Powered byCRASHPLAN

Questions? Call +31-157-112-149
or Contact us online

Automatisk online backup tjänster (ABU)

Texterna i CrashPlan PRO programvara.

# CrashPlan Svensk översättning
# Tack till "Jörgen Olsson"
# Copyright 2008, Code 42 Software Inc.

## M23_R02

LoginPanel.proClient.message.setup=Mata in ditt användarnamn och lösenord. \
Denna information identifierar dig samt krypterar dina backupfiler så att ingen anna fårt tillgång till dem.

PasswordStrength.VERY_WEAK=Mycket svagt
PasswordStrength.hint.VERY_WEAK=Använd ett längre lösenord för att göra det starkare

Destinations.Online.helpDescription1={0} är vår online backup service som erbjuder obegränsad lagring av dina filer. \
Vi erbjuder prenumerationer för personlig- och företagsanvändning. KOSTNADSFRITT i 30 dagar.

# {0} is "CrashPlan Central"
Destinations.Online.helpDescription3=Säkerhetskopiera till {0}.

LoginPanel.error.duplicateAccount=Detta konto finns redan.
LoginPanel.error.invalidUsername=Hittade inget konto
LoginPanel.error.invalidLdapUsername=Hitade inget LDAP-konto
url.pro.feature={0}/consumer/features.html

LoginPanel.error.invalidPassword=Lösenordet är för kort
direction.for=för
BackupHistoryMessages.restoreStopped.for=Återskapning för {1} {0}: {2} återskapat @ {3} KB/s
LoginPanel.username=Användarnamn:
Settings.Account.personal.username= Användarnamn:
LoginPanel.error.username.required=Skriv in ditt användarnamn.
LoginPanel.error.username.mustBeAnEmail=Användarnamnet måste vara en giltig e-postadress.

Settings.Backup.versioning=Backupfrekvens och versionshantering:
Settings.Backup.Versioning.title=Inställningar för backupfrekvens och versionshantering
Settings.Backup.Versioning.frequencyLabel= Backupfrekvens:
Settings.Backup.Versioning.newVersionLabel=Ny version
Settings.Backup.Versioning.versionToKeep=Behåll versioner från:
Settings.Backup.Versioning.lastWeek=Senaste vecka
Settings.Backup.Versioning.lastNinetyDays=Senaste 90 dagar
Settings.Backup.Versioning.lastYear=Senaste år
Settings.Backup.Versioning.prevYear=Föregående år
Settings.Backup.Versioning.keepDeleted=Ta bort raderade filer
Settings.Backup.Versioning.keepDeleted.never=aldrig

# {0} the number of periods
# {1} the period of time; time.days, time.minutes, etc.
# Example: every 3.5 weeks
time.every.plural=var {0} {1}
# {1} the period of time; time.day, time.minute, etc.
# Example: every day
time.every.single=var {0}
time.week=vecka
time.weeks=vecka
button.defaults=Standardvärden

url.cpc.features={0}/consumer/features-central.html

Settings.Account.subscription.title={0} Prenumeration
Settings.Account.subscription.plan=Plan:
Settings.Account.subscription.status=Status:
Settings.Account.subscription.expires=Förfaller:
Settings.Account.subscription.status.active=Aktiv
Settings.Account.subscription.status.expired=Förfallen

Product.B42_CPC=Månatlig prenumeration
Product.B42_TRIAL=30 dagars kostnadsfri test
Product.CPC_EXTENDED_50GB=1 år 50GB
Product.CPC_EXTENDED_100GB=1 år 100GB
Product.CPC_EXTENDED_200GB=1 år 200GB
Product.CPC_EXTENDED_400GB=1 år 400GB
Product.CPC_EXTENDED_750GB=1 år 750GB
Product.CPC_EXTENDED_1000GB=1 år 1TB
Product.CPC_EXTENDED_50GB_1YR=1 år upp till 50GB data
Product.CPC_EXTENDED_50GB_2YR=2 år upp till 50GB data
Product.CPC_EXTENDED_50GB_3YR=3 år upp till 50GB data

Product.CPC_EXTENDED_ONE_XGB_1YR=1 års obegränsad personlig prenumeration
Product.CPC_EXTENDED_ONE_XGB_2YR=2 års obegränsad personlig prenumeration
Product.CPC_EXTENDED_ONE_XGB_3YR=3 års obegränsad personlig prenumeration

Product.CPC_EXTENDED_GRP_XGB_1YR=1 års obegränsad familjeprenumeration
Product.CPC_EXTENDED_GRP_XGB_2YR=2 års obegränsad familjeprenumeration
Product.CPC_EXTENDED_GRP_XGB_3YR=3 års obegränsad familjeprenumeration

Product.CPC_EXTENDED_COM_XGB_1YR=1 års obegränsad företagsprenumeration
Product.CPC_EXTENDED_COM_XGB_2YR=2 års obegränsad företagsprenumeration
Product.CPC_EXTENDED_COM_XGB_3YR=3 års obegränsad företagsprenumeration

########################################################################################
## M22_R04
########################################################################################

Settings.Backup.Email.backupStatusEnabled=Skicka rapport över backupstatus varje:
Settings.Backup.Twitter.notifyFollowers=Underrätta dina anhängare att dom kan säkerhetskopiera mot dig.
LoginPanel.error.regKey.required={0} kräver tillstånd via en giltig aktiveringsnyckel.

Settings.Security.SecurityKeyType.changeDataPassword=Ändra privat lösenord...
Settings.Security.ChangePrivateDataPassword.title= Ändra privat lösenord
Settings.Security.ChangePrivateDataPassword.currentPassword=Nuvarande privata lösenord:
Settings.Security.ChangePrivateDataPassword.newPassword=Nytt privat lösenord:

Settings.Backup.Twitter.setup={0} kräver tillstånd att ansluta mot Twitter
button.authorize=Auktorisera...
button.deauthorize=Avauktorisera

Settings.Backup.Twitter.Authorization.title=Twitterauktorisering
Settings.Backup.Twitter.Authorization.pin=PIN:
Settings.Backup.Twitter.Authorization.message=\
{0} kräver tillstånd att ansluta till ditt Twitter-konto. Twitter tillhandahåller en PIN-kod efter att du givit {0} tillträde.\n\n\
Detta tillståndsformulär är en privat kommunikation mellan dig och Twitter - {0} erhåller inte ditt lösenord.
Settings.Backup.Twitter.Authorization.errorBadPin=Ogiltig Twitter PIN-kod
Settings.Backup.Twitter.notifyFollowersMsg=Säkerhetskopiera kostnadsfritt mot mig! - Det är enkelt och säkert. Installera via www.crashplan.com och be mig om min #backup-kod.
Settings.Backup.Twitter.updateStatus=Använd Twitter för att uppmuntra dina anhängare att säkerhetskopiera:
Settings.Backup.Twitter.updateStatusMsg=Jag säkerhetskopierar med www.crashplan.com. Testa själv! Lokal- och distans #backup för vänner och familj.

########################################################################################
## M22_R02
########################################################################################

LoginPanel.error.slaveCluster=Kan inte verifiera mot slavserver
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.DisconnectedCode.NOT_AUTHORIZED=ej auktoriserad

zh_TW=Traditionell kinesiska
zh=Förenklad kinesiska

BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.BackupNotReadyCode.LICENSE_LIMIT_REACHED=Licensgräns uppnådd
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.LICENSE_LIMIT_REACHED=Licensgräns uppnådd
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.LICENSE_LIMIT_REACHED= Licensgräns uppnådd
BackupNotReadyCode.LICENSE_LIMIT_REACHED=License limit reach
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.noPermission=Unable to back up: Licensgräns uppnådd.
RestorePanel.UnavailableReason.NO_PERMISSION.name= licensgräns uppnådd
RestorePanel.UnavailableReason.NO_PERMISSION.warning=Cannot restore: Licensgräns uppnådd.

# 0- direction; 1- computer name; 2- #files; 3- #bytes
BackupHistoryMessages.backupStarted=Börjar säkerhetskopiera {0} {1}: {2} ({3}) att säkerhetskopiera
# 0- result; 1- computer name; 2- duration; 3- #files; 4- #source bytes completed; 5- #actual bytes sent; 6- rate; 7- speedboost; 8- "encrypted" (optional)
BackupHistoryMessages.backupStopped.target={0} backup till {1} i {2}: {3} ({4}) säkerhetskopierade, {5}{8} skickade{6}{7}
# 0- result; 1- computer name; 2- duration; 3- #files; 4- #source bytes completed; 5- #actual bytes sent; 6- rate; 7- speedboost
BackupHistoryMessages.backupStopped.source={0} backup från {1} i {2}: {3} ({4}) säkerhetskopierade, {5} mottagna{6}{7}
BackupHistoryMessages.encrypted=\ krypterad och
BackupHistoryMessages.completed=Färdig
BackupHistoryMessages.stopped=Stoppad
# 0- direction; 1- computer name
BackupHistoryMessages.backupStopped.empty=Backup {0} {1} färdig: Inga nya data finns att säkerhetskopiera nu

# {0} is [button.startBackup]
alert.helpWelcome.channelPartner.message=\
Klicka {0} för att börja säkerhetskopiera dina dokument och inställningar. \
Klicka {2} för att välja vilka filer / mappar du vill få säkerhetskopierade.

Settings.Backup.Advanced.MessageBufferSize.title=Message Bufferstorlek
Settings.Backup.Advanced.MessageBufferSize.inbound=Inkommande:
Settings.Backup.Advanced.MessageBufferSize.outbound=Utgående:
Settings.Backup.Advanced.MessageBufferSize.WAN=WAN
Settings.Backup.Advanced.MessageBufferSize.LAN=LAN

Settings.Backup.Notify.title=Backupstatus och varningar
Settings.Backup.Notify.deliveryTime=Tid för leverans:
Settings.Backup.Notify.deliveryTimeValues=Vilken som helst,Morgon,Eftermiddag,Kväll,Natt,Aldrig
Settings.Backup.Notify.email=E-post:
Settings.Backup.Notify.twitter=Twitter:
Settings.Backup.Notify.twitterSetup.errorTitle=Kan inte kontakta Twitter
Settings.Backup.Notify.twitterSetup.errorMessage=Kan inte etablera {0} med din Twitter. Kontrollera näverksanslutningen \
eller försök igen senare.

Settings.Backup.Email.title=Inställningar för e-post
Settings.Backup.Email.backupStatusEnabled=Skicka backupstatus varje:
Settings.Backup.Email.warning=Ställ in ditt SPAM-filter så att e-postvarningar släpps igenom:
Settings.Backup.Email.from=Från:
Settings.Backup.Email.to=Till:

Settings.Backup.Twitter.title=Twitterinställningar
Settings.Backup.Twitter.backupStatusEnabled=Skicka backupstatus varje:
Settings.Backup.Twitter.account=Twitter screen name:
Settings.Backup.Twitter.notifyFollowers=Tala om för mina efterföljare att jag använder CrashPlan.

button.sendNow=Skicka nu
button.sendSample=Skicka test
button.setup=Ställ in...

