhetskopiering og motta varsler og rapporter p\u00e5 e-post.
LoginPanel.message.setup.business=Du trenger en konto for \u00e5 sikkerhetskopiere denne datamaskinen.
LoginPanel.message.setup.enterprise=Du trenger en konto for \u00e5 sikkerhetskopiere denne datamaskinen.
LoginPanel.option.login=Eksisterende konto
LoginPanel.option.register=Ny konto
LoginPanel.password=Passord\:
LoginPanel.proClient.message.setup=Angi brukernavn og passord. Denne informasjonen identifiserer deg og krypterer filene dine slik at ingen andre f\u00e5r tilgang til dem.
LoginPanel.proClient.title.setup.register=Opprett en konto
LoginPanel.registrationKey=Registreringsn\u00f8kkel\:
LoginPanel.repeatPassword=Bekreft passord\:
LoginPanel.safeAccount=Hvorfor en konto er 100 % sikker\:Ingen spam\: Vi vil ikke dele din e-post \nIngen forpliktelse\: Kj\u00f8p det bare hvis du liker det \nIngen kredittkort\: Pr\u00f8veversjon er 100 % gratis \n<a>Hvordan virker kontoer?</a>
LoginPanel.serverAddress=PROe-serveradresse\:
LoginPanel.submit.newAccount=Opprett konto
LoginPanel.submit.signin=Logg inn
LoginPanel.success=Innlogging vellykket
LoginPanel.title.login=Logg inn p\u00e5 {0} skrivebordet
LoginPanel.title.setup.existing=Bruk eksisterende konto
LoginPanel.title.setup.register=Opprett en gratis {0} konto
LoginPanel.title.setup.register.business=Opprett en {0} konto
LoginPanel.title.setup.register.enterprise=Opprett en {0} konto
LoginPanel.username=Brukernavn\:
MissingCustomKey.message=Oppgi din arkivn\u00f8kkel.
MissingCustomKey.title=Datan\u00f8kkel p\u00e5krevet
MissingPrivateDataPassword.message=Angi arkivpassordet som sikrer krypteringsn\u00f8kkelen for ditt arkiv.
MissingPrivateDataPassword.passwordLabel=Passord\:
MissingPrivateDataPassword.title=Arkivpassord p\u00e5krevet
CreateArchivePasswordMessage.message=Prim\u00e6rbrukeren av denne datamaskinen m\u00e5 opprette et passord for \u00e5 sikre sikkerhetskopiarkivet. Dette passordet vil v\u00e6re n\u00f8dvendig for \u00e5 f\u00e5 tilgang til eller \u00e5 gjenopprette sikkerhetskopierte filer.
CreateArchivePasswordMessage.passwordLabel=Passord\:
CreateArchivePasswordMessage.repeatPassword=Bekreft passord\:
CreateArchivePasswordMessage.title=Arkivpassord p\u00e5krevet
OutOfSpaceReason.ALLOTTED_CAPACITY_REACHED=\ \u2014 Diskkvote n\u00e5dd
OutOfSpaceReason.DATA_FILE_TOO_LARGE=\ \u2014 Datafilen er for stor for filsystemet
OutOfSpaceReason.FREE_SPACE_LIMIT_REACHED=\ \u2014 Utilstrekkelig med plass
OutOfSpaceReason.INSUFFICIENT_COMPACT_SPACE=\ \u2014 Utilstrekkelig med plass for \u00e5 komprimere arkivet
OutOfSpaceReason.QUOTA_REACHED=\ \u2014 Diskkvote n\u00e5dd
PasswordPrompt.repeat=Tast inn passordet p\u00e5 nytt
PasswordPrompt.repeat.match=Samsvarer
PasswordPrompt.repeat.mismatch=Samsvarer ikke
PasswordPrompt.repeat.tooShort=Min {0} tegn
PasswordStrength.GOOD=Godt
PasswordStrength.STRONG=Sterkt
PasswordStrength.VERY_STRONG=Sv\u00e6rt sterkt
PasswordStrength.VERY_WEAK=Sv\u00e6rt svakt
PasswordStrength.WEAK=Svakt
PasswordStrength.hint.GOOD=Bruk store bokstaver eller tall for \u00e5 styrke.
PasswordStrength.hint.STRONG=Legg til flere tegn, tall eller symboler for \u00e5 styrke passordet.
PasswordStrength.hint.VERY_STRONG=Ditt passord er sv\u00e6rt sikkert.
PasswordStrength.hint.VERY_WEAK=Bruk et lengre passord for \u00e5 styrke
PasswordStrength.hint.WEAK=Bruk minst 3 unike tegn for \u00e5 styrke
PatchManager.failed=Oppgradering mislyktes - versjon {0}
PatchManager.installed=Oppgradering installert - versjon {0}
PatchManager.upgrade=Installerer oppgradering - versjon {0}
Product.B42_PRO=CrashPlan PRO
ReassignIdentity.Computers.archives=Sikkerhetskopiarkiv
ReassignIdentity.Computers.lastConnected=Siste sikkerhetskopi
ReassignIdentity.Computers.name=Navn
ReassignIdentity.help=<a href\="url.reassignIdentity">Hva skjer n\u00e5r jeg adopterer en annen datamaskin?</a>
ReassignIdentity.message1=For \u00e5 la denne datamaskinen ta over for en eksisterende, velg en datamaskin som skal adopteres.
ReassignIdentity.message2=Denne datamaskinen vil n\u00e5 bli sikkerhetskopiert som \u201c{0}.\u201d Den gamle datamaskinen \u201c{0}\u201d vil ikke lenger bli sikkerhetskopiert.
ReassignIdentity.title=Adopter en annen datamaskin
Restore.CustomKeyPrompt.message=Angi arkivn\u00f8kkelen.
Restore.CustomKeyPrompt.title=Arkivn\u00f8kkel p\u00e5krevet
Restore.DataPasswordPrompt.message=Angi passordet som sikrer krypteringsn\u00f8kkelen for ditt arkiv.
