Powered byCRASHPLAN

Opletten bij online back-uppen naar het buitenland

Delft / Düsseldorf, 30 November 2009. - Back-uppen van gegevens bij buitenlandse aanbieders kan duur worden: Voor de beschikbaarheid van gegevens en de bescherming tegen verlies en misbruik is de eigenaar verantwoordelijk. Binnen de Europese Unie, gelden dezelfde bepalingen als binnen het eigen land. In twijfelgevallen helpt de Europese Commissie.

"Om privacy-redenen moet, niet alleen de opslag beschermd worden, maar ook het transport van de data", zegt Cyriel Jacobs, eigenaar van CrashPlan.nl. "Als de back-up in het buitenland wordt opgeslagen is het transportmedium, in de regel het internet: de reden waarom de verbinding via VPN, of op zijn minst door SSL-encryptie beschermd moeten worden." Alleen als er sprake is van een adequaat niveau van bescherming is het toegestaan de back-up gegevens op te slaan in het buitenland.

"De gegevens eigenaar is verantwoordelijk is voor de beveiliging van de gegevens", zegt Jacobs. "Dit zijn voor de lidstaten van de EU dezelfde regels als voor de transmissie in het eigen land." Jacobs beveelt zodoende aan, dat u een back-up provider uitkiest, die data-encryptie kan aanbieden. Bovendien moet de aanbieder in staat zijn om de veiligheidsprocessen te tonen die inbraakpogingen voorkomen, en om zijn cliënten te informeren, zonder vertraging, in het geval van mogelijke diefstal van gegevens.

Een ander criterium is de beschikbaarheid van back-ups: bij gegevensopslag in het buitenland is het mogelijk dat uitval van internet en die van de servers optellen, en zo de beschikbaarheid van het eigen systeem drastisch zou kunnen verminderen.

"In twijfelgevallen helpt de Europese Commissie vast te stellen of er een voldoende niveau van gegevensbescherming aanwezig is", aldus Jacobs. "Vooral met een remote backup naar niet-EU-landen, zou ik sterk adviseren, daaar navraag te doen." Ten slotte worden de gegevens onderworpen aan de privacywetgeving van elk vreemd land - en die kunnen er elk hun eigen ideeën op na houden. Bijvoorbeeld in vele landen, wordt de nationale veiligheid boven de bescherming van persoonsgegevens gesteld. "Ik zou gevoelige gegevens, bijvoorbeeld, niet zonder meer in de VS opslaan."

Informatie van de Europese Commissie voor de Bescherming van persoonsgegevens in derde landen:
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/thridcountries/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/index_en.htm

Vorsicht bei Remote-Backup im Ausland: Daten nur verschlüsselt übertragen und speichern Beware of remote backup in other countries: only transfer and save data encrypted