Powered byCRASHPLAN

Questions? Call +31-157-112-149
or Contact us online

Usługi online backup automatycznie

Teksty w CrashPlan PRO aplikacji.

# Thanks to Dominik Piekarczyk (from araneo.pl)
# (c) 2009 Code 42 Software Inc
# (komentarze bez polskich liter, bo nie pozwala na to wymog uzycia iso-8859-1 w tym pliku)

# W trakcie tlumaczenia interfejsu pojawil sie szereg sytuacji, w ktorych musialem
# podjac decyzje co do nomenklatury.
#
# - master license == licencja - poniewaz dlugo nie potrafilem odnalezc dobrze brzmiacego odpowiednika
# dla "master", zrezygnowalem z tego slowa w ogole
# - backup == backup - Pozostaje backupem i odmieniam to slowo przez przypadki. Owszem, moglbym
# zastapic go "kopia zapasowa", to jednak jest zbyt dlugie, . Natomiast nie zastapie backupu archiwum,
# bo te pojecia dotycza czego innego.
# - archive backup == archiwum backupu - troche pogmatwane, sam nie jestem przekonany, poki co nie
# wymyslilem niczego lepszego.
# - friend = znajomy, nie przyjaciel.

Destinations.Folder.browse.message=Wybierz lokalizację przechowywania danych twojej kopii bezpieczeństwa:
Destinations.Folder.location.browse.message=Wybierz lokalizację przechowywania danych twojej kopii bezpieczeństwa:
Settings.Backup.Inbound.location.browse.message=Wybierz lokalizację przechowywania danych twojej kopii bezpieczeństwa:
Backup.Attach.location.browse.message=Wybierz archiwum kopii bezpieczeństwa do załączenia:
FriendPanel.backup.location.browse.message=Wybierz lokalizację przechowywania danych kopii bezpieczeństwa twojego znajomego:
BackupPanel.BackupSourcePanel.location.browse.message=Wybierz miejsce przechowywania kopii bezpieczeństwa tego komputera.
Settings.Security.PrivateDataPassword.account.intro=Podaj hasło konta używane do zabezpieczenia twoich danych.
save.warning=Cofnij zmiany lub zapisz.

LoginPanel.title.login=Zaloguj się do desktopu {0}
LoginPanel.message.login=Dla dodatkowego bezpieczeństwa, ten desktop ({0}) wymaga hasła.

BackupPanel.BackupDestinationPortlet.help.friend.name=Znajomy
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.help.friend.fees=(bezpłatnie!)
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.help.mycomputer.name=Inny Komputer
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.help.mycomputer.fees=(bezpłatnie!)
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.help.folder.name=Folder
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.help.folder.fees=(bezpłatnie!)

# {0} is the computers back up code
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.backupCode=Zezwól przyjaciołom tworzyć backup u Ciebie poprzez {0} z wykorzystaniem tego kodu: {1}

Settings.error.invalidScanTime=Czas "Do" musi być późniejszy niż czas "Od".
Settings.Backup.Inbound.enabled=Akceptuj przychodzące backupy:

Product.B42_TRIAL=30 bezpłatnych dni próbnego CrashPlan Central
Product.B42_FREE=CrashPlan
Product.B42_BASIC=CrashPlan Basic
Product.B42_PRO=CrashPlan+

Destinations.Overview.drivesText=Utwórz backup do podłączonego zewnętrznego dysku twardego lub zasobów sieciowych. \
Przenieś napęd do zdalnego komputera i kontynuuj już jako zdalną ochronę danych.
Destinations.Overview.onlineText=Wykonuj backup do twojego ulubionego dostawcy online.

FriendPanel.helpTitle=Metody ochrony plików twoich przyjaciół:
FriendPanel.helpStep1=Zaproś przyjaciół do tworzenia backupów u Ciebie
# {1} is their backup code DKIW3K
FriendPanel.helpStep2=Zezwól przyjaciołom na wykonywanie kopii bezpieczeństwa na twoim komputerze tym kodem: {1}
FriendPanel.helpStep3=Wykonuj kopie bezpieczeństwa szybciej! Weź od swojego przyjaciela archiwum kopii bezpieczeństwa i dołącz na swoim komputerze do folderu archiwum

Destinations.Friends.listTitle=Komputery przyjaciół:
Destinations.Friends.helpTopTitle=Jak chronić pliki twoich przyjaciół:
Destinations.Friends.helpTopStep1=Zaproś przyjaciół do tworzenia kopii bezpieczeństwa u Ciebie
Destinations.Friends.helpTopStep2=Kiedy przyjaciel wskaże swój komputer, pojawi się on na liście
Destinations.Friends.helpBottomTitle=Czy twój przyjaciel uruchomił {0}?
# {1} is their backup code DKIW3K
Destinations.Friends.helpBottomStep1=Zezwól przyjaciołom na wykonywanie kopii bezpieczeństwa na twoim komputerze z tym kodem: {1}
Destinations.Friends.helpBottomStep2=Wykonuj kopię bezpieczeństwa u swojego przyjaciela. Wprowadź kod kopii bezpieczeństwa otrzymany od przyjaciela:

Destinations.Computers.helpStep2=Po zainstalowaniu {0} na innym komputerze, zostaje dodany do listy

Destinations.Friends.helpTopStep3=Wybierz komputer i kliknij
Destinations.Computers.helpStep3=Wybierz komputer i kliknij

Destinations.Folder.helpStep1=Wybierz katalog docelowy dla backupu
Destinations.Folder.helpStep2=Twój katalog zostaje umieszczony na liście dostępnych katalogów
Destinations.Folder.helpStep3=Wybierz komputer i kliknij

# {0} is "CrashPlan Central"
Destinations.Online.helpDescription3=Wykonaj backup w {0}. Kliknij

url.personal={0}/consumer/redirect/personal/

Settings.Security.loginRequirePassword=Wymagane hasło aby uzyskać dostęp do aplikacji desktopowej {0}

# {0} is [button.startBackup]
# {1} is [CrashPlan Central]
# {2} is [BackupPanel.BackupFilesPortlet.changeButton]
alert.helpWelcome.message=\
Kliknij {0} aby wykonać backup twoich plików w \
{1} lub wybierz inną \
lokalizację \
dla większej prędkości, bezpieczeństwa i bez miesięcznych opłat.

LoginPanel.error.registrationBlocked=Ze względu na zbyt duże zainteresowanie, na obecną chwilę nie mamy możliwości zaakceptowania twojej rejestracji. Prosimy o ponowną próbę w dniu jutrzejszym.
Global.list.bullet=•

Backup.SuggestUpgrade.title=Ważne!
Backup.SuggestUpgrade.message={0} jest przeznaczony wyłącznie do prywatnego użytku. \
{1} dla biznesowych zastosowań. Zamów teraz dodatkowe funkcjonalności \
i pozbądź się reklam.