Restore.DataPasswordPrompt.passwordLabel=Passord\:
Restore.DataPasswordPrompt.title=Passord p\u00e5krevet
RestoreFileTreeLabelProvider.empty=ingen filer funnet
RestoreFileTreeLabelProvider.loading=laster\u2026
RestoreFileTreeLabelProvider.refineSearch=For mange resultater, avgrens s\u00f8ket
RestoreFileTreeLabelProvider.searchResults=S\u00f8keresultater\: {0} funnet
RestoreFileTreeLabelProvider.searching=S\u00f8ker\u2026
RestoreFileTreeLabelProvider.unavailable=ikke tilgjengelig akkurat n\u00e5
RestoreFileTreeViewer.lastBackedUp=Sikkerhetskopiert senest
RestoreFileTreeViewer.name=Navn
RestoreFileTreeViewer.size=St\u00f8rrelse
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.directory.message=Velg plassering for gjenoppretting av filene dine\:
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.directory.title=Velg en katalog
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.originalPermissions=med <a href\="user">opprinnelige tillatelser</a>
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.overwrite=<a href\="rename">overskriv</a>
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.rename=<a href\="overwrite">endre navn</a>
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.restorePath.default=<a href\="restorePathOriginal">{0}</a>
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.restorePath.originalLocation=<a href\="restorePathSpecific">opprinnelig plassering</a>
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.restorePath.specificLocation=<a href\="restorePathDefault">en mappe</a> (<a href\="restorePathBrowse">{0}</a>)
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.text=Gjenopprett {1}{4} til {2} og {3} alle eksisterende filer.
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.userPermissions=med <a href\="original">aktuelle tillatelser</a>
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.versionLatest=<a href\="versionSpecified">nyeste</a> versjon
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.versionLatest.basic=nyeste versjon
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.versionSpecified=<a href\="versionLatest">nyeste versjon f\u00f8r {0}</a>
RestorePanel.RestoringPortlet.detail.completed=Fullf\u00f8rt\:
RestorePanel.RestoringPortlet.detail.destination=Destinasjon\:
RestorePanel.RestoringPortlet.detail.errors=Feil\:
RestorePanel.RestoringPortlet.detail.errors.value={0} (se<a>historikk</a>)
RestorePanel.RestoringPortlet.detail.receiving=Mottar\:
RestorePanel.RestoringPortlet.detail.todo=\u00c5 gj\u00f8re\:
RestorePanel.RestoringPortlet.name={1} fra {0}
RestorePanel.RestoringPortlet.name.thisComputer=Fra {0}
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.CAPACITY_REDUCED=tildelt kapasitet har blitt redusert
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.DISABLED=ikke planlagt for kj\u00f8ring
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.EXCEPTION=ukjent problem
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.LICENSE_LIMIT_REACHED=abonnement utl\u00f8pt
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_MAINTENANCE=sikkerhetskopifiler blir beholdt
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_MIGRATION_NEEDED=sikkerhetskopifiler blir migrert
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_MOVED=plassering for sikkerhetskopi blir flyttet
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_NOT_INITIALIZED=plassering for sikkerhetskopi er ikke tilgjengelig
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.NOT_AVAILABLE=ikke tilgjengelig
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.PAUSED=pauset
RestorePanel.RestoringPortlet.status.complete=Gjenopprettet til <a>{0}</a>.
RestorePanel.RestoringPortlet.status.completeAt=Gjenopprettet til <a>{0}</a> den {1}.
RestorePanel.RestoringPortlet.status.notReady=Sikkerhetskopiering deaktivert - {0}
RestorePanel.RestoringPortlet.status.pause=Pause gjenoppretting
RestorePanel.RestoringPortlet.status.pending=Gjenoppretting venter
RestorePanel.RestoringPortlet.status.remaining={0} gjenst\u00e5r
RestorePanel.RestoringPortlet.status.running=Gjenoppretting kj\u00f8rer
RestorePanel.RestoringPortlet.status.start=Fortsett gjenoppretting
RestorePanel.RestoringPortlet.status.stop=Fjern gjenoppretting
RestorePanel.RestoringPortlet.status.stopped=Gjenoppretting stoppet
RestorePanel.RestoringPortlet.status.waiting=Venter p\u00e5 gjenoppretting
RestorePanel.RestoringPortlet.title=Status for gjenoppretting
RestorePanel.UnavailableReason.BUSY.name=ikke planlagt for kj\u00f8ring
RestorePanel.UnavailableReason.BUSY.warning=Kan ikke gjenopprette fordi destinasjonen ikke er planlagt for kj\u00f8ring.
RestorePanel.UnavailableReason.CRYPTO_EXCEPTION.name=feil krypteringsn\u00f8kkel for arkiv
RestorePanel.UnavailableReason.CRYPTO_EXCEPTION.warning=Kan ikke gjenopprette p\u00e5 grunn av en feil med kryptografin\u00f8kkel for sikkerhetskopien
RestorePanel.UnavailableReason.EXPIRED.name=utl\u00f8pt
RestorePanel.UnavailableReason.EXPIRED.warning=Aktivt abonnement kreves for \u00e5 gjenopprette.
RestorePanel.UnavailableReason.IO_EXCEPTION.name=I/O-feil for arkiv
RestorePanel.UnavailableReason.IO_EXCEPTION.warning=Kan ikke gjenopprette p\u00e5 grunn av en I/O-feil for arkiv
RestorePanel.UnavailableReason.NOT_INITIALIZED.name=sikkerhetskopifilarkiv mangler
RestorePanel.UnavailableReason.NOT_INITIALIZED.warning=Sikkerhetskopifilarkivet mangler
RestorePanel.UnavailableReason.NO_PERMISSION.name=lisensgrense n\u00e5dd
RestorePanel.UnavailableReason.NO_PERMISSION.name.business=utl\u00f8pt
RestorePanel.UnavailableReason.NO_PERMISSION.warning=Kan ikke gjenopprette \: Lisensgrense n\u00e5dd.
RestorePanel.UnavailableReason.NO_PERMISSION.warning.business=Aktivt abonnement kreves for \u00e5 gjenopprette.
RestorePanel.UnavailableReason.OFFLINE.name=frakoblet
RestorePanel.UnavailableReason.OFFLINE.warning=Kan ikke gjenopprette fordi destinasjonen er frakoblet..
RestorePanel.UnavailableReason.UNKNOWN.name=utilgjengelig
RestorePanel.UnavailableReason.UNKNOWN.warning=Kan ikke gjenopprette fordi destinasjonen ikke er tilgjengelig.
