Powered byCRASHPLAN

Questions? Call +31-157-112-149
or Contact us online

CrashPlan backup in Europa po polsku

AdFeed.providedBy=<a>Ads via Target 42</a>
ArchiveDetails.computer=Komputer\:
ArchiveDetails.lastBackup=Ostatnia kopia zapasowa\:
ArchiveDetails.location=Lokalizacja\:
ArchiveDetails.owner=W\u0142a\u015bciciel\:
ArchiveDetails.size=Rozmiar\:
ArchiveMaintenanceStatus.cache=Pami\u0119\u0107 podr\u0119czna\:
ArchiveMaintenanceStatus.deepMaintenance=\ (dok\u0142adne)
ArchiveMaintenanceStatus.percentEmpty=({0} puste)
ArchiveMaintenanceStatus.reduceState.OFF=Uko\u0144czone
ArchiveMaintenanceStatus.reduceState.QUEUED=W kolejce
ArchiveMaintenanceStatus.reduceState.STEP_1_PRUNE_FILES=Czyszczenie wersji plik\u00f3w
ArchiveMaintenanceStatus.reduceState.STEP_2_PRUNE_BLOCKS=Czyszczenie danych
ArchiveMaintenanceStatus.reduceState.STEP_3_COMPACT_FILES=Kompaktowanie wersji plik\u00f3w
ArchiveMaintenanceStatus.reduceState.STEP_4_COMPACT_BLOCKS=Kompaktowanie danych
ArchiveMaintenanceStatus.reduceState.STEP_5_VERIFY_FILES=Sprawdzanie plik\u00f3w
ArchiveMaintenanceStatus.statusLine1={0}
ArchiveMaintenanceStatus.statusLine2={0} {1}
ArchiveMaintenanceStatus.statusLine3={0} {1}, {2}
ArchiveMaintenanceStatus.verifyingBlocks=Sprawdzanie blok\u00f3w
ArchiveMaintenanceStatus.verifyingFiles=Sprawdzanie plik\u00f3w
Backup.Attach.DeletePreviousArchive.delete=Usu\u0144
Backup.Attach.DeletePreviousArchive.keep=Zachowaj, zmieniaj\u0105c nazw\u0119 folderu nadrz\u0119dnego
Backup.Attach.DeletePreviousArchive.message=Istnieje starsza wersja archiwum.
Backup.Attach.DeletePreviousArchive.prompt=Co chcesz zrobi\u0107 z tym archiwum kopii zapasowej?
Backup.Attach.DeletePreviousArchive.title=Istnieje starsza wersja archiwum
Backup.Attach.Success.message=Pomy\u015blnie dodano archiwum\!
Backup.Attach.Success.previousExists=Czy program CrashPlan ma usun\u0105\u0107 star\u0105 wersj\u0119 archiwum kopii zapasowej\:
Backup.Attach.Success.title=Do\u0142\u0105cz kopi\u0119 zapasow\u0105
Backup.Attach.deleteOriginal=Usu\u0144 oryginalne archiwum kopii zapasowej.
Backup.Attach.error.archiveAlreadyExists=W wybranej lokalizacji istnieje ju\u017c archiwum.
Backup.Attach.error.archiveNotFound=W wybranej lokalizacji nie znaleziono archiwum.
Backup.Attach.error.invalidArchive=Nieprawid\u0142owe archiwum, folder nadrz\u0119dny nie zgadza si\u0119 z to\u017csamo\u015bci\u0105 komputera.
Backup.Attach.error.folderDenied=Tworzenie kopii zapasowych w folderach lokalnych jest niedozwolone.
Backup.Attach.error.accountDenied=Udost\u0119pnianie kopii zapasowych pomi\u0119dzy komputerami u\u017cytkownika jest niedozwolone.
Backup.Attach.error.friendDenied=Udost\u0119pnianie kopii zapasowych pomi\u0119dzy komputerami znajomych jest niedozwolone.
Backup.Attach.keepOriginal=Zachowaj oryginalne archiwum kopii zapasowej.
Backup.Attach.location.browse.message=Wybierz archiwum kopii zapasowej, do za\u0142\u0105czenia\:
Backup.Attach.location.browse.title=Do\u0142\u0105cz kopi\u0119 zapasow\u0105
Backup.Attach.message=Archiwum wybrane do za\u0142\u0105czenia.
Backup.Attach.title=Do\u0142\u0105cz kopi\u0119 zapasow\u0105
Backup.Destination.Type.computer=Komputer
Backup.Destination.Type.folder=Folder
Backup.Destination.Type.friend=Znajomy
Backup.Destination.Type.online=Chmura
Backup.MoveConflict.delete=Usu\u0144
Backup.MoveConflict.keep=Zachowaj, zmie\u0144 nazw\u0119 folderu nadrz\u0119dnego
Backup.MoveConflict.message=W wybranej lokalizacji istnieje ju\u017c inne archiwum kopii zapasowej.
Backup.MoveConflict.prompt=Co chcesz zrobi\u0107 z tym archiwum kopii zapasowej?
Backup.MoveConflict.title=Konflikt archiw\u00f3w
Backup.Set.Destinations.cpcFee.activeFreeTrial=(BEZP\u0141ATNE przez {0})
Backup.Set.Destinations.cpcFee.activeSubscription=(Subskrypcja aktywna)
Backup.Set.Destinations.cpcFee.expiredFreeTrial=(Wymagana subskrypcja)
Backup.Set.Destinations.cpcFee.expiredSubscription=(Subskrypcja wygas\u0142a)
Backup.Set.Destinations.detail.analyzing=Analizowanie\:
Backup.Set.Destinations.detail.completed=Uko\u0144czono\:
Backup.Set.Destinations.detail.deleting=Usuwanie\:
Backup.Set.Destinations.detail.lastBackupLabel=Ostatnia kopia zapasowa\:
Backup.Set.Destinations.detail.quotaValue=U\u017cywane {0} ({1}) z {2}
Backup.Set.Destinations.detail.remaining=Pozosta\u0142o\:
Backup.Set.Destinations.detail.removing=Usuwanie\:
Backup.Set.Destinations.detail.sending=Wysy\u0142anie\:
Backup.Set.Destinations.detail.todo=Zadania do wykonania\:
Backup.Set.Destinations.help.folder.fees=(Wolne\!)
Backup.Set.Destinations.help.folder.name=Folder
Backup.Set.Destinations.help.friend.fees=(Wolne\!)
Backup.Set.Destinations.help.friend.name=Znajomy
Backup.Set.Destinations.help.mycomputer.fees=(Wolne\!)
Backup.Set.Destinations.help.mycomputer.name=Inny komputer
Backup.Set.Destinations.icon.connected=Po\u0142\u0105czone od {0}
Backup.Set.Destinations.icon.disconnected=Brak po\u0142\u0105czenia
Backup.Set.Destinations.invite.message=Aby zapewni\u0107 plikom najlepsz\u0105 ochron\u0119, nale\u017cy wskaza\u0107 przynajmniej 2 miejsca docelowe.
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.BATTERY_BLOCKED=zasilanie z akumulatora
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.BUSY=nie zaplanowano uruchomienia
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.CAPACITY_REDUCED=zmniejszono przydzielon\u0105 pojemno\u015b\u0107
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.DISABLED=nie zaplanowano uruchomienia
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.EXCEPTION=nieznany problem
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.INVALID_BLOCK_NUMBER=starsza wersja archiwum, skontaktuj si\u0119 z pomoc\u0105 techniczn\u0105
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.LICENSE_LIMIT_REACHED=osi\u0105gni\u0119to limit licencji
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.LICENSE_LIMIT_REACHED.business=subskrypcja wygas\u0142a
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_MAINTENANCE=trwa obs\u0142uga plik\u00f3w kopii zapasowych
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_MIGRATION_NEEDED=trwa migracja plik\u00f3w kopii zapasowych
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_MOVED=trwa przenoszenie lokalizacji przechowywania kopii zapasowych
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_NOT_INITIALIZED=lokalizacja przechowywania kopii zapasowych jest niedost\u0119pna
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.NETWORK_BLOCKED=sie\u0107 zablokowana
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.NOT_AVAILABLE=niedost\u0119pne
Backup.Set.Destinations.status.BackupNotReadyCode.PAUSED=wstrzymane
Backup.Set.Destinations.status.DisconnectedCode.NEW_VERSION=posiadasz starsz\u0105 wersj\u0119
Backup.Set.Destinations.status.DisconnectedCode.NOT_AUTHORIZED=nieautoryzowane
Backup.Set.Destinations.status.DisconnectedCode.OLD_VERSION=posiadasz nowsz\u0105 wersj\u0119
Backup.Set.Destinations.status.backupPaused=Tworzenie kopii zapasowej wstrzymane \u2014 wznowienie za {0}
Backup.Set.Destinations.status.backupStatus=Nie mo\u017cna utworzy\u0107 kopii zapasowej \u2014 brak po\u0142\u0105czenia od {0}
Backup.Set.Destinations.status.batteryBlocked=Tworzenie kopii zapasowej wstrzymane \u2014 oczekiwanie na pod\u0142\u0105czenie do zasilania
Backup.Set.Destinations.status.complete=Tworzenie kopii zapasowej uko\u0144czone\!
Backup.Set.Destinations.status.connectingToBackup=\u0141\u0105czenie z miejscem docelowym kopii zapasowej
Backup.Set.Destinations.status.cpcExpired.freeTrial=<a href\="url.cpc.signup">Wymagana subskrypcja</a>
Backup.Set.Destinations.status.cpcExpired.subscription=<a href\="url.account">Subskrypcja wygas\u0142a</a>
Backup.Set.Destinations.status.lastBackup={0} \u2014 ostatnia kopia zapasowa wykonana {1} temu
Backup.Set.Destinations.status.maintaining=Obs\u0142uga plik\u00f3w kopii zapasowych
Backup.Set.Destinations.status.missingPrivateKey=Nie mo\u017cna utworzy\u0107 kopii zapasowej \u2014 brak klucza szyfrowania archiwum
Backup.Set.Destinations.status.networkBlocked=Tworzenie kopii zapasowej wstrzymane \u2014 sie\u0107 zablokowana
Backup.Set.Destinations.status.nextBackup=Nast\u0119pna kopia zapasowa za {0}
Backup.Set.Destinations.status.noFiles=Nie wybrano plik\u00f3w do utworzenia kopii zapasowej
Backup.Set.Destinations.status.noPermission=Nie mo\u017cna utworzy\u0107 kopii zapasowej \u2014 osi\u0105gni\u0119to limit licencji
Backup.Set.Destinations.status.noPermission.business=Nie mo\u017cna utworzy\u0107 kopii zapasowej \u2014 subskrypcja wygas\u0142a
Backup.Set.Destinations.status.notReady=Miejsce docelowe niedost\u0119pne \u2014 {0}
Backup.Set.Destinations.status.outofspace=Brak miejsca w lokalizacji docelowej{0}
Backup.Set.Destinations.status.pause=Wstrzymaj tworzenie kopii zapasowej
Backup.Set.Destinations.status.remaining=Trwa tworzenie kopii zapasowej \u2014 pozosta\u0142o {0}
Backup.Set.Destinations.status.restoring=Oczekiwanie na zako\u0144czenie przywracania
Backup.Set.Destinations.status.resume=Utw\u00f3rz kopi\u0119 zapasow\u0105 teraz
Backup.Set.Destinations.status.running=Trwa tworzenie kopii zapasowej
Backup.Set.Destinations.status.scanning=Skanowanie
Backup.Set.Destinations.status.scanningCheckForDeleted=Skanowanie (sprawdzanie usuni\u0119tych plik\u00f3w)
Backup.Set.Destinations.status.scheduled=Tworzenie kopii zapasowej zaplanowane na {0}
Backup.Set.Destinations.status.systemBusy=Tworzenie kopii zapasowej wstrzymane \u2014 oczekiwanie na przerw\u0119 w pracy u\u017cytkownika
Backup.Set.Destinations.status.systemPaused=Aparat tworzenia kopii zapasowych wstrzymany \u2014 wznowienie za {0}
Backup.Set.Destinations.status.validating=Synchronizowanie
Backup.Set.Destinations.status.validating.blocks=\ informacje o blokach ({0})
Backup.Set.Destinations.status.validating.files=\ informacje o plikach ({0})
Backup.Set.Destinations.status.wait=Czekaj
Backup.Set.Destinations.status.waitingForBackup=Oczekiwanie na utworzenie kopii zapasowej
Backup.Set.Destinations.status.waitingOnConnection=Oczekiwanie na po\u0142\u0105czenie
Backup.Sources.Menu.attach=Do\u0142\u0105cz archiwum
Backup.Sources.Menu.disable=Wy\u0142\u0105cz tworzenie kopii zapasowej danych przychodz\u0105cych
Backup.Sources.Menu.invite=Zapro\u015b znajomych
Backup.Sources.Menu.settings=Ustawienia
Backup.Sources.Menu.share=Udost\u0119pnij sw\u00f3j kod kopii zapasowej\: {0}
Backup.UpgradeReminder.Free.message=<a href\="url.store">Subskrypcje</a> na oprogramowanie CrashPlan+ obejmuj\u0105 magazynowanie w chmurze i <a href\="url.pro.feature">zaawansowane funkcje</a>.
Backup.UpgradeReminder.Free.title=Aby uzyska\u0107 lepsz\u0105 ochron\u0119, uaktualnij subskrypcj\u0119 do wersji CrashPlan+\!
Backup.UpgradeReminder.Trial.message=30-dniowy okres pr\u00f3bny obejmuje dost\u0119p do magazynowania w chmurze i <a href\="url.pro.feature">zaawansowanych funkcji</a>. Subskrypcj\u0119 mo\u017cna <a href\="url.store">wykupi\u0107</a> w ka\u017cdej chwili. Po zako\u0144czeniu okresu pr\u00f3bnego{0} wci\u0105\u017c b\u0119dzie bezp\u0142atnie tworzy\u0107 kopie zapasowe na innych komputerach i dyskach twardych.
Backup.UpgradeReminder.Trial.title=Okres pr\u00f3bny oprogramowania CrashPlan+\!
BackupDestinationListPanel.addDestination=DODAJ MIEJSCE DOCELOWE
BackupDestinationPanel.BackupDestinationForm.cpc.manageSubscription=Zarz\u0105dzaj subskrypcj\u0105...
BackupFileTreeLabelProvider.loading=\u0142adowanie...
BackupFileTreeNode.missing={0} (brak)

# {0} Name of backup set
# {1} Computer name
BackupHistoryMessages.backupRequested=[{0}] Wykonywanie kopii zapasowej {1} b\u0119dzie stanowi\u0107 priorytet a\u017c do zako\u0144czenia (maksymalnie 24 godziny)

