Powered byCRASHPLAN

Questions? Call +31-157-112-149
or Contact us online

Avrupa'daki CrashPlan yedeği türkçe

AdFeed.providedBy=<a>Hedef 42 \u00fczerinden Reklamlar</a>
ArchiveDetails.computer=Bilgisayar\:
ArchiveDetails.lastBackup=Son yedekleme\:
ArchiveDetails.location=Konum\:
ArchiveDetails.owner=Sahibi\:
ArchiveDetails.size=Boyut\:
ArchiveMaintenanceStatus.cache=\u00d6nbellek\:
ArchiveMaintenanceStatus.deepMaintenance=\ (derin)
ArchiveMaintenanceStatus.percentEmpty=({0} bo\u015f)
ArchiveMaintenanceStatus.reduceState.OFF=Tamamland\u0131
ArchiveMaintenanceStatus.reduceState.QUEUED=S\u0131rada
ArchiveMaintenanceStatus.reduceState.STEP_1_PRUNE_FILES=S\u00fcr\u00fcmler ay\u0131klan\u0131yor
ArchiveMaintenanceStatus.reduceState.STEP_2_PRUNE_BLOCKS=Veriler ay\u0131klan\u0131yor
ArchiveMaintenanceStatus.reduceState.STEP_3_COMPACT_FILES=S\u00fcr\u00fcmler s\u0131k\u0131\u015ft\u0131r\u0131l\u0131yor
ArchiveMaintenanceStatus.reduceState.STEP_4_COMPACT_BLOCKS=Veriler s\u0131k\u0131\u015ft\u0131r\u0131l\u0131yor
ArchiveMaintenanceStatus.reduceState.STEP_5_VERIFY_FILES=Dosyalar do\u011frulan\u0131yor
ArchiveMaintenanceStatus.statusLine1={0}
ArchiveMaintenanceStatus.statusLine2={0} {1}
ArchiveMaintenanceStatus.statusLine3={0} {1}, {2}
ArchiveMaintenanceStatus.verifyingBlocks=Bloklar do\u011frulan\u0131yor
ArchiveMaintenanceStatus.verifyingFiles=Dosyalar do\u011frulan\u0131yor
Backup.Attach.DeletePreviousArchive.delete=Sil
Backup.Attach.DeletePreviousArchive.keep=Ana klas\u00f6r\u00fc yeniden adland\u0131rarak koruyun
Backup.Attach.DeletePreviousArchive.message=\u00d6nceki bir ar\u015fiv mevcut.
Backup.Attach.DeletePreviousArchive.prompt=Bu yedekleme ar\u015fiviyle ne yapmak istiyorsunuz?
Backup.Attach.DeletePreviousArchive.title=\u00d6nceki Ar\u015fiv Mevcut
Backup.Attach.Success.message=Ar\u015fiv ba\u015far\u0131l\u0131 \u015fekilde eklendi\!
Backup.Attach.Success.previousExists=CrashPlan'\u0131n eski yedekleme ar\u015fivini silmesini ister misiniz\:
Backup.Attach.Success.title=Yedeklemeyi Ekle
Backup.Attach.deleteOriginal=Orijinal yedekleme ar\u015fivini silin.
Backup.Attach.error.archiveAlreadyExists=Ar\u015fiv se\u00e7ili konumda zaten mevcut.
Backup.Attach.error.archiveNotFound=Se\u00e7ili konumda hi\u00e7bir ar\u015fiv bulunamad\u0131.
Backup.Attach.error.invalidArchive=Ge\u00e7ersiz ar\u015fiv, ana klas\u00f6r bilgisayar kimli\u011fi ile e\u015fle\u015fmiyor.
Backup.Attach.error.folderDenied=Yerel klas\u00f6rlere yedekleme yap\u0131lmas\u0131na izin verilmiyor.
Backup.Attach.error.accountDenied=Kendi bilgisayarlar\u0131n\u0131z aras\u0131nda yedekleme yap\u0131lmas\u0131na izin verilmiyor.
Backup.Attach.error.friendDenied=Arkada\u015flar aras\u0131nda yedekleme yap\u0131lmas\u0131na izin verilmiyor.
Backup.Attach.keepOriginal=Orijinal yedekleme ar\u015fivini saklay\u0131n.
Backup.Attach.location.browse.message=Eklenecek yedekleme ar\u015fivini se\u00e7in\:
Backup.Attach.location.browse.title=Yedeklemeyi Ekle
Backup.Attach.message=Bu, eklemek i\u00e7in se\u00e7ti\u011finiz ar\u015fivdir.
Backup.Attach.title=Yedeklemeyi Ekle
Backup.Destination.Type.computer=Bilgisayar
Backup.Destination.Type.folder=Klas\u00f6r
Backup.Destination.Type.friend=Arkada\u015f
Backup.Destination.Type.online=Bulut
Backup.MoveConflict.delete=Sil
Backup.MoveConflict.keep=Ana klas\u00f6r\u00fc koruyun, yeniden adland\u0131r\u0131n
Backup.MoveConflict.message=Se\u00e7ili konumda ba\u015fka bir yedekleme ar\u015fivi zaten mevcut.
Backup.MoveConflict.prompt=Bu yedekleme ar\u015fiviyle ne yapmak istiyorsunuz?
Backup.MoveConflict.title=Ar\u015fiv \u00c7ak\u0131\u015fmas\u0131
Backup.Set.Destinations.cpcFee.activeFreeTrial=({0} i\u00e7in BO\u015e)
Backup.Set.Destinations.cpcFee.activeSubscription=(Abonelik etkin)
Backup.Set.Destinations.cpcFee.expiredFreeTrial=(Abonelik gerekli)
Backup.Set.Destinations.cpcFee.expiredSubscription=(Abonelik sona erdi)
Backup.Set.Destinations.detail.analyzing=Analiz ediliyor\:
Backup.Set.Destinations.detail.completed=Tamamland\u0131\:
Backup.Set.Destinations.detail.deleting=Siliniyor\:
Backup.Set.Destinations.detail.lastBackupLabel=Son yedekleme\:
Backup.Set.Destinations.detail.quotaValue={0} ({1}) / {2} kullan\u0131l\u0131yor
Backup.Set.Destinations.detail.remaining=Kalan\:
Backup.Set.Destinations.detail.removing=Kald\u0131r\u0131l\u0131yor\:
Backup.Set.Destinations.detail.sending=G\u00f6nderiliyor\:
Backup.Set.Destinations.detail.todo=Yap\u0131lacaklar\:
Backup.Set.Destinations.help.folder.fees=(Bo\u015f\!)
Backup.Set.Destinations.help.folder.name=Klas\u00f6r
Backup.Set.Destinations.help.friend.fees=(Bo\u015f\!)
Backup.Set.Destinations.help.friend.name=Arkada\u015f
Backup.Set.Destinations.help.mycomputer.fees=(Bo\u015f\!)
Backup.Set.Destinations.help.mycomputer.name=Ba\u015fka Bilgisayar
Backup.Set.Destinations.icon.connected={0}, i\u00e7in ba\u011fland\u0131
Backup.Set.Destinations.icon.disconnected=Ba\u011flant\u0131 kesildi
Backup.Set.Destinations.invite.message=Dosyalar\u0131n\u0131z\u0131 en iyi \u015fekilde korumak i\u00e7in en az 2 hedef konuma sahip olman\u0131z gerekir.
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.BATTERY_BLOCKED=batarya ile \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.BUSY=\u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131lmak i\u00e7in programlanmam\u0131\u015f
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.CAPACITY_REDUCED=ayr\u0131lan kapasite azalt\u0131ld\u0131
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.DISABLED=\u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131lmak i\u00e7in programlanmam\u0131\u015f
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.EXCEPTION=bilinmeyen sorun
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.INVALID_BLOCK_NUMBER=eski ar\u015fiv, destek birimiyle ileti\u015fime ge\u00e7in
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.LICENSE_LIMIT_REACHED=lisans s\u0131n\u0131r\u0131na ula\u015f\u0131ld\u0131
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.LICENSE_LIMIT_REACHED.business=abonelik sona erdi
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_MAINTENANCE=yedekleme dosyalar\u0131nda bak\u0131m yap\u0131l\u0131yor
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_MIGRATION_NEEDED=yedekleme dosyalar\u0131 ta\u015f\u0131n\u0131yor
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_MOVED=yedekleme konumu ta\u015f\u0131n\u0131yor
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_NOT_INITIALIZED=yedekleme konumu eri\u015filebilir de\u011fil
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.NETWORK_BLOCKED=a\u011f engellendi
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.NOT_AVAILABLE=mevcut de\u011fil
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.PAUSED=duraklat\u0131ld\u0131
Backup.Set.Destinations.status.DisconnectedCode.NEW_VERSION=eski bir s\u00fcr\u00fcme sahipsiniz
Backup.Set.Destinations.status.DisconnectedCode.NOT_AUTHORIZED=yetki verilmemi\u015f
Backup.Set.Destinations.status.DisconnectedCode.OLD_VERSION=yeni bir s\u00fcr\u00fcme sahipsiniz
Backup.Set.Destinations.status.backupPaused=Yedekleme duraklat\u0131ld\u0131 \u2014 {0} i\u00e7inde devam edilecek
Backup.Set.Destinations.status.backupStatus=Yedekleme yap\u0131lam\u0131yor \u2014 {0} i\u00e7in ba\u011flant\u0131 yok
Backup.Set.Destinations.status.batteryBlocked=Yedekleme duraklat\u0131ld\u0131 \u2014 g\u00fcce ba\u011flanmas\u0131 bekleniyor
Backup.Set.Destinations.status.complete=Yedekleme tamamland\u0131\!
Backup.Set.Destinations.status.connectingToBackup=Yedekleme hedefine ba\u011flan\u0131yor
Backup.Set.Destinations.status.cpcExpired.freeTrial=<a href\="url.cpc.signup">Abonelik gerekli</a>
Backup.Set.Destinations.status.cpcExpired.subscription=<a href\="url.account">Abonelik sona erdi</a>
Backup.Set.Destinations.status.lastBackup={0} \u2014 son yedekleme {1} \u00f6nce
Backup.Set.Destinations.status.maintaining=Yedekleme dosyalar\u0131nda bak\u0131m yap\u0131l\u0131yor
Backup.Set.Destinations.status.missingPrivateKey=Yedekleme yap\u0131lam\u0131yor \u2014 ar\u015fiv \u015fifreleme anahtar\u0131 yok
Backup.Set.Destinations.status.networkBlocked=Yedekleme duraklat\u0131ld\u0131 - a\u011f engellendi
Backup.Set.Destinations.status.nextBackup=Sonraki yedekleme {0} i\u00e7inde
Backup.Set.Destinations.status.noFiles=Yedekleme i\u00e7in hi\u00e7bir dosya se\u00e7ilmedi
Backup.Set.Destinations.status.noPermission=Yedekleme yap\u0131lam\u0131yor \u2014 lisans limitine ula\u015f\u0131ld\u0131
Backup.Set.Destinations.status.noPermission.business=Yedekleme yap\u0131lam\u0131yor \u2014 abonelik sona erdi
Backup.Set.Destinations.status.notReady=Hedef mevcut de\u011fil \u2014 {0}
Backup.Set.Destinations.status.outofspace=Hedefte yeterli bo\u015f alan yok {0}
Backup.Set.Destinations.status.pause=Yedeklemeyi duraklat
Backup.Set.Destinations.status.remaining=Yedekleme \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor \u2014 kalan s\u00fcre: {0}
Backup.Set.Destinations.status.restoring=Geri y\u00fcklemenin tamamlanmas\u0131 bekleniyor
Backup.Set.Destinations.status.resume=\u015eimdi yedekle
Backup.Set.Destinations.status.running=Yedekleme \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor
Backup.Set.Destinations.status.scanning=Taran\u0131yor
Backup.Set.Destinations.status.scanningCheckForDeleted=Taran\u0131yor (silinmi\u015f dosyalar kontrol ediliyor)
Backup.Set.Destinations.status.scheduled=Yedeklemenin programlanan ba\u015flang\u0131\u00e7 saati: {0}
Backup.Set.Destinations.status.systemBusy=Yedekleme duraklat\u0131ld\u0131 \u2014 kullan\u0131c\u0131 d\u0131\u015far\u0131da olana kadar bekleniyor
Backup.Set.Destinations.status.systemPaused=Yedekleme motoru duraklat\u0131ld\u0131 \u2014 {0} i\u00e7inde devam edilecek
Backup.Set.Destinations.status.validating=E\u015fitleniyor
Backup.Set.Destinations.status.validating.blocks=\ blok bilgisi ({0})
Backup.Set.Destinations.status.validating.files=\ dosya bilgisi ({0})
Backup.Set.Destinations.status.wait=L\u00fctfen bekleyin
Backup.Set.Destinations.status.waitingForBackup=Yedekleme i\u00e7in bekleniyor
Backup.Set.Destinations.status.waitingOnConnection=Ba\u011flant\u0131 i\u00e7in bekleniyor
Backup.Sources.Menu.attach=Bir ar\u015fiv ekleyin
Backup.Sources.Menu.disable=Gelen yedeklemeyi devre d\u0131\u015f\u0131 b\u0131rak\u0131n
Backup.Sources.Menu.invite=Bir arkada\u015f davet edin
Backup.Sources.Menu.settings=Ayarlar
Backup.Sources.Menu.share=Yedekleme kodunuzu payla\u015f\u0131n\: {0}
Backup.UpgradeReminder.Free.message=CrashPlan+ <a href\="url.store">abonelikleri,</a> bulut depolama ve <a href\="url.pro.feature">geli\u015fmi\u015f \u00f6zellikler</a> i\u00e7erir.
Backup.UpgradeReminder.Free.title=Daha \u0130yi Koruma \u0130\u00e7in CrashPlan+'a Y\u00fckseltin\!
Backup.UpgradeReminder.Trial.message=30 g\u00fcnl\u00fck deneme s\u00fcr\u00fcm\u00fcn\u00fcz, bulut depolama ve <a href\="url.pro.feature">geli\u015fmi\u015f \u00f6zellikler</a> i\u00e7erir. \u0130stedi\u011finiz zaman bir abonelik <a href\="url.store">sat\u0131n alabilirsiniz</a>. Deneme s\u00fcrenizin sonunda {0} \u00fccretsiz olarak di\u011fer bilgisayarlara ve s\u00fcr\u00fcc\u00fclere yedekleme yapmaya devam eder.
Backup.UpgradeReminder.Trial.title=CrashPlan+ Deneme\!
BackupDestinationListPanel.addDestination=B\u0130R HEDEF KONUM EKLEY\u0130N
BackupDestinationPanel.BackupDestinationForm.cpc.manageSubscription=Aboneli\u011fi Y\u00f6netin....
BackupFileTreeLabelProvider.loading=y\u00fckleniyor...
BackupFileTreeNode.missing={0} (eksik)

# {0} Name of backup set
# {1} Computer name
BackupHistoryMessages.backupRequested=[{0}] {1} \u00f6\u011fesine yedekleme, tamamlanana kadar \u00f6nceli\u011fi al\u0131r (24 saate kadar)

# {0} Direction ("to" for outbound backup or "from" for inbound backup)
# {1} Computer name
# {2} Number of files
# {3} Number of bytes
# Example: Starting backup to CrashPlan Central: 3000 files (2GB) to back up
BackupHistoryMessages.backupStarted={0} {1}\ \u00f6\u011fesine yedekleme ba\u015fl\u0131yor: {2} ({3}), yedeklemek i\u00e7in

# {0} Name of backup set
# {1} Computer name
# {2} Number of files
# {3} Number of bytes
# Example: [Music] Starting backup to CrashPlan Central: 3000 files (2GB) to back up
BackupHistoryMessages.backupStarted.client=[{0}] {1}\ \u00f6\u011fesine yedekleme ba\u015fl\u0131yor: {2} ({3}), yedeklemek i\u00e7in

