Powered byCRASHPLAN

Amendement gegevensverwerking

Beste Pro Backup klant,

Dit document is een "amendement gegevensverwerking" ("DPA") voor klanten die zoeken naar een "verwerkersovereenkomst" met verwijzingen naar de "Algemene Verordening Gegevensbescherming" (EU) 2016/679 ("AVG").

Dit document mag trouwens niet als juridisch advies gezien worden, maar simpelweg als onze interpretatie van de regelgeving. 

Persoonsgegevens die een klant opslaat bij Pro Backup

Deze DPA behandelt de persoonsgegevens, zoals gedefinieerd door de AVG, die een klant opslaat (met CrashPlan software) bij Pro Backup. De voorwaarden en principes in deze DPA zijn van toepassing op alle Pro Backup-klanten, ongeacht waar ze zich bevinden.

De verwerking van persoonsgegevens door Pro Backup als "verantwoordelijke" voor de verwerking valt buiten het bereik van deze DPA.

Amendement

Deze DPA is een amendement op onze algemene voorwaarden en huisregels en is opgenomen door verwijzing vanuit iedere pagina, inclusief de Pro Backup privacyverklaring, op deze website.

Recht om deze DPA bij te werken

Naarmate de GDPR verder evolueert en beste praktijken worden verfijnd, behoudt Pro Backup zich het recht voor om deze DPA op elk gewenst moment bij te werken. Als er iets is dat we zien als een wezenlijke verandering, zullen we onze klanten 30 dagen van tevoren op de hoogte brengen van de wijziging.

Is de AVG van toepassing?

 

Om deze vraag te beantwoorden hebben we onder andere de "Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming" uitgegeven door het Ministerie van Justitie en Veiligheid geraadpleegd. Die handleiding bevat op pagina 10 een stroomdiagram dat hieronder verkort is weergegeven:

 1. Verwerkt u gegevens?

  Misschien; overwegingen:
  Het begrip "opvragen" of "raadplegen" op te rekken tot het generieke lezen van computerbestanden, dat door de CrashPlan software plaats vindt, dan wordt het maken van de reservekopie "verwerken".
  Opslaan is sowieso verwerken, maar versleuteld opslaan misschien weer niet.
  Anderzijds betreft de AVG over gestructureerde gegevens. CrashPlan software heeft niet de intentie om structuur in computerbestanden te ontdekken, voornamelijk ongestructureerde blokken met bitpatronen; onbekende, duplicaten en gewijzigde blokken met bitpatronen.
  In hoeverre is een verhuurder van kluisruimte, waar in de kluis een tape met reservekopieën van computerbestanden wordt achtergelaten, een verwerker van persoonsgegevens?
 2. Zijn deze gegevens persoonsgegevens?
  Misschien; overwegingen:
  Ondanks dat de dienst niet specifiek is bedoeld voor het maken van reservekopieën van persoonsgegevens, maar voor gegevens in het algemeen, zal de dataselectie in de meeste gevallen ook persoonsgegevens bevatten.
  Anderzijds worden geen persoonsgegevens opgeslagen maar blijft er na de versleuteling slechts willekeurige ruis over. Daarnaast zijn gepseudonimiseerde of geanonimiseerde persoonsgegevens al wat anders dan gewone persoonsgegevens, waarmee versleutelde persoonsgegevens waarschijnlijk geen persoonsgegevens meer zijn zolang Pro Backup niet in staat is om de persoonsgegevens te lezen.

Resultaat:

De Verordening is mogelijk niet van toepassing op uw verwerking.

AVG nakoming

Pro Backup voldoet desondanks aan de vereisten die zijn uiteengezet in de AVG voor een gegevensverwerker. Onze naleving van de AVG omvat, maar is niet beperkt tot:

 • Het gebruik van persoonsgegevens uitsluitend voor de uitvoering van onze diensten en zoals is toegestaan door de toepasselijke wetgeving;
 • Het nemen van gepaste maatregelen om de beveiliging van de Pro Backup-processen voor persoonsgegevens te waarborgen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot: de inzet van algemeen aanvaarde technische beveiligingen en het opleiden van medewerkers;
 • Er voor zorgen dat alle Pro Backup-personeel dat toegang heeft tot of persoonsgegevens verwerkt, onderworpen is aan geheimhouding;
 • Er voor zorgen dat derden geen persoonsgegevens verwerken die zijn ontvangen van Pro Backup, behalve in overeenstemming met de toepasselijke AVG-vereisten;
 • Onderhouden van verplichtingen in verband met verzoeken om toegang en andere rechten van betrokkenen onder de AVG;
 • Bewaren van persoonsgegevens na beëindiging van een account voor de periode die is gespecificeerd in ons gepubliceerde privacybeleid;
 • In het onwaarschijnlijke geval van een systeeminbreuk zullen we u (binnen 72 uur) een kennisgeving per e-mail sturen en kunnen wij, naar eigen goeddunken, onze status pagina bijwerken. Een "systeeminbreuk" houdt niet in dat een klantaccount wordt benaderd via geldige inloggegevens, tenzij die inloggegevens zijn weergegeven door een actie of fout van Pro Backup of een van zijn subprocessors.

Is het altijd nodig om een aparte verwerkersovereenkomst te hebben?

Nee, het gaat erom dat er tussen partijen afspraken worden gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens en dat deze afspraken op de een of andere manier schriftelijk worden vastgelegd. Dat hoeft niet in een apart document, maar kan bijvoorbeeld ook heel goed in de algemene voorwaarden… — https://www.nederlandict.nl/news/de-avg-uitgelegd-deel-9-verwerkersovereenkomst/

Nachtrag zur Datenverarbeitung Data Processing Addendum