# {0} Direction ("to" for outbound backup or "from" for inbound backup)
# {1} Computer name
# {2} Number of files
# {3} Number of bytes
# Example: Starting backup to CrashPlan Central: 3000 files (2GB) to back up
BackupHistoryMessages.backupStarted=Rozpocz\u0119cie wykonywania kopii zapasowej {0} {1}\: {2} ({3}) do wykonania

# {0} Name of backup set
# {1} Computer name
# {2} Number of files
# {3} Number of bytes
# Example: [Music] Starting backup to CrashPlan Central: 3000 files (2GB) to back up
BackupHistoryMessages.backupStarted.client=[{0}] Rozpocz\u0119cie wykonywania kopii zapasowej {1}\: {2} ({3}) do wykonania

# {0} Name of backup set
# {1} Computer name
# Example: [Music] Completed backup to CrashPlan Central: No new data to backup at this time
BackupHistoryMessages.backupStopped.client.empty=[{0}] Uko\u0144czono wykonywanie kopii zapasowej {1}\: brak nowych danych niezb\u0119dnych do wykonania kopii zapasowej

# {0} Direction ("to" for outbound backup or "from" for inbound backup)
# {1} Computer name
# Example: Completed backup to CrashPlan Central: No new data to backup at this time
BackupHistoryMessages.backupStopped.empty=Uko\u0144czono wykonywanie kopii zapasowej {0} {1}\: brak nowych danych niezb\u0119dnych do wykonania kopii zapasowej

# {0} See BackupStopCode.* keys
BackupHistoryMessages.backupStopped.reason=\ \u2014 Przyczyna zatrzymania wykonywania kopii zapasowej\: {0}

# {0} Filename
BackupHistoryMessages.backupStopped.retry.file=\ \u2014 {0}

# {0} Number of files; 300 files
# {1} Duration of time; 2 hours
BackupHistoryMessages.backupStopped.retry.summary=\ \u2014 Nie mo\u017cna wykona\u0107 kopii zapasowej {0} (nast\u0119pna pr\u00f3ba nast\u0105pi za {1})

# {0} BackupHistoryMessages.completed or BackupHistoryMessages.stopped
# {1} Computer name
# {2} Duration of time
# {3} Number of files
# {4} Number of bytes completed
# {5} Actual bytes
# {6} Rate of backup (see "rate" key)
# {7} Speed boost (see "speedBoost" key)
# Example: Completed backup from CrashPlan Central in 2 hours: 3000 files (2GB) backed up, 1.5GB received @ 5Mbps (Effective rate: 2Mbps)
BackupHistoryMessages.backupStopped.source={0} kopia zapasowa z {1} do {2}\: {3} ({4}) \u2014 wykonano kopi\u0119 zapasow\u0105, {5} otrzymano{6}{7}

# {0} BackupHistoryMessages.completed or BackupHistoryMessages.stopped
# {1} Computer name
# {2} Duration of time
# {3} Number of files
# {4} Number of bytes completed
# {5} Actual bytes
# {6} Rate of backup
# {7} Speed boost
# {8} BackupHistoryMessages.encrypted
# {9} Name of backup set
# Example: [Music] Stopped backup to CrashPlan Central in 2 hours: 3000 files (2GB) backed up, 1.5GB encrypted and sent @ 5Mbps (Effective rate: 2Mbps)
BackupHistoryMessages.backupStopped.target=[{9}] {0} tworzenie kopii zapasowej na {1} za {2}\: utworzono kopi\u0119 zapasow\u0105 {3} ({4}), {5}{8} wys\u0142ano{6}{7}

BackupHistoryMessages.completed=Uko\u0144czono

# {0} Computer name
# {1} Number of files
# {2} Number of bad blocks
BackupHistoryMessages.corruptionDetected.source=Wykryto problem z integralno\u015bci\u0105 danych w archiwum kopii zapasowej {0}. Weryfikacja plik\u00f3w ({1}) nie powiod\u0142a si\u0119 i wykryto b\u0142\u0119dne sektory ({2}). Zostanie przes\u0142ana informacja do komputera i nast\u0105pi automatyczne ponowne wykonanie kopii zapasowej uszkodzonych plik\u00f3w.

# {0} Computer name
# {1} Number of files
# {2} Number of bad blocks
# {3} Time of day
BackupHistoryMessages.corruptionDetected.target=W archiwum kopii zapasowej ({0}) wyst\u0105pi\u0142y b\u0142\u0119dy integralno\u015bci danych: {3}. Weryfikacja plik\u00f3w ({1}) nie powiod\u0142a si\u0119 i wykryto b\u0142\u0119dne sektory ({2}). Nast\u0105pi automatyczne ponowne wykonanie kopii zapasowej uszkodzonych plik\u00f3w.

# {0} Computer name
# {1} Path on disk to backup archive
BackupHistoryMessages.dataKeyChanged=Klucz danych zosta\u0142 zmieniony na {0}. Usuni\u0119to archiwum kopii zapasowej z {1}

# {0} Computer name
# {1} Path on disk to renamed backup archive
BackupHistoryMessages.dataKeyChecksumFailed=Niew\u0142a\u015bciwa suma kontrolna danych dla {0}. Zmieniono nazw\u0119 archiwum na {1}

BackupHistoryMessages.encrypted=\ zaszyfrowany i

# {0} Computer name
BackupHistoryMessages.maintenanceCompleted=Konserwacja archiwum\: {0} \u2014 uko\u0144czono.

# {0} Computer name
BackupHistoryMessages.maintenanceStarted=Konserwacja archiwum {0}.

# {0} Computer name
BackupHistoryMessages.maintenanceStopped=Konserwacja archiwum\: {0} \u2014 zatrzymano.

# {0} Computer name
# {1} Reason (see BackupNotReadyCode)
BackupHistoryMessages.notReady.source=Brak gotowo\u015bci do wykonania kopii zapasowej z: {0}. Pow\u00f3d\: {1}

# {0} Computer name
# {1} Reason (see BackupNotReadyCode)
BackupHistoryMessages.notReady.target={0} \u2014 brak gotowo\u015bci do wykonania kopii zapasowej. Pow\u00f3d\: {1}

# {0} Computer name
# {1} Reason (see OutOfSpaceReason)
# Example: Out of space for Laptop - Disk quota reached. Will retry in 30 minutes.
BackupHistoryMessages.outOfSpace.source=Brak wolnego miejsca na {0}{1}. Ponowna pr\u00f3ba za 30 minut.

# {0} Computer name
# {1} Reason (see OutOfSpaceReason)
# Example: Desktop is out of space - Disk quota reached. Will retry in 1 hour.
BackupHistoryMessages.outOfSpace.target={0} \u2014 brak wolnego miejsca {1}. Ponowna pr\u00f3ba za 1 godzin\u0119.

# {0} Path on disk where the files are being restored
BackupHistoryMessages.restoreDestination=Przywracanie plik\u00f3w w {0}

BackupHistoryMessages.restoreDestination.originalLocation=oryginalna lokalizacja

# {0} Direction ("from" for inbound backup or "for" for a guest restore)
# {1} Name. Usually computer name but if its a guest restore than a persons name.
# {2} Number of files
# {3} Number of bytes
# Example: Starting restore for John: 3000 files (2MB)
# Example: Starting restore from CrashPlan Central: 3000 files (2MB)
BackupHistoryMessages.restoreStarted=Rozpocz\u0119cie przywracania {0} {1}\: {2} ({3})

# {0} Number of files
# Example: 45 files had a problem
BackupHistoryMessages.restoreStopped.failed={0} \u2014 Wyst\u0105pi\u0142 problem

# Appended after BackupHistoryMessages.restoreStopped
# {0} Restore path on disk
BackupHistoryMessages.restoreStopped.failed.checksum=\ \u2014 {0} \u2014 Sprawdzanie integralno\u015bci nie powiod\u0142o si\u0119

# Appended after BackupHistoryMessages.restoreStopped
# {0} Restore path on disk
BackupHistoryMessages.restoreStopped.failed.replace=\ \u2014 {0} \u2014 Nie mo\u017cna zast\u0105pi\u0107

# Appended after BackupHistoryMessages.restoreStopped
# {0} Restore path on disk
BackupHistoryMessages.restoreStopped.failed.replace.to=\ \u2014 Przywr\u00f3cono do {0}

# Appended after BackupHistoryMessages.restoreStopped
# {0} Restore path on disk
BackupHistoryMessages.restoreStopped.failed.skippingUnsupported=\ \u2014 Pomijanie nieobs\u0142ugiwanego zasobu pliku {0}

# Appended after BackupHistoryMessages.restoreStopped
# {0} Restore path on disk
BackupHistoryMessages.restoreStopped.failed.unknown=\ \u2014 {0} \u2014 Wyst\u0105pi\u0142 nieznany problem

# {0} completed or stopped
# {1} Computer name
# {2} Number of files
# {3} Rate of restore
# Example: Restore for John completed: 300 files restored @ 50Kbps
BackupHistoryMessages.restoreStopped.for=Przywracanie {1} {0}\: przywr\u00f3cono: {2} (z pr\u0119dk. {3} na s)

# {0} Duration of time; i.e. "1 hour"
BackupHistoryMessages.restoreStopped.retry=\ \u2014 Pr\u00f3ba ponownego przywr\u00f3cenia za {0}

# {0} completed or stopped
# {1} Computer name
# {2} Number of files
# {3} Rate of restore
# Example: Restore to Desktop completed: 300 files restored @ 50Kbps
BackupHistoryMessages.restoreStopped.source=Przywr\u00f3\u0107 do {1} {0}\: wys\u0142ano: {2} (z pr\u0119dk. {3} na s)

# {0} completed or stopped
# {1} Computer name
# {2} Number of files
# {3} Rate of restore
# Example: Restore from Laptop completed: 300 files restored @ 50Kbps
BackupHistoryMessages.restoreStopped.target=Przywr\u00f3cono z {1} {0}\: przywr\u00f3cono: {2} (z pr\u0119dk. {3} na s)

# {0} Name of backup set
BackupHistoryMessages.scanStarted=[{0}] \u2014 Skanowanie w poszukiwaniu plik\u00f3w do wykonania kopii zapasowej

# {0} Name of backup set
# {1} Duration of time; i.e. "1 hour"
# {2} Number of files
# {3} Number of bytes
# Example: [Music] Scanning for files completed in 30 minutes: 3000 files (2GB) found
BackupHistoryMessages.scanStopped.complete=[{0}] \u2014 Skanowanie w poszukiwaniu plik\u00f3w uko\u0144czone w {1}\: znaleziono: {2} ({3})

# {0} Name of backup set
BackupHistoryMessages.scanStopped.stopped=[{0}] Skanowanie w poszukiwaniu plik\u00f3w, dla kt\u00f3rych zatrzymano proces

BackupHistoryMessages.stopped=Zatrzymano

# {0} Name of backup set
BackupHistoryMessages.updateBackupPaths=[{0}] Skonfigurowano do utworzenia kopii zapasowej nast\u0119puj\u0105cych\:

BackupHistoryMessages.updateBackupPaths.exclude=* ale NIE utworzy kopii zapasowej nast\u0119puj\u0105cych\:

BackupHistoryMessages.updateBackupPaths.none=Nie wybrano plik\u00f3w lub forlder\u00f3w do utworzenia kopii zapasowej.