########################################################################################
## 10 May 2009
########################################################################################

# 0=source computer name; 1=renamed manifest path
BackupHistoryMessages.privateKeyChanged=Privat krypteringsnyckel ändrad för {0}. Backuparkivet raderat från {1}
# 0=source computer name; 1=renamed manifest path
BackupHistoryMessages.privateKeyChecksumFailed=Kontrollsumman på den privata krypteringsnyckel misslyckades för {0}. Backuparkivet omdöpt till {1}

Settings.Network.connectionDiscoveryButton=Upptäck

# line: 0=type, 1=status
ConnectionDiscoveryStatusText.statusLine={0} ({1})
ConnectionDiscoveryStatusText.running=testar...
ConnectionDiscoveryStatusText.success=OK
ConnectionDiscoveryStatusText.notAvailable=Ej tillgänglig
ConnectionDiscoveryStatusText.type.Unknown=Okänd
ConnectionDiscoveryStatusText.type.Listen=Lyssna
ConnectionDiscoveryStatusText.type.UPnP=UPnP
ConnectionDiscoveryStatusText.type.NatPMP=NAT-PMP
ConnectionDiscoveryStatusText.type.NatTraversal=NAT Traversal

RestorePanel.UnavailableReason.NOT_INITIALIZED.name=backuparkiv saknas
RestorePanel.UnavailableReason.NOT_INITIALIZED.warning=Backuparkivet saknas
RestorePanel.UnavailableReason.CRYPTO_EXCEPTION.name=felaktig krypteringsnyckel för arkivet
RestorePanel.UnavailableReason.CRYPTO_EXCEPTION.warning=Kunde inte återskapa på grund av ett fel med krypteringsnyckeln till backuparkivet
RestorePanel.UnavailableReason.IO_EXCEPTION.name=archive I/O fel
RestorePanel.UnavailableReason.IO_EXCEPTION.warning=Kunde inte återskapa på grund av ett I/O-fel med backuparkivet

RestorePanel.RestoringPortlet.status.pending=Väntar på återskapning
alert.patchFailed.title=CrashPlan uppgradering misslyckades
alert.patchFailed.message=CrashPlan misslyckades genomföra en uppgradering och kommer automatiskt försöka igen om en timma. \
Försök nu
button.restoreFiles=Återskapa filer...
LoginPanel.error.invalidLdapEmail=Hittade inget LDAP konto

BackupPanel.BackupSourcePanel.BackupPortlet.title=Backupkälla: {0}
BackupPanel.BackupSourcePanel.BackupPortlet.progress=Utveckling:
BackupPanel.BackupSourcePanel.BackupPortlet.spaceUsedLabel=Använt utrymme:
BackupPanel.BackupSourcePanel.BackupPortlet.address=Internetadress:

SecurityKey.FileAlreadyExists.title=Filen finns redan
SecurityKey.FileAlreadyExists.message={0} finns redan. Vill du ersätta den?

SecurityKey.Create.title=Mata in ett lösenord för att skapa en privat krypteringsnyckel.
SecurityKey.Create.message=Ju längre lösenord desto säkrare krypteringsnyckel. Mata in upp till 448 bitar (c:a 55 tecken).
SecurityKey.Create.key=Lösenord:
SecurityKey.Create.repeat=Upprepa:
SecurityKey.Create.bits={0} bitar

SecurityKey.messageNew=Använd lösenordet, skapa eller importera för att erhålla en giltig krypteringsnyckel.
SecurityKey.messageExisting= Använd lösenordet eller importera för att erhålla en giltig krypteringsnyckel.
SecurityKey.create=Lösenord...
SecurityKey.generate=Skapa
SecurityKey.import=Importera...
SecurityKey.export=Exportera...
SecurityKey.empty=Klistra in din privata krypteringsnyckel här

Error.readFile=Kan inte läsa filen.
Error.writeFile=Kan inte skriva filen.

MissingCustomKey.title=Privat krypteringsnyckel krävs
MissingCustomKey.message=Mata in din privata krypteringsnyckel.

Settings.Security.SecurityKeyType.title=Arkivera krypteringsnyckel
Settings.Security.SecurityKeyType.accountPassword=Skydda krypteringsnyckel med ditt kontolösenord
Settings.Security.SecurityKeyType.customKey=Ersätt med din egen privata krypteringsnyckel (Avancerat)
Settings.Security.SecurityKeyType.helpButton=?
Settings.Security.ConfirmKeyChange.title=Bekräfta inställningarna för krypteringsnyckel för arkivet
Settings.Security.ConfirmKeyChange.allArchivesDeleted=Jag förstår att alla mina backuparkiv för alla mina datorer kommer raderas.
Settings.Security.ConfirmKeyChange.visitAllMachines=Jag förstår att jag måste mata in en privat krypteringsnyckel på alla datorer som skall säkerhetskopiera mot detta konto.
Settings.Security.ConfirmKeyChange.thisComputersArchivesDeletedButton=Jag förstår att denna dators backuparkiv kommer raderas.
Settings.Security.ConfirmKeyChange.privatePassword=Jag förstår att om jag glömmer bort lösenordet till mitt privata arkiv kommer jag inte kunna återskapa några filer från något av mina backuparkiv.
Settings.Security.ConfirmKeyChange.customKey= Jag förstår att om jag glömmer bort lösenordet till mitt privata arkiv kommer jag inte kunna återskapa några filer från denna dators arkiv.
Settings.Security.ConfirmKeyChange.noDowngrade=Jag förstår att jag inte kommer kunna minska säkerheten till en lägre nivå.
Settings.error.securityInvalidCustomKey=Ogiltig privat krypteringsnyckel. Använd lösenord, generera eller importera för att erhålla en giltig krypteringsnyckel.

Restore.CustomKeyPrompt.title=Privat krypteringsnyckel krävs
Restore.CustomKeyPrompt.message=Mata in den privata krypteringsnyckeln.
Restore.DataPasswordPrompt.title=Lösenord krävs.
Restore.DataPasswordPrompt.message=Mata in lösenordet som skyddar ditt arkivs krypteringsnyckel.
Restore.DataPasswordPrompt.passwordLabel=Lösenord:
RestorePanel.error.invalidKey=Ogiltig privat krypteringsnyckel. Använd Lösenord eller Import för att erhålla en giltig nyckel.
RestorePanel.error.incorrectKey=Felaktig privat krypteringsnyckel

BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.missingPrivateKey=Kan inte säkerhetskopiera - krypteringsnyckel för arkivet saknas

url.helpArchiveEncryptionKey=http://support.crashplan.com/doku.php/articles/encryption_key

History.securityKeyTypeUpgraded=Arkivets krypteringsnyckel har uppgraderats.
History.securityKeyChanged=Arkivets krypteringsnyckel har ändrats.

# Warning, do NOT change the order
Settings.Backup.scanFileSystem.intervals=dagar,timmar,minuter
Settings.Backup.scanFileSystem.timeAt=klockan
BackupHistoryMessages.backupStopped.targetEncryptionDisabled=Säkerhetskopiera till {1} {0}: {2} skickad{3}{4}

url.mapMinneapolisMn=http://maps.google.com/maps?f=q&q=Minneapolis,Mn
Destinations.BackupPortlet.progress=Utveckling:

Product.B42_PRO=CrashPlan PRO

FriendPanel.allow=Tillåt en vän att säkerhetskopiera till denna dator:
alert.friendSpaceRequest.message=\
En vän vill säkerhetskopiera mot din dator. Din vän kan bara utnyttja utrymme som du inte behöver, \
men du kan själv bestämma hur mycket utrymme du vill göra tillgängligt. Tillåter du att {0} säkerhetskopierar mot din dator?

Destinations.Online.helpDescription1=Månadsprenumerationer kostar $5 (50GB) per månad. Rabatter lämnas för årsprenumerationer.

Destinations.Online.helpDescription2=Dina filer kommer lagras i vårt datacenter i \
ett underjordiskt valv i Minneapolis, Minnesota, U.S.A..

BackupPanel.BackupFilesPortlet.missing=Saknas

RestorePanel.RestoringPortlet.detail.errors.value={0} (se historik)

Destinations.Overview.drivesText=Back up directly to an attached drive. \
Flytta enheten till en avlägsen PC för erhålla fortsatt skydd på distans.

Settings.Security.password.title=Kontolösenord
Settings.Security.PrivateDataPassword.private.intro=Mata in ett privat lösenord för att skydda din krypteringsnyckel:

Destinations.Folder.browse.message=Välj en plats för att lagra backupdata:
Destinations.Folder.location.browse.message=Välj en plats för att lagra backupdata:
Settings.Backup.Inbound.location.browse.message=Välj plats att lagra backupdata:
Backup.Attach.location.browse.message=Välj backuparkiv att använda:
FriendPanel.backup.location.browse.message=Välj en plats för att lagra din väns backupdata:
BackupPanel.BackupSourcePanel.location.browse.message=Välj plats att lagra denna dators backupdata:
Settings.Security.PrivateDataPassword.account.intro=Mata in det kontolösenord som används för att säkra dina data.
save.warning=Ångra ändringar eller Spara.

LoginPanel.title.login=Logga in på {0} desktop
LoginPanel.message.login=För ytterligare säkerhet kräver denna {0} desktop ett lösenord.

BackupPanel.BackupDestinationPortlet.help.friend.name=Vän
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.help.friend.fees=(Kostnadsfritt!)
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.help.mycomputer.name=En annan dator
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.help.mycomputer.fees=(Kostnadsfritt!)
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.help.folder.name=Mapp
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.help.folder.fees=(Kostnadsfritt!)

# {0} is the computers back up code
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.backupCode=Låt dina {0} vänner säkerhetskopiera mot dig med denna backupkod: {1}

Settings.error.invalidScanTime=Tidpunkten "Till" måste vara senare än tidpunkten "Från".
Settings.Backup.Inbound.enabled=Tillåt inkommande backup:

Product.B42_TRIAL=30 dagar kostnadsfri test av CrashPlan Central
Product.B42_FREE=CrashPlan
Product.B42_BASIC=CrashPlan Basic
Product.B42_PRO=CrashPlan+

Destinations.Overview.drivesText=Säkerhetskopiera direkt mot en ansluten hårddisk eller en nätverksenhet. \
Flytta enheten till en fjärransluten PC för att erhålla fortsatt skydd utanför nätverket.
Destinations.Overview.onlineText=Säkerhetskopiera mot din favoritplats på nätet.