# {0} Name of backup set
# {1} Computer name
# Example: [Music] Completed backup to CrashPlan Central: No new data to backup at this time
BackupHistoryMessages.backupStopped.client.empty=[{0}] {1}\ \u00f6\u011fesine yap\u0131lan yedekleme tamamland\u0131: \u015eu anda yedeklenecek yeni veri yok

# {0} Direction ("to" for outbound backup or "from" for inbound backup)
# {1} Computer name
# Example: Completed backup to CrashPlan Central: No new data to backup at this time
BackupHistoryMessages.backupStopped.empty={0} {1}\ \u00f6\u011fesine yap\u0131lan yedekleme tamamland\u0131: \u015eu anda yedeklenecek yeni veri yok

# {0} See BackupStopCode.* keys
BackupHistoryMessages.backupStopped.reason=\ - Yedeklemenin durdurulmas\u0131n\u0131n nedeni\: {0}

# {0} Filename
BackupHistoryMessages.backupStopped.retry.file=\ - {0}

# {0} Number of files; 300 files
# {1} Duration of time; 2 hours
BackupHistoryMessages.backupStopped.retry.summary=\ - {0} \u00f6\u011fesi yedeklenemedi (bir sonraki deneme zaman\u0131: {1})

# {0} BackupHistoryMessages.completed or BackupHistoryMessages.stopped
# {1} Computer name
# {2} Duration of time
# {3} Number of files
# {4} Number of bytes completed
# {5} Actual bytes
# {6} Rate of backup (see "rate" key)
# {7} Speed boost (see "speedBoost" key)
# Example: Completed backup from CrashPlan Central in 2 hours: 3000 files (2GB) backed up, 1.5GB received @ 5Mbps (Effective rate: 2Mbps)
BackupHistoryMessages.backupStopped.source={0}, {2} i\u00e7inde {1} \u00f6\u011fesinden yedekleme yapacak\: {3} ({4}) yedeklendi, {5} al\u0131nd\u0131{6}{7}

# {0} BackupHistoryMessages.completed or BackupHistoryMessages.stopped
# {1} Computer name
# {2} Duration of time
# {3} Number of files
# {4} Number of bytes completed
# {5} Actual bytes
# {6} Rate of backup
# {7} Speed boost
# {8} BackupHistoryMessages.encrypted
# {9} Name of backup set
# Example: [Music] Stopped backup to CrashPlan Central in 2 hours: 3000 files (2GB) backed up, 1.5GB encrypted and sent @ 5Mbps (Effective rate: 2Mbps)
BackupHistoryMessages.backupStopped.target=[{9}] {0} {1} \u00fczerine {2} i\u00e7inde yedeklendi\: {3} ({4}) yedeklendi, {5}{8} g\u00f6nderildi{6}{7}

BackupHistoryMessages.completed=Tamamland\u0131

# {0} Computer name
# {1} Number of files
# {2} Number of bad blocks
BackupHistoryMessages.corruptionDetected.source={0} i\u00e7in yedekleme ar\u015fivinde veri b\u00fct\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fc sorunlar\u0131 ke\u015ffedildi. {1} dosya do\u011frulanamad\u0131 {2} k\u00f6t\u00fc veri blo\u011fu alg\u0131land\u0131. Bilgisayara bildirimde bulunulacak ve etkilenen dosya(lar) otomatik olarak tekrar yedeklenecek.

# {0} Computer name
# {1} Number of files
# {2} Number of bad blocks
# {3} Time of day
BackupHistoryMessages.corruptionDetected.target={0} konumunda yer alan yedekleme ar\u015fivindeki {3} b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde veri b\u00fct\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fc sorunlar\u0131 var. {1} dosya do\u011frulanamad\u0131 {2} k\u00f6t\u00fc veri blo\u011fu alg\u0131land\u0131. Bilgisayara bildirimde bulunulacak ve etkilenen dosya(lar) otomatik olarak tekrar yedeklenecek

# {0} Computer name
# {1} Path on disk to backup archive
BackupHistoryMessages.dataKeyChanged={0} \u00f6\u011fesi i\u00e7in veri anahtar\u0131 de\u011fi\u015ftirildi. Yedekleme ar\u015fivi, {1} b\u00f6l\u00fcm\u00fcnden silindi

# {0} Computer name
# {1} Path on disk to renamed backup archive
BackupHistoryMessages.dataKeyChecksumFailed={0} i\u00e7in veri anahtar\u0131 sa\u011flamas\u0131 ba\u015far\u0131s\u0131z oldu. Yedekleme ar\u015fivi yeniden {1} olarak adland\u0131r\u0131ld\u0131

BackupHistoryMessages.encrypted=\ \u015fifrelendi ve

# {0} Computer name
BackupHistoryMessages.maintenanceCompleted=Ar\u015fiv bak\u0131m\u0131\: {0} \u00f6\u011fesi i\u00e7in tamamland\u0131.

# {0} Computer name
BackupHistoryMessages.maintenanceStarted={0} \u00f6\u011fesi i\u00e7in ar\u015fiv bak\u0131m\u0131.

# {0} Computer name
BackupHistoryMessages.maintenanceStopped=Ar\u015fiv bak\u0131m\u0131\: {0} i\u00e7in durduruldu.

# {0} Computer name
# {1} Reason (see BackupNotReadyCode)
BackupHistoryMessages.notReady.source={0} \u00f6\u011fesinden yedekleme i\u00e7in haz\u0131r de\u011fil. Neden\: {1}

# {0} Computer name
# {1} Reason (see BackupNotReadyCode)
BackupHistoryMessages.notReady.target={0}, yedekleme i\u00e7in haz\u0131r de\u011fil. Neden\: {1}

# {0} Computer name
# {1} Reason (see OutOfSpaceReason)
# Example: Out of space for Laptop - Disk quota reached. Will retry in 30 minutes.
BackupHistoryMessages.outOfSpace.source={0}{1} i\u00e7in bo\u015f alan yok. 30 dakika i\u00e7inde tekrar deneyecek.

# {0} Computer name
# {1} Reason (see OutOfSpaceReason)
# Example: Desktop is out of space - Disk quota reached. Will retry in 1 hour.
BackupHistoryMessages.outOfSpace.target={0} i\u00e7in bo\u015f alan yok{1}. 1 saat i\u00e7inde tekrar deneyecek.

# {0} Path on disk where the files are being restored
BackupHistoryMessages.restoreDestination=Dosyalar {0} hedefine geri y\u00fckleniyor

BackupHistoryMessages.restoreDestination.originalLocation=Orijinal lokasyon

# {0} Direction ("from" for inbound backup or "for" for a guest restore)
# {1} Name. Usually computer name but if its a guest restore than a persons name.
# {2} Number of files
# {3} Number of bytes
# Example: Starting restore for John: 3000 files (2MB)
# Example: Starting restore from CrashPlan Central: 3000 files (2MB)
BackupHistoryMessages.restoreStarted={0} {1}\ \u00f6\u011fesini geri y\u00fckleme i\u015flemi ba\u015flat\u0131l\u0131yor: {2} ({3})

# {0} Number of files
# Example: 45 files had a problem
BackupHistoryMessages.restoreStopped.failed={0} \u00f6\u011fesinde bir sorun var

# Appended after BackupHistoryMessages.restoreStopped
# {0} Restore path on disk
BackupHistoryMessages.restoreStopped.failed.checksum=\ - {0} i\u00e7in b\u00fct\u00fcnl\u00fck kontrol\u00fc ba\u015far\u0131s\u0131z oldu

# Appended after BackupHistoryMessages.restoreStopped
# {0} Restore path on disk
BackupHistoryMessages.restoreStopped.failed.replace=\ - {0} \u00f6\u011fesi de\u011fi\u015ftirilemedi

# Appended after BackupHistoryMessages.restoreStopped
# {0} Restore path on disk
BackupHistoryMessages.restoreStopped.failed.replace.to=\ - {0} b\u00f6l\u00fcm\u00fcne geri y\u00fcklendi

# Appended after BackupHistoryMessages.restoreStopped
# {0} Restore path on disk
BackupHistoryMessages.restoreStopped.failed.skippingUnsupported=\ - Desteklenmeyen dosya kayna\u011f\u0131 atlan\u0131yor {0}

# Appended after BackupHistoryMessages.restoreStopped
# {0} Restore path on disk
BackupHistoryMessages.restoreStopped.failed.unknown=\ - {0} i\u00e7in bilinmeyen sorun

# {0} completed or stopped
# {1} Computer name
# {2} Number of files
# {3} Rate of restore
# Example: Restore for John completed: 300 files restored @ 50Kbps
BackupHistoryMessages.restoreStopped.for={1} {0}\ i\u00e7in geri y\u00fckleme: {2}, {3}ps'de geri y\u00fcklendi

# {0} Duration of time; i.e. "1 hour"
BackupHistoryMessages.restoreStopped.retry=\ - Geri y\u00fckleme, {0} i\u00e7inde tekrar denenecek

# {0} completed or stopped
# {1} Computer name
# {2} Number of files
# {3} Rate of restore
# Example: Restore to Desktop completed: 300 files restored @ 50Kbps
BackupHistoryMessages.restoreStopped.source={1} {0}\ i\u00e7in geri y\u00fckleme: {2}, {3}ps'de geri y\u00fcklendi

# {0} completed or stopped
# {1} Computer name
# {2} Number of files
# {3} Rate of restore
# Example: Restore from Laptop completed: 300 files restored @ 50Kbps
BackupHistoryMessages.restoreStopped.target={1} {0}\ \u00f6\u011fesinden geri y\u00fckleme: {2}, {3}ps'de geri y\u00fcklendi

# {0} Name of backup set
BackupHistoryMessages.scanStarted=[{0}] Yedeklenecek dosyalar taran\u0131yor

# {0} Name of backup set
# {1} Duration of time; i.e. "1 hour"
# {2} Number of files
# {3} Number of bytes
# Example: [Music] Scanning for files completed in 30 minutes: 3000 files (2GB) found
BackupHistoryMessages.scanStopped.complete=[{0}] Dosya tarama i\u015flemi, {1}\ i\u00e7inde tamamland\u0131: {2} ({3}) bulundu

# {0} Name of backup set
BackupHistoryMessages.scanStopped.stopped=[{0}] Durdurulmu\u015f dosyalar taran\u0131yor

BackupHistoryMessages.stopped=Durduruldu

# {0} Name of backup set
BackupHistoryMessages.updateBackupPaths=[{0}] A\u015fa\u011f\u0131dakileri yedeklemek i\u00e7in yap\u0131land\u0131r\u0131lm\u0131\u015f\:

BackupHistoryMessages.updateBackupPaths.exclude=* fakat a\u015fa\u011f\u0131dakiler yedeklenmeyecek\:

BackupHistoryMessages.updateBackupPaths.none=Yedekleme i\u00e7in se\u00e7ilmi\u015f dosya veya klas\u00f6r yok.

