Powered byCRASHPLAN

Ondernemer verdiept zich nauwelijks in digitale beveiliging

Tips digitale beveiliging

Telewerken

Bedenk goed wie mag of moet telewerken. Zorg dat dit gebeurt over een beveiligde VPN-verbinding en maak afspraken met de medewerkers overe de beveiliging van het thuisnetwerk en de thuis-pc.

Firewall

Zorg voor voldoende afscherming tussen het bedrijfsnetwerk en internet. Kies indien mogelijk voor een hardware firewall die onderdeel is van het reguliere systeembeheer.

Back-up

Dit kan in veel gevallen verbeterd worden. Kijk (ook) naar online back-up. Maak iemand (intern) verantwoordelijk voor de back-upprocedures.

Verwisselbare media

Er worden veel media zoals USB-sticks, cd's, dvd's en laptops gebruikt. Vaak bevatten ze belangrijke informatie maar zelden of nooit zijn deze gegevens beveiligd. Versleutel de bedrijfsgevoelige informatie.

  • Iedere mkb'er kan te maken krijgen met de ernstige gevolgen van cybercrime, criminaliteit via ict en internet.
  • Het mkb is hier onvoldoende tegen gewapend. Een veiligheidsplan is noodzakelijk.

"In de praktijk blijken kleine ondernemers zich niet bewust van de enorme toename en gevolgen van cybercriminaliteit", weet Kelvin Klijnsma, innovatieadviseur van Syntens, uit ervaring. Digitale criminaliteit gaat verder dan een virus of spam.

"Veel mkb'ers denken dat een firewall of antivirussoftware afdoende is voor de digitale veiligheid van hun bedrijf", vertelt Klijnsma, "maar dit is te beperkt."

'De mens vormt de zwakste schakel'

Informatiesystemen van ondernemers worden door criminelen misbruikt voor bijvoorbeeld de verspreiding van spam of porno. "De ondernemer heeft dit vaak niets eens in de gaten, maar voor de buitenwereld lijkt hij zich schuldig te maken aan illegale praktijken. Beleid gericht op informatiebeveiliging kan dit voorkomen. Denk aan back-upprocedures en een calamiteitenplan. Maar ook aan de mensen: welke rol speelt iedereen, wie is verantwoordelijk, wat zijn de bevoegdheden? En zorg voor een internetgedragscode."

Technologie

Een dergelijke aanpak ontbreekt in het mkb vrijwel volledig. Klijnsma verklaart: "Ten eerste weten ondernemers vaak niet wat cybercrime inhoudt. Ze zien het als iets technologisch waar ze geen verstand van (willen) hebben. Ondernemers verdiepen zich nauwelijks in digitale beveiliging." Dit sluit direct aan bij een ander probleem: de grote afhankelijkheid van ict en ict-experts. Klijnsma: "Ondernemers vertrouwen blind op de ict-leverancier, ook als het om beveiliging gaat. Maar meestal zijn hierover geen afspraken gemaakt. Ik zou graag zien dat ict-leveranciers de mkb'er actief ondersteunen. Dat moet wel schriftelijk worden geregeld."

Zwakste schakel

Ondernemers hebben daarnaast weinig controle over de menselijke factor in het beveiligingsproces. "De mens vormt de zwakste schakel. Ze zijn zich niet bewust van de gevaren van een USB-stick of het downloaden van software. Hier speelt een crimineel graag op in. Een ondernemer doet er verstandig aan om een digitaal beveiligingsbeleid te creëren. Te beginnen met een wachtwoordbeleid en back-upprocedure."

 

 

Bron: Kamerkrant, editie juni 2009

Dateien Wiederherstellung Remote Backup