Powered byCRASHPLAN

Windows: Hoe backup ik een gedeelde map, netwerkschijf of NAS?

Jammergenoeg ondersteunen we het back-uppen van gedeelde mappen op Windows niet. Daar is een reden voor, en het is niet dat CrashPlan PRO probeert om iets gemakkelijks voor u te verhinderen. De CrashPlan PRO sofware (om verschillende redenen) draait als een Windows service. Een van de belangrijkste voordelen is dat het wordt uitgevoerd, zelfs als je niet aangemeld bent op de computer. Dit betekent dat de back-up verder gaat en mensen back-ups kunnen maken naar jou (als je ze toestaat). Het probleem is, dat de CrashPlan PRO service de netwerkschijven niet kan benaderen die je voor jezelf aankoppelt. Dat is de manier zoals Windows werkt.

Afwijkend van andere back-up software is CrashPlan PRO ontwikkeld als Windows service. Dit betekent dat er ook back-ups gemaakt worden wanneer je niet aangemeld bent. Dit is een belangrijke veiligheidseigenschap. Als je laptop wordt gestolen, zou je de machine op afstand willen volgen, zelfs als de dieven niet aan kunnen melden, of misschien wilt u wel gegevens herstellen, of misschien (wanneer deze mogelijkheid wordt toegevoegd) op afstand de machine uit willen wissen.

Vanuit dagelijks perspectief bezien, dat betekent dat de Windows machine "vergrendeld" of "afgemeld" kan worden zonder de back-up beveiliging op te geven. De meeste producten worden uitgevoerd in de "gebruikersomgeving" wat betekent dat ze toegang hebben tot aangekoppelde schijven uit de "gebruikersomgeving". CrashPlan PRO wordt uitgevoerd in de systeemruimte, zodat CrashPlan PRO alleen toegang heeft tot de "systeemruimte" schijven. Microsoft heeft het zo ontworpen dat de "systeemomgeving" niet de in de "gebruikersomgeving" aangekoppelde schijven kan zien.

Maar CrashPlan PRO geeft het niet op, CrashPlan PRO heeft sommige eigenschappen in de maak die CrashPlan PRO in staat stelt direct het apparaat te benaderen en de "gebruikersomgeving" aangekoppelde schijf over te slaan. Dit heeft zelfs nog andere voordelen.

Nieuwe klanten hebben een manier gevonden om deze beperking van Windows te omzeilen, door een script te gebruiken dat uitgevoerd wordt tijdens het opstarten, en dan met "net use" voor de "systeemomgeving" de schijf aangekoppeld. Dit is meer iets voor mensen met een technische achtergrond, en wordt hieronder uitgelogd.

Stappen om een netwerk aangekoppelde schijf te te laten funcioneren met CrashPlan PRO op Windows:

1. Maak een batch bestand (.bat) om je schijf aan te koppelen.

De sleutel bij het "net use" commando is de /USER:ip\gebruikersnaam syntax. Zonder het IP-adres of hostnaam werkt het niet.

Het ruwe commando is deze (vervang de gekleurde vette elementen, verwijder de groter en kleiner dan tekens):

net use S: \\<apparaat_ip_adresof_hostnaam>\<share_naam> /USER:<apparaat_ip_adres_of_hostnaam>\<gebruikersnaam> <wachtwoord> C:\tmp\mount.log 2>&12>&1

Voorbeeld bestandsinhoud:

echo %date% %time% : "%cd%\mount.bat" >> C:\tmp\mount.log 2>&1 2>&1

net use S: \\192.168.1.4\gedeeld /USER:192.168.1.4\peter wachtwoord >> C:\tmp\mount.log 2>&1 2>&1

Download het voorbeeld mount.bat of mount-bat.zip bestand.

2. Maak een "Geplande taak" die het .bat bestand uitvoert als systeemgebruiker op Windows XP

Nu er een batchbestand is, is het aanmaken van een taak met Windows gemakkelijk.

Start-menu, Programma's, Bureau-accessoires, Systeemwerkset, Taakplanner
of C:\WINDOWS\Tasks > "Voeg geplande taak toe"

Blader naar het aangemaakte batchbestand (.bat)

Voer taak uit: Wanneer ik me aanmeld

Gebruikersnaam is 'system'

Gereed

Wanneer je aanmeldt met het account van de taakeigenaar, kun je zien dat er een aangekoppelde netwerkschijf is waarbij je geen rechten hebt om te leren (de Ontkoppelde) schijf. dat is de koppeling die CrashPlan PRO zal gebruiken.

The disconnected Network Drive, is the mapping that CrashPlan PRO will be using.

In CrashPlan PRO bestemming / bron bestanden bladeren:

The Disconnected network drive as sown in CrashPlan PRO destination/source file browser.

Natuurlijk kunnen de schijven ook aangekoppeld worden met je Gebruikersaccount, zodat je de bestanden kunt gebruiken. In dit geval zijn er twee driveletters die beide geldig zijn:

The Network Mapping will not be disconnected when it is mapped with your Owner account as will. Then you can interact wit the files. In this case the two mappings are both valid.

Maak een taak aan die het batchbestand (.bat) als systeemgebruiker op Windows Vista uitvoert. Met Windows Vista blijft het batchbestand gelijk, maar zijn de stappen op een Geplande Taak aan te maken, afwijkend.

Startmenu, Programma's, Bureau-accessoires, Systeemwerkset, Taakplanner

  1. Actie > Maak Taak aan
  2. Algemeen
    Task Scheduler > Menu Action > Submenu Create Task...
a.
Voer een Naam en een passende Beschrijving in
b.
Wijzig Gebruiker of Groep...
c.
Voer SYSTEEM in als te selecteren object
d.
Na bevestiging, zal de taak worden uitgevoerd als de SYSTEEM gebruiker:
When running the task, use the following user account: SYSTEM user: Change User or Group... Select User or Group: Select this object type: User, Group, or Built-in security principal [Object Types] > From this location: [Locations], Enter the object name to select: SYSTEM [Check Names] [Advanced] [OK] [Cancel] : When running the task, use the following user account: SYSTEM [Change User or Group]
  1. Triggers > Voeg een nieuwe Trigger toe, die wordt uitgevoerd bij het aanmelden van iedere gebruiker
  2. Acties: Kies de "Start een programma" actie en selecteer het batchbestand dat uitgevoerd moet worden.
New Trigger:: Begin the task: At log on; Setings: [check] Any user.

Voltooi de Trigger:

Create Task: tab Triggers: When you create a task, you can specify the conditions that will truger the task. Trigger: At log on; Details: At log on of any user; Status: Enabled New Actions: You must specify what actions this task will perform. Action: Start a program; Settings; Program/script: C:\tmp\mount.bat [Browse...], Add arguments (optional): ...blank...; Start in (optional): ...blank....

Voltooi de actie:

Create Task: tab Actions: When you create a task, ou must specify the action that will occur when your task starts. Action: Start a program; Details: C:\tmp\mount.bat
  1. Kies OK om de taak te maken. Jouw taak zal verschijnen binnen de lijst van Actieve Taken.
  2. Af- en aanmelden om de nieuwe taak te testen.
Active Tasks: Active tasks are tasks that are currently enabled, Summary: 18 total; Task name: Mount Share for CrashPlan

Windows: Wie kann ich ein geteiltes Verzeichnis, ein Netzlaufwerk oder NAS sichern? Windows: Backup windows netwerk share / mapped drives