RestorePanel.UnavailableReason.VALIDATING.name=synkroniserer
RestorePanel.UnavailableReason.VALIDATING.warning=Kan ikke gjenopprette f\u00f8r synkronisering med destinasjonen er utf\u00f8rt.
RestorePanel.UnavailableReason.warning={0}
RestorePanel.computerToRestore=Gjenopprett filer for datamaskin\:
RestorePanel.destination=Gjenopprett valgte filer til\:
RestorePanel.duplicateSelection=Eksisterende filer vil bli\:
RestorePanel.duplicateSelection.overwrite=Overskrevet
RestorePanel.duplicateSelection.rename=Gitt nytt navn
RestorePanel.error.incorrectGuestPassword=Angi et gyldig passord..
RestorePanel.error.incorrectKey=Ugyldig datan\u00f8kkel
RestorePanel.error.invalidKey=Ugyldig datan\u00f8kkel. Bruk passordfrasen eller importer alternativer for \u00e5 f\u00e5 en gyldig n\u00f8kkel.
RestorePanel.error.noSpace=Det er ikke nok ledig plass for \u00e5 gjenopprette.
RestorePanel.error.readOnly=Plasseringen for gjenoppretting er skrivebeskyttet.
RestorePanel.includeDeleted=Vis slettede filer
RestorePanel.includeHidden=Vis skjulte filer
RestorePanel.locationSelection.desktop=Stasjon\u00e6r
RestorePanel.locationSelection.original=Opprinnelig plassering
RestorePanel.notAvailable.message=Det er for tiden ingen tilgjengelige destinasjoner for sikkerhetskopiering.
RestorePanel.notAvailable.title=Utilgjengelig
RestorePanel.restoreButton=Gjenopprett
RestorePanel.restoreFromComputer=Fra destinasjon for sikkerhetskopi\:
RestorePanel.selectFiles=Finn filer for gjenoppretting etter navn, eller velg fra listen under\:
RestorePanel.thisComputer=\ (denne datamaskinen)
RestorePanel.title=Gjenopprett
RestorePanel.versionSelection=Filversjon som skal gjenopprettes\:
RestorePanel.versionSelection.date=Spesifikk dato
RestorePanel.versionSelection.latest=Nyeste
SecurityKey.Create.bits={0} bits
SecurityKey.Create.key=Passordfrase\:
SecurityKey.Create.message=Jo lengre passordfrase desto sikrere vil n\u00f8kkelen v\u00e6re. Angi opp til 448 bit.
SecurityKey.Create.repeat=Gjenta\:
SecurityKey.Create.title=Angi en passordfrase for \u00e5 generere en n\u00f8kkel.
SecurityKey.FileAlreadyExists.message={0} finnes allerede. Vil du erstatte den?
SecurityKey.FileAlreadyExists.title=Filen finnes allerede
SecurityKey.Type.AccountPassword=kontopassord
SecurityKey.Type.CustomKey=tilpass arkivn\u00f8kkel
SecurityKey.Type.PrivatePassword=arkivpassord
SecurityKey.create=<a>Passordfrase\u2026</a>
SecurityKey.empty=Lim inn din arkivdatan\u00f8kkel her
SecurityKey.export=<a>Eksporter\u2026</a>
SecurityKey.generate=<a>Generer</a>
SecurityKey.import=<a>Importer\u2026</a>
SecurityKey.messageExisting=Bruk passordfrasen eller alternativet importer for \u00e5 f\u00e5 en gyldig n\u00f8kkel.
SecurityKey.messageNew=Bruk passordfrasen, generer eller alternativet importer for \u00e5 f\u00e5 en gyldig n\u00f8kkel.
SecurityKey.tooShort=N\u00f8kkelen som er limt inn er ikke en 448-bits n\u00f8kkel. Fortsett?
Settings.Account=Konto
Settings.Account.LicenseTransfer.DataLoss.fromComputer=Denne lisensen brukes av datamaskinen \u201c{1}\u201d.\n\nOverf\u00f8ring av denne lisensen vil SLETTE dens {2} sikkerhetskopi p\u00e5 {3}.
Settings.Account.LicenseTransfer.DataLoss.fromComputerConfirm=SLETT {1}s sikkerhetskopi og overf\u00f8r lisensen.
Settings.Account.LicenseTransfer.DataLoss.fromUser=Denne lisensen brukes av en annen bruker.\n\n\u201c{1}\u201d har {2} fra {4} datamaskin(er) lagret p\u00e5 {3}.
Settings.Account.LicenseTransfer.DataLoss.fromUserConfirm=Varsle {1}, om SLETTET sikkerhetskopi, og overf\u00f8r lisensen.
Settings.Account.LicenseTransfer.fromComputer=Denne lisensen brukes av en annen datamaskin.\n\nOverf\u00f8r lisens fra \u201c{1}\u201d til denne datamaskinen?
Settings.Account.LicenseTransfer.fromUser=Denne lisensen brukes av en annen bruker.\n\nOverf\u00f8r lisens fra \u201c{1}\u201d til denne datamaskinen?