Backup.UpgradeReminder.title=Zamów teraz!
Backup.UpgradeReminder.message={0} jest przeznaczony wyłącznie do prywatnego użytku. \
{1} dla zastosowań biznesowych. - Zamów teraz dodatkowe funkcjonalności \
i pozbądź się reklam.

AdFeed.providedBy=Reklamy Target 42

BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_MAINTENANCE=trwa konserwacja plików backupu
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_MAINTENANCE=trwa konserwacja plików backupu
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_MAINTENANCE=trwa konserwacja plików backupu
BackupNotReadyCode.MANIFEST_MAINTENANCE=Trwa konserwacja plików backupu

Global.Error.drivePathAlreadyUsed=Istnieje już katalog, którego backup jest tam wykonywany.
CopyJob.Error.DRIVE_PATH_ALREADY_USED=katalog jest już przypisany
Settings.Backup.Advanced.compression=Kompresja:
Settings.Backup.Advanced.compression.values=Automatyczna,Włączona,Wyłączona

RestorePanel.RestoringPortlet.status.completeAt=Przywrócone do {0} na {1}.
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Solaris.message=\
CrashPlan nie mógł uruchomić monitora plików. To oznacza że CrashPlan nie rozpozna \
żadnych zmian plików w czasie rzeczywistym. Jednakże wszystkie zmiany plików będą rozpoznane w trakcie nocnego skanowania systemu plików.

FriendPanel.allow=Czy zezwolić na wykonywanie backupów na ten komputer?

# sync details - 0 => percent complete
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.validating.files=\ informacja o pliku ({0})
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.validating.blocks=\ informacja o bloku ({0})
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Solaris.title=Monitor plików wstrzymany

# BackupHistoryMessages.corruptionDetected.target = {0} computer name, {1} #files removed, {2} #bad blocks, {3} date string
BackupHistoryMessages.corruptionDetected.target=Twoje archiwum backupu umieszczone na {0} wykazało problemy z integralnością danych ({3}). \
{1} plik(i) nie przeszły weryfikacji i {2} nieprawidłowe bloki danych zostały wykryte. Komputer zostanie o tym powiadomiony i zostanie wykonany ponownie backup wskazanych plików.
# BackupHistoryMessages.corruptionDetected.source = {0} computer name, {1} #files removed, {2} #bad blocks
BackupHistoryMessages.corruptionDetected.source=Problemy z integralnością danych zostały wykryte w archiwum backupu dla {0}. \
{1} plik(i) nie przeszły weryfikacji i {2} nieprawidłowe bloki danych zostały wykryte. \
Komputer zostanie o tym powiadomiony i zostanie wykonany ponownie backup wskazanych plików.
ArchiveMaintenanceStatus.reduceState.STEP_5_VERIFY_FILES=Weryfikacja plików

Destinations.Folder.tab=Katalogi
Destinations.Folder.listTitle=Dostępne katalogi:
Destinations.Folder.helpTitle=Jak wykonać backup do lokalnego katalogu:
Destinations.Folder.browse.title=Wybierz katalog
Destinations.Folder.deleteComputer=Usuń...
Destinations.Folder.removeMessage=Usunięcie tego katalogu spowoduje nieodwracalne skasowanie WSZYSTKICH jego plików backupu. \
Ta decyzja jest trwała i ostateczna.
Destinations.Folder.location.browse.title=Wybierz katalog
Destinations.Folder.location.status.remaining=Przenoszenie plików backupu — {0} pozostało
Destinations.Folder.location.status.inactive=Oczekiwanie na przeniesienie plików backupu
Destinations.Folder.location.status.error=Nie można przenieść — {0}
Destinations.Folder.location.detail.todo=Do zrobienia:
Destinations.Folder.location.detail.completed=Wykonano:
missingSource=Nie można zlokalizować dotychczasowego archiwum backupu. Backup zostanie wykonany od początku w nowej lokalizacji.
button.select=Wybierz...

Backup.MoveConflict.title=Konflikt archiwum
Backup.MoveConflict.message=W wybranej lokalizacji istnieje już inne archiwum backupu.
Backup.MoveConflict.prompt=Co chciałbyś zrobić z tym archiwum?
Backup.MoveConflict.keep=Zachować, zmienić nazwę katalogu nadrzędnego
Backup.MoveConflict.delete=Usunąć

ArchiveDetails.location=Lokalizacja:
ArchiveDetails.owner=Właściciel:
ArchiveDetails.computer=Komputer:
ArchiveDetails.size=Rozmiar:
ArchiveDetails.lastBackup=Ostatni backup:

Backup.Attach.title=Dołącz backup
Backup.Attach.location.browse.title=Dołącz backup
Backup.Attach.message=To jest archiwum, które chcesz dodać.
Backup.Attach.error.archiveNotFound=Nie odnaleziono archiwum we wskazanej lokalizacji.
Backup.Attach.DeletePreviousArchive.title=Wcześniejsze archiwum istnieje
Backup.Attach.DeletePreviousArchive.message=Wcześniejsze archiwum istnieje.
Backup.Attach.DeletePreviousArchive.prompt=Co chciałbyś zrobić z tym archiwum?
Backup.Attach.DeletePreviousArchive.keep=Zachować je i zmienić nazwę katalogu nadrzędnego
Backup.Attach.DeletePreviousArchive.delete=Usunąć
Backup.Attach.error.archiveAlreadyExists=W wybranej lokalizacji znajduje się już archiwum.
Backup.Attach.error.invalidArchive=Nieprawidłowe archiwum, katalog nadrzędny nie zgadza się z identyfikatorem komputera.
Backup.Attach.deleteOriginal=Usuń dotychczasowe archiwum backupu.
Backup.Attach.keepOriginal=Zachowaj dotychczasowe archiwum backupu.

Backup.Attach.Success.title=Dodaj backup.
Backup.Attach.Success.message=Archiwum dodane!
Backup.Attach.Success.previousExists=Czy chciałbyś aby CrashPlan usunął stare archiwum backupu:

BackupPanel.BackupSourcesPortlet.attach=Dodaj archiwum kopii bezpieczeństwa
Backup.Sources.Menu.invite=Zaproś przyjaciela
Backup.Sources.Menu.attach=Dodaj archiwum
Backup.Sources.Menu.share=Udostępnij swój kod backupu: {0}
Backup.Sources.Menu.disable=Wyłącz nadchodzące backupy
Backup.Sources.Menu.settings=Ustawienia

# {0} is user - computer
BackupHistoryMessages.maintenanceStarted=Konserwacja archiwum dla {0}.
BackupHistoryMessages.maintenanceStopped=Konserwacja archiwum: Zatrzymana dla {0}.
BackupHistoryMessages.maintenanceCompleted=Konserwacja archiwum: Ukończona dla {0}.