BackupNotReadyCode.BATTERY_BLOCKED=zasilanie z akumulatora
BackupNotReadyCode.BUSY=nie zaplanowano uruchomienia
BackupNotReadyCode.CAPACITY_REDUCED=Zmniejszono przydzielon\u0105 pojemno\u015b\u0107
BackupNotReadyCode.DISABLED=Nie zaplanowano czynno\u015bci dla miejsca docelowego
BackupNotReadyCode.EXCEPTION=Nieznany problem (je\u015bli problem b\u0119dzie si\u0119 powtarza\u0142, skontaktuj si\u0119 z pomoc\u0105 techniczn\u0105 {0})
BackupNotReadyCode.INVALID_BLOCK_NUMBER=starsza wersja archiwum, skontaktuj si\u0119 z pomoc\u0105 techniczn\u0105
BackupNotReadyCode.LICENSE_LIMIT_REACHED=Osi\u0105gni\u0119to limit licencji
BackupNotReadyCode.MANIFEST_MAINTENANCE=Trwa obs\u0142uga plik\u00f3w kopii zapasowych
BackupNotReadyCode.MANIFEST_MIGRATION_NEEDED=Trwa migracja plik\u00f3w kopii zapasowych
BackupNotReadyCode.MANIFEST_MOVED=Trwa przenoszenie lokalizacji przechowywania kopii zapasowych
BackupNotReadyCode.MANIFEST_NOT_INITIALIZED=Lokalizacja przechowywania kopii zapasowych jest niedost\u0119pna
BackupNotReadyCode.NETWORK_BLOCKED=sie\u0107 zablokowana
BackupNotReadyCode.NOT_AVAILABLE=Miejsce docelowe niedost\u0119pne
BackupNotReadyCode.PAUSED=Wstrzymano proces dla miejsca docelowego
BackupPanel.BackupSourcePanel.BackupPortlet.address=Adres internetowy\:
BackupPanel.BackupSourcePanel.BackupPortlet.progress=Post\u0119p\:
BackupPanel.BackupSourcePanel.BackupPortlet.spaceUsedLabel=Wykorzystane miejsce\:
BackupPanel.BackupSourcePanel.BackupPortlet.title=\u0179r\u00f3d\u0142o kopii zapasowej\: {0}
BackupPanel.BackupSourcePanel.allowedSpace=Przydzielone miejsce\:
BackupPanel.BackupSourcePanel.allowedSpaceAutomatic=Automatyczne
BackupPanel.BackupSourcePanel.allowedSpaceSize=GB
BackupPanel.BackupSourcePanel.guidLabel=Komputer\:
BackupPanel.BackupSourcePanel.lastBackupLabel=Ostatnia kopia zapasowa\:
BackupPanel.BackupSourcePanel.location.browse.message=Wybierz lokalizacj\u0119 do zapisania danych kopii zapasowej\:
BackupPanel.BackupSourcePanel.location.browse.title=Wybierz katalog
BackupPanel.BackupSourcePanel.location.detail.completed=Uko\u0144czono\:
BackupPanel.BackupSourcePanel.location.detail.todo=Zadania do wykonania\:
BackupPanel.BackupSourcePanel.location.status.error=Nie mo\u017cna przenie\u015b\u0107 \u2014 {0}
BackupPanel.BackupSourcePanel.location.status.inactive=Oczekiwanie na przeniesienie plik\u00f3w kopii zapasowych
BackupPanel.BackupSourcePanel.location.status.remaining=Przenoszenie plik\u00f3w kopii zapasowych \u2014 pozosta\u0142o {0}
BackupPanel.BackupSourcePanel.locationLabel=Lokalizacja\:
BackupPanel.BackupSourcePanel.nameLabel=Nazwa \u017ar\u00f3d\u0142a\:
BackupPanel.BackupSourcePanel.spaceUsedLabel=Wykorzystane miejsce\:
BackupPanel.BackupSourcePanel.title=Przychodz\u0105ce dane kopii zapasowej z {0}
BackupPanel.BackupSourcePanel.userEmailLabel=W\u0142a\u015bciciel\:
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.attach=<a>Do\u0142\u0105cz</a> archiwum kopii zapasowej
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.backupCode=Przekazuj\u0105c ten kod kopii zapasowej znajomym, zezwalasz im na tworzenie kopii zapasowych na Twoim komputerze\: <a>{1}</a>
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.detail.completed=Uko\u0144czono\:
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.detail.todo=Zadania do wykonania\:
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.detail.used=U\u017cuwane miejsce na dysku\:
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.disable=<a>Wy\u0142\u0105cz</a> tworzenie kopii zapasowej danych przychodz\u0105cych
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.icon.connected=Po\u0142\u0105czone od {0}
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.icon.disconnected=Brak po\u0142\u0105czenia
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.none=<a href\="url.invite">Zapro\u015b</a> znajomych do tworzenia kopii zapasowych na Twoim komputerze
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.BATTERY_BLOCKED=zasilanie z akumulatora
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.BUSY=oczekiwanie na przerw\u0119 w pracy u\u017cytkownika
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.CAPACITY_REDUCED=zmniejszono przydzielon\u0105 pojemno\u015b\u0107
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.DISABLED=rozpocz\u0119cie zaplanowane na {0}
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.EXCEPTION=nieznany problem
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.LICENSE_LIMIT_REACHED=osi\u0105gni\u0119to limit licencji
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.LICENSE_LIMIT_REACHED.business=subskrypcja wygas\u0142a
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_MAINTENANCE=trwa obs\u0142uga plik\u00f3w kopii zapasowych
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_MIGRATION_NEEDED=trwa migracja plik\u00f3w kopii zapasowych
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_MOVED=trwa przenoszenie lokalizacji przechowywania kopii zapasowych
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_NOT_INITIALIZED=lokalizacja przechowywania kopii zapasowych jest niedost\u0119pna
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.NETWORK_BLOCKED=sie\u0107 zablokowana
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.NOT_AVAILABLE=niedost\u0119pne
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.PAUSED=wstrzymane
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.complete=Tworzenie kopii zapasowej uko\u0144czone\!
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.idle.connected=Oczekiwanie na utworzenie kopii zapasowej
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.idle.offline=Oczekiwanie na po\u0142\u0105czenie
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.lastBackup={0} \u2014 ostatnia kopia zapasowa wykonana {1} temu
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.maintaining=Obs\u0142uga plik\u00f3w kopii zapasowych
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.notReady=Tworzenie kopii zapasowych wy\u0142\u0105czone \u2014 {0}
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.outofspace=Brak miejsca{0}
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.remaining=Trwa tworzenie kopii zapasowej \u2014 pozosta\u0142o {0}
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.running=Trwa tworzenie kopii zapasowej
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.scheduled=Tworzenie kopii zapasowej zaplanowane na {0}
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.systemPaused=Tworzenie kopii zapasowych wy\u0142\u0105czone \u2014 wstrzymano na {0}
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.title=Przychodz\u0105ce
BackupPanel.command=Polecenie\:
BackupPanel.title=Kopia zapasowa
BackupSchedule.always=W\u0142\u0105czone ci\u0105g\u0142e tworzenie kopii zapasowej
BackupSchedule.backup.pause=Tworzenie kopii zapasowej wstrzymane na {0}
BackupSchedule.backup.resume=Tworzenie kopii zapasowej wznowione
BackupSchedule.between=Tworzenie kopii zapasowej zaplanowano pomi\u0119dzy {0} a {1}
BackupSchedule.system.pause=Wstrzymanie systemu na {0}
BackupSchedule.system.resume=Wznowienie pracy systemu
BackupStopCode.BATTERY=Zasilanie z akumulatora, oczekiwanie na pod\u0142\u0105czenie do gniazda zasilania
BackupStopCode.BUSY=U\u017cytkownik obecny, oczekiwanie na przerw\u0119 w pracy u\u017cytkownika
BackupStopCode.CLEAR_FILE_TODOS=Rozpocz\u0119to skanowanie ca\u0142ego systemu plik\u00f3w.
BackupStopCode.CLOSED=Dost\u0119p do miejsca docelowego kopii zapasowej zosta\u0142 utracony
BackupStopCode.DISABLED=Tworzenie kopii zapasowej jest wy\u0142\u0105czone lub nie zosta\u0142o zaplanowane
BackupStopCode.DISCONNECT=Po\u0142\u0105czenie z miejscem docelowym kopii zapasowej zosta\u0142o utracone
BackupStopCode.NONE=Brak
BackupStopCode.NORMAL=Brak zaplanowanych zada\u0144
BackupStopCode.NOT_USING=Miejsce docelowe kopii zapasowej nie jest ju\u017c u\u017cywane
BackupStopCode.PAUSED=Tworzenie kopii zapasowej zosta\u0142o wstrzymane
BackupStopCode.RESTORING=Rozpocz\u0119to proces przywracania
BackupStopCode.STALLED=Komunikacja usta\u0142a.
BackupStopCode.TARGET_NOT_READY=Miejsce docelowe kopii zapasowej nie jest gotowe
BackupStopCode.TARGET_OUT_OF_SPACE=W lokalizacji docelowej kopii zapasowej zabrak\u0142o miejsca
BackupStopCode.USING_ANOTHER=Wybrano inny zestaw i/lub miejsce docelowe dla kopii zapasowej
BackupStopCode.VALIDATING=Sprawdzanie poprawno\u015bci manifestu
BackupStopCode.VALIDATION_NEEDED=Konieczne jest sprawdzenie poprawno\u015bci manifestu
CPCVersionResponseMessage2.upgradesAvailable=W nast\u0119puj\u0105cej lokalizacji dost\u0119pne s\u0105 uaktualnienia: {0}
CPService.started=Uruchomiono us\u0142ug\u0119 {0}, wersja {1}, identyfikator GUID {2}
CPService.stopped=Zatrzymano us\u0142ug\u0119 {0}, wersja {1}, identyfikator GUID {2}
CPService.upgrade.applying=Wprowadzanie zmain zwi\u0105zanych z uaktualnieniem \u2014 wersja {0}
CPService.upgrade.complete=Uaktualnienie uko\u0144czone \u2014 wersja {0}
Command.result.success=Polecenie zosta\u0142o pomy\u015blnie wykonane.
Command.title=Polecenie
ConnectionDiscoveryStatusText.notAvailable=Niedost\u0119pne
ConnectionDiscoveryStatusText.running=testowanie...
ConnectionDiscoveryStatusText.statusLine={0} ({1})
ConnectionDiscoveryStatusText.success=OK
ConnectionDiscoveryStatusText.type.Listen=Nas\u0142uchuj
ConnectionDiscoveryStatusText.type.NatPMP=NAT-PMP
ConnectionDiscoveryStatusText.type.NatTraversal=Przechodzenie translacji NAT
ConnectionDiscoveryStatusText.type.UPnP=UPnP
ConnectionDiscoveryStatusText.type.Unknown=Nieznane
CopyJob.Error.DESTINATION_NOT_DIRECTORY=nieznany b\u0142\u0105d systemu
CopyJob.Error.DESTINATION_NOT_FOUND=miejsce docelowe niedost\u0119pne
CopyJob.Error.DESTINATION_UNAVAILABLE=miejsce docelowe niedost\u0119pne
CopyJob.Error.DRIVE_PATH_ALREADY_USED=folder ju\u017c przypisany
CopyJob.Error.FILE_ALREADY_EXISTS=miejsce docelowe ju\u017c istnieje
CopyJob.Error.FILE_NOT_FOUND=brak plik\u00f3w kopii zapasowej
CopyJob.Error.NO_FREE_SPACE=za ma\u0142o wolnego miejsca
CopyJob.Error.SYSTEM=nieznany b\u0142\u0105d systemu
CopyJob.Error.VERIFY_FAILED=nie mo\u017cna zweryfikowa\u0107 czynno\u015bci przeniesienia
DateTimeDialog.message=Wybierz dat\u0119 i godzin\u0119.
DateTimeDialog.title=Wybierz dat\u0119 i godzin\u0119.