FriendPanel.helpTitle=Olika sätt att skydda dina vänners data:
FriendPanel.helpStep1=Bjud in vänner att säkerhetskopiera mot dig
# {1} is their backup code DKIW3K
FriendPanel.helpStep2=Låt dina vänner säkerheskopiera mot denna dator med din backupkod: {1}
FriendPanel.helpStep3=Säkerhetskopiera snabbare! Ta en väns backuparkiv till denna dator och anslut arkivmapp

Destinations.Friends.listTitle=Vänners datorer:
Destinations.Friends.helpTopTitle=Så skyddar du dina vänners data:
Destinations.Friends.helpTopStep1=Bjud in vänner att säkerhetskopiera mot dig
Destinations.Friends.helpTopStep2=Efter att en vän erbjudit dig en dator att säkerhetskopiera mot, visas den i listan
Destinations.Friends.helpBottomTitle=Använder din vän redan {0}?
# {1} is their backup code DKIW3K
Destinations.Friends.helpBottomStep1= Låt dina vänner säkerheskopiera mot denna dator med din backupkod: {1}
Destinations.Friends.helpBottomStep2=Säkerhetskopiera mot en vän. Mata in vännens backupkod:

Destinations.Computers.helpStep2=Efter att {0} installerats på den andra datorn, läggs den till listan

Destinations.Friends.helpTopStep3=Välj en dator och klicka
Destinations.Computers.helpStep3= Välj en dator och klicka

Destinations.Folder.helpStep1=Välj en mapp att säkerhetskopiera till
Destinations.Folder.helpStep2=Din mapp visas i listan över tillgängliga mappar
Destinations.Folder.helpStep3=Välj en mapp och klicka

# {0} is "CrashPlan Central"
Destinations.Online.helpDescription3=Säkerhetskopiera till {0}. Klicka

url.personal={0}/consumer/redirect/personal/

Settings.Security.loginRequirePassword=Kräv kontolösenord för att använda {0}-programmet

# {0} is [button.startBackup]
# {1} is [CrashPlan Central]
# {2} is [BackupPanel.BackupFilesPortlet.changeButton]
alert.helpWelcome.message=\
Klicka {0} för att säkerhetskopiera dina filer till \
{1} or choose otheller välj andra \
destoinationer \
för bättre prestanda, högre säkerhet och utan månatliga kostnader.

LoginPanel.error.registrationBlocked=PÅ grund av hög efterfrågan kan vi inte ta emot din registrering just nu. Var vänlig försök igen imorgon.
Global.list.bullet=•

Backup.SuggestUpgrade.title=Viktigt!
Backup.SuggestUpgrade.message={0} är för personligt bruk enbart. \
{1} för professionellt bruk. - Uppgradera nu för fler funktioner \
och ett program fritt från annonser.

Backup.UpgradeReminder.title=Uppgradera nu!
Backup.UpgradeReminder.message={0} är för personligt bruk enbart. \
{1} för professionellt bruk. - Uppgradera nu för fler funktioner \
och ett program fritt från annonser.

AdFeed.providedBy=Annonser via Target 42

########################################################################################
## 7 Dec 2008
########################################################################################
Global.Error.drivePathAlreadyUsed=En mapp säkerhetskopieras redan dit.
CopyJob.Error.DRIVE_PATH_ALREADY_USED=mapp redan tilldelad

Settings.Backup.Advanced.compression=Komprimering:
Settings.Backup.Advanced.compression.values=Automatisk,På,Av

RestorePanel.RestoringPortlet.status.completeAt=Återskapad till {0} vid tidpunkten {1}.
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Solaris.message=\
CrashPlan lyckades inte genomföra filövervakning i realtid. Detta innebär att CrashPlan inte kommer hitta \
filförändringar i realtid. Emellertid kommer alla förändringar upptäckas vid den nattliga filkontrollen.

FriendPanel.allow=Tillåt dem att säkerhetskopiera till din dator?

# sync details - 0 => procent klar
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.validating.files=\ fil-information ({0})
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.validating.blocks=\ block-information ({0})
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Solaris.title=Filövervakning i realtid avstängd

# BackupHistoryMessages.corruptionDetected.target = {0} datornamn, {1} #filer borttagna, {2} #dåliga block, {3} datumsträng
BackupHistoryMessages.corruptionDetected.target=Ditt backuparkiv hos {0} hade data-integritets problem vid {3}. \
{1} fil(er) kunde inte verifieras och {2} dåliga data-block upptäcktes. Berörd(a) fil(er) kommer automatiskt säkerhetskopieras igen.
# BackupHistoryMessages.corruptionDetected.source = {0} datornamn, {1} #filer borttagna, {2} #dåliga block
BackupHistoryMessages.corruptionDetected.source=Data-integritetsproblem upptäcktes i backuparkivet för {0}. \
{1} fil(er) kunde inte verifieras och {2} dåliga data-block upptäcktes. \
Datorn kommer erhålla ett meddelande och berörd(a) fil(er) kommer automatiskt säkerhetskopieras igen.
ArchiveMaintenanceStatus.reduceState.STEP_5_VERIFY_FILES=Verifierar filer

Destinations.Folder.tab=Mappar
Destinations.Folder.listTitle=Tillgängliga mappar:
Destinations.Folder.helpTitle=Så säkerhetskopierar du till en lokal mapp:
Destinations.Folder.browse.title=Välj en mapp
Destinations.Folder.deleteComputer=Radera...
Destinations.Folder.removeMessage=Genom att ta bort denna mapp kommer ALL backupdata permanent raderas från mappen. \
Beslutet är slutgiltigt och permanent.
Destinations.Folder.location.browse.title=Väk en mapp
Destinations.Folder.location.status.remaining=Flyttar backupfiler — {0} kvarstår
Destinations.Folder.location.status.inactive=Väntar på att flytta backupdata
Destinations.Folder.location.status.error=Lyckades inte flytta — {0}
Destinations.Folder.location.detail.todo=Att göra:
Destinations.Folder.location.detail.completed=Färdigt:
Destinations.Folder.location.missingSource=Lyckades inte finna det ursprungliga backuparkivet, backup kommer påbörjas på nytt på den nya platsen.
button.select=Välj...

Backup.MoveConflict.title=Archive Conflict
Backup.MoveConflict.message=Another backup archive already exists in the selected location.
Backup.MoveConflict.prompt=What would you like to do with this backup archive?
Backup.MoveConflict.keep=Keep, rename parent folder
Backup.MoveConflict.delete=Delete

ArchiveDetails.location=Location:
ArchiveDetails.owner=Owner:
ArchiveDetails.computer=Computer:
ArchiveDetails.size=Size:
ArchiveDetails.lastBackup=Last backup:

Backup.Attach.title=Bifoga Backup
Backup.Attach.location.browse.title=Bifoga Backup
Backup.Attach.message=Detta är arkivet du valt att bifoga.
Backup.Attach.error.archiveNotFound=Inget arkiv hittades på den valda platsen.
Backup.Attach.DeletePreviousArchive.title=Tidigare arkiv finns
Backup.Attach.DeletePreviousArchive.message=Ett tidigare arkiv finns.
Backup.Attach.DeletePreviousArchive.prompt=Vad vill du göra med detta backuparkiv?
Backup.Attach.DeletePreviousArchive.keep=Behålla det genom att döpa om den övergripande mappen
Backup.Attach.DeletePreviousArchive.delete=Radera
Backup.Attach.error.archiveAlreadyExists=Ett arkivet finns redan på den valda platsen.
Backup.Attach.error.invalidArchive=Ogiltigt arkiv, den övergripande mappen stämmer inte överens med datorns identitet.
Backup.Attach.deleteOriginal=Radera det ursprungliga backuparkivet.
Backup.Attach.keepOriginal= Behåll det ursprungliga backuparkivet.

Backup.Attach.Success.title= Bifoga Backup
Backup.Attach.Success.message=Arkivet har lagts till!
Backup.Attach.Success.previousExists=Vill du att CrashPlan raderar ditt gamla backuparkiv:

BackupPanel.BackupSourcesPortlet.attach=Bifoga ett backuparkiv
Backup.Sources.Menu.invite=Bjud in en vän
Backup.Sources.Menu.attach=Bifoga ett arkiv
Backup.Sources.Menu.share=Dela med dig av din backupkod: {0}
Backup.Sources.Menu.disable=Inaktivera inkommande backup
Backup.Sources.Menu.settings=Inställningar

########################################################################################
## Oct 8, 2008
########################################################################################

# {0} is user - computer
BackupHistoryMessages.maintenanceStarted=Arkivunderhåll för {0}.
BackupHistoryMessages.maintenanceStopped= Arkivunderhåll: Stoppad för {0}.
BackupHistoryMessages.maintenanceCompleted= Arkivunderhåll: Avslutad för {0}.

ArchiveMaintenanceStatus.verifyingFiles=Verifierar filer
ArchiveMaintenanceStatus.verifyingBlocks= Verifierar block
ArchiveMaintenanceStatus.reduceState.OFF=Avslutad
ArchiveMaintenanceStatus.reduceState.QUEUED=Lagd i kö
ArchiveMaintenanceStatus.reduceState.STEP_1_PRUNE_FILES=Minskar antal versioner
ArchiveMaintenanceStatus.reduceState.STEP_2_PRUNE_BLOCKS=Minskar mängden data
ArchiveMaintenanceStatus.reduceState.STEP_3_COMPACT_FILES=Komprimerar versioner
ArchiveMaintenanceStatus.reduceState.STEP_4_COMPACT_BLOCKS=Komprimerar data
ArchiveMaintenanceStatus.cache=Cache:\

# {0} is a percentage. 94%
ArchiveMaintenanceStatus.percentEmpty=({0} tom)

Destinations.Overview.message={0} erbjuder säker, obegränsad backup till flera destinationer. Lägg till destinationer för att \
förbättra {0}:
Destinations.Overview.friendText=Säkerhetskopiera till en väns dator utan att betala någon månadsavgift. Behöver du mer utrymme? \
Lägg till en extern hårddisk till din dator.
Destinations.Overview.computerText=Säkerhetskopiera mellan datorer. Bärbar till stationär, \
hemifrån till kontoret, Mac till PC... allt fungerar!

Destinations.Friends.providedBy=Tillhandahålls av {0}

LoginPanel.comfortHelp.title=Därför är det säkert:
LoginPanel.comfortHelp.line1=Ingen spam. Vi delar inte med oss av din e-postadress.
LoginPanel.comfortHelp.line2=Inga krav. Vi fakturerar inte om du inte köper.
LoginPanel.comfortHelp.line3=Hög säkerhet. Informationen krypteras innan den skickas.

LoginPanel.title.setup.register=Skapa ditt kostnadsfria {0} kontor
LoginPanel.message.setup=Du behöver ett {0} konto för att sköta din backup samt erhålla varningar och rapporter via e-post.

# {0} is the out of space reason (optional)
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.outofspace=Utrymme saknas på destinationen{0}

# {0} is "CrashPlan Central"
Destinations.Online.helpTitleActive={0} Prenumeration aktiv

# {0} is "CrashPlan Central"
Destinations.Online.helpDescription1Active=Din prenumeration är aktiv och fungerande. - \
Du kan ändra betalningsmetod eller avbryta din prenumeration online.

########################################################################################
## Oct 6, 2008
########################################################################################

# {0} is the out of space reason (optional)
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.outofspace=Utrymme saknas{0}

# {0} is computer name
# {1} is the out of space reason (optional)
BackupHistoryMessages.outOfSpace.target={0} saknar utrymme{1}. Kommer försöka igen om 1 timma.

# {0} is computer name
# {1} is the out of space reason (optional)
BackupHistoryMessages.outOfSpace.source=Utrymme saknas för {0}{1}. Kommer försöka igen om 30 minuter.

