Powered byCRASHPLAN

Meerdere back-up sets met één enkele bestemming

Dit artikel geldt alleen voor CrashPlan software versie 3 of nieuwer, niet voor versie 2010.

Back-up sets kunnen back-uppen naar gescheiden bestemmingen of naar één bestemming. Echter, als je een back-up van meerdere sets naar één bestemming, zijn er enkele belangrijke scenario's te overwegen. Deze overwegingen gelden als u regels voor bestandsuitsluiting ingeeft, of als u unieke versie en verwijderde bestanden retentievoorkeuren opgeeft voor de sets die een bestemming delen.

Beïnvloedt

CrashPlan toepassingsinstellingen met de volgende functies:

 • Meerdere back-up sets en
 • Unieke versie- of verwijderde bestanden retentieinstellingen of bestandsuitsluitingen en
 • Naar één enkele bestemming (gedeeld door verschillende sets).

Uitsluitingen van bestandsnamen

Uitsluitingen van bestandsnamen voor om het even welke back-upset hebben gevolgen voor alle back-upsets naar dezelfde bestemming.

Bijvoorbeeld

Stel dat de sets A en B reservekopieën maken naar bestemming 1. De sets hebben verschillende regels uitsluitingen van bestandnamen.

 • Back-upset A (hieronder) is ingesteld om bestanden die eindigen op .mp3, .mp4, en .wav uit te sluiten
 • Back-upset B geen uitsluitingen opgeven

Bestanden en mappen uitsluiten die eindigen op: (bijv. 'mp3' om te vermijden een back-up van muziek te maken) [ ] Gewone uitdrukking (*) .mp3 (*) .mp4 (*) .wav

Ook al zijn er geen uitsluitingen opgegeven voor set B, MP3s, MP4s, en WAV bestanden uit deze set zullen niet ge-backupt worden naar bestemming 1. Uitsluitingen toegepast op een back-upset worden toegepast op iedere back-upset die reservekopieën maakt naar dezelfde bestemming.

Casestudy 1

Een gebruiker wil twee back-upsets hebben, waar:

 • Back-upset 1: De bestandsselectie bevat alles in haar Documenten map. Een bestandsuitssluiting is gebruikt om het PST-bestand voor Microsoft Outlook uit te sluiten.
 • Back-upset 2: De bestandsselectie bevat nu alleen de map die het Microsoft Outlook PST -bestand bevat. Geen bestandsuitsluitingen zijn aangewezen.

Dit scenario werkt niet als beide sets reservekopieën naar dezelfde bestemming maken (bijvoorbeeld., cloud, en een externe vaste schijf). Het is mogelijk dat CrashPlan in het begin een reservekopie van het PST-bestand uit back-upset 2 maakt. Echter, zodra de bestandsverificatiescan voor back-upset 1 voor die bestemming wordt uitgevoerd, ziet het de uitzondering voor PST-bestanden en verwijderd het bestand uit het back-uparchief.

Casestudy 2

 • Back-upset 1: De bestandsselectie omvat alles in haar Documenten map. Bestandsuitsluitingen worden gebruikt om AVI en MPEG-bestanden uit te sluiten. De set maakt reservekopieën naar beide cloud bestemmingen.
 • Back-upset 2: De bestandsselectie omvat alles in haar Documenten map. Er zijn geen bestandsuitsluitingen aangebracht. De set maakt reservekopieën naar een externe vaste schijf.

Dit scenario werkt omdat ze back-upsets met verschillende bestemmingen gebruikt. De AVI en MPEG-bestanden die uitgesloten worden van back-up naar de CrashPlan cloud, zullen succesvol naar de externe vaste schijf bestemming worden geback-upt. 

Versies en gewiste bestanden retentieinstellingen

Slechts één set met versie en gewiste bestanden retentieinstellilngen kunnen worden toegepast op back-upsets die reservekopieën maken naar één enkele bestemmingen:

 • Zodra meerdere back-upsets reservekopieën maken naar één enkele bestemming, dan worden de versie en gewiste bestanden retentieinstellingen van de back-upset met de hoogste prioriteit toegepast op alle sets die reservekopieën maken naar die bestemming.
 • Als u verschillende back-upsets wilt met verschillende versie en gewiste bestanden retentieinstellingen, back-up naar meerdere bestemmingen.​

Voorbeelden

Laten we zeggen dat u twee back-sets wilt creëren, beide back-uppend naar bestemming 1. De twee sets hebben verschillende versies en gewiste bestanden retentieinstellingen:

 • Back-upset A (fig. 1) is ingesteld om gewiste bestanden elke dag te verwijderen
 • Back-upset B (fig. 2) is ingesteld om nooit gewiste bestanden te verwijderen

fig. 1

Instellingen voor back-upfrequentie en versiebeheer - Gewiste bestanden verwijderen: elke dag

fig. 2

Instellingen voor back-upfrequentie en versiebeheer - Gewiste bestanden verwijderen: nooit

Als back-upset A is ingesteld als prioriteit 1 (fig. 3), alle gewiste bestanden, onafhankelijk van back-upset, worden verwijderd van bestemming 1 na een dag.

Als u de back-upset prioriteit instelt zodat back-upset B nu de eerste prioriteit heeft, dan worden gewiste bestanden nooit verwijderd van bestemming 1.

fig. 3

fig 3. - Backup set B: Never remove

 

Casestudy 1

Een gebruiker wil:

 • Een versie van bestanden in haar Documenten map, ieder uur bewaard gedurende de laatste week en
 • Een versie van een foto in haar Foto's map, iedere dag bewaard gedurende de laatste week 

Dit scenario werkt niet als de gebruiker alleen reservekopieën maakt naar één bestemming met deze instellingen. Aangenomen dat de Documenten map de hoogste prioriteit heeft, dan zal CrashPlan een versie van ieder bestand voor elk uur gedurende de laatste week behouden.

Casestudy 2

Een gebruiker wil: 

 • Een reservekopieversie van bestanden naar alle cloud-bestemmingen maken, iedere 15 minuten gedurende de laatste week
 • Een reservekopieversie van bestanden naar haar externe vaste schijf maken, iedere dag gedurende de laatste week

Dit scenario werkt omdat het back-upsets met verschillende bestemmingen gebruikt.

Mehrere Sicherungs-Datensätze mit einem einzigen Ziel Multiple backup sets with a single destination