Powered byCRASHPLAN

Huisregels

 • Revisie 3
 • Laatst bijgewerkt op 26 mei 2011. Belangrijke wijzigingen zijn gemarkeerd in rood.

Neemt u alvorens u een abonnement bestelt of gratis proefperiode bij Pro Backup afneemt kennis van onderstaande huisregels. Op het bestelformulier dient u aan te vinken dat u akkoord gaat met deze huisregels.

1. Proefperiode

 1. Door het volledig en correct invullen van het 'Maak uw Account'-formulier, ontstaat een volledig kosteloze proefperiode voor een periode van 2 weken op de online backup service van Pro Backup.
 2. U beschikt dan over de volledige backup software – zonder beperkingen van de bandbreedte – en u maakt vrijblijvend gebruik van onze online backup opslagruimte op dezelfde servers waar na de proefperiode ook gebruik van gemaakt wordt.
 3. Bij inactiviteit of het vermoeden van fraude kan de proef voortijdig worden beëindigd.
 4. Uw proefperiode zal niet automatisch overgaan in een betaalde dienst.

2. Na de proefperiode

 1. Wilt u echter gebruik blijven maken van de dienst, zet dan uw proefperiode om in een betaalde dienst.
 2. Uw betaalde dienst werkt met dezelfde login-gegevens als uw proefperiode zodat de reeds verzonden reservekopiëen niet nogmaals getransporteerd worden.
 3. Ontvangt Pro Backup uw betaling alvorens de proefperiode eindigt dan draait de backup zonder onderbreking door.

3. Leveringsomvang

 1. De door Pro Backup in bruikleen ter beschikking gestelde software maakt reservekopieën van de gegevens die u geselecteerd heeft, tot een overeengekomen maximumhoeveelheid aan gegevens - de opslaglimiet.
 2. Pro Backup zorgt ervoor dat het niet mogelijk is om meer gegevens op te slaan dan de overeengekomen capaciteit. In het geval van overschreiding is Pro Backup gerechtigd de boven de overeengekomen capaciteit opgeslagen data te verwijderen.
 3. Optionele gebruikersondersteuning per e-mail reageert niet direct doch binnen 3 werkdagen.
 4. Optionele gebruikersondersteuning – zoals bijvoorbeeld per telefoon, chat en op locatie – wordt verleend op basis van een uurtarief. Bij een bestelling voor 12 maanden wordt 3 uur vooraf gefactureerd. Na verbruik van deze uren wordt de uitgebreide ondersteuning geleverd met een betalingsconditie van 30 dagen strikt. Er wordt gerekend in tijdseenheden van 15 minuten. Er wordt geen geld geretourneerd.
 5. Pro Backup maakt geen reservekopieën van uw backup gegevens op haar servers. In geval van opslagstoringen wordt defecte opslagruimte vervangen door blanco nieuwe opslagmedia.
 6. Binnen de CrashPlan PRO software is het niet mogelijk om te synchroniseren tussen bestemmingen.
 7. Klant zal de opslagruimte alleen gebruiken voor het opslaan van reservekopieën.

4. Privacy

 1. Door het plaatsen van een bestelling worden uw (bedrijfs)gegevens opgenomen in ons klantenbestand. Alle gegevens die u ons doorgeeft worden enkel gebruikt voor interne verwerking in het kader van een verantwoorde bedrijfsvoering en uitvoering van onze online backup service. Wij verstrekken geen gegevens aan derden anders dan noodzakelijk om een onze online backup service te waarborgen. U ontvangt geen ongevraagde mail (spam) van ons met uitzondering van belangrijke mededelingen.
 2. De CrashPlan PRO software versleutelt altijd uw data. Uw gegevens zijn standaard alleen toegankelijk:
  1. met uw persoonlijke inlognaam en wachtwoord,
  2. op uw verzoek door medewerkers van Pro Backup om u te assisteren bij noodherstel.
 3. Daarnaast kunt u een extra gegevenswachtwoord of private sleutel instellen. Dan zijn uw reservekopieën alleen nog toegankelijk met de combinatie van:
  1. uw persoonlijke inlognaam, wachtwoord en uw gegevenswachtwoord/private sleutel.
  Zonder uw gegevenswachtwoord/private sleutel kan zelfs Pro Backup uw gegevens niet benaderen.
 4. Bij verlies van uw gegevenswachtwoord/private sleutel moet u een nieuw account bestellen en instellen.
 5. Na beëindiging van elke overeenkomst, ook de proefperiode, deactiveren wij uw account en verwijderen uw reservekopieën definitief.

5. Betaling

 1. De facturatie vindt uitsluitend electronisch plaats.
 2. De eerste keer factureren wij u op het moment dat u bestelt. Dit bedrag is evenredig aan het aantal resterende kalendermaanden gerekend vanaf de maand waarin u bestelt.
 3. Wij werken standaard op basis van vooruitbetaling. Dat geldt ook bij capaciteitsuitbreidingen.
 4. Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u in gebreke en kan de backup pauzeren.
 5. Nadat u 30 dagen in gebreke bent gebleven, is Pro Backup gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang te ontbinden; uw account te deactiveren en de reservekopieën definitief te verwijderen, zonder schadeplichtig te worden of te zijn.
 6. Alle bedragen, tenzij anders vermeld, zijn in euro's. Deze bedragen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen van overheidswege.
 7. De verlengingsfactuur heeft een betalingstermijn van 30 dagen.
 8. Er vindt geen restitutie van vooruitbetaalde gebruiksvergoeding plaats. Met uitzondering van acounts met een jaarbedrag groter dan € 1000,-. Deze accounts kunnen aanspraak maken op restitutie van vooruitbetaalde gebruiksvergoeding minus € 44,50 administratiekosten.

6. Opzegging

 1. Opzeggen hoeft niet omdat de levering aan het einde van de overeenkomstduur automatisch stopt.

MD5-controlesom: 81007cc90f3f17c58473f50a63ab41a8

Revisies

 1. wel worden de gegevens opgeslagen op een RAID-5 schijfsysteem voorzien van een reserveschijf {30 september 2009}
 2. Alle bedragen, tenzij anders vermeld, zijn in euro's. Deze bedragen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen van overheidswege. De verlengingsfactuur heeft een betalingstermijn van 30 dagen. Er vindt geen restitutie van vooruitbetaalde gebruiksvergoeding plaats. Met uitzondering van abonnementen met een jaarbedrag groter dan € 1000,- zijn per kalendermaand opzegbaar. Deze abonnementen kunnen aanspraak maken op restitutie van de vooruitbetaalde gebruiksvergoeding minus € 44,50 administratiekosten.{20 september 2010}
 3. Alle bedragen, tenzij anders vermeld, zijn in euro's. Deze bedragen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen van overheidswege. De verlengingsfactuur heeft een betalingstermijn van 30 dagen. Er vindt geen restitutie van vooruitbetaalde gebruiksvergoeding plaats. Met uitzondering van accounts met een jaarbedrag groter dan € 1000,-. Deze accounts kunnen aanspraak maken op restitutie van vooruitbetaalde gebruiksvergoeding minus € 44,50 administratiekosten. {26 mei 2011}

Hausordnung House rules