# {0} is [button.startBackup]
alert.helpWelcome.channelPartner.message=\
Klicka {0} för att automatiskt säkerhetskopiera dina dokument och inställningar. Ange vilka filer och mappar som skall säkerhetskopieras med funktionen \
Ändra filurval.

alert.freeTrial.message=\
Efter att ha testat programmet, måste du köpa en licensnyckel för att \
fortsätta säkerhetskopiera denna dator. Utan en licensnyckel kan andra emellertid säkerhetskopiera TILL dig. \
Har du redan en licensnyckel? Skriv in den nu.

# {0} is [application.name=CrashPlan]
alert.helpIntro.message=\
{0} säkerhetskopierar! Det finns två delar i {0}: \
Ett program (Det är den du använder nu!) och en dold backupfunktion. \
Du kan avsluta detta program, så kommer {0} fortsätta att säkerhetskopiera dina filer.

BackupPanel.BackupFilesPortlet.changeButton=Ändra...

BackupPanel.BackupSourcesPortlet.none=Bjud in dina vänner att säkerhetskopiera till dig.

Destinations.BackupPortlet.spaceGiven=Utrymmesgräns:

# client only
OutOfSpaceReason.ALLOTTED_CAPACITY_REACHED=\ — Utrymmesgränsen är uppnådd
# pro server only
OutOfSpaceReason.QUOTA_REACHED=\ — Utrymmesgränsen är uppnådd
OutOfSpaceReason.INSUFFICIENT_COMPACT_SPACE=\ — Otillräckligt utrymme för att komprimera arkiv
OutOfSpaceReason.DATA_FILE_TOO_LARGE=\ — Datafilen är för stor för filsystemet

ArchiveMaintenanceStatus.verifyingFiles=Verifierar filer
ArchiveMaintenanceStatus.verifyingBlocks=verifierar block
ArchiveMaintenanceStatus.reduceState.OFF=Färdig
ArchiveMaintenanceStatus.reduceState.QUEUED=Köad
ArchiveMaintenanceStatus.reduceState.STEP_1_PRUNE_FILES=Step 1 — Tar bort versioner
ArchiveMaintenanceStatus.reduceState.STEP_2_PRUNE_BLOCKS=Step 2 — Beskär data
ArchiveMaintenanceStatus.reduceState.STEP_3_COMPACT_FILES=Step 3 — Komprimerar versioner
ArchiveMaintenanceStatus.reduceState.STEP_4_COMPACT_BLOCKS=Step 4 — Komprimerar data
ArchiveMaintenanceStatus.cache=Cache:\

# {0} is a percentage. 94%
ArchiveMaintenanceStatus.percentEmpty=({0} tom)

Destinations.Friends.tab=Vänner

Destinations.Friends.error.unknownFriendOfferCode=Backupkod saknas.
Destinations.Friends.error.ownComputer=Du kan inte lägga till din egen dator med hjälp av en backupkod.
Destinations.Computers.tab=Datorer
Destinations.Computers.listTitle=Dina datorer:
Destinations.Computers.helpTitle=Så här säkerhetskopierar du mot dina andra datorer:

# {0} is [application.name=CrashPlan]
# {1} is user's email address
Destinations.Computers.helpStep1=Installera {0} på en annan dator med hjälp av ditt konto: {1}

Destinations.Online.tab=Online
Destinations.Online.listTitle=Onlinetjänster:

# {0} is "CrashPlan Central"
Destinations.Online.helpTitle=Om {0}

# {0} is "CrashPlan Central"
Destinations.Online.helpDescription1=Lagring på {0} kostar $0.10 per gigabyte per månad, med en lägsta avgift på $5 (50GB) \
per month with rabatter finns för 1 års prenumerationer.

Destinations.Online.helpDescription2=Dina filer kommer lagras i vårt datacenter i ett \
underjordiskt valv i Minnesota, USA.

# {0} is destination computer name
Destinations.BackupPortlet.title=Backupdestination: {0}

Destinations.BackupPortlet.address=Internetadress:

# {0} is internal ip address
# {1} is external public ip address
Destinations.BackupPortlet.addressValue={0} ({1} publik)

Destinations.BackupPortlet.removeBackupDestinationButton=Ta bort backupdestination

# {0} is friends name
FriendPanel.backup.title={0}s backup

FriendPanel.removeFriend=Ta bort vän
FriendPanel.inviteFriend=Bjud in vän

Settings.error.invalidRegularExpression=Ogiltigt uttryck.

LoginPanel.error.permissionDenied=Åtkomst nekad

Global.thisOne=(denna)
Global.nameLabel=Namn:
Global.list.one=1.
Global.list.two=2.
Global.list.three=3.
Global.list.A=A.
Global.list.B=B.

button.compact=Komprimera

########################################################################################
## Oct 1, 2008
########################################################################################

warning.message.title=VARNING - Läs noggrant!

warning.dataLost=Varning, backupdata kan gå förlorad!

alert.downloadingPatch.title=Det finns en ny version av CrashPlan

error.global.cpcUnavailable={0} tjänsten är för tillfället inte tillgänglig hos {1}, försök igen senare

PasswordStrength.hint.STRONG=Använd 8 tecken med versaler, siffror eller symboler.

LoginPanel.error.regKey.required={0} kräver en giltig licensnyckel för aktivering.

BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.maintaining=Underhåller backupfiler

BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.maintaining=Underhåller backupfiler

Destinations.Computers.deleteComputer=Ta bort dator

button.guestRestore=Gäståterskapning...

History.CPCDeauthorizeComputerMessage=Denna dator har blivit avauktoriserad.

alert.targetMode.message=\
{0} körs nu som fri licens. Du kan återskapa filer och ta emot backup från andra \
datorer. För att säkerhetskopera denna dator skall du \
köpa en licens och mata in den i dina \
kontoinställningar.

Settings.Backup.versions=\# versioner som sparas per fil:

Settings.Security.PrivateDataPassword.account.title=Kontolösenord

Settings.Security.PrivateDataPassword.private.title=Privat lösenord

Settings.Security.PrivateDataPassword.private.warning.title=VARNING - Läs noggrant!

########################################################################################
## Sept 27, 2008
########################################################################################

Global.comingSoon=Kommer snart
Support.englishOnly=Tills vidare erbjuder CrashPlan enbart support på engelska. För att vi skall kunna svara, sän d om meddelandet på engelska.

button.browse=Bläddra...
button.add=Lägg till
button.configure=Ställ in...

LoginPanel.safeAccount=Varför ett konto är 100% säkert:\
Ingen spam: Vi delar inte din e-postadress med andra - \
Inga krav: Köp bara om du tycker om det - \
Inga betalkort: Din test är 100% gratis - \
Hur fungerar konton?

LoginPanel.error.unknownLdapError=LDAP kommunikationsfel

BackupDestinationListPanel.addDestination=LÄGG TILL EN DESTINATION

BackupPanel.BackupDestinationPortlet.detail.analyzing=Analyserar:
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.detail.remaining=Kvar:
BackupPanel.BackupFilesPortlet.scanButton=Kontrollera
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.disable=Tillåt inte inkommande backup.

# BackupHistoryMessages.corruptionDetected.target = {0} datornamn, {1} # raderade filer (formatterade), {2} #dåliga bytes (formatterade), {3} datumsträng
BackupHistoryMessages.corruptionDetected.target=Ditt backuparkiv på {0} har haft dataintegritetsproblem den {3}. \
Cirka {2} data som har påverkat {1}. De beörda filerna kommer automatiskt säkerhetskopieras igen.
# BackupHistoryMessages.corruptionDetected.source = {0} datornamn, {1} # raderade filer (formatterade), {2} #dåliga bytes (formatterade)
BackupHistoryMessages.corruptionDetected.source=dataintegritetsproblem har uppstått i ett backuparkiv som tillhör {0}. \
Cirka {2} data har påverkat {1}. \
Datorn kommer att meddelas och de berörda filerna kommer automatiskt säkerhetskopieras igen.

Settings.General.locale=Språk:
Settings.General.localeNote=(kräver omstart)
Settings.Backup.fileSelection=Mappar och filer att säkerhetskopiera:
Settings.Backup.fileSelectionButton=Ändra urval...
Settings.Backup.exclusions=Filnamnsmöster som kommer uteslutas:
Settings.Backup.advanced=Avancerade backupinställningar:
Settings.Backup.inboundBackup=Inkommande backup från andra datorer:
Settings.Backup.Exclusions.title=Uteslutet från backup
Settings.Backup.Advanced.title=Avancerade backupinställningar
Settings.Backup.Advanced.dataDeDuplication=Datadeduplicering:
Settings.Backup.Advanced.dataDeDuplication.values=Automatisk,Komplett,Minimal
Settings.Backup.Advanced.encryption=Kryptering aktiverad:
Settings.Backup.Advanced.backupOpenFiles=Säkerhetskopiera öppna filer:
Settings.Backup.Inbound.title=Inställningar för inkommande backup
Settings.Backup.Inbound.backupCode=Backupkod:
Settings.Backup.Inbound.maintainBackupFiles=Underhåll backuparkiv varje:
Settings.Backup.Inbound.warning.message=Varning! Backupdata kommer förloras! - - \
Denna dator är backupdestination för {0} dator(er) totalt {1} datorer.

Destinations.Overview.tab=Sammanfattning
Destinations.Overview.message=Det finns flera olika sätt att ställa in en ny backupdestination...
Destinations.Overview.friendText=Säkerhetskopiera till en dator som en vän tillhandahåller.
Destinations.Overview.computerText=Säkerhetskopiera till en annan dator som kör {0}.

########################################################################################
## May 29, 2008
########################################################################################

Settings.Security.PrivateDataPassword.private.warning.message=Om du förlorar eller glömmer bort \
detta lösenord kommer din backup vara utan värdelös. Du kommer inte kunna återställa data från den.

########################################################################################
## Apr 30, 2008
########################################################################################

Destinations.Friends.providedBy=Denna destination tillhandahålls av {0}

########################################################################################
## Apr 24, 2008
########################################################################################

application.name=CrashPlan
c42.name=Code 42 Software

file.none={0} Filer
file.one={0} Fil
file.many={0} Filer
directory.none={0} Mappar
directory.one={0} Mapp
directory.many={0} Mappar
day.none={0} dagar
day.one={0} dag
day.many={0} dagar

or=eller
ago={0} sedan
separator=------------------
featureUnavailable=Denna funktion är för närvarande inte tillgänglig, du måste vara ansluten till {0}.

model.Computer.noComputer=Ingen dator

unknown=Okänd
pleaseWait=Vänta
complete=Fullständig\!
backupDestination={1}
lessThanMinute=mindre än en minut
saveChanges.title=Varning
saveChanges.message=Spara ändringar?
status.lastBackup.pending=Väntar på att säkerhetskopiera
status.lastBackup.inprogress=Pågår
success=Dina ändringar har sparats.
loading=Läser in...
calculating.size= Beräknar storlek
backupSize={0} ({1})
backupSize.active={0} ({1}) @ {2}ps
KeyText.endingWith=Slutar med {0}
Global.Automatic=Automatisk

#message=

{0}
cpc.signupLink=Teckna

PasswordStrength.VERY_WEAK=För kort
PasswordStrength.WEAK=Svagt
PasswordStrength.GOOD=Bra
PasswordStrength.STRONG=Starkt
PasswordStrength.VERY_STRONG=Mycket starkt
PasswordStrength.hint.VERY_WEAK=Minst 6 tecken långt.
PasswordStrength.hint.WEAK=Använd åtminstone 3 unika tecken för att förstärka.
PasswordStrength.hint.GOOD=Använd VERSALER för att förstärka.
PasswordStrength.hint.VERY_STRONG=Ditt lösenord är mycket säkert.

