Powered byCRASHPLAN

Eén kopie is geen backup

In theorie is een backup maken een eenvoudig proces. Kopieer alle bestanden naar een ander apparaat en bewaar deze veilig en gebruik in geval van nood de kopie om de gegevens te herstellen. Maar in de praktijk is het niet zo eenvoudig.

De theorie

 • Wat is een backup?

  Het preventief maken van kopieën van computerbestanden.

  Terug naar boven
 • Doel van een backup

  Deze kopieën worden gemaakt om gegevens veilig te stellen voor het geval de gegevens op de originele drager verloren gaan of beschadigd raken.

  Terug naar boven
 • Soorten verlies en bijpassende backup methoden

  Menselijke fouten, zijn één van de meest voorkomende oorzaken van dataverlies. Het "per ongeluk" weggooien of beschadigen van een bestand door de gebruiker kan ondervangen worden door kopieën van belangrijke bestanden op dezelfde schijf te maken.

  Apparatuur falen, zoals het uitvallen van de harde schijf. Dit kan ondervangen worden door een back-up op extra schijf te maken of door een RAID-configuratie te gebruiken.

  Calamiteiten, zoals diefstal, brand, blikseminslag, spanningspieken en overstroming kunnen ondervangen worden door backups op andere locaties te bewaren.

  Volume en map beschadigingen, zoals veroorzaakt door virussen en softwarefouten worden vaak niet meteen opgemerkt. Recente back-ups bevatten misschien al een kopie van de beschadigde gegevens. Het is dus verstandig meerdere backups te bewaren over een langere periode.

  RAID is geen vervanging voor de back-up van uw gegevens. Een backup is een afzonderlijke kopie van een bestand, geschreven naar een ander apparaat. Een backup zou in staat moeten zijn om te overleven, zelfs als het origineel faalt. Sommige opslag, zoals RAID/Drobo apparaten, lijken backups maar zijn het niet.

  Terug naar boven

De praktijk

Een goede backup…

 • Heeft minimaal 3 reservekopieën

  In het geval van een grote calamiteit is het aannemelijk dat de onsite kopie ook verloren of beschadigd is geraakt. Dan heeft u nog twee kopieën over. Van kopie nummer twee kunt u vervolgens gaan herstellen, maar mocht er tijdens dit herstelproces een fout optreden dan bent u aangewezen op reservekopie nummer drie om de resterende data te herstellen.

  Het voorgaande is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid. Afhankelijk van de bestandsgrootte en het gewenste herstelbaarheidspercentage, kiest u zelf het aantal reservekopieën voor uw situatie.

  Bestandsgrootte

  Om een bestand correct te herstellen heeft u 100% van de opgeslagen informatie nodig. Dus bij grote bestanden is er een grotere kans op niet herstelbaarheid dan bij een kleiner bestand.

  Herstelbaarheidspercentage

  Ieder opslagmedium zal vroeg of laat, in meer of mindere mate fouten gaan vertonen. Door magnetische straling, stof, fysieke beschadigingen of bijvoorbeeld slijtage aan bewegende delen.

  Fabrikanten geven de verwachte faalkans vaak op in een gemiddelde tijd tussen twee storingen (MTBF). Voor een harde schijf is dat bijvoorbeeld 1.000.000 uren oftewel 117 jaar. Naar de mening van onderzoekers aan de Carnegie Mellon universiteiten is deze theoretische MTBF waarde nogal optimistisch ingeschat. In de praktijk komen storingen aan harddisks gemiddeld 2 tot 5 keer vaker voor, met uitschieters naar 15 keer vaker. Daarnaast zijn er nog specificatiebeperkingen van toepassing, zoals een verwacht aantal niet te herstellen leesfouten en een maximaal aantal laad en ontlaadcycli. Vervolgens vereist het lezen van een medium een apparaat zoals een schijfcontroller, een netvoeding, enzovoorts. Dit zijn allemaal onmisbare onderdelen in de schakel, met ieder een eigen MTBF waarde. Ieder onderdeel moet afzonderlijk foutloos functioneren om het geheel zonder fouten te laten functioneren, oftewel deze onderdelen vormen een serieschakeling, waardoor de MTBF waarde van het totale systeem lager uitvalt.