BackupNotReadyCode.BATTERY_BLOCKED=batarya ile \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor
BackupNotReadyCode.BUSY=\u00e7al\u0131\u015fmak i\u00e7in programlanmam\u0131\u015f
BackupNotReadyCode.CAPACITY_REDUCED=Ayr\u0131lan kapasiteye azalt\u0131ld\u0131
BackupNotReadyCode.DISABLED=Hedef \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131lmak i\u00e7in programlanmam\u0131\u015f
BackupNotReadyCode.EXCEPTION=Bilinmeyen sorun (l\u00fctfen sorun devam ediyorsa {0} Destek birimi ile ileti\u015fime ge\u00e7in)
BackupNotReadyCode.INVALID_BLOCK_NUMBER=eski ar\u015fiv, destek birimiyle ileti\u015fime ge\u00e7in
BackupNotReadyCode.LICENSE_LIMIT_REACHED=Lisans s\u0131n\u0131r\u0131na ula\u015f\u0131ld\u0131
BackupNotReadyCode.MANIFEST_MAINTENANCE=Yedekleme dosyalar\u0131nda bak\u0131m yap\u0131l\u0131yor
BackupNotReadyCode.MANIFEST_MIGRATION_NEEDED=Yedekleme dosyalar\u0131 ta\u015f\u0131n\u0131yor
BackupNotReadyCode.MANIFEST_MOVED=Yedekleme konumu ta\u015f\u0131n\u0131yor
BackupNotReadyCode.MANIFEST_NOT_INITIALIZED=Yedekleme konumu eri\u015filebilir de\u011fil
BackupNotReadyCode.NETWORK_BLOCKED=a\u011f engellendi
BackupNotReadyCode.NOT_AVAILABLE=Hedef mevcut de\u011fil
BackupNotReadyCode.PAUSED=Hedef duraklat\u0131ld\u0131
BackupPanel.BackupSourcePanel.BackupPortlet.address=\u0130nternet adresi\:
BackupPanel.BackupSourcePanel.BackupPortlet.progress=\u0130lerleme\:
BackupPanel.BackupSourcePanel.BackupPortlet.spaceUsedLabel=Kullan\u0131lan alan\:
BackupPanel.BackupSourcePanel.BackupPortlet.title=Yedekleme Kayna\u011f\u0131\: {0}
BackupPanel.BackupSourcePanel.allowedSpace=Ayr\u0131lan alan\:
BackupPanel.BackupSourcePanel.allowedSpaceAutomatic=Otomatik
BackupPanel.BackupSourcePanel.allowedSpaceSize=GB
BackupPanel.BackupSourcePanel.guidLabel=Bilgisayar\:
BackupPanel.BackupSourcePanel.lastBackupLabel=Son yedekleme\:
BackupPanel.BackupSourcePanel.location.browse.message=Bu bilgisayarlar\u0131n yedekleme verilerinin saklanaca\u011f\u0131 konumu se\u00e7in\:
BackupPanel.BackupSourcePanel.location.browse.title=Bir Dizin Se\u00e7in
BackupPanel.BackupSourcePanel.location.detail.completed=Tamamland\u0131\:
BackupPanel.BackupSourcePanel.location.detail.todo=Yap\u0131lacaklar\:
BackupPanel.BackupSourcePanel.location.status.error=Ta\u015f\u0131nam\u0131yor \u2014 {0}
BackupPanel.BackupSourcePanel.location.status.inactive=Yedekleme dosyalar\u0131n\u0131n ta\u015f\u0131nmas\u0131 bekleniyor
BackupPanel.BackupSourcePanel.location.status.remaining=Yedekleme dosyalar\u0131 ta\u015f\u0131n\u0131yor \u2014 kalan: {0}
BackupPanel.BackupSourcePanel.locationLabel=Konum\:
BackupPanel.BackupSourcePanel.nameLabel=Kaynak ad\u0131\:
BackupPanel.BackupSourcePanel.spaceUsedLabel=Kullan\u0131lan alan\:
BackupPanel.BackupSourcePanel.title={0} kayna\u011f\u0131ndan gelen yedekleme
BackupPanel.BackupSourcePanel.userEmailLabel=Sahibi\:
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.attach=Bir yedekleme ar\u015fivi <a>ekleyin</a>
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.backupCode=Arkada\u015flar\u0131n\u0131z\u0131n \u015fu yedekleme kodu ile size yedekleme yapmas\u0131na izin verin\: <a>{1}</a>
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.detail.completed=Tamamland\u0131\:
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.detail.todo=Yap\u0131lacaklar\:
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.detail.used=Kullan\u0131lan disk\:
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.disable=Gelen yedeklemeyi <a>devre d\u0131\u015f\u0131 b\u0131rak\u0131n</a>
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.icon.connected={0} i\u00e7in ba\u011fland\u0131
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.icon.disconnected=Ba\u011flant\u0131 kesildi
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.none=Arkada\u015flar\u0131n\u0131z\u0131 size yedeklemeleri i\u00e7in <a href\="url.invite">davet edin</a>
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.BATTERY_BLOCKED=batarya ile \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.BUSY=kullan\u0131c\u0131 d\u0131\u015far\u0131da olana kadar bekleniyor
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.CAPACITY_REDUCED=ayr\u0131lan kapasite azalt\u0131ld\u0131
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.DISABLED=programlanan ba\u015flang\u0131\u00e7 saati: {0}
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.EXCEPTION=bilinmeyen sorun
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.LICENSE_LIMIT_REACHED=lisans s\u0131n\u0131r\u0131na ula\u015f\u0131ld\u0131
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.LICENSE_LIMIT_REACHED.business=abonelik sona erdi
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_MAINTENANCE=yedekleme dosyalar\u0131nda bak\u0131m yap\u0131l\u0131yor
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_MIGRATION_NEEDED=yedekleme dosyalar\u0131 ta\u015f\u0131n\u0131yor
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_MOVED=yedekleme konumu ta\u015f\u0131n\u0131yor
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_NOT_INITIALIZED=yedekleme konumu eri\u015filebilir de\u011fil
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.NETWORK_BLOCKED=a\u011f engellendi
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.NOT_AVAILABLE=mevcut de\u011fil
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.PAUSED=duraklat\u0131ld\u0131
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.complete=Yedekleme tamamland\u0131\!
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.idle.connected=Yedekleme i\u00e7in bekleniyor
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.idle.offline=Ba\u011flant\u0131 i\u00e7in bekleniyor
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.lastBackup={0} \u2014 son yedekleme {1} \u00f6nce
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.maintaining=Yedekleme dosyalar\u0131nda bak\u0131m yap\u0131l\u0131yor
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.notReady=Yedekleme devre d\u0131\u015f\u0131 b\u0131rak\u0131ld\u0131 \u2014 {0}
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.outofspace=Yeterli bo\u015f alan yok{0}
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.remaining=Yedekleme \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor \u2014 kalan s\u00fcre: {0}
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.running=Yedekleme \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.scheduled=Programlanan yedekleme ba\u015flang\u0131\u00e7 saati: {0}
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.systemPaused=Yedekleme devre d\u0131\u015f\u0131 b\u0131rak\u0131ld\u0131 \u2014 {0} kadar duraklat\u0131ld\u0131
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.title=Gelen
BackupPanel.command=Komut\:
BackupPanel.title=Yedekleme
BackupSchedule.always=Yedekleme her zaman \u00e7al\u0131\u015facak \u015fekilde programland\u0131
BackupSchedule.backup.pause=Yedekleme {0} kadar duraklat\u0131ld\u0131
BackupSchedule.backup.resume=Yedeklemeye devam edildi
BackupSchedule.between=Yedekleme {0} ve {1} aras\u0131nda \u00e7al\u0131\u015facak \u015fekilde programland\u0131
BackupSchedule.system.pause=Sistem {0} kadar duraklat\u0131ld\u0131
BackupSchedule.system.resume=Sistem devam ettirildi
BackupStopCode.BATTERY=Batarya ile \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor, g\u00fcce ba\u011flanana kadar bekleniyor
BackupStopCode.BUSY=Kullan\u0131c\u0131 var, kullan\u0131c\u0131 d\u0131\u015far\u0131da olana kadar bekleniyor
BackupStopCode.CLEAR_FILE_TODOS=Tam dosya sistemi taramas\u0131 ba\u015flat\u0131ld\u0131.
BackupStopCode.CLOSED=Yedekleme hedefi kapat\u0131ld\u0131
BackupStopCode.DISABLED=Yedekleme devre d\u0131\u015f\u0131 b\u0131rak\u0131ld\u0131 veya \u00e7al\u0131\u015facak \u015fekilde programlanmad\u0131
BackupStopCode.DISCONNECT=Yedekleme hedefi ba\u011flant\u0131s\u0131 kesildi
BackupStopCode.NONE=Yok
BackupStopCode.NORMAL=Yap\u0131lacak bir \u015fey yok
BackupStopCode.NOT_USING=Yedekleme hedefi art\u0131k kullan\u0131lm\u0131yor
BackupStopCode.PAUSED=Yedekleme duraklat\u0131ld\u0131
BackupStopCode.RESTORING=Bie geri y\u00fckleme ba\u015flat\u0131ld\u0131
BackupStopCode.STALLED=\u0130leti\u015fim durdu
BackupStopCode.TARGET_NOT_READY=Yedekleme hedefi haz\u0131r de\u011fil
BackupStopCode.TARGET_OUT_OF_SPACE=Yedekleme hedefinde yeterli bo\u015f alan yok
BackupStopCode.USING_ANOTHER=Farkl\u0131 bir yedekleme ayar\u0131 ve/veya hedef se\u00e7ildi
BackupStopCode.VALIDATING=Bildirim do\u011frulan\u0131yor
BackupStopCode.VALIDATION_NEEDED=Bildirim do\u011frulama gerektiriyor
CPCVersionResponseMessage2.upgradesAvailable={0} \u00fczerinde y\u00fckseltmeler mevcut
CPService.started={0} ba\u015flat\u0131ld\u0131, s\u00fcr\u00fcm {1}, GUID {2}
CPService.stopped={0} durduruldu, s\u00fcr\u00fcm {1}, GUID {2}
CPService.upgrade.applying=Y\u00fckseltme de\u011fi\u015fiklikleri uygulan\u0131yor - s\u00fcr\u00fcm {0}
CPService.upgrade.complete=Y\u00fckseltme tamamland\u0131 - s\u00fcr\u00fcm {0}
Command.result.success=Komutunuz ba\u015far\u0131l\u0131.
Command.title=Komut
ConnectionDiscoveryStatusText.notAvailable=Mevcut de\u011fil
ConnectionDiscoveryStatusText.running=test ediliyor...
ConnectionDiscoveryStatusText.statusLine={0} ({1})
ConnectionDiscoveryStatusText.success=Tamam
ConnectionDiscoveryStatusText.type.Listen=Dinle
ConnectionDiscoveryStatusText.type.NatPMP=NAT-PMP
ConnectionDiscoveryStatusText.type.NatTraversal=NAT Traversal
ConnectionDiscoveryStatusText.type.UPnP=UPnP
ConnectionDiscoveryStatusText.type.Unknown=Bilinmeyen
CopyJob.Error.DESTINATION_NOT_DIRECTORY=bilinmeyen sistem hatas\u0131
CopyJob.Error.DESTINATION_NOT_FOUND=hedef mevcut de\u011fil
CopyJob.Error.DESTINATION_UNAVAILABLE=hedef mevcut de\u011fil
CopyJob.Error.DRIVE_PATH_ALREADY_USED=klas\u00f6r zaten atanm\u0131\u015f
CopyJob.Error.FILE_ALREADY_EXISTS=hedef zaten mevcut
CopyJob.Error.FILE_NOT_FOUND=yedekleme dosyalar\u0131 eksik
CopyJob.Error.NO_FREE_SPACE=yeterli bo\u015f alan yok
CopyJob.Error.SYSTEM=bilinmeyen sistem hatas\u0131
CopyJob.Error.VERIFY_FAILED=ta\u015f\u0131ma i\u015flemi do\u011frulanamad\u0131
DateTimeDialog.message=Tarih ve saat se\u00e7in.
DateTimeDialog.title=Tarih ve saat se\u00e7in.
Destinations.BackupPortlet.address=\u0130nternet adresi\:
Destinations.BackupPortlet.progress=\u0130lerleme\:
Destinations.BackupPortlet.removeBackupDestinationButton=Yedekleme Ar\u015fivini Kald\u0131r
Destinations.BackupPortlet.spaceGiven=Alan kotas\u0131\:
Destinations.BackupPortlet.spaceGiven.automatic=Otomatik
Destinations.BackupPortlet.spaceGiven.unlimited=S\u0131n\u0131rs\u0131z
Destinations.BackupPortlet.spaceUsedLabel=Kullan\u0131lan alan\:
Destinations.BackupPortlet.title=Yedekleme Hedefi\: {0}
Destinations.Computers.deleteComputer=Bilgisayar\u0131 Devre D\u0131\u015f\u0131 B\u0131rak