########################################################################################
## BUTTONS
########################################################################################
button.save=Spara
button.cancel=Avbryt
button.undoChanges=Ångra ändringar
button.remove=Ta bort
button.change=Ändra
button.time.am=FM
button.time.pm=EM
button.accept=Acceptera
button.decline=Avböj
button.next=Nästa
button.yes=Ja
button.no=Nej
button.edit=Redigera

########################################################################################
## URL's
########################################################################################
url.account={0}/account/
url.cpc.signup={0}/store/cpc_subscription.vtl
url.pro.feature={0}/features/compare.vtl
url.recoverPassword={0}/account/recover_password.vtl
url.showmehow={0}/support/showmehow.vtl
url.download={0}/download.vtl
url.features={0}/features/
url.store={0}/store/store.vtl
url.invite={0}/account/myfriends/invite_friend.vtl
url.account.proClient={0}/manage/
url.directory={0}/directory.vtl

########################################################################################
## PANELS
########################################################################################
Destinations.title=Destinationer

BackupPanel.title=Säkerhetskopiera
BackupPanel.command=Kommando:
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.title=Destinationer
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.invite.message=Du behöver minst 2 destinationer för att skydda dina filer på bästa sätt.
button.startBackup=Starta säkerhetskopiering
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.cpcFee.activeSubscription=(Prenumeration aktiv)
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.cpcFee.activeFreeTrial=(Gratis i {0})
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.cpcFee.expiredSubscription=(Prenumerationen har löpt ut)
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.cpcFee.expiredFreeTrial=(Månadsavgift krävs)

Backup.Sources.Menu.invite=Bjud in en vän

BackupPanel.BackupDestinationPortlet.icon.connected=Uppkopplad i {0}
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.icon.disconnected=Nedkopplad

BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.resume=Säkerhetskopiera nu
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.pause=Ta pause i backup
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.wait=Vänta
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.validating=Synkroniserar
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.running=Backup körs
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.remaining=Backup körs — {0} återstår
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.restoring=Väntar på att återskapning slutförs
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.complete=Backup klar!
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.backupStatus=Kan ej säkerhetskopiera — ingen anslutning i {0}
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.systemPaused=Backupmotorn är satt i paus — startar igen om {0}
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.backupPaused=Backupen är satt i paus — startar igen om {0}
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.nextBackup=Nästa backup om {0}
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.lastBackup={0} — senaste backup {1} sedan
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.waitingOnConnection=Väntar på anslutning
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.waitingForBackup=Väntar på backup
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.scanning=Scannar
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.scheduled=Backup tidsinställd att börja {0}
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.cpcExpired.subscription=Prenumerationen har löpt ut
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.cpcExpired.freeTrial=Månadsavgift krävs
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.noFiles=Inga filer valda för backup
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.notReady=Destinationen är inte tillgänglig — {0}
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.BackupNotReadyCode.NOT_AVAILABLE=ej tillgänglig
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.BackupNotReadyCode.DISABLED=ej tidsinställd att köras
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.BackupNotReadyCode.PAUSED=i paus
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.BackupNotReadyCode.REDUCING=komprimerar filer som skall säkerhetskopieras
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_NOT_INITIALIZED=plats för backup är inte tillgänglig
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_MOVED=plats för backup har flyttats
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.BackupNotReadyCode.CAPACITY_REDUCED=avsatt kapacitet har minskat
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.BackupNotReadyCode.EXCEPTION=okänt problem

BackupPanel.BackupDestinationPortlet.detail.todo=Kvar:
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.detail.completed=Färdigt:
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.detail.sending=Skickar:

BackupPanel.BackupFilesPortlet.title=Filer att säkerhetskopiera
BackupPanel.BackupFilesPortlet.total=Totalt {0} / {1}
BackupPanel.BackupFilesPortlet.progress=scannar

Settings.Backup.Selection.showHidden=Visa dolda filer

BackupPanel.BackupSourcesPortlet.title=Backup-källor
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.running=Backup körs
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.remaining=Backup körs — {0} återstår
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.idle.connected=Väntar på backup
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.idle.offline=Väntar på anslutning
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.systemPaused=Backup ej aktiv — pausad i {0}
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.lastBackup={0} — senaste backup {1} sedan
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.scheduled=Säkerhetskopiering inställd att börja {0}
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.complete=Säkerhetskopiering klar!
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.notReady=Backup ej aktiv — {0}
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.NOT_AVAILABLE=ej tillgänglig
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.DISABLED=inställd att börja {0}
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.PAUSED=satt i paus
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.REDUCING=komprimerar filer som skall säkerhetskopieras
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_NOT_INITIALIZED=plats för backup är inte tillgänglig
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_MOVED=plats för backup har flyttats
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.CAPACITY_REDUCED=avsatt kapacitet har minskat
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.EXCEPTION=okänt problem
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.detail.todo=Kvar:
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.detail.completed=Färdigt:
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.detail.used=Utrymme utnyttjat:

BackupPanel.BackupSourcesPortlet.icon.connected=Ansluten i {0}
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.icon.disconnected=Nedkopplad

FriendListPanel.title=Backupdestinationer

#FriendInvitePanel.name=Till (namn):
#FriendInvitePanel.email=E-post:
#FriendInvitePanel.template=Meddelande - Mall:
#FriendInvitePanel.template.offer.name=Säkerhetskopiera till varandra
#FriendInvitePanel.template.request.name=Säkerhetskopiera till en vän
#FriendInvitePanel.template.body.learnMore=Berätta mer
#FriendInvitePanel.template.body.download=hämta
#FriendInvitePanel.subject=Ämne:
#FriendInvitePanel.subject.default=Enkel backup för musik, foton och andra viktiga filer
#FriendInvitePanel.body=Skriv gärna in ett eget personligt meddelande
#FriendInvitePanel.success=Din vän har framgångsrikt blivit inbjuden att använda CrashPlan.
#FriendInvitePanel.sendInvite=Skicka inbjudan
Global.Error.blankName=Mata in ett namn.
#FriendInvitePanel.error.email.blank=Mata in en e-postadress.
#FriendInvitePanel.error.email.invalid=Mata in en riktig e-postadress.
#FriendInvitePanel.error.email.friendshipAlreadyExists=Du har redan en vän med den e-postadressen.

FriendPanel.title=Vänner
FriendPanel.listTitle=Välj en vän:
FriendPanel.nickname=Smeknamn:
FriendPanel.name=Namn:
FriendPanel.add=+
FriendPanel.remove=-
FriendPanel.email=E-post:
FriendPanel.backup.allowedSpace=Tilldelat utrymme:
FriendPanel.backup.allowedSpaceAutomatic=Automatiskt
FriendPanel.backup.allowedSpaceSize=GB
FriendPanel.backup.spaceUsed=Utnyttjat utrymme:
FriendPanel.backup.spaceUsed.inprogress=mer än {0}
Global.Error.invalidManifestPath=Backupmotorn har inte tillgång till den platsen.

HistoryPanel.title=Historik
HistoryPanel.column.date=Datum
HistoryPanel.column.message=Meddelande

LoginPanel.firstName=Förnamn:
LoginPanel.lastName=Efternamn:
LoginPanel.option.login=Befintligt konto
LoginPanel.option.register=Nytt konto
LoginPanel.password=Lösenord:
LoginPanel.repeatPassword=Bekräfta lösenord:
LoginPanel.licensedTo=Licensierad till:
LoginPanel.registrationKey=Licensnyckel:
LoginPanel.cpcUnavailable.retrying=Ansluter till {0}...
LoginPanel.email=E-post:
LoginPanel.submit.newAccount=Skapa konto
LoginPanel.submit.signin=Logga in
LoginPanel.forgotPassword=Glömt ditt lösenord?
LoginPanel.success=Framgångsrik inloggning

Settings.title=Inställningar
Settings.General=Generella
Settings.Backup=Avancerade

Settings.Account=Konto
Settings.Account.url= - Hantera ditt konto online
Settings.Account.personal.title=Personlig information
Settings.Account.personal.name=Namn:
Settings.Account.personal.firstName=Förnamn
Settings.Account.personal.lastName=Efternamn
Settings.Account.personal.email=E-post:
Settings.Account.personal.changePassword=Byt lösenord...
Settings.Account.license.title=Licens
Settings.Account.license.product=Produkt:
Settings.Account.license.product.active={0}
Settings.Account.license.product.expires={0}, löper ut om {1}
Settings.Account.license.version=Version:
Settings.Account.license.key=Licensnyckel:
Settings.Account.license.hosted=Prenumeration på {0} {1}
Settings.Account.license.hosted.active=är aktiv
Settings.Account.license.hosted.expired=har löpt ut
Settings.Account.license.hosted.freeTrial=är GRATIS i {0}
Settings.Account.license.hosted.freeTrialExpired=kräver en månadsavgift
Settings.Account.license.transferPrompt=Denna licens används redan av en annan dator [{0}], vill du flytta över en till denna dator?

Settings.Security=Säkerhet
Settings.Security.password.title=Byt lösenord
Settings.Security.password.currentPassword=Nuvarande lösenord:
Settings.Security.password.newPassword=Nytt lösenord:
Settings.Security.password.repeatNewPassword=Upprepa nytt lösenord:
Settings.saved=Dina inställningar har sparats.
Settings.saved.backupFiles=Dina inställningar har sparats.
Settings.error.invalidDays=Skriv in antal dagar mellan 1 och 99.
Settings.error.warningTooLong=Larmet måste ges efter varningen.
Settings.error.invalidVersion=Ange antal versioner mellan 1 och 99.
Settings.error.invalidMinutes=Ange antal minuter mellan 1 och 99.
Settings.error.licenseKey.invalid=Ange en giltig licensnyckel.