ArchiveMaintenanceStatus.verifyingFiles=Weryfikacja plików
ArchiveMaintenanceStatus.verifyingBlocks=Weryfikacja bloków
ArchiveMaintenanceStatus.reduceState.OFF=Ukończone
ArchiveMaintenanceStatus.reduceState.QUEUED=W kolejce
ArchiveMaintenanceStatus.reduceState.STEP_1_PRUNE_FILES=Przycinanie starszych wersji
ArchiveMaintenanceStatus.reduceState.STEP_2_PRUNE_BLOCKS=Przycinanie starszych danych
ArchiveMaintenanceStatus.reduceState.STEP_3_COMPACT_FILES=Kompaktowanie plików
ArchiveMaintenanceStatus.reduceState.STEP_4_COMPACT_BLOCKS=Kompaktowanie bloków
ArchiveMaintenanceStatus.cache=Cache:\

# {0} is a percentage. 94%
ArchiveMaintenanceStatus.percentEmpty=({0} wolnego miejsca)

Destinations.Overview.message={0} dostarcza bezpieczny i nieograniczony backup do licznych miejsc docelowych.\ Dodaj miejsca docelowe aby aby zaprojektować swój {0}:
Destinations.Overview.friendText=Wykonuj backup na komputer twojego przyjaciela i nie płać miesięcznych opłat. \
Potrzebujesz więcej miejsca? Podłącz zewnętrzny dysk do komputera.
Destinations.Overview.computerText=Wykonuj backup pomiędzy swoimi komputerami. \
Z laptopa na stacjonarny, z domu do biura, z Maca na PC... to wszystko działa!

#### ADDED ###
Destinations.Friends.providedBy=Udostępnione przez {0}

LoginPanel.comfortHelp.title=Dlaczego to jest bezpieczne:
LoginPanel.comfortHelp.line1=Bez spamu. Nie podzielimy się z nikim twoim adresem.
LoginPanel.comfortHelp.line2=Bez zobowiązań. Nie zapłacisz ani grosza dopóki nie zdecydujesz się na zakup.
LoginPanel.comfortHelp.line3=Wysokie bezpieczeństwo. Informacja jest szyfrowana przed wysłaniem.

LoginPanel.title.setup.register=Załóż bezpłatne konto w {0}
LoginPanel.message.setup=Potrzebujesz konto w {0} aby zarządzać swoim backupem i otrzymywać notyfikacje i raporty.

# {0} is the out of space reason (optional)
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.outofspace=Zbyt mało miejsca we wskazanej lokalizacji {0}

# {0} is "CrashPlan Central"
Destinations.Online.helpTitleActive=Abonament {0} aktywny

# {0} is "CrashPlan Central"
Destinations.Online.helpDescription1Active=Twój abonament jest aktywny. - \
Możesz mienić metodę płatności albo anulować swój abonament online.

# {0} is the out of space reason (optional)
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.outofspace=Brak miejsca{0}

# {0} is computer name
# {1} is the out of space reason (optional)
BackupHistoryMessages.outOfSpace.target=Na {0} zabrakło miejsca{1}. Ponowna próba za godzinę.

# {0} is computer name
# {1} is the out of space reason (optional)
BackupHistoryMessages.outOfSpace.source=Brak miejsca dla {0}{1}. Ponowna próba za 30 minut.

# {0} is [button.startBackup]
alert.helpWelcome.channelPartner.message=\
Naciśnij {0} aby automatycznie wykonać backup twoich dokumentów i ustawień. Możesz wyszczególnić pliki i katalogi dla backupu w oknie\
Wskaż pliki dla backupu.

alert.freeTrial.message=\
Po okresie próbnym będziesz musiał zakupić klucz licencji aby \
kontynuować backup dla tego komputera. Nie potrzebujesz jednak licencji aby umożliwić innym wykonywanie backupu na twój komputer. \
Masz już licencję? Wprowadź ją teraz.

# {0} is [application.name=CrashPlan]
alert.helpIntro.message=\
{0} wykonuje backup! {0} składa się z dwóch elementów: \
Aplikacji okienkowej (którą właśnie oglądasz) i ukrytego silnika backupu \
(który wykonuje backup nawet kiedy zamkniesz aplikację.)

BackupPanel.BackupFilesPortlet.changeButton=Zmień...

BackupPanel.BackupSourcesPortlet.none=Zaproś swoich przyjaciół do wykonywania backupu na twoim komputerze

Destinations.BackupPortlet.spaceGiven=Limit miejsca:

OutOfSpaceReason.ALLOTTED_CAPACITY_REACHED=\ — Limit miejsca przekroczony
# pro server only
OutOfSpaceReason.QUOTA_REACHED=\ — Limit miejsca przekroczony
OutOfSpaceReason.INSUFFICIENT_COMPACT_SPACE=\ — Zbyt mało miejsca aby wykonać kompaktowanie archiwum
OutOfSpaceReason.DATA_FILE_TOO_LARGE=\ — Plik danych zbyt duży dla systemu plików

Destinations.Friends.tab=Przyjaciele

Destinations.Friends.error.unknownFriendOfferCode=Nieprawidłowy kod backupu.
Destinations.Friends.error.ownComputer=Nie możesz dodać swojego własnego komputera używając kodu backupu.
Destinations.Computers.tab=Komputery
Destinations.Computers.listTitle=Twoje komputery:
Destinations.Computers.helpTitle=Jak wykonać backup do twojego kolejnego komputera:

# {0} is [application.name=CrashPlan]
# {1} is user’s email address
Destinations.Computers.helpStep1=Zainstaluj {0} na drugim komputerze i użyj swoje konto: {1}

# {0} is [application.name=CrashPlan]
Destinations.Online.tab=Online
Destinations.Online.listTitle=Usługi online:

Destinations.Online.helpTitle=O {0}

Destinations.Online.helpDescription1=Backup do {0} kosztuje 10 centów za gigabajt każdego miesiąca przy minimalnej opłacie $5 (50GB) \
na miesiąc i ze zniżkami dostępnymi przez 1 rok abonamentowy.

Destinations.Online.helpDescription2=Twoje pliki będą przechowywane w naszym centrum danych \
w podziemnym schronie w stanie Minnesota.