Destinations.Computers.helpStep1=Hesab\u0131n\u0131z\u0131 kullanarak {0} y\u00fcklemesini ba\u015fka bir bilgisayar \u00fczerinde ger\u00e7ekle\u015ftirin\: <b>{1}</b>
Destinations.Computers.helpStep2={0} y\u00fcklemesini ba\u015fka bir bilgisayarda yapt\u0131ktan sonra listeye eklenir
Destinations.Computers.helpStep3=Bir bilgisayar se\u00e7in ve t\u0131klay\u0131n.
Destinations.Computers.helpTitle=Ba\u015fka bir bilgisayara nas\u0131l yedeklenir\:
Destinations.Computers.listTitle=Bilgisayarlar\u0131n\u0131z\:
Destinations.Computers.removeMessage=Bu bilgisayar\u0131n kald\u0131r\u0131lmas\u0131 bu bilgisayara ait kayd\u0131 ve bu bilgisayar i\u00e7in saklanan T\u00dcM yedekleme dosyalar\u0131n\u0131 HER YERDEN kal\u0131c\u0131 olarak silecektir. Bu i\u015flem geri al\u0131namaz.
Destinations.Computers.tab=Bilgisayarlar
Destinations.Folder.browse.message=Verileri yedeklemek i\u00e7in bir konum se\u00e7in\:
Destinations.Folder.browse.title=Bir Dizin Se\u00e7in
Destinations.Folder.deleteComputer=Sil..
Destinations.Folder.helpStep1=Bir yedekleme hedef klas\u00f6r\u00fc se\u00e7in
Destinations.Folder.helpStep2=Klas\u00f6r\u00fcn\u00fcz mevcut klas\u00f6rler listesinde g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleniyor
Destinations.Folder.helpStep3=Bir klas\u00f6r se\u00e7in ve t\u0131klay\u0131n.
Destinations.Folder.helpTitle=Yerel bir klas\u00f6r nas\u0131l yedeklenir\:
Destinations.Folder.listTitle=Mevcut klas\u00f6rler\:
Destinations.Folder.location.browse.message=Verileri yedeklemek i\u00e7in konum se\u00e7in\:
Destinations.Folder.location.browse.title=Bir Dizin Se\u00e7in
Destinations.Folder.location.detail.completed=Tamamland\u0131\:
Destinations.Folder.location.detail.todo=Yap\u0131lacaklar\:
Destinations.Folder.location.status.error=Ta\u015f\u0131nam\u0131yor \u2014 {0}
Destinations.Folder.location.status.inactive=Yedekleme dosyalar\u0131n\u0131n ta\u015f\u0131nmas\u0131 bekleniyor
Destinations.Folder.location.status.remaining=Yedekleme dosyalar\u0131 ta\u015f\u0131n\u0131yor \u2014 kalan: {0}
Destinations.Folder.removeMessage=Bu klas\u00f6r\u00fcn kald\u0131r\u0131lmas\u0131 klas\u00f6rdeki T\u00dcM yedekleme dosyalar\u0131n\u0131 kal\u0131c\u0131 olarak silecektir. Bu i\u015flem geri al\u0131namaz.
Destinations.Folder.tab=Klas\u00f6rler
Destinations.Friends.error.ownComputer=Bir yedekleme kodu kullanarak kendi bilgisayar\u0131n\u0131z\u0131 ekleyemezsiniz.
Destinations.Friends.error.unknownFriendOfferCode=Ge\u00e7ersiz yedekleme kodu.
Destinations.Friends.helpBottomStep1=Arkada\u015flar\u0131n\u0131z\u0131n yedekleme kodunuzla bu bilgisayara yedekleme yapmas\u0131na izin verin\: <a>{1}</a>
Destinations.Friends.helpBottomStep2=Bir arkada\u015f\u0131n\u0131za yedekleyin. Arkada\u015f\u0131n\u0131z\u0131n yedekleme kodunu girin\:
Destinations.Friends.helpBottomTitle=Arkada\u015f\u0131n\u0131z zaten {0} \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131yor mu?
Destinations.Friends.helpTopStep1=Arkada\u015flar\u0131n\u0131z\u0131 size yedeklemeleri i\u00e7in <a href\="url.invite">davet edin</a>
Destinations.Friends.helpTopStep2=Arkada\u015f\u0131n\u0131z size bilgisayar\u0131 a\u00e7t\u0131ktan sonra, bu bilgisayar listede g\u00f6r\u00fcnt\u00fclenir
Destinations.Friends.helpTopStep3=Bir bilgisayar se\u00e7in ve t\u0131klay\u0131n
Destinations.Friends.helpTopTitle=Arkada\u015f\u0131n\u0131z\u0131n dosyalar\u0131n\u0131 nas\u0131l koruyabilirsiniz?\:
Destinations.Friends.listTitle=Arkada\u015flar\u0131n\u0131z\u0131n bilgisayarlar\u0131\:
Destinations.Friends.providedBy=Sa\u011flayan: <a>{0}</a>
Destinations.Friends.tab=Arkada\u015flar
Destinations.Online.helpDescription3=Bir bulut depolama hedefi se\u00e7in ve t\u0131klay\u0131n
Destinations.Online.helpTitle={0} Hakk\u0131nda
Destinations.Online.listTitle=Bulut depolama\:
Destinations.Online.tab=Bulut
Destinations.Overview.computerText=Kendi bilgisayarlar\u0131n\u0131z aras\u0131nda yedekleme yap\u0131n, Diz\u00fcst\u00fc bilgisayar\u0131n\u0131zdan masa\u00fcst\u00fc bilgisayar\u0131n\u0131za, evinizden ofisinize, Mac'ten PC'ye... t\u00fcm\u00fc \u00e7al\u0131\u015f\u0131r\!
Destinations.Overview.drivesText=Ba\u011fl\u0131 bir s\u00fcr\u00fcc\u00fcye do\u011frudan yedekleme yap\u0131n. D\u0131\u015far\u0131da iken korumaya devam etmek i\u00e7in s\u00fcr\u00fcc\u00fcy\u00fc uzak bir PC'ye ta\u015f\u0131y\u0131n.
Destinations.Overview.friendText=Bir arkada\u015f\u0131n\u0131z\u0131n bilgisayar\u0131na yedekleme yap\u0131n ve abonelik \u00fccreti \u00f6demeyin. Daha fazla alana m\u0131 ihtiyac\u0131n\u0131z var? PC'ye harici bir s\u00fcr\u00fcc\u00fc tak\u0131n.
Destinations.Overview.message={0} birden fazla hedefe s\u0131n\u0131rs\u0131z yedekleme yap\u0131lmas\u0131 i\u00e7in g\u00fcvenli ve s\u0131n\u0131rs\u0131z bir yedekleme sunar. Yedekleme plan\u0131n\u0131z\u0131 iyile\u015ftirmek i\u00e7in hedefler ekleyin\:
Destinations.Overview.onlineText=CrashPlan Central'a \u00e7evrimi\u00e7i yedekleme yap\u0131n.
Destinations.Overview.onlineText.business=CrashPlan PRO Cloud'a \u00e7evrimi\u00e7i yedekleme yap\u0131n.
Destinations.Overview.onlineText.enterprise=\u0130\u015fletmenizdeki yedekleme sunucular\u0131na \u00e7evrimi\u00e7i yedekleme yap\u0131n.
Destinations.Overview.tab=Genel Bak\u0131\u015f
Destinations.title=Hedefler
DownloadManager.complete=Y\u00fckseltme kar\u015f\u0131dan y\u00fcklendi - s\u00fcr\u00fcm {0}.
DownloadManager.error.connectionLost=Y\u00fckseltme kar\u015f\u0131dan y\u00fcklenemedi - s\u00fcr\u00fcm {0}, ba\u011flant\u0131 kesildi.
DownloadManager.error.invalidUrl=Y\u00fckseltme kar\u015f\u0131dan y\u00fcklenemedi - s\u00fcr\u00fcm {0}, ge\u00e7ersiz URL {1}
DownloadManager.error.retry=Y\u00fckseltmeler uygulanam\u0131yor, bir saat i\u00e7inde yeniden denenecek
DownloadManager.error.verification=Y\u00fckseltme kar\u015f\u0131dan y\u00fcklenemedi - s\u00fcr\u00fcm {0}, do\u011frulama ba\u015far\u0131s\u0131z.
Error.Reauthorize=Yetkili taraf\u0131ndan oturum kapat\u0131ld\u0131. {1}
Error.Reauthorize.AUTH_DATE_MISMATCH=Ba\u015fka bir bilgisayarda oturum a\u00e7\u0131ld\u0131.
Error.Reauthorize.DEAUTHORIZED=Bilgisayar\u0131n yetkisi kald\u0131r\u0131ld\u0131.
Error.Reauthorize.GUID=Yeni bir kimlik atand\u0131.
Error.Reauthorize.INACTIVE_COMPUTER=Bilgisayar devre d\u0131\u015f\u0131 b\u0131rak\u0131ld\u0131.
Error.Reauthorize.INACTIVE_USERNAME=Hesap devre d\u0131\u015f\u0131 b\u0131rak\u0131ld\u0131.
Error.Reauthorize.INVALID_COMPUTER=Bilgisayar bulunamad\u0131.
Error.Reauthorize.INVALID_LOGIN_TOKEN=Ge\u00e7ersiz oturum a\u00e7ma kimli\u011fi al\u0131nd\u0131.
Error.Reauthorize.INVALID_MODEL=Ge\u00e7ersiz uygulama durumu.
Error.Reauthorize.INVALID_USERNAME=Hesap bulunamad\u0131.
Error.Reauthorize.LOGIN_KEY_MISMATCH=Ge\u00e7ersiz oturum a\u00e7ma kimli\u011fi al\u0131nd\u0131.
Error.Reauthorize.PERMISSION_DENIED=Hesap bulunamad\u0131.
Error.Reauthorize.REASSIGN_IDENTITY=Ba\u015fka bir bilgisayar bu bilgisayar\u0131 kabul etti.
Error.readFile=Dosya okunam\u0131yor.
Error.writeFile=Dosya yazd\u0131r\u0131lam\u0131yor.
FilesToBackUp.missing=Eksik
FilesToBackUp.progress=taran\u0131yor
FilesToBackUp.title=Dosyalar
FilesToBackUp.total=Toplam\: {0} / {1}
FriendListPanel.title=Yedekleme Hedefleri
FriendPanel.add=+
FriendPanel.allow=Bu arkada\u015f\u0131n\u0131za bu bilgisayara yedekleme yapmas\u0131 i\u00e7in izin verin\:
FriendPanel.backup.allowedSpace=Ayr\u0131lan alan\:
FriendPanel.backup.allowedSpaceAutomatic=Otomatik
FriendPanel.backup.allowedSpaceSize=GB
FriendPanel.backup.location.browse.message=Arkada\u015f\u0131n\u0131z\u0131n yedekleme verilerini depolamak i\u00e7in konum se\u00e7in\:
FriendPanel.backup.location.browse.title=Bir Dizin Se\u00e7in
FriendPanel.backup.location.label=Varsay\u0131lan konum\:
FriendPanel.backup.spaceUsed=Kullan\u0131lan alan\:
FriendPanel.backup.spaceUsed.inprogress={0} \u00fczerinde
FriendPanel.backup.title={0} Yedeklemesi
FriendPanel.email=E-posta\:
FriendPanel.helpStep1=Arkada\u015flar\u0131n\u0131z\u0131 size yedeklemeleri i\u00e7in <a href\="url.invite">davet edin</a>
FriendPanel.helpStep2=Arkada\u015flar\u0131n\u0131z\u0131n yedekleme kodunuzla bu bilgisayara yedekleme yapmas\u0131na izin verin\: <a>{1}</a>
FriendPanel.helpStep3=Daha h\u0131zl\u0131 yedekleyin\! Bir arkada\u015f\u0131n\u0131z\u0131n yedekleme ar\u015fivini bu bilgisayara al\u0131n ve <a>ar\u015fiv klas\u00f6r\u00fcn\u00fc</a> ekleyin
FriendPanel.helpStep4=Arkada\u015flar\u0131n\u0131z\u0131 yedekleme kodlar\u0131n\u0131 kullanarak otomatik olarak ekleyin\:
FriendPanel.helpTitle=Arkada\u015f\u0131n\u0131z\u0131n dosyalar\u0131n\u0131 koruma \u015fekilleri\:
FriendPanel.inviteFriend=<a href\="url.invite">Arkada\u015f davet edin</a>
FriendPanel.listTitle=Bir arkada\u015f se\u00e7in\:
FriendPanel.name=Ad\u0131\:
FriendPanel.nickname=Takma Ad\u0131\:
FriendPanel.remove=-
FriendPanel.removeFriend=Arkada\u015f\u0131 Kald\u0131r
FriendPanel.removeMessage=Bu arkada\u015f\u0131n kald\u0131r\u0131lmas\u0131 bu arkada\u015f\u0131n\u0131z\u0131n bilgisayarlar\u0131ndaki T\u00dcM yedekleme dosyalar\u0131n\u0131 kal\u0131c\u0131 olarak silecektir. Bu i\u015flem geri al\u0131namaz.
FriendPanel.title=Arkada\u015flar
Global.Automatic=Otomatik
Global.Error.blankName=L\u00fctfen bir ad girin.
Global.Error.drivePathAlreadyUsed={0} zaten yedekleme i\u00e7in bu klas\u00f6r\u00fc kullan\u0131yor.
Global.Error.invalidManifestPath=Yedekleme motoru belirtilen konuma eri\u015fim hakk\u0131na sahip de\u011fil.
Global.Schedule.from=G\u00f6nderen
Global.Schedule.optionAlways=Her Zaman
Global.Schedule.optionBetween=Belirtilen zamanlar aras\u0131nda
Global.Schedule.to=Al\u0131c\u0131
Global.comingSoon=\u00c7ok Yak\u0131nda
Global.confirm=Anlad\u0131m
Global.list.A=A.
Global.list.B=B.
Global.list.bullet=\u2022
Global.list.one=1.
Global.list.three=3.
Global.list.two=2.
Global.nameLabel=Ad\u0131\:
Global.thisOne=(bu)
GuestRestoreWindow.title={0} i\u00e7in Konuk Geri Y\u00fcklemesi
History.CPCDeauthorizeComputerMessage=Bu bilgisayar\u0131n yetkisi kald\u0131r\u0131ld\u0131.
History.securityKeyChanged=Ar\u015fiv \u015fifreleme anahtar\u0131 {0} iken {1} olarak de\u011fi\u015ftirildi.
History.securityKeyPasswordChanged=Ar\u015fiv \u015fifreleme anahtar\u0131 parolas\u0131 de\u011fi\u015ftirildi.
History.securityKeyQuestionAnswerChanged=Ar\u015fiv \u015fifreleme anahtar sorusu ve yan\u0131t\u0131 de\u011fi\u015fti.
History.securityKeyTypeUpgraded=Ar\u015fiv \u015fifreleme anahtar\u0131 t\u00fcr\u00fc {0} iken {1} olarak y\u00fckseltildi.
History.guidChanged=Bilgisayar tan\u0131mlay\u0131c\u0131 (GUID) {0} \u00f6\u011fesinden {1} \u00f6\u011fesine de\u011fi\u015fti.
History.guidSet=Bilgisayar tan\u0131mlay\u0131c\u0131s\u0131 (GUID) art\u0131k {0} \u00f6\u011fesidir.

