Powered byCRASHPLAN

Automatische online backup dienst

De teksten in de CrashPlan PRO software.

 

## M25_R02

Backup.BackupSet.Destinations.status.BackupNotReadyCode.LICENSE_LIMIT_REACHED=Licenstie limiet bereikt
Backup.BackupSet.Destinations.status.DisconnectedCode.NOT_AUTHORIZED=niet toegestaan
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_MAINTENANCE=back-up bestanden worden onderhouden
Backup.SuggestUpgrade.message=<a href\="url.store">Upgrade</a> nu voor <a href\="url.pro.feature">extra functies</a> en een advertentie-vrije ervaring.
Backup.UpgradeReminder.message=<a href\="url.store">Upgrade</a> nu voor <a href\="url.pro.feature">extra functies</a> en een advertentie-vrije ervaring.
BackupHistoryMessages.backupStarted.client=[{0}] Starten van back-up naar {1}\: {2} ({3}) om te back-uppen
BackupHistoryMessages.backupStopped.client.empty=[{0}] Back-up voltooid naar {1}\: Geen nieuwe gegevens om te back-uppen op dit moment
BackupNotReadyCode.MANIFEST_MAINTENANCE=De back-up bestanden worden onderhouden
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_MAINTENANCE=back-up bestanden worden onderhouden
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.title=Bronnen
Error.Reauthorize.REASSIGN_IDENTITY=Een andere computer heeft de identiteit van deze computer geclaimd.
RestorePanel.RestoringPortlet.detail.errors.value={0} (zie <a>historie</a>)
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_MAINTENANCE=back-up bestanden worden onderhouden
Settings.Account.LicenseTransfer.DataLoss.fromComputer=Deze licentie wordt gebruikt door computer “{1}”.\n\nDe overdracht van deze licentie zal haar {2} back-up WISSEN op {3}.
Settings.Account.LicenseTransfer.DataLoss.fromComputerConfirm=WIS {1}’s back-up en draag de licentie over.
Settings.Account.LicenseTransfer.DataLoss.fromUser=Deze licentie wordt gebruikt door een andere gebruiker.\n\n“{1}” heeft {2} van {4} computer(s) opgeslagen op {3}.
Settings.Account.LicenseTransfer.DataLoss.fromUserConfirm=Waarschuw {1}, WIS die back-up, en draag de licentie over.
Settings.Account.LicenseTransfer.fromComputer=Deze licentie wordt gebruikt door een andere computer.\n\nLicentie overdragen van “{1}” naar deze computer?
Settings.Account.LicenseTransfer.fromUser=Deze licentie wordt gebruikt door een andere gebruiker.\n\nLicentie overdragen van “{1}” naar deze computer?
Settings.Account.LicenseTransfer.title=Licentie overdracht
Settings.Account.license.buyLink=<a href\="url.store">Koop licentie</a>
Settings.Account.url=<a href\="url.account">Account beheren</a>
Settings.Backup.Advanced.backupRunWindow=Back-up zal uitgevoerd worden\:
Settings.Backup.Advanced.scanFileSystem=Controleer selectie iedere\:
Settings.Backup.Destinations.help=Geen bestemmingen toegewezen
Settings.Backup.Destinations.warning=Belangrijk\: Als u niet langer gebruik maken van een bestemming voor “{1}” dan zal {2} er permanent uit verwijderd worden.
Settings.Backup.advanced=Geavanceerde instellingen\:
Settings.Backup.exclusions=Bestandsnaam uitsluitingen\:
Settings.Backup.removeWarning=Het verwijderen van een back-up set zal back-up gegevens verwijderen van overeenkomstige back-archieven op elke bestemming. Deze beslissing kan niet worden teruggedraaid.
Settings.Backup.removeWarningConfirm=Ik begrijp dat gegevens worden gewist van de back-up.
Settings.Backup.versioning=Frequentie en versies\:
Settings.BackupSets=Backup sets
Settings.Network.LAN=LAN
Settings.Network.WAN=WAN
SplashWindow.connectFailed=Niet mogelijk om te verbinden met de\nback-up machine, opnieuw proberen?
SplashWindow.connecting=Verbinden...
SplashWindow.upgrading=Verbeteren...
addressValue={0} ({1} publiek)
button.assign=Toewijzen...
button.enable=Inschakelen
button.now=Nu
button.transfer=Overdragen
missingSource=Niet in staat om het originele back-up-archief te vinden, de back-up zal opnieuw beginnen op de nieuwe locatie.
remaining={0} resterend

## M22_R02
LoginPanel.error.slaveCluster=Kan niet autoriseren bij slaaf server
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.DisconnectedCode.NOT_AUTHORIZED=niet geautoriseerd

zh_TW=Chinees Traditioneel
zh=Chinees Vereenvoudigd

BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.BackupNotReadyCode.LICENSE_LIMIT_REACHED=Licentie limiet bereikt
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.LICENSE_LIMIT_REACHED=Licentie limiet bereikt
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.LICENSE_LIMIT_REACHED=Licentie limiet bereikt
BackupNotReadyCode.LICENSE_LIMIT_REACHED=Licentie limiet bereikt
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.noPermission=Niet mogelijk om te back-uppen: Licentie limiet bereikt.
RestorePanel.UnavailableReason.NO_PERMISSION.name=licentie limiet bereikt
RestorePanel.UnavailableReason.NO_PERMISSION.warning=Kan niet herstellen: Licentie limiet bereikt.

BackupHistoryMessages.backupStarted=Start back-up {0} {1}: {2} ({3}) om veilig te stellen
BackupHistoryMessages.backupStopped.target={0} back-up naar {1} in {2}: {3} ({4}) veilig gesteld, {5}{8} verzonden{6}{7}
BackupHistoryMessages.backupStopped.source={0} back-up van {1} in {2}: {3} ({4}) veilig gesteld, {5} ontvangen{6}{7}
BackupHistoryMessages.encrypted=\ versleuteld en
BackupHistoryMessages.completed=Voltooid
BackupHistoryMessages.stopped=Gestopt
BackupHistoryMessages.backupStopped.empty=Voltooide back-up {0} {1}: Geen nieuwe gegevens om te back-uppen op dit moment

alert.helpWelcome.channelPartner.message=\
Klik {0} om te beginnen met het back-uppen van uw documenten en instellingen. \
Klik {2} om de bestanden / mappen te kiezen die u wilt back-uppen.

Settings.Backup.Advanced.MessageBufferSize.title=Bericht Buffer Grootte
Settings.Backup.Advanced.MessageBufferSize.inbound=Inkomend:
Settings.Backup.Advanced.MessageBufferSize.outbound=Outgaand:
Settings.Backup.Advanced.MessageBufferSize.WAN=WAN
Settings.Backup.Advanced.MessageBufferSize.LAN=LAN

Settings.Backup.Notify.title=Back-up status en Waarschuwingen
Settings.Backup.Notify.deliveryTime=Aflevertijd:
Settings.Backup.Notify.deliveryTimeValues=Elke,Morgen,Middag,Avond,Nacht,Nooit
Settings.Backup.Notify.email=E-mail:
Settings.Backup.Notify.twitter=Twitter:
Settings.Backup.Notify.twitterSetup.errorTitle=Onmogelijk om Twitter te contacteren
Settings.Backup.Notify.twitterSetup.errorMessage=Onmogelijk om {0} in te stellen om toegang te krijgen tot uw Twitter. Controleer alstublieft uw netwerk \
verbinding of probeer het later opnieuw.

Settings.Backup.Email.title=E-mail Instellingen
Settings.Backup.Email.backupStatusEnabled=Verstuur back-up status iedere:
Settings.Backup.Email.warning=Stel uw SPAM filters in om email notificaties toe te staan:
Settings.Backup.Email.from=Van:
Settings.Backup.Email.to=Aan:

Settings.Backup.Twitter.title=Twitter Instellingen
Settings.Backup.Twitter.backupStatusEnabled=Verstuur back-up status iedere:
Settings.Backup.Twitter.account=Twitter schermnaam:
Settings.Backup.Twitter.notifyFollowers=Vertel mijn volgers dat ik CrashPlan gebruik.

button.sendNow=Verstuur Nu
button.sendSample=Verstuur Voorbeeld
button.setup=Instellen...

## M22_R01

BackupHistoryMessages.privateKeyChanged=Privé-sleutel gewijzigd voor {0}. Back-up archief verwijderd van {1}
BackupHistoryMessages.privateKeyChecksumFailed=Privé-sleutel controlecijfer ontbreekt voor {0}. Back-up archief hernoemd naar {1}

Settings.Network.connectionDiscoveryButton=Ontdekken

ConnectionDiscoveryStatusText.statusLine={0} ({1})
ConnectionDiscoveryStatusText.running=testen...
ConnectionDiscoveryStatusText.success=OK
ConnectionDiscoveryStatusText.notAvailable=Niet beschikbaar
ConnectionDiscoveryStatusText.type.Unknown=Onbekend
ConnectionDiscoveryStatusText.type.Listen=Luisteren
ConnectionDiscoveryStatusText.type.UPnP=UPnP
ConnectionDiscoveryStatusText.type.NatPMP=NAT-PMP
ConnectionDiscoveryStatusText.type.NatTraversal=NAT Traversal

RestorePanel.UnavailableReason.NOT_INITIALIZED.name=back-up archief ontbreekt
RestorePanel.UnavailableReason.NOT_INITIALIZED.warning=Het back-up archief ontbreekt
RestorePanel.UnavailableReason.CRYPTO_EXCEPTION.name=onjuist archief sleutel
RestorePanel.UnavailableReason.CRYPTO_EXCEPTION.warning=Niet in staat om te herstellen door een back-up archief cryptografie sleutel fout
RestorePanel.UnavailableReason.IO_EXCEPTION.name=archief I/O fout
RestorePanel.UnavailableReason.IO_EXCEPTION.warning=Niet in staat om te herstellen door een back-up archief I/O fout

RestorePanel.RestoringPortlet.status.pending=Herstel in behandeling
alert.patchFailed.title=CrashPlan Verbeteren Misklukt
alert.patchFailed.message=CrashPlan was niet in staat om een verbetering toe te passen en zal het automatisch opnieuw proberen over een uur. \
<a href=\"action://com.backup42.desktop.actions.RetryDownloadAction\">Probeer nu opnieuw</a>
button.restoreFiles=Herstellen Bestanden...
LoginPanel.error.invalidLdapEmail=Geen LDAP account gevonden

BackupPanel.BackupSourcePanel.BackupPortlet.title=Back-up Bron: {0}
BackupPanel.BackupSourcePanel.BackupPortlet.progress=Voortgang:
BackupPanel.BackupSourcePanel.BackupPortlet.spaceUsedLabel=Ruimte in gebruik:
BackupPanel.BackupSourcePanel.BackupPortlet.address=Internet adres:

SecurityKey.FileAlreadyExists.title=File already exists
SecurityKey.FileAlreadyExists.message={0} already exists. Do you want to replace it?

