Powered byCRASHPLAN

CrashPlan PRO installeren via console

Hoe kan ik een backup maken van een Linux computer zonder X-window interface (zoals Gnome, KDE, en Motif)?

Deze handleiding is bedoeld voor mensen die bekend zijn met de Linux commando regel.

Inhoud
 1. Linux systeem vereisten
 2. Installatie van de backup software
 3. Wat is dit spul dat ik zojuist uitgepakt heb?
 4. Installeren van de backup engine
 5. Uw eerste backup
 6. CrashPlan PRO log bestanden
 7. CrashPlan PRO desktop interface verbinden met een remote shell account
 8. Regelmatig gestelde vragen
Terug naar boven

Linux systeem vereisten

 • 32 of 64 bits Java 1.5.07+ voor de "machine" (daemon)
 • 32 bits Java 1.5.07 of hoger voor de "desktop" (GUI)

U kunt nagaan of java correct is geïnstalleerd en voldoet aan de versie vereisten door te typen:

java -version

Er zou dan iets moeten verschijnen wat lijkt op:

Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.5.0_12-b04)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 1.5.0_12-b04, mixed mode)

Terug naar boven

Installatie van de backup software

Download en pak het installatiebestand uit in een locatie naar keuze. Dit is uitsluitend voor het installatiebestand. Waar de definitieve installatie plaats gaat vinden, kiest u tijdens het uitvoeren van het installatiebestand.

cd /mijnvoorkeurs/installatiebestand/locatie
tar -zxf CrashPlan_2010-mm-dd.tgz

Vraagt u zich af welke locatie u moet kiezen om CrashPlan PRO te installeren? Als u alleen van plan bent om een remote backup te maken van gegeven in uw "home" map, dan kun u het gerust in uw "home" map installeren. Wilt u van het hele systeem een remote backup maken? Installeer het dan op de plek waar uw andere optionele software staat. Dit is meestal in /opt/ of /usr/local/

Terug naar boven

Wat is dit spul dat ik zojuist uitgepakt heb?

CrashPlan PRO bestaat uit twee onderdelen:

 1. CrashPlanEngine - De "machine" is de service die het eigenlijke backup werk verricht. Als het niet draait, dan worden er geen remote backups gemaakt.
 2. CrashPlanDesktop - De "desktop" is de grafische gebruikersinterface (GUI) die het mogelijk maakt om op een makkelijke manier de "machine" in te stellen, die de status weergeeft, en die het herstellen begeleidt.
Terug naar boven

Installeren van de backup engine

Het is erg belangrijk om CrashPlanEngine te installeren met een gebruikersaccount dat leesrechten heeft (of toegang tot) de bestanden waarvan u remote backups wilt maken. Als u alleen van plan bent om van uw eigen map de remote backup te maken, dan is het installeren van de software met uw rechten goed. Wenst u iemand anders zijn map of systeembestanden remote te back-uppen, let er dan op dat u de "machine" als root installeert.

Allereerst, ga naar de map waar u het installatiebestand uitgepakt hebt:

cd /mijnvoorkeurs/installatiebestand/locatie

Installeer dan de backup software met de permissies die uw voorkeur hebben:

 • Installeren van de "machine" met uw permissies:
  ./install.sh
 • Installeren van de "machine" met root permissies:
  sudo ./install.sh

Er worden u een serie vragen gesteld over waar de basis software en de uitvoerbare GUI te installeren. Als u de standaard suggesties goed vindt, volstaat het intoetsen van Enter om ze te accepteren. Als u een andere keuze wilt maken, type dan uw eigen keuze.

Zodra de installatie voltooid is, moet de "machine" automatisch in de achtergrond gaan draaien, en bent u klaar om verder te gaan.

Terug naar boven

Uw eerste backup

De grafisch client wordt altijd uitgevoerd met uw gebruikersrechten, dus ga verder en start hem op nadat de "machine" gestart is:

/usr/local/bin/CrashPlanDesktop

Dat is alles! Maak een account in CrashPlan, configureer de remote backup bestandenselectie, en kies "start". U bent nu helemaal klaar. Attentie: de gebruikersinterface kan op ieder moment afgesloten worden. De gebruikersinterface maakt namelijk niet de remote backup, het doet alleen de configuratie.