Destinations.BackupPortlet.address=Adres internetowy\:
Destinations.BackupPortlet.progress=Post\u0119p\:
Destinations.BackupPortlet.removeBackupDestinationButton=Usu\u0144 archiwum kopii zapasowej
Destinations.BackupPortlet.spaceGiven=Limit przydzia\u0142u miejsca\:
Destinations.BackupPortlet.spaceGiven.automatic=Automatyczne
Destinations.BackupPortlet.spaceGiven.unlimited=Nieograniczone
Destinations.BackupPortlet.spaceUsedLabel=Wykorzystane miejsce\:
Destinations.BackupPortlet.title=Miejsce docelowe\: {0}
Destinations.Computers.deleteComputer=Dezaktywuj komputer
Destinations.Computers.helpStep1=Zainstaluj {0} na innym komputerze, wykorzystuj\u0105c swoje konto\: <b>{1}</b>
Destinations.Computers.helpStep2=Po zainstalowaniu na innym komputerze, {0} zostanie dodane do listy
Destinations.Computers.helpStep3=Wybierz komputer i kliknij
Destinations.Computers.helpTitle=Jak utworzy\u0107 kopi\u0119 zapasow\u0105 innego komputera\:
Destinations.Computers.listTitle=Twoje komputery\:
Destinations.Computers.removeMessage=Usuni\u0119cie tego komputera spowoduje trwa\u0142e wymazanie wszelkich jego danych oraz WSZYSTKICH plik\u00f3w kopii zapasowych dla tego komputera w KA\u017bDEJ lokalizacji. Ta decyzja jest nieodwracalna.
Destinations.Computers.tab=Komputery
Destinations.Folder.browse.message=Wybierz lokalizacj\u0119, w kt\u00f3rej maj\u0105 zosta\u0107 zapisane dane kopii zapasowej\:
Destinations.Folder.browse.title=Wybierz katalog
Destinations.Folder.deleteComputer=Usu\u0144...
Destinations.Folder.helpStep1=Wybierz folder miejsca docelowego kopii zapasowej
Destinations.Folder.helpStep2=Wybrany folder b\u0119dzie wy\u015bwietlany na li\u015bcie dost\u0119pnych folder\u00f3w
Destinations.Folder.helpStep3=Wybierz folder i kliknij
Destinations.Folder.helpTitle=Jak utworzy\u0107 kopi\u0119 zapasow\u0105 w lokalnym folderze\:
Destinations.Folder.listTitle=Dost\u0119pne foldery\:
Destinations.Folder.location.browse.message=Wybierz lokalizacj\u0119, w kt\u00f3rej maj\u0105 zosta\u0107 zapisane dane kopii zapasowej\:
Destinations.Folder.location.browse.title=Wybierz katalog
Destinations.Folder.location.detail.completed=Uko\u0144czono\:
Destinations.Folder.location.detail.todo=Zadania do wykonania\:
Destinations.Folder.location.status.error=Nie mo\u017cna przenie\u015b\u0107 \u2014 {0}
Destinations.Folder.location.status.inactive=Oczekiwanie na przeniesienie plik\u00f3w kopii zapasowych
Destinations.Folder.location.status.remaining=Przenoszenie plik\u00f3w kopii zapasowych \u2014 pozosta\u0142o {0}
Destinations.Folder.removeMessage=Usuni\u0119cie tego folderu spowoduje trwa\u0142e wymazanie WSZYSTKICH plik\u00f3w kopii zapasowych dla tego folderu. Ta decyzja jest nieodwracalna.
Destinations.Folder.tab=Foldery
Destinations.Friends.error.ownComputer=Nie mo\u017cna doda\u0107 w\u0142asnego komputera za pomoc\u0105 kodu kopii zapasowej.
Destinations.Friends.error.unknownFriendOfferCode=Nieprawid\u0142owy kod kopii zapasowej.
Destinations.Friends.helpBottomStep1=Zapro\u015b znajomych do tworzenia kopii zapasowych na tym komputerze, udost\u0119pniaj\u0105c im kod kopii zapasowej\: <a>{1}</a>
Destinations.Friends.helpBottomStep2=Utw\u00f3rz kopi\u0119 zapasow\u0105 na komputerze znajomego. Wprowad\u017a kod kopii zapasowej otrzymany od znajomego\:
Destinations.Friends.helpBottomTitle=Czy Tw\u00f3j znajomy korzysta ju\u017c z {0}?
Destinations.Friends.helpTopStep1=<a href\="url.invite">Zapro\u015b</a> znajomych do tworzenia kopii zapasowych na Twoim komputerze
Destinations.Friends.helpTopStep2=Po otrzymaiu zaproszenia, komputer znajomego zostanie dodany do listy
Destinations.Friends.helpTopStep3=Wybierz komputer i kliknij
Destinations.Friends.helpTopTitle=Jak chroni\u0107 pliki znajomego\:
Destinations.Friends.listTitle=Komputery znajomych\:
Destinations.Friends.providedBy=Udost\u0119pnione przez <a>{0}</a>
Destinations.Friends.tab=Znajomi
Destinations.Online.helpDescription3=Wybierz miejsce docelowe w magazynie w chmurze i kliknij
Destinations.Online.helpTitle=Informacje {0}
Destinations.Online.listTitle=Magazynowanie w chmurze\:
Destinations.Online.tab=Chmura
Destinations.Overview.computerText=Udost\u0119pnianie kopii zapasowych pomi\u0119dzy komputerami u\u017cytkownika. Nie ma znaczenia, czy to komputer przeno\u015bny i stacjonarny, domowy i biurowy, Macintosh, czy komputer osobisty... wszystko dzia\u0142a prawid\u0142owo\!
Destinations.Overview.drivesText=Tw\u00f3rz kopie zapasowe bezpo\u015brednio na pod\u0142\u0105czonym dysku. Przenie\u015b dysk do innego komputera, wci\u0105\u017c chroni\u0105c dane poza miejscem pracy.
Destinations.Overview.friendText=Tw\u00f3rz kopie zapasowe na komputerze znajomego bez op\u0142at za subskrypcj\u0119. Potrzebujesz wi\u0119cej miejsca? Pod\u0142\u0105cz do komputera dysk zewn\u0119trzny.
Destinations.Overview.message={0} zapewnia bezpieczne, niczym nie ograniczone narz\u0119dzia do tworzenia kopii zapasowych w wielu miejscach docelowych. Dodaj wi\u0119cej miejsc docelowych, aby ulepszy\u0107 plan tworzenia kopii zapasowych\:
Destinations.Overview.onlineText=Tw\u00f3rz kopie zapasowe w trybie online w us\u0142udze CrashPlan Central.
Destinations.Overview.onlineText.business=Tw\u00f3rz kopie zapasowe w trybie online w us\u0142udze CrashPlan PRO Cloud.
Destinations.Overview.onlineText.enterprise=Tw\u00f3rz kopie zapasowe na serwerach zapasowych firmy.
Destinations.Overview.tab=Przegl\u0105d
Destinations.title=Miejsca docelowe
DownloadManager.complete=Pobieranie uaktualnienia uko\u0144czone \u2014 wersja {0}
DownloadManager.error.connectionLost=Pobieranie uaktualniena nie powiod\u0142o si\u0119 \u2014 wersja {0}, po\u0142\u0105czenie utracone.
DownloadManager.error.invalidUrl=Pobieranie uaktualnienia zako\u0144czone niepowodzeniem \u2014 wersja {0}, nieprawid\u0142owy adres URL {1}.
DownloadManager.error.retry=Nie mo\u017cna zastosowa\u0107 uaktualnienia (uaktualnie\u0144), ponowna pr\u00f3ba za godzin\u0119
DownloadManager.error.verification=Pobieranie uaktualnienia nie powiod\u0142o si\u0119 \u2014 wersja {0}, niepowodzenie weryfikacji.
Error.Reauthorize=Uprawnione wylogowanie. {1}
Error.Reauthorize.AUTH_DATE_MISMATCH=Zalogowano na innym komputerze.
Error.Reauthorize.DEAUTHORIZED=Komputer deautoryzowany.
Error.Reauthorize.GUID=Przypisano now\u0105 to\u017csamo\u015b\u0107.
Error.Reauthorize.INACTIVE_COMPUTER=Komputer zdezaktywowany.
Error.Reauthorize.INACTIVE_USERNAME=Konto zdezaktywowane.
Error.Reauthorize.INVALID_COMPUTER=Nie znaleziono komputera.
Error.Reauthorize.INVALID_LOGIN_TOKEN=Nieprawid\u0142owy token nazwy logowania.
Error.Reauthorize.INVALID_MODEL=Nieprawid\u0142owy stan aplikacji.
Error.Reauthorize.INVALID_USERNAME=Nie znaleziono konta.
Error.Reauthorize.LOGIN_KEY_MISMATCH=Niew\u0142a\u015bciwy token nazwy logowania.
Error.Reauthorize.PERMISSION_DENIED=Nie znaleziono konta.
Error.Reauthorize.REASSIGN_IDENTITY=Ten komputer zosta\u0142 przej\u0119ty przez inny komputer.
Error.readFile=Nie mo\u017cna odczyta\u0107 pliku.
Error.writeFile=Nie mo\u017cna zapisa\u0107 do pliku.
FilesToBackUp.missing=Brak
FilesToBackUp.progress=skanowanie
FilesToBackUp.title=Pliki
FilesToBackUp.total=Razem\: {0} / {1}
FriendListPanel.title=Miejsca docelowe
FriendPanel.add=+
FriendPanel.allow=Zezw\u00f3l temu znajomemu na tworzenie kopii zapasowych na tym komputerze\:
FriendPanel.backup.allowedSpace=Przydzielone miejsce\:
FriendPanel.backup.allowedSpaceAutomatic=Automatyczne
FriendPanel.backup.allowedSpaceSize=GB
FriendPanel.backup.location.browse.message=Wybierz lokalizacj\u0119, w kt\u00f3rej maj\u0105 zosta\u0107 zapisane dane kopii zapasowej znajomego\:
FriendPanel.backup.location.browse.title=Wybierz katalog
FriendPanel.backup.location.label=Lokalizacja domy\u015blna\:
FriendPanel.backup.spaceUsed=Wykorzystane miejsce\:
FriendPanel.backup.spaceUsed.inprogress=Wi\u0119cej ni\u017c {0}
FriendPanel.backup.title=Kopia zapasowa: {0}
FriendPanel.email=E-mail\:
FriendPanel.helpStep1=<a href\="url.invite">Zapro\u015b</a> znajomych do tworzenia kopii zapasowych na Twoim komputerze
FriendPanel.helpStep2=Zapro\u015b znajomych do tworzenia kopii zapasowych na tym komputerze, udost\u0119pniaj\u0105c im kod kopii zapasowej\: <a>{1}</a>
FriendPanel.helpStep3=Tw\u00f3rz kopie zapasowe szybciej\! Przenie\u015b archiwum kopii zapasowej znajomego na ten komputer i do\u0142\u0105cz <a>folder archiwum</a>
FriendPanel.helpStep4=Dodaj znajomych automatycznie za pomoc\u0105 ich kodu kopii zapasowej\:
FriendPanel.helpTitle=Metody ochrony plik\u00f3w znajomych\:
FriendPanel.inviteFriend=<a href\="url.invite">Zapro\u015b znajomego</a>
FriendPanel.listTitle=Wybierz znajomego\:
FriendPanel.name=Nazwa\:
FriendPanel.nickname=Pseudonim\:
FriendPanel.remove=-
FriendPanel.removeFriend=Usu\u0144 znajomego
FriendPanel.removeMessage=Usuni\u0119cie tego znajomego spowoduje trwa\u0142e wymazanie WSZYSTKICH Twoich plik\u00f3w kopii zapasowych na WSZYSTKICH komputerach znajomego. Ta decyzja jest nieodwracalna.
FriendPanel.title=Znajomi
Global.Automatic=Automatyczne
Global.Error.blankName=Wprowad\u017a nazw\u0119.
Global.Error.drivePathAlreadyUsed={0} ju\u017c u\u017cywa tego folderu do tworzenia kopii zapasowych.
Global.Error.invalidManifestPath=Aparat tworzenia kopii zapasowych nie mo\u017ce uzyska\u0107 dost\u0119pu do danej lokalizacji.
Global.Schedule.from=Od
Global.Schedule.optionAlways=Zawsze
Global.Schedule.optionBetween=W okre\u015blonych przedzia\u0142ach czasu
Global.Schedule.to=Do
Global.comingSoon=Wkr\u00f3tce dost\u0119pne
Global.confirm=Rozumiem
Global.list.A=A.
Global.list.B=B.
Global.list.bullet=\u2022
Global.list.one=1.
Global.list.three=3.
Global.list.two=2.
Global.nameLabel=Nazwa\:
Global.thisOne=(ten)
GuestRestoreWindow.title=Zdalne przywracanie dla {0}
History.CPCDeauthorizeComputerMessage=Ten komputer zosta\u0142 zdeautoryzowany.
History.securityKeyChanged=Klucz szyfrowania archiwum zmieniony z {0} na {1}.
History.securityKeyPasswordChanged=Zmieniono has\u0142o klucza szyfrowania archiwum.
History.securityKeyQuestionAnswerChanged=Zmieniono pytanie i odpowied\u017a klucza szyfrowania archiwum.
History.securityKeyTypeUpgraded=Klucz szyfrowania archiwum uaktualniono z {0} do {1}.
History.guidChanged=Zmieniono identyfikator komputera (GUID) z {0} na {1}.
History.guidSet=Identyfikator komputera (GUID) to teraz {0}.