SecurityKey.Create.title=Voer een lang wachtwoord in, om een privé sleutel te genereren.
SecurityKey.Create.message=Hoe langer het wachtwoord hoe veiliger uw sleutel zal zijn. Voer tot 448 bits in.
SecurityKey.Create.key=Lang wachtwoord:
SecurityKey.Create.repeat=Herhaal:
SecurityKey.Create.bits={0} bits

SecurityKey.messageNew=Gebruik de Lang wachtwoord, Genereren of Importeren optie om een geldige sleutel te verkrijgen.
SecurityKey.messageExisting=Gebruik de Lang wachtwoord of Importeren optie om een geldige sleutel te verkrijgen.
SecurityKey.create=<a>Lang wachtwoord...</a>
SecurityKey.generate=<a>Genereren</a>
SecurityKey.import=<a>Importeren...</a>
SecurityKey.export=<a>Exporteren...</a>
SecurityKey.empty=Plak uw archief privé-sleutel hier

Error.readFile=Niet in staat om bestand te lezen.
Error.writeFile=Niet in staat om bestand te schrijven.

MissingCustomKey.title=Privé-sleutel Vereist
MissingCustomKey.message=Verstrek uw privé-sleutel.

Settings.Security.SecurityKeyType.title=Archief Encryptie Sleutel
Settings.Security.SecurityKeyType.accountPassword=Beveilig sleutel met uw account wachtwoord
Settings.Security.SecurityKeyType.customKey=Vervangen met uw eigen privé-sleutel (Geavanceerd)
Settings.Security.SecurityKeyType.helpButton=?
Settings.Security.ConfirmKeyChange.title=Bevestigen Archief Encryptie Sleutel Instellingen
Settings.Security.ConfirmKeyChange.allArchivesDeleted=Ik begrijp dat al mijn archieven voor al mijn computers verwijderd zullen worden.
Settings.Security.ConfirmKeyChange.visitAllMachines=Ik begrijp dat ik een privé-sleutel moet invoeren op alle machines die back-ups maken onder dit account.
Settings.Security.ConfirmKeyChange.thisComputersArchivesDeletedButton=Ik begrijp dat back-up archief van deze computer verwijderd zal worden.
Settings.Security.ConfirmKeyChange.privatePassword=Ik begrijp dat als ik mijn privé archief wachtwoord verlies, ik niet in staat zal zijn om bestanden te herstellen van elk van mijn archieven.
Settings.Security.ConfirmKeyChange.customKey=Ik begrijp dat als ik de privé-sleutel verlies, ik niet in staat zal zijn om bestanden te herstellen van het back-up archief van deze computer.
Settings.Security.ConfirmKeyChange.noDowngrade=Ik begrijp dat ik niet in staat zal zijn om mijn beveiliging te verminderen naar een lagere instelling.
Settings.error.securityInvalidCustomKey=Onjuiste privé-sleutel. Gebruik lang wachtwoord, Genereer, of Importeer opties om een geldige sleutel te verkrijgen.

Restore.CustomKeyPrompt.title=Privé-sleutel Vereist
Restore.CustomKeyPrompt.message=Voer de privé-sleutel in.
Restore.DataPasswordPrompt.title=Wachtwoord Vereist
Restore.DataPasswordPrompt.message=Voer het wachtwoord in dat uw archief encryptie sleutel beveiligt.
Restore.DataPasswordPrompt.passwordLabel=Wachtwoord:
RestorePanel.error.invalidKey=Ongeldige privé-sleutel. Gebruik het Lange wachtwoord of Importeer opties om een geldige sleutel te verkrijgen.
RestorePanel.error.incorrectKey=Onjuiste privé-sleutel

BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.missingPrivateKey=Onmogelijk om back-up te maken — geen archief encryptie sleutel

url.helpArchiveEncryptionKey=http://support.crashplan.com/doku.php/articles/encryption_key

History.securityKeyTypeUpgraded=Archief encryptie sleutel type verbeterd.
History.securityKeyChanged=Archief encryptie sleutel gewijzigd.

Settings.Backup.scanFileSystem.intervals=dagen,uren,minuten
Settings.Backup.scanFileSystem.timeAt=om
BackupHistoryMessages.backupStopped.targetEncryptionDisabled=Back-up naar {1} {0}: {2} verzonden{3}{4}

Destinations.BackupPortlet.progress=Voortgang:

Product.B42_PRO=CrashPlan PRO

alert.friendSpaceRequest.message=\
Een vriend zou graag back-uppen naar uw computer. Standaard, kan een vriend alleen de ruimte gebruiken die u niet nodig heeft, \
maar u kunt precies bepalen hoeveel ruimte u beschikbaar stelt. Wilt u {0} toestaan om te back-uppen naar deze computer?

Destinations.Online.helpDescription1=Maandelijkse abonnementen kosten $5 (50GB) per maand. Kortingen zijn beschikbaar voor <a href="url.store">jaarlijkse abonnementen</a>.

Destinations.Online.helpDescription2=Uw bestanden worden opgeslagen in ons <a href="url.cpcDataCenter">datacentrum</a> binnen \
een ondergrondse kluis in <a href=\"url.mapMinneapolisMn\">Minneapolis, Minnesota</a>.

BackupPanel.BackupFilesPortlet.missing=Ontbreekt

RestorePanel.RestoringPortlet.detail.errors.value={0} (zie <a>historie</a>)

Destinations.Overview.drivesText=Back-up direct naar een aangesloten schijf. \
Verplaats schijf naar een PC op afstand om te vervolgen met offsite bescherming.

Settings.Security.password.title=Account Wachtwoord
Settings.Security.PrivateDataPassword.private.intro=Voer een privé wachtwoord in, om uw encryptie sleutel te beveiligen:

########################################################################################
## M21
########################################################################################

Destinations.Folder.browse.message=Selecteer locatie om back-up gegevens te bewaren:

Destinations.Folder.location.browse.message=Selecteer locatie om back-up gegevens te bewaren:

Settings.Backup.Inbound.location.browse.message=Selecteer locatie om back-up gegevens te bewaren:

Backup.Attach.location.browse.message=Selecteer back-up archief om te verbinden:

FriendPanel.backup.location.browse.message=Selecteer locatie om uw vriend’s back-up gegevens te bewaren:

BackupPanel.BackupSourcePanel.location.browse.message=Selecteer locatie om deze computers zijn back-up gegevens te bewaren:

Settings.Security.PrivateDataPassword.account.intro=Voer uw account wachtwoord in, waarmee back-up gegevens beveiligd werden.

save.warning=Wijzigingen ongedaan maken of bewaren.

LoginPanel.title.login=Aanmelden bij het {0} bureaublad

LoginPanel.message.login=Voor extra veiligheid dit {0} bureaublad vereist een wachtwoord.

BackupPanel.BackupDestinationPortlet.help.friend.name=Vriend

BackupPanel.BackupDestinationPortlet.help.friend.fees=(Gratis!)

BackupPanel.BackupDestinationPortlet.help.mycomputer.name=Nog één Computer

BackupPanel.BackupDestinationPortlet.help.mycomputer.fees=(Gratis!)

BackupPanel.BackupDestinationPortlet.help.folder.name=Map

BackupPanel.BackupDestinationPortlet.help.folder.fees=(Gratis!)

BackupPanel.BackupSourcesPortlet.backupCode=Laat uw {0} vrienden back-uppen naar u met deze back-up code: {1}

Settings.error.invalidScanTime=De 'Tot' tijd moet later zijn dan de 'Van' tijd.

Settings.Backup.Inbound.enabled=Accepteer inkomende back-ups:

Product.B42_TRIAL=30 dagen gratis proef van CrashPlan Central

Product.B42_FREE=CrashPlan

Product.B42_BASIC=CrashPlan Basis

Product.B42_PRO=CrashPlan+

Destinations.Overview.drivesText=Back-up direct naar een aangesloten schijf of netwerkmap. Move drive to a remote PC to continue offsite protection.

Destinations.Overview.onlineText=Back-up naar uw favoriete online-backup leverancier.

FriendPanel.helpTitle=Manieren om bestanden van vrienden te beschermen:

FriendPanel.helpStep1=Nodig vrienden uit om te back-uppen naar u

# {1} is hun back-up code, bijvoorbeeld DKIW3K

FriendPanel.helpStep2=Laat vrienden back-uppen naar deze computer met uw back-up code: {1}

FriendPanel.helpStep3=Back-up sneller! Breng een vriend’s back-up archief naar deze computer en sluit de archief map aan

Destinations.Friends.listTitle=Vrienden’s computers:

Destinations.Friends.helpTopTitle=Hoe bestanden van uw vrienden beschermen:

Destinations.Friends.helpTopStep1=Nodig vrienden uit om naar u te back-uppen

Destinations.Friends.helpTopStep2=Nadat uw vriend u een computer aanbiedt, verschijnt het in deze lijst

Destinations.Friends.helpBottomTitle=Is uw vriend al goed werkend {0}?

Destinations.Friends.helpBottomStep1=Laat vrienden back-uppen naar deze computer met uw back-up code: {1}

Destinations.Friends.helpBottomStep2=Back-up naar een vriend. Voer uw vriend’s back-up code in:

Destinations.Computers.helpStep2=Na installeren {0} op de andere computer, wordt ze toegevoegd aan de lijst

Destinations.Friends.helpTopStep3=Selecteer een computer en klik

Destinations.Computers.helpStep3=Selecteer een computer en klik

Destinations.Folder.helpStep1=Selecteer een back-up bestemmingsmap

Destinations.Folder.helpStep2=uw map verschijnt in de lijst van beschikbare mappen

Destinations.Folder.helpStep3=Selecteer een map en klik

Destinations.Online.helpDescription3=Back-up naar {0}. Klik

url.personal={0}/consumer/redirect/personal/

Settings.Security.loginRequirePassword=Vereis account wachtwoord voor toegang tot {0} bureaublad applicatie

# {0} is [button.startBackup]

# {1} is [CrashPlan Central]

# {2} is [BackupPanel.BackupFilesPortlet.changeButton]

alert.helpWelcome.message= Klik {0} om uw bestanden te back-uppen naar {1} of kies andere bestemmingen voor hogere snelheden, veiligheid en geen maandelijkse kosten.

LoginPanel.error.registrationBlocked=Door grote vraag, zijn we op dit moment niet in staat uw registratie te accepteren. Probeer het alstublieft morgen nogmaals.

Backup.SuggestUpgrade.title=Belangrijk!

Backup.SuggestUpgrade.message={0} is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. {1} voor zakelijk gebruik. Verbeter nu voor extra mogelijkheden en een advertentievrije ervaring.

Backup.UpgradeReminder.title=Verbeter Nu!

Backup.UpgradeReminder.message={0} is for personal use only. {1} for business use. Upgrade now for additional features en een advertentievrije ervaring.