Terug naar boven

CrashPlan Log bestanden

Allerlei soorten nuttige informatie bevindt zich in de crashplan/log map. Bestanden eindigend op .0 zijn de meest recente, .1 de oudste. Bestanden ouder dan .0 of .1 worden weggegooid.

 • history.log - Samenvattende log van waar de "machine" mee bezig is geweest.
 • service.log - Een uiterst gedetailleerde log van de activiteiten van de "machine".
 • backup_files.log - Een lijst met bestanden die werden veiliggesteld en wanneer.
 • restore_files.log - Een lijst met bestanden die werden hersteld en alle ondervonden problemen daarbij.
Terug naar boven

CrashPlan PRO desktop interface verbinden met een remote shell account

Wat als u beschikt over een remote shell account op een machine, die SSH toegang heeft, maar geen X-window interface (zoals Gnome, KDE of Motif) of andere grafische gebruikersinterface (GUI)?

We gaan u nu laten zien hoe u uw lokale CrashPlan PRO desktop interface aan kunt sluiten op de remote CrashPlan Pro Backup "machine". Dit doen we door via SSH lokaal verkeer door te sturen naar de GUI controle poort van de backupservice die draait op het computersysteem op afstand.

 1. Installeer & start de "machine" op host 1.2.3.4 (dit is de remote server met alleen tekst toegang)
 2. Installeer CrashPlan PRO op uw lokale computer (Mac, Windows, Linux, Solaris, het maakt niet uit)
 3. Sluit de CrashPlan PRO toepassing af. In de CrashPlan map van uw lokale installatie, is er een map genaamd "conf", bewerk het bestand genaamd "my.ui.properties" (software versie 2010) of "ui.properties" (software versie 3.x).
  Voeg deze nieuwe regel aan het einde van het bestand toe:
  servicePort=4283
  En bewaar het bestand.
 4. Voor een beveiligde verbinding sturen we poort 4283 lokaal door naar onze server op afstand middels SSH.
  • Voor Linux, Mac, Solaris type dit commando in de terminal:
   ssh -L 4283:localhost:4243 uwgebruikersnaam@1.2.3.4
  • Voor Windows volg de Putty instructies:
   1. Voer het IP adres voor SSH zoals normaal in, maar open de verbinding nog niet:
    "Hostnaam (of IP-adres)": 1.2.3.4
    "Poort": 22
    "Connection type": SSH
   2. In het onderdeel "Connection > SSH > Tunnels", stelt u de "Bron poort" in op 4283, en de "Bestemming" op localhost:4243
   3. Kies daarna de knop "Toevoegen" (rechts van het invoervak 'Bron poort'); vervolgens zal in het "Doorgestuurde poorten:" lijstje daarboven worden toegevoegd: L4283 localhost:4243
   4. "Open" nu de verbindingssessie
   5. Als u nu netstat vanaf de commando regel uitvoert (Start > Uitvoeren > cmd), zou u 4283 als luisterend adres moeten zien:
    C:\>netstat -an -p TCP

    Active connections

      Proto  Local Address        Foreign Addres             State
      TCP    0.0.0.0:135          0.0.0.0:0                  LISTENING
      TCP    0.0.0.0:445          0.0.0.0:0                  LISTENING
      TCP    10.10.10.10:139      0.0.0.0:0                  LISTENING
      TCP    10.10.10.10:1042     71.82.98.209:80            CLOSE_WAIT
      TCP    10.10.10.10:1044     71.82.98.209:80            CLOSE_WAIT
      TCP    10.10.10.10:1045     192.143.97.18:80           CLOSE_WAIT
      TCP    10.10.10.10:1047     10.10.10.1:22              ESTABLISHED
      TCP    127.0.0.1:1025       0.0.0.0:0                  LISTENING
      TCP    127.0.0.1:4283       0.0.0.0:0                  LISTENING

