Powered byCRASHPLAN

EUDPD en cloud backup

Richtlijn gegevensbescherming

De Europese Unie (EU) heeft een Europese richtlijn die het gebruik van een cloud backup in bepaalde omstandigheden verbiedt, de EU Data Protection Directive. De EUDPD legt een aantal basisvereisten op aan de bescherming van persoonsgegevens van Europese burgers.

In de praktijk wordt het door de EUDPD heel wat organisaties verboden om persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie te verzenden.

In welk land?

Veel organisaties en bedrijven hebben daardoor de kat uit de boom gekeken wat betreft cloudbackups omdat ze geen controle hebben over waar hun gegevens terechtkomen.

Servers in Europa

Bij Pro Backup worden de backup gegevens echter opgeslagen op servers die zich binnen de grenzen van de Europese Unie bevinden, waarmee gebruikers van Pro Backup aan de EUDPD voldoen.

EUDPD und Cloud Backup EUDPD and cloud backup