AdFeed.providedBy=Advertenties via Target 42

Global.Error.drivePathAlreadyUsed=Er is al een map waarnaar back-ups gemaakt worden.

CopyJob.Error.DRIVE_PATH_ALREADY_USED=map reeds toegewezen

Settings.Backup.Advanced.compression=Compressie:

Settings.Backup.Advanced.compression.values=Automatisch,Aan,Uit

RestorePanel.RestoringPortlet.status.completeAt=Herstellen naar {0} op {1}.
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Solaris.message=CrashPlan was niet in staat om de directe bestandswaarnemer uit te voeren. Dit betekent dat CrashPlan bestandswijzigingen niet direct zal opmerken. Echter, alle bestandswijzigingen zullen worden herkend gedurende de nachtelijke systeem bestandsscan.

FriendPanel.allow=Sta ze toe om back-ups te maken naar deze computer?

# sync details - 0 => percent complete
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.validating.files=\ bestandsinformatie ({0})
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.validating.blocks=\ blok informatie ({0})
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Solaris.title=Direct bestandsonderzoek uitgeschakeld

BackupHistoryMessages.corruptionDetected.target=Uw back-up archief geplaatst op {0} heeft gegevensintegriteits problemen gehad op {3}. bij {1} bestand(en) mislukte de verificatie en {2} slechte gegevens blok(ken) werden detecteerd. De aangetaste bestand(en) zullen automatisch opnieuw worden geback-upped.

BackupHistoryMessages.corruptionDetected.source=Gegevens integriteitsproblemen werden ontdekt in het back-up archief op {0}. bij {1} bestand(en) mislukte de verificatie en {2} slechte gegevens blok(ken) werden detecteerd.
De computer zal worden geïnformeerd en de aangetaste bestand(en) worden automatisch opnieuw geback-upped.

ArchiveMaintenanceStatus.reduceState.STEP_5_VERIFY_FILES=Controleren bestanden

Destinations.Folder.tab=Mappen

Destinations.Folder.listTitle=Beschikbare mappen:

Destinations.Folder.helpTitle=Hoe back-ups te maken naar een lokale map:

Destinations.Folder.browse.title=Selecteer een map

Destinations.Folder.deleteComputer=Verwijderen...

Destinations.Folder.removeMessage=Verwijderen van deze map zal permanent ALLE backup gegevens en mappen verwijderen. Deze beslissing is definitief en blijvend.

Destinations.Folder.location.browse.title=Kies een map

Destinations.Folder.location.status.remaining=Verplaatsen backup bestanden — {0} resterend

Destinations.Folder.location.status.inactive=Wachten op verplaatsen back-up bestanden

Destinations.Folder.location.status.error=Onmogelijk om te verplaatsen — {0}

Destinations.Folder.location.detail.todo=Nog te doen

Destinations.Folder.location.detail.completed=Voltooid:

Destinations.Folder.location.missingSource=Onmogelijk om origineel back-uparchief te lokaliseren, back-up zal opnieuw starten in de nieuwe locatie.

button.select=Selecteer...

Backup.MoveConflict.title=Archief conflict

Backup.MoveConflict.message=Een ander back-up archief bestaat reeds in de opgegeven locatie.

Backup.MoveConflict.prompt=Wat zou u willen doen met dit back-up archief?

Backup.MoveConflict.keep=Behouden, hernoem oorspronkelijke map

Backup.MoveConflict.delete=Verwijderen

ArchiveDetails.location=Locatie:

ArchiveDetails.owner=Eigenaar:

ArchiveDetails.computer=Computer:

ArchiveDetails.size=Maat:

ArchiveDetails.lastBackup=Laatste back-up:

Backup.Attach.title=Aansluiten back-up

Backup.Attach.location.browse.title=Aansluiten back-up

Backup.Attach.message=Dit is het archief dat u heeft geselecteerd om aan te sluiten.

Backup.Attach.error.archiveNotFound=Geen archief gevonden op de geselecteerde locatie.

Backup.Attach.DeletePreviousArchive.title=Voorgaand archief bestaat

Backup.Attach.DeletePreviousArchive.message=Een eerder archief bestaat.

Backup.Attach.DeletePreviousArchive.prompt=Wat zou u willen doen met een back-up archief?

Backup.Attach.DeletePreviousArchive.keep=Behoud het door hernoemen van bovenliggende map

Backup.Attach.DeletePreviousArchive.delete=Verwijderen

Backup.Attach.error.archiveAlreadyExists=Archief bestaat reeds op de geselecteeerde locatie.

Backup.Attach.error.invalidArchive=Ongeldig archief, bovenliggende map past niet bij de identiteit van de computer.

Backup.Attach.deleteOriginal=Verwijder het originele back-up archief.

Backup.Attach.keepOriginal=Behoud het originale back-up archief.

Backup.Attach.Success.title=Aansluiten back-up

Backup.Attach.Success.message=Archief succesvol toegevoegd!

Backup.Attach.Success.previousExists=Wilt u dat CrashPlan het oude back-up archief verwijderd:

BackupPanel.BackupSourcesPortlet.attach=Sluit een back-up archief aan

Backup.Sources.Menu.invite=Nodig een vriend uit

Backup.Sources.Menu.attach=Sluit een archief aan

Backup.Sources.Menu.share=Deel een back-up code: {0}

Backup.Sources.Menu.disable=Uitschakelen inkomende back-up

Backup.Sources.Menu.settings=Instellingen

# {0} is user - computer

BackupHistoryMessages.maintenanceStarted=Archief onderhoud gedurende {0}.

BackupHistoryMessages.maintenanceStopped=Archief onderhoud: gestopt gedurende {0}.

BackupHistoryMessages.maintenanceCompleted=Archief onderhoud: voltooid gedurende {0}.

ArchiveMaintenanceStatus.verifyingFiles=Controleren bestanden

ArchiveMaintenanceStatus.verifyingBlocks=Controleren blokken

ArchiveMaintenanceStatus.reduceState.OFF=Voltooid

ArchiveMaintenanceStatus.reduceState.QUEUED=In de wachtrij geplaatst

ArchiveMaintenanceStatus.reduceState.STEP_1_PRUNE_FILES=Verminderen versies

ArchiveMaintenanceStatus.reduceState.STEP_2_PRUNE_BLOCKS=Verminderen gegevens

ArchiveMaintenanceStatus.reduceState.STEP_3_COMPACT_FILES=Comprimeren versies

ArchiveMaintenanceStatus.reduceState.STEP_4_COMPACT_BLOCKS=Comprimeren gegevens

ArchiveMaintenanceStatus.cache=Cache:\

# {0} is a percentage. 94%

ArchiveMaintenanceStatus.percentEmpty=({0} leeg)

Destinations.Overview.message={0} biedt veilige ongelimiteerde backup naar meerdere bestemmingen. Voeg bestemmingen toe om je {0} te verbeteren:

Destinations.Overview.friendText=Back up naar een vriend zijn computer en betaal geen maandelijkse kosten. Meer ruimte nodig? Sluit een externe schijf aan op de PC.

Destinations.Overview.computerText=Back up tussen uw computers. Schootcomputer naar bureau-pc, thuis naar kantoor, Mac naar PC... het werkt allemaal!

Destinations.Friends.providedBy=Geleverd door {0}

LoginPanel.comfortHelp.title=Waarom dit veilig is:

LoginPanel.comfortHelp.line1=Geen ongewenste (reclame)mail. Wij zullen uw e-mailadres niet delen.

LoginPanel.comfortHelp.line2=Geen verplichtingen. Wij zullen u niets in rekening brengen tenzij u een aankoop doet.

LoginPanel.comfortHelp.line3=Hoge veiligheid. Informatie is versleuteld voor transmissie.

LoginPanel.title.setup.register=Maak uw gratis {0} account

LoginPanel.message.setup=U heeft een {0} account nodig om uw backup te beheren en email waarschuwingen en rapporten te ontvangen.

# {0} is the out of space reason (optional)

BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.outofspace=Zonder ruimte op bestemming{0}

# {0} is "CrashPlan Central"

Destinations.Online.helpTitleActive={0} Abonnement Actief

Destinations.Online.helpDescription1Active=Uw abonnement is actief en gerespecteerd. U kunt online uw betalingsmethode wijzigen of uw abonnement annuleren.

# {0} is the out of space reason (optional)

BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.outofspace=Zonder ruimte{0}

BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.outofspace=Zonder ruimte{0}

# {0} is computer name
# {1} is the out of space reason (optional)

BackupHistoryMessages.outOfSpace.target={0} heeft geen ruimte{1}. Zal opnieuw proberen over 1 uur.

BackupHistoryMessages.outOfSpace.source=Zonder ruimte voor {0}{1}. Zal opnieuw proberen over 30 minuten.

# {0} is [button.startBackup]

alert.helpWelcome.channelPartner.message=Druk {0} om automatisch uw documenten en instellingen te back-uppen. Specificeer welke bestanden en mappen worden geback-upt met de Wijzig Bestand Selectie functie.

alert.freeTrial.message=Na de test, is het nodig om een licentiesleutel te kopen om door te gaan met het back-uppen van deze computer. Echter, u heeft geen licentie nodig om anderen toe te staan back-ups te maken naar u.
Heeft u reeds een licentie? Voer het nu in.

# {0} is [application.name=CrashPlan]

alert.helpIntro.message={0} is aan het back-uppen! Er zijn twee delen om {0}: Een bureaublad applicatie (Dat is wat u nu ziet) een een verborgen back-upmotor. U mag deze applicatie afsluiten en {0} zal doorgaan om uw bestanden te back-uppen.

BackupPanel.BackupFilesPortlet.changeButton=Wijzigen...

BackupPanel.BackupSourcesPortlet.none=Nodig uw vrienden uit om backups naar u te maken.

Destinations.BackupPortlet.spaceGiven=Ruimte quota

OutOfSpaceReason.ALLOTTED_CAPACITY_REACHED=\ - Schijf quota bereikt

OutOfSpaceReason.QUOTA_REACHED=\ - Schijf quota bereikt

OutOfSpaceReason.INSUFFICIENT_COMPACT_SPACE=\ - Onvoldoende ruimte om archief te comprimeren

OutOfSpaceReason.DATA_FILE_TOO_LARGE=\ - Gegevensbestand te groot voor bestandssysteem

Destinations.Friends.tab=Vrienden

Destinations.Friends.error.unknownFriendOfferCode=Back-up code niet gevonden.

Destinations.Friends.error.ownComputer=Uw mag niet uw eigen computer toevoegen middels een back-up code.

Destinations.Computers.tab=Computers

Destinations.Computers.listTitle=Uw computers:

Destinations.Computers.helpTitle=Hoe te back-uppen naar uw andere computer:

# {0} is [application.name=CrashPlan]
# {1} is user's email address

Destinations.Computers.helpStep1=Installeren {0} op andere computer gebruik makend van uw account: {1}

Destinations.Online.tab=Online

Destinations.Online.listTitle=Online diensten:

# {0} is "CrashPlan Central"

Destinations.Online.helpTitle=Over {0}

Destinations.Online.helpDescription1=Opslag in {0} kost $0.10 per gigabyte iedere maand met een minimum tarief van $5 (50GB) per maand met kortingen beschikbaar voor 1 jaar abonnementen.