# {0} is the destination name
# {1} is the destination id
History.UseDestination.start=U\u017cyj miejsca docelowego {0} ({1})
# {0} is the destination name
# {1} is the destination id
History.UseDestination.stop=Nie u\u017cywaj miejsca docelowego {0} ({1})

HistoryPanel.column.date=Data
HistoryPanel.column.message=Wiadomo\u015b\u0107
HistoryPanel.title=Historia
IAlert.ApplyingPatchAlert={0} pobra\u0142 uaktualnienie i zostanie za chwil\u0119 ponownie uruchomiony, w celu zastosowania uaktualniena.
IAlert.BackupSevereAlert=Stan krytyczny\: Ostatnia kopia zapasowa danych zosta\u0142a utworzona przez {0} dnia {1}.
IAlert.BackupWarningAlert=Ostrze\u017cenie\: Ostatnia kopia zapasowa danych zosta\u0142a utworzona przez {0} dnia {1}.
IAlert.CpcVersionErrorMessage.NEW_VERSION=Niezgodno\u015b\u0107 {0}. Korzystasz ze starszej wersji.
IAlert.CpcVersionErrorMessage.OLD_VERSION=Niezgodno\u015b\u0107 {0}. Korzystasz z nowszej wersji.
IAlert.CpcVersionErrorMessage.title=Wymagane uaktualnienie
IAlert.CustomAlert={1}\: {2}
IAlert.DownloadingPatchAlert=Pobieranie nowej wersji {0}.
IAlert.DuplicateIdentityAlert=Nast\u0105pi\u0142o roz\u0142\u0105czenie, poniewa\u017c wykryto zduplikowany komputer.
IAlert.DuplicateIdentityMessage.message=Odinstaluj {0} z jednego z tych komputer\u00f3w.
IAlert.DuplicateIdentityMessage.title=Wykryto zduplikowany komputer
IAlert.FriendInvitationAcceptedAlert={1} przyjmuje Twoje zaproszenie do {0}.
IAlert.FriendInvitationAcceptedAlert.message={1} przyjmuje Twoje zaproszenie do {0}.
IAlert.FriendInvitationAcceptedAlert.title=Zaproszenie przyj\u0119te
IAlert.FriendSpaceRequestAlert={1} prosi o udost\u0119pnienie dodatkowego miejsca na tworzenie kopii zapasowych.
IAlert.HelpIntroAlert=
IAlert.HelpWelcomeAlert=
IAlert.HepPersonalizeAlert=
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Linux=
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Linux.message={0} nie mo\u017ce uruchomi\u0107 narz\u0119dzia monitorowania plik\u00f3w w czasie rzeczywistym. Oznacza to, \u017ce {0} nie rozpozna zmian w plikach w czasie rzeczywistym. Wszystkie zmiany zostan\u0105 jednak rozpoznane podczas wieczornego skanowania systemu.
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Linux.title=Narz\u0119dzie monitorowania plik\u00f3w w czasie rzeczywistym wy\u0142\u0105czone
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Macintosh=
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Macintosh.message=Funkcja Spotlight jest prawdopodobnie wy\u0142\u0105czona. Oznacza to, \u017ce {0} nie rozpozna zmian w plikach w czasie rzeczywistym. Wszystkie zmiany zostan\u0105 jednak rozpoznane podczas wieczornego skanowania systemu.
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Macintosh.title=Funkcja Spotlight wy\u0142\u0105czona
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Solaris=
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Solaris.message={0} nie mo\u017ce uruchomi\u0107 narz\u0119dzia monitorowania plik\u00f3w w czasie rzeczywistym. Oznacza to, \u017ce {0} nie rozpozna zmian w plikach w czasie rzeczywistym. Wszystkie zmiany zostan\u0105 jednak rozpoznane podczas wieczornego skanowania systemu.
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Solaris.title=Narz\u0119dzie monitorowania plik\u00f3w w czasie rzeczywistym wy\u0142\u0105czone
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Windows=
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Windows.message={0} nie mo\u017ce uruchomi\u0107 narz\u0119dzia monitorowania plik\u00f3w w czasie rzeczywistym. Oznacza to, \u017ce {0} nie rozpozna zmian w plikach w czasie rzeczywistym. Wszystkie zmiany zostan\u0105 jednak rozpoznane podczas wieczornego skanowania systemu.
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Windows.title=Narz\u0119dzie monitorowania plik\u00f3w w czasie rzeczywistym wy\u0142\u0105czone
IAlert.ReassignIdentityDoneAlert=Zast\u0119powanie nowego komputera istniej\u0105cym zako\u0144czone
IAlert.ReassignIdentityDoneMessage.message=Pliki, dla kt\u00f3rych utworzono ju\u017c kopi\u0119 zapasow\u0105 nie b\u0119d\u0105 ponownie wysy\u0142ane.
IAlert.ReassignIdentityDoneMessage.title=Przejmowanie zako\u0144czone\!
IAlert.ReassignIdentityMessage.message=Czy to nowy komputer? Je\u015bli tak, mo\u017cesz <a href\="action\://com.backup42.desktop.actions.ShowReassignIdentityDialogAction">przej\u0105\u0107</a> poprzedni komputer, aby unikn\u0105\u0107 rozpoczynania procesu tworzenia kopii zapasowej od pocz\u0105tku.
IAlert.ReassignIdentityMessage.title=Kontynuuj tworzenie kopii zapasowej
IAlert.SystemErrorAlert=B\u0142\u0105d systemu\: Je\u015bli problem b\u0119dzie si\u0119 powtarza\u0142, zainstaluj ponownie oprogramowanie {0}
IAlert.UpdateAvailableAlert=Dost\u0119pna jest nowa wersja {0}.
LoginPanel.business.message.setup=Zaloguj si\u0119, aby tworzy\u0107 kopie zapasowe i przywraca\u0107 pliki.
LoginPanel.business.title.setup.existing=Zaloguj si\u0119 na {0}
LoginPanel.comfortHelp.line1=<b>Bez spamu.</b> nie udost\u0119pnimy Twojego adresu e-mail.
LoginPanel.comfortHelp.line2=<b>Bez zobowi\u0105za\u0144.</b> Nie dostaniesz od nas rachunku, chyba \u017ce dokonasz zakupu.
LoginPanel.comfortHelp.line3=<b>Wysoki poziom zabezpiecze\u0144.</b> Informacje s\u0105 szyfrowane przed wys\u0142aniem.
LoginPanel.comfortHelp.title=Dlaczego to rozwi\u0105zanie jest bezpieczne\:
LoginPanel.cpcUnavailable.retrying=\u0141\u0105czenie z {0}...
LoginPanel.email=E-mail\:
LoginPanel.sso.login=Zaloguj si\u0119 za pomoc\u0105 {0}
LoginPanel.sso.externalBrowser=Aby umo\u017cliwi\u0107 zalogowanie za pomoc\u0105 {0}, uruchomiona zosta\u0142a zewn\u0119trzna przegl\u0105darka internetowa. <a href\="{1}">Zaloguj si\u0119</a> i powr\u00f3\u0107, aby zako\u0144czy\u0107 proces.
LoginPanel.error.cpcVersionNew=Niezgodno\u015b\u0107 {0}. Korzystasz ze starszej wersji.
LoginPanel.error.cpcVersionOld=Niezgodno\u015b\u0107 {0}. Korzystasz z nowszej wersji.
LoginPanel.error.duplicateAccount=To konto ju\u017c istnieje.
LoginPanel.error.email.invalid=Wprowad\u017a prawid\u0142owy adres e-mail.
LoginPanel.error.email.required=Wprowad\u017a sw\u00f3j adres e-mail.
LoginPanel.error.failed=Wprowadzone informacje s\u0105 nieprawid\u0142owe.
LoginPanel.error.incorrectPassword=Nieprawid\u0142owe has\u0142o
LoginPanel.error.incorrectAnswer=Nieprawid\u0142owa odpowied\u017a
LoginPanel.error.invalidPassword=Has\u0142o za kr\u00f3tkie
LoginPanel.error.limit.reached=Osi\u0105gni\u0119to limit licencji dla komputera.
LoginPanel.error.name.required=Wprowad\u017a nazw\u0119.
LoginPanel.error.password.mismatch=Has\u0142a s\u0105 niezgodne.
LoginPanel.error.password.required=Wprowad\u017a has\u0142o.
LoginPanel.error.regKey.required={0} do autoryzacji wymaga wprowadzenia wa\u017cnego klucza rejestracji.
LoginPanel.error.registrationBlocked=Ze wzgl\u0119du na wysokie zapotrzebowanie, nie mo\u017cemy obecne zatwierdzi\u0107 Twojej rejestracji. Spr\u00f3buj ponownie p\u00f3\u017aniej.
LoginPanel.error.serverAddress.required=Wprowad\u017a adres serwera PROe.
LoginPanel.error.slaveCluster=Nie mo\u017cna autoryzowa\u0107 przy u\u017cyciu serwera podrz\u0119dnego
LoginPanel.error.tooBusy=Serwer zaj\u0119ty.
LoginPanel.error.tooManyAttempts=Zbyt wiele nieudanych pr\u00f3b; poczekaj 10 minut i spr\u00f3buj ponownie.
LoginPanel.error.unknownLdapError=B\u0142\u0105d komunikacji LDAP
LoginPanel.error.username.mustBeAnEmail=Nazwa u\u017cytkownika musi by\u015b wa\u017cnym adresem e-mail.
LoginPanel.error.username.required=Wprowad\u017a nazw\u0119 u\u017cytkownika.
LoginPanel.firstName=Imi\u0119\:
LoginPanel.forgotPassword=<a href\="{0}">Nie pami\u0119tasz has\u0142a?</a>
LoginPanel.lastName=Nazwisko\:
LoginPanel.licensedTo=Licencj\u0119 posiada\:
LoginPanel.message.login=Dla zwi\u0119kszenia bezpiecze\u0144stwa, nale\u017cy wprowadzi\u0107 has\u0142o dla pulpitu {0}.
LoginPanel.message.setup=Aby zarz\u0105dza\u0107 kopi\u0105 zapasow\u0105, otrzymywa\u0107 alerty e-mail oraz raporty, konieczne jest konto {0}.
LoginPanel.message.setup.business=Aby utworzy\u0107 kopi\u0119 zapasow\u0105 tego komputera, konieczne jest konto.
LoginPanel.message.setup.enterprise=Aby utworzy\u0107 kopi\u0119 zapasow\u0105 tego komputera, konieczne jest konto.
LoginPanel.option.login=Istniej\u0105ce konto
LoginPanel.option.register=Nowe konto
LoginPanel.password=Has\u0142o\:
LoginPanel.proClient.message.setup=Wprowad\u017a nazw\u0119 u\u017cytkownika i has\u0142o. Informacje te pozwalaj\u0105 na zidentyfikowanie u\u017cytkownika i zaszyfrowanie danych, tak aby nikt inny nie mia\u0142 do nich dost\u0119pu.
LoginPanel.proClient.title.setup.register=Utw\u00f3rz konto
LoginPanel.registrationKey=Klucz rejestracji\:
LoginPanel.repeatPassword=Potwierd\u017a has\u0142o\:
LoginPanel.safeAccount=Dlaczego konto jest w 100% bezpieczne\:Bez spamu\: Nie udost\u0119pnimy Twojego adresu e-mail \nBez zobowi\u0105za\u0144\: Kup, je\u015bli nasza oferta oka\u017ce si\u0119 znakomita \nBez karty kredytowej\: Okres pr\u00f3bny jest w 100% bezp\u0142atny \n<a>Jak dzia\u0142aj\u0105 konta?</a>
LoginPanel.serverAddress=Adres serwera PROe\:
LoginPanel.submit.newAccount=Utw\u00f3rz konto
LoginPanel.submit.signin=Zaloguj si\u0119
LoginPanel.success=Pomy\u015blne logowanie
LoginPanel.title.login=Zaloguj si\u0119 do pulpitu {0}
LoginPanel.title.setup.existing=U\u017cyj istniej\u0105cego konta
LoginPanel.title.setup.register=Utw\u00f3rz bezp\u0142atne konto {0}
LoginPanel.title.setup.register.business=Utw\u00f3rz konto {0}
LoginPanel.title.setup.register.enterprise=Utw\u00f3rz konto {0}
LoginPanel.username=Nazwa u\u017cytkownika\:
MissingCustomKey.message=Wprowad\u017a klucz archiwum.
MissingCustomKey.title=Wymagany klucz danych
MissingPrivateDataPassword.message=Wprowad\u017a has\u0142o archiwum zabezpieczaj\u0105ce klucz szyfrowania archiwum.
MissingPrivateDataPassword.passwordLabel=Has\u0142o\:
MissingPrivateDataPassword.title=Wymagane has\u0142o archiwum
CreateArchivePasswordMessage.message=Podstawowy u\u017cytkownik tego komputera musi utworzy\u0107 has\u0142o, aby zabezpieczy\u0107 archiwum kopii zapasowej. To has\u0142o b\u0119dzie wymagane w celu uzyskania dost\u0119pu do plik\u00f3w, kt\u00f3rych kopie zapasowe wykonano, lub ich przywr\u00f3cenia.
CreateArchivePasswordMessage.passwordLabel=Has\u0142o\:
CreateArchivePasswordMessage.repeatPassword=Potwierd\u017a has\u0142o\:
CreateArchivePasswordMessage.title=Wymagane has\u0142o archiwum
OutOfSpaceReason.ALLOTTED_CAPACITY_REACHED=\ \u2014 Osi\u0105gni\u0119to limit przydzia\u0142u miejsca na dysku
OutOfSpaceReason.DATA_FILE_TOO_LARGE=\ \u2014 Plik danych za du\u017cy dla tego systemu plik\u00f3w
OutOfSpaceReason.FREE_SPACE_LIMIT_REACHED=\ \u2014 Za ma\u0142o miejsca
OutOfSpaceReason.INSUFFICIENT_COMPACT_SPACE=\ \u2014 Za ma\u0142o miejsca, aby skompaktowa\u0107 archiwum
OutOfSpaceReason.QUOTA_REACHED=\ \u2014 Osi\u0105gni\u0119to limit przydzia\u0142u miejsca na dysku
PasswordPrompt.repeat=Wprowad\u017a has\u0142o ponownie
PasswordPrompt.repeat.match=Zgodno\u015b\u0107
PasswordPrompt.repeat.mismatch=Niezgodno\u015b\u0107
PasswordPrompt.repeat.tooShort=Min. znak\u00f3w: {0}
PasswordStrength.GOOD=Dobre
PasswordStrength.STRONG=Silne
PasswordStrength.VERY_STRONG=Bardzo silne
PasswordStrength.VERY_WEAK=Bardzo s\u0142abe
PasswordStrength.WEAK=S\u0142abe
PasswordStrength.hint.GOOD=Aby wzmocni\u0107, u\u017cyj wielkich liter lub cyfr.
PasswordStrength.hint.STRONG=Aby zwi\u0119kszy\u0107 si\u0142\u0119 has\u0142a, dodaj wi\u0119cej znak\u00f3w, cyfr i symboli.
PasswordStrength.hint.VERY_STRONG=Has\u0142o stanowi bardzo dobre zabezpieczenie.
PasswordStrength.hint.VERY_WEAK=Aby wzmocni\u0107, u\u017cyj d\u0142u\u017cszego has\u0142a
PasswordStrength.hint.WEAK=Aby wzmocni\u0107, u\u017cyj przynajmniej 3 unikatowych znak\u00f3w.
PatchManager.failed=Uaktualnienie zako\u0144czone niepowodzeniem \u2014 wersja {0}
PatchManager.installed=Uaktualnienie zainstalowane \u2014 wersja {0}
PatchManager.upgrade=Instalowanie uaktualnienia \u2014 wersja {0}
Product.B42_PRO=CrashPlan PRO
ReassignIdentity.Computers.archives=Archiwum kopii zapasowej
ReassignIdentity.Computers.lastConnected=Ostatnia kopia zapasowa
ReassignIdentity.Computers.name=Nazwa
ReassignIdentity.help=<a href\="url.reassignIdentity">Co si\u0119 dzieje, gdy przejmuj\u0119 inny komputer?</a>
ReassignIdentity.message1=Aby ten komputer zast\u0105pi\u0142 istniej\u0105cy, wybierz komputer do przej\u0119cia.
ReassignIdentity.message2=Ten komputer b\u0119dzie teraz stanowi\u0142 kopie zapasow\u0105 dla \u201e{0}\u201d. Na starym komputerze \u201e{0}\u201d nie b\u0119dzie ju\u017c tworzona kopia zapasowa.
ReassignIdentity.title=Przejmij inny komputer
Restore.CustomKeyPrompt.message=Wprowad\u017a klucz archiwum.
Restore.CustomKeyPrompt.title=Wymagany klucz archiwum
Restore.DataPasswordPrompt.message=Wprowad\u017a has\u0142o zabezpieczaj\u0105ce klucz szyfrowania archiwum.
Restore.DataPasswordPrompt.passwordLabel=Has\u0142o\:
Restore.DataPasswordPrompt.title=Wymagane has\u0142o
RestoreFileTreeLabelProvider.empty=nie mo\u017cna odnale\u017a\u0107 plik\u00f3w
RestoreFileTreeLabelProvider.loading=\u0142adowanie...