Settings.Account.LicenseTransfer.title=Lisensoverf\u00f8ring
Settings.Account.license.buyLink=<a href\="url.store">Kj\u00f8p</a>
Settings.Account.license.guid=Datamaskin\:
Settings.Account.license.issuedBy=Utgitt av\:
Settings.Account.license.issuedBy.value={0} den {1}
Settings.Account.license.key=N\u00f8kkel\:
Settings.Account.license.product=Produkt\:
Settings.Account.license.serverAddress=Prim\u00e6r PROe-serveradresse\:
Settings.Account.license.serverSecondaryAddress=Sekund\u00e6r PROe-serveradresse\:
Settings.Account.license.title=Lisens
Settings.Account.license.version=Versjon\:
Settings.Account.personal.changePassword=Endre passord \u2026
Settings.Account.personal.email=E-post\:
Settings.Account.personal.firstName=F\u00f8rste
Settings.Account.personal.lastName=Siste
Settings.Account.personal.name=Navn\:
Settings.Account.personal.title=Personlige opplysninger
Settings.Account.personal.username=Brukernavn\:
Settings.Account.subscription.expires=Utl\u00f8per\:
Settings.Account.subscription.plan=Abonnement\:
Settings.Account.subscription.status=Status\:
Settings.Account.subscription.status.active=Aktiv
Settings.Account.subscription.status.expired=Utl\u00f8pt
Settings.Account.subscription.title=Lisens
Settings.Account.url=\n<a href\="url.account">Administrer konto</a>
Settings.Backup=Sikkerhetskopi
Settings.Backup.Advanced.backupOpenFiles=Sikkerhetskopier \u00e5pne filer\:
Settings.Backup.Advanced.backupRunWindow=Sikkerhetskopiering vil kj\u00f8re\:
Settings.Backup.Advanced.compression=Komprimering\:
Settings.Backup.Advanced.compression.automatic=Automatisk
Settings.Backup.Advanced.compression.on=P\u00e5
Settings.Backup.Advanced.compression.off=Av
Settings.Backup.Advanced.dataDeDuplication=Dataavduplisering\:
Settings.Backup.Advanced.dataDeDuplication.automatic=Automatisk
Settings.Backup.Advanced.dataDeDuplication.full=Full
Settings.Backup.Advanced.dataDeDuplication.minimal=Minimal
Settings.Backup.Advanced.encryption=Kryptering aktivert\:
Settings.Backup.Advanced.realtime=Se filsystemet i sanntid\:
Settings.Backup.Advanced.scanFileSystem=Verifiser utvalget hver\:
Settings.Backup.Advanced.scanFileSystem.time=dager p\u00e5
Settings.Backup.Advanced.scanFileSystem.timeAt=p\u00e5
Settings.Backup.Advanced.title=Avanserte sikkerhetskopiinnstillinger
Settings.Backup.Destinations.completedTitle=Fullf\u00f8rt
Settings.Backup.Destinations.headers=Navn, type, brukt plass
Settings.Backup.Destinations.help=Ingen destinasjoner tildelt
Settings.Backup.Destinations.lastBackupTitle=Siste sikkerhetskopi
Settings.Backup.Destinations.message=Velg destinasjon for sikkerhetskopiering av ditt \u201c{1}\u201d sikkerhetskopisett.
Settings.Backup.Destinations.nameTitle=Navn
Settings.Backup.Destinations.typeTitle=Type
Settings.Backup.Destinations.warning=Viktig\! Fjerning av en destinasjon vil slette permanent {2}.
Settings.Backup.Email.backupStatusEnabled=Send statusrapport for sikkerhetskopi hver\:
Settings.Backup.Email.from=Fra\:
Settings.Backup.Email.title=E-postinnstillinger
Settings.Backup.Email.to=Til\:
Settings.Backup.Email.warning=Sett opp SPAM-filteret ditt til \u00e5 tillate e-postvarsler\:
Settings.Backup.Exclusions.regexButton=Vanlig uttrykk
Settings.Backup.Exclusions.regexLabel=Utelukk baner med samsvarende uttrykk\:
Settings.Backup.Exclusions.suffixLabel=Utelat filer og mapper som slutter med\:
Settings.Backup.Exclusions.suffixNoteLabel=(f.eks. \u201cmp3\u201d for \u00e5 unng\u00e5 sikkerhetskopiering av musikk)
Settings.Backup.Exclusions.title=Sikkerhetskopiunntak
Settings.Backup.Inbound.backupCode=Sikkerhetskopikode\:
Settings.Backup.Inbound.deepMaintainBackupFiles=Utf\u00f8r dyp vedlikehold hver\:
Settings.Backup.Inbound.enabled=Godta innkommende sikkerhetskopier\:
Settings.Backup.Inbound.inboundRunWindow=Tillat kj\u00f8ring av sikkerhetskopiering og gjenoppretting\:
Settings.Backup.Inbound.listenAddress=Lyttebunden adresse\:
Settings.Backup.Inbound.listenPort=Lytteport\:
Settings.Backup.Inbound.location=Standardplassering for sikkerhetskopi\:
Settings.Backup.Inbound.location.browse.message=Velg plassering for lagring av sikkerhetskopidata\:
Settings.Backup.Inbound.location.browse.title=Velg en katalog
Settings.Backup.Inbound.maintainBackupFiles=Utf\u00f8r enkelt vedlikehold hver\:
Settings.Backup.Inbound.title=Innkommende sikkerhetskopiinnstillinger
Settings.Backup.Inbound.warning.message=Advarsel\! Sikkerhetskopidata vil bli slettet\! \n\nDenne datamaskinen er destinasjon for sikkerhetskopiering for {0} datamaskin(er) for totalt {1}.
Settings.Backup.Selection.removeWarning=Viktig\! Fjerning av filer fra utvalg av sikkerhetskopi vil automatisk fjerne dem fra sikkerhetskopiarkiver.
Settings.Backup.Selection.showHidden=Vis skjulte filer
Settings.Backup.Selection.title=Endre filvalg
Settings.Backup.Selection.hostExcludedWarning=Utelatt fra serverdestinasjoner
Settings.Backup.Twitter.Authorization.errorBadPin=Ugyldig Twitter PIN-kode
Settings.Backup.Twitter.Authorization.message={0} trenger tillatelse for \u00e5 koble seg til din Twitter-konto. Twitter gir en PIN-kode etter at du tillater {0} tilgang.\n\nDenne godkjennelsen er en privat kommunikasjon mellom deg og Twitter - {0} f\u00e5r ikke ditt passord.
Settings.Backup.Twitter.Authorization.pin=PIN-kode\:
Settings.Backup.Twitter.Authorization.title=Twitter-godkjenning
Settings.Backup.Twitter.account=Twitter-kallenavn\:
Settings.Backup.Twitter.backupStatusEnabled=Send status for sikkerhetskopi hver\:
Settings.Backup.Twitter.notifyFollowers=Varsle dine f\u00f8lgere om at de kan sikkerhetskopiere opp til deg.
Settings.Backup.Twitter.notifyFollowersMsg=Sikkerhetskopier eksternt til meg gratis\! Det er lett og sikkert. Installer www.crashplan.com og be meg om en \#sikkerhetskopikode.