   6. U kunt met het navolgende telnet command de verbinding testen:
    C:\>telnet localhost 4283
 5. Start nu de CrashPlan PRO applicatie op de lokale computer. Die is nu verbonden met de remote CrashPlan backup "machine", en kan naar wens ingesteld worden.
 6. (Optioneel) De CrashPlan PRO toepassing weer terug laten wijzen naar de lokale CrashPlan backup "machine".
  Bewerk de "my.ui.properties" (2010) of "ui.properties" (3.x) en maak van de servicePort regel een commentaar regel, door een # (hekje) aan het begin van deze servicePort regel te plaatsen. Bewaar het bestand, en dat is alles! De volgende keer dat u de CrashPlan PRO toepassing opstart, zal deze weer verbinden met de lokale CrashPlan backup "machine".
  #servicePort=4283

In het geval u geen beveiligde SSH verbinding nodig heeft — bijvoorbeeld binnen een LAN of VPN-omgeving — dan kunt u stap 3 en 4 overslaan, en de remote CrashPlan machine configureren om te luisteren naar een IP-adres dat gebonden is aan een netwerk interface in plaats van localhost (127.0.0.1) en de lokale CrashPlan GUI configureren om te verbinden met het remote IP-adres.

Voorbeeld opdrachten voor Ubuntu 13:
remote$ ifconfig eth0 | grep addr:
remote$ sudo nano /usr/local/crashplan/conf/my.service.xml

bewerk de regel <serviceHost>127.0.0.1</serviceHost>
remote$ sudo /usr/local/crashplan/bin/CrashPlanEngine restart

local-windows> edit /Program Files/CrashPlan/conf/ui.properties
local-mac$ sudo edit /Applications/CrashPlan/Contents/Resources/Java/conf/ui.properties

bewerk de regel serviceHost=127.0.0.1
zodat het overeenkomt met het IP-adres dat hierboven werd ingesteld.

Heeft u een tweede CrashPlan GUI nodig?
Op Windows kun je gewoon een kopie van "CrashPlan" in de map "Program Files" maken.
Niet op Mac OS X, kopiëren en plakken van CrashPlan in de Applications map zal niet werken.

Terug naar boven

Regelmatig gestelde vragen

 • Wat als ik de CrashPlan PRO desktop interface niet wil gebruiken?
  De meeste instellingen kunnen gewijzigd worden door het bestand conf/my.service.xml te bewerken. Let er op dat de "machine" herstart wordt na het maken van wijzigen, voordat de wijzigingen effect hebben.
 • Kan ik herstellen zonder de desktop interface?
  Nee, nog niet. Dat staat nog op de lijst om te verbeteren.
 • Is het een slecht idee om de CrashPlanEngine uit te voeren als root?
  Er zijn standaard risico's aan verbonden. Deze zijn gelijk aan die van iedere service die uitgevoerd wordt als root. Doordat de "machine" is geschreven in java, is ze immuun voor zogenaamde "buffer overflows", een vaak voorkomende "exploit" bij slecht geschreven C code. Houdt er echter rekening me dat iedere desktop client die kan verbinden, schrijfrechten heeft voor alle bestanden. Daarom zou u authenticatie moeten vereisen, ieder keer dat de desktop toepassing wordt gestart. Dit is in het "instellingen/beveiliging" onderdeel van de CrashPlan PRO desktop applicatie.
 • Welke poorten gebruik CrashPlan?
  UITGAAND TCP 443 - om te praten met de administratie server (aanmaken account, dynamische dns, etc.)
  LUISTEREND TCP 4242 - wanneer gepraat wordt met een andere CrashPlan PRO instantie om backups te maken
  LUISTEREND TCP 4243 - uitsluitend op localhost. Dit is wat CrashPlanDesktop gebruikt om te praten met de CrashPlanBackupEngine.
Terug naar boven

Tags

remote backup,remote control backup,remote backup control,remote backup server,remote backup gui,remote backup ui,command-line backup,command-line backup server,ssh backup,ssh backup server,headless backup

Remote Backup mit Linux Linux headless backup