Destinations.Online.helpDescription2=Uw bestanden zullen worden opgeslagen in ons datacentrum binnen in een ondergrondse kluis in Minnesota.

# {0} is destination computer name

Destinations.BackupPortlet.title=Back-up bestemming: {0}

Destinations.BackupPortlet.address=Internet adres:

# {0} is internal ip address
# {1} is external public ip address

Destinations.BackupPortlet.addressValue={0} ({1} publiek)

Destinations.BackupPortlet.removeBackupDestinationButton=Verwijder Back-up Bestemming

# {0} is friends name

FriendPanel.backup.title={0}’s Back-up

FriendPanel.removeFriend=Verwijder Vriend

FriendPanel.inviteFriend=Uitnodigen Vriend

Settings.error.invalidRegularExpression=Ongeldige reguliere expressie.

LoginPanel.error.permissionDenied=Toestemming geweigerd

Global.thisOne=(deze)

Global.nameLabel=Naam:

button.compact=Comprimeren

button.startBackup=Start back-up

warning.message.title=Waarschuwing! Lees zorgvuldig!

warning.dataLost=Waarschuwing! Back-up gegeven kunnen verloren zijn gegaan!

alert.downloadingPatch.title=CrashPlan verbetering beschikbaar

error.global.cpcUnavailable={0} authoriteit is niet beschikbaar op {1}. Probeer later opnieuw.

PasswordStrength.hint.STRONG=Om wachtwoord sterkte te verbeteren, voeg meer tekens, cijfers en symbolen toe.

LoginPanel.error.regKey.required={0} vereist een geldige licentie sleutel voor autorisatie.

BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.maintaining=Onderhouden back-up bestanden

BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.maintaining=Onderhouden back-up bestanden

Destinations.Computers.deleteComputer=Verwijder Computer

button.guestRestore=Gast herstel

History.CPCDeauthorizeComputerMessage=Deze computer werd gedeautoriseerd.

alert.targetMode.message={0} wordt momenteel uitgevoerd in gratis licentie stand. U kunt bestanden herstellen en back-ups ontvangen van andere computers. Om back-ups te maken van deze computer, is het nodig dat u een licentie koopt en dan opgeven in uw account instellingen.

Settings.Backup.versions=Aantal versies te bewaren per bestand:

Settings.Security.PrivateDataPassword.account.title=Account wachtwoord

Settings.Security.PrivateDataPassword.private.title=Persoonlijk wachtwoord

Settings.Security.PrivateDataPassword.private.warning.title=Waarschuwing! Lees zorgvuldig!

Global.comingSoon=Komt snel

Support.englishOnly=Op dit moment, verleent CrashPlan uitsluitend ondersteuning in het Engels. Stuur alstublieft uw bericht opnieuw in het Engels, zodat wij kunnen reageren.

button.browse=Bladeren...

button.add=Toevoegen

button.configure=Configureren...

LoginPanel.safeAccount=Waarom een account 100% veilig is: Geen spam: Wij zullen je e-mail niet delen. Geen verplichtingen: Koop alleen als het je bevalt. Geen credit card: Proef is 100% gratis. Hoe werken accounts?

LoginPanel.error.unknownLdapError=LDAP communicatie fout

BackupDestinationListPanel.addDestination=VOEG EEN BESTEMMING TOE

BackupPanel.BackupDestinationPortlet.detail.analyzing=Analyseren:

BackupPanel.BackupDestinationPortlet.detail.remaining=Resterend:

BackupPanel.BackupFilesPortlet.scanButton=Onderzoeken

BackupPanel.BackupSourcesPortlet.disable=Uitschakelen inkomende back-up.

BackupHistoryMessages.corruptionDetected.target=UW back-up archief geplaatst op {0} heeft gegevens integriteitsproblemen op {3}. Ongeveer {2} van de gegevens werden aangetast {1}. De aangetaste bestanden zullen automatisch opnieuw geback-upt worden.

BackupHistoryMessages.corruptionDetected.source=Data integriteitsproblemen werden ontdekt in het back-up archief voor {0}. Ongeveer {2} van de gegevens werden aangetast {1}. De computer wordt geïnformeerd en de aangetaste bestanden zullen automatisch opnieuw geback-upt worden.

Settings.General.locale=Taal:

Settings.General.localeNote=(vereist herstart)

Settings.Backup.fileSelection=Bestanden en mappen te back-uppen:

Settings.Backup.fileSelectionButton=Wijzig selectie...

Settings.Backup.exclusions=Bestandsnaampatronen om uit te sluiten:

Settings.Backup.advanced=Geavanceerde back-up instellingen:

Settings.Backup.inboundBackup=Inkomende back-ups van andere computers:

Settings.Backup.Exclusions.title=back-up uitsluitingen

Settings.Backup.Advanced.title=Back-up Geavanceerde Instellingen

Settings.Backup.Advanced.dataDeDuplication=Gegevens ontdubbeling:

Settings.Backup.Advanced.dataDeDuplication.values=Automatisch,Volledig,Minimaal

Settings.Backup.Advanced.encryption=Versleuteling ingeschakeld:

Settings.Backup.Advanced.backupOpenFiles=Back-up geopende bestanden:

Settings.Backup.Inbound.title=Inkomende Back-up Instellingen

Settings.Backup.Inbound.backupCode=Back-up code:

Settings.Backup.Inbound.maintainBackupFiles=Onderhoud archieven iedere:

Settings.Backup.Inbound.warning.message=Waarschuwing! Back-up gegevens zullen verloren gaan! Deze computer is een back-up bestemming voor {0} computer(s) voor een totaal van {1}.

Destinations.Overview.tab=Overzicht

Settings.Security.PrivateDataPassword.private.warning.message=Als dit wachtwoord ooit verloren raakt of vergeten, dan is uw back-up onbruikbaar. U zult nooit in staat zijn om er gegevens van te herstellen.

Destinations.Friends.providedBy=Deze bestemming beschikbaar gesteld door {0}

application.name=CrashPlan
c42.name=Code 42 Software

file.none={0} Bestanden
file.one={0} Bestanden
file.many={0} Bestanden
directory.none={0} Mappen
directory.one={0} Map
directory.many={0} Mappen
day.none={0} dagen
day.one={0} dag
day.many={0} dagen

or=of
ago={0} geleden
separator=------------------
featureUnavailable=Deze eigenschap is momenteel niet beschikbaar, u moet verbonden zijn met {0}.

model.Computer.noComputer=Geen computer

unknown=Onbekend
pleaseWait=Wacht alstublieft
complete=Voltooid\!
backupDestination={1}
lessThanMinute=minder dan een minuut
saveChanges.title=Waarschuwing
saveChanges.message=Bewaar wijzigingen?
status.lastBackup.inprogress=Bezig
success=Uw wijzigingen zijn bewaard.
loading=Laden...
calculating.size=Grootte berekenen
backupSize={0} ({1})
backupSize.active={0} ({1}) @ {2}ps
KeyText.endingWith=Eindigend op {0}
Global.Automatic=Automatisch

cpc.signupLink=Aanmelden

PasswordStrength.VERY_WEAK=Te kort
PasswordStrength.WEAK=Zwak
PasswordStrength.GOOD=Goed
PasswordStrength.STRONG=Sterk
PasswordStrength.VERY_STRONG=Erg sterk
PasswordStrength.hint.VERY_WEAK=Minimaal 6 karakters lang.
PasswordStrength.hint.WEAK=Gebruik minstens 3 unieke karakters om te versterken.
PasswordStrength.hint.GOOD=Gebruik hoofdletters of nummers om te versterken.
PasswordStrength.hint.VERY_STRONG=Uw wachtwoord is erg veilig.

button.save=Bewaren
button.cancel=Annuleren
button.undoChanges=Wijzigingen ongedaan maken
button.remove=Verwijderen
button.change=Wijzigen
button.time.am=AM
button.time.pm=PM
button.accept=Accepteren
button.decline=Afwijzen
button.next=Volgende
button.yes=Ja
button.no=Nee
button.edit=Bewerken

url.account={0}/account/
url.cpc.signup={0}/store/cpc_subscription.vtl
url.pro.feature={0}/features/compare.vtl
url.recoverPassword={0}/account/recover_password.vtl
url.showmehow={0}/support/showmehow.vtl
url.download={0}/download.vtl
url.features={0}/features/
url.store={0}/store/store.vtl
url.invite={0}/account/myfriends/invite_friend.vtl
url.account.proClient={0}/manage/
url.directory={0}/directory.vtl

Destinations.title=Bestemmingen

BackupPanel.title=Back-up
BackupPanel.command=Command:
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.title=Back-up bestemmingen
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.invite.message=U heeft minimaal 2 bestemmingen nodig voor de beste bescherming van uw bestanden.
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.cpcFee.activeSubscription=(Abonnement actief)
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.cpcFee.activeFreeTrial=(GRATIS gedurende {0})
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.cpcFee.expiredSubscription=(Abonnement verlopen)
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.cpcFee.expiredFreeTrial=(Maandelijkse vergoeding vereist)

Backup.Sources.Menu.invite=Nodig een vriend uit

BackupPanel.BackupDestinationPortlet.icon.connected=Verbonden gedurende {0}
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.icon.disconnected=Niet verbonden

BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.resume=Back-up nu
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.pause=Pauzeer back-up
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.wait=Wacht alstublieft
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.validating=Synchroniseren
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.running=Back-up wordt uitgevoerd
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.remaining=Back-up wordt uitgevoerd - {0} resterend
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.restoring=Bezig met herstellen
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.complete=Back-up voltooid!
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.backupStatus=Niet mogelijk backups te maken - geen verbinding gedurende {0}
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.systemPaused=Back-up machine gepauzeerd - wordt hervat over {0}
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.backupPaused=Back-up gepauzeerd - wordt hervat over {0}
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.nextBackup=Volgende back-up over {0}
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.lastBackup={0} - laatste back-up {1} geleden
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.waitingOnConnection=Wachten op verbinding
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.waitingForBackup=Wachten op back-up
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.scanning=Onderzoeken
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.scheduled=Back-up begint volgens planning om {0}
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.cpcExpired.subscription=Abonnement verlopen
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.cpcExpired.freeTrial=Maandelijkse vergoeding vereist
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.noFiles=Geen bestanden geselecteerd voor back-up
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.notReady=Bestemming niet beschikbaar - {0}
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.BackupNotReadyCode.NOT_AVAILABLE=niet beschikbaar
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.BackupNotReadyCode.DISABLED=niet gepland om uit te voeren
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.BackupNotReadyCode.PAUSED=gepauzeerd
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.BackupNotReadyCode.REDUCING=backup bestanden worden gecomprimeerd
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_NOT_INITIALIZED=backup locatie is niet bereikbaar
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_MOVED=backup locatie wordt verplaatst
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.BackupNotReadyCode.CAPACITY_REDUCED=toegewezen capaciteit werd verminderd
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.BackupNotReadyCode.EXCEPTION=onbekend probleem

