Powered byCRASHPLAN

AVG en cloud backup

Richtlijn gegevensbescherming

De Europese Unie (EU) heeft een Europese verordening 2016/679 die het gebruik van een cloud backup in bepaalde omstandigheden verbiedt, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De AVG legt een aantal basisvereisten op aan de bescherming van persoonsgegevens van Europese burgers.

In de praktijk wordt het door de AVG heel wat organisaties verboden om persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie te verzenden.

In welk land?

Veel organisaties en bedrijven hebben daardoor de kat uit de boom gekeken wat betreft cloudbackups omdat ze geen controle hebben over waar hun gegevens terechtkomen.

Servers binnen EU-grenzen

Bij Pro Backup worden de backup gegevens echter opgeslagen op servers in Nederland, die zich binnen de grenzen van de Europese Unie bevinden, waarmee gebruikers van Pro Backup aan de AVG voldoen.

EUDPD und Cloud Backup EUDPD and cloud backup