Powered byCRASHPLAN

Privacyverklaring

Wij waarderen uw klandizie en wij weten dat uw privacy belangrijk voor u is.

Van toepassing op uw account

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de informatie die wordt verzameld met betrekking tot uw account en is niet van toepassing op de inhoud die klanten op onze systemen opslaan, inclusief alle persoonlijke gegevens. Pro Backup zal geen klantinhoud openbaren, verplaatsen, openen of gebruiken, behalve zoals bepaald in de algemene voorwaarden en huisregels van Pro Backup, deze privacyverklaring en ons amendement voor gegevensverwerking.

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

Pro Backup, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Over Pro Backup

Pro Backup is een in Nederland gevestigde micro-onderneming, handelend als reservekopie dienstverlener, met twee verschillende diensten:

 • CrashPlan PRO
 • CrashPlan PROe

Beide betreft hybride (lokaal en cloud) backup met gegevensopslag in Nederland voor particulieren, bedrijven en andere organisaties die gebruik maken van Macs of Windows/Solaris/Linux PCs.

Identiteit en adres van vestiging

Pro Backup
Hooeekkssttrraaaatt 3
5428 NNCC  Venhorst
Nederland

Bedrijfsleiding

C. Jacobs

Elektronische postbus

2010@nospam.probackup.nl

Telefoon

Door keuze voor verkoop via internet en lage prijzen kunnen we helaas niet voortdurend telefonisch bereikbaar zijn. Ons telefoonnummer is +31-157-112-149. Wanneer de werkzaamheden het toelaten wordt de telefoon beantwoord. Anders krijgt u het antwoordapparaat met het verzoek later terug te bellen of een email te sturen. Oproepen zonder nummerweergave (CLIP) gaan direct naar voicemail.

Handelsregister

KvK 27284497

Privacy is belangrijk

Omdat privacy belangrijk voor u is hebben we deze privacyverklaring geïmplementeerd die beschrijft hoe wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken die u aan ons verstrekt wanneer u een Pro Backup-account maakt, via onze website of via apps; wat we doen met de verzamelde informatie; en hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pro Backup verwerkt uw persoonsgegevens doordat u een account heeft aangemaakt en gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaattype

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag

Pro Backup verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het aanbieden, exploiteren, optimaliseren en onderhouden van onze online platforms, producten en diensten;
 • Om u de mogelijkheid te bieden een online account aan te maken;
 • Het verwerken, vervullen en voorzien van updates over online bestellingen;
 • Het afhandelen en verwerken van uw betaling;
 • Om u te kunnen bellen, e-mailen, post versturen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Het identificeren van serverproblemen of andere IT- of netwerkproblemen;
 • Het voorkomen van misbruik van de producten en diensten die wij aanbieden; en
 • Pro Backup verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Pro Backup neemt op basis van "geautomatiseerde verwerkingen" besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pro Backup) tussen zit. Pro Backup gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Pro Backup bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Personalia, e-mailadres, IP-adres, Apparaat type > 20 jaar < de CrashPlan software biedt geen mogelijkheid tot verwijderen van accounts
 • Adres > 7 jaar < wettelijk
 • Telefoonnummer > 7 jaar < wordt zoals het adres in de factuur bewaard
 • Internetbrowser > 1 jaar
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website > 1 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Pro Backup verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

We kunnen uw persoonlijk identificeerbare informatie alleen delen en bekend maken in de hieronder beschreven beperkte omstandigheden:

 • Aan leveranciers en andere externe serviceproviders die toegang tot uw persoonlijke gegevens nodig hebben om ons te helpen bij het leveren en verbeteren van onze producten. De derde partijen die uw informatie alleen in onze naam gebruiken en verwerken, zijn bedrijven zoals:
 • We kunnen uw gegevens ook aan derden bekendmaken:
  1. indien vereist door wettelijke of reglementaire vereisten, rechterlijk bevel of andere rechterlijke machtiging;
  2. in antwoord op wettige verzoeken van overheidsinstanties, inclusief met het oog op het voldoen aan nationale veiligheid en wetgeving handhavingseisen;
  3. in verband met de verkoop, overdracht, fusie, faillissement, herstructurering of andere reorganisatie van een bedrijf;
  4. om onze rechten, belangen of eigendommen, of die van derden te beschermen of te verdedigen;
  5. om eventuele vergrijpen in verband met onze producten en diensten te onderzoeken; en
  6. om de vitale belangen van een persoon te beschermen.
 • Aan een andere persoon of organisatie met uw toestemming.
 • Als u onze services gebruikt als onderdeel van een bedrijf, groep of organisatie waar Pro Backup is ingesteld door een beheerder, heeft de beheerder mogelijk toegang tot uw account en kunt u deze beheren. Raadpleeg het interne beleid van uw organisatie voor meer informatie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Pro Backup gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (bijvoorbeeld via welke webadres u op onze website terecht komt). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pro Backup en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens per post sturen naar bovengenoemd adres.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN), Nationale Nummer of equivalent identificatienummer, zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen?

Pro Backup neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice.

Datenschutzerklärung & Impressum Privacy declaration & imprint