BackupPanel.BackupDestinationPortlet.detail.todo=Nog doen:
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.detail.completed=Voltooid:
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.detail.sending=Versturen:

BackupPanel.BackupFilesPortlet.title=Bestanden om te back-uppen
BackupPanel.BackupFilesPortlet.total=TOTAAL {0} / {1}
BackupPanel.BackupFilesPortlet.progress=onderzoeken

Settings.Backup.Selection.showHidden=Toon verborgen bestanden

BackupPanel.BackupSourcesPortlet.title=Back-up Bronnen
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.running=Back-up wordt uitgevoerd
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.remaining=Back-up wordt uitgevoerd - {0} resterend
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.idle.connected=Wachten op back-up
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.idle.offline=Wachten op verbinding
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.systemPaused=Back-up uitgeschakeld - gepauzeerd gedurende {0}
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.lastBackup={0} - laatste back-up {1} geleden
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.scheduled=Back-up gepland om te beginnen om {0}
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.complete=Back-up voltooid!
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.notReady=Back-up uitgeschakeld - {0}
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.NOT_AVAILABLE=niet beschikbaar
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.DISABLED=gepland te beginnen om {0}
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.PAUSED=gepauzeerd
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.REDUCING=backup bestanden worden gecompriveerd
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_NOT_INITIALIZED=backup locatie is niet bereikbaar
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_MOVED=backup locatie wordt geplaatst
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.CAPACITY_REDUCED=toegewezen capaciteit werd verminderd
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.EXCEPTION=onbekend probleem
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.detail.todo=Nog doen:
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.detail.completed=Voltooid:
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.detail.used=Disk gebruikt:

BackupPanel.BackupSourcesPortlet.icon.connected=Verbonden gedurende {0}
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.icon.disconnected=Niet verbonden

FriendListPanel.title=Backup bestemmingen

#FriendInvitePanel.name=Aan (naam):
#FriendInvitePanel.email=E-mail:
#FriendInvitePanel.template=Bericht Sjabloon:
#FriendInvitePanel.template.offer.name=Back-up naar elkaar
#FriendInvitePanel.template.request.name=Back-up naar vriend
#FriendInvitePanel.template.body.learnMore=Leer meer
#FriendInvitePanel.template.body.download=download
#FriendInvitePanel.subject=Onderwerp:
#FriendInvitePanel.subject.default=Gemakkelijke back-up voor onze muziek, foto’s, en andere belangrijke bestanden
#FriendInvitePanel.body=Voel je vrij om je bericht te personaliseren
#FriendInvitePanel.success=Je vriend werd succesvol uitgenodigd om CrashPlan te gaan gebruiken.
#FriendInvitePanel.sendInvite=Stuur Uitnodiging
Global.Error.blankName=Geef alstublieft een naam op.
#FriendInvitePanel.error.email.blank=Geef alstublieft een e-mail adres op.
#FriendInvitePanel.error.email.invalid=Geef alstublieft een geldig e-mail adres op.
#FriendInvitePanel.error.email.friendshipAlreadyExists=Je hebt al een vriend met het opgegeven e-mail adres.

FriendPanel.title=Vrienden
FriendPanel.listTitle=Kies een vriend:
FriendPanel.nickname=Bijnaam:
FriendPanel.name=Naam:
FriendPanel.add=+
FriendPanel.remove=-
FriendPanel.email=E-mail:
FriendPanel.backup.allowedSpace=Toegewezen ruimte:
FriendPanel.backup.allowedSpaceAutomatic=Automatisch
FriendPanel.backup.allowedSpaceSize=GB
FriendPanel.backup.spaceUsed=Ruimte in gebruik:
FriendPanel.backup.spaceUsed.inprogress=Meer dan {0}
Global.Error.invalidManifestPath=De backup machine heeft geen toegang tot de opgegeven locatie.

HistoryPanel.title=Historie
HistoryPanel.column.date=Datum
HistoryPanel.column.message=Bericht

LoginPanel.firstName=Voornaam:
LoginPanel.lastName=Achternaam:
LoginPanel.option.login=Bestaand account
LoginPanel.option.register=Nieuw account
LoginPanel.password=Wachtwoord:
LoginPanel.repeatPassword=Bevestig wachtwoord:
LoginPanel.licensedTo=Gelicentiëerd aan:
LoginPanel.registrationKey=Registratie sleutel:
LoginPanel.cpcUnavailable.retrying=Verbinden met {0}...
LoginPanel.email=E-mail:
LoginPanel.submit.newAccount=Maak Account
LoginPanel.submit.signin=Aanmelden
LoginPanel.forgotPassword=Wachtwoord vergeten?
LoginPanel.success=Aanmelding succesvol

Settings.title=Instellingen
Settings.General=Algemeen
Settings.Backup=Geavanceerd

Settings.Account=Account
Settings.Account.url=Toegang tot uw online account
Settings.Account.personal.title=Persoonlijke informatie
Settings.Account.personal.name=Naam:
Settings.Account.personal.firstName=Voornaam
Settings.Account.personal.lastName=Achternaam
Settings.Account.personal.email=Email:
Settings.Account.personal.changePassword=Wijzig wachtwoord...
Settings.Account.license.title=Licentie
Settings.Account.license.product=Product:
Settings.Account.license.product.active={0}
Settings.Account.license.product.expires={0}, verloopt over {1}
Settings.Account.license.version=Versie:
Settings.Account.license.key=Sleutel:
Settings.Account.license.hosted=Abonnement op {0} {1}
Settings.Account.license.hosted.active=is actief
Settings.Account.license.hosted.expired=is verlopen
Settings.Account.license.hosted.freeTrial=is GRATIS gedurende {0}
Settings.Account.license.hosted.freeTrialExpired=vereist een maandelijkse vergoeding
Settings.Account.license.transferPrompt=Deze licentie is al toegewezen aan een andere computer [{0}], zou u de licentie willen herplaatsen naar deze computer?

Settings.Security=Beveiliging
Settings.Security.password.title=Wijzig wachtwoord
Settings.Security.password.currentPassword=Huidig wachtwoord:
Settings.Security.password.newPassword=Nieuw wachtwoord:
Settings.Security.password.repeatNewPassword=Herhaal nieuw wachtwoord:
Settings.saved=Uw voorkeuren zijn bewaard.
Settings.saved.backupFiles=Uw voorkeuren zijn bewaard.
Settings.error.invalidDays=Geeft alstublieft dagen op tussen 1 en 99.
Settings.error.warningTooLong=Het alarm moet plaatsvinden na de waarschuwing.
Settings.error.invalidVersion=Geef alstublieft aantal versies op tussen 1 en 99.
Settings.error.invalidMinutes=Geef alstublieft minuten op tussen 1 en 99.
Settings.error.licenseKey.invalid=Geef alstublieft een geldige licentiesleutel op.

RestorePanel.title=Herstellen
RestorePanel.restoreButton=Herstellen
#RestorePanel.restoreButton.offline=Herstellen (offline)
RestorePanel.notAvailable.title=Niet beschikbaar
RestorePanel.notAvailable.message=Momenteel zijn er geen back-up bestemmingen beschikbaar.
RestorePanel.computerToRestore=Herstel bestanden voor computer:
RestorePanel.restoreFromComputer=Van back-up bestemming:
RestorePanel.versionSelection=Bestandsversie om te herstellen:
RestorePanel.versionSelection.latest=Laatste
RestorePanel.versionSelection.date=Specifieke Datum
RestorePanel.destination=Herstel gekozen bestanden naar:
RestorePanel.locationSelection.original=Originele Locatie
RestorePanel.duplicateSelection=Bestaande bestanden zullen worden:
RestorePanel.duplicateSelection.rename=Hernoemd
RestorePanel.duplicateSelection.overwrite=Overschreven
RestorePanel.selectFiles=Vindt bestanden om te herstellen middels naam of kies uit de onderstaande lijst:
RestorePanel.thisComputer=\ (deze computer)
RestorePanel.UnavailableReason.OFFLINE.name=offline
RestorePanel.UnavailableReason.OFFLINE.warning=Niet mogelijk om te herstellen omdat de bestemming offline is.
RestorePanel.UnavailableReason.UNKNOWN.name=niet beschikbaar
RestorePanel.UnavailableReason.UNKNOWN.warning=Niet mogelijk om te herstellen omdat de bestemming niet beschikbaar is.
RestorePanel.UnavailableReason.EXPIRED.name=verlopen
RestorePanel.UnavailableReason.EXPIRED.warning=Actief abonnement vereist om te herstellen.
RestorePanel.UnavailableReason.VALIDATING.name=synchroniseren
RestorePanel.UnavailableReason.VALIDATING.warning=Niet mogelijk om te herstellen totdat we gesynchroniseerd hebben met de bestemming.
RestorePanel.UnavailableReason.warning={0}
RestorePanel.error.noSpace=Er is niet voldoende ruimte beschikbaar om te herstellen.
RestorePanel.error.readOnly=De herstel locatie is alleen-lezen.
RestorePanel.includeDeleted=Toon verwijderde bestanden

RestorePanel.RestoringPortlet.title=Herstel status
RestorePanel.RestoringPortlet.status.remaining={0} resterend
RestorePanel.RestoringPortlet.status.notReady=Back-up uitgeschakeld - {0}
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.NOT_AVAILABLE=niet beschikbaar
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.DISABLED=niet gepland om uit te voeren
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.PAUSED=gepauzeerd
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.REDUCING=back-up bestanden worden gecomprimeerd
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_NOT_INITIALIZED=back-up locatie is niet beschikbaar
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_MOVED=back-up locatie wordt verplaatst
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.CAPACITY_REDUCED=toegewezen capaciteit werd verminderd
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.EXCEPTION=onbekend probleem
RestorePanel.RestoringPortlet.detail.receiving=Ontvangen:

panel.preferences.tab=Voorkeuren
panel.preferences.backupFiles.label=\ \ Back-up Bestands Selectie\ \
panel.preferences.basic.label=\ \ Algemeen\ \
panel.preferences.advanced.label=\ \ Geavanceerd\ \
panel.preferences.advanced.addSuffix.label=Kies een bestandsnaam extensie om uit te sluiten van back-up:
panel.preferences.advanced.addSuffix.labelNote=(bijvoorbeeld “.mp3” om het back-uppen van muziek te voorkomen)
panel.preferences.advanced.removeSuffix.label=Bestandsnaam extensies uitsluiten van back-up:
panel.preferences.systray.label=Lanceer systeem tray bij opstarten:
Settings.General.warning=Waarschuw mij wanneer niet geback-upped gedurende:
Settings.Backup.keepDeleted=Verwijder gewiste bestanden na:
#panel.preferences.keepDeleted.after.label=Na
Settings.Backup.keepDeleted.never=Nooit
Settings.General.alert=Waarschuw me wanneer niet geback-upped gedurende:
Settings.General.schedule={0} zal uitgevoerd worden:
panel.preferences.retryFileDelay.label=Probeer geopende op-slot-bestanden opnieuw iedere:
Settings.Backup.versions.unlimited=Ongelimiteerd
Settings.Backup.versions.limited=versies
Settings.General.schedule.from=Van
Settings.General.schedule.to=Tot
Settings.General.schedule.options=Altijd,Tussen opgegeven tijden

panel.backupFileSelection.saveChanges.title=Waarschuwing
panel.backupFileSelection.saveChanges.message=Bewaar wijzigingen?