  Herstelbaarheidspercentages zijn geen exacte wetenschap. Maar volgens de regels van parallelle systemen verkleint het toevoegen van een extra reservekopie de kans op niet-herstelbaarheid kwadratisch.

  Pessimistische faalkans (schatting) bij herstellen van 3MB bestanden met CrashPlan PRO
  Reservekopieën¹ Faalkans 1 op … bestanden 1 op …
  1 5‰
  200
   
  0,6
  GB
  2 0,03‰
  40
  duizend
  117
  GB
  3 0,0001‰
  8
  miljoen
  23
  TB
  4 0,0000006‰
  1,6
  miljard
  4
  PB
  5 0,000000003‰
  320
  miljard
  1
  EB
  Gemiddelde faalkans (schatting) bij herstellen van 3MB bestanden met CrashPlan PRO
  Reservekopieën¹ Faalkans 1 op … bestanden 1 op …
  1 0,3‰
  3
  duizend
  9,8
  GB
  2 0,00009‰
  11
  miljoen
  32
  TB
  3 0,00000003‰
  37
  miljard
  103
  PB
  4 0,000000000008‰
  123
  biljoen
  337
  EB
  5 0,000000000000002‰
  411
  biljard
  1.097
  ZB

  ¹ aantal beschikbare veiligheidskopiëen na een calamiteit

  Terug naar boven
 • Bevindt zich onsite, offsite en online

  Onsite is de backup die zich op dezelfde plek bevind als de te beschermen data. Voor snelste backup en herstel.

  Offsite is de backup die zich op een ander locatie bevindt als de te beschermen data. Een eigen computer in een naastgelegen gebouw, op een andere vestiging of bij de directie thuis. Bescherming in geval van een calamiteit door de kopie op de offsite locatie te transporteren.

  Online is de backup die zich in een internet datacentrum bevindt. Een gecontroleerde omgeving met noodstroom, klimatisering, brandblusinstallatie, bewaking en een snelle internetverbinding. Snellere backup en herstel via internet dan offsite.

  CrashPlan PRO biedt als enige back-up oplossing de mogelijkheid om uw data naar meerdere bestemmingen te verzenden. De locatiekeuze is onbeperkt: over het kantoornetwerk naar de lokale server, via USB of Wi-Fi naar een externe harde schijf of over het internet naar een externe server. Zo'n offsite bestemming voegt u met hetzelfde gemak toe. Zo bent u in staat om elke computer met internetverbinding als extra back-up bestemming te gebruiken.

  Het best combineert u de Pro Backup dienst met een lokale bestemming en een offsite bestemming.

  Totale systeembeschikbaarheid en downtime per jaar in een pessimistisch scenario bij verschillende SLA's van de eigen internetverbinding gecombineerd met 1, 2 en 3 parallelle Pro Backup bestemmingen²
  Type bedrijf Eigen internetverbinding Pro Backup dienst
   
  SLA Besch. Down Besch. Down Besch. Down Besch. Down
  5×8u brons 95% 18d 93%
  23
  d   95%
  18
  d   95%
  18
  d  
  6×12u zilver 99,6% 34u 97,9%
  177
  u 99,6%
  37
  u 99,6%
  34
  u
  7×24u goud 99,9% 9u 98,2%
  152
  u 99,9%
  11
  u 99,9%
  9
  u
    platina 99,95% 4u 98,3%
  147
  u 99,92%
  7
  u 99,95%
  4
  u

  ² Bij deze berekeningen is uitgegaan van 98,3% beschikbaarheid van elke afzonderlijke Pro Backup bestemming. Dit is echter geen garantie.