# {0} is destination computer name
Destinations.BackupPortlet.title=Miejsce docelowe backupu: {0}

Destinations.BackupPortlet.address=Adres internetowy:

# {0} is internal ip address
# {1} is external public ip address
Destinations.BackupPortlet.addressValue={0} ({1} publiczny)

Destinations.BackupPortlet.removeBackupDestinationButton=Usuń miejsce docelowe backupu

# {0} is friends name
FriendPanel.backup.title=Backup należący do: {0}

FriendPanel.removeFriend=Usuń przyjaciela
FriendPanel.inviteFriend=Zaproś przyjaciela

Settings.error.invalidRegularExpression=Nieprawidłowe wyrażenie regularne.

LoginPanel.error.permissionDenied=Brak pozwolenia

Global.thisOne=(ten)
Global.nameLabel=Nazwa:
Global.list.one=1.
Global.list.two=2.
Global.list.three=3.
Global.list.A=A.
Global.list.B=B.

button.compact=Kompaktuj

warning.message.title=Przeczytaj uważnie!
warning.dataLost=Uwaga! Dane backupu mogą zostać utracone!
alert.downloadingPatch.title= Dostępna aktualizacja CrashPlanu

error.global.cpcUnavailable=Uprawnienia {0} są niedostępne na {1}. Spróbuj ponownie później.
PasswordStrength.hint.STRONG=Aby wzmocnić siłę hasła dodaj więcej liter, numerów i symboli.

LoginPanel.error.regKey.required={0} wymaga prawidłowego klucza licencji.

BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.maintaining=Konserwacja plików backupu
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.maintaining=Konserwacja plików backupu
Destinations.Computers.deleteComputer=Deaktywuj komputer

button.guestRestore=Gościnne przywrócenie plików...

History.CPCDeauthorizeComputerMessage=Temu komputerowi zostało odebrane upoważnienie.

alert.targetMode.message=\
{0} działa obecnie w trybie darmowej licencji. Możesz przywracać pliki i otrzymywać backupy od \
innych komputerów. Aby wykonać backup tego komputera musisz \
zakupić licencję a następnie wprowadzić ją \
ustawieniach konta.

Settings.Backup.versions=\Liczba utrzymywanych wersji pliku:

Settings.Security.PrivateDataPassword.account.title=Hasło konta
Settings.Security.PrivateDataPassword.private.title=Prywatne hasło
Settings.Security.PrivateDataPassword.private.warning.title=Przeczytaj uważnie!

Global.comingSoon=Wkrótce
Support.englishOnly=Na obecną chwilę CrashPlan prowadzi wsparcie tylko w języku angielskim. Aby otrzymać od nas odpowiedź, napisz ponownie swoją wiadomość w języku angielskim.

button.browse=Przeglądaj...
button.add=Dodaj
button.configure=Konfiguruj...

LoginPanel.safeAccount=Dlaczego konto jest w 100% bezpieczne:\
Bez spamu: Nie podzielimy się z nikim twoim adresem - \
Bez zobowiązań: Zapłacisz za program dopiero kiedy go pokochasz - \
Bez kart kredytowych: Wersja próbna jest w 100% bezpłatna - \
Jak działają konta?

LoginPanel.error.unknownLdapError=Błąd komunikacji LDAP

BackupDestinationListPanel.addDestination=ADD A DESTINATION

BackupPanel.BackupDestinationPortlet.detail.analyzing=Analizuję:
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.detail.remaining=Pozostało:
BackupPanel.BackupFilesPortlet.scanButton=Skanuj
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.disable=Wstrzymaj przychodzący backup

Settings.General.locale=Język:
Settings.General.localeNote=(wymaga ponownego uruchomienia)
Settings.Backup.fileSelection=Pliki i foldery do backupu:
Settings.Backup.fileSelectionButton=Zmień wybór plików...
Settings.Backup.exclusions=Szablony nazw plików do wyłączenia z backupu:
Settings.Backup.advanced=Zaawansowane ustawienia backupu:
Settings.Backup.inboundBackup=Przychodzący backup z innych komputerów:
Settings.Backup.Exclusions.title=Pominięcia backupu
Settings.Backup.Advanced.title=Zaawansowane ustawienia backupu
Settings.Backup.Advanced.dataDeDuplication=De-duplikacja danych:
Settings.Backup.Advanced.dataDeDuplication.values=Automatyczna,Pełna,Minimalna
Settings.Backup.Advanced.encryption=Szyfrowanie włączone:
Settings.Backup.Advanced.backupOpenFiles=Backup otwartych plików:
Settings.Backup.Inbound.title=Ustawienia przychodzących backupów
Settings.Backup.Inbound.backupCode=Kod backupu:
Settings.Backup.Inbound.maintainBackupFiles=Konserwuj archiwa co:
Settings.Backup.Inbound.warning.message=Uwaga! Dane backupu zostaną utracone! - - \
Ten komputer jest miejscem docelowym dla {0} komputerów o łącznej wartości {1}.

Destinations.Overview.tab=Przegląd

Settings.Security.PrivateDataPassword.private.warning.message=Jeśli to hasło zostanie w przyszłości utracone, \
twoje kopie bezpieczeństwa będą bezużyteczne. Nie będzie żadnej możliwości przywrócenia danych z tych kopii.

application.name=CrashPlan
c42.name=Code 42 Software

file.none={0} plików
file.one={0} plik
file.many={0} plików
directory.none={0} katalogów
directory.one={0} katalog
directory.many={0} katalogów
day.none={0} dni
day.one={0} dzień
day.many={0} dni

or=lub
ago={0} temu
separator=------------------
featureUnavailable=Ta funkcjonalność jest aktualnie niedostępna, musisz być połączony z {0}.

model.Computer.noComputer=Brak komputera

unknown=Nieznzne
pleaseWait=Proszę czekać
complete=Gotowe\!
backupDestination={1}
lessThanMinute=mniej niż minuta
saveChanges.title=Ostrzeżenie
saveChanges.message=Zapisać zmiany?
status.lastBackup.inprogress=W trakcie
success=Twoje zmiany zostały wprowadzone.
loading=Ładuję...
calculating.size= Obliczanie rozmiaru
backupSize={0} ({1})
backupSize.active={0} ({1}) @ {2}ps
KeyText.endingWith=Kończące się na {0}
Global.Automatic=Automatycznie

#message=

{0}
cpc.signupLink=Zapisz się

PasswordStrength.VERY_WEAK=Zbyt krótkie
PasswordStrength.WEAK=Słabe
PasswordStrength.GOOD=Dobre
PasswordStrength.STRONG=Mocne
PasswordStrength.VERY_STRONG=Bardzo mocne
PasswordStrength.hint.VERY_WEAK= Użyj przynajmniej 6 znaków.
PasswordStrength.hint.WEAK=Użyj przynajmniej 3 unikalne znaki, aby wzmocnić hasło.
PasswordStrength.hint.GOOD=Użyj wielkich liter lub liczb aby wzmocnić hasło.
PasswordStrength.hint.VERY_STRONG=Twoje hasło jest bardzo bezpieczne.