Settings.Backup.Twitter.setup={0} trenger godkjennelse for \u00e5 koble til Twitter
Settings.Backup.Twitter.title=Twitter-innstillinger
Settings.Backup.Twitter.updateStatus=Oppfordre dine f\u00f8lgere til \u00e5 sikkerhetskopiere med en tvitring\:
Settings.Backup.Twitter.updateStatusMsg=Jeg sikkerhetskopierer mitt liv med www.crashplan.com. Sjekk det ut\! Det er gratis lokalt + eksternt \#sikkerhetskopi for venner og familie.
Settings.Backup.Versioning.frequencyLabel=Hyppighet for sikkerhetskopiering\:
Settings.Backup.Versioning.keepDeleted=Fjern slettede filer
Settings.Backup.Versioning.keepDeleted.never=aldri
Settings.Backup.Versioning.lastNinetyDays=Siste 90 dager
Settings.Backup.Versioning.lastWeek=Siste uke
Settings.Backup.Versioning.lastYear=Siste \u00e5r
Settings.Backup.Versioning.newVersionLabel=Ny versjon
Settings.Backup.Versioning.prevYear=Forrige \u00e5r
Settings.Backup.Versioning.title=Innstillinger for hyppighet av sikkerhetskopiering og versjonskontroll
Settings.Backup.Versioning.versionToKeep=Ekstra versjoner \u00e5 beholde fra\:
Settings.Backup.advanced=Avanserte innstillinger\:
Settings.Backup.changedFileDelay=Sikkerhetskopier endrede filer etter\:
Settings.Backup.defaultBackupSetName=Standard
Settings.Backup.enableSets=Sikkerhetskopisett\:
Settings.Backup.exclusions=Filnavnsunntak\:
Settings.Backup.name=Navn\:
Settings.Backup.nameCopy={0} Kopi
Settings.Backup.newBackupSetName=Uten navn
Settings.Backup.priority=Prioritet\:
Settings.Backup.removeWarning=Fjerning av sikkerhetskopisettet vil fjerne korresponderende sikkerhetskopidata fra sikkerhetskopiarkiver p\u00e5 alle destinasjoner. Denne avgj\u00f8relsen kan ikke reverseres.
Settings.Backup.removeWarningConfirm=Jeg forst\u00e5r at data blir slettet fra sikkerhetskopien.
Settings.Backup.versioning=Hyppighet og versjoner\:
Settings.Backup.versions=\# av versjoner for hver fil som skal beholdes\:
Settings.BackupSets=Sikkerhetskopisett
Settings.General=Generelt
Settings.General.Notify.deliveryTime=Leveringstidspunkt\:
Settings.General.Notify.DeliveryTimeOption.any=Alle
Settings.General.Notify.DeliveryTimeOption.morning=Formiddag
Settings.General.Notify.DeliveryTimeOption.afternoon=Ettermiddag
Settings.General.Notify.DeliveryTimeOption.evening=Kveld
Settings.General.Notify.DeliveryTimeOption.night=Natt
Settings.General.Notify.DeliveryTimeOption.never=Aldri
Settings.General.Notify.email=E-post\:
Settings.General.Notify.title=Status for sikkerhetskopi og varsler
Settings.General.Notify.twitter=Twitter\:
Settings.General.Notify.twitterSetup.errorMessage=Kan ikke sette opp {0} tilgang til Twitter. Sjekk nettverkstilgang eller pr\u00f8v igjen senere.
Settings.General.Notify.twitterSetup.errorTitle=Kan ikke kontakte Twitter
Settings.General.alert=Send kritisk varsel n\u00e5r sikkerhetskopiering ikke er utf\u00f8rt p\u00e5\:
Settings.General.inboundBackup=Innkommende sikkerhetskopi fra andre datamaskiner\:
Settings.General.locale=Spr\u00e5k\:
Settings.General.localeNote=(krever omstart)
Settings.General.minimumBatteryPercent=Stopp n\u00e5r batteriet n\u00e5r\:
Settings.General.name=Navn p\u00e5 denne datamaskinen\:
Settings.General.percent=prosent
Settings.General.percentCPU=prosent CPU
Settings.General.showFullFilePath=Vis hele baner p\u00e5 kategorien Sikkerhetskopi\:
Settings.General.userAwayThrottle=N\u00e5r brukeren er borte, bruk opp til\:
Settings.General.userIdleDelay=Brukeren er borte n\u00e5r inaktiv i\:
Settings.General.userPresentThrottle=N\u00e5r brukeren er til stede, bruk opp til\:
Settings.General.warning=Send advarsel n\u00e5r sikkerhetskopiering ikke har v\u00e6rt utf\u00f8rt p\u00e5\:
Settings.Network=Nettverk
Settings.Network.Interfaces.label=Nettverksgrensesnitt\:
Settings.Network.Interfaces.message=Velg de nettverksgrensesnittene du tillater {0} til bruk for sikkerhetskopiering.
Settings.Network.Interfaces.lockedMessage=Utelatte nettverksgrensesnitt.
Settings.Network.Interfaces.title=Nettverksgrensesnitt
Settings.Network.LAN=LAN
Settings.Network.Proxy.enabled=Proxy-aktivert:
Settings.Network.Proxy.url=Proxy PAC-URL:
Settings.Network.WAN=WAN
Settings.Network.Wireless.addCustom=Tr\u00e5dl\u00f8st nettverk SSID\:
Settings.Network.Wireless.label=Tr\u00e5dl\u00f8se nettverk\:
Settings.Network.Wireless.message=Velg de tr\u00e5dl\u00f8se nettverkene du tillater {0} til bruk for sikkerhetskopiering.
Settings.Network.Wireless.lockedMessage=Utelatte tr\u00e5dl\u00f8se nettverk.
Settings.Network.Wireless.noWirelessNetworks=Ingen tr\u00e5dl\u00f8se nettverk funnet. Tr\u00e5dl\u00f8s kan v\u00e6re deaktivert.