RestorePanel.title=Återskapa
RestorePanel.restoreButton=Återskapa
#RestorePanel.restoreButton.offline=Återskapa (offline)
RestorePanel.notAvailable.title=Ej tillgänglig
RestorePanel.notAvailable.message=Just nu finns inga backupdestinationer tillgängliga.
RestorePanel.computerToRestore=Återskapa filer för dator:
RestorePanel.restoreFromComputer=Från backupdestination:
RestorePanel.versionSelection=Filversion att återskapa:
RestorePanel.versionSelection.latest=Senaste
RestorePanel.versionSelection.date=Bestämt datum
RestorePanel.destination=Återskapa valda filer till:
RestorePanel.locationSelection.original=Ursprungsplats
RestorePanel.duplicateSelection=Befintliga filer kommer:
RestorePanel.duplicateSelection.rename=Döpas om
RestorePanel.duplicateSelection.overwrite=Skrivas över
RestorePanel.selectFiles=Sök filer att återskapa via namn, eller välj från listan nedan:
RestorePanel.thisComputer=\ (denna dator)
RestorePanel.UnavailableReason.OFFLINE.name=offline
RestorePanel.UnavailableReason.OFFLINE.warning=Kan ej återskapa eftersom destinationen inte är online.
RestorePanel.UnavailableReason.UNKNOWN.name=unavailable
RestorePanel.UnavailableReason.UNKNOWN.warning=Kan ej återskapa eftersom destinationen inte är tillgänglig.
RestorePanel.UnavailableReason.EXPIRED.name=löpt ut
RestorePanel.UnavailableReason.EXPIRED.warning=En aktiv prenumeration krävs för att återskapa.
RestorePanel.UnavailableReason.VALIDATING.name=synchroniserar
RestorePanel.UnavailableReason.VALIDATING.warning=Kan ej återskapa förrän vi har synkroniserat med destinationen.
RestorePanel.UnavailableReason.warning={0}
RestorePanel.error.noSpace=Det saknas utrymme för att återskapa.
RestorePanel.error.readOnly=Återskapningsplatsen kan inte skrivas till.
RestorePanel.includeDeleted=Visa raderade filer

RestorePanel.RestoringPortlet.title=Återskapningsstatus
RestorePanel.RestoringPortlet.status.remaining={0} återstår
RestorePanel.RestoringPortlet.status.notReady=Backup medges ej — {0}
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.NOT_AVAILABLE=ej tillgänglig
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.DISABLED=ej tidsinställd att köras
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.PAUSED=pausad
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.REDUCING=säkerhetskopierade filer komprimeras
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_NOT_INITIALIZED=backup location is not accessible
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_MOVED=plats för backup har flyttats
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.CAPACITY_REDUCED=avsatt kapacitet har minskats
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.EXCEPTION=okänt problem
RestorePanel.RestoringPortlet.detail.receiving=Tar emot:

panel.preferences.tab=Inställningar
panel.preferences.backupFiles.label=\ \ Urval för backup\ \
panel.preferences.basic.label=\ \ Allmänt\ \
panel.preferences.advanced.label=\ \ Avancerat\ \
panel.preferences.advanced.addSuffix.label=Lägg till filnamnsändelser - för att utesluta från backup:
panel.preferences.advanced.addSuffix.labelNote=(tex “.mp3” för att utesluta mp3-filer)
panel.preferences.advanced.removeSuffix.label=Filnamnsändelser som utesluts från backup:
panel.preferences.systray.label=Öppna aktivitetsfältet vid start:
Settings.General.warning=Varna om backup inte skett på:
Settings.Backup.keepDeleted=Ta bort raderade filer efter:
#panel.preferences.keepDeleted.after.label=Efter
Settings.Backup.keepDeleted.never=Aldrig
Settings.General.alert=Alarmera då backup inte skett på:
Settings.General.schedule={0} kommer köras:
panel.preferences.retryFileDelay.label=Pröva låsta filer igen efter:
Settings.Backup.versions.unlimited=Obegränsat
Settings.Backup.versions.limited=versioner
Settings.General.schedule.from=Från
Settings.General.schedule.to=Till
Settings.General.schedule.options=Alltid,Mellan angivna tider
panel.preferences.scanFileSystem=Kontrollera filsystemet var
Settings.General.showFullFilePath=Visa hela sökvägar

panel.backupFileSelection.saveChanges.title=Varning
panel.backupFileSelection.saveChanges.message=Spara ändringar?

SplashWindow.version=Release: {0}
SplashWindow.upgrading=Upgrading {0}
SplashWindow.connectFailed=Lyckades inte ansluta till - den lokala backupmotorn, försöka igen?
SplashWindow.connecting=Ansluter till {0}

UpgradeUI.title={0} uppgraderar till release
UpgradeUI.step1=Step: packar upp uppgraderingen...
UpgradeUI.step1.wait=Step: packar upp uppgraderingen... var vänlig vänta
UpgradeUI.step2=Step: installerar uppgradering
UpgradeUI.step3=Väntar på att tjänsten skall starta
UpgradeUI.cannot-connect=Uppgraderingen misslyckades, försöker igen om en timma.
UpgradeUI.okButton=OK

########################################################################################
## PORTLETS
########################################################################################

BandwidthSelector.labels=Ingen,100 kbps,200 kbps,300 kbps,1 Mbps,2 Mbps,Annan
BandwidthSelector.values=0,12.5,25,37.5,128,256,-42
BandwidthSelector.default=37.5
BandwidthSelector.postfix.label=kbps

RestoreFileTreeViewer.name=Namn
RestoreFileTreeViewer.size=Storlek
RestoreFileTreeViewer.lastBackedUp=Senast säkerhetskopierad

RestoreFileTreeLabelProvider.empty=hittade inga filer
RestoreFileTreeLabelProvider.loading=läser in...
RestoreFileTreeLabelProvider.unavailable=inte tillgänglig nu
RestoreFileTreeLabelProvider.searchResults=Search Results: {0} hittades

BackupFileTreeLabelProvider.loading=läser in...

BackupFileTreeNode.missing={0} (saknas)

########################################################################################
## ERROR MESSAGES
########################################################################################
# {0} is always the application.name for errors
error.critical.title=Alvarligt fel
error.connect.failed={0} har blivit bortkopplad från backupmotorn.

error.global.loginRequired=Lösenord krävs

error.license.ineligibleLicense=Din licens har löpt ut

error.changePassword.current.invalid=Mata in ett giltigt lösenord
error.changePassword.password.mismatch=De nya lösenorden stämmer inte överens

########################################################################################
## Since July 30th 2007 - CP_M12_R01
########################################################################################
#FriendInvitePanel.template.offer.body=\
# Jag använder ett fantastiskt program som heter Crashplan, och som automatiskt säkerhetskopierar mina filer till en väns dator. Jag föreslår att vi säkerhetskopierar mot varandra! - - \
# • Det är enkelt att använda — tar bara ett par minuter att komma igång med och kommer inte göra våra datorer långsammare - \
# • Våra filer är krypterade och hos en tillförlitlig vän, skyddade mot stöld, virus och annat elände - \
# • Om våra datorer kraschar eller blir stulna, kan vi snabbt återskapa alla våra filer (minuter stället för dagar) - \
# • Inga månadsavgifter — Crashplan är gratis att testa i 30 dagar, och kostar dig bara 150 SeK vi börjar använda det. - - \
# {1} om hur CrashPlan fungerar, eller {2} det för att pröva det. - \
# Slå mig en signal om du har några frågor. - - \
# -{0}
#FriendInvitePanel.template.request.body=\
# Jag använder ett fantastiskt program som heter Crashplan, och som automatiskt säkerhetskopierar mina filer till en väns dator. Får jag använda din dator som backupdestination? - - \
# • Det kostar dig inget, och du kan lätt ta bort det - \
# • Det utnyttjar bara utrymme som du inte använder, och kommer inte göra din dator långsammare - \
# • Om min dator stjäls, kan jag återskapa alla mina filer snabbt - \
# • Mina filer är krypterade och hos en tillförlitlig vän, skyddade mot stöld, virus och annat elände - - \
# {1} om hur CrashPlan fungerar, eller {2} det för att pröva det. - \
# Slå mig en signal om du har några frågor. - - \
# -{0}

warning.stopUsingMessage=Att inte längre använda denna destination kommer för evigt radera ALLA dina backupfiler \
lagrade där. Beslutet är slutgiltigt och går inte att ångra.
Destinations.Computers.removeMessage=Genom att ta bort denna dator kommer all backup data och all information om denna dator för evigt raderas på SAMTLIGA BACKUPDESTINATIONER. Beslutet är slutgiltigt och går inte att ångra.
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.BackupNotReadyCode.LICENSE_LIMIT_REACHED=Gränsen för licensierade dator har uppnåtts
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_MIGRATION_NEEDED=backupfiler flyttas
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.LICENSE_LIMIT_REACHED=Gränsen för licensierade dator har uppnåtts
FriendPanel.removeMessage=Genom att ta bort denna vän kommer ALLA dina backupfiler raderas från vännens datorer. \
Beslutet är slutgiltigt och går inte att ångra.
LoginPanel.serverAddress=PRO Server värd:
LoginPanel.error.name.required=Mata in ditt namn.
LoginPanel.error.email.required=Mata in din e-postadress.
LoginPanel.error.password.required=Mata in ett lösenord.
LoginPanel.error.password.mismatch=Lösenorden stämmer inte överens.
LoginPanel.error.email.invalid=Mata in en giltig e-postadress.
LoginPanel.error.password.invalid=Mata in ett giltigt lösenord, minst fem tecken långt.
LoginPanel.error.duplicateGuid=Denna dator är kopplad till ett annat {0} konto.
LoginPanel.error.duplicateAccount=Denna e-postadress är redan knuten till ett annat konto i vårt system.
LoginPanel.error.invalid=Information vid inloggningen är inte korrekt.
LoginPanel.error.blocked=Detta konto har inaktiverats.
LoginPanel.error.serverAddress.required=Mata in IP-adressen till den server som skall användas.
LoginPanel.error.limit.reached=Licensed computer limit reached.
Settings.Account.license.guid=Computer:
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.LICENSE_LIMIT_REACHED=Gränsen för licensierade datorer har uppnåtts
RestoreFileTreeLabelProvider.searching=Söker...
button.ok=Ok
RestorePanel.RestoringPortlet.detail.todo=Kvar:
RestorePanel.RestoringPortlet.detail.completed=Färdigt:
RestorePanel.RestoringPortlet.detail.errors=Fel:
RestorePanel.RestoringPortlet.detail.errors.value={0} (detaljer visas under Historik)
RestorePanel.RestoringPortlet.status.running=Återskapning pågår
RestorePanel.RestoringPortlet.status.stop=Remove Restore
RestorePanel.error.incorrectGuestPassword=Mata in ett giltigt lösenord.