RestoreFileTreeLabelProvider.refineSearch=Zbyt wiele wynik\u00f3w, u\u015bci\u015blij kryteria
RestoreFileTreeLabelProvider.searchResults=Wyniki wyszukiwania\: znaleziono {0}
RestoreFileTreeLabelProvider.searching=Wyszukiwanie...
RestoreFileTreeLabelProvider.unavailable=obecnie niedost\u0119pne
RestoreFileTreeViewer.lastBackedUp=Ostatni\u0105 kopi\u0119 zapasow\u0105 utworzono
RestoreFileTreeViewer.name=Nazwa
RestoreFileTreeViewer.size=Rozmiar
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.directory.message=Wybierz lokalizacj\u0119, w kt\u00f3rej maj\u0105 zosta\u0107 przywr\u00f3cone pliki\:
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.directory.title=Wybierz katalog
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.originalPermissions=z <a href\="user">oryginalnymi uprawnieniami</a>
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.overwrite=<a href\="rename">zast\u0105p</a>
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.rename=<a href\="overwrite">zmie\u0144 nazw\u0119</a>
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.restorePath.default=<a href\="restorePathOriginal">{0}</a>
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.restorePath.originalLocation=<a href\="restorePathSpecific">oryginalna lokalizacja</a>
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.restorePath.specificLocation=<a href\="restorePathDefault">folder</a> (<a href\="restorePathBrowse">{0}</a>)
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.text=Przywr\u00f3\u0107 {1}{4} do {2} i {3} wszelkie istniej\u0105ce pliki.
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.userPermissions=z <a href\="original">obecnymi uprawnieniami</a>
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.versionLatest=<a href\="versionSpecified">najnowsza</a> wersja
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.versionLatest.basic=najnowsza wersja
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.versionSpecified=<a href\="versionLatest">najnowsza wersja przed {0}</a>
RestorePanel.RestoringPortlet.detail.completed=Uko\u0144czono\:
RestorePanel.RestoringPortlet.detail.destination=Miejsce docelowe\:
RestorePanel.RestoringPortlet.detail.errors=B\u0142\u0119dy\:
RestorePanel.RestoringPortlet.detail.errors.value={0} (patrz <a>historia</a>)
RestorePanel.RestoringPortlet.detail.receiving=Odbieranie\:
RestorePanel.RestoringPortlet.detail.todo=Zadania do wykonania\:
RestorePanel.RestoringPortlet.name={1} od {0}
RestorePanel.RestoringPortlet.name.thisComputer=Od {0}
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.CAPACITY_REDUCED=zmniejszono przydzielon\u0105 pojemno\u015b\u0107
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.DISABLED=nie zaplanowano uruchomienia
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.EXCEPTION=nieznany problem
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.LICENSE_LIMIT_REACHED=subskrypcja wygas\u0142a
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_MAINTENANCE=trwa obs\u0142uga plik\u00f3w kopii zapasowych
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_MIGRATION_NEEDED=trwa migracja plik\u00f3w kopii zapasowych
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_MOVED=trwa przenoszenie lokalizacji przechowywania kopii zapasowych
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_NOT_INITIALIZED=lokalizacja przechowywania kopii zapasowych jest niedost\u0119pna
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.NOT_AVAILABLE=niedost\u0119pne
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.PAUSED=wstrzymane
RestorePanel.RestoringPortlet.status.complete=Przywr\u00f3cono do <a>{0}</a>.
RestorePanel.RestoringPortlet.status.completeAt=Przywr\u00f3cono do <a>{0}</a>, {1}.
RestorePanel.RestoringPortlet.status.notReady=Tworzenie kopii zapasowych wy\u0142\u0105czone \u2014 {0}
RestorePanel.RestoringPortlet.status.pause=Wstrzymaj przywracanie
RestorePanel.RestoringPortlet.status.pending=Przywracanie oczekuje
RestorePanel.RestoringPortlet.status.remaining=Pozosta\u0142o {0}
RestorePanel.RestoringPortlet.status.running=Trwa przywracanie
RestorePanel.RestoringPortlet.status.start=Wzn\u00f3w przywracanie
RestorePanel.RestoringPortlet.status.stop=Usu\u0144 zadanie przywracania
RestorePanel.RestoringPortlet.status.stopped=Przywracanie zatrzymane
RestorePanel.RestoringPortlet.status.waiting=Oczekiwanie na przywr\u00f3cenie
RestorePanel.RestoringPortlet.title=Stan przywracania
RestorePanel.UnavailableReason.BUSY.name=nie zaplanowano uruchomienia
RestorePanel.UnavailableReason.BUSY.warning=Nie mo\u017cna przywr\u00f3ci\u0107, poniewa\u017c nie zaplanowano uruchomienia miejsca docelowego.
RestorePanel.UnavailableReason.CRYPTO_EXCEPTION.name=nieprawid\u0142owy klucz szyfrowania archiwum
RestorePanel.UnavailableReason.CRYPTO_EXCEPTION.warning=Nie mo\u017cna przywr\u00f3ci\u0107 z powodu b\u0142\u0119du klucza szyfrowania archiwum kopii zapasowej
RestorePanel.UnavailableReason.EXPIRED.name=wygas\u0142a
RestorePanel.UnavailableReason.EXPIRED.warning=Do przeprowadzenia przywr\u00f3cenia konieczna jest aktywna subskrypcja.
RestorePanel.UnavailableReason.IO_EXCEPTION.name=b\u0142\u0105d We/Wy archiwum
RestorePanel.UnavailableReason.IO_EXCEPTION.warning=Nie mo\u017cna przywr\u00f3ci\u0107 z powodu b\u0142\u0119du We/Wy archiwum kopii zapasowej
RestorePanel.UnavailableReason.NOT_INITIALIZED.name=brak archiwum kopii zapasowej
RestorePanel.UnavailableReason.NOT_INITIALIZED.warning=Nie odnaleziono archiwum kopii zapasowej
RestorePanel.UnavailableReason.NO_PERMISSION.name=osi\u0105gni\u0119to limit licencji
RestorePanel.UnavailableReason.NO_PERMISSION.name.business=wygas\u0142a
RestorePanel.UnavailableReason.NO_PERMISSION.warning=Nie mo\u017cna przywr\u00f3ci\u0107\: Osi\u0105gni\u0119to limit licencji.
RestorePanel.UnavailableReason.NO_PERMISSION.warning.business=Do przeprowadzenia przywr\u00f3cenia konieczna jest aktywna subskrypcja.
RestorePanel.UnavailableReason.OFFLINE.name=offline
RestorePanel.UnavailableReason.OFFLINE.warning=Nie mo\u017cna przywr\u00f3ci\u0107, poniewa\u017c miejsce docelowe jest w trybie offline.
RestorePanel.UnavailableReason.UNKNOWN.name=niedost\u0119pne
RestorePanel.UnavailableReason.UNKNOWN.warning=Nie mo\u017cna przywr\u00f3ci\u0107, poniewa\u017c miejsce docelowe jest niedost\u0119pne.
RestorePanel.UnavailableReason.VALIDATING.name=synchronizowanie
RestorePanel.UnavailableReason.VALIDATING.warning=Nie mo\u017cna przywr\u00f3ci\u0107 do czasu osi\u0105gni\u0119cia synchronizacji z miejscem docelowym.
RestorePanel.UnavailableReason.warning={0}
RestorePanel.computerToRestore=Przywr\u00f3\u0107 pliki dla komputera\:
RestorePanel.destination=Przywr\u00f3\u0107 wybrane pliki do\:
RestorePanel.duplicateSelection=Istniej\u0105ce pliki zostan\u0105\:
RestorePanel.duplicateSelection.overwrite=Zast\u0105pione
RestorePanel.duplicateSelection.rename=Zachowane ze zmienion\u0105 nazw\u0105
RestorePanel.error.incorrectGuestPassword=Wprowad\u017a prawid\u0142owe has\u0142o.
RestorePanel.error.incorrectKey=Nieprawid\u0142owy klucz danych
RestorePanel.error.invalidKey=Nieprawid\u0142owy klucz danych. Aby uzyska\u0107 wa\u017cny klucz, u\u017cyj opcji Has\u0142o lub Importuj.
RestorePanel.error.noSpace=Za ma\u0142o miejsca do przeprowadzenia przywracania.
RestorePanel.error.readOnly=Lokalizacja przywracania ma atrybut tylko do odczytu.
RestorePanel.includeDeleted=Poka\u017c usuni\u0119te pliki
RestorePanel.includeHidden=Poka\u017c ukryte pliki
RestorePanel.locationSelection.desktop=Pulpit
RestorePanel.locationSelection.original=Lokalizacja oryginalna
RestorePanel.notAvailable.message=\u017badne miejsce docelowe kopii zapasowych nie jest obecnie dostepne.
RestorePanel.notAvailable.title=Niedost\u0119pne
RestorePanel.restoreButton=Przywr\u00f3\u0107
RestorePanel.restoreFromComputer=Z miejsca docelowego kopii zapasowej\:
RestorePanel.selectFiles=Wyszukaj pliki do przywr\u00f3cenia po nazwach lub wybierz z listy poni\u017cej\:
RestorePanel.thisComputer=\ (ten komputer)
RestorePanel.title=Przywr\u00f3\u0107
RestorePanel.versionSelection=Wersja pliku do przywr\u00f3cenia\:
RestorePanel.versionSelection.date=Okre\u015blona data
RestorePanel.versionSelection.latest=Najnowsze
SecurityKey.Create.bits={0}-bitowe
SecurityKey.Create.key=Has\u0142o\:
SecurityKey.Create.message=Im d\u0142u\u017csze Has\u0142o, tym bezpieczniejszy klucz. Wprowad\u017a do 448 bit\u00f3w.
SecurityKey.Create.repeat=Powt\u00f3rz\:
SecurityKey.Create.title=Wprowad\u017a has\u0142o, aby wygenerowa\u0107 klucz danych.
SecurityKey.FileAlreadyExists.message=Plik {0} ju\u017c istnieje. Czy chcesz go zast\u0105pi\u0107?
SecurityKey.FileAlreadyExists.title=Plik ju\u017c istnieje
SecurityKey.Type.AccountPassword=has\u0142o konta
SecurityKey.Type.CustomKey=niestandardowy klucz archiwum
SecurityKey.Type.PrivatePassword=has\u0142o archiwum
SecurityKey.create=<a>Has\u0142o...</a>
SecurityKey.empty=Tutaj wklej klucz danych archiwum
SecurityKey.export=<a>Eksportuj...</a>
SecurityKey.generate=<a>Generuj</a>
SecurityKey.import=<a>Importuj...</a>
SecurityKey.messageExisting=Aby uzyska\u0107 wa\u017cny klucz, u\u017cyj opcji Has\u0142o lub Importuj.
SecurityKey.messageNew=Aby uzyska\u0107 wa\u017cny klucz, u\u017cyj opcji Has\u0142o, Generuj lub Importuj.
SecurityKey.tooShort=Wklejony klucz nie jest kluczem 448-bitowym. Czy chcesz kontynuowa\u0107?
Settings.Account=Konto
Settings.Account.LicenseTransfer.DataLoss.fromComputer=Ta licencja wykorzystywana jest przez komputer \u201e{1}\u201d.\n\nPrzeniesienie jego licencji spowoduje WYMAZANIE jego {2} kopii zapasowej na {3}.
Settings.Account.LicenseTransfer.DataLoss.fromComputerConfirm=WYMA\u017b kopi\u0119 zapasow\u0105 {1} i przenie\u015b jego licencj\u0119.
Settings.Account.LicenseTransfer.DataLoss.fromUser=Ta licencja wykorzystywana jest przez innego u\u017cytkownika.\n\n\u201e{1}\u201d posiada {2} danych z komputer\u00f3w w liczbie {4}. Dane s\u0105 przechowywane w lokalizacji {3}.
Settings.Account.LicenseTransfer.DataLoss.fromUserConfirm=Powiadom {1}, o WYMAZANIU kopii zapasowej i przeniesieniu licencji.
Settings.Account.LicenseTransfer.fromComputer=Ta licencja jest u\u017cywana przez inny komputer.\n\nPrzenie\u015b\u0107 licencj\u0119 z \u201e{1}\u201d do tego komputera?
Settings.Account.LicenseTransfer.fromUser=Ta licencja jest u\u017cywana przez innego u\u017cytkownika.\n\nPrzenie\u015b\u0107 licencj\u0119 z \u201e{1}\u201d do tego komputera?
Settings.Account.LicenseTransfer.title=Przeniesienie licencji
Settings.Account.license.buyLink=<a href\="url.store">Kup</a>
Settings.Account.license.guid=Komputer\:
Settings.Account.license.issuedBy=Wystawione przez\:
Settings.Account.license.issuedBy.value={0} pod adresem {1}
Settings.Account.license.key=Klucz\:
Settings.Account.license.product=Produkt\:
Settings.Account.license.serverAddress=Adres podstawowy serwera PROe\:
Settings.Account.license.serverSecondaryAddress=Adres pomocniczy serwera PROe\:
Settings.Account.license.title=Licencja
Settings.Account.license.version=Wersja\:
Settings.Account.personal.changePassword=Zmie\u0144 has\u0142o...
Settings.Account.personal.email=E-mail\:
Settings.Account.personal.firstName=Pierwsze
Settings.Account.personal.lastName=Ostatnie
Settings.Account.personal.name=Nazwa\:
Settings.Account.personal.title=Informacje osobiste
Settings.Account.personal.username=Nazwa u\u017cytkownika\:
Settings.Account.subscription.expires=Wygasa\:
Settings.Account.subscription.plan=Plan\:
Settings.Account.subscription.status=Stan\:
Settings.Account.subscription.status.active=Aktywne
Settings.Account.subscription.status.expired=Wygas\u0142a
Settings.Account.subscription.title=Licencja
Settings.Account.url=\n<a href\="url.account">Zarz\u0105dzaj kontem</a>
Settings.Backup=Kopia zapasowa
Settings.Backup.Advanced.backupOpenFiles=Utw\u00f3rz kopi\u0119 zapasow\u0105 otwartych plik\u00f3w\:
Settings.Backup.Advanced.backupRunWindow=Tworzenie kopii zapasowej zostanie rozpocz\u0119te\:
Settings.Backup.Advanced.compression=Kompresja\:
Settings.Backup.Advanced.compression.automatic=Automatyczne
Settings.Backup.Advanced.compression.on=W\u0142.
Settings.Backup.Advanced.compression.off=Wy\u0142.
Settings.Backup.Advanced.dataDeDuplication=Deduplikacja danych\:
Settings.Backup.Advanced.dataDeDuplication.automatic=Automatyczne
Settings.Backup.Advanced.dataDeDuplication.full=Pe\u0142na
Settings.Backup.Advanced.dataDeDuplication.minimal=Minimalna
Settings.Backup.Advanced.encryption=Szyfrowanie w\u0142\u0105czone\:
Settings.Backup.Advanced.realtime=Monitoruj system plik\u00f3w w czasie rzeczywistym\:
Settings.Backup.Advanced.scanFileSystem=Weryfikuj wybrane pozycje co\:
Settings.Backup.Advanced.scanFileSystem.time=dni o
Settings.Backup.Advanced.scanFileSystem.timeAt=o
Settings.Backup.Advanced.title=Zaawansowane ustawienia kopii zapasowych
Settings.Backup.Destinations.completedTitle=Uko\u0144czone
Settings.Backup.Destinations.headers=Nazwa,Typ,U\u017cywane miejsce
Settings.Backup.Destinations.help=Nie przypisano miejsca docelowego
Settings.Backup.Destinations.lastBackupTitle=Ostatnia kopia zapasowa