button.save=Zapisz
button.cancel=Anuluj
button.undoChanges=Cofnij zmiany
button.remove=Usuń
button.change=Zmień
button.time.am=AM
button.time.pm=PM
button.accept=Akceptuj
button.decline=Odrzuć
button.next=Następny
button.yes=Tak
button.no=Nie
button.edit=Edytuj
button.startBackup=Wykonaj kopię bezpieczeństwa

url.account={0}/account/
url.cpc.signup={0}/store/cpc_subscription.vtl
url.pro.feature={0}/features/compare.vtl
url.recoverPassword={0}/account/recover_password.vtl
url.showmehow={0}/support/showmehow.vtl
url.download={0}/download.vtl
url.features={0}/features/
url.store={0}/store/store.vtl
url.invite={0}/account/myfriends/invite_social.vtl
url.account.proClient={0}/manage/
url.directory={0}/directory.vtl

Destinations.title=Miejsca docelowe

BackupPanel.title=Kopia bezpieczeństwa
BackupPanel.command=Polecenie:
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.title=Miejsca docelowe kopii bezpieczeństwa
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.invite.message=Potrzebujesz przynajmniej 2 miejsca docelowe aby skutecznie ochronić swoje dane.
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.cpcFee.activeSubscription=(Abonament aktywny)
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.cpcFee.activeFreeTrial=(BEZPŁATNE przezr {0})
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.cpcFee.expiredSubscription=(Abonament został wyczerpany)
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.cpcFee.expiredFreeTrial=(Wymaga miesięcznej opłaty)

#~~~ ?
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.icon.connected=Połączony z {0}
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.icon.disconnected=Nie połączony

BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.resume=Wznów
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.pause=Wstrzymaj
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.wait=Proszę czekać
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.validating=Synchronizuję
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.running=Kopia bezpieczeństwa wykonywana
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.remaining=Kopia bezpieczeństwa wykonywana — {0} pozostało
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.restoring=Czekam na ukończenie przywracania danych
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.complete=Kopia bezpieczeństwa gotowa!
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.backupStatus=Nie można wykonać kopii — brak połączenia z {0}
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.systemPaused=Silnik programu zatrzymany — wznowienie za {0}
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.backupPaused=Wykonywanie kopii bezpieczeństwa wstrzymane — wznowienie za {0}
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.nextBackup=Następna kopia bezpieczeństwa za {0}
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.lastBackup={0} — ostatnia kopia bezpieczeństwa {1} temu
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.waitingOnConnection=Czekam na połączenie
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.waitingForBackup=Czekam na kopię bezpieczeństwa
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.scanning=Skanuję
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.scheduled=Kopia bezpieczeństwa zaplanowana na godzinę {0}
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.cpcExpired.subscription=Abonament został wyczerpany
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.cpcExpired.freeTrial=Wymagana miesięczna opłata
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.noFiles=Nie wybrano plików dla kopii bezpieczeństwa
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.notReady=Miejsce docelowe nieosiągalne — {0}
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.BackupNotReadyCode.NOT_AVAILABLE=niedostępne
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.BackupNotReadyCode.DISABLED=nie zaplanowano uruchomienia
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.BackupNotReadyCode.PAUSED=wstrzymane
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_NOT_INITIALIZED=brak dostępu do lokalizacji kopii bezpieczeństwa
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_MOVED=lokalizacja kopii bezpieczeństwa jest jest właśnie zmieniana
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.BackupNotReadyCode.CAPACITY_REDUCED=wyznaczona pojemność została zmniejszona
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.BackupNotReadyCode.EXCEPTION=nieznany problem
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.detail.todo=Do zrobienia:
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.detail.completed=Ukończone:
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.detail.sending=Wysyłanie:

BackupPanel.BackupFilesPortlet.title=Pliki do kopii bezpieczeństwa
BackupPanel.BackupFilesPortlet.total=RAZEM {0} / {1}
BackupPanel.BackupFilesPortlet.progress=skanowania

Settings.Backup.Selection.showHidden=Pokaż ukryte pliki

BackupPanel.BackupSourcesPortlet.title=Źródła kopii bezpieczeństwa
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.running=Kopia bezpieczeństwa wykonywana
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.remaining=Kopia bezpieczeństwa wykonywana — {0} pozostało
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.idle.connected=Oczekiwanie na kopię bezpieczeństwa
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.idle.offline=Czekam na połączenie
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.systemPaused=Wykonywanie kopii unieruchomione — wstrzymane na {0}
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.lastBackup={0} — ostatnia kopia bezpieczeństwa {1} temu
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.scheduled=Wykonanie kopii bezpieczeństwa zaplanowane na godzinę {0}
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.complete=Kopia bezpieczeństwa gotowa!
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.notReady=Wykonywanie kopii niedostępne — {0}
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.NOT_AVAILABLE=niedostępne
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.DISABLED=zaplanowane na godzinę {0}
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.PAUSED=wstrzymane
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_NOT_INITIALIZED=lokalizacja kopii bezpieczeństwa nieosiągalna
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_MOVED=lokalizacja kopii bezpieczeństwa jest jest właśnie zmieniana
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.CAPACITY_REDUCED=wyznaczona pojemność została zmniejszona
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.EXCEPTION=nieznany problem
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.detail.todo=Do zrobienia:
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.detail.completed=Ukończone:
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.detail.used=Wykorzystanie przestrzeni dyskowej:

BackupPanel.BackupSourcesPortlet.icon.connected=Połączony z {0}
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.icon.disconnected=Nie połączony

FriendListPanel.title=Miejsca docelowe kopii bezpieczeństwa

Global.Error.blankName=Proszę wprowadzić nazwę.

FriendPanel.title=Przyjaciele
FriendPanel.listTitle=Wybierz przyjaciela:
FriendPanel.nickname=Przydomek:
FriendPanel.name=Nazwa:
FriendPanel.add=+
FriendPanel.remove=-
FriendPanel.email=Email:
FriendPanel.backup.allowedSpace=Przypisana przestrzeń dyskowa:
FriendPanel.backup.allowedSpaceAutomatic=Automatycznie
FriendPanel.backup.allowedSpaceSize=GB
FriendPanel.backup.spaceUsed=Wykorzystana przestrzeń:
FriendPanel.backup.spaceUsed.inprogress=Więcej niż {0}
Global.Error.invalidManifestPath=Silnik programu nie ma dostępu do wskazanej lokalizacji.