SplashWindow.version=Uitgave: {0}
SplashWindow.upgrading=Verbeteren {0}
SplashWindow.connectFailed=Niet mogelijk te verbinden met de lokale back-up machine, opnieuw proberen?
SplashWindow.connecting=Verbinden met {0}

UpgradeUI.title={0} is aan het verbeteren naar uitgave
UpgradeUI.step1=Stap: uitpakken verbetering...
UpgradeUI.step1.wait=Stap: uitpakken verbetering... wacht alstublieft
UpgradeUI.step2=Stap: installeren verbetering
UpgradeUI.step3=Wachten op dienst om te starten
UpgradeUI.cannot-connect=Verbeteren mislukt, prober het opnieuw over een uur.
UpgradeUI.okButton=OK

BandwidthSelector.labels=Geen,100 kbps,200 kbps,300 kbps,1 Mbps,2 Mbps,Anders
BandwidthSelector.values=0,12.5,25,37.5,128,256,-42
BandwidthSelector.default=37.5
BandwidthSelector.postfix.label=kbps

RestoreFileTreeViewer.name=Naam
RestoreFileTreeViewer.size=Grootte
RestoreFileTreeViewer.lastBackedUp=Laatst geback-upped

RestoreFileTreeLabelProvider.empty=geen bestanden gevonden
RestoreFileTreeLabelProvider.loading=laden...
RestoreFileTreeLabelProvider.unavailable=momenteel niet beschikbaar
RestoreFileTreeLabelProvider.searchResults=Zoek Resultaten: {0} gevonden

BackupFileTreeLabelProvider.loading=laden...

BackupFileTreeNode.missing={0} (ontbreken)

# {0} is always the application.name for errors
error.critical.title=Kritieke Fout
error.connect.failed={0} werd verbroken van de back-up machine.

error.global.loginRequired=Autorisatie Vereist
error.global.system=Een onverwachts probleem heeft zich voorgedaan, {0} ondersteuningsdienst werd geïnformeerd. \
Alstublieft opnieuw installeren {0} als dit zich blijft voordoen.

error.license.ineligibleLicense=Uw licentie is verlopen

error.changePassword.current.invalid=Geef alstublieft een geldig huidig wachtwoord op
error.changePassword.password.mismatch=Nieuwe wachtwoorden stemmen niet overeen

#FriendInvitePanel.template.offer.body=\
# Ik gebruik een geweldig programma genaamd CrashPlan dat automatisch back-ups maakt van mijn bestanden naar de computer van een vriend. Laten we backups gaan maken naar elkaar!
# • Het is gemakkelijk om te gebruiken-neemt slechts een paar minuten in beslag om te starten en vertraagt onze computers niet
# • Onze bestanden worden versleuteld en zijn bij een betrouwbare vriend, dit beschermt ons tegen diefstal, virussen en andere rampen
# • Als onze computers crashen of gestolen worden, dan kunnen we snel al onze bestanden herstellen (minuten in plaats van dagen)
# • Er zijn geen vervelende maandelijks kosten-het is GRATIS om te proberen gedurende 30 dagen en maar $24.99 als we besluiten om het te gaan gebruiken.
# {1} over hoe CrashPlan werkt of {2} het.
# Indien je vragen hebt, neem dan contact me mij op.
# -{0}
#FriendInvitePanel.template.request.body=# Ik gebruik een geweldig programma genaamd CrashPlan dat automatisch back-ups maakt van mijn bestanden naar de computer van een vriend. Mag ik jouw computer computer gebruiken als back-up bestemming?
# • Het kost je niets en je kunt het gemakkelijk verwijderen
# • Het gebruikt slechts de ruimte die jij niet gebruikt en vertraagt je computer niet
# • Als mijn computer crasht of gestolen wordt, dan kan ik al mijn bestanden snel herstellen
# • Mijn bestanden worden versleuteld en zijn bij een een betrouwbare vriend, dit beschermt mij tegen diefstal, virussen en andere rampen
# {1} over hoe CrashPlan werkt of {2} het.
# Indien je vragen hebt, neem dan contact me mij op.
# -{0}

warning.stopUsingMessage=Niet langer deze bestemming gebruiken zal permanent AL uw back-up bestanden verwijderen daar opgeslagen. Deze beslissing is onveranderlijk en permanent.

Destinations.Computers.removeMessage=Verwijderen van deze computer zal permanent alle vermeldingen van deze computer en ALLE back-up gegevens van deze computer OVERAL verwijderen. Deze beslissing is onveranderlijk en permanent.

BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.BackupNotReadyCode.LICENSE_LIMIT_REACHED=Gelicentiëerde computer limiet bereikt

BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_MIGRATION_NEEDED=back-up bestanden worden gemigreerd

BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.LICENSE_LIMIT_REACHED=Gelicentiëerde computer limiet bereikt

FriendPanel.removeMessage=Verwijderen van deze vriend zal permanent AL jouw back-up bestanden op ELK van zijn computers verwijderen. Deze beslissing is onveranderlijk en permanent.

LoginPanel.serverAddress=PRO Server Gastheer:
LoginPanel.error.name.required=Geef alstublieft uw naam op.
LoginPanel.error.email.required=Geef alstublieft uw e-mail adres op.
LoginPanel.error.password.required=Geef alstublieft een wachtwoord op.
LoginPanel.error.password.mismatch=Wachtwoorden stemmen niet overeen.
LoginPanel.error.email.invalid=Geef alstublieft een geldig e-mail adres op.
LoginPanel.error.password.invalid=Geef alstublieft een geldig wachtwoord op, vijf karakters minimaal.
LoginPanel.error.duplicateGuid=Deze computer is geregistreerd op een ander {0} account.
LoginPanel.error.duplicateAccount=Dit e-mail adres is al toegewezen aan een account in ons systeem.
LoginPanel.error.invalid=De opgegeven aanmeld informatie is niet correct.
LoginPanel.error.blocked=Dit account werd uitgeschakeld.
LoginPanel.error.serverAddress.required=Geef alstublieft een authority server ip-adres op.
LoginPanel.error.limit.reached=Gelicentiëerde computer limiet bereikt.
Settings.Account.license.guid=Computer:
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.LICENSE_LIMIT_REACHED=Gelicentiëerde computer limiet bereikt
RestoreFileTreeLabelProvider.searching=Zoeken...
button.ok=Ok
RestorePanel.RestoringPortlet.detail.todo=Nog doen:
RestorePanel.RestoringPortlet.detail.completed=Voltooid:
RestorePanel.RestoringPortlet.detail.errors=Fouten:
RestorePanel.RestoringPortlet.detail.errors.value={0} (gedetailleerd in geschiedenis)
RestorePanel.RestoringPortlet.status.running=Herstellen wordt uitgevoerd

RestorePanel.RestoringPortlet.status.stop=Verwijder Herstellen
RestorePanel.error.incorrectGuestPassword=Geef alstublieft een geldig wachtwoord op.

RestorePanel.RestoringPortlet.name={1} van {0}
RestorePanel.RestoringPortlet.name.thisComputer=Van {0}
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.text={0} zal de {1} herstellen naar {2} en bestaande bestanden {3}
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.versionLatest=meest recente versie
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.versionSpecified=laatste versie voor {0}
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.restorePath={0}
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.rename=hernoemen
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.directory.title=Kies een Map
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.directory.message=Kies een locatie voor uw bestanden om naar hersteld te worden:

RestorePanel.RestoringPortlet.status.waiting=Wachten op herstellen
LoginPanel.proClient.message.setup=Geef alstublieft uw email adres en wachtwoord op. Deze informatie identificeert u en versleutelt uw bestanden, zodat niemand anders ze kan benaderen.
RestorePanel.RestoringPortlet.status.stopped=Herstellen gestopt
DateTimeDialog.title=Kies een datum en tijd
DateTimeDialog.message=Kies een datum en tijd
Settings.Network=Netwerk
Settings.Network.bandwidthRate.highNote=(genegeerd over LAN)
Settings.Network.bandwidthRate.lowNote=(genegeerd over LAN)
Settings.Network.bandwidthQOS.label=TCP Pakket TOS:
Settings.Network.bandwidthQOS.labelNote=(vereist herstart)
Settings.Network.bandwidthQOS.values=Laag,Normaal,Betrouwbaarheid,Verwerkingscapacitiet

RestorePanel.RestoringPortlet.status.pause=Pauzeer herstellen
RestorePanel.RestoringPortlet.status.start=Hervat herstellen
Settings.Account.license.issuedBy=Uitgebracht door:
Settings.Account.license.issuedBy.value={0} op {1}
LoginPanel.proClient.title.setup.register=Maak uw Account
Product.B42_TARGET=CrashPlan Gratis
Product.B42_CPC=Central Maandelijks Abonnement
Product.B42_PRO_UPGRADE=CrashPlan+ Verbetering