RestorePanel.RestoringPortlet.name={1} från {0}
RestorePanel.RestoringPortlet.name.thisComputer=Från {0}
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.text={0} kommer återskapa {1} till {2} och {3} motsvarande filer
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.versionLatest=senaste version
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.versionSpecified=senaste version före {0}
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.restorePath={0}
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.rename=döp om
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.directory.title=Välj en mapp
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.directory.message=Välj en plats ditt dina filer skall återskapas:

RestorePanel.RestoringPortlet.status.waiting=Väntar på att återskapa
LoginPanel.proClient.message.setup=Mata in e-postadress och lösenord. Denna information identifierar dig och krypterar dina \
filer så att ingen annan kan få tillgång till dem.
RestorePanel.RestoringPortlet.status.stopped=Återskapning stoppad
DateTimeDialog.title=Välj datum och tid
DateTimeDialog.message=Välj datum och tid
Settings.Network=Nätverk
Settings.Network.bandwidthRate.highNote=(ignoreras över LAN)
Settings.Network.bandwidthRate.lowNote=(ignoreras över LAN)
Settings.Network.bandwidthQOS.label=TCP Packet TOS:
Settings.Network.bandwidthQOS.labelNote=(kräver omstart)
Settings.Network.bandwidthQOS.values=Låg,Normal,Tillförlitlig,Genomströmning
Settings.Backup.Inbound.listenPort=Port att lyssna på för backup:

RestorePanel.RestoringPortlet.status.pause=Paus i återskapning
RestorePanel.RestoringPortlet.status.start=Återupta återskapning
Settings.Account.license.issuedBy=Utfärdad av:
Settings.Account.license.issuedBy.value={0} at {1}
LoginPanel.title.setup.existing=Konfigurera ditt konto
LoginPanel.proClient.title.setup.register=skapa ditt konto
Product.B42_TARGET=CrashPlan Free
Product.B42_CPC=Central månatlig prenumeration
Product.B42_PRO_UPGRADE=CrashPlan+ Uppgradering

connected=Ansluten
disconnected=Ej ansluten
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_MIGRATION_NEEDED=backupfilerna flyttas
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_MIGRATION_NEEDED=backupfilerna flyttas
Settings.Backup.Inbound.location=Standardplats för backupdata från andra datorer:
Settings.Backup.Inbound.location.browse.title=Välj en mapp
FriendPanel.backup.location.label=Standardplats:
FriendPanel.backup.location.browse.title=Välj en mapp
CopyJob.Error.FILE_NOT_FOUND=backupfiler saknas
CopyJob.Error.DESTINATION_NOT_FOUND=destinationen ej tillgänglig
CopyJob.Error.DESTINATION_NOT_DIRECTORY=okänt systemfel
CopyJob.Error.DESTINATION_UNAVAILABLE=destinationen ej tillgänglig
CopyJob.Error.NO_FREE_SPACE=ej tillräckligt fritt utrymme
CopyJob.Error.FILE_ALREADY_EXISTS=destinationen existerar redan
CopyJob.Error.VERIFY_FAILED=lyckades inte verifiera förflyttning
CopyJob.Error.SYSTEM=okänt systemfel
ipaddress.label=Nätverksadress:
ipaddress.long={0} (lokal), {1} (publik)
Settings.error.locationBindFailure=Porten används redan.
LoginPanel.title.setup.existing=Använd ett beftligt konto
Settings.error.networkPortInvalid=Mata in en giltig backupport.
alert.systemError.title=Systemfel
alert.feedback.title=Beröm eller problem?
alert.helpWelcome.title=Välkommen till {0}
alert.helpWelcome.channelPartner.title=Välkommen till {0}
alert.licenseExpired.title=Licensen har löpt ut
alert.licenseExpired.message=Var vänlig kontakta din backupleverantör.
alert.restoreSuccess.title=Återskapning klar\!
alert.restoreSuccess.message=\
Klicka här för att se dina återskapade filer.
alert.updateAvailable.title=Uppdatering tillgänglig
alert.updateAvailable.message=\
En ny version av Crashplan finns att hämta\! \
Kklicka här för att ladda ned den senaste versionen.
alert.helpIntro.title=Grattis!
alert.downloadingPatch.message=CrashPlan hämtar den nya versionen nu.
alert.applyingPatch.title=CrashPlan uppgraderingsinstrallation
alert.applyingPatch.message=CrashPlan installerar en ny uppgradering. Programmet kommer tillfälligtvis vara otillgängligt.
alert.freeTrial.title=Kostnadsfri testversion - {0} kvar
alert.friendSpaceRequest.title=Backupförfrågan
alert.friendSpaceRequest.message=\
Vill du låta {0} säkerhetskopiera mot din dator? \
Du bestämmer hur mycket utrymme som skall användas. Standardinställningen är att bara använda utrymme som du inte behöver.
IAlert.FriendInvitationAcceptedAlert.title=Inbjudan accepterad
IAlert.FriendInvitationAcceptedAlert.message=\
{0} har accepterat din inbjudan till CrashPlan.
alert.friendInviteRequest.title=Begäran från en ny vän
alert.friendInviteRequest.message=\
{0} ({1}) har bett om att få bli din backupvän. Du kan acceptera att bli backupvän utan att upplåta utrymme \
- först när du ger tillstånd till backup kommer de kunna lagra backupfiler hos dig.
alert.targetMode.title={0} fri licens
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Macintosh.title=Spotlight avstängd
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Macintosh.message=\
Spotlight verkar vara avstängd. Detta innebär att CrashPlan inte kommer hitta filförändringar i realtid.\
Emellertid kommer alla förändringar av filer hittas under den återkommande kontrollen av filsystemet.
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Linux.title=Realtids filövervakning avstängd
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Linux.message=\
CrashPlan kan inte övervaka filförändringar när de inträffar. Detta innebär att CrashPlan inte kommer hitta filförändringar \
i realtid. Emellertid kommer alla förändringar av filer hittas under den återkommande kontrollen av filsystemet.
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Windows.title=Realtids filövervakning avstängd
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Windows.message=\
CrashPlan kan inte övervaka filförändringar när de inträffar. Detta innebär att CrashPlan inte kommer hitta filförändringar \
i realtid. Emellertid kommer alla förändringar av filer hittas under den återkommande kontrollen av filsystemet.
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Solaris.title=Realtids filövervakning avstängd
direction.to=till
direction.from=från
completed=färdig
stopped=stoppades
rate=\ @ {0} KB/s
speedBoost=\ (Hastighetsacceleration: {0} KB/s)
CrashPlanService.started=CrashPlan startades
CrashPlanService.stopped=CrashPlan stannades
CrashPlanService.upgrade.applying=Genomför uppgraderingsförändringar - version {0}
CrashPlanService.upgrade.complete=Uppgradering klar - version {0}
BackupStopCode.NONE=Ingen
BackupStopCode.VALIDATION_NEEDED=Överenskommelsen kräver validering
BackupStopCode.VALIDATING=The manifest is being validated
BackupStopCode.RESTORING=En återskapning startades
BackupStopCode.DISCONNECT=Backupdestinationen kopplades från
BackupStopCode.REDUCING=Backupfilerna komprimeras
BackupStopCode.CLEAR_FILE_TODOS=Komplett filsystemskontroll påbörjades.
BackupStopCode.TARGET_NOT_READY=Backupdestinationen är inte redo
BackupStopCode.TARGET_OUT_OF_SPACE=Backupdestinationen saknar utrymme
BackupStopCode.NORMAL=Inget att göra
BackupStopCode.DISABLED=Säkerhetskopieringen är avstängd eller inställd att köras en annan tid
BackupStopCode.USING_ANOTHER=En annan backupdestination har valts
BackupStopCode.NOT_USING=Backupdestinationen används inte längre
BackupStopCode.PAUSED=Backup:en var satt i paus
BackupStopCode.CLOSED=Backupdestinationen var avstängd
BackupNotReadyCode.NOT_AVAILABLE=Destinationen är inte tillgänglig
BackupNotReadyCode.DISABLED=Destinationen är inte inställd att vara igång
BackupNotReadyCode.PAUSED=Destinationen är satt i paus
BackupNotReadyCode.REDUCING=Backupfilerna komprimeras
BackupNotReadyCode.MANIFEST_NOT_INITIALIZED=Platsen för backup är inte tillgänglig
BackupNotReadyCode.MANIFEST_MOVED=Platsen för backup flyttas
BackupNotReadyCode.CAPACITY_REDUCED=Den avstatta kapaciteten har minskats
BackupNotReadyCode.EXCEPTION=Okänt problem (kontakta CrashPlan support om problem fortgår)
BackupNotReadyCode.MANIFEST_MIGRATION_NEEDED=Backupfilerna flyttas
BackupHistoryMessages.updateBackupPaths=CrashPlan är konfigurerad att säkerhetskopiera följande:
BackupHistoryMessages.updateBackupPaths.none=Inga filer eller mappar är valda att säkerhetskopieras.
BackupHistoryMessages.updateBackupPaths.exclude=* men kommer INTE säkerhetskopiera följande:
BackupHistoryMessages.backupStarted=Påbörjar backup {0} {1}
BackupHistoryMessages.backupStopped.target=Backup till {1} {0}: {2} krypterat och skickat{3}{4}
BackupHistoryMessages.backupStopped.source=Backup från {1} {0}: {2} mottaget{3}{4}
BackupHistoryMessages.backupStopped.reason=\ - Anledning för att avbryta backup: {0}
BackupHistoryMessages.backupStopped.empty=Backup färdig: Ingen ny data att säkerhetskopiera den här gången
BackupHistoryMessages.backupStopped.retry.summary=\ - Kan inte säkerhetskopiera {0} (används; försöker igen om {1} minuter)
BackupHistoryMessages.backupStopped.retry.file=\ -\ {0}
BackupHistoryMessages.notReady.target={0} inte redo för backup. Anledning: {1}
BackupHistoryMessages.notReady.source=Inte redo för backup från {0}. Anledning: {1}
BackupHistoryMessages.restoreStarted=Påbörjar återskapning {0} {1}: {2} ({3})
BackupHistoryMessages.restoreStopped.target=Återskapning från {1} {0}: {2} återskapades med {3} KB/s
BackupHistoryMessages.restoreStopped.source=Återskapning till {1} {0}: {2} skickades med {3} KB/s
BackupHistoryMessages.restoreStopped.failed={0} hade ett problem
BackupHistoryMessages.restoreStopped.failed.checksum=\ - Integritetskontroll misslyckades för {0}
BackupHistoryMessages.restoreStopped.failed.replace=\ - Kunde inte ersätta {0}
BackupHistoryMessages.restoreStopped.failed.replace.to=\ \ \ - Återskapad till {0}
BackupHistoryMessages.restoreStopped.failed.unknown=\ - Okänt problem för {0}
BackupHistoryMessages.restoreStopped.failed.skippingUnsupported=\ - Hoppas över filresurs som inte stöds {0}
BackupHistoryMessages.scanStarted=Scannar filer för backup
BackupHistoryMessages.scanStopped.complete=Scanning av filer slutfördes på {0}: {1} ({2}) hittades
BackupHistoryMessages.scanStopped.stopped=Scanning av filer stoppades
BackupSchedule.system.pause=Systemet har pausats i {0}
BackupSchedule.system.resume=Systemet har återupptagits
BackupSchedule.backup.pause=Bacupen har puasats i {0}
BackupSchedule.backup.resume=Backupen har återupptagits
BackupSchedule.always=Backup inställd att alltid köras
BackupSchedule.between=Backup inställd att köras mellan {0} och {1}
IAlert.FriendSpaceRequestAlert={0} har begärt att få ytterligare backuputrymme.
IAlert.ApplyingPatchAlert=CrashPlan har hämtat en uppdatering och programmet kommer starta om för att slutföra uppdateringen.
IAlert.BackupSevereAlert=Critical: CrashPlan säkerhetskopierade senast dina filer den {0}.
IAlert.BackupWarningAlert=Warning: CrashPlan säkerhetskopierade senast dina filer den {0}.
IAlert.CustomAlert={0}: {1}
IAlert.DownloadingPatchAlert=Hämtar en ny version av CrashPlan.
IAlert.FreeTrialAlert=30 dagars gratis testperiod
IAlert.LicenseExpiredAlert=CrashPlanlicensen har upphört att gälla: dina filer säkerhetskopieras inte längre.
IAlert.HelpWelcomeAlert=
IAlert.HelpIntroAlert=
IAlert.UpdateAvailableAlert=En ny version av CrashPlan finns tillgänglig.
IAlert.FriendInvitationAcceptedAlert={0} har accepterat din inbjudan till CrashPlan.
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Macintosh=
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Linux=
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Windows=
DownloadManager.complete=Hämtade uppgradering - version {0}.
DownloadManager.error.verification=Lyckades inte hämta uppgradering - version {0}, verifiering misslyckades.
DownloadManager.error.invalidUrl=Lyckades inte hämta uppgradering - version {0}, felaktig URL {1}
DownloadManager.error.connectionLost=Lyckades inte hämta uppgradering - version {0}, tappade förbindlesen.
DownloadManager.error.retry=Lyckades inte instalera uppgradering(ar), försöker igen om en timma
PatchManager.upgrade=Installerar uppgradering - version {0}
PatchManager.installed=Uppgradering installerad - version {0}
PatchManager.failed=Uppgradering mislyckades - version {0}
CPCVersionResponseMessage2.upgradesAvailable=Uppgraderingar finns tillgängliga på {0}
CPCComputerInactiveMessage=Denna dator har blivit inaktiv.
UIController.configSaved=Inställningarna sparades av användaren.
time.lessThanMinute=< 1 minut
time.minutes=minuter
time.hours=timmar
time.days=dagar
time.months=månader
time.years=år