# {0} is the destination name
# {1} is the destination id
History.UseDestination.start={0} ({1}) hedefini kullanmaya ba\u015fla
# {0} is the destination name
# {1} is the destination id
History.UseDestination.stop={0} ({1}) hedefini kullanmay\u0131 durdur

HistoryPanel.column.date=Tarih
HistoryPanel.column.message=\u0130leti
HistoryPanel.title=Ge\u00e7mi\u015f
IAlert.ApplyingPatchAlert={0}, bir kar\u015f\u0131dan g\u00fcncelleme y\u00fckledi ve g\u00fcncellemeyi uygulamak i\u00e7in \u015fimdi yeniden ba\u015flayacak.
IAlert.BackupSevereAlert=Kritik\: {0} dosyalar\u0131n\u0131z\u0131n son yedeklenme tarihi: {1}.
IAlert.BackupWarningAlert=Uyar\u0131\: {0} dosyalar\u0131n\u0131z\u0131n son yedeklenme tarihi: {1}.
IAlert.CpcVersionErrorMessage.NEW_VERSION={0} uyumsuzluk. Daha eski bir s\u00fcr\u00fcme sahipsiniz.
IAlert.CpcVersionErrorMessage.OLD_VERSION={0} uyumsuzluk. Daha yeni bir s\u00fcr\u00fcme sahipsiniz.
IAlert.CpcVersionErrorMessage.title=Y\u00fckseltme Gerekli
IAlert.CustomAlert={1}\: {2}
IAlert.DownloadingPatchAlert=Yeni bir {0} s\u00fcr\u00fcm\u00fc kar\u015f\u0131dan y\u00fckleniyor.
IAlert.DuplicateIdentityAlert=Kopya bilgisayar saptand\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in ba\u011flant\u0131n\u0131z kesildi.
IAlert.DuplicateIdentityMessage.message=L\u00fctfen bu bilgisayarlardan birinde {0} yaz\u0131l\u0131m\u0131n\u0131 kald\u0131r\u0131n.
IAlert.DuplicateIdentityMessage.title=Kopya Bilgisayarlar Saptand\u0131
IAlert.FriendInvitationAcceptedAlert={1}, {0} i\u00e7in yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131z daveti kabul etti.
IAlert.FriendInvitationAcceptedAlert.message={1}, {0} i\u00e7in yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131z daveti kabul etti.
IAlert.FriendInvitationAcceptedAlert.title=Davet Kabul Edildi
IAlert.FriendSpaceRequestAlert={1}, sizden ek yedekleme alan\u0131 istedi.
IAlert.HelpIntroAlert=
IAlert.HelpWelcomeAlert=
IAlert.HepPersonalizeAlert=
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Linux=
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Linux.message={0} ger\u00e7ek zamanl\u0131 dosya izleyiciyi \u00e7al\u0131\u015ft\u0131ramad\u0131. Bu, {0} taraf\u0131ndan ger\u00e7ek zamanl\u0131 dosya de\u011fi\u015fikliklerinin tan\u0131nmad\u0131\u011f\u0131 anlam\u0131na geliyor. Ancak, gece ger\u00e7ekle\u015ftirilen dosya sistemi taramas\u0131 s\u0131ras\u0131nda t\u00fcm dosya de\u011fi\u015fiklikleri tan\u0131nacak.
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Linux.title=Ger\u00e7ek Zamanl\u0131 Dosya \u0130zleyicisi Devre D\u0131\u015f\u0131 B\u0131rak\u0131ld\u0131
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Macintosh=
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Macintosh.message=Yenilik \u00f6zelli\u011finin devre d\u0131\u015f\u0131 b\u0131rak\u0131lm\u0131\u015f oldu\u011fu g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor. Bu, {0} taraf\u0131ndan ger\u00e7ek zamanl\u0131 dosya de\u011fi\u015fikliklerinin tan\u0131nmad\u0131\u011f\u0131 anlam\u0131na geliyor. Ancak, gece ger\u00e7ekle\u015ftirilen dosya sistemi taramas\u0131 s\u0131ras\u0131nda t\u00fcm dosya de\u011fi\u015fiklikleri tan\u0131nacak.
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Macintosh.title=Yenilik \u00d6zelli\u011fi Devre D\u0131\u015f\u0131
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Solaris=
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Solaris.message={0} ger\u00e7ek zamanl\u0131 dosya izleyiciyi \u00e7al\u0131\u015ft\u0131ramad\u0131. Bu, {0} taraf\u0131ndan ger\u00e7ek zamanl\u0131 dosya de\u011fi\u015fikliklerinin tan\u0131nmad\u0131\u011f\u0131 anlam\u0131na geliyor. Ancak, gece ger\u00e7ekle\u015ftirilen dosya sistemi taramas\u0131 s\u0131ras\u0131nda t\u00fcm dosya de\u011fi\u015fiklikleri tan\u0131nacak.
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Solaris.title=Ger\u00e7ek Zamanl\u0131 Dosya \u0130zleyicisi Devre D\u0131\u015f\u0131
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Windows=
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Windows.message={0} ger\u00e7ek zamanl\u0131 dosya izleyiciyi \u00e7al\u0131\u015ft\u0131ramad\u0131. Bu, {0} taraf\u0131ndan ger\u00e7ek zamanl\u0131 dosya de\u011fi\u015fikliklerinin tan\u0131nmad\u0131\u011f\u0131 anlam\u0131na geliyor. Ancak, gece ger\u00e7ekle\u015ftirilen dosya sistemi taramas\u0131 s\u0131ras\u0131nda t\u00fcm dosya de\u011fi\u015fiklikleri tan\u0131nacak.
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Windows.title=Ger\u00e7ek Zamanl\u0131 Dosya \u0130zleyicisi Devre D\u0131\u015f\u0131
IAlert.ReassignIdentityDoneAlert=Yeni bilgisayar\u0131n varolan bir bilgisayarla de\u011fi\u015ftirilme i\u015flemi tamamland\u0131
IAlert.ReassignIdentityDoneMessage.message=Zaten yedeklenmi\u015f dosyalar tekrar g\u00f6nderilmeyecek.
IAlert.ReassignIdentityDoneMessage.title=Kabul Tamamland\u0131\!
IAlert.ReassignIdentityMessage.message=Bu yeni bir bilgisayar m\u0131? \u00d6yleyse, ilk yedeklemenin yeniden ba\u015flat\u0131lmas\u0131n\u0131 \u00f6nlemek i\u00e7in \u00f6nceki bilgisayar\u0131 <a href\="action\://com.backup42.desktop.actions.ShowReassignIdentityDialogAction">kabul edebilirsinizt</a>.
IAlert.ReassignIdentityMessage.title=Yedeklemeye Devam Et
IAlert.SystemErrorAlert=Sistem hatas\u0131\: Sorun devam ediyorsa {0} yaz\u0131l\u0131m\u0131n\u0131 tekrar y\u00fckleyin
IAlert.UpdateAvailableAlert=Yeni bir {0} s\u00fcr\u00fcm\u00fc mevcut.
LoginPanel.business.message.setup=Dosyalar\u0131 yedeklemek ve geri y\u00fcklemek i\u00e7in oturum a\u00e7\u0131n.
LoginPanel.business.title.setup.existing={0} \u00fczerinde oturum a\u00e7\u0131n
LoginPanel.comfortHelp.line1=<b>\u0130stenmeyen posta yok.</b> E-postan\u0131z\u0131 kimseyle payla\u015fmayaca\u011f\u0131z.
LoginPanel.comfortHelp.line2=<b>Y\u00fck\u00fcml\u00fcl\u00fck yok</b> Siz sat\u0131n alana kadar sizden para talep etmeyece\u011fiz.
LoginPanel.comfortHelp.line3=<b>Y\u00fcksek g\u00fcvenlik</b> Bilgiler aktar\u0131lmadan \u00f6nce \u015fifrelenir.
LoginPanel.comfortHelp.title=Bu neden g\u00fcvenli\:
LoginPanel.cpcUnavailable.retrying={0} hedefine ba\u011flan\u0131yor...
LoginPanel.email=E-posta\:
LoginPanel.sso.login={0} ile oturum a\u00e7
LoginPanel.sso.externalBrowser={0} ile oturum a\u00e7mak i\u00e7in harici bir internet taray\u0131c\u0131s\u0131 geli\u015ftirdik. <a href\="{1}">Oturum a\u00e7\u0131n</a> ve tamamlamak i\u00e7in geri d\u00f6n\u00fcn.
LoginPanel.error.cpcVersionNew={0} uyumsuzluk. Daha eski bir s\u00fcr\u00fcme sahipsiniz.
LoginPanel.error.cpcVersionOld={0} uyumsuzluk. Daha yeni bir s\u00fcr\u00fcme sahipsiniz.
LoginPanel.error.duplicateAccount=Bu hesap zaten mevcut.
LoginPanel.error.email.invalid=L\u00fctfen ge\u00e7erli bir e-posta adresi girin.
LoginPanel.error.email.required=L\u00fctfen e-posta adresinizi girin.
LoginPanel.error.failed=Girdi\u011finiz bilgiler yanl\u0131\u015f.
LoginPanel.error.incorrectPassword=Yanl\u0131\u015f parola
LoginPanel.error.incorrectAnswer=Yanl\u0131\u015f yan\u0131t
LoginPanel.error.invalidPassword=Parola \u00e7ok k\u0131sa
LoginPanel.error.limit.reached=Lisansl\u0131 bilgisayar s\u0131n\u0131r\u0131na ula\u015f\u0131ld\u0131.
LoginPanel.error.name.required=L\u00fctfen ad\u0131n\u0131z\u0131 girin.
LoginPanel.error.password.mismatch=Parolalar e\u015fle\u015fmiyor.
LoginPanel.error.password.required=L\u00fctfen bir parola girin.
LoginPanel.error.regKey.required={0}, yetkilendirme i\u00e7in ge\u00e7erli bir kay\u0131t anahtar\u0131 gerektirir
LoginPanel.error.registrationBlocked=Y\u00fcksek talep nedeniyle, bu sefer kayd\u0131n\u0131z\u0131 kabul edemiyoruz. L\u00fctfen daha sonra tekrar deneyin.
LoginPanel.error.serverAddress.required=L\u00fctfen bir PROe Sunucu adresi girin.
LoginPanel.error.slaveCluster=Ba\u011f\u0131ml\u0131 sunucuya kar\u015f\u0131 yetkilendirilemez
LoginPanel.error.tooBusy=Sunucu me\u015fgul.
LoginPanel.error.tooManyAttempts=\u00c7ok fazla ba\u015far\u0131s\u0131z deneme, tekrar denemek i\u00e7in 10 dakika bekleyin.
LoginPanel.error.unknownLdapError=LDAP ileti\u015fim hatas\u0131
LoginPanel.error.username.mustBeAnEmail=Kullan\u0131c\u0131 ad\u0131 ge\u00e7erli bir e-posta adresi olmal\u0131d\u0131r.
LoginPanel.error.username.required=L\u00fctfen kullan\u0131c\u0131 ad\u0131n\u0131z\u0131 girin.
LoginPanel.firstName=Ad\u0131n\u0131z\:
LoginPanel.forgotPassword=<a href\="{0}">Parolan\u0131z\u0131 m\u0131 unuttunuz?</a>
LoginPanel.lastName=Soyad\u0131n\u0131z\:
LoginPanel.licensedTo=Lisans sahibi\:
LoginPanel.message.login=Ek g\u00fcvenlik i\u00e7in bu {0} masa\u00fcst\u00fc bir parola gerektirir.
LoginPanel.message.setup=Yedeklemenizi y\u00f6netmek i\u00e7in ve e-posta uyar\u0131lar\u0131 ve raporlar\u0131 almak i\u00e7in {0} hesab\u0131na ihtiyac\u0131n\u0131z var.
LoginPanel.message.setup.business=Bu bilgisayar\u0131 yedeklemek i\u00e7in bir hesaba ihtiyac\u0131n\u0131z var.
LoginPanel.message.setup.enterprise=Bu bilgisayar\u0131 yedeklemek i\u00e7in bir hesaba ihtiyac\u0131n\u0131z var.
LoginPanel.option.login=Varolan Hesap
LoginPanel.option.register=Yeni Hesap
LoginPanel.password=Parola\:
LoginPanel.proClient.message.setup=L\u00fctfen kullan\u0131c\u0131 ad\u0131n\u0131z\u0131 ve parolan\u0131z\u0131 girin. Bu bilgiler sizi tan\u0131mlar ve dosyalar\u0131n\u0131z\u0131 \u015fifreleyerek ba\u015fkalar\u0131 taraf\u0131ndan eri\u015filmesini \u00f6nler.
LoginPanel.proClient.title.setup.register=Hesab\u0131n\u0131z\u0131 olu\u015fturun
LoginPanel.registrationKey=Kay\u0131t anahtar\u0131\:
LoginPanel.repeatPassword=Parolay\u0131 do\u011frula\:
LoginPanel.safeAccount=Bir hesap neden %100 g\u00fcvenlidir?\:\u0130stenmeyen posta yok\: E-postan\u0131z\u0131 kimseyle payla\u015fmayaca\u011f\u0131z \nY\u00fck\u00fcml\u00fcl\u00fck yok\: Sadece be\u011fendiyseniz sat\u0131n al\u0131n \nKredi kart\u0131 yok\: Deneme s\u00fcr\u00fcm\u00fc %100 \u00fccretsiz \n<a>Hesaplar nas\u0131l \u00e7al\u0131\u015f\u0131r?</a>
LoginPanel.serverAddress=PROe Sunucu adresi\:
LoginPanel.submit.newAccount=Hesap Olu\u015ftur
LoginPanel.submit.signin=Oturum A\u00e7
LoginPanel.success=Oturum a\u00e7ma ba\u015far\u0131l\u0131
LoginPanel.title.login={0} masa\u00fcst\u00fcnde oturum a\u00e7\u0131n
LoginPanel.title.setup.existing=Varolan hesab\u0131n\u0131z\u0131 kullan\u0131n
LoginPanel.title.setup.register=\u00dccretsiz {0} hesab\u0131n\u0131z\u0131 olu\u015fturun
LoginPanel.title.setup.register.business=Bir {0} hesab\u0131 olu\u015fturun
LoginPanel.title.setup.register.enterprise=Bir {0} hesab\u0131 olu\u015fturun
LoginPanel.username=Kullan\u0131c\u0131 Ad\u0131\:
MissingCustomKey.message=Ar\u015fiv anahtar\u0131n\u0131z\u0131 girin.
MissingCustomKey.title=Veri Anahtar\u0131 Gerekli
MissingPrivateDataPassword.message=Ar\u015fiv \u015fifreleme anahtar\u0131n\u0131z\u0131 g\u00fcvence alt\u0131na alan ar\u015fiv parolas\u0131n\u0131 girin.
MissingPrivateDataPassword.passwordLabel=Parola\:
MissingPrivateDataPassword.title=Ar\u015fiv Parolas\u0131 Gerekli
CreateArchivePasswordMessage.message=Bu bilgisyar\u0131n birinci kullan\u0131c\u0131s\u0131n\u0131n, yedekleme ar\u015fivini g\u00fcvenceye almak i\u00e7in bir parola olu\u015fturmas\u0131 gerekir. Bu parola, yedeklenen dosyalara eri\u015fim ve bunlar\u0131 geri y\u00fcklemek i\u00e7in gerekecektir.
CreateArchivePasswordMessage.passwordLabel=Parola\:
CreateArchivePasswordMessage.repeatPassword=Parolay\u0131 do\u011frula\:
CreateArchivePasswordMessage.title=Ar\u015fiv Parolas\u0131 Gerekli
OutOfSpaceReason.ALLOTTED_CAPACITY_REACHED=\ \u2014 Disk kotas\u0131na ula\u015f\u0131ld\u0131
OutOfSpaceReason.DATA_FILE_TOO_LARGE=\ \u2014 Veri dosyas\u0131, dosya sistemi i\u00e7in \u00e7ok b\u00fcy\u00fck
OutOfSpaceReason.FREE_SPACE_LIMIT_REACHED=\ \u2014 Yetersiz alan
OutOfSpaceReason.INSUFFICIENT_COMPACT_SPACE=\ \u2014 Ar\u015fivi s\u0131k\u0131\u015ft\u0131rmak i\u00e7in yetersiz alan
OutOfSpaceReason.QUOTA_REACHED=\ \u2014 Disk kotas\u0131na ula\u015f\u0131ld\u0131
PasswordPrompt.repeat=Parolay\u0131 yeniden yaz\u0131n
PasswordPrompt.repeat.match=E\u015fle\u015fti
PasswordPrompt.repeat.mismatch=E\u015fle\u015fmedi
PasswordPrompt.repeat.tooShort=En az {0} kar
PasswordStrength.GOOD=\u0130yi
PasswordStrength.STRONG=G\u00fc\u00e7l\u00fc
PasswordStrength.VERY_STRONG=\u00c7ok G\u00fc\u00e7l\u00fc
PasswordStrength.VERY_WEAK=\u00c7ok Zay\u0131f
PasswordStrength.WEAK=Zay\u0131f
PasswordStrength.hint.GOOD=Daha g\u00fc\u00e7l\u00fc bir parola i\u00e7in b\u00fcy\u00fck harf veya say\u0131 kullan\u0131n.
PasswordStrength.hint.STRONG=Daha g\u00fc\u00e7l\u00fc bir parola i\u00e7in daha fazla karakter, say\u0131 ve simge ekleyin.
PasswordStrength.hint.VERY_STRONG=Parolan\u0131z \u00e7ok g\u00fcvenli.
PasswordStrength.hint.VERY_WEAK=G\u00fc\u00e7lendirmek i\u00e7in daha uzun bir parola kullan\u0131n.
PasswordStrength.hint.WEAK=G\u00fc\u00e7lendirmek i\u00e7in en az 3 benzersiz karakter kullan\u0131n.
PatchManager.failed=Y\u00fckseltme ba\u015far\u0131s\u0131z - s\u00fcr\u00fcm {0}
PatchManager.installed=Y\u00fckseltme y\u00fcklendi - s\u00fcr\u00fcm {0}
PatchManager.upgrade=Y\u00fckseltme y\u00fckleniyor - s\u00fcr\u00fcm {0}
Product.B42_PRO=CrashPlan PRO
ReassignIdentity.Computers.archives=Ar\u015fivi yedekle
ReassignIdentity.Computers.lastConnected=Son yedekleme
ReassignIdentity.Computers.name=Ad\u0131
ReassignIdentity.help=<a href\="url.reassignIdentity">Ba\u015fka bir bilgisayar\u0131 kabul etti\u011fimde ne olur?</a>
ReassignIdentity.message1=Bu bilgisayar\u0131n varolan bir bilgisayar\u0131n kontrol\u00fcn\u00fc almas\u0131 i\u00e7in kabul edilecek bir bilgisayar se\u00e7in.