HistoryPanel.title=Historia
HistoryPanel.column.date=Data
HistoryPanel.column.message=Komunikat

LoginPanel.firstName=Imię:
LoginPanel.lastName=Nazwisko:
LoginPanel.option.login=Mam już konto
LoginPanel.option.register=Nowe konto
LoginPanel.password=Hasło:
LoginPanel.repeatPassword=Potwierdź hasło:
LoginPanel.licensedTo=Licencja dla:
LoginPanel.registrationKey=Klucz rejestracyjny:
LoginPanel.cpcUnavailable.retrying=Łączenie z {0}...
LoginPanel.email=Email:
LoginPanel.submit.newAccount=Utwórz konto
LoginPanel.submit.signin=Zaloguj
LoginPanel.forgotPassword=Zapomniałeś hasła?
LoginPanel.success=Logowanie pomyślne

Settings.title=Ustawienia
Settings.General=Główne
Settings.Backup=Backup

Settings.Backup.Inbound.location.browse.title=Wybierz katalog

Settings.Account=Konto
Settings.Account.url= - Przejdź do swojego konta online
Settings.Account.personal.title=Dane osobowe
Settings.Account.personal.name=Imię i nazwisko:
Settings.Account.personal.firstName=Imię
Settings.Account.personal.lastName=Nazwisko
Settings.Account.personal.email=Email:
Settings.Account.personal.changePassword=Zmień hasło...
Settings.Account.license.title=Licencja
Settings.Account.license.product=Produkt:
Settings.Account.license.product.active={0}
Settings.Account.license.product.expires={0}, wygasa za {1}
Settings.Account.license.version=Wersja:
Settings.Account.license.key=Klucz:
Settings.Account.license.hosted=Abonament w {0} {1}
Settings.Account.license.hosted.active=jest aktywny
Settings.Account.license.hosted.expired=został wyczerpany
Settings.Account.license.hosted.freeTrial=jest bezpłatny przez {0}
Settings.Account.license.hosted.freeTrialExpired=wymaga miesięcznej opłaty
Settings.Account.license.transferPrompt=Ta licencj została już przypisana do komputera [{0}]. Czy chciałbyś przenieść licencję na ten komputer?

Settings.Security=Bezpieczeństwo
Settings.Security.password.title=Zmiana hasła
Settings.Security.password.currentPassword=Aktualne hasło:
Settings.Security.password.newPassword=Nowe hasło:
Settings.Security.password.repeatNewPassword=Powtórz nowe hasło:
Settings.saved=Twoje ustawienia zostały zapisane.
Settings.saved.backupFiles=Twoje ustawienia zostały zapisane.
Settings.error.invalidDays=Proszę wprowadzić liczbę dni od 1 do 99.
Settings.error.warningTooLong=Alarm musi występować PO ostrzeżeniu.
Settings.error.invalidVersion=Proszę wprowadzić liczbę wersji od 1 do 99.
Settings.error.invalidMinutes=Proszę wprowadzić liczbę minut od 1 do 99.
Settings.error.licenseKey.invalid=Proszę wprowadzić prawidłowy klucz licencji.

RestorePanel.title=Przywracanie
RestorePanel.restoreButton=Przywróć
#RestorePanel.restoreButton.offline=Przywróć (offline)
RestorePanel.notAvailable.title=Niedostępne
RestorePanel.notAvailable.message=Aktualnie nie ma dostępnych lokalizacji kopii bezpieczeństwa.
RestorePanel.computerToRestore=Przywróć pliki komputera:
RestorePanel.restoreFromComputer=Z lokalizacji kopii bezpieczeństwa:
RestorePanel.versionSelection=Wersja pliku do przywrócenia:
RestorePanel.versionSelection.latest=Najnowsza
RestorePanel.versionSelection.date=Określona data
RestorePanel.destination=Przywróć wybrane pliki do:
RestorePanel.locationSelection.original=pierwotnego miejsca pochodzenia
RestorePanel.duplicateSelection=Jeśli istnieją tam pliki o tej samej nazwie to:
RestorePanel.duplicateSelection.rename=zmień ich nazwę
RestorePanel.duplicateSelection.overwrite=nadpisz te pliki
RestorePanel.selectFiles=Znajdź pliki do przywrócenia po nazwie albo wybierz je z poniższej listy:
RestorePanel.thisComputer=\ (ten komputer)
RestorePanel.UnavailableReason.OFFLINE.name=offline
RestorePanel.UnavailableReason.OFFLINE.warning=Nie można przywrócić danych, ponieważ miejsce składowania kopii bezpieczeństwa jest aktualnie offline.
RestorePanel.UnavailableReason.UNKNOWN.name=niedostępne
RestorePanel.UnavailableReason.UNKNOWN.warning=Nie można przywrócić danych, ponieważ miejsce składowania kopii bezpieczeństwa jest niedostępne.
RestorePanel.UnavailableReason.EXPIRED.name=wyczerpane
RestorePanel.UnavailableReason.EXPIRED.warning=Aktywny abonament jest wymagany do przywrócenia danych.
RestorePanel.UnavailableReason.VALIDATING.name=synchronizacja
RestorePanel.UnavailableReason.VALIDATING.warning=Nie można przywrócić plików dopóki nie zostanie ukończona synchronizacja z miejscami docelowymi kopii bezpieczeństwa.
RestorePanel.UnavailableReason.warning={0}
RestorePanel.error.noSpace=Brak miejsca wymaganego do przywrócenia danych.
RestorePanel.error.readOnly=Lokalizacja dla przywróconych danych jest tylko do odczytu.
RestorePanel.includeDeleted=Wyświetl usunięte pliki
RestorePanel.error.incorrectGuestPassword=Proszę wprowadzić prawidłowe hasło.

RestorePanel.RestoringPortlet.title=Status przywracania
RestorePanel.RestoringPortlet.status.remaining={0} pozostało
RestorePanel.RestoringPortlet.status.notReady=Kopia zapasowa niedostępna — {0}
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.NOT_AVAILABLE=niedostępny
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.DISABLED=nie zaplanowano uruchomienia
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.PAUSED=wstrzymane
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_NOT_INITIALIZED=lokalizacja kopii bezpieczeństwa jest nieosiągalna
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_MOVED=lokalizacja kopii bezpieczeństwa jest właśnie zmieniana
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.CAPACITY_REDUCED=wyznaczona pojemność została zmniejszona
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.EXCEPTION=nieznany problem
RestorePanel.RestoringPortlet.detail.receiving=Otrzymywanie:

panel.preferences.tab=Preferencje
panel.preferences.backupFiles.label=\ \ Wybór plików do kopii bezpieczeństwa \ \
panel.preferences.basic.label=\ \ Ogólne\ \
panel.preferences.advanced.label=\ \ Zaawansowane\ \
panel.preferences.systray.label=Uruchom ikonkę na pasku zadań podczas startu systemu:
panel.preferences.retryFileDelay.label=Sprawdzaj zablokowane otwarte pliki co:

panel.backupFileSelection.saveChanges.title=Ostrzeżenie
panel.backupFileSelection.saveChanges.message=Zapisać zmiany?