BackupHistoryMessages.backupStopped.retry.summary=\ - Kunde inte säkerhetskopiera {0} (nästa försök inom {1})
speedBoost=\ (Effektiv hastighet: {0} KB/s)
c42.copyright=© 2004-2008 Code 42 Software, Inc. - Alla rättigheter förbehålles
status.lastBackup.pending=Första backup inte klar

RestorePanel.RestoreOptionsSelector.versionLatest.basic=senaste version
Settings.Backup.Inbound.listenAddress=Lyssna på bind adress:
Settings.Backup.Inbound.listenPort=Lyssna på port:
Settings.Account.license.serverAddress=PRO Server Host:
Settings.Account.license.serverAddressNote=(kräver omstart)
Settings.error.serverAddress.blank=Ange en PRO Server värd.

proFeature=CrashPlan+ feature

RestorePanel.RestoringPortlet.status.complete=Färdig! Återskapad till: {0}.
BackupStopCode.STALLED=Kommunikationen har fastnat.
Settings.General.showFullFilePath=Visa hela sökvägar på backupflik:
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.overwrite=skriv över
Settings.Network.bandwidthRate.high=Då jag är overksam, begränsa överföringshastighet till:
Settings.Network.bandwidthRate.low=Då jag är aktiv, begränsa överföringshastighet till:

time.minute=minut
time.hour=timma
time.day=dag
time.month=månad
time.year=år
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.DisconnectedCode.OLD_VERSION=du har en nyare version
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.DisconnectedCode.NEW_VERSION=du har en äldre version
IAlert.CpcVersionErrorMessage.title=Uppgradering krävs
IAlert.CpcVersionErrorMessage.OLD_VERSION=Destinationen {0} kan ej användas, din klient är för ny.
IAlert.CpcVersionErrorMessage.NEW_VERSION=Destinationen {0} kan ej användas, din klient är för gammal.
LoginPanel.error.cpcVersionOld=Destinationen {0} hos {1} kan ej användas, din klient är för ny.
LoginPanel.error.cpcVersionNew=Destinationen {0} hos {1} kan ej användas, din klient är för gammal.
RestorePanel.RestoringPortlet.detail.destination=Destination:
BackupHistoryMessages.restoreDestination=Återskapar filer till {0}
BackupHistoryMessages.restoreDestination.originalLocation=ursprungsplats
Settings.General.userIdleDelay=Användaren är overksam när inget hänt i:
Settings.General.userAwayThrottle=När användaren är overksam, använd max:
Settings.General.userPresentThrottle=När användaren är verksam, använd max:
Settings.General.percentCPU=procent CPU
Settings.Backup.Advanced.realtime=Övervaka filsystemet i realtid:
Settings.Backup.changedFileDelay=Säkerhetskopiera ändrade filer efter:
Settings.Backup.scanFileSystem=Kontrollera backup-urval var:
Settings.Backup.scanFileSystem.time=dagar, klockan

# SENDING BACKUP; lagringsplatsen är upptagen
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.BackupNotReadyCode.BUSY=ej tidsinställd att köras
# HISTORY; anledning till att backup inte redo
BackupNotReadyCode.BUSY=ej tidsinställd att köras
# Restore panel
RestorePanel.UnavailableReason.BUSY.name=ej tidsinställd att köras
RestorePanel.UnavailableReason.BUSY.warning=Kan ej återskapa eftersom destinationen inte är tidsinställd att köras.

error.global.system=Systemfel: Om problemet kvarstår - Installera om på nytt {0}
IAlert.SystemErrorAlert=Systemfel: Om problemet kvarstår - Installera om på nytt {0}
# SENDING BACKUP; du är verksam vid datorn som är inställd att inte hantera backup då
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.systemBusy=Backupen är satt i paus — väntar på att användaren ger sig av
# RECEIVING BACKUP; du är verksam vid datorn som är inställd att inte hantera backup då
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.BUSY=väntar på att användaren skall ge sig av
# HISTORY; anledning till att backup stannat
BackupStopCode.BUSY=Användaren är aktiv, väntar till dess att användaren ger sig av

BackupNotReadyCode.LICENSE_LIMIT_REACHED=Gränsen för antal datorer har uppnåtts
LoginPanel.error.invalidEmail=Inget konto hittades
LoginPanel.error.invalidPassword=Felaktigt lösenord
error.global.upgrading=Uppgraderar {0}
Settings.Security.privateDataPassword=Skyda dina privata data med ett annat lösenord än ditt \
kontolösenord
PasswordPrompt.repeat=Bekräfta lösenordet
PasswordPrompt.repeat.match=Överensstämmer
PasswordPrompt.repeat.mismatch=Överensstämmer ej

# User is choosing to use their account password to secure their data.
Settings.Security.PrivateDataPassword.account.password=Kontolösenord:
Settings.error.PrivateDataPassword.incorrectPassword=Felaktigt kontolösenord

# User is choosing to use their account password to secure their data.
Settings.Security.PrivateDataPassword.private.intro=Mata in ett privat lösenord för att skydda dina data. \
Detta är säkrare men mindre smidigt, eftersom du måste komma ihåg och hantera ytterligare ett lösenord.
Settings.Security.PrivateDataPassword.private.password=Lösenord för data:

IAlert.MissingDataPassword=Mata in lösenordet som används för att kryptera eller dekryptera dina data. Ett lösenord måste anges \
innan {0} kan säkerhetskopiera eller återskapa dina data.
IAlert.MissingDataPasswordMessage.title=Lösenord för data saknas
IAlert.MissingDataPasswordMessage.message=Mata in lösenordet som används för att kryptera dina data.
IAlert.MissingDataPasswordMessage.passwordLabel=Lösenord:
IAlert.MissingDataPasswordMessage.error.incorrectPassword=felaktigt lösenord
GuestRestoreWindow.title=Gäståterskapning för {0}
BackupHistoryMessages.restoreStopped.retry=\ -\ Återskapning försöker igen om {0}
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.restorePath.default={0}
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.restorePath.originalLocation=ursprunglig plats
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.restorePath.specificLocation=angiven plats ({0})
Settings.Backup.Exclusions.suffixLabel=Uteslut filer och mappar som slutar med:
Settings.Backup.Exclusions.regexLabel=Uteslut sökvägar enligt uttrycket:
Settings.Backup.Exclusions.suffixNoteLabel=(t.ex. “mp3” för att inte säkerhetskopiera musik)
Settings.Backup.Exclusions.regexButton=Regujärt uttryck

Destinations.BackupPortlet.lastBackupLabel=Senaste backup:
Destinations.BackupPortlet.spaceUsedLabel=Använt utrymme:
BackupDestinationPanel.BackupDestinationForm.cpc.message=Backup till {0} kostar $.10 per GB per månad. \
Minsta kostnad per månad är $5 per månad för 0-50GB.
Destinations.BackupPortlet.spaceGiven.automatic=Automatisk
Destinations.BackupPortlet.spaceGiven.unlimited=Obegränsad
BackupDestinationPanel.BackupDestinationForm.cpc.manageSubscription=Hantera prenumerationer...
BackupDestinationPanel.BackupDestinationForm.error.invalidManifestPath=Backupmotorn har inte tillgång till den angivna platsen.

ipaddress.internalLabel=Intern adress:
ipaddress.cpcLabel=Serveradress:
ipaddress.externalLabel=Extern adress:

connection.status=Anslutningsstatus:
connection.retry=Försök igen
connection.connected=Ansluten i {0}
connection.disconnected=Ej ansluten, försöker igen om {0}

BackupPanel.BackupSourcePanel.title=Inkommande backup från {0}
BackupPanel.BackupSourcePanel.nameLabel=Namn på källan:
BackupPanel.BackupSourcePanel.guidLabel=Dator:
BackupPanel.BackupSourcePanel.userEmailLabel=Ägare:
BackupPanel.BackupSourcePanel.lastBackupLabel=Senaste backup:
BackupPanel.BackupSourcePanel.spaceUsedLabel=Använt utrymme:
BackupPanel.BackupSourcePanel.locationLabel=Plats:
BackupPanel.BackupSourcePanel.location.browse.title=Välj en mapp
BackupPanel.BackupSourcePanel.location.status.remaining=Flyttar backupfiler, — {0} kvastår
BackupPanel.BackupSourcePanel.location.status.inactive=Väntar på att flytta backupfiler
BackupPanel.BackupSourcePanel.location.status.error=Kan inte flytta — {0}
BackupPanel.BackupSourcePanel.location.detail.todo=Att göra:
BackupPanel.BackupSourcePanel.location.detail.completed=Färdigt:
BackupPanel.BackupSourcePanel.allowedSpace=Tilldelat utrymme:
BackupPanel.BackupSourcePanel.allowedSpaceAutomatic=Automatiskt
BackupPanel.BackupSourcePanel.allowedSpaceSize=GB

Settings.Backup.Selection.title=Ändra filurval

Settings.General.name=Namn på denna dator:
Settings.error.machineNameBlank=Ange ett namn för denna dator.

IAlert.RealtimeWatcherAlert.Solaris=
IAlert.HepPersonalizeAlert=
OutOfSpaceReason.FREE_SPACE_LIMIT_REACHED=
# status line {0}: step, {1}: progress %, {2}: estimate time
ArchiveMaintenanceStatus.statusLine1= {0}
ArchiveMaintenanceStatus.statusLine2= {0} {1}
ArchiveMaintenanceStatus.statusLine3= {0} {1}, {2}
url.cpcDataCenter=http://www.crashplan.com/data_center.vtl

 

Automatic online backup service Automatische Online Datensicherung Online backup servicio automático Automatische online backup dienst Usługi online backup automatycznie Service de sauvegarde automatique en ligne