ReassignIdentity.message2=Bu bilgisayar art\u0131k \u201c{0}\u201d olarak yedeklenecek. Eski bilgisayar \u201c{0}\u201d art\u0131k yedeklenmeyecek.
ReassignIdentity.title=Ba\u015fka bir bilgisayar\u0131 kabul edin
Restore.CustomKeyPrompt.message=Ar\u015fiv anahtar\u0131n\u0131 girin.
Restore.CustomKeyPrompt.title=Ar\u015fiv Anahtar\u0131 Gerekli
Restore.DataPasswordPrompt.message=Ar\u015fiv \u015fifreleme anahtar\u0131n\u0131z\u0131 g\u00fcvence alt\u0131na alan parolay\u0131 girin.
Restore.DataPasswordPrompt.passwordLabel=Parola\:
Restore.DataPasswordPrompt.title=Parola Gerekli
RestoreFileTreeLabelProvider.empty=hi\u00e7bir dosya bulunamad\u0131
RestoreFileTreeLabelProvider.loading=y\u00fckleniyor...
RestoreFileTreeLabelProvider.refineSearch=\u00c7ok fazla sonu\u00e7, araman\u0131z\u0131 daralt\u0131n
RestoreFileTreeLabelProvider.searchResults=Arama Sonu\u00e7lar\u0131\: {0} bulundu
RestoreFileTreeLabelProvider.searching=Aran\u0131yor...
RestoreFileTreeLabelProvider.unavailable=\u015fu anda mevcut de\u011fil
RestoreFileTreeViewer.lastBackedUp=Son Yedeklenen
RestoreFileTreeViewer.name=Ad\u0131
RestoreFileTreeViewer.size=Boyut
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.directory.message=Dosyalar\u0131n\u0131z\u0131n geri y\u00fcklenece\u011fi bir konum se\u00e7in\:
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.directory.title=Bir Dizin Se\u00e7in
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.originalPermissions=<a href\="user">orijinal izinlerle</a>
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.overwrite=<a href\="rename">\u00fczerine yazd\u0131r</a>
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.rename=<a href\="overwrite">yeniden adland\u0131r</a>
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.restorePath.default=<a href\="restorePathOriginal">{0}</a>
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.restorePath.originalLocation=<a href\="restorePathSpecific">orijinal konum</a>
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.restorePath.specificLocation=<a href\="restorePathDefault">bir klas\u00f6r</a> (<a href\="restorePathBrowse">{0}</a>)
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.text={1}{4} \u00fczerine {2} ve {3} varolan dosyalar\u0131n\u0131 geri y\u00fckle.
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.userPermissions=<a href\="original">ge\u00e7erli izinlerle</a>
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.versionLatest=<a href\="versionSpecified">en yeni</a> s\u00fcr\u00fcm
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.versionLatest.basic=en yeni s\u00fcr\u00fcm
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.versionSpecified=<a href\="versionLatest">{0} \u00f6ncesinde en son s\u00fcr\u00fcm</a>
RestorePanel.RestoringPortlet.detail.completed=Tamamland\u0131\:
RestorePanel.RestoringPortlet.detail.destination=Hedef\:
RestorePanel.RestoringPortlet.detail.errors=Hatalar\:
RestorePanel.RestoringPortlet.detail.errors.value={0} (bkz. <a>ge\u00e7mi\u015f</a>)
RestorePanel.RestoringPortlet.detail.receiving=Al\u0131n\u0131yor\:
RestorePanel.RestoringPortlet.detail.todo=Yap\u0131lacaklar\:
RestorePanel.RestoringPortlet.name={1}, {0} \u00f6\u011fesinden
RestorePanel.RestoringPortlet.name.thisComputer={0} \u00f6\u011fesinden
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.CAPACITY_REDUCED=ayr\u0131lan kapasite azalt\u0131ld\u0131
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.DISABLED=\u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131lmak i\u00e7in programlanmam\u0131\u015f
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.EXCEPTION=bilinmeyen sorun
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.LICENSE_LIMIT_REACHED=abonelik sona erdi
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_MAINTENANCE=yedekleme dosyalar\u0131nda bak\u0131m yap\u0131l\u0131yor
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_MIGRATION_NEEDED=yedekleme dosyalar\u0131 ta\u015f\u0131n\u0131yor
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_MOVED=yedekleme konumu ta\u015f\u0131n\u0131yor
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_NOT_INITIALIZED=yedekleme konumu eri\u015filebilir de\u011fil
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.NOT_AVAILABLE=mevcut de\u011fil
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.PAUSED=duraklat\u0131ld\u0131
RestorePanel.RestoringPortlet.status.complete=<a>{0}</a> \u00fczerine geri y\u00fcklendi.
RestorePanel.RestoringPortlet.status.completeAt=<a>{0}</a> \u00fczerine {1}'de geri y\u00fcklendi.
RestorePanel.RestoringPortlet.status.notReady=Yedekleme devre d\u0131\u015f\u0131 b\u0131rak\u0131ld\u0131 \u2014 {0}
RestorePanel.RestoringPortlet.status.pause=Geri y\u00fcklemeyi duraklat
RestorePanel.RestoringPortlet.status.pending=Geri y\u00fckleme beklemede
RestorePanel.RestoringPortlet.status.remaining=kalan: {0}
RestorePanel.RestoringPortlet.status.running=Geri y\u00fckleme \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor
RestorePanel.RestoringPortlet.status.start=Geri y\u00fcklemeye devam et
RestorePanel.RestoringPortlet.status.stop=Geri Y\u00fcklemeyi Kald\u0131r
RestorePanel.RestoringPortlet.status.stopped=Geri y\u00fckleme durduruldu
RestorePanel.RestoringPortlet.status.waiting=Geri y\u00fcklenmesi bekleniyor
RestorePanel.RestoringPortlet.title=Geri Y\u00fckleme Durumu
RestorePanel.UnavailableReason.BUSY.name=\u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131lmak i\u00e7in programlanmam\u0131\u015f
RestorePanel.UnavailableReason.BUSY.warning=Hedef \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131lmak i\u00e7in programlanmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in geri y\u00fcklenemedi.
RestorePanel.UnavailableReason.CRYPTO_EXCEPTION.name=yanl\u0131\u015f ar\u015fiv \u015fifreleme anahtar\u0131
RestorePanel.UnavailableReason.CRYPTO_EXCEPTION.warning=Yedekleme ar\u015fiv kriptografi anahtar\u0131 hatas\u0131 nedeniyle geri y\u00fcklenemedi
RestorePanel.UnavailableReason.EXPIRED.name=sona erdi
RestorePanel.UnavailableReason.EXPIRED.warning=Geri y\u00fcklemek i\u00e7in etkin abonelik gerekli.
RestorePanel.UnavailableReason.IO_EXCEPTION.name=ar\u015fif I/O hatas\u0131
RestorePanel.UnavailableReason.IO_EXCEPTION.warning=Yedekleme ar\u015fiv I/O hatas\u0131 nedeniyle geri y\u00fcklenemedi
RestorePanel.UnavailableReason.NOT_INITIALIZED.name=yedekleme ar\u015fivi eksik
RestorePanel.UnavailableReason.NOT_INITIALIZED.warning=Yedekleme ar\u015fivi eksik
RestorePanel.UnavailableReason.NO_PERMISSION.name=lisans s\u0131n\u0131r\u0131na ula\u015f\u0131ld\u0131
RestorePanel.UnavailableReason.NO_PERMISSION.name.business=sona erdi
RestorePanel.UnavailableReason.NO_PERMISSION.warning=Geri y\u00fcklenemiyor\: Lisans s\u0131n\u0131r\u0131na ula\u015f\u0131ld\u0131.
RestorePanel.UnavailableReason.NO_PERMISSION.warning.business=Geri y\u00fcklemek i\u00e7in etkin abonelik gerekli.
RestorePanel.UnavailableReason.OFFLINE.name=\u00e7evrimd\u0131\u015f\u0131
RestorePanel.UnavailableReason.OFFLINE.warning=Hedef \u00e7evrimd\u0131\u015f\u0131 oldu\u011fu i\u00e7in geri y\u00fcklenemedi.
RestorePanel.UnavailableReason.UNKNOWN.name=mevcut de\u011fil
RestorePanel.UnavailableReason.UNKNOWN.warning=Hedef mevcut olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in geri y\u00fcklenemedi.
RestorePanel.UnavailableReason.VALIDATING.name=e\u015fitleniyor
RestorePanel.UnavailableReason.VALIDATING.warning=Hedefle e\u015fle\u015ftirilene kadar geri y\u00fcklenemez.
RestorePanel.UnavailableReason.warning={0}
RestorePanel.computerToRestore=Bilgisayar i\u00e7in dosyalar\u0131 geri y\u00fckle\:
RestorePanel.destination=Se\u00e7ili dosyalar\u0131 \u015fu konuma geri y\u00fckle\:
RestorePanel.duplicateSelection=Varolan dosyalar\:
RestorePanel.duplicateSelection.overwrite=\u00dczerine yazd\u0131r\u0131lacak
RestorePanel.duplicateSelection.rename=Yeniden adland\u0131r\u0131lacak
RestorePanel.error.incorrectGuestPassword=L\u00fctfen ge\u00e7erli bir parola girin.
RestorePanel.error.incorrectKey=Yanl\u0131\u015f veri anahtar\u0131
RestorePanel.error.invalidKey=Ge\u00e7ersiz veri anahtar\u0131. Ge\u00e7erli bir anahtar almak i\u00e7in Parola veya \u0130\u00e7e aktar se\u00e7ene\u011fini kullan\u0131n.
RestorePanel.error.noSpace=Geri y\u00fckleme i\u00e7in kullan\u0131lacak yeterli alan yok.
RestorePanel.error.readOnly=Geri y\u00fckleme konumu salt okunur.
RestorePanel.includeDeleted=Silinmi\u015f dosyalar\u0131 g\u00f6ster
RestorePanel.includeHidden=Gizli dosyalar\u0131 g\u00f6ster
RestorePanel.locationSelection.desktop=Masa\u00fcst\u00fc
RestorePanel.locationSelection.original=Orijinal Konum
RestorePanel.notAvailable.message=\u015eu anda mevcut yedekleme hedefleri yok.
RestorePanel.notAvailable.title=Mevcut De\u011fil
RestorePanel.restoreButton=Geri Y\u00fckle
RestorePanel.restoreFromComputer=Yedekleme hedefinden\:
RestorePanel.selectFiles=Ada g\u00f6re geri y\u00fcklenecek dosyalar\u0131 bulun veya a\u015fa\u011f\u0131daki listeden se\u00e7in\:
RestorePanel.thisComputer=\ (bu bilgisayar)
RestorePanel.title=Geri Y\u00fckle
RestorePanel.versionSelection=Geri y\u00fcklenecek dosya s\u00fcr\u00fcm\u00fc\:
RestorePanel.versionSelection.date=Belirli Tarih
RestorePanel.versionSelection.latest=En Ge\u00e7
SecurityKey.Create.bits={0} bit
SecurityKey.Create.key=Parola\:
SecurityKey.Create.message=Parola ne kadar uzunsa, anahtar\u0131n\u0131z o kadar g\u00fcvenli olacakt\u0131r. En fazla 448 bit girin.
SecurityKey.Create.repeat=Yinele\:
SecurityKey.Create.title=Bir veri anahtar\u0131 olu\u015fturmak i\u00e7in bir parola girin.
SecurityKey.FileAlreadyExists.message={0} zaten mevcut, De\u011fi\u015ftirmek istiyor musunuz?
SecurityKey.FileAlreadyExists.title=Dosya zaten mevcut
SecurityKey.Type.AccountPassword=hesap parolas\u0131
SecurityKey.Type.CustomKey=\u00f6zel ar\u015fiv anahtar\u0131
SecurityKey.Type.PrivatePassword=ar\u015fiv parolas\u0131
SecurityKey.create=<a>Parola...</a>
SecurityKey.empty=Ar\u015fiv veri anahtar\u0131n\u0131z\u0131 buraya yap\u0131\u015ft\u0131r\u0131n
SecurityKey.export=<a>D\u0131\u015fa aktar...</a>
SecurityKey.generate=<a>Olu\u015ftur</a>
SecurityKey.import=<a>\u0130\u00e7e aktar...</a>
SecurityKey.messageExisting=Ge\u00e7erli bir anahtar almak i\u00e7in Parola veya \u0130\u00e7e aktar se\u00e7ene\u011fini kullan\u0131n.
SecurityKey.messageNew=Ge\u00e7erli bir anahtar almak i\u00e7in Parola, Olu\u015ftur veya \u0130\u00e7e aktar se\u00e7ene\u011fini kullan\u0131n.
SecurityKey.tooShort=Yap\u0131\u015ft\u0131r\u0131lan anahtar, bir 448-bit anahtar de\u011fil. Devam edilsin mi?
Settings.Account=Hesap
Settings.Account.LicenseTransfer.DataLoss.fromComputer=Bu lisans bilgisayar \u201c{1}\u201d taraf\u0131ndan kullan\u0131l\u0131yor.\n\nBu lisans\u0131n aktar\u0131lmas\u0131 {3} \u00fczerindeki {2} de\u011ferini S\u0130LECEKT\u0130R.
Settings.Account.LicenseTransfer.DataLoss.fromComputerConfirm={1} yedeklemesini S\u0130L ve lisans\u0131 aktar
Settings.Account.LicenseTransfer.DataLoss.fromUser=Bu lisans ba\u015fka bir kullan\u0131c\u0131 taraf\u0131ndan kullan\u0131l\u0131yor.\n\n\u201c{1}\u201d {3} konumunda depolanm\u0131\u015f {4} bilgisayardan {2} \u00f6\u011fesine sahip.
Settings.Account.LicenseTransfer.DataLoss.fromUserConfirm=S\u0130L\u0130NEN yedeklemeyi {1} hedefine bildir ve ve lisans\u0131 aktar.
Settings.Account.LicenseTransfer.fromComputer=Bu lisans ba\u015fka bir bilgisayar taraf\u0131ndan kullan\u0131l\u0131yor.\n\nLisans \u201c{1}\u201d konumundan bu bilgisayara aktar\u0131ls\u0131n m\u0131?
Settings.Account.LicenseTransfer.fromUser=Bu lisans ba\u015fka bir kullan\u0131c\u0131 taraf\u0131ndan kullan\u0131l\u0131yor.\n\nLisans \u201c{1}\u201d konumundan bu bilgisayara aktar\u0131ls\u0131n m\u0131?
Settings.Account.LicenseTransfer.title=Lisans Aktar\u0131m\u0131
Settings.Account.license.buyLink=<a href\="url.store">Sat\u0131n Al</a>
Settings.Account.license.guid=Bilgisayar\:
Settings.Account.license.issuedBy=D\u00fczenleyen\:
Settings.Account.license.issuedBy.value={0} saat;{1}
Settings.Account.license.key=Anahtar\:
Settings.Account.license.product=\u00dcr\u00fcn\:
Settings.Account.license.serverAddress=PROe Sunucusu birincil adresi\:
Settings.Account.license.serverSecondaryAddress=PROe Sunucusu ikincil adresi\:
Settings.Account.license.title=Lisans
Settings.Account.license.version=S\u00fcr\u00fcm\:
Settings.Account.personal.changePassword=Parolay\u0131 De\u011fi\u015ftir...
Settings.Account.personal.email=E-posta\:
Settings.Account.personal.firstName=\u0130lk
Settings.Account.personal.lastName=Son
Settings.Account.personal.name=Ad\u0131\:
Settings.Account.personal.title=Ki\u015fisel Bilgiler
Settings.Account.personal.username=Kullan\u0131c\u0131 Ad\u0131\:
Settings.Account.subscription.expires=Sona Erme\:
Settings.Account.subscription.plan=Plan\:
Settings.Account.subscription.status=Durum\:
Settings.Account.subscription.status.active=Etkin
Settings.Account.subscription.status.expired=Sona Erdi
Settings.Account.subscription.title=Lisans
Settings.Account.url=\n<a href\="url.account">Hesab\u0131 y\u00f6net</a>
Settings.Backup=Yedekleme
Settings.Backup.Advanced.backupOpenFiles=A\u00e7\u0131k dosyalar\u0131 yedekle\:
Settings.Backup.Advanced.backupRunWindow=Yedekleme \u00e7al\u0131\u015facak\:
Settings.Backup.Advanced.compression=S\u0131k\u0131\u015ft\u0131rma\:
Settings.Backup.Advanced.compression.automatic=Otomatik
Settings.Backup.Advanced.compression.on=A\u00e7\u0131k
Settings.Backup.Advanced.compression.off=Kapal\u0131
Settings.Backup.Advanced.dataDeDuplication=Veri tekille\u015ftirme\:
Settings.Backup.Advanced.dataDeDuplication.automatic=Otomatik
Settings.Backup.Advanced.dataDeDuplication.full=Tam
Settings.Backup.Advanced.dataDeDuplication.minimal=Minimum
Settings.Backup.Advanced.encryption=\u015eifreleme etkin\:
Settings.Backup.Advanced.realtime=Dosya sistemini ger\u00e7ek zamanl\u0131 olarak izle\:
Settings.Backup.Advanced.scanFileSystem=Se\u00e7imi do\u011frula; do\u011frulama s\u0131kl\u0131\u011f\u0131\:
Settings.Backup.Advanced.scanFileSystem.time=g\u00fcn
Settings.Backup.Advanced.scanFileSystem.timeAt=saat
Settings.Backup.Advanced.title=Geli\u015fmi\u015f Yedekleme Ayarlar\u0131
Settings.Backup.Destinations.completedTitle=Tamamland\u0131
Settings.Backup.Destinations.headers=Ad\u0131,T\u00fcr\u00fc,Kullan\u0131lan Alan
Settings.Backup.Destinations.help=Hi\u00e7bir hedef atanmad\u0131
Settings.Backup.Destinations.lastBackupTitle=Son yedekleme
Settings.Backup.Destinations.message=\u201c{1}\u201d yedekleme ayar\u0131n\u0131z i\u00e7in yedekleme hedeflerini se\u00e7in.
Settings.Backup.Destinations.nameTitle=Ad\u0131
Settings.Backup.Destinations.typeTitle=T\u00fcr
Settings.Backup.Destinations.warning=\u00d6nemli\! Bir hedefin kald\u0131r\u0131lmas\u0131 halinde {2} kal\u0131c\u0131 olarak silinecektir.
Settings.Backup.Email.backupStatusEnabled=Yedekleme durum raporunu g\u00f6nderme s\u0131kl\u0131\u011f\u0131\:
Settings.Backup.Email.from=G\u00f6nderen\:
Settings.Backup.Email.title=E-posta Ayarlar\u0131
Settings.Backup.Email.to=Al\u0131c\u0131\:
Settings.Backup.Email.warning=E-posta bildirimlerine izin vermek i\u00e7in \u0130STENMEYEN POSTA filtrelerinizi ayarlay\u0131n\:
Settings.Backup.Exclusions.regexButton=Normal \u0130fade
Settings.Backup.Exclusions.regexLabel=\u015eu ifade ile e\u015fle\u015fen yollar\u0131 hari\u00e7 tut\:
Settings.Backup.Exclusions.suffixLabel=\u015eununla biten dosyalar\u0131 ve klas\u00f6rleri hari\u00e7 tut\:
Settings.Backup.Exclusions.suffixNoteLabel=(\u00f6rn. m\u00fcziklerin yedeklenmesini \u00f6nlemek i\u00e7in \u201cmp3\u201d)
Settings.Backup.Exclusions.title=Yedekleme D\u0131\u015flamalar\u0131
Settings.Backup.Inbound.backupCode=Yedekleme kodu\:
Settings.Backup.Inbound.deepMaintainBackupFiles=Derin bak\u0131m ger\u00e7ekle\u015ftirme s\u0131kl\u0131\u011f\u0131\:
Settings.Backup.Inbound.enabled=Gelen yedeklemeleri kabul et\:
Settings.Backup.Inbound.inboundRunWindow=Yedekleme ve geri y\u00fckleme \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131na izin ver\:
Settings.Backup.Inbound.listenAddress=Ba\u011flant\u0131 adresini dinle\:
Settings.Backup.Inbound.listenPort=Ba\u011flant\u0131 noktas\u0131n\u0131 dinle\:
Settings.Backup.Inbound.location=Varsay\u0131lan yedekleme ar\u015fivi konumu\:
Settings.Backup.Inbound.location.browse.message=Yedekleme verilerini kaydetmek i\u00e7in konum se\u00e7in\:
Settings.Backup.Inbound.location.browse.title=Bir Dizin Se\u00e7in
Settings.Backup.Inbound.maintainBackupFiles=Genel bak\u0131m ger\u00e7ekle\u015ftirme s\u0131kl\u0131\u011f\u0131\:
Settings.Backup.Inbound.title=Gelen Yedekleme Ayarlar\u0131
Settings.Backup.Inbound.warning.message=Uyar\u0131\! Yedekleme verileri silinecek\! \n\nBu bilgisayar toplam {1} boyunca {0} bilgisayar i\u00e7in bir yedekleme hedefidir.
Settings.Backup.Selection.removeWarning=\u00d6nemli\! Yedekleme se\u00e7iminden dosyalar\u0131n kald\u0131r\u0131lmas\u0131 bunlar\u0131 yedekleme ar\u015fivlerinden otomatik olarak kald\u0131racakt\u0131r.
Settings.Backup.Selection.showHidden=Gizli dosyalar\u0131 g\u00f6ster
Settings.Backup.Selection.title=Dosya Se\u00e7imini De\u011fi\u015ftir
Settings.Backup.Selection.hostExcludedWarning=Sunucu hedeflerinden d\u0131\u015fland\u0131
Settings.Backup.Twitter.Authorization.errorBadPin=Ge\u00e7ersiz Twitter PIN Kodu
Settings.Backup.Twitter.Authorization.message={0} Twitter hesab\u0131n\u0131za ba\u011flanmak i\u00e7in izin istiyor. Twitter {0} eri\u015fimine izin verildikten sonra bir PIN kodu verecektir.\n\nBu yetkilendirme \u015fekli siz ve Twitter aras\u0131nda \u00f6zel bir ileti\u015fimdir \u2014 {0}, parolan\u0131z\u0131 almaz.
Settings.Backup.Twitter.Authorization.pin=PIN\:
Settings.Backup.Twitter.Authorization.title=Twitter Yetkilendirmesi
Settings.Backup.Twitter.account=Twitter ekran ad\u0131\:
Settings.Backup.Twitter.backupStatusEnabled=Yedekleme durumunu g\u00f6nderme s\u0131kl\u0131\u011f\u0131\:
Settings.Backup.Twitter.notifyFollowers=Takip\u00e7ilerinize size yedekleme yapabileceklerini bildirin.
Settings.Backup.Twitter.notifyFollowersMsg=D\u0131\u015far\u0131dayken bana \u00fccretsiz yedekleme yap\u0131n\! Kolay ve g\u00fcvenli. www.crashplan.com adresinden program\u0131 y\u00fckleyin ve \#yedekleme kodumu isteyin.
Settings.Backup.Twitter.setup={0}, Twitter'a ba\u011flanmak i\u00e7in yetkilendirme gerektiriyor
Settings.Backup.Twitter.title=Twitter Ayarlar\u0131
Settings.Backup.Twitter.updateStatus=Takip\u00e7ilerinizi bir tweet ile te\u015fvik edin\:
Settings.Backup.Twitter.updateStatusMsg=www.crashplan.com ile hayat\u0131m\u0131 yedekliyorum. G\u00f6z at\u0131n\! Arkada\u015flar\u0131n\u0131z ve aileniz i\u00e7in evde + d\u0131\u015far\u0131da \u00fccretsiz \#yedekleme.
Settings.Backup.Versioning.frequencyLabel=Yedekleme s\u0131kl\u0131\u011f\u0131\:
Settings.Backup.Versioning.keepDeleted=Silinmi\u015f dosyalar\u0131 kald\u0131r
Settings.Backup.Versioning.keepDeleted.never=hi\u00e7bir zaman
Settings.Backup.Versioning.lastNinetyDays=Son 90 g\u00fcn
Settings.Backup.Versioning.lastWeek=Son hafta
Settings.Backup.Versioning.lastYear=Son y\u0131l
Settings.Backup.Versioning.newVersionLabel=Yeni s\u00fcr\u00fcm
Settings.Backup.Versioning.prevYear=\u00d6nceki y\u0131llar
Settings.Backup.Versioning.title=Yedekleme S\u0131kl\u0131\u011f\u0131 ve S\u00fcr\u00fcm Ayarlar\u0131
Settings.Backup.Versioning.versionToKeep=\u015eundan saklamak i\u00e7in ilave s\u00fcr\u00fcmler\:
Settings.Backup.advanced=Geli\u015fmi\u015f ayarlar\:
Settings.Backup.changedFileDelay=\u015eundan sonra yedekleme ile de\u011fi\u015ftirilen dosyalar\:
Settings.Backup.defaultBackupSetName=Varsay\u0131lan
Settings.Backup.enableSets=Yedekleme ayarlar\u0131\:
Settings.Backup.exclusions=Hari\u00e7 tutulan dosya adlar\u0131\:
Settings.Backup.name=Ad\u0131\:
Settings.Backup.nameCopy={0} Kopyala
Settings.Backup.newBackupSetName=Ba\u015fl\u0131ks\u0131z
Settings.Backup.priority=\u00d6ncelik\:
Settings.Backup.removeWarning=Yedekleme ayar\u0131n\u0131n kald\u0131r\u0131lmas\u0131 halinde her konumdaki yedekleme ar\u015fivlerindeki kar\u015f\u0131l\u0131k gelen yedekleme verileri de kald\u0131r\u0131lacakt\u0131r. Bu i\u015flem geri al\u0131namaz.
Settings.Backup.removeWarningConfirm=Verilerin yedeklemeden silinece\u011fini anlad\u0131m.
Settings.Backup.versioning=S\u0131kl\u0131k ve s\u00fcr\u00fcmler\:
Settings.Backup.versions=Dosya ba\u015f\u0131na saklanacak s\u00fcr\u00fcmlerin numaras\u0131 \#\:
Settings.BackupSets=Yedekleme Ayarlar\u0131
Settings.General=Genel
Settings.General.Notify.deliveryTime=Teslimat zaman\u0131\:
Settings.General.Notify.DeliveryTimeOption.any=Herhangi bir
Settings.General.Notify.DeliveryTimeOption.morning=Sabah
Settings.General.Notify.DeliveryTimeOption.afternoon=\u00d6\u011fleden sonra
Settings.General.Notify.DeliveryTimeOption.evening=Ak\u015fam
Settings.General.Notify.DeliveryTimeOption.night=Gece
Settings.General.Notify.DeliveryTimeOption.never=Hi\u00e7bir zaman
Settings.General.Notify.email=E-posta\:
Settings.General.Notify.title=Yedekleme Durumu ve Uyar\u0131lar
Settings.General.Notify.twitter=Twitter\:
Settings.General.Notify.twitterSetup.errorMessage=Twitter hesab\u0131n\u0131za eri\u015fmek i\u00e7in {0} kurulamad\u0131. L\u00fctfen a\u011f ba\u011flant\u0131n\u0131z\u0131 kontrol edin veya daha sonra tekrar deneyin.
Settings.General.Notify.twitterSetup.errorTitle=Twitter \u0130le \u0130leti\u015fim Kurulamad\u0131
Settings.General.alert=\u015eu kadar s\u00fcre yedeklenmedi\u011finde kritik uyar\u0131 g\u00f6nder\:
Settings.General.inboundBackup=Di\u011fer bilgisayarlardan gelen yedekleme\:
Settings.General.locale=Dil\:
Settings.General.localeNote=(yeniden ba\u015flatma gerektirir)
Settings.General.minimumBatteryPercent=Batarya \u015fu d\u00fczeye ula\u015ft\u0131\u011f\u0131nda durdur\:
Settings.General.name=Bu bilgisayar i\u00e7in ad\:
Settings.General.percent=y\u00fczde
Settings.General.percentCPU=y\u00fczde CPU
Settings.General.showFullFilePath=Yedekleme sekmesinde tam yollar\u0131 g\u00f6ster\:
Settings.General.userAwayThrottle=Kullan\u0131c\u0131 d\u0131\u015far\u0131da oldu\u011funda \u015fu kadara kadar kullan\:
Settings.General.userIdleDelay=Kullan\u0131c\u0131 \u015fu kadar s\u00fcre etkin olmad\u0131\u011f\u0131nda d\u0131\u015far\u0131dad\u0131r\:
Settings.General.userPresentThrottle=Kullan\u0131c\u0131 mevcut oldu\u011funda \u015fu kadara kadar kullan\:
Settings.General.warning=\u015eu kadar s\u00fcre yedeklenmedi\u011finde uyar\u0131 ikaz\u0131 g\u00f6nder\:
Settings.Network=A\u011f
Settings.Network.Interfaces.label=A\u011f arabirimleri\:
Settings.Network.Interfaces.message={0} taraf\u0131ndan yedekleme i\u00e7in kullan\u0131lmas\u0131na izin vermek istedi\u011finiz a\u011f arabirimlerini se\u00e7in.
Settings.Network.Interfaces.lockedMessage=Hari\u00e7 tutulan a\u011f arabirimleri.
Settings.Network.Interfaces.title=A\u011f Arabirimleri
Settings.Network.LAN=LAN
Settings.Network.Proxy.enabled=Proxy etkin:
Settings.Network.Proxy.url=Proxy PAC URL:
Settings.Network.WAN=WAN
Settings.Network.Wireless.addCustom=Kablosuz a\u011f SSID\:
Settings.Network.Wireless.label=Kablosuz a\u011flar\:
Settings.Network.Wireless.message={0} taraf\u0131ndan yedekleme i\u00e7in kullan\u0131lmas\u0131na izin vermek istedi\u011finiz kablosuz a\u011flar\u0131 se\u00e7in.
Settings.Network.Wireless.lockedMessage=Hari\u00e7 tutulan kablosuz a\u011flar.
Settings.Network.Wireless.noWirelessNetworks=Kablosuz a\u011f bulunamad\u0131. Kablosuz a\u011f devre d\u0131\u015f\u0131 olabilir.
Settings.Network.Wireless.title=Kablosuz A\u011flar
Settings.Network.bandwidthQOS.customDSCP=\u00d6zel DSCP ondal\u0131k de\u011feri\:
Settings.Network.bandwidthQOS.label=TCP paketi QoS\:
Settings.Network.bandwidthQOS.labelNote=(yeniden ba\u015flatma gerektirir)
Settings.Network.bandwidthQOS.low=D\u00fc\u015f\u00fck
Settings.Network.bandwidthQOS.normal=Normal
Settings.Network.bandwidthQOS.reliability=G\u00fcvenilirlik
Settings.Network.bandwidthQOS.throughput=Verim
Settings.Network.bandwidthQOS.dscp=DSCP...
Settings.Network.bandwidthRate.high=D\u0131\u015far\u0131da oldu\u011funda s\u0131n\u0131r g\u00f6nderim h\u0131z\u0131\:
Settings.Network.bandwidthRate.lanLow=Mevcut oldu\u011funda g\u00f6nderim h\u0131z\u0131\:
Settings.Network.bandwidthRate.low=Mevcut oldu\u011funda s\u0131n\u0131r g\u00f6nderim h\u0131z\u0131\:
Settings.Network.bandwidthSelector.none=Yok
Settings.Network.bandwidthSelector.other=Di\u011fer
Settings.Network.connectionDiscoveryButton=Ke\u015ffet
Settings.Network.inboundMessageBufferSize=\u0130leti alma tampon boyutu\:
Settings.Network.outboundMessageBufferSize=\u0130leti g\u00f6nderme tampon boyutu\:
Settings.Network.Error.messagebufferSize=Ge\u00e7erli bir mesaj arabellek boyutu girin.
Settings.Security=G\u00fcvenlik
Settings.Security.ChangePrivateDataPassword.currentPassword=Ge\u00e7erli ar\u015fiv parolas\u0131\:
Settings.Security.ChangePrivateDataPassword.newPassword=Yeni ar\u015fiv parolas\u0131\:
Settings.Security.ChangePrivateDataPassword.title=Ar\u015fiv Parolas\u0131n\u0131 De\u011fi\u015ftir
Settings.Security.ChangeArchiveQuestion.title=Ar\u015fiv Sorusunu De\u011fi\u015ftir
Settings.Security.ConfirmKeyChange.allArchivesDeleted=T\u00fcm bilgisayarlar\u0131m i\u00e7in t\u00fcm ar\u015fivlerimin silinece\u011fini anlad\u0131m.
Settings.Security.ConfirmKeyChange.customKey=Ar\u015fiv anahtar\u0131n\u0131 kaybedersem bu bilgisayar\u0131n ar\u015fivlerinden dosya geri y\u00fckleyemeyece\u011fimi anlad\u0131m.
Settings.Security.ConfirmKeyChange.noDowngrade=G\u00fcvenli\u011fimi daha d\u00fc\u015f\u00fck bir ayara indiremeyece\u011fimi anlad\u0131m.
Settings.Security.ConfirmKeyChange.privatePasswordUnableToRestore=Ar\u015fiv anahtar\u0131n\u0131 unutursam ar\u015fivlerimi geri y\u00fckleyemeyece\u011fimi anlad\u0131m.
Settings.Security.ConfirmKeyChange.privatePasswordUnableToReset=Yaln\u0131zca bu parolaya sahip oldu\u011funu anl\u0131yorum. Bunu g\u00fcvenli bir konuma kaydedece\u011fim.
Settings.Security.ConfirmKeyChange.thisComputersArchivesDeletedButton=Varsa bu bilgisayardaki ar\u015fivlerin silinebilece\u011fini anlad\u0131m.
Settings.Security.ConfirmKeyChange.title=Ar\u015fif \u015eifreleme Ayarlar\u0131n\u0131 Onaylay\u0131n
Settings.Security.ConfirmKeyChange.visitAllMachines=Bu hesap alt\u0131nda yedekleme yapan makinelerin t\u00fcm\u00fcne tek bir ar\u015fiv anahtar\u0131 girmem gerekti\u011fini anlad\u0131m.
Settings.Security.PrivateDataPassword.private.intro=Ar\u015fiv \u015fifreleme anahtar\u0131n\u0131z\u0131 g\u00fcvence alt\u0131na almak i\u00e7in bir ar\u015fiv parolas\u0131n\u0131 girin\:
Settings.Security.PrivateDataPassword.private.password=Ar\u015fiv parolas\u0131\:
Settings.Security.PrivateDataPassword.private.title=Ar\u015fiv Parolas\u0131
Settings.Security.PrivateDataPassword.private.questionIntro=\u0130ste\u011fe ba\u011fl\u0131 olarak parolan\u0131z\u0131 s\u0131f\u0131rlamak i\u00e7in gerekli olabilecek bir soru girin\:
Settings.Security.PrivateDataPassword.private.questionIntroRequired=Parolan\u0131z\u0131 s\u0131f\u0131rlamak i\u00e7in gerekli olabilecek bir soru girin\:
Settings.Security.PrivateDataPassword.private.resetIntro=Parolan\u0131z\u0131 s\u0131f\u0131rlamak i\u00e7in a\u015fa\u011f\u0131daki soruyu yan\u0131tlay\u0131n.
Settings.Security.PrivateDataPassword.private.question=Soru\:
Settings.Security.PrivateDataPassword.private.answer=Yan\u0131t\:
Settings.Security.SecurityKeyType.accountPassword=448-bit \u015fifreleme
Settings.Security.SecurityKeyType.changeDataPassword=Ar\u015fiv Parolas\u0131n\u0131 De\u011fi\u015ftir...
Settings.Security.SecurityKeyType.changeArchiveQuestion=Ar\u015fiv Sorusunu Ayarla...
Settings.Security.SecurityKeyType.customKey=\u00d6zel 448-bitlik anahtar ile 448-bit \u015fifreleme
Settings.Security.SecurityKeyType.helpButton=?
Settings.Security.SecurityKeyType.privateDataPassword=448-bit \u015fifreleme + parola
Settings.Security.SecurityKeyType.title=Ar\u015fif \u015eifreleme
Settings.Security.SecurityKeyType.forgotDataPassword=Unuttunuz mu?
Settings.Security.loginRequirePassword={0} masa\u00fcst\u00fc uygulamas\u0131na eri\u015fmek i\u00e7in hesap parolas\u0131 gerekli
Settings.Security.password.currentPassword=Ge\u00e7erli parola\:
Settings.Security.password.newPassword=Yeni parola\:
Settings.Security.password.title=Hesap Parolas\u0131
Settings.error.conflictingConfig=Sunucu \u00fczerinde yap\u0131lan yeni de\u011fi\u015fiklikler ayarlar\u0131n\u0131z\u0131 de\u011fi\u015ftirmenizi ge\u00e7ici olarak \u00f6nler. Birka\u00e7 dakika sonra tekrar deneyin.
Settings.error.invalidDays=L\u00fctfen 1 ila 99 aras\u0131nda bir g\u00fcn girin.
Settings.error.invalidMinutes=L\u00fctfen 1 ila 99 aras\u0131nda bir dakika girin.
Settings.error.invalidRegularExpression=Ge\u00e7ersiz normal ifade
Settings.error.invalidScanTime=Yedekleme dosyas\u0131 se\u00e7im \u00f6\u011fesinin belirtilen \u00e7al\u0131\u015fma zaman\u0131 i\u00e7inde olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 do\u011frulay\u0131n.
Settings.error.invalidVersion=L\u00fctfen 1 ila 99 aras\u0131nda s\u00fcr\u00fcm numaras\u0131n\u0131 \# girin.
Settings.error.licenseKey.invalid=L\u00fctfen ge\u00e7erli bir lisans anahtar\u0131 girin.
Settings.error.locationBindFailure=Ba\u011flant\u0131 noktas\u0131 zaten kullan\u0131l\u0131yor.
Settings.error.machineNameBlank=L\u00fctfen bu bilgisayar i\u00e7in bir ad girin.
Settings.error.networkPortInvalid=L\u00fctfen yedekleme i\u00e7in ge\u00e7erli bir dinleme ba\u011flant\u0131 noktas\u0131 girin.
Settings.error.securityInvalidCustomKey=Ge\u00e7ersiz ar\u015fiv anahtar\u0131. Ge\u00e7erli bir anahtar almak i\u00e7in Parola, Olu\u015ftur veya \u0130\u00e7e aktar se\u00e7ene\u011fini kullan\u0131n.
Settings.error.serverAddress.blank=L\u00fctfen bir PROe Sunucusu birincil adresi (ana bilgisayar\:ba\u011flant\u0131 noktas\u0131) girin.
Settings.error.serverAddress.invalid=L\u00fctfen ge\u00e7erli bir PROe Sunucusu birincil adresi (ana bilgisayar\:ba\u011flant\u0131 noktas\u0131) girin.
Settings.error.serverSecondaryAddress.invalid=L\u00fctfen ge\u00e7erli bir PROe Sunucusu ikincil adresi (ana bilgisayar\:ba\u011flant\u0131 noktas\u0131) girin.
Settings.error.warningTooLong=\u0130kaz uyar\u0131dan sonra meydana gelmelidir.
Settings.saved=Tercihleriniz kaydedildi.
Settings.saved.backupFiles=Tercihleriniz kaydedildi.
Settings.title=Ayarlar
SplashWindow.connectFailed=\nYedekleme motoruna ba\u011flan\u0131lamad\u0131, yeniden denensin mi?
SplashWindow.connecting=Ba\u011flan\u0131yor...
SplashWindow.upgrading=Y\u00fckseltiliyor...
SplashWindow.version=S\u00fcr\u00fcm\:{0}
Support.englishOnly=CrashPlan sadece \u0130ngilizce dilinde destek vermektedir. L\u00fctfen sorunuza yan\u0131t verebilmemiz i\u00e7in iletinizi \u0130ngilizce dilinde tekrar deneyin.
UIController.configSaved=Tercihler kullan\u0131c\u0131 taraf\u0131ndan kaydedildi.
UpgradeUI.cannot-connect=Y\u00fckseltme ba\u015far\u0131s\u0131z, bir saat sonra tekrar denenecek.
UpgradeUI.okButton=Tamam
UpgradeUI.step1=Ad\u0131m\: y\u00fckseltme paketi a\u00e7\u0131l\u0131yor...
UpgradeUI.step1.wait=Ad\u0131m\: y\u00fckseltme paketi a\u00e7\u0131l\u0131yor... l\u00fctfen bekleyin
UpgradeUI.step2=Ad\u0131m\: y\u00fckseltme y\u00fckleniyor
UpgradeUI.step3=Hizmetin ba\u015flamas\u0131 bekleniyor
UpgradeUI.title={0} y\u00fckseltiliyor
Week.Friday=F
Week.Monday=M
Week.Saturday=S
Week.Sunday=S
Week.Thursday=T
Week.Tuesday=T
Week.Wednesday=W
_percent=y\u00fczde
addressValue={0} ({1} genel)
ago={0} \u00f6nce
alert.applyingPatch.message={0} yeni bir y\u00fckseltme y\u00fckl\u00fcyor. Uygulama k\u0131sa bir s\u00fcre kullan\u0131lamayacak.
alert.applyingPatch.title={0} Y\u00fckseltme Y\u00fcklemesi
alert.downloadingPatch.message={0} \u015fimdi yeni bir s\u00fcr\u00fcm\u00fc kar\u015f\u0131dan y\u00fckl\u00fcyor.
alert.downloadingPatch.title={0} Y\u00fckseltme Mevcut
alert.feedback.title=Bir L\u00fctuf Mu Yoksa Bir Sorun Mu?
alert.freeTrial.message=Deneme s\u00fcresi sonunda bu bilgisayar\u0131 yedeklemeye devam etmek i\u00e7in bir lisans anahtar\u0131 <a href\="url.store">sat\u0131n alman\u0131z </a>gerekecek. Ancak arkada\u015flar\u0131n\u0131z\u0131n size yedekleme yapmas\u0131na izin vermek i\u00e7in lisansa ihtiyac\u0131n\u0131z yok. Zaten lisans\u0131n\u0131z var m\u0131? <a href\="panel\://SettingsPanel\#ACCOUNT">\u015eimdi girin.</a>
alert.freeTrial.title=\u00dccretsiz Deneme \u2014 kalan s\u00fcre: {0}
alert.friendInviteRequest.message={0} ({1}) yedekleme arkada\u015f\u0131n\u0131z olmak istiyor. Kabul etti\u011finizde arkada\u015f olmay\u0131 da kabul etmi\u015f olacaks\u0131n\u0131z. Siz kabul edene kadar {0} bilgisayar\u0131n\u0131za yedekleme yapamaz.
alert.friendInviteRequest.title=Yeni Arkada\u015f \u0130ste\u011fi
alert.friendSpaceRequest.message=Arkada\u015f\u0131n\u0131z {0} bilgisayar\u0131n\u0131za yedekleme yapmak istiyor. Varsay\u0131lan olarak, {0} sadece sizin ihtiya\u00e7 duymad\u0131\u011f\u0131n\u0131z alan\u0131 kullanabilir, fakat tam olarak ne kadar alan\u0131 kullanabilece\u011fini belirleyebilirsiniz. {0} taraf\u0131ndan bu bilgisayara yedekleme yap\u0131lmas\u0131na izin vermek istiyor musunuz?
alert.friendSpaceRequest.title=Yedekleme \u0130ste\u011fi
alert.helpIntro.message={0} yedekliyor\! \u0130ki b\u00f6l\u00fcm var {0}\: Bir masa\u00fcst\u00fc uygulamas\u0131 (\u015fu anda g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcz) ve her zaman \u00e7al\u0131\u015fan bir yedekleme motoru (\u00e7\u0131k\u0131\u015f yapsan\u0131z veya oturumu kapatsan\u0131z bile).
alert.helpIntro.title=Tebrikler\!
alert.helpWelcome.channelPartner.message=Belgelerinizi ve ayarlar\u0131n\u0131z\u0131 yedeklemeye ba\u015flamak i\u00e7in <b>{0}</b> \u00fczerine t\u0131klay\u0131n. Yedeklemek istedi\u011finiz dosyalar\u0131 / klas\u00f6rleri se\u00e7mek i\u00e7in <b>{2}</b> \u00fczerine t\u0131klay\u0131n.
alert.helpWelcome.channelPartner.title={0} Ho\u015f Geldiniz
alert.helpWelcome.message=Otomatik olarak ba\u015fka bilgisayarlara, ailenize ve harici s\u00fcr\u00fcc\u00fclere yedekleme yap\u0131n. Bir bulut depolama yedekleme hedefi olan <a href\="action\://com.backup42.desktop.actions.ShowDestinationsOnlineAction">{1}</a> deneme s\u00fcr\u00fcm\u00fcn\u00fc ba\u015flatmak i\u00e7in <b>{0}</b> \u00fczerine t\u0131klay\u0131n.
alert.helpWelcome.title={0} Otomatik Yedeklemesine Ho\u015f Geldiniz\!
alert.licenseExpired.message=L\u00fctfen yedekleme sa\u011flay\u0131c\u0131n\u0131zla ileti\u015fime ge\u00e7in.
alert.licenseExpired.title=Lisans Sona Erdi
alert.patchFailed.message={0}bir y\u00fckseltme uygulanamad\u0131 ve bir saat i\u00e7inde otomatik olarak tekrar denenecek.<a href\="action\://com.backup42.desktop.actions.RetryDownloadAction">\u015eimdi tekrar dene</a>
alert.patchFailed.title={0} Y\u00fckseltme Ba\u015far\u0131s\u0131z
alert.restoreSuccess.message=Geri y\u00fcklenen dosyalar\u0131n\u0131z\u0131 g\u00f6rmek i\u00e7in <a href\="file\://{0}">buraya t\u0131klay\u0131n</a>.
alert.restoreSuccess.title=Geri Y\u00fckleme Tamamland\u0131\!
alert.systemError.title=Sistem Hatas\u0131
alert.updateAvailable.message=Yeni bir {0} s\u00fcr\u00fcm\u00fc mevcut\! En yeni s\u00fcr\u00fcm\u00fc kar\u015f\u0131dan y\u00fcklemek i\u00e7in <a href\="{1}">buraya</a> t\u0131klay\u0131n.
alert.updateAvailable.title=G\u00fcncelleme Mevcut
backupDestination={1}
backupSize={0} ({1})
backupSize.active={0} ({1}) @ {2}ps
button.accept=Kabul Et
button.add=Ekle
button.assign=Ata...
button.authorize=Yetkilendir...
button.browse=G\u00f6zat...
button.cancel=\u0130ptal
button.change=De\u011fi\u015ftir
button.changing=De\u011fi\u015ftir...
button.compact=S\u0131k\u0131\u015ft\u0131r
button.configure=Yap\u0131land\u0131r...
button.copy=\u00c7o\u011falt
button.deauthorize=Yetkiyi Kald\u0131r
button.decline=Reddet
button.defaults=Varsay\u0131lanlar
button.edit=D\u00fczenle
button.enable=Etkinle\u015ftir
button.guestRestore=Konu\u011fu Geri Y\u00fckle...
button.next=\u0130leri
button.no=Hay\u0131r
button.now=\u015eimdi
button.ok=Tamam
button.remove=Kald\u0131r
button.restoreFiles=Dosyalar\u0131 Geri Y\u00fckle...
button.retry=Yeniden Dene
button.save=Kaydet
button.select=Se\u00e7...
button.sendNow=\u015eimdi G\u00f6nder
button.sendSample=\u00d6rnek G\u00f6nder
button.setup=Kurulum...
button.startBackup=Yedeklemeyi Ba\u015flat
button.time.am=Sabah
button.time.pm=Ak\u015fam
button.transfer=Aktar
button.undoChanges=De\u011fi\u015fiklikleri Geri Al
button.yes=Evet
c42.copyright={0}
calculating.size=hesaplan\u0131yor
complete=Tamamland\u0131\!
completed=tamamland\u0131
connected=Ba\u011fland\u0131
connection.connected={0} i\u00e7in ba\u011fland\u0131
connection.connectedUnknownDuration=Ba\u011fland\u0131
connection.disconnected=Ba\u011flant\u0131 kesildi, {0} i\u00e7inde yeniden deneniyor
connection.retry=Yeniden Dene
connection.status=Ba\u011flant\u0131 durumu\:
cpc.signupLink=<a href\="url.cpc.signup">Oturum a\u00e7</a>
day.many={0} g\u00fcn
day.none={0} g\u00fcn
day.one={0}g\u00fcn
direction.for=s\u00fcre
direction.from=ba\u015flang\u0131\u00e7
direction.to=biti\u015f
directory.many={0} dizinler
directory.none={0} dizinler
directory.one={0} dizin
disconnected=Ba\u011flant\u0131 kesildi
error.connect.failed={0} ve yedekleme motoru aras\u0131ndaki ba\u011flant\u0131 kesildi.
error.critical.title=Kritik Hata
error.global.cpcUnavailable=Ba\u011flanam\u0131yor, a\u011f\u0131n\u0131z\u0131 kontrol edin.
error.global.cpcUnavailable.proclient={1} ile ba\u011flant\u0131 kurulamad\u0131, a\u011f\u0131n\u0131z\u0131 kontrol edin.
error.global.loginRequired=Yetki Gerekli
error.global.system=Sistem hatas\u0131\: Sorun devam ederse {0} yaz\u0131l\u0131m\u0131n\u0131 tekrar y\u00fckleyin
error.global.upgrading=Y\u00fckseltiliyor {0}
error.license.ineligibleLicense=Lisans\u0131n\u0131z sona ermi\u015f
featureUnavailable=Bu \u00f6zellik \u015fu anda kullan\u0131lam\u0131yor, {0} ile ba\u011flant\u0131 kurman\u0131z gerekiyor.
file.many={0} dosya
file.none={0} dosya
file.one={0} dosya
ipaddress.cpcLabel=Sunucu adresi\:
ipaddress.externalLabel=D\u0131\u015f adres\:
ipaddress.internalLabel=\u0130\u00e7 adres\:
ipaddress.label=A\u011f adresi\:
ipaddress.long={0} (yerel), {1} (genel)
lessThanMinute=bir dakikadan az
loading=Y\u00fckleniyor...
menuBar.launchPathTemplate=/Applications/{0}.app/Contents/Helpers/{0} menu bar.app
missingSource=Orijinal yedekleme ar\u015fivi bulunamad\u0131, yedekleme yeni konumda ba\u015ftan ba\u015flayacak.
model.Computer.noComputer=Bilgisayar yok
or=veya
panel.backupFileSelection.saveChanges.message=De\u011fi\u015fiklikler kaydedilsin mi?
panel.backupFileSelection.saveChanges.title=Uyar\u0131
panel.preferences.advanced.label=\ Geli\u015fmi\u015f
panel.preferences.backupFiles.label=\ Yedekleme Dosyas\u0131 Se\u00e7imi
panel.preferences.basic.label=\ Genel
panel.preferences.menuBar.button=Ba\u015flat
panel.preferences.menuBar.label=Ba\u015flat men\u00fc \u00e7ubu\u011fu\:
panel.preferences.retryFileDelay.label=Kilitli a\u00e7\u0131k dosyalar\u0131 yeniden deneme s\u0131kl\u0131\u011f\u0131\:
panel.preferences.systray.label=Ba\u015flang\u0131\u00e7ta sistem tepsisini ba\u015flat\:
panel.preferences.tab=Tercihler
pleaseWait=L\u00fctfen bekleyin
proFeature=<a href\="url.pro.feature">CrashPlan+ \u00f6zelli\u011fi</a>
rate=\ @ {0}ps
remaining=kalan: {0}
save.warning=De\u011fi\u015fiklikleri geri al veya kaydet.
saveChanges.message=De\u011fi\u015fiklikler kaydedilsin mi?
saveChanges.title=Uyar\u0131
speedBoost=\ (Ge\u00e7erli oran\: {0}ps)
status.lastBackup.inprogress=Devam ediyor
status.lastBackup.pending=\u0130lk yedekleme tamamlanmad\u0131
stopped=durduruldu
success=De\u011fi\u015fiklikleriniz kaydedildi
time.day=g\u00fcn
time.days=g\u00fcn
time.every.plural=her {0} {1}
time.every.single=her {0}
time.hour=saat
time.hours=saat
time.lessThanMinute=< 1 dakika
time.minute=dakika
time.minutes=dakika
time.month=ay
time.months=ay
time.week=hafta
time.weeks=hafta
time.year=y\u0131l
time.years=y\u0131l
unknown=Bilinmeyen
warning.adoptMessage.single=Bir hedefte toplam {1} i\u00e7eren bir yedekleme ar\u015fivi var. Bir bilgisayar\u0131 kabul ederseniz, bu ar\u015fiv silinecek.
warning.adoptMessage.plural=Birden fazla hedefte toplam {1} i\u00e7eren yedekleme ar\u015fivi var. Bir bilgisayar\u0131 kabul ederseniz, bu ar\u015fiv silinecek.
warning.dataLost=Uyar\u0131\! Yedekleme verileri silinebilir\!
warning.message.title=Uyar\u0131\! Dikkatli \u015fekilde okuyun\!
warning.stopUsingMessage=Bu hedefin art\u0131k kullan\u0131lmamas\u0131 burada depolanan T\u00dcM yedekleme dosyalar\u0131n\u0131z\u0131 kal\u0131c\u0131 olarak silecektir. Bu i\u015flem geri al\u0131namaz.
zh=Basitle\u015ftirilmi\u015f \u00c7ince
zh_TW=Geleneksel \u00c7ince

Dateien Wiederherstellung Online Backup