SplashWindow.version=Wydanie: {0}
SplashWindow.upgrading=Aktualizacja {0}
SplashWindow.connectFailed=Nie można połączyć się - z lokalnym silnikiem programu, spróbować ponownie?
SplashWindow.connecting=Łączenie z {0}

UpgradeUI.title={0} aktualizuje się do wydania
UpgradeUI.step1=Krok: rozpakowywanie aktualizacji...
UpgradeUI.step1.wait=Krok: rozpakowywanie aktualizacji... proszę czekać
UpgradeUI.step2=Krok: instalowanie aktualizacji
UpgradeUI.step3=Oczekiwanie na start usługi
UpgradeUI.cannot-connect=Aktualizacja nie powiodła się, ponowna próba za godzinę.
UpgradeUI.okButton=OK

BandwidthSelector.labels=Brak,100 kbps,200 kbps,300 kbps,1 Mbps,2 Mbps,Inna
BandwidthSelector.values=0,12.5,25,37.5,128,256,-42
BandwidthSelector.default=37.5
BandwidthSelector.postfix.label=kbps

RestoreFileTreeViewer.name=Nazwa
RestoreFileTreeViewer.size=Rozmiar
RestoreFileTreeViewer.lastBackedUp=ostatnio skopiowany

RestoreFileTreeLabelProvider.empty=nie znaleziono plików
RestoreFileTreeLabelProvider.loading=ładuję...
RestoreFileTreeLabelProvider.unavailable=aktualnie niedostępne
RestoreFileTreeLabelProvider.searchResults=Wyniki wyszukiwania : {0} znaleziono

BackupFileTreeLabelProvider.loading=ładuję...

BackupFileTreeNode.missing={0} (pozostało)

# {0} is always the application.name for errors
error.critical.title=Błąd krytyczny
error.connect.failed={0} został rozłączony z silnikiem programu.

error.global.loginRequired=Wymagana autoryzacja

error.license.ineligibleLicense=Twoja licencja została wyczerpana

error.changePassword.current.invalid=Proszę wprowadzić prawidłowe aktualne hasło

warning.stopUsingMessage=Zaprzestanie używania tego miejsca docelowego spowoduje usunięcie WSZYSTKICH twoich kopii zapasowych, \
które były tutaj przechowywane. Ta decyzja będzie ostateczna i nieodwracalna.
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.BackupNotReadyCode.LICENSE_LIMIT_REACHED=Osiągnięto limit dla licencji komputera
BackupPanel.BackupDestinationPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_MIGRATION_NEEDED=pliki kopii zapasowych są przenoszone
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.LICENSE_LIMIT_REACHED=Osiągnięto limit dla licencji komputera
FriendPanel.removeMessage=Usunięcie tego przyjaciela z listy zaskutkuje usunięciem WSZYSTKICH twoich kopii bezpieczeństwa files na WSZYSTKICH jego komputerach. \
Ta decyzja będzie ostateczna i nieodwracalna.
LoginPanel.serverAddress=Adres serwera:
LoginPanel.error.name.required=Proszę wprowadzić swoje imię i nazwisko.
LoginPanel.error.email.required=Proszę podać swój adres email.
LoginPanel.error.password.required=Proszę wprowadzić hasło.
LoginPanel.error.password.mismatch=Podane hasła różnią się.
LoginPanel.error.email.invalid=Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
LoginPanel.error.duplicateGuid=Ten komputer jest przypisany do innego konta w {0}.
LoginPanel.error.duplicateAccount=Ten adres email został już przypisany do konta w twoim systemie.
LoginPanel.error.blocked=To konto zostało wyłączone.
LoginPanel.error.serverAddress.required=Proszę wprowadzić adres IP serwera.
LoginPanel.error.limit.reached=Osiągnięto limit dla licencji komputera.
Settings.Account.license.guid=Komputer:
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.LICENSE_LIMIT_REACHED=Osiągnięto limit dla licencji komputera
RestoreFileTreeLabelProvider.searching=Szukam...
button.ok=Ok
RestorePanel.RestoringPortlet.detail.todo=Do zrobienia:
RestorePanel.RestoringPortlet.detail.completed=Wykonano:
RestorePanel.RestoringPortlet.detail.errors=Błędy:
RestorePanel.RestoringPortlet.detail.errors.value={0} (szczegóły w historii)
RestorePanel.RestoringPortlet.status.running=Przywracanie uruchomione

RestorePanel.RestoringPortlet.status.stop=Usuń przywracanie

RestorePanel.RestoringPortlet.name={1} z {0}
RestorePanel.RestoringPortlet.name.thisComputer=Z {0}
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.text=Przywróć {1} do {2} i {3} wszystkie istniejące pliki.
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.versionLatest=najbardziej aktualną wersję
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.versionSpecified=ostatnią wersję przed {0}
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.rename=zmień nazwę
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.directory.title=Wybierz katalog
RestorePanel.RestoreOptionsSelector.directory.message=Wybierz miejsce do którego twoje pliki mają zostać przywrócone:

RestorePanel.RestoringPortlet.status.waiting=Oczekiwanie na przywrócenie danych
RestorePanel.RestoringPortlet.status.stopped=Przywracanie danych zatrzymane
DateTimeDialog.title=Wybierz datę i czas.
DateTimeDialog.message=Wybierz datę i czas.
Settings.Network=Sieć
Settings.Network.bandwidthRate.highNote=(ignorowane w sieci lokalnej)
Settings.Network.bandwidthRate.lowNote=(ignorowane w sieci lokalnej)
Settings.Network.bandwidthQOS.label=typ serwisu TCP:
Settings.Network.bandwidthQOS.labelNote=(wymaga ponownego uruchomienia)
Settings.Network.bandwidthQOS.values=Niski,Normalny,Niezawodność,Przepustowość

