Powered byCRASHPLAN

Niet mogelijk te verbinden met de lokale backup machine

Er zijn twee bekende situaties waarin dit voorkomt:

 1. binnen circa een kwartier na een eerste installatie van de CrashPlan software
 2. na een onverwachte stop van de computer en/of de CrashPlan software

1. Eerste installatie

Na een eerste installatie van de CrashPlan PRO software, kan na het opstarten van CrashPlan de melding verschijnen "Niet mogelijk te verbinden met de lokale backup machine - opnieuw proberen?". De CrashPlan software bestaat uit twee onderdelen:

 1. de gebruikersinterface,
 2. de machine.

Bij een nieuwe installatie kan deze machine uit zichzelf stoppen. Dit treedt eenmalig op, en uitsluitend in een incidenteel geval (dus niet bij alle nieuwe installaties), en binnen circa een kwartier na het beëindigen van het installatieproces.

Herstarten van de CrashPlan-machine is de oplossing

Dit herstarten van de CrashPlan machine kan op verschillende manieren:

 • Herstart de computer, of
 • Herstart de Mac OS X dienst via Terminal.app met het commando:
  $ sudo launchctl load /Library/LaunchDaemons/com.crashplan.engine.plist
 • Herstart de Windows service, via…
  • de grafische gebruikersinterface:
   • [ Start ] > [ Uitvoeren ] > "services.msc",
   • rechtermuisklik "CrashPlan Backup Service" en kies "Start"
  • de commandoregel:
   > net start CrashPlanService

2. Onverwachte stop / stroomonderbreking

Na een onverwachte stop van de computer en/of van de CrashPlan PRO software, kan na het opstarten van CrashPlan de melding verschijnen "Niet mogelijk te verbinden met de lokale backup machine - opnieuw proberen?".

In dit geval is er mogelijk een corruptie in één van de Crashplan cache bestanden opgetreden.

Wissen van de cache is de oplossing

Het wissen van de CrashPlan cache, kan op verschillende manieren:

Windows, via de commandoregel:

> net stop CrashPlanService
> rd "%ProgramFiles%\CrashPlan\cache" /S /Q
# CrashPlan versie 2010
> rd "%AllUsersProfile%\Application Data\CrashPlan\cache" /S /Q # CrashPlan versie 3,
> net start CrashPlanService

Mac OS X via het Terminal.app commando:

$ sudo launchctl stop com.crashplan.engine;sudo launchctl unload /Library/LaunchDaemons/com.crashplan.engine.plist;sudo rm -r /Library/Caches/CrashPlan/*;sudo launchctl load /Library/LaunchDaemons/com.crashplan.engine.plist;sudo launchctl start com.crashplan.engine

3. Beveiligingssoftware

CrashPlan is mogelijk niet compatibel met beveiligingssoftware zoals F-Secure, Ziggo Safe Online, CleanMyMac X.

Maak een uitzondering voor de CrashPlan software of schakel de beveiligingssoftware uit.

Keine Verbindung zu - lokalem Sicherungsdienst Unable to connect to the - local backup engine