Settings.Backup.Destinations.message=Wybierz miejsca docelowe dla zestawu kopii zapasowych \u201e{1}\u201d.
Settings.Backup.Destinations.nameTitle=Nazwa
Settings.Backup.Destinations.typeTitle=Typ
Settings.Backup.Destinations.warning=Wa\u017cne\! Usuniecie miejsca docelowego spowoduje trwa\u0142e wymazanie {2}.
Settings.Backup.Email.backupStatusEnabled=Wysy\u0142a raporty stanu kopii zapasowej co\:
Settings.Backup.Email.from=Od\:
Settings.Backup.Email.title=Ustawienia poczty e-mail
Settings.Backup.Email.to=Do\:
Settings.Backup.Email.warning=Dostosuj ustawienia filtr\u00f3w antyspamowych, aby umo\u017cliwi\u0107 wysy\u0142anie powiadomie\u0144 e-mail\:
Settings.Backup.Exclusions.regexButton=Wyra\u017cenie regularne
Settings.Backup.Exclusions.regexLabel=Wyklucz \u015bcie\u017cki pasuj\u0105ce do wyra\u017cenia\:
Settings.Backup.Exclusions.suffixLabel=Wyklucz pliki i foldery, kt\u00f3rych nazwa ko\u0144czy si\u0119 na\:
Settings.Backup.Exclusions.suffixNoteLabel=(np. \u201emp3\u201d, aby unikn\u0105\u0107 tworzenia kopii zapasowej plik\u00f3w muzycznych)
Settings.Backup.Exclusions.title=Wykluczenia z procesu tworzenia kopii zapasowych
Settings.Backup.Inbound.backupCode=Kod kopii zapasowej\:
Settings.Backup.Inbound.deepMaintainBackupFiles=Przeprowadzaj dok\u0142adne czynno\u015bci konserwacyjne co\:
Settings.Backup.Inbound.enabled=Akceptuj kopie zapasowe danych przychodz\u0105cych\:
Settings.Backup.Inbound.inboundRunWindow=Zezw\u00f3l na wykonywanie operacji tworzenia kopii zapasowych i przywracania\:
Settings.Backup.Inbound.listenAddress=Powi\u0105zany adres nas\u0142uchiwania\:
Settings.Backup.Inbound.listenPort=Port nas\u0142uchiwania\:
Settings.Backup.Inbound.location=Domy\u015blna lokalizacja archiwum kopii zapasowej\:
Settings.Backup.Inbound.location.browse.message=Wybierz lokalizacj\u0119, w kt\u00f3rej maj\u0105 zosta\u0107 zapisane dane kopii zapasowej\:
Settings.Backup.Inbound.location.browse.title=Wybierz katalog
Settings.Backup.Inbound.maintainBackupFiles=Przeprowadzaj szybkie czynno\u015bci konserwacyjne co\:
Settings.Backup.Inbound.title=Ustawienia kopii zapasowych danych przychodz\u0105cych
Settings.Backup.Inbound.warning.message=Ostrze\u017cenie\! Dane kopii zapasowej zostan\u0105 wymazane\! \n\nTen komputer jest miejscem docelowym kopii zapasowej dla {0} komputer\u00f3w, co daje razem {1}.
Settings.Backup.Selection.removeWarning=Wa\u017cne\! Usuni\u0119cie plik\u00f3w z puli wybranej do utworzenia kopii zapasowej spowoduje ich automatyczne usuni\u0119cie z archiwum kopii zapasowej.
Settings.Backup.Selection.showHidden=Poka\u017c ukryte pliki
Settings.Backup.Selection.title=Zmie\u0144 wybrane pliki
Settings.Backup.Selection.hostExcludedWarning=Wykluczone z miejsc docelowych na serwerach
Settings.Backup.Twitter.Authorization.errorBadPin=Nieprawid\u0142owy PIN serwisu Twitter
Settings.Backup.Twitter.Authorization.message=Aby mo\u017cliwe by\u0142o po\u0142\u0105czenie {0} z Twoim kontem w serwisie Twitter, wymagane jest zezwolenie. Po {0} udzieleniu zezwolenia serwis Twitter udost\u0119pni kod PIN.\n\nTa forma autoryzacji jest prywatn\u0105 komunikacj\u0105 pomi\u0119dzy u\u017cytkownikiem a serwisem Twitter \u2014 {0} nie otrzyma Twojego has\u0142a.
Settings.Backup.Twitter.Authorization.pin=Numer PIN\:
Settings.Backup.Twitter.Authorization.title=Autoryzacja serwisu Twitter
Settings.Backup.Twitter.account=Nazwa u\u017cytkownika wy\u015bwietlana w serwisie Twitter\:
Settings.Backup.Twitter.backupStatusEnabled=Wysy\u0142aj informacje o stanie kopii zapasowej co\:
Settings.Backup.Twitter.notifyFollowers=Powiadom osoby obserwuj\u0105ce Twoje konto o tym, \u017ce mog\u0105 tworzy\u0107 kopie zapasowe na Twoim komputerze.
Settings.Backup.Twitter.notifyFollowersMsg=Bezp\u0142atnie i zdalnie tw\u00f3rz kopie zapasowe na moim komputerze\! To proste i bezpieczne. Zainstaluj www.crashplan.com i zapytaj o \#kod kopii zapasowej.
Settings.Backup.Twitter.setup=Aby mo\u017cliwe by\u0142o po\u0142\u0105czenie si\u0119 {0} z serwisem Twitter, wymagana jest autoryzacja
Settings.Backup.Twitter.title=Ustawienia serwisu Twitter
Settings.Backup.Twitter.updateStatus=Zach\u0119\u0107 osoby obserwuj\u0105ce Twoje konto, aby tworzy\u0142y kopie zapasowe, publikuj\u0105c wpis\:
Settings.Backup.Twitter.updateStatusMsg=Dzi\u0119ki www.crashplan.com mam kopi\u0119 zapasow\u0105 wszystkich danych. Sprawd\u017a, jak to dzia\u0142a\! Bezp\u0142atne lokalne i zdalne \#kopie zapasowe dla znajomych i rodziny.
Settings.Backup.Versioning.frequencyLabel=Cz\u0119stotliwo\u015b\u0107 tworzenia kopii zapasowych\:
Settings.Backup.Versioning.keepDeleted=Wyma\u017c usuni\u0119te pliki
Settings.Backup.Versioning.keepDeleted.never=nigdy
Settings.Backup.Versioning.lastNinetyDays=Ostatnie 90 dni
Settings.Backup.Versioning.lastWeek=Ostatni tydzie\u0144
Settings.Backup.Versioning.lastYear=Ostatni rok
Settings.Backup.Versioning.newVersionLabel=Nowa wersja
Settings.Backup.Versioning.prevYear=Poprzednie lata
Settings.Backup.Versioning.title=Ustawienia cz\u0119stotliwo\u015bci tworzenia kopii zapasowych i przechowywania wersji
Settings.Backup.Versioning.versionToKeep=Dodatkowe wersje do zachowania z\:
Settings.Backup.advanced=Ustawienia zaawansowane\:
Settings.Backup.changedFileDelay=Utw\u00f3rz kopi\u0119 zapasow\u0105 zmienionych plik\u00f3w po\:
Settings.Backup.defaultBackupSetName=Domy\u015blne
Settings.Backup.enableSets=Zestawy kopii zapasowych\:
Settings.Backup.exclusions=Wykluczenia nazw plik\u00f3w\:
Settings.Backup.name=Nazwa\:
Settings.Backup.nameCopy=Kopia {0}
Settings.Backup.newBackupSetName=Bez tytu\u0142u
Settings.Backup.priority=Priorytet\:
Settings.Backup.removeWarning=Usuni\u0119cie zestawu kopii zapasowych spowoduje wymazanie odpowiadaj\u0105cych mu danych kopii zapasowych z archiw\u00f3w kopii zapasowych w ka\u017cdym miejscu docelowym. Ta decyzja jest nieodwracalna.
Settings.Backup.removeWarningConfirm=Rozumiem, \u017ce dane zostan\u0105 usuni\u0119te z kopii zapasowych.
Settings.Backup.versioning=Cz\u0119sto\u015b\u0107 i wersje\:
Settings.Backup.versions=\# wersji ka\u017cdego pliku do zachowania\:
Settings.BackupSets=Zestawy kopii zapasowych
Settings.General=Og\u00f3lne
Settings.General.Notify.deliveryTime=Czas dostarczenia\:
Settings.General.Notify.DeliveryTimeOption.any=Dowolne
Settings.General.Notify.DeliveryTimeOption.morning=Rano
Settings.General.Notify.DeliveryTimeOption.afternoon=Popo\u0142udnie
Settings.General.Notify.DeliveryTimeOption.evening=Wiecz\u00f3r
Settings.General.Notify.DeliveryTimeOption.night=Noc
Settings.General.Notify.DeliveryTimeOption.never=Nigdy
Settings.General.Notify.email=E-mail\:
Settings.General.Notify.title=Stan kopii zapasowej i alerty
Settings.General.Notify.twitter=Twitter\:
Settings.General.Notify.twitterSetup.errorMessage=Nie mo\u017cna ustawi\u0107 dost\u0119pu do serwisu Twitter dla {0}. Sprawd\u017a po\u0142\u0105czenie sieciowe lub spr\u00f3buj ponownie p\u00f3\u017aniej.
Settings.General.Notify.twitterSetup.errorTitle=Nie mo\u017cna nawi\u0105za\u0107 po\u0142\u0105czenia z serwisem Twitter
Settings.General.alert=Wy\u015blij alert krytyczny, gdy kopia zapasowa nie zostanie utworzona przez\:
Settings.General.inboundBackup=Kopie zapasowe danych przychodz\u0105cych z innych komputer\u00f3w\:
Settings.General.locale=J\u0119zyk\:
Settings.General.localeNote=(wymaga ponownego uruchomienia)
Settings.General.minimumBatteryPercent=Zatrzymaj, gdy poziom akumulatora osi\u0105gnie warto\u015b\u0107\:
Settings.General.name=Nazwa tego komputera\:
Settings.General.percent=procent
Settings.General.percentCPU=procent wykorzystania procesora
Settings.General.showFullFilePath=Wy\u015bwietlaj pe\u0142ne \u015bcie\u017cki na karcie Kopia zapasowa\:
Settings.General.userAwayThrottle=Gdy u\u017cytkownik nie pracuje, wykorzystuj do\:
Settings.General.userIdleDelay=U\u017cytkownik nie pracuje, gdy aktywno\u015b\u0107 nie jest wykrywana przez\:
Settings.General.userPresentThrottle=Gdy u\u017cytkownik pracuje, wykorzystuj do\:
Settings.General.warning=Wy\u015blij alert ostrzegawczy, gdy kopia zapasowa nie zostanie utworzona przez\:
Settings.Network=Sie\u0107
Settings.Network.Interfaces.label=Interfejsy sieciowe\:
Settings.Network.Interfaces.message=Wybierz interfejsy sieciowe, kt\u00f3re mog\u0105 by\u0107 wykorzystywane przez {0} podczas tworzenia kopii zapasowych.
Settings.Network.Interfaces.lockedMessage=Wykluczone interfejsy sieciowe.
Settings.Network.Interfaces.title=Interfejsy sieciowe
Settings.Network.LAN=LAN
Settings.Network.Proxy.enabled=Serwer proxy w\u0142\u0105czony:
Settings.Network.Proxy.url=Adres URL pliku PAC serwera proxy:
Settings.Network.WAN=WAN
Settings.Network.Wireless.addCustom=Identyfikator SSID sieci bezprzewodowej\:
Settings.Network.Wireless.label=Sieci bezprzewodowe\:
Settings.Network.Wireless.message=Wybierz sieci bezprzewodowe, kt\u00f3re mog\u0105 by\u0107 wykorzystywane przez {0} podczas tworzenia kopii zapasowych.
Settings.Network.Wireless.lockedMessage=Wykluczone sieci bezprzewodowe.
Settings.Network.Wireless.noWirelessNetworks=Nie znaleziono \u017cadnych sieci bezprzewodowych. Komunikacja bezprzewodowa mo\u017ce by\u0107 wy\u0142\u0105czona.
Settings.Network.Wireless.title=Sieci bezprzewodowe
Settings.Network.bandwidthQOS.customDSCP=Niestandardowa dziesi\u0119tna warto\u015b\u0107 DSCP\:
Settings.Network.bandwidthQOS.label=QoS dla pakiet\u00f3w TCP\:
Settings.Network.bandwidthQOS.labelNote=(wymaga ponownego uruchomienia)
Settings.Network.bandwidthQOS.low=Niskie
Settings.Network.bandwidthQOS.normal=Normalne
Settings.Network.bandwidthQOS.reliability=Niezawodno\u015b\u0107
Settings.Network.bandwidthQOS.throughput=Przep\u0142ywno\u015b\u0107
Settings.Network.bandwidthQOS.dscp=DSCP...
Settings.Network.bandwidthRate.high=Ogranicz szybko\u015b\u0107 wysy\u0142ania podczas przerwy w pracy do\:
Settings.Network.bandwidthRate.lanLow=Szybko\u015b\u0107 wysy\u0142ania podczas pracy\:
Settings.Network.bandwidthRate.low=Ogranicz szybko\u015b\u0107 wysy\u0142ania podczas pracy do\:
Settings.Network.bandwidthSelector.none=Brak
Settings.Network.bandwidthSelector.other=Inna
Settings.Network.connectionDiscoveryButton=Wykryj
Settings.Network.inboundMessageBufferSize=Rozmiar buforu wiadomo\u015bci przychodz\u0105cych\:
Settings.Network.outboundMessageBufferSize=Rozmiar buforu wiadomo\u015bci wychodz\u0105cych\:
Settings.Network.Error.messagebufferSize=Wprowad\u017a prawid\u0142owy rozmiar buforu wiadomo\u015bci.
Settings.Security=Zabezpieczenia
Settings.Security.ChangePrivateDataPassword.currentPassword=Obecne has\u0142o archiwum\:
Settings.Security.ChangePrivateDataPassword.newPassword=Nowe has\u0142o archiwum\:
Settings.Security.ChangePrivateDataPassword.title=Zmie\u0144 has\u0142o archiwum
Settings.Security.ChangeArchiveQuestion.title=Zmie\u0144 pytanie archiwum
Settings.Security.ConfirmKeyChange.allArchivesDeleted=Rozumiem, \u017ce wszystkie moje archiwa z wszystkich moich komputer\u00f3w zostan\u0105 usuni\u0119te.
Settings.Security.ConfirmKeyChange.customKey=Rozumiem, \u017ce je\u015bli utrac\u0119 klucz archiwum, przywr\u00f3cenie plik\u00f3w z archiwum tego komputera nie b\u0119dzie mo\u017cliwe.
Settings.Security.ConfirmKeyChange.noDowngrade=Rozumiem, \u017ce wybranie ni\u017cszego poziomu zabezpiecze\u0144 nie b\u0119dzie mo\u017cliwe.
Settings.Security.ConfirmKeyChange.privatePasswordUnableToRestore=Rozumiem, \u017ce je\u015bli zapomn\u0119 has\u0142o archiwum, nie b\u0119d\u0119 w stanie przywr\u00f3ci\u0107 plik\u00f3w z \u017cadnego posiadanego archiwum.
Settings.Security.ConfirmKeyChange.privatePasswordUnableToReset=Rozumiem, \u017ce tylko ja b\u0119d\u0119 dysponowa\u0107 tym has\u0142em. Zapisz\u0119 je w bezpiecznym miejscu.
Settings.Security.ConfirmKeyChange.thisComputersArchivesDeletedButton=Rozumiem, \u017ce je\u015bli dla tego komputera istniej\u0105 archiwa, mog\u0105 one zosta\u0107 usuni\u0119te.
Settings.Security.ConfirmKeyChange.title=Potwierd\u017a ustawienia szyfrowania archiwum
Settings.Security.ConfirmKeyChange.visitAllMachines=Rozumiem, \u017ce w przypadku wszystkich urz\u0105dze\u0144, dla kt\u00f3rych tworzone s\u0105 kopie zapasowe na tym koncie, konieczne jest wprowadzenie klucza archiwum.
Settings.Security.PrivateDataPassword.private.intro=Wprowad\u017a has\u0142o archiwum, aby zabezpieczy\u0107 klucz szyfrowania archiwum\:
Settings.Security.PrivateDataPassword.private.password=Has\u0142o archiwum\:
Settings.Security.PrivateDataPassword.private.title=Has\u0142o archiwum
Settings.Security.PrivateDataPassword.private.questionIntro=Opcjonalnie wprowad\u017a pytanie, kt\u00f3re mo\u017ce by\u0107 u\u017cyte do zresetowania has\u0142a\:
Settings.Security.PrivateDataPassword.private.questionIntroRequired=Wprowad\u017a pytanie, kt\u00f3re mo\u017ce by\u0107 u\u017cyte do zresetowania has\u0142a\:
Settings.Security.PrivateDataPassword.private.resetIntro=Odpowiedz na nast\u0119puj\u0105ce pytanie, aby zresetowa\u0107 has\u0142o.
Settings.Security.PrivateDataPassword.private.question=Pytanie\:
Settings.Security.PrivateDataPassword.private.answer=Odpowied\u017a\:
Settings.Security.SecurityKeyType.accountPassword=Szyfrowanie 448-bitowe