RestorePanel.RestoringPortlet.status.pause=Wstrzymaj przywracanie
RestorePanel.RestoringPortlet.status.start=Wznów przywracanie
Settings.Account.license.issuedBy=Wydana przez:
Settings.Account.license.issuedBy.value={0} {1}
Product.B42_CPC=Centrum Miesięcznych Subskrypcji
Product.B42_PRO_UPGRADE=Ulepszenie do CrashPlan+

connected=Połączony
disconnected=Rozłączony
BackupPanel.BackupSourcesPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_MIGRATION_NEEDED=backup files are being migrated
RestorePanel.RestoringPortlet.status.BackupNotReadyCode.MANIFEST_MIGRATION_NEEDED=backup files are being migrated
FriendPanel.backup.location.label=Domyślna lokalizacja:
FriendPanel.backup.location.browse.title=Wybierz katalog
CopyJob.Error.FILE_NOT_FOUND=nie odnaleziono plików kopii bezpieczeństwa
CopyJob.Error.DESTINATION_NOT_FOUND=miejsce docelowe niedostępne
CopyJob.Error.DESTINATION_NOT_DIRECTORY=nieznany błąd systemowy
CopyJob.Error.DESTINATION_UNAVAILABLE=miejsce docelowe niedostępne
CopyJob.Error.NO_FREE_SPACE=zbyt mało wolnego miejsca
CopyJob.Error.FILE_ALREADY_EXISTS=miejsce docelowe już istnieje
CopyJob.Error.VERIFY_FAILED=błąd podczas weryfikacji przeniesienia
CopyJob.Error.SYSTEM=nieznany błąd systemowy
ipaddress.label=Adres sieciowy:
ipaddress.long={0} (lokalny), {1} (publiczny)
Settings.error.locationBindFailure=Port jest już używany.
LoginPanel.title.setup.existing=Użyj istniejącego konta

Settings.error.networkPortInvalid=Proszę wprowadzić prowidłowy port nasłuchowy dla kopii bebpieczeństwa.
alert.systemError.title=Błąd Systemowy
alert.feedback.title=Chcesz nas pochwalić lub zgłosić problem?
alert.licenseExpired.title=Licencja wyczerpana
alert.licenseExpired.message=Proszę skontaktować się ze swoim dostawcą programu.
alert.restoreSuccess.title=Przywrócenie zakończone\!
alert.restoreSuccess.message=\
Kliknij tutaj by zobaczyć swoje pliki.
alert.updateAvailable.title=Aktualizacja jest dostępna
alert.updateAvailable.message=\
Nowa wersja programu CrashPlan jest dostępna\! \
Kliknij tutaj aby pobrać najnowszą wersję.
alert.helpIntro.title=Gratulacje!
alert.downloadingPatch.message=Najnowsza wersja programu CrashPlan jest właśnie pobierana.
alert.applyingPatch.title=Instalacja aktualizacji programu CrashPlan
alert.applyingPatch.message=CrashPlan instaluje nową aktualizację. Aplikacja będzie chwilowo niedostępna.
alert.freeTrial.title=Bezpłatna wersja testowa — {0} pozostało
alert.friendSpaceRequest.title=Pytanie o miejsce na kopię bezpieczeństwa
alert.friendSpaceRequest.message=\
Czy chciałbyś umożliwić {0} tworzenie kopii bezpieczeństwa na tym komputerze? \
Masz możliwość kontrolowania przestrzeni wykorzystywanej do tego celu. Domyślnie, {0} może jedynie korzystać z przestrzeni, której nie potrzebujesz.
IAlert.FriendInvitationAcceptedAlert.title=Zaproszenie przyjęte
IAlert.FriendInvitationAcceptedAlert.message=\
{0} przyjął twoje zaproszenie do programu CrashPlan.
alert.friendInviteRequest.title=Nowe zapytanie znajomego
alert.friendInviteRequest.message=\
{0} ({1}) prosi o dodanie do listy znajomych. Poprzez akceptację potwierdzasz, że jesteście znajomymi, \
ale kopie bezpieczeństwa nie będą wykonywane na twoich komputerach dopóki na to nie zezwolisz.
alert.targetMode.title={0} tryb bezpłatnej licencji
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Macintosh.title=Spotlight wyłączony
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Macintosh.message=\
Spotlight zdaje się być wyłączony. To oznacza, że CrashPlan nie będzie wykrywał na bieżąco żadnych zmian plików. \
Jednakże wszystkie zmiany będą wykryte podczas nocnego skanowania systemu plików.
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Linux.title=Monitor plików w czasie rzeczywistym wyłączony
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Linux.message=\
CrashPlan nie mógł uruchomić monitora plików w czasie rzeczywistym. To oznacza, że CrashPlan nie będzie wykrywał \
na bieżąco żadnych zmian plików. Jednakże wszystkie zmiany zostaną rozpoznane podczas nocnego skanowania systemu plików.
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Windows.title=Monitor plików w czasie rzeczywistym wyłączony
IAlert.RealtimeWatcherAlert.Windows.message=\
CrashPlan nie mógł uruchomić monitora plików w czasie rzeczywistym. To oznacza, że CrashPlan nie będzie wykrywał \
na bieżąco żadnych zmian plików. Jednakże wszystkie zmiany zostaną rozpoznane podczas nocnego skanowania systemu plików.
direction.to=od
direction.from=do
completed=ukończono
stopped=zatrzymane
rate=\ @ {0} KB/s
CrashPlanService.started=CrashPlan uruchomiony
CrashPlanService.stopped=CrashPlan zatrzymanySettings.General.warning=Ostrzegaj mnie jeśli nie wykonano kopii bezpieczeństwa od:
Settings.General.alert=Ostrzegaj mnie jeśli nie wykonano kopii bezpieczeństwa od:
Settings.General.schedule={0} będzie aktywny:
Settings.General.schedule.from=od
Settings.General.schedule.to=do
Settings.General.schedule.options=Zawsze,W godzinach...
Settings.Backup.versions.unlimited=nieograniczona
Settings.Backup.versions.limited=wersji
Settings.Backup.keepDeleted=Skasuj usunięte pliki po:
Settings.Backup.keepDeleted.never=Nigdy
alert.helpWelcome.title=Witamy w {0}
alert.helpWelcome.channelPartner.title=Witamy w {0}

IAlert.RealtimeWatcherAlert.Solaris=
IAlert.HepPersonalizeAlert=
OutOfSpaceReason.FREE_SPACE_LIMIT_REACHED=
# status line {0}: step, {1}: progress %, {2}: estimate time
ArchiveMaintenanceStatus.statusLine1= {0}
ArchiveMaintenanceStatus.statusLine2= {0} {1}
ArchiveMaintenanceStatus.statusLine3= {0} {1}, {2}
url.cpcDataCenter={0}/datacenter/

LoginPanel.proClient.title.setup.register=Załóż konto
LoginPanel.proClient.message.setup=Proszę wprowadzić adres email i hasło. \
Ta informacja będzie Cię identyfikowała oraz posłuży do szyfrowania plików, tak, aby nike inny nie miał do nich dostępu.

Settings.General.name=Nazwa dla tego komputera:
Settings.error.machineNameBlank=Proszę wprowadzić nazwę dla tego komputera.

 

Automatic online backup service Automatische Online Datensicherung Online backup servicio automático Automatische online backup dienst Service de sauvegarde automatique en ligne Automatisk online backup tjänster (ABU)