connected=Verbonden
disconnected=Niet verbonden
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_MIGRATION_NEEDED=back-up bestanden worden gemigreerd
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_MIGRATION_NEEDED=back-up bestanden worden gemigreerd
Settings.Backup.Inbound.location=Standaard locatie voor back-up gegevens van andere computers:
Settings.Backup.Inbound.location.browse.title=Kies een Map
FriendPanel.backup.location.label=Standaard locatie:
FriendPanel.backup.location.browse.title=Kies een map
CopyJob.Error.FILE_NOT_FOUND=back-up bestanden ontbreken
CopyJob.Error.DESTINATION_NOT_FOUND=bestemming niet beschikbaar
CopyJob.Error.DESTINATION_NOT_DIRECTORY=onbekende systeem fout
CopyJob.Error.DESTINATION_UNAVAILABLE=bestemming niet beschikbaar
CopyJob.Error.NO_FREE_SPACE=niet voldoende vrije ruimte
CopyJob.Error.FILE_ALREADY_EXISTS=bestemming bestaat reeds
CopyJob.Error.VERIFY_FAILED=mislukt om verplaatsing te controleren
CopyJob.Error.SYSTEM=onbekende systeem fout
ipaddress.label=Netwerk adres:
ipaddress.long={0} (lokaal), {1} (publiek)
Settings.error.locationBindFailure=Poort reeds in gebruik.
LoginPanel.title.setup.existing=Gebruik bestaand account
Settings.error.networkPortInvalid=Geef alstublieft een geldige luisterpoort op voor de back-up.
alert.systemError.title=Systeem Fout
alert.feedback.title=Compliment of Probleem?
alert.helpWelcome.title=Welkom bij {0}
alert.helpWelcome.channelPartner.title=Welkom bij {0}
alert.licenseExpired.title=Licentie Verlopen
alert.licenseExpired.message=Neem contact op met uw back-up leverancier.
alert.restoreSuccess.title=Herstellen Voltooid!
alert.restoreSuccess.message=Klik hier om de herstelde bestanden te bekijken.
alert.updateAvailable.title=Verbetering Beschikbaar
alert.updateAvailable.message=Een nieuwe versie van CrashPlan is beschikbaar! Klik hier om de laatste versie te downloaden.
alert.helpIntro.title=Gefeliciteerd!
alert.downloadingPatch.message=CrashPlan download de nieuwe versie nu.
alert.applyingPatch.title=CrashPlan Verbeteringsinstallatie
alert.applyingPatch.message=CrashPlan installeert de nieuwe verbetering. De applicatie zal tijdelijk niet beschikbaar zijn.
alert.freeTrial.title=Gratis Proef - {0} over
alert.friendSpaceRequest.title=Back-up Verzoek
alert.friendSpaceRequest.message=Zou u {0} toe willen staan om back-ups te maken naar deze computer? U heeft controle over hoeveel ruimte ze kunnen gebruiken. Standaard, kunnen ze alleen de ruimte gebruiken die u niet nodig heeft.
IAlert.FriendInvitationAcceptedAlert.title=Uitnodiging Geaccepteerd
IAlert.FriendInvitationAcceptedAlert.message={0} heeft uw uitnodiging voor CrashPlan geaccepteerd.
alert.friendInviteRequest.title=Verzoek Nieuwe Vriend
alert.friendInviteRequest.message={0} ({1}) heeft gevraagd om je back-upmaatje te worden. Door acceptatie gaat u akkoord om vrienden te zijn, ze kunnen geen back-up maken naar een van uw computers totdat u ze toestemming heeft gegeven.
alert.targetMode.title={0} Gratis Licentie Methode
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Macintosh.title=Spotlight Uitgeschakeld
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Macintosh.message=Spotlight lijkt uitgeschakeld te zijn. Dit betekent dat CrashPlan geen enkele directe bestandswijzigingen zal herkennen. Echter, alle bestandswijzigingen zullen worden herkend gedurende het nachtelijke bestandssysteemonderzoek.
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Linux.title=Directe Bestands Waker Uitgeschakeld
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Linux.message=CrashPlan heeft niet de mogelijkheid gehad om de directe bestandswaker uit te voeren. Dit betekent dat CrashPlan geen enkele directe bestandswijzigingen zal herkennen. Echter, alle bestandswijzigingen zullen worden herkend gedurende de nachtelijke bestandssysteemonderzoek.
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Windows.title=Directe Bestands Waker Uitgeschakeld
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Windows.message=CrashPlan heeft niet de mogelijkheid gehad om de directe bestandswaker uit te voeren. Dit betekent dat CrashPlan geen enkele directe bestandswijzigingen zal herkennen. Echter, alle bestandswijzigingen zullen worden herkend gedurende de nachtelijke bestandssysteemonderzoek.
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Solaris.title=Directe Bestands Waker Uitgeschakeld
direction.to=naar
direction.from=van
completed=voltooid
stopped=gestopt
rate=@ {0} KB/s
CrashPlanService.started=CrashPlan gestart
CrashPlanService.stopped=CrashPlan gestopt
CrashPlanService.upgrade.applying=Toepassen verbeteringsveranderingen - versie {0}
CrashPlanService.upgrade.complete=Verbeteren voltooid - versie {0}
BackupStopCode.NONE=Geen
BackupStopCode.VALIDATION_NEEDED=Het manifest vereist toestemmingsverlening
BackupStopCode.VALIDATING=Het manifest wordt toestemming verleend
BackupStopCode.RESTORING=Een herstel werd gestart
BackupStopCode.DISCONNECT=De back-up bestemming werd verbroken
BackupStopCode.REDUCING=De back-up bestanden worden gecomprimeerd
BackupStopCode.CLEAR_FILE_TODOS=Volledige bestandssysteemonderzoek gestart.
BackupStopCode.TARGET_NOT_READY=De back-up bestemming is niet gereed
BackupStopCode.TARGET_OUT_OF_SPACE=De back-up bestemming heeft geen ruimte
BackupStopCode.NORMAL=Niets te doen
BackupStopCode.DISABLED=Backup is uitgeschakeld of is niet gepland om uit te voeren
BackupStopCode.USING_ANOTHER=Een afwijkende back-up bestemming werd geselecteerd
BackupStopCode.NOT_USING=Back-up bestemming wordt niet langer gebruikt
BackupStopCode.PAUSED=Back-up werd gepauzeerd
BackupStopCode.CLOSED=De back-up bestemming werd gesloten
BackupNotReadyCode.NOT_AVAILABLE=De bestemming is niet beschikbaar
BackupNotReadyCode.DISABLED=De bestemming is niet gepland om uitgevoerd te worden
BackupNotReadyCode.PAUSED=De bestemming is gepauzeerd
BackupNotReadyCode.REDUCING=De backup bestanden worden gecomprimeerd
BackupNotReadyCode.MANIFEST_NOT_INITIALIZED=De back-up locatie is niet toegankelijk
BackupNotReadyCode.MANIFEST_MOVED=De back-up locatie wordt verplaats
BackupNotReadyCode.CAPACITY_REDUCED=De toegewezen capaciteit werd verminderd
BackupNotReadyCode.EXCEPTION=Onbekend probleem (neem alstublief contact op met CrashPlan ondersteuning als het probleem blijft aanhouden)
BackupNotReadyCode.MANIFEST_MIGRATION_NEEDED=De back-up bestanden worden gemigreerd
BackupHistoryMessages.updateBackupPaths=CrashPlan werd ingesteld om back-up te maken van het volgende:
BackupHistoryMessages.updateBackupPaths.none=Er zijn geen bestanden of mappen geselecteerd voor back-up.
BackupHistoryMessages.updateBackupPaths.exclude=* maar zal NIET back-uppen het volgende:
BackupHistoryMessages.backupStarted=Starten back-up {0} {1}
BackupHistoryMessages.backupStopped.target=Back-up {0} naar {1}: {2} versleuteld en verzonden{3}{4}
BackupHistoryMessages.backupStopped.source=Back-up {0} van {1}: {2} ontvangen{3}{4}
BackupHistoryMessages.backupStopped.reason=\ - Reden voor stoppen back-up: {0}
BackupHistoryMessages.backupStopped.empty=Backup voltooid: Geen nieuwe gegevens voor back-up op dit moment
BackupHistoryMessages.backupStopped.retry.file=\ -\ {0}
BackupHistoryMessages.notReady.target={0} niet gereed voor back-up. Reden: {1}
BackupHistoryMessages.notReady.source=Niet gereed voor back-up van {0}. Reden: {1}
BackupHistoryMessages.restoreStarted=Starten herstel {0} {1}: {2} ({3})
BackupHistoryMessages.restoreStopped.target=Herstel {0} van {1}: {2} hersteld @ {3} KB/s
BackupHistoryMessages.restoreStopped.source=Herstel {0} naar {1}: {2} verzonden @ {3} KB/s
BackupHistoryMessages.restoreStopped.failed={0} heeft een probleem
BackupHistoryMessages.restoreStopped.failed.checksum=\ - Integriteits controle mislukt voor {0}
BackupHistoryMessages.restoreStopped.failed.replace=\ - Onmogelijk te vervangen {0}
BackupHistoryMessages.restoreStopped.failed.replace.to=\ \ \ - Hersteld naar {0}
BackupHistoryMessages.restoreStopped.failed.unknown=\ - Onbekend probleem voor {0}
BackupHistoryMessages.restoreStopped.failed.skippingUnsupported=\ - Overslaan niet ondersteunde bestandshulpbron {0}
BackupHistoryMessages.scanStarted=Zoeken naar bestanden om te back-uppen
BackupHistoryMessages.scanStopped.complete=Zoeken naar bestanden voltooid in {0}: {1} ({2}) gevonden
BackupHistoryMessages.scanStopped.stopped=Zoeken naar bestanden gestopt
BackupSchedule.system.pause=Systeem gepauzeerd voor {0}
BackupSchedule.system.resume=Systeem hervat
BackupSchedule.backup.pause=Back-up gepauzeerd voor {0}
BackupSchedule.backup.resume=Back-up hervat
BackupSchedule.always=Back-up gepland om altijd uit te voeren
BackupSchedule.between=Back-up gepland om uit te voeren tussen {0} en {1}
IAlert.FriendSpaceRequestAlert={0} heeft u verzocht om extra back-up ruimte.
IAlert.ApplyingPatchAlert=CrashPlan heeft een verbetering gedownload en zal dadelijk opnieuw starten om de verbetering toe te passen.
IAlert.BackupSevereAlert=Kritiek: CrashPlan maakte voor het laatst een back-up van uw bestanden op {0}.
IAlert.BackupWarningAlert=Waarschuwing: CrashPlan maakte voor het laatst een back-up van uw bestanden op {0}.
IAlert.CustomAlert={0}: {1}
IAlert.DownloadingPatchAlert=Downloaden van een nieuwe versie van CrashPlan.
IAlert.FreeTrialAlert=30 Dagen Gratis Proef
IAlert.LicenseExpiredAlert=CrashPlan licentie verlopen: uw bestanden worden niet langer geback-upped.
IAlert.HelpWelcomeAlert=
IAlert.HelpIntroAlert=
IAlert.SystemErrorAlert=Systeem fout: Als probleem aanhoudt CrashPlan opnieuw installeren
IAlert.UpdateAvailableAlert=Een nieuwe versie van CrashPlan is beschikbaar.
IAlert.FriendInvitationAcceptedAlert={0} heeft uw CrashPlan uitnodiging geaccepteerd.
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Macintosh=
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Linux=
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Windows=
DownloadManager.complete=Download van verbetering voltooid - versie {0}.
DownloadManager.error.verification=Download van verbetering mislukt - versie {0}, verificatie mislukt.
DownloadManager.error.invalidUrl=Download van verbetering mislukt - versie {0}, ongeldige URL {1}
DownloadManager.error.connectionLost=Download van verbetering mislukt - versie {0}, verbinding verbroken.
DownloadManager.error.retry=Onmogelijk om verbetering(en) toe te passen, opnieuw proberen binnen 1 uur
PatchManager.upgrade=Installeren verbetering - versie {0}
PatchManager.installed=Verbetering geïnstalleerd - versie {0}
PatchManager.failed=Verbetering mislukt - versie {0}
CPCVersionResponseMessage2.upgradesAvailable=Verbeteringen beschikbaar op {0}
CPCComputerInactiveMessage=Deze computer werd gedeactiveerd.
UIController.configSaved=Voorkeuren bewaard door de gebruiker.
time.lessThanMinute=< 1 minuut
time.minutes=minuten
time.hours=uren
time.days=dagen
time.months=maanden
time.years=jaren