Settings.Security.SecurityKeyType.changeDataPassword=Zmie\u0144 has\u0142o archiwum...
Settings.Security.SecurityKeyType.changeArchiveQuestion=Ustaw pytanie archiwum...
Settings.Security.SecurityKeyType.customKey=Szyfrowanie 448-bitowe z niestandardowym 448-bitowym kluczem
Settings.Security.SecurityKeyType.helpButton=?
Settings.Security.SecurityKeyType.privateDataPassword=Szyfrowanie 448-bitowe + has\u0142o
Settings.Security.SecurityKeyType.title=Szyfrowanie archiwum
Settings.Security.SecurityKeyType.forgotDataPassword=Nie pami\u0119tasz?
Settings.Security.loginRequirePassword=Wymagaj has\u0142a konta przy pr\u00f3bie uzyskania dost\u0119pu do aplikacji komputerowej {0}
Settings.Security.password.currentPassword=Obecne has\u0142o\:
Settings.Security.password.newPassword=Nowe has\u0142o\:
Settings.Security.password.title=Has\u0142o konta
Settings.error.conflictingConfig=Niedawno wprowadzone na serwerze zmiany uniemo\u017cliwiaj\u0105 zmodyfikowanie ustawie\u0144. Spr\u00f3buj ponownie za kilka minut.
Settings.error.invalidDays=Wprowad\u017a liczb\u0119 dni, w zakresie 1-99.
Settings.error.invalidMinutes=Wprowad\u017a liczb\u0119 minut, w zakresie 1-99.
Settings.error.invalidRegularExpression=Nieprawid\u0142owe wyra\u017cenie regularne
Settings.error.invalidScanTime=Sprawd\u017a, czy czas wyboru plik\u00f3w do utworzenia kopii zapasowej nie zosta\u0142 ustawiony w czasie wykonywania operacji.
Settings.error.invalidVersion=Wprowad\u017a nr wersji z zakresu 1-99.
Settings.error.licenseKey.invalid=Wprowad\u017a wa\u017cny klucz licencji.
Settings.error.locationBindFailure=Port jest ju\u017c u\u017cywany.
Settings.error.machineNameBlank=Wprowad\u017a nazw\u0119 dla tego komputera.
Settings.error.networkPortInvalid=Wprowad\u017a prawid\u0142owy port nas\u0142uchuj\u0105cy dla cel\u00f3w tworzenia kopii zapasowych.
Settings.error.securityInvalidCustomKey=Nieprawid\u0142owy klucz archiwum. Aby uzyska\u0107 wa\u017cny klucz, u\u017cyj opcji Has\u0142o, Generuj lub Importuj.
Settings.error.serverAddress.blank=Wprowad\u017a podstawowy adres serwera PROe (host\:port).
Settings.error.serverAddress.invalid=Wprowad\u017a prawid\u0142owy podstawowy adres serwera PROe (host\:port).
Settings.error.serverSecondaryAddress.invalid=Wprowad\u017a prawid\u0142owy pomocniczy adres serwera PROe (host\:port).
Settings.error.warningTooLong=Alert musi by\u0107 poprzedzony ostrze\u017ceniem.
Settings.saved=Preferencje zosta\u0142y zapisane.
Settings.saved.backupFiles=Preferencje zosta\u0142y zapisane.
Settings.title=Ustawienia
SplashWindow.connectFailed=Nie mo\u017cna po\u0142\u0105czy\u0107 si\u0119 z\naparatem tworzenia kopii zapasowych, spr\u00f3bowa\u0107 ponownie?
SplashWindow.connecting=\u0141\u0105czenie...
SplashWindow.upgrading=Uaktualnianie...
SplashWindow.version=Wersja\: {0}
Support.englishOnly=Program CrashPlan oferuje pomocz techniczn\u0105 tylko w j\u0119zyku angielskim. Wy\u015blij wiadomo\u015b\u0107 ponownie w j\u0119zyku angielskim, aby nasz personel m\u00f3g\u0142 odpowiedzie\u0107 na pytanie.
UIController.configSaved=Preferencje zapisane przez u\u017cytkownika.
UpgradeUI.cannot-connect=Uaktualnienie nie powiod\u0142o si\u0119. Ponowna pr\u00f3ba za godzin\u0119.
UpgradeUI.okButton=OK
UpgradeUI.step1=Krok\: wypakowywanie plik\u00f3w uaktualnienia...
UpgradeUI.step1.wait=Krok\: wypakowywanie plik\u00f3w uaktualnienia...czekaj
UpgradeUI.step2=Krok\: instalowanie uaktualnienia...
UpgradeUI.step3=Oczekiwanie na uruchomienie us\u0142ugi
UpgradeUI.title=Trwa uaktualnianie {0}
Week.Friday=F
Week.Monday=M
Week.Saturday=S
Week.Sunday=S
Week.Thursday=T
Week.Tuesday=T
Week.Wednesday=W
_percent=procent
addressValue={0} ({1} publiczne)
ago={0} temu
alert.applyingPatch.message=Trwa instalowanie nowego uaktualnienia na {0}. Aplikacja b\u0119dzie czasowo niedost\u0119pna.
alert.applyingPatch.title=Instalacja uaktualnienia {0}
alert.downloadingPatch.message=Trwa pobieranie nowej wersji dla {0}.
alert.downloadingPatch.title=Dost\u0119pne jest uaktualnienie {0}
alert.feedback.title=Pochwa\u0142y lub problemy?
alert.freeTrial.message=Po zako\u0144czeniu okresu pr\u00f3bnego, konieczne b\u0119dzie <a href\="url.store">wykupienie klucza licencji</a>, aby mo\u017cliwe by\u0142o dalsze tworzenie kopii zapasowych dla tego komputera. Nie jest jednak potrzebna licencja, aby inni mogli tworzy\u0107 kopie zapasowe na Twoim komputerze. Masz ju\u017c licencj\u0119? <a href\="panel\://SettingsPanel\#ACCOUNT">Wprowad\u017a j\u0105 teraz.</a>
alert.freeTrial.title=Bezp\u0142atny okres pr\u00f3bny \u2014 pozosta\u0142o {0}
alert.friendInviteRequest.message={0} ({1}) chce by\u0107 Twoim znajomym i tworzy\u0107 wsp\u00f3lne kopie zapasowe. Akceptuj\u0105c zaproszenie, wyra\u017casz zgod\u0119 na dodanie tej osoby do listy Twoich znajomych. Musisz zaakceptowa\u0107 zaproszenie, je\u015bli chcesz pozwoli\u0107 {0} na tworzenie kopii zapasowych na Twoim komputerze.
alert.friendInviteRequest.title=Nowa pro\u015bba o dodanie do listy znajomych
alert.friendSpaceRequest.message=Osoba z listy Twoich znajomych, {0}, chce utworzy\u0107 kopi\u0119 zapasow\u0105 na Twoim komputerze. Domy\u015blnie {0} mo\u017ce korzysta\u0107 tylko z miejsca, kt\u00f3rego nie potrzebujesz, ale mo\u017cesz okre\u015bli\u0107, ile dok\u0142adnie miejsca chcesz udost\u0119pni\u0107. Czy zezwoli\u0107 u\u017cytkownikowi {0} na tworzenie kopii zapasowych na tym komputerze?
alert.friendSpaceRequest.title=Pro\u015bba o pozwolenie na utworzenie kopii zapasowej
alert.helpIntro.message=Trwa tworzenie kopii zapasowej {0}\! {0} sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00f3ch cz\u0119\u015bci\: Aplikacji komputerowej (widocznej teraz) i aparatu tworzenia kopii zapasowych, kt\u00f3ry dzia\u0142a bezustannie (nawet je\u015bli zamkniesz aplikacj\u0119 lub si\u0119 wylogujesz).
alert.helpIntro.title=Gratulacje\!
alert.helpWelcome.channelPartner.message=Kliknij <b>{0}</b>, aby rozpocz\u0105\u0107 tworzenie kopii zapasowej dokument\u00f3w i ustawie\u0144. Kliknij <b>{2}</b>, aby wybra\u0107 pliki/foldery, kt\u00f3rych kopia zapasowa ma zosta\u0107 utworzona.
alert.helpWelcome.channelPartner.title=Witamy w firmie {0}
alert.helpWelcome.message=Automatycznie tw\u00f3rz kopie zapasowe na innych komputerach, nale\u017c\u0105cych do znajomych, rodziny lub na dyskach zewn\u0119trznych. Kliknij <b>{0}</b>, aby rozpocz\u0105\u0107 bezp\u0142atny okres pr\u00f3bny w lokalizacji <a href\="action\://com.backup42.desktop.actions.ShowDestinationsOnlineAction">{1}</a>, do tworzenia kopii zapasowych w chmurze.
alert.helpWelcome.title=Zapraszamy do korzystania z narz\u0119dzia do automatycznego tworzenia kopii zapasowych {0}\!
alert.licenseExpired.message=Skontaktuj si\u0119 z dostawc\u0105 funkcji tworzenia kopii zapasowych.
alert.licenseExpired.title=Licencja wygas\u0142a
alert.patchFailed.message=Nie uda\u0142o si\u0119 zastosowa\u0107 uaktualnienia {0}. Ponowna pr\u00f3ba za godzin\u0119. <a href\="action\://com.backup42.desktop.actions.RetryDownloadAction">Spr\u00f3buj ponownie teraz</a>
alert.patchFailed.title=Uaktualnienie {0} nie powiod\u0142o si\u0119
alert.restoreSuccess.message=<a href\="file\://{0}">Kliknij tutaj</a>, aby wy\u015bwietli\u0107 przywr\u00f3cone pliki.
alert.restoreSuccess.title=Przywracanie zako\u0144czone\!
alert.systemError.title=B\u0142\u0105d systemu
alert.updateAvailable.message=Dost\u0119pna jest nowa wersja {0}\! Kliknij <a href\="{1}">tutaj</a>, aby pobra\u0107 najnowsz\u0105 wersj\u0119.
alert.updateAvailable.title=Dost\u0119pne jest uaktualnienie
backupDestination={1}
backupSize={0} ({1})
backupSize.active={0} ({1}) z pr. {2}/s
button.accept=Zaakceptuj
button.add=Dodaj
button.assign=Przypisz...
button.authorize=Autoryzuj...
button.browse=Przegl\u0105daj...
button.cancel=Anuluj
button.change=Zmie\u0144
button.changing=Zmie\u0144...
button.compact=Kompaktuj
button.configure=Skonfiguruj...
button.copy=Duplikuj
button.deauthorize=Dezautoryzuj
button.decline=Odrzu\u0107
button.defaults=Domy\u015blne
button.edit=Edytuj
button.enable=W\u0142\u0105cz
button.guestRestore=Zdalne przywracanie
button.next=Dalej
button.no=Nie
button.now=Teraz
button.ok=Ok
button.remove=Usu\u0144
button.restoreFiles=Przywr\u00f3\u0107 pliki...
button.retry=Pon\u00f3w pr\u00f3b\u0119
button.save=Zapisz
button.select=Wybierz...
button.sendNow=Wy\u015blij teraz
button.sendSample=Wy\u015blij przyk\u0142ad
button.setup=Ustawienia...
button.startBackup=Rozpocznij tworzenie kopii zapasowej
button.time.am=rano
button.time.pm=po po\u0142udniu
button.transfer=Przenie\u015b
button.undoChanges=Cofnij zmiany
button.yes=Tak
c42.copyright={0}
calculating.size=trwa obliczanie
complete=Uko\u0144czono\!
completed=uko\u0144czone
connected=Po\u0142\u0105czone
connection.connected=Po\u0142\u0105czone od {0}
connection.connectedUnknownDuration=Po\u0142\u0105czone
connection.disconnected=Roz\u0142\u0105czono, ponowienie pr\u00f3by za {0}
connection.retry=Pon\u00f3w pr\u00f3b\u0119
connection.status=Stan po\u0142\u0105czenia\:
cpc.signupLink=<a href\="url.cpc.signup">Za\u0142\u00f3\u017c konto</a>
day.many={0} dni
day.none={0} dni
day.one={0} dzie\u0144
direction.for=na komputerze
direction.from=od
direction.to=do
directory.many=Liczba katalog\u00f3w: {0}
directory.none=Liczba katalog\u00f3w: {0}
directory.one=Liczba katalog\u00f3w: {0}
disconnected=Brak po\u0142\u0105czenia
error.connect.failed=Nast\u0105pi\u0142a utrata po\u0142\u0105czenia {0} z aparatem tworzenia kopii zapasowych.
error.critical.title=B\u0142\u0105d krytyczny
error.global.cpcUnavailable=Nie mo\u017cna nawi\u0105za\u0107 po\u0142\u0105czenia; sprawd\u017a po\u0142\u0105czenie sieciowe.
error.global.cpcUnavailable.proclient=Nie mo\u017cna nawi\u0105za\u0107 po\u0142\u0105czenia z {1}; sprawd\u017a po\u0142\u0105czenie sieciowe.
error.global.loginRequired=Wymagana autoryzacja
error.global.system=B\u0142\u0105d systemu\: Je\u015bli problem b\u0119dzie si\u0119 powtarza\u0142, zainstaluj ponownie oprogramowanie {0}
error.global.upgrading=Uaktualnianie {0}
error.license.ineligibleLicense=Twoja licencja wygas\u0142a
featureUnavailable=Ta funkcja jest obecnie niedost\u0119pna, konieczne jest po\u0142\u0105czenie z {0}.
file.many=Liczba plik\u00f3w {0}
file.none=Liczba plik\u00f3w {0}
file.one=Liczba plik\u00f3w {0}
ipaddress.cpcLabel=Adres serwera\:
ipaddress.externalLabel=Adres zewn\u0119trzny\:
ipaddress.internalLabel=Adres wewn\u0119trzny\:
ipaddress.label=Adres sieciowy\:
ipaddress.long={0} (lokalne), {1} (publiczne)
lessThanMinute=poni\u017cej minuty
loading=\u0141adowanie...
menuBar.launchPathTemplate=/Applications/{0}.app/Contents/Helpers/{0} menu bar.app
missingSource=Nie mo\u017cna znale\u017a\u0107 oryginalnego archiwum kopii zapasowej; tworzenie kopii zapasowej rozpocznie si\u0119 od nowa w nowej lokalizacji.
model.Computer.noComputer=Brak komputera
or=lub
panel.backupFileSelection.saveChanges.message=Zapisa\u0107 zmiany?
panel.backupFileSelection.saveChanges.title=Ostrze\u017cenie
panel.preferences.advanced.label=\ Zaawansowane
panel.preferences.backupFiles.label=\ Pliki wybrane do utworzenia kopii zapasowej
panel.preferences.basic.label=\ Og\u00f3lne
panel.preferences.menuBar.button=Uruchom
panel.preferences.menuBar.label=Pasek menu uruchamiania\:
panel.preferences.retryFileDelay.label=Ponawiaj pr\u00f3b\u0119 dla zablokowanych otwartych plik\u00f3w co\:
panel.preferences.systray.label=Uruchom w pasku zada\u0144 przy starcie\:
panel.preferences.tab=Preferencje
pleaseWait=Czekaj
proFeature=<a href\="url.pro.feature">CrashPlan+ funkcja</a>
rate=\ @ {0}/s
remaining=Pozosta\u0142o {0}
save.warning=Cofnij zmiany lub zapisz.
saveChanges.message=Zapisa\u0107 zmiany?
saveChanges.title=Ostrze\u017cenie
speedBoost=\ (Szybko\u015b\u0107 efektywna\: {0}/s)
status.lastBackup.inprogress=W toku
status.lastBackup.pending=Wst\u0119pne tworzenie kopii zapasowej nie zosta\u0142o uko\u0144czone
stopped=zatrzymano
success=Zmiany zosta\u0142y zapisane.
time.day=dzie\u0144
time.days=dni
time.every.plural=w ka\u017cdy {0}{1}
time.every.single=w ka\u017cdy {0}
time.hour=godz.
time.hours=godz.
time.lessThanMinute=< 1 min
time.minute=min
time.minutes=min
time.month=mies.
time.months=mies.
time.week=tyg.
time.weeks=tyg.
time.year=rok
time.years=lata
unknown=Nieznane
warning.adoptMessage.single=W tym miejscu docelowym znajduje si\u0119 archiwum kopii zapasowej zawieraj\u0105ce w sumie {1}. Je\u015bli komputer zostanie przej\u0119ty, to archiwum zostanie utracone.
warning.adoptMessage.plural=W r\u00f3\u017cnych miejscach docelowych znajduj\u0105 si\u0119 archiwa kopii zapasowych zawieraj\u0105ce w sumie {1}. Je\u015bli komputer zostanie przej\u0119ty, te archiwa zostan\u0105 utracone.
warning.dataLost=Ostrze\u017cenie\! Mo\u017ce doj\u015b\u0107 do wymazania danych kopii zapasowej\!
warning.message.title=Ostrze\u017cenie\! Nale\u017cy uwa\u017cnie przeczyta\u0107\!
warning.stopUsingMessage=Zaprzestanie u\u017cywania tego miejsca docelowego spowoduje trwa\u0142e wymazanie WSZYSTKICH przechowywanych tu plik\u00f3w kopii zapasowych. Ta decyzja jest nieodwracalna.
zh=Chi\u0144ski uproszczony
zh_TW=Chi\u0144ski tradycyjny

Dateien Wiederherstellung Online Backup