  Overzicht van de verschillende mogelijkheden
  Meest geschikt voor MKB-bedrijven met … Aantal bestemmingen Meest voorkomende voordeel Bestelwijze
  online offsite onsite
  • zakelijk ADSL
  • twee verbindingen
  • zilver (99,6%) SLA
  snel herstel en minder risico standaard
  • één internet verbinding
  • zonder garanties/SLA
  • beperkt budget

  voordelig maar meer risico geavanceerd 
  • glasvezel verbinding
  • goud (99,9%) SLA
  • drievoudige verbindingen
  • servers in datacentra
      gemakkelijk en minder risico geavanceerd
  Terug naar boven
 • Is gemaakt met 2 verschillende software applicaties

  Backup-software is er in allerlei soorten en maten, het kan zelfs zijn opgenomen in uw besturingssysteem. Maar ze is niet altijd geschikt voor elk gewenst doel, bijvoorbeeld het maken van een bootable backup, een real-time backup of een offsite backup. Verder is software nooit foutloos en geen enkele computer precies hetzelfde. De kans bestaat dat er door een softwarefout een probleem in de backup ontstaat.

  Aangezien de CrashPlan PRO software niet voor alle backup types geschikt is combineert u CrashPlan PRO het best met bootable backup-software voor de backup van uw besturingssysteem en met spiegel backup software voor uw gegevens.

  Backup types en de geschiktheid van de CrashPlan PRO software
  Backup methode Geschiktheid van CrashPlan PRO
  Spiegel Nee, CrashPlan PRO heeft voor gebruik een herstelproces nodig
  Gecomprimeerde spiegel Ja
  Real time / Continu / CDP Ja, via NTFS, Spotlight, inotify
  Offsite Ja
  Bootable Nee, os x met bless commando
  Bare-metal (zonder besturingssysteem) Nee
  Terug naar boven
 • Start automatisch en draait continu in de achtergrond

  Eenmalig stelt u de CrashPlan PRO software in. U geeft aan welke gegevens u wilt backuppen, met welke frequentie en naar welke bestemmingen. Vervolgens kunt u het programma afsluiten. CrashPlan PRO draait door als achtergrondproces, zonder dat u er naar om hoeft te kijken. Vanaf nu kunt u het niet meer vergeten.

  De eerste keer maakt het programma een volledige backup. Daarna benut CrashPlan PRO de mogelijkheden van uw besturingssysteem om veranderingen te detecteren. Alleen nieuwe bestanden en de wijzigingen in bestaande bestanden worden verzonden. Verder benut CrashPlan PRO de beschikbare bandbreedte en opslagcapaciteit optimaal door uw data gecomprimeerd te verzenden en te bewaren.

  Bij computers met minder geheugen, een minder krachtige processor, minder I/O prestaties of een langzame internetverbinding, stelt u zelf in welk deel van uw bandbreedte en processorcapaciteit bij uw aan- of afwezigheid gebruikt mag worden. Zo kunt u de impact op de snelheid van uw computer minimaal houden als u aan het werk bent.

  Gegevens wijzigen vaak en vermoedelijk zijn de meest belangrijke gegevens die waar u nu mee aan het werk bent. Op het moment dat een bestand verandert wordt CrashPlan PRO hier door het besturingsysteem op geattendeerd. Zo kan CrashPlan PRO al binnen 1 minuut na wijziging een reservekopie maken. Hierdoor heeft u altijd een actuele backup.

  Back-ups moeten altijd worden uitgevoerd op een regelmatige basis en voor het wijzigen van elk opslag volume met schijfhulpprogramma's.

  Terug naar boven
 • Bewaart historische versies

  Het bewaren van een onbeperkt aantal historische bestandsversies is een standaard functionaliteit van de CrashPlan PRO software. Zo'n revisiegeschiedenis houdt in dat verschillende versies van bestanden automatisch bewaard worden zodat oude data nog beschikbaar is ook al is het oorspronkelijke bestand overschreven of gewist. Bij calamiteiten waar de schade pas later zichtbaar wordt, denk aan virussen en hacking, is het van belang om terug te kunnen keren naar een eerdere situatie.

  Doordat bij CrashPlan PRO alleen de verschillen tussen twee versies worden opgeslagen, en niet telkens het volledige bestand, nemen oude versies nauwelijks ruimte in beslag. Verwijderde bestanden kunnen voor het snel vollopen van de opslagruimte zorgen, maar laat desondanks uit veiligheidsoverwegingen de verwijderde bestanden minimaal 30 dagen in de reservekopie staan.

  Backup versus archief

  In de praktijk worden backup en archief nog wel eens door elkaar gehaald. Historische versies binnen een backup zijn geen archiefopslag. Een archief is opslag van documenten waarvan het doel is om deze langdurig te bewaren. Vaak is er een archief ten behoeve van het bedrijfsbelang en/of wettelijke regelingen. Het archief is een zelfstandige collectie, de backup is de reservekopie.

  Problemen in oude versies en gewiste bestanden zijn nooit repareerbaar omdat het oorspronkelijke bestand op uw computer ontbreekt voor verificatie.

  1 Jaar nadat het oorspronkelijke bestand niet meer op de computer aanwezig wordt de faalkans in een pessimistisch scenario geschat op circa 33% en bij een gemiddeld scenario op 7%.
  Reservekopieën¹ Pessimistisch (schatting)   Gemiddeld (schatting)
    Faalkans na 1 jaar 1 op ... bestanden   Faalkans na 1 jaar 1 op ... bestanden
  1 33%
  3
    7%
  14
  2 11%
  9
    0,5%
  204
  3 3,6%
  28
    0,03%
  3 duizend
  4 1,2%
  84
    0,002%
  42 duizend
  5 0,4%
  256
    0,0002%
  595 duizend

  ¹ aantal beschikbare veiligheidskopiëen na een calamiteit

  Terug naar boven
 • Is beveiligd

  CrashPlan PRO versleutelt altijd alle gegevens op uw systeem en verstuurt deze over een versleutelde verbinding naar Pro Backup waar ze ook versleuteld worden opgeslagen. Daarbij zijn de namen van de originelen niet uitleesbaar.

  Voorbeeld van een reservekopie opgeslagen op één van onze servers
  How CrashPlan PROe names its backup folders and files, and part of a backup file its contents is shown.

  Opslag bevindt zich binnen de Europese Unie, conform Nederlandse en Europese regelgeving.

  Eventueel kunnen medewerkers van Pro Backup u assisteren bij noodherstel, mocht u daar geen prijs op stellen, dan zijn er extra beveiligings/privacy opties mogelijk.

  Beveiligingsniveau's in de CrashPlan PRO software
  Nivo Sterkte Wachtwoorden Proces bij verlies Sleutel
  distributie
  Backup-toegang:
  klant +
  1. Standaard
  *** 1 Wachtwoord herstel Automatisch Pro Backup
  2. Gegevenswachtwoord
  **** 2 Nieuw account bestellen Automatisch -
  3. Private sleutel
  ***** 1 + 76 tekens Nieuw account bestellen Handmatig -
  Terug naar boven
 • Herstelt makkelijk en betrouwbaar

  CrashPlan PRO heeft ondersteuning voor verschillende besturingssystemen. Het draait even goed op Windows, Macintosh, Linux als Solaris. Met de CrashPlan PRO software of via de beveiligde internetpagina kunt u uw bestanden op elke computer terugzetten – ook als daarop een ander besturingssysteem draait.

  Om er zeker van te zijn dat bestanden correct zijn veiliggesteld is gegevensvalidatie van belang. CrashPlan PRO doet dat door toepassing van MD5-hashfuncties op de bestandsinhoud. Zelfs een kleine wijziging zal resulteren in een ander MD5 controlesom. Bij 820 miljard bestanden is er een kans van 0,000000000001734% dat twee verschillende bestanden tot dezelfde controlesom leiden. Bij minder bestanden wordt deze kans zelfs kleiner. Verder controleert de CrashPlan PRO server periodiek de integriteit van de reservekopieën.

  Terug naar boven

Voor de beste gegevensbescherming raden wij altijd aan om back-ups van uw apparaten te maken op ten minste twee bestemmingen.

Beratung Advice