BackupHistoryMessages.backupStopped.retry.summary=\ - Onmogelijk om te back-uppen {0} (volgende poging binnen {1})
speedBoost=\ (Effectieve snelheid: {0} KB/s)
c42.copyright=© 2004-2008 Code 42 Software, Inc.Alle Rechten Voorbehouden
status.lastBackup.pending=Initiële back-up niet voltooid

RestorePanel.RestoreOptionsSelector.versionLatest.basic=meest recente versie

Settings.Backup.Inbound.listenAddress=Luister op IP-adres:
Settings.Backup.Inbound.listenPort=Luister op poort:
Settings.Account.license.serverAddress=PRO Server Gastheer:
Settings.Account.license.serverAddressNote=(vereist herstart)
Settings.error.serverAddress.blank=Geef alstublieft een PRO Server gastheer op.

proFeature=CrashPlan+ eigenschap

RestorePanel.RestoringPortlet.status.complete=Voltooid! Hersteld naar {0}.
BackupStopCode.STALLED=Communicatie is gestagneerd.
Settings.General.showFullFilePath=Toon volledige paden op back-up tab:
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.overwrite=overschrijven
Settings.Network.bandwidthRate.high=Beperk verzend ratio wanneer weg tot:
Settings.Network.bandwidthRate.low=Beperk verzend ratio wanneer aanwezig tot:

time.minute=minuut
time.hour=uur
time.day=dag
time.month=maand
time.year=jaar
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.DisconnectedCode.OLD_VERSION=u heeft een nieuwere versie
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.DisconnectedCode.NEW_VERSION=u heeft een oudere versie
IAlert.CpcVersionErrorMessage.title=Vernieuwen Vereist
IAlert.CpcVersionErrorMessage.OLD_VERSION={0} authoriteit is niet beschikbaar, u heeft een nieuwere versie.
IAlert.CpcVersionErrorMessage.NEW_VERSION={0} authoriteit is niet beschikbaar, u heeft een oudere versie.
LoginPanel.error.cpcVersionOld={0} authoriteit is niet beschikbaar op {1}, u heeft een nieuwere versie.
LoginPanel.error.cpcVersionNew={0} authoriteit is niet beschikbaar op {1}, u heeft een oudere versie.
RestorePanel.RestoringPortlet.detail.destination=Doel:
BackupHistoryMessages.restoreDestination=Herstel bestanden naar {0}
BackupHistoryMessages.restoreDestination.originalLocation=originele locatie
Settings.General.userIdleDelay=Gebruiker is weg wanneer niet actief gedurende:
Settings.General.userAwayThrottle=Wanneer gebruiker weg is, gebruik tot:
Settings.General.userPresentThrottle=Wanneer gebruiker aanwezig is, gebruik tot:
Settings.General.percentCPU=percentage CPU
Settings.Backup.Advanced.realtime=Controleer bestandssysteem direct:
Settings.Backup.changedFileDelay=Back-up gewijzigde bestanden na:
Settings.Backup.scanFileSystem=Controleer back-up bestandsselectie iedere:
Settings.Backup.scanFileSystem.time=dagen om

BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.systemBusy=Back-up gepauzeerd - wachten op inactiviteit

BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.BackupNotReadyCode.BUSY=niet gepland om te lopen

BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.BUSY=wachten op geen activeit

BackupNotReadyCode.BUSY=niet gepland om te lopen

BackupStopCode.BUSY=Gebruiker is aanwezig, wachten op inactiviteit

RestorePanel.UnavailableReason.BUSY.name=niet gepland om te lopen
RestorePanel.UnavailableReason.BUSY.warning=Niet mogelijk om te herstellen omdat bestemming niet gepland is om te lopen.

error.global.system=Systeemfout: als het probleem zich blijft voordoen {0} opnieuw installeren
IAlert.SystemErrorAlert=Systeemfout: als het probleem zich blijft voordoen {0} opnieuw installeren

BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.systemBusy=Back-up gepauseerd - wachten tot dat de gebruiker afwezig is

BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.BUSY=wachten tot dat de gebruiker afwezig is

BackupStopCode.BUSY=Gebruiker is aanwezig, wachten tot dat de gebruiker afwezig is
alert.helpWelcome.channelPartner.message=Druk “{0}” in, om automatisch back-ups te maken van uw documenten en instellingen. Specificeer welke bestanden en mappen worden geback-upped met het {1} kenmerk.
BackupPanel.BackupFilesPortlet.changeButton=Wijzig bestandsselectie

BackupNotReadyCode.LICENSE_LIMIT_REACHED=Gelicentiëerde computer limiet bereikt
LoginPanel.error.invalidEmail=Geen account gevonden
LoginPanel.error.invalidPassword=Onjuist wachtwoord
#error.global.upgrading=Upgrading {0}
error.global.upgrading=Verbeteren {0}
Settings.Security.privateDataPassword=Beveilig gegevens met een persoonlijk gegevens wachtwoord, in plaats van uw account wachtwoord
PasswordPrompt.repeat=Typ wachtwoord opnieuw
PasswordPrompt.repeat.match=Overeenkomend
PasswordPrompt.repeat.mismatch=Niet overeenkomend

# User is choosing to use their account password to secure their data.
Settings.Security.PrivateDataPassword.account.password=Account wachtwoord:
Settings.error.PrivateDataPassword.incorrectPassword=Onjuist account wachtwoord

# User is choosing to use their account password to secure their data.
Settings.Security.PrivateDataPassword.private.intro=Voer alstublieft een persoonlijk wachtwoord in, dat gebruikt wordt om uw gegevens te beveiligen. Dit biedt meer veiligheid maar is minder gemakkelijk omdat u een ander wachtwoord moet onthouden en vereist extra wachtwoordopgaves.
Settings.Security.PrivateDataPassword.private.password=Gegevens wachtwoord:

IAlert.MissingDataPassword=Voer alstublieft het wachtwoord in dat gebruikt wordt om uw gegevens te ver- en ontsleutelen. Een wachtwoord moet opgegeven worden voordat {0} de mogelijkheid heeft om uw gegevens te back-uppen of te herstellen.
IAlert.MissingDataPasswordMessage.title=Ontbrekend gegevens wachtwoord
IAlert.MissingDataPasswordMessage.message=Voer alstublieft het wachtwoord in dat gebruikt wordt om uw gegevens te versleutelen.
IAlert.MissingDataPasswordMessage.passwordLabel=Wachtwoord:
IAlert.MissingDataPasswordMessage.error.incorrectPassword=Onjuist wachtwoord
GuestRestoreWindow.title=Gast herstel gedurende {0}
BackupHistoryMessages.restoreStopped.retry=\ -\ Herstellen zal opnieuw proberen over {0}
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.restorePath.default={0}
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.restorePath.originalLocation=oorspronkelijke locatie
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.restorePath.specificLocation=specifieke locatie ({0})
Settings.Backup.Exclusions.suffixLabel=Sluit bestanden en mappen uit die eindigen op:
Settings.Backup.Exclusions.regexLabel=Sluit paden uit die aan de expressie voldoet:
Settings.Backup.Exclusions.suffixNoteLabel=(bijv. “mp3” vermijdt het back-ups maken van muziek)
Settings.Backup.Exclusions.regexButton=Reguliere expressies

Destinations.BackupPortlet.lastBackupLabel=Laatste back-up:
Destinations.BackupPortlet.spaceUsedLabel=Ruimte in gebruik:
BackupDestinationPanel.BackupDestinationForm.cpc.message=Back-up naar {0} kost $.10 per GB per maand. Er is een minimum factuurbedrag van $5 per maand voor 0-50GB.
Destinations.BackupPortlet.spaceGiven.automatic=Automatisch
Destinations.BackupPortlet.spaceGiven.unlimited=Ongelimiteerd
BackupDestinationPanel.BackupDestinationForm.cpc.manageSubscription=Beheer abonnement...
BackupDestinationPanel.BackupDestinationForm.error.invalidManifestPath=De back-up machine heeft geen toegang tot de opgegeven locatie.

ipaddress.internalLabel=Intern adres:
ipaddress.cpcLabel=Server adres:
ipaddress.externalLabel=Extern adres:

connection.status=Verbindingsstatus:
connection.retry=Opnieuw proberen
connection.connected=Verbonden gedurende {0}
connection.disconnected=Niet verbonden, opnieuw proberen over {0}

BackupPanel.BackupSourcePanel.title=Inkomende back-up van {0}
BackupPanel.BackupSourcePanel.nameLabel=Bron naam:
BackupPanel.BackupSourcePanel.guidLabel=Computer:
BackupPanel.BackupSourcePanel.userEmailLabel=Eigenaar:
BackupPanel.BackupSourcePanel.lastBackupLabel=Laatste backup:
BackupPanel.BackupSourcePanel.spaceUsedLabel=Ruimte in gebruik:
BackupPanel.BackupSourcePanel.locationLabel=Locatie:
BackupPanel.BackupSourcePanel.location.browse.title=Kies een map
BackupPanel.BackupSourcePanel.location.status.remaining=Verplaatsen back-up bestanden - {0} resterend
BackupPanel.BackupSourcePanel.location.status.inactive=Wacht op verplaatsen back-up bestanden
BackupPanel.BackupSourcePanel.location.status.error=Kan - {0} niet verplaatsen
BackupPanel.BackupSourcePanel.location.detail.todo=Nog te doen:
BackupPanel.BackupSourcePanel.location.detail.completed=Voltooid:
BackupPanel.BackupSourcePanel.allowedSpace=Toegewezen ruimte:
BackupPanel.BackupSourcePanel.allowedSpaceAutomatic=Automatisch
BackupPanel.BackupSourcePanel.allowedSpaceSize=GB

Settings.Backup.Selection.title=Wijzig bestandsselectie

Settings.General.name=Naam voor deze computer:
Settings.error.machineNameBlank=Geef alstublieft een naam op voor deze computer.

IAlert.RealtimeWatcherAlert.Solaris=
IAlert.HepPersonalizeAlert=
OutOfSpaceReason.FREE_SPACE_LIMIT_REACHED=
# status line {0}: step, {1}: progress %, {2}: estimate time
ArchiveMaintenanceStatus.statusLine1= {0}
ArchiveMaintenanceStatus.statusLine2= {0} {1}
ArchiveMaintenanceStatus.statusLine3= {0} {1}, {2}
url.cpcDataCenter=http://www.crashplan.com/data_center.vtl

 

Automatic online backup service Automatische Online Datensicherung Online backup servicio automático Usługi online backup automatycznie Service de sauvegarde automatique en ligne Automatisk online backup tjänster (ABU)