Settings.Network.Wireless.title=Tr\u00e5dl\u00f8se nettverk
Settings.Network.bandwidthQOS.customDSCP=Tilpasset DSCP-desimalverdi\:
Settings.Network.bandwidthQOS.label=TCP-pakke QoS\:
Settings.Network.bandwidthQOS.labelNote=(krever omstart)
Settings.Network.bandwidthQOS.low=Lav
Settings.Network.bandwidthQOS.normal=Normal
Settings.Network.bandwidthQOS.reliability=P\u00e5litelighet
Settings.Network.bandwidthQOS.throughput=Gjennomstr\u00f8mning
Settings.Network.bandwidthQOS.dscp=DSCP\u2026
Settings.Network.bandwidthRate.high=Begrens sendehastighet n\u00e5r borte til\:
Settings.Network.bandwidthRate.lanLow=Sendehastighet n\u00e5r til stede\:
Settings.Network.bandwidthRate.low=Begrens sendehastighet n\u00e5r til stede til\:
Settings.Network.bandwidthSelector.none=Ingen
Settings.Network.bandwidthSelector.other=Annen
Settings.Network.connectionDiscoveryButton=Oppdag
Settings.Network.inboundMessageBufferSize=Mottatt melding, bufferst\u00f8rrelse\:
Settings.Network.outboundMessageBufferSize=Sendt melding, bufferst\u00f8rrelse\:
Settings.Network.Error.messagebufferSize=Angi en gyldig bufferst\u00f8rrelse for melding.
Settings.Security=Sikkerhet
Settings.Security.ChangePrivateDataPassword.currentPassword=Gjeldende arkivpassord\:
Settings.Security.ChangePrivateDataPassword.newPassword=Nytt arkivpassord\:
Settings.Security.ChangePrivateDataPassword.title=Endre arkivpassord
Settings.Security.ChangeArchiveQuestion.title=Endre arkivsp\u00f8rsm\u00e5l
Settings.Security.ConfirmKeyChange.allArchivesDeleted=Jeg forst\u00e5r at alle mine arkiver for alle mine datamaskiner vil bli slettet.
Settings.Security.ConfirmKeyChange.customKey=Jeg forst\u00e5r at jeg ikke vil kunne gjenopprette filer fra denne datamaskinens arkiver hvis jeg mister arkivn\u00f8kkelen.
Settings.Security.ConfirmKeyChange.noDowngrade=Jeg forst\u00e5r at jeg ikke kan nedgradere min sikkerhet til en lavere innstilling.
Settings.Security.ConfirmKeyChange.privatePasswordUnableToRestore=Jeg forst\u00e5r at jeg ikke vil kunne gjenopprette filer fra noen av mine arkiver hvis jeg glemmer arkivpassordet mitt.
Settings.Security.ConfirmKeyChange.privatePasswordUnableToReset=Jeg forst\u00e5r at kun jeg har dette passordet. Jeg vil oppbevare det p\u00e5 et sikkert sted.
Settings.Security.ConfirmKeyChange.thisComputersArchivesDeletedButton=Jeg forst\u00e5r at denne datamaskinens arkiver kan bli slettet, om det finnes noen.
Settings.Security.ConfirmKeyChange.title=Bekreft innstillinger for arkivkryptering
Settings.Security.ConfirmKeyChange.visitAllMachines=Jeg forst\u00e5r at jeg m\u00e5 angi en arkivn\u00f8kkel p\u00e5 alle datamaskinene som sikkerhetskopierer under denne kontoen.
Settings.Security.PrivateDataPassword.private.intro=Angi et arkivpassord for \u00e5 sikre arkivkrypteringsn\u00f8kkelen din\:
Settings.Security.PrivateDataPassword.private.password=Arkivpassord\:
Settings.Security.PrivateDataPassword.private.title=Arkivpassord
Settings.Security.PrivateDataPassword.private.questionIntro=Alternativt, angi et sp\u00f8rsm\u00e5l som kan v\u00e6re n\u00f8dvendig for \u00e5 tilbakestille passordet\:
Settings.Security.PrivateDataPassword.private.questionIntroRequired=Angi et sp\u00f8rsm\u00e5l som kan v\u00e6re n\u00f8dvendig for \u00e5 tilbakestille passordet\:
Settings.Security.PrivateDataPassword.private.resetIntro=Svar p\u00e5 det f\u00f8lgende sp\u00f8rsm\u00e5let for \u00e5 tilbakestille passordet ditt.
Settings.Security.PrivateDataPassword.private.question=Sp\u00f8rsm\u00e5l\:
Settings.Security.PrivateDataPassword.private.answer=Svar\:
Settings.Security.SecurityKeyType.accountPassword=448 bit-kryptering
Settings.Security.SecurityKeyType.changeDataPassword=Endre arkivpassord \u2026
Settings.Security.SecurityKeyType.changeArchiveQuestion=Angi arkivsp\u00f8rsm\u00e5l ...
Settings.Security.SecurityKeyType.customKey=448 bit-kryptering med tilpasset 448 bit-n\u00f8kkel
Settings.Security.SecurityKeyType.helpButton=?
Settings.Security.SecurityKeyType.privateDataPassword=448 bit-kryptering + passord
Settings.Security.SecurityKeyType.title=Arkivkryptering
Settings.Security.SecurityKeyType.forgotDataPassword=Glemt?
Settings.Security.loginRequirePassword=Krev kontopassord for \u00e5 f\u00e5 tilgang til {0} stasjon\u00e6rapplikasjoner
Settings.Security.password.currentPassword=Gjeldende passord\:
Settings.Security.password.newPassword=Nytt passord\:
Settings.Security.password.title=Kontopassord
Settings.error.conflictingConfig=Nylige endringer p\u00e5 serveren hindrer deg midlertidig fra \u00e5 endre innstillingene. Pr\u00f8v igjen om noen minutter.
Settings.error.invalidDays=Angi antall dager mellom 1 og 99.
Settings.error.invalidMinutes=Angi antall minutter mellom 1 og 99.
Settings.error.invalidRegularExpression=Ugyldig vanlig uttrykk.
Settings.error.invalidScanTime=Verifiser at filvalgstid for sikkerhetskopi ikke er innenfor den angitte kj\u00f8retid.
Settings.error.invalidVersion=Angi \# av versjoner mellom 1 og 99.
Settings.error.licenseKey.invalid=Angi en gyldig lisensn\u00f8kkel.
Settings.error.locationBindFailure=Porten er allerede i bruk.
Settings.error.machineNameBlank=Angi et navn for denne datamaskinen.
Settings.error.networkPortInvalid=Angi en gyldig lytteport for sikkerhetskopi.
Settings.error.securityInvalidCustomKey=Ugyldig arkivn\u00f8kkel. Bruk passordfrasen eller importer alternativer for \u00e5 f\u00e5 en gyldig n\u00f8kkel.
Settings.error.serverAddress.blank=Angi en prim\u00e6r PROe-serveradresse (vert\:port).
Settings.error.serverAddress.invalid=Angi en gyldig prim\u00e6r PROe-serveradresse (vert\:port).
Settings.error.serverSecondaryAddress.invalid=Angi en gyldig sekund\u00e6r PROe-serveradresse (vert\:port).
Settings.error.warningTooLong=Varslet m\u00e5 skje etter advarselen.
Settings.saved=Innstillingene har blitt lagret.
Settings.saved.backupFiles=Innstillingene har blitt lagret.
Settings.title=Innstillinger
SplashWindow.connectFailed=Kan ikke koble til \nsikkerhetskopimotoren, pr\u00f8ve igjen?
SplashWindow.connecting=Kobler til\u2026
SplashWindow.upgrading=Oppgraderer\u2026
SplashWindow.version=Versjon\: {0}
Support.englishOnly=CrashPlan tilbyr st\u00f8tte kun p\u00e5 engelsk. Send meldingen p\u00e5 nytt p\u00e5 engelsk slik at vi kan svare p\u00e5 sp\u00f8rsm\u00e5let ditt..
UIController.configSaved=Innstillinger lagret av brukeren.
UpgradeUI.cannot-connect=Oppgradering mislyktes, pr\u00f8ver igjen om \u00e9n time.
UpgradeUI.okButton=OK
UpgradeUI.step1=Trinn\: pakker ut oppgradering \u2026
UpgradeUI.step1.wait=Trinn\: pakker ut oppgradering \u2026 vent
UpgradeUI.step2=Trinn\: installerer oppgradering \u2026
UpgradeUI.step3=Venter p\u00e5 at tjenesten skal starte
UpgradeUI.title={0} er oppgradert
Week.Friday=F
Week.Monday=M
Week.Saturday=L
Week.Sunday=S
Week.Thursday=T
Week.Tuesday=T
Week.Wednesday=O
_percent=prosent
addressValue={0} ({1} offentlig)
ago={0} siden
alert.applyingPatch.message={0} installerer den nye oppgraderingen. Applikasjonen er tilgjengelig umiddelbart.
alert.applyingPatch.title={0} Oppgrader installasjon
alert.downloadingPatch.message={0} laster ned den nye versjonen n\u00e5.
alert.downloadingPatch.title={0} Oppgradering tilgjengelig
alert.feedback.title=Ros eller ris?
alert.freeTrial.message=Etter pr\u00f8veperioden m\u00e5 du <a href\="url.store">kj\u00f8pe en lisensn\u00f8kkel</a> for \u00e5 fortsette sikkerhetskopiering av denne datamaskinen. Likevel trenger du ikke en lisens for \u00e5 la andre sikkerhetskopiere til deg. Har du allerede en lisens? <a href\="panel\://SettingsPanel\#ACCOUNT">Angi den n\u00e5.</a>
alert.freeTrial.title=Gratis pr\u00f8veperiode - {0} gjenst\u00e5ende
alert.friendInviteRequest.message={0} ({1}) har bedt om \u00e5 bli din sikkerhetskopivenn. Ved \u00e5 godta er du enig i \u00e5 bli venner. {0} kan ikke sikkerhetskopiere til din datamaskin f\u00f8r du godtar.
alert.friendInviteRequest.title=Ny venneforesp\u00f8rsel
alert.friendSpaceRequest.message=Din venn {0} vil sikkerhetskopiere til din datamaskin. Som standard kan {0} kun bruke den plassen du ikke trenger, men du kan bestemme n\u00f8yaktig hvor mye plass som skal v\u00e6re tilgjengelig. Vil du tillate at {0} sikkerhetskopierer til denne datamaskinen?
alert.friendSpaceRequest.title=Foresp\u00f8rsel om sikkerhetskopiering
alert.helpIntro.message={0} sikkerhetskopierer\! Det er to deler {0}\: En skrivebordsapplikasjon (den du ser n\u00e5) og en sikkerhetskopimotor som arbeider kontinuerlig (selv n\u00e5r du g\u00e5r ut eller logger ut).
alert.helpIntro.title=Gratulerer\!
alert.helpWelcome.channelPartner.message=Klikk p\u00e5 <b>{0}</b> for \u00e5 begynne \u00e5 sikkerhetskopiere dokumentene og innstillingene dine. Klikk <b>{2}</b> for \u00e5 velge de filene/mappene du vil sikkerhetskopiere.
alert.helpWelcome.channelPartner.title=Velkommen til {0}
alert.helpWelcome.message=Automatisk sikkerhetskopiering til andre datamaskiner, venner, familie og eksterne stasjoner. Klikk p\u00e5 <b>{0}</b> for \u00e5 begynne din gratis pr\u00f8veperiode <a href\="action\://com.backup42.desktop.actions.ShowDestinationsOnlineAction">{1}</a>, av sikkerhetskopiering til skylagring.
alert.helpWelcome.title=Velkommen til {0} Automatisk sikkerhetskopiering\!
alert.licenseExpired.message=Kontakt din leverand\u00f8r av sikkerhetskopiering.
alert.licenseExpired.title=Lisens utl\u00f8pt
alert.patchFailed.message={0} mislyktes i \u00e5 bruke en oppgradering, og vil pr\u00f8ve igjen automatisk om \u00e9n time. <a href\="action\://com.backup42.desktop.actions.RetryDownloadAction">Pr\u00f8v igjen n\u00e5</a>
alert.patchFailed.title={0} Oppgradering mislyktes
alert.restoreSuccess.message=<a href\="file\://{0}">Klikk her</a> for \u00e5 se dine gjenopprettede filer.
alert.restoreSuccess.title=Gjenoppretting fullf\u00f8rt\:
alert.systemError.title=Systemfeil
alert.updateAvailable.message=En ny versjon av {0} er tilgjengelig\! Klikk <a href\="{1}">her</a> for \u00e5 laste ned den nyeste versjonen.
alert.updateAvailable.title=Oppdatering tilgjengelig
backupDestination={1}
backupSize={0} ({1})
backupSize.active={0} {1}) @ {2}ps
button.accept=Godta
button.add=Legg til
button.assign=Tildel\u2026
button.authorize=Godkjenn\u2026
button.browse=Bla\u2026
button.cancel=Avbryt
button.change=Endre
button.changing=Endre\u2026
button.compact=Komprimer
button.configure=Konfigurer\u2026
button.copy=Dupliser
button.deauthorize=Fjern godkjenning
button.decline=Avvis
button.defaults=Standardverdier
button.edit=Rediger
button.enable=Aktiver
button.guestRestore=Gjestegjenoppretting \u2026
button.next=Neste
button.no=Nei
button.now=N\u00e5
button.ok=Ok
button.remove=Fjern
button.restoreFiles=Gjenopprett filer \u2026
button.retry=Pr\u00f8v p\u00e5 nytt
button.save=Lagre
button.select=Velg \u2026
button.sendNow=Send n\u00e5
button.sendSample=Send pr\u00f8ve
button.setup=Oppsett \u2026
button.startBackup=Start sikkerhetskopiering
button.time.am=AM
button.time.pm=PM
button.transfer=Overf\u00f8r
button.undoChanges=Angre endringer
button.yes=Ja
c42.copyright={0}
calculating.size=beregner
complete=Fullf\u00f8r\!
completed=fullf\u00f8rt
connected=Tilkoblet
connection.connected=Tilkoblet i {0}
connection.connectedUnknownDuration=Tilkoblet
connection.disconnected=Frakoblet, pr\u00f8ver igjen om {0}
connection.retry=Pr\u00f8v p\u00e5 nytt
connection.status=Tilkoblingsstatus\:
cpc.signupLink=<a href\="url.cpc.signup">Registrer</a>
day.many={0} dager
day.none={0} dager
day.one={0} dag
direction.for=for
direction.from=fra
direction.to=til
directory.many={0} kataloger
directory.none={0} kataloger
directory.one={0} katalog
disconnected=Frakoblet
error.connect.failed={0} har blitt koblet fra sikkerhetskopimotoren.
error.critical.title=Kritisk feil
error.global.cpcUnavailable=Kan ikke koble til, kontroller nettverket ditt.
error.global.cpcUnavailable.proclient=Kan ikke koble til {1}, kontroller nettverket ditt.
error.global.loginRequired=Godkj p\u00e5krevet
error.global.system=Systemfeil\: Installer p\u00e5 nytt hvis problemet vedvarer {0}
error.global.upgrading=Oppgradering {0}
error.license.ineligibleLicense=Lisensen din er utl\u00f8pt
featureUnavailable=Denne funksjonen er for tiden ikke tilgjengelig, du m\u00e5 v\u00e6re koblet til {0}.
file.many={0} filer
file.none={0} filer
file.one={0} fil
ipaddress.cpcLabel=Serveradresse\:
ipaddress.externalLabel=Ekstern adresse\:
ipaddress.internalLabel=Intern adresse\:
ipaddress.label=Nettverksadresse\:
ipaddress.long={0} (lokal), {1} (offentlig)
lessThanMinute=mindre enn ett minutt
loading=Laster \u2026
menuBar.launchPathTemplate=/Applications/{0}.app/Contents/Helpers/{0} menu bar.app
missingSource=Kan ikke lokalisere opprinnelig sikkerhetskopiarkiv, sikkerhetskopiering vil starte p\u00e5 nytt i den nye plasseringen.
model.Computer.noComputer=Ingen datamaskin
or=eller
panel.backupFileSelection.saveChanges.message=Lagre endringer?
panel.backupFileSelection.saveChanges.title=Advarsel
panel.preferences.advanced.label=\ Avansert
panel.preferences.backupFiles.label=\ Sikkerhetskopifilvalg
panel.preferences.basic.label=\ Generelt
panel.preferences.menuBar.button=Start
panel.preferences.menuBar.label=Start menylinjen\:
panel.preferences.retryFileDelay.label=Pr\u00f8v p\u00e5 nytt l\u00e5ste \u00e5pne filer hver\:
panel.preferences.systray.label=Start systembakke ved oppstart\:
panel.preferences.tab=Preferanser
pleaseWait=Vent
proFeature=<a href\="url.pro.feature">CrashPlan+ funksjon</a>
rate=\ @ {0}ps
remaining={0} gjenst\u00e5r
save.warning=Angre endringer eller lagre.
saveChanges.message=Lagre endringer?
saveChanges.title=Advarsel
speedBoost=\ (Effektiv hastighet\: {0}ps)
status.lastBackup.inprogress=P\u00e5g\u00e5r
status.lastBackup.pending=Opprinnelig sikkerhetskopi ikke fullf\u00f8rt
stopped=stoppet
success=Endringene er lagret.
time.day=dag
time.days=dager
time.every.plural=hver {0} {1}
time.every.single=hver {0}
time.hour=time
time.hours=timer
time.lessThanMinute=< 1 minutt
time.minute=minutt
time.minutes=minutter
time.month=m\u00e5ned
time.months=m\u00e5neder
time.week=uke
time.weeks=uker
time.year=\u00e5r
time.years=\u00e5r
unknown=Ukjent
warning.adoptMessage.single=Det finnes et sikkerhetskopiarkiv p\u00e5 totalt {1} i en destinasjon. Hvis du adopterer en datamaskin vil dette arkivet bli slettet.
warning.adoptMessage.plural=Det finnes sikkerhetskopiarkiver p\u00e5 totalt {1} i flere destinasjoner. Hvis du adopterer en datamaskin vil disse arkivene bli slettet.
warning.dataLost=Advarsel\! Sikkerhetskopidata kan bli slettet\!
warning.message.title=Advarsel\! Les n\u00f8ye\!
warning.stopUsingMessage=Ved ikke lenger \u00e5 bruke denne destinasjonen vil alle dine sikkerhetskopifiler som er lagret der bli permanent slettet. Denne avgj\u00f8relsen kan ikke reverseres.
zh=Forenklet kinesisk
zh_TW=Tradisjonell kinesisk

Dateien